Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • ı.ıVıîttTlTAt ff'ıV;Tri"r^lüiftıirTi''l T &V N?^f'i:lMUAMMER TAYLAK] Yapıldığı zaman büyüklüğü Türkiye çapında bir hâdise olan 19 Mayıs Stadı,son senelerde Ankaranın ihtiyacını karşılayamaz olmuştu.Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • Ortaokul talebelerine ahlâk dersi Tra ky a'da bi r Teknik Ün iver-site kuruluyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,16 Maarif Vekâleti ilk ve oyta okullarda din derslerine ilâveten «ahlâk» dersleri de oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • MUAMMER TAYLAK] f*AÇ||Ç Casusluk yaparken yaw#»wUO kalanan Bulgar ViskonsiilU Çolakof'un duruşmasına dün Ankara Garnizon Mahkemesinde yeniden başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • [A.P.1 İLK ATOM ELEKTRİK SANTRALI BUGÜN İNftİl Afili 1YI1R T»rihtc ilk defa olarak bugün,inUllult.ni.Ut MUlkl I Un atomdan istihsal edilen elektrik,ev ve fabrikalara sevkedilecektir.On beş milyona mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • İNGİLİZ FRANSIZ GÖRÜŞMELERİ Başvekil Eden ile Hariciye Vekili Lloyd,Parise gitmişler ve Fransız devlet adamlarile Süveyş meselesini müzakereye başlamışlardır.Selwyn Lloyd verdiği beyanatta:"Süveyş mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • BÜYÜK BİR LÂSTİK FABRİKASI KURULUYOR Sarıyar barajı ile Soma santralı da 15 güne kadar açılacak [Hususî Muhabirimizden] TURGUTLU,16 İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu ile B.M.M.reis vekili Muzaffer Kurba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • MUHALEFETTEKİ GEÇİMSİZLİK Oktem,CHP ve C.M.P yi samimiyetsizlikle itham e t fi Hususi surette giden arkadaşımız Krtuğrul Ünal'dan] TRABZON,16 Burada bulunan Hürriyet Partisi Genel Sekreteri ibrahim Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • 170 DAKİKA BÖYLE KALDI [ORHAN TÜREL] Dün sabah,Vali Konağı Caddesinde yapılacak bir apartmanın temeli kazılırken yandaki binanın duvarı kısmen yıkılmış ve bir amele çöküntü altında kalmıştır.Corco Mig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • zirai kredi sistemi değiştiriliyor Aldığı nakdî krediyi umumiyetle başka işlere sarfettiği anlaşılan köylüye nakdî kredi yerine,âlât,tohumluk,damızlık hayvan ve fide verilecek [TÜRK HABERLER AJANSI] A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • MEVLİD-İ-ŞERİF IRUÇHAN UNVERİ Dün gece,yer yüzündeki iyilik,güzellik,temizlik ve akıl cephesinin büyük öncüsü Peygatriber Muharamed Mustafa'nın 1387 nci doğum yıldönümU idi.Bütün İslâm âleminde olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • OLİMPİYATLARA iştirakimiz kat'ileşti [ANADOLU AJANSI] ANKARA,16 İtalyadan şehrimize dönen Beden Terbiyesi Umum Müdürü Nizamettin Kırşan bevanatta bulunarak Melbourne Olimpiyadlanna iştirakimizin kat'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • Kızıl in Lideri ile Kruşçev Bozuştu Mao Tse Tsung Rusların Peykler üzerindeki hâki miyetini çekemiyor [ASSOCIATED PRESS A.A.PARİS,16 «France-Soir» gazetesi bugün,«iyi1 bir kaynaktan» aldığı haberlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • Derya İLHAN DEMIREL] kuruları Torik akını I devam etmektedir.Tutulan balıkların çoğu halka satılmakta,kalanlar da Anadolu'ya sevk için soğuk hava