Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.10.1956
  • Petrol Arama Faaliyeti 6 Amerikan.1 Alman ve1 Hollanda şirketi de sondajlara yakında başlıyor [SAMİ KOHEN] SON zamanlarda yurdun muhtelif bölgelerinde girişilen petrol arama faaliyeti,ecnebi mütehassı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1956
  • TİCARET VEKİLİ ZEYYAT M A N D A L İ N C İ'Y E GÖRE:MAL KITLIĞI SONA ERİYOR âi "Bir dönüm noktasında» Mandalinci dlım-satım mağazaların yakında olduğumuzu söyleyen konluarı ile Umumî e geçeceğini bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Başvekil Adnan Menderes,dün Samsun vapuru ile İzmir'e hareket etmiştir.Bugün saat 17 de İzmir'e varacak olan Menderes,Cumhuriyet Meydanında,imâr ve kalkınma mevzuunda bir konuşma yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1956
  • M V-il i Jm ''Wwği'.ı^p*81-iW fa,i i 11 tf W M 2; iafc I fc-S*!srr-s g jPffyı ¦BHKIsfa?Şk «Fi:y jSp ¦ffî .ffî-flfS.Jğ?7r' CM.P.GENEL İDARE KURULU TOPLANDI H «II III III M I MUAMMER TAYLAK)C.M.P.Umumi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1956
  • ROMA IA.P.I TATİLİ Danimarkalı Prenses Margrethe,evvelki gün Roma'ya müteveccihen Kopenhag'dan ayrılmıştır.Bu,genç Prensesin ilk yurt dışı seyahatidir.Yukarıdaki resimde,hava alanında görülen Prenses,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1956
  • Günaltay9 un Ege gezisi bitti Salihli'de yaptığı konuşması dolayısiyle eski Başvekil hakkında kanuna muhalefetten zabıt tutuldır [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,17 Günaltay bugün Ayvalık,Edremit,Burhani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1956
  • 11 Macar seyircisi hürriyeti seçtiler [ANADOLU AJANSI] VİYANA,1 Resmt.ı açıklandığına göre,geçen hafta Avusturya'da maç yapan Macar Millî Futbol Takımı ile birlikte gelen seyircilerden 11 i,geri dönme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1956
  • SUUDÎ ARABİSTAN KRALININ AMCASI BALAYINI HILTONDA GEÇİRİYOR Suudi Arabistan Kralı İbni El Suud'ım amcası Ahmet Abdullah El Emir Suudî dün şehrimize gelmiştir.Elli yaşındaki Emir,yirmiüç yaşındaki karı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1956
  • ¦Üfe "P&W? «te-İLHAN DEMIREL] Çf U TCCCDDİİÇ l-5 sene evvel Sarayburnu önlerinde batan Martı tanwUH I EŞEDDUd kcrinin yüzdürülmesi için son bir teşebbüse daha girişilmiştir.Hava muhalefeti yüzünden dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1956
  • TÜRK İYİ NİYE1 HEY'ETİ MEXİCO'DA [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] NEW-YORK.17 Muzaffer GÖker başkanlığındaki Türk «İyi Niyet» heyeti bugün New-York'tan,Mexico'ya gitmiştir.Heyet,Türk hükümetinin takib ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1956
  • Hür.P.gezisinde hâdiseler çıktı YORMA VE ARAKLI'DA MEBUSLARIN GİRDİĞİ KAHVEDE OTURANLAR ZORLA DIŞARI ÇIKARILDI [Hususî surette giden arkadaşımız Ertuğrul Ünal'dan] RİZE,17 Hürriyet Partisi meb'uslarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1956
  • LONDRA,17 İngiltere ile Fransa Başvekil ve Hariciye Vekilleri arasında yapılan görüşmeler bugün sona ermiş ve Eden'le Selwyn Lloyd Londra'ya dönmüşlerdir.Eden,bugün Londra'ya dönüşünde,«Fransa'da çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • DİYORLAR Kİ TOMASEVERLERE müjde!Eski binası istimlâk edilince ortada kalarak tiryaki misafirleri arasında üzüntüye sebep olan Torna kendisine Bahkpazarı'nda yeni bir yer buldu.Burası da eski yer kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • ŞEKERBANK CAGALOGLU AJANSI MÜŞTERİLERİNE HUSUSÎ İKRAMİYE 5.000 Lira Çekiliş 18 Kasım 19 5 6 25 Ekim 1956 ya kadar para yatıranlar kur'aya iştirak edebilirler.Her 100 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • Hlİİh X RESTORAN PAVİYON BU AKSAN AÇILIYOR Bomonti Tokaloğlu sokak No.l/B.Tel:48 44 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • DERS BİLGİSİ Bedri Ediş Neşriyat Yurdu DERS BİLGİSİ)Dergilerine gösterilen alâka ve rağbetlerinden dolayı takdirkar meslekdaşlanna alenî teşekkürlerini arzeder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • 22 EKİM AKSAMINA KADAR 250 LİRALIK İHBARLI HESAP Açtırarak CUMHURİYET BAYRAMI Keşidesine katılabilirsiniz KALANIŞDA APARTIMAn'UDAİRESİ 160 DOLGUN PARA IK RA M İ Y E L E R İ İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan D r RECEP DOKSAT AVRA AURA)ÇEŞİTLERİ Bâzı büyük sar'a nöbetlerinin habercisi olan avra yâni esinti denen hal çeşitli şekillerde belirir.Her hastada başka başkadır.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • İSTANBUL E 12.27 Açılış ve program 12.30 Öğle konseri 13.00 Şarkılar.Ahj met Çağan 13.30 Haberler 13.45 Türküler.Azize Tözem 14.00 E Çalışırken müzyt Karışık hafit melodiler ve Dans müziği)14.30 Berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 OcakJ Çok çalışacak,aksan büyük bir yorgunluk duyacaksınız.Erken yatarsanız hepsi geçecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Mühim bir karar verecekseniz sabahın geçmesini bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • BUL MACA SOLDAN SAĞA 1 Bir Ağrı kazası İsim.2 Tevfik Fikret'in yuvası Rusların rezil ettiği hak.3 Sahil Kütahya'da bir kaza.4 Kısırlık Bir nota.5 Karadenizli Birinci Keçi ayaklı ilâh.6-Bir sıfat eki A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • f SİNEMALAR!BEYOĞLU AKİN Pangallıı Tei:48 65 02)1 Bonzo Futbolcu» Bonzo Türkçe.Ölüm Korsanları J Chandler Türkçe.A L K A Z A R Tel 44 25 62)Melek Yüzlü Canavar R o b e r t Mitchum İng.ATLAS Tel:44 08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • 1956 BİRİNCİ^ TERTİP Devle!İstikrazı Tahvilleri BRuKASl %5 FAİZ GETİRİR,VERGİSİ YOKTUR,KOLAY-CA PARAYA ÇEVRİLİR.DEVLETÇE TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLİR,MİLLÎ EMLÂK SATIŞLARINDA PARA YERİNE GEÇER GİŞELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • I Muhalefet sapıttı mı?E ECEN gün,bir mecliste yaşlı ve tanınmış J bir zat:Muhalefet sapıttı!diye söze başladı.Üst tarafını dinleyemedim.Vapura yetişe-E çektim,müsaade istedim.1 Bugünlerde,halk anısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • 1 KİŞİYE 6 DAİRELİ APARTMANIN TAMAMINI 6 ADET İKİŞER DAİRELİ BAHÇELİ APARTMAN 4 ADET İKİŞER APARTMAN DAİRESİ cem an dairesi ayrıca BAHÇELİ 2 EV ve 1085 KİŞİYE ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ Çekiliş:28 Aralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • PEK YAKINDA SARAY PAVYON RESTORAN Piyanist SARA refakatinde açılıyor fiatlarazam voktıy)Beyaz Saray Beyazıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • TEŞEKKÜR Kıymetli aile reisimiz,babamız Salih BAKIRKÜRE'ııin gerek rahatsızlığında kıymetli yardımlarını esirgemeyen Dr.A.Şükrü Emed,Dr.Necdet Sirnıen,Dr.Opr.Halit Beylerle,vefatı ve cenaze merasimind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • Ruben Asa'nın tahliye talebi gene reddedildi Döviz kaçakçılığından sanık bulunan Ruben Asa ile 12 arkadaşının duruşmalarına,dün 1.Ağır Cezâ'da devam edilmiştir.Mahkeme,Asa'nın tahliye talebini gene re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • K IS A HABERLER DÜN sabah izmir aralık postasını yapacak olan Güneysu vapuru ansızın bozularak tamir için İstinyeye alınmış ve onun yerine Samsun gemisi sefere çıkmıştır.KARADENİZ Hopa sür'at postasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • Blok apartmanlar projesi sür'atle tatbik edilec NAFIA VEKİLİ DÜN VİLAYETTE İMARLA İLGİLİ BİR TOPLANTIYA BAŞKANLIK ETTİ Nafia Vekili Ethem Menderes,bugün saat 15 de Vilâyette,şehrin imâr durumu ile ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • Sirkeci Sarayburnu arasını Denizcilik Bankası isteyecek İmar plânına Köre,Sirkeci ile Sarayburnu arasındaki mıntaka geniş bir rıhtım haline konulacaktır.Denizcilik Bankası,hazırladığı bir teklif proje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • Moda'daki Muhtar Paşa köşkü lise yapılıyor Moda'daki Muhtarpasa köşkünün Moda Kız Lisesi olmasına dair.Maarif Vekâleti tarafından gönderilen emir,dün Maarif Müdürlüğüne gelmiştir.Maarif Müdürlüğü de,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • Profesörler Mahallesi Maçka'da kuruluyor Maçka kışlası ile eski italyan Sefareti arkasında kalan arsalara,üniversite öğretim üyeleri için bir mahalle kurulması kararlaştırılmıştır.Bir Alman firması il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • Pazar yerleri Millî Korunmaya tâbi Şimdiye kadar Belediye tarafından kontrol edilen seyyar ve sabit pazar yerlerinin,bundan'böyle Millî Korunma Kanunu hükümlerince kontrol edilmesine başlanacaktır.Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • Maarifte,telefon borcuna dair evrakı 3 memur inceliyor Şehrimiz Maarif Müdürlüğü dün de.Telefon İdaresine olan borcunu ödememiştir.Hâlen Maarif Müdürlüğü memurlarından üç kişi,iki gündenberi telefon b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1956
  • ZAYİ İş Bankası Türbe Ajansından almış olduğum 2760 No.küçük câri hesap cüzdanımı zayi ettim.Yenisini alacağlmdan eskisinin hükmü yoktur.Ahmet Akşap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.10.1956
  • TANRILAR DİYARI NEPAU HİNDİSTAN ÜMİT DENİZ W Gazetecilik iddia eden gece rehberi 6 Beyler bir dakika bakar mısınız?Yerleri fevkalade pis bir so-Her nevi zanaat erbabı sokakta sokağa dökülmüştü.Burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1956
  • HİTLER,25 Ekim'de BEŞMEN ÖLECEK [ANADOLU AJANSI] BONN.17 Hitler önümüzdeki 25 ekimde kat'i olarak ölecektir.Berchtesgaden hukuk mahkemesi taralından Hitler'in ölümünü nüfus kütüğüne kayıd için yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1956
  • 1 ti»l 111 I 111 I I H I I 111 I U 111 11 111 I 11 TAKVİMDEN BİR YAPRAK 15.il i û Bir te'li!piyes hakkında ŞEHİR Tiyatrosu Aksaray Bölümünde tiyatro mevsiminin ilk te'lif E eseri olan «Sam Rüzgârları»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1956
  • SELANİK BANKASI 25.000.L i R A LIK Kış keşidesinin yatırma müddeti EKİM sonudur.Bir Müşteriye 15.000.LİRA Ayrıca S Aded 1.000.Liralık 5.000.TL.10 Aded 500.Liralık 5.000.TL.Tafsilât gişelerimizde ı^—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1956
  • ı v.v v.fc«î»X;v işte size nefis Şeftali Kompostosu tadına doyamazsınız v;V.»fflîıîSS:jC!Mİjfc,l\l\'l-l v:xW:vxW:x-6t TAM EK KONSERVELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1956
  • ZEHİR HAFİYE MANFRED SCHM1DT Banka MÜDÜRÜ v£ BÜTÜN WEZ.NEDARLAR.UYANDIRILIP DA KASALARDAKİ PARA SAVILIN* CA Hiç BİR SESİN ÇALINMADlâl GÖRÜLDÜ v£ ZEHİR HAFİy£ İLE GÜL YAZAR serbest bira.HLDl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1956
  • şa* Bilûmum temizlik işleriniz için harika bir yardımcıdır IPİİİİP Memleketimizde ilk defa olarak böyle bir temizleme tozu istifadenize arzedilmiş bulunuyor.FAY en son Amerikan formülü ile Puro Sabun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1956