depolarına konulmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • s'-I İNİŞ t i i t6 II [İLHAN DEMtRELİ YFİİİ RİR MAIIMIITDAÇA İstanbul'da yeni bir şark pazarı daha kurulmuş I bili Din IH Ali mil I rMJH bulunmaktadır.Yol tâmiratı yüzünden Mahmutpaşa ve Bahçekapıyı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • Irak askeri şimdilik Ürdün'e girmiyor İsrail'in bir tecavüzü^ halinde İrak birlikleri derhal yardıma koşacak [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,16 İrak'ın Ürdün'e şimdilik silâhlı kuvvetlerini göndermiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • BİR İNEK,60 BASAMAK ÇIKTI [ANADOLU AJANSI] LONDRA,16 Girişilen bir bahis üzerine Sıvansea hava meydanı kontrol kulesinin 60 basamaklı merdivenlerine bir inek çıkartılmıştır.Bu iş,hiç de güç olmamış is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • DÜNYA GÜZELİNE TAVŞAN AYAĞI UĞUR GETİRMİŞ [ASSOCIATED PRESS] LONDRA.16 Londra'da yapılan 1956 Dünya Güzellik Kraliçesi seçilen yeşil gözlü,fevkalâde mütenasip vücutlu Alman güzeli Petra Schurmânn,elin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • GÜNALTAY D.P.yi TEBRİ K ETTİ Demirköprü Barajını öven sabık Başvekil bâzı hususların tahkikini istedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,16 C.H.P.İktidarının son başvekili Şemsettin Günaltay,bugün Salihli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • F.Ergin'in istifa haberi yalanlandı Hürriyet Partisi Umumî İdare heyeti üyesi,Urfa Milletvekili Feridun Ergin'in.partiden istifa ettiği hakkında çıkan haber tekzip edilmiştir.Tokat Milletvekili Hasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • *v *Jt i ^ji?4 %3-i İÜ *Jf M wü Wğtâx J t:wğ' ^mt I İLHAN DEMİREL] nilMANI ÎÎCTİİlinF Karaköydeki Rıhtım iskelesi'nin kaldırılması şimdilik cıı ziyade balıkçıların işine UUHIAHI UOlUltUk yaramakta.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • ANKARA'DA ZEKİ MÜREN BİR PAVYONU TERKE MECBUR KALDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,16 Zeki Müren,belki de ilk defa olarak bir halk topluluğunun sempati değil,antipati izhar eden nümayişleri ile karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1956
  • X BAY V İ M Her zaman Her yerde Bayanların Karşısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • İKTİSÂT ve TİCARET Hazırlayan:Or.Halûk CİLLOV T" I 1 urısi dövizinin ihdası münasebetiyle Bundan bir müddet önce resmî ağızlar* tarafından turist dövizi adıyla paramızın dış kıymetinde bir değişiklik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • TAŞ BEBEK Efsânesini bu gece saat 21.40 da İstanbul ve Ankara Radyolarında DİNLEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • Hazırlayan:Dr.S.RECEP DOKSAT Avra Aura)nesim,nesme veya hafif rüzgâr mânâsına gelen bir tâbirdir.Türkçeye esinti diye çevirebiliriz.Sar'alılarm bâzıları,sar'a nöbetinden evvel bir iki saniye süren bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • ti OĞLAK BURCU [22 Aralık 2ü Ocak] Etrat'ınızdakilerin çoğu bu gün sinirli.Münakaşalardan uzak kalınızt KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat I Müşkül bir duruma düşmemek,para zararına uğramamak için bugün akl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • B U L M A C A SOLDAN SAJ&A 1 Sporcuların meşhur ettiği kıta 2 Bir çoğul eki Ispartalı bir r\idealistimizin so-yadı Tahsin» Bir soru,3 Mağ ra Halk Nok-a sansız,4 Eski bir başşehir,5 c Alışkın hayvan,6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.0i» Şarkılar.Ekrem Kongar 13.30 Haberler 13.45 Oyun Havaları Radyo Bağlama Ekibi 14.00 Kü çük Konser 14.20 Ev kadınıyl;Başbaşa 14.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • İKRAMİYEN GRUP MEVDUAT lık Mi ömür boy»»caal Ser^si.Wr»W-a kadar eleri A amaoc mrimze JİAM-JJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • İ Gençlere Türkçe Öğretelim RANSA'da Lâtincenin orta öğretimden çıkarılmasını isteyenlerle aksini iddia edenler arasında münakaşa var.Bu dâva,E bir asra yakın bir zamandanheri Fransız peda-E goglarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • Efsânesini bu gece saat 21.40 da İstanbul ve Ankara Radvolarında DİNLEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • SİNEMALAR J Esret BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Bonzo Futbolcu Boıızo Türkçe.2 Ölüm Korsanları J e f Chandler Türkçe.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Melek Yüzlü Şeytan Robert Mitchum İng.ATLAS Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • TAŞ BEBEK Efsânesini bu gece saat 21.40 da İstanbul ve Ankara Radyolarında DİNLEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • Klöb-X RESTORAN PAVİYON 18 Ekim Perşembe akşamından itibaren açılacağını sayın halkımıza bildirmekle şeref duyar.Bomonti Tokaloglu sokak No.l/B.Tel:48 44 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • GECEKONDU HALKINI VEREM TEHDİD EDİYOR tehlikeyi ö nlemek için bakırköy'de bir dispanser yapılacak Zeytinburnu gecekondularında şimdiden beliren tüberküloz tehlikesini önlemek maksadiyle,buraya bir dis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • 20 bin liralık bir kasa hırsızlığı Emniyet İkinci Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu memurları son derece cüretkârane işlenmiş bir kasa hırsızlığı hâdisesine el koymuşlardır.Vak'a,Tahtakale Rızapaşa yoku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • Turist bir çifti Çatalca'da soydular Norveç'den İstanbuia gelmekte olan Arna Jeltan adında genç bir turist ile eşi Symots'ın şehrimizde tanıdıkları ilk şahıs Çatalca jandarma kumandanı olmuştur.Kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • 100 lira için 2 litre rakı içmeye kalktı ve öldü Bakırköyde oturan Turan Aslan adında birinin 100 lira kazanmak maksadıyle giriştiği iddia hayatına mal olmuştur.Muhitte fazla miktarda içki içebilınekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • ZAMANIMIZDA BİR LİSAN BİR İNSANDIR GÜVEN DERSHANESİ İngilizce.Fransızca,Almanca dillerini en ktsa zamanda öğretir Beyoğlu Ağacamiı yanında No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • BİLGİ DEMETİ Çocuğunuzun okulda ve hayatta başarısını sağhyacak bir bilgi hazinesi 2 KİTAP 5.DUYU Bugün çıktı 36 sahife 25 kuruş BİR YAYINEVİ İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • artık bir hayal değildir!Modern fen sayesinde bu hayal hakikat olabiliyor.Güzellik,şimdi bütün bayanların elindedir Tokalon kremini kullanmak gayet kolaydır Bir Viyanalı mütehassıs tarafından keşfedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • Hâl