  • Yeni bir antibiotik bulundu:Çok buutlu Vücudda reaksiyon doğurmayan bir antibiotik keşfedilmiştir.Çok buutlu Sigmamycin—adını taşıyan bu ilâcı da Terramycin'i bulan laboratuar bulmuş ve bunu dün Washi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1956
  • BANA SOR Bana neden ağabey diyorlar?A.Bulak Tuzla)der ki:«Bâzı kızlar bana,ağız birliği etmiş gibi ağabey diyorlar.Siz de talimin edersiniz ki bir gence 21 yaşında-ağabey denmesi pek boşa gitmez.Bâzıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1956
  • 5 No.Ll RUBİROSA MÎ?Dört deja evlenen ve uzun müddet Hollyıoood yıldızı Zsa Zsa Gabor'la jlört eden meşhur beynelmilel hovarda Porjirio Rubirosa'nın bugünlerde tekrar evlenmesi beklenmektedir.5 No.h B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1956
  • TÜRKİYE,SURİYE VE ÜRDÜN'Ü İ$GAL EDECEKMİŞ KAHİRE,17 Mısır Ordusu Başkumandanı General Abdülhakim Amr,«Ürdün veya başka bir Arap devletinin tecavüze uğraması hâlinde,Mısır'ın bir kimseye danışmadan der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1956
  • Amerika'dan ticaret gemisi satın alacağız Amerika'ya giden Orhan Koraltan "ihtiyattaki gemilerden bâzılarını kullanabiliriz dedi İASSOCİATED PRESS] NEW YORK,17 Denizcilik Bankası İşletme Müdürlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1956
  • Obur bir Çipura balığı bir nişanı bozuyordu İzmir de bir genç,yüzüğünü yutan balığı tutmak için tam 7 gün avlandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,17 Suat Can isminde Karşıyakalı bir genç,7 gün evvel bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1956
  • Macaristan da peyk olmaktan kurtulacak [ASSOCIATED PRESS] BELGRAD,17 Yugoslav ve Macar Komünist Partisi liderleri arasında iki memleket arasındaki münasebetleri düzeltmeğe matuf müzakereler devam etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1956
  • Leylâ G e n ç e r şerefine kabul resmi verilecek [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,17 Türkiye Büyük Elçisi Haydar Görk ve eşi,Türk opera artisti Leylâ Gençer şerefine yarın akşam bu akşam)bir kabul resmi te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.10.1956
  • Bu ESNADA BİMADA P/5-KELLE TAKİPÇİLERDEN KUR-TULMAĞA ÇALIŞIYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1956
  • DEMİR YUMRUK ^g OUR.BAKALıM jB 1 İM OU3uSüNU K ^L SOVwE j Wr.^B S Mm 1 ¦^vW Hfe£| Ul^f w yi H| V X l 11 fcv Jİ w'I S 4~"m fl w^I i-^jtm A/fl JOHN C,MURPHY 80LT.SEN AAEŞriuR.BOKS ŞAMPİYONU DEĞİL MİSİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1956
  • BONCUK WAIT DISNEY 7—^Z!PEta bunun Baş» VOK Mu Sallanan GÖ5.«üYOR.t*u-SuM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1956
  • JOHNNY HAZARD FRANK ROBBİNS T Bu ESNADA JOHNMV'NIN KULLAN.O/Jl ^E fÇEZfSİNDE MEER1 İN OLDUĞU UÇAK.l.MR.MEER YARIM SAAT SONRA BENZİNİMİZ,BİTİyOR.RADYO İLE,HAVA ALANINDAN BİR ANA.UÇAK JSÖNOERMELERİNİ İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY swÂW MALlWE'ClGi*A KOCAM AU SEVİ MUAYENE ETT' MAiCıKATEN KASTAVMlÇ MÜAAKÜN OtOUSU KAdAC AZ VE HAFİF YEMESİNİ TAV.y SiVE ETTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1956
  • Hfâlliıietf Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1956
  • HİCRİ Cv')RUMÎ 1376 l\1372 RehiüP-EKİM 1 KİM 13 19 5 6 1 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 6.14 12.46 i Öğle 11.58.6.32 İkindi 15.03 9.36 Akşam 17.27 12.00 Yatsı 18.59 1.31 ı İmsak 4.35 11.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1956
  • No.5 MASALLARDA K I il rı rıı YAZAN ŞEMSİ BELLİ uuluhuinuhn uclcn GELİN Para harcama merasimi 1 Çalgıcılar,2 Oyuncular,3 Soytarılar,4 Seyirciler,5 Davetliler.Oyuncular,elele,kolkola hilâl şeklinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1956
  • BIRAKMA BENİ Yazan:UAKOLD ROBBİNS Çeviren:NEYYİKL 26 Gözleri büyümüştü ve endişeli idi.Burada durup yalan söylediğini görmeye tahammül edemedim.Şakaya bozmak istedim:Mızıkçılık yok,değil mi?Yüzü gölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1956
  • HAZRET.I-ALI YAZAN R ü F İ CEVAD 26^-ULUNAY Kâfir ordusunun başkumandanı mevkiinde olan Ebû Süfyan:Madem ki karsı karsıya harb etmek istemiyorlar.Biz de onları her taraftan muhasara ederiz ve hiçbir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1956
  • S li m—m—BİZ KADINLAR ANKARA'DA BİR GECEDEN OPERAYA itinalı,boyalı,kokulu bir kala-bahk doluyordu.Bir tezatlar alacası.Vi-zon kaplar,etoller,spor manto,yün ceket-liler.Kıl ökçeli süed iskarpinler,şıpı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1956
  • AŞK HIKAYESl Uçurumun Dibinde TEFRİKA NO:3 Bir ayak sesi duydu.Otelci olmalıydı.Adam obur-hık hastası idi.Karısı uyurken mutbaga iner,ııc var,s ne yok yerdi.«Ben de ineyim biraz,hava alayım.n şs dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.10.1956
  • 1956 YIL SONU BÜYÜK EKİLİSİNDE YUZ EVLER MAHALLESİNDE ¦S İ:İ:i:l BAHÇELİ EV atepe-Ûiütepû SÜREYYA PLAJ PASA I BAĞDAT CADDESİ mu.'DpALİJfPEi îdeallepe İ ve^Süreyya'PlâJlarının civarında,hayalini II-lı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.10.1956
  • MUHASEBE MEMURU ARANIYOR Bir Anonim Şirkette esas defterleri tutabilecek kabiliyette yazısı güzel,tercihan Ticaret Lisesi mezunu bir eleman aranıyor.Başlayış maaşı 325 liradır.Mufassal hal tercümesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.10.1956
  • DAKTİLO ARANIYOR Tanınmış bir fabrika için seri daktilo y*azan tecrübeli bir BAYAN alınacaktır.İsteklilerin Mecidiyeköyünde Puro Sabun Fabrikacına müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.10.1956
  • KOMİLİ ÇAMAŞIR SABUNU KORUVURt KOMİLİ ÇAMAŞIR SABUNU EKONOMİKTİR!KOMİLİ ÇAMAŞIR SABUNU BİlVMMÇAMŞlRim/YIKAR/KOMİLİ ÇAMAŞIR SABUNU Bmımm munour Necmi Komili İstanbul Tel.273118 ı?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.10.1956
  • İNŞAAT İLÂNI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.0.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Türkiye Garanti Bankası A.O.Çemberlitaş binasının 240485,43 T.L.keşif bedelli tadilât inşaatı vahidi fiat esası üzerinden ve kapalı zarf u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.10.1956
  • KARDEŞLER BONMARŞESI Beyazıttaki yeni binalarında bol ve zengin çesidlerle fiatlarla eskisi gibi ve ehven PEŞİNATSIZ TAKSİTLE satışlarına devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.10.1956
  • f öi Kalite!illisin VITA'nın,kalitesi daima I yüksektir:Sıhhat için ek zem olan bu vasfı,VİTA,ı 1' hazırladığınız/her şeye,ilâve etmiş oluyor.II Sıhhî ve fevkalâde saf bir gıdadır:I ı' VİTA,en birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.10.1956
  • taş ağrısını OPON baş,diş,nezle,sinir romatizma,lumbago ağrılarını teskin ederbayanların muayyen zamanlardaki sancılarında ve soğuk algınlığına karşı faydalıdır.I günde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.10.1956
  • Yarış Atları Yetiştiricileri Ve Sahipleri Cemiyetinden Haralarm satışa çıkaracakları 2 yaşlı ingiliz ve' 2 yaşlı arap taylarından alacaklara bir kolaylık olmak üzere Cemiyetimiz bu yıl da bir kredi fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.10.1956
  • y ÇEKOSLOVAKYA KOMPRESÖRLERİMİZ SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR.Ellialtıoğlu Müessesesi Ticaret ve Sanayi T.A.Ş.Galata,Zincirli Han Sok.No.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.10.1956