Komiser Muavini rüşvet alırken tutuldu Hal karakolu komiser muavini Ziya Yazıcı rüşvet almak suçundan dün geç vakit adliyeye verilmiştir.Ziya Yazıcı,Hâl'de 9 numarada ticaret yapan Haydar Uzun'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • Samimî bir toplantı BP Aegean)Ltd.Petrol Şirketi Umum Müdürü Mr.D.A.Riddle,Şirket yazıhanelerinin Cumhuriyet caddesinde,Ege Hana nakli münasebetiyle,Şirket mensuplarma geçen cumartesi bir kokteyl part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • KIS* HABERLER ŞEHRİN muhtelif yerlerine ağaç dikilmesi hakkında verilen kararın tatbikine başlanmış ve ilk olarak fidanlıklardaki fidanların tetkikine girişilmiştir.Bundan başka,İtalyadan da fidan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • SİNEMA LOCASINDA BİR KIZ KİRLETİL 16 YASINDA BİR RUM OLAN KIZ,EVLENME VADİYLE KANDIRILDIĞINI SÖYLEDİ Beyoğlundaki Sinemalardan birinin dünkü 2.30 matinesine gitmiş olan halk,localardan birinden gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • İlkokulların kömür ihtiyacı 2113 ton İstanbul ilkokullarının 1956 57 ders yılı içindeki kömür istihkakları,Kömür Tevzi Müessesesi Müdürlüğüne bildirilmiştir.Bu ihtiyaç listesine göre,ilkokullar için 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1956
  • Birinde maşa,birinde bıçak,iki kadın vuruştu Beyoğlunda Hocaali sokağında oturan Sümbül Ercelik adında genç bir kadın ile yine ayni sokakta ikamet eden Sinyora MarWsi adında bir kadın açıklamadıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.10.1956
  • TANRILAR DİYARI NEPAU HİNDİSTAN Kapc*Zcof* ÜMİT DENIZ fM^f^İlMmPmiREL VAHŞÎ FlL NASIL YOLA GETİRİLİR?5 Bundan 112 sene evvel İngiliz Umumî Valisi Kalkütada bir hayvanat bahçesi kurulmasını emretmiş.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1956
  • ZEHİR HAFİ» KASALARdairesi ne Alemde BANKANIN BÜTÜN KAPILARI AÇIKTI 7~ w Af fyff lc fm W D i ÖP yo11 Ö V^Tl y ik,MANFRED BANKANIN GİZLİ TERTİBATI:BUZAfA BASAN HEMEV KIÜTlCNİH BÜTÜN KASALAR,DA AÇIK:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1956
  • Mecburî Tasarruf 200 kişfde:1 kişiye 50.000lira SERMAYE İKRAMİYESİ veya hayat boyunca DAİMİ İRAT her hesap I her hesap V sahibine 1 I sahibine 1 6000 lira I+l 6000 lira 1+Kaza I I Hayat sigortası sigo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Peygamberimiz S.A.S)in Velâdeti Dün gece Peygamberimiz Efendimizin dünyaya $eref verdikleri bir gecedir.Bu mübarek geceyi idrâk eylemeleri itibariyle bütün din kardeşlerimizi tebr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.10.1956
  • CİCİ CAN VİLÂYETTE,KOMİSYON ÇALIŞMALINA DEVAM ESERKEN HÂDİSELER i BAK Yine Sr UÇAK düş MÜŞ .YOLDA Yll RüRKEN DÜŞÜP ÖLENLERÂMŞAYI SI DA IgO OLMÜŞyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHN G.MURPHY 3Swn CU.UN MıAİVUf 9-11.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1956
  • JOHNNY HAZARD FRANK R0B8İNS Polou İşte şimdi Burda gizlenebilirim.3an meer uçağı ile şu ana-uçak ÖLÜM RANDEVU' unA YETİŞECEK 'İM *f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1956
  • CİSCO KID Dl$ARDA KIZILDERİLİLER ÇEKİLDİ EMNİYETTE MİYİZ CİSCO JOSE SAÜNAS;BOS REED HAYIR.GERİ DÖNECEKLER.BU SEFER.GECE HÜCUMA GEÇE-BİLİRLER.O ZAMAN BİZİ MUUA.SARA OA EDEBİLİRLER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1956
  • TOMBİK TARİHE GÖZ ATARSANIZ ŞEKSPİR BİLE SAHNESİNİ SE.YİRCİLERİN OR-TASINDA KUR-MUŞTU MERHABA BEYLER.EH,ANLATIM BAKALIM İŞLER NASIL GİDİYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY SWAN AYSEu PEÇsNDEN KOŞAN OELikAsl-i ne OlDu Niye GELMİYOR.ARTIK YO SA OARxâlN Wl JJiLMEM BABACIĞIM kabahat Annem OE w BiRiSUN ONUNLA' ALIŞ-VERİŞE ÇKMAMI SOY-uEMİŞTİ J ELBİSELERİME NE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1956
  • No.4 MASA 11.A R D A K I YAZAN ŞEMSİ BELLİ ı^ıımıtı f rf_r,M_OÜL İMUIN VAN UCLEN GELİN un Birinci Gunı% ifp^ÇK»»»!*»^*1 Uzun boylu genç kolumdan tuttu:Otur şuraya k diyem!Oturdum.Şamseddin afandi,dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1956
  • Milliıeet Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1956
  • HİCRİ 1376 Rcbiiil' evvel 12 Çarşamba RUMÎ 17 1372 EKİM EKİM 1956 4 VAKİT VASATİ EZANI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1956
  • lı AŞK HİKÂYESİ Uçurumun Dibinde TEFRİKA No.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Bir araştırma heyeti bir mağaraya inmek üzeredir.Joseph genç bir mâden arayıcısıdır.Hepsi Emile'le karısı Marianne'nı otelindedirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1956
  • BIRAKMA BENİ Yazan:HAROLD KOBBİNS 25 Çeviren:NEYYİKE Dudaklarım ağzını buldu.Dişlerinden bir kan lezzeti yayıldı.Sanki gökteydim.Bir kuvvetin cazibesine kapılmıştım.Ardından uçuyor,uçuyordum.Sonra bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1956
  • HAZRET-I-ALI YAZAN:R E F İ CE V AD 25 ULUN AY Hav vat:Fazla konuşmağa lüzum yok,iş işten,geçti,Cenabı Hak Benî Kurayza Yahudilerinin helakini takdir etmiş,bunun önüne geçmeğe imkân yok.Hepsi kalktılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1956
  • BİZ KADINLAR Neyyire Kadınlar için orijinal bir meslek mi GECİKEN motorlu tren birden kanatlanınca aklıma şu geldi:Makinist bir kadın olsa?Ve gittim.Yolun bundan ötesini makinistin yanında geçirdim.Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • simdi İskandinavya Havayolları,uçuş şebekesine Türkiyenin başşehrini ilâve etmekle büyük sevinç ve iftihac duymaktadır.Şimdi,sayın Ankaralılar,Esenboğaya inen ve Eşenboğadan kalkan son model 4 motorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI mu FAYDALIDIR!OPON,baş,diş,adale,siyatik ve soğuk algınlığından ileri gelen ağrılara karşı faydalıdır K-S3 OPON günde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • İŞTE BEKLENEN HAKİKATEN ŞAHANE FİLM Baş RoUerde:Kay KENDALL Sydney CHAPLİN Gregory RATOFF ve Marina BERTİ Göz kamaştırıcı renkler,görülmemiş ihtişam.SAN ve SARAY Sinemalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • Bu Akşam LÜKS ve MARMARA Sinemalarında EDDÎE COSTANTÎNE Daha müthiş,daha hareketli ve daha kuvvetli bir macera olan ve PETER CHEYNEY'in romanından sinemaya alman COLETTE DEREAL ve VERA NORMAN ile bera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • Bugün Matinelerden itibaren Kaçırmamanız lâzım gelen iki süper film SATILIK KIZLAR Baş Rollerde:SHELLEY WİNTERS B.SULLIVAN Genç kızları bekleyen bin bir tehlike,para Jmfyfo kazanmak için her alçaklığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • BEŞİKTAŞ YILDIZ SİNEMASINDA Matinelerden İtibaren renkli YFStI AIFV STEWART GRANGER T GREEN FİRE)TÜRKÇE goSİS SIVASTAPOL CASUSU CHARGE OF THE LANCERS)Seanslar:S.Casusu:1.50 5.10 8.40 Y.Alev:3.20 6.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • Başka takvim almakta acele etmeyiniz!Halkımızın İtimat va tavaccUhünU kaşanmakta rakor kırmış olan,Yuvanızın uğuru sayılan:SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ Pek Yakında Bayilere Tevzi Edilecektir.Başka t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • AKBANK T.A.O.'dan:Maliye Vekâletinin Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı karara müteallik 7 sayılı tebliği mucibince DEBLOKAJ İHRACATI ve DEBLOKAJ TRANSFERLERİ işlerini yapmağa:ADANA ANKAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • DAKTİLO BAYAN ALINACAK Dr.İbrahim Etem Kimya Evi T.A.Ş.için daktilo bayana ihtiyaç vardır.Taliplerin referansları ile birlikte Çemberlitaş,Peykhane Sok.No.6 da Propaganda Servisine müracaatları rica o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • DİKKAT.DİKKAT.BÜTÜN SANAYİCİLERE MÜJDE:İmalâtınıza lâzım olan her TÜRLÜ ZIMPARA TAŞLARINI Muntazam bir şekilde garantili olarak yapmaktayız.Aynı zamanda MERMER TESTERE TAŞLARINI ve büyük taşlar için G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • SATILIK EMLAK İstanbul Defterdarlığından Dosya Cinsi Kıymeti reminatı No.Lira Lira 512-180 3 Bakırköy Yeşilköy Şevketiye mahallesinin Yeşilköy Demiryolu caddesi ve Tilki sokağmda 32 pafta,347 ada 5 pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • NÜSRET BORA TELEFON:44 84 62 P.K.938 CALATA-İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • TEKEL've PİYANGO BAYİLERİ 1 LİRAYA 1 BAHÇELİ EV 2 ARSA 27.000 LİRALIK MUHTELİF EŞYA Çekiliş 15 Kasım 1956 Biletler Bayilerde ve P.T.T.Şubelerinde TEKEL ve PİYANGO BAYİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • Yarış Atları Yetiştiricileri Ve Sahipleri Cemiyetinden:Haraların satışa çıkaracakları 2 yaşlı İngiliz ve yaşlı arap taylarından alacaklara bir kolaylık olmak üzere Cemiyetimiz bu yıl da bir kredi fonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • Muratlı inanlı inekhanesi Müdürlüğünden Kasaplık Koyun ve Sığır Satılacaktır.1 İnekhane reformelerinden yedi baş koç altı baş erkek toklu,yüz otuzyedi baş koyun ile bir,iki ve daha yaşlı kırkbir baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • BU GECE En seçkin filmleri tam bir konfor içinde Yeni AR Sinemasında seyredebileceksiniz.Satılık Kızlar Play Girl)SHELLEY WINTERS BARRY SULIJVAN ilâveten:HARRY JAMES Orkestrası NOT:Gişelerimiz her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • İstanbul Asliye 3.cü Hukuk Hâkimliğinden:955/705 Nadide Pırıltı tarafından evvelce Kasımpaşa Küçükpiyâle mahallesi Cevizaltı Dolap Çıkmazı 1 No.da ve Konya Çiftçi mahallesi Hava sokak No.31 deki adres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • Papağan gibi ezberlemeden sizi beş ayda İNGİLİZ gibi konuşturacak olan kitap çıktı.GRAPHO ENGLİSH Fiatı beş liradır.Taşraya ödemeli gönderilir.Sipariş için yazınız:Grapho English.İstiklâl Cad.388 Beyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • Karlı bir kış gecesi.Karacaahmet karakoluna BİR ÖLÜ GELDİ Tamamen hakikî olan bu vak'a sizi merak,korku ve heyecan içinde bırakacaktır.BUGÜN