  • J70?MİLLÎ TAKINI NASIL TEŞKİL EDERSİNİZ?Yaklaşan her millî maçtan evvel takım kurmak,bütün futbolseverlerin merakıdır.«MİLLİYET» bunu düşünerek okuyucuları arasında bir anket açmayı ve «HALKIN TAKIMI»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1956
  • 1956 OLİMPİYAT Q5 P OYUNLARI GÜN KALA.EİSENHOWER ve ESKİ ŞAMPİ-YONLAR:Amerika Reisicumhuru Eisenhower,üç eski Olimpiyat Şampiyonunu Melbourne'a şahsi temsilci olarak göndermeğe karar vermiştir.1948 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1956
  • Hazırlayan:ORHAN TÜREL 1908 LONDRA OLİMPİYATLARI 1904 senesinde Londra'da toplanan Olimpiyat Komitesi,Dördüncü Olimpiyat Oyunlarının İtalya'da,Roma'da yapılmasını karar altına almıştı.Fakat İtalyanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1956
  • GALATASARAY:Profesyonel takım,cumartesi günkü Vefa maçına hazırlanmak üzere bu sabah saat 10 da Ali Sami Yen Stadında antrenman yapacaktır.Bu idmana,dün Milli Takım namzetleri kadrosunda yer alan altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1956
  • Bulgaristan 3 Doğu Almanya 1 [TÜRKTELİ SOFYA,17 Burada 50.000 seyirci önünde yapılan millî futbol karşılaşmasında Bulgaristan,Doğu Almanya'yı 3-1 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1956
  • Güreş kampının kadrosu henüz tamamlanmadı Kadıköyde kampta bulunan millî takım güreşçileri dün antrenör Celâl Atik'in nezaretinde antrenman yapmışlardır.Antrenör formda olan elemanları Mustafa Dağısta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1956
  • Dünkü maç;Beğendi Eşfak Aykaç "Şimdiye kadar yaptığımız en güzel hazırlık maçı idi,diyor Millî takım namzetleriyle Istanbulspor arasmda oynanan dünkü hazırlık maçından sonra Federasyon azaları ve antr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1956
  • Coşkun özarı'nın cezasının bittiği resmen bildirildi Bu duruma göre Coşkun Vefa'ya karşı oynayabilecek Galatasaraylı Coşkunun cumartesi günü oynayabilmesi için bir müsaade alınması icâbetmediği anlaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1956
  • Namzetler İ.Spor'u İstanbulspor'lu Aydemirin golü ile)1-0 mağlûp edebildi Millî kadroya dahil elemanlar müdafaada daha başarılı güründüler.İsianbulspor kalecisi Sabih'in mükemmel oyunu,neticeye müessi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1956
  • Federasyon Kupası Ankara grupu maçları ANKARA,16 Federasyon Kupası Ankara grupu maçlarına bu hafta başlanacaktır.Adana Demirspor ile Milli Mensucat takımlarının da iştirak edecekleri müsabakaların pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1956
  • Fenerbahçe ikinci bir 9 profesyonel fakım kuruyor Ligde oynayan 15 eleman dışı profesyonellerden kurulacak takım,yurtta ve hariçte maçlar yapacak Otuz kişilik bir futbolcu kadrosuna sahip bulunan Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1956
  • IT.H.A.MACARLAR TEKRAR FORMDA lerin gönlünü fetheden,fakat kupayı fethedemeyen Macarlar,bundan sonra bir form düşüklüğü göstermişlerdi.Şimdi Macar Milli Takımı yeniden dünya futbol piyasasında eski fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1956
  • HANI BANACILAR!Hani küçücükleri oyalamak için hepimizin bildiği bir oyun vardır.Minnacık yavruların ellerini avucumuza alıp parmaklarımı hirhir sayarız.Bu tutmuş,hu yolmuş,hu pişirmiş hu da:«Hani bana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1956
  • Sadri Usüğlu Millî kadro ve Ahmed'in cezası için Yurt dışından yurt içindeki işler hakkında mütalâa yürütmem» diyor AHMET'in sözü:«Macar maçını ne çabuk unuttular?[İsrail Hususî Muhabirimizden] TEL-AV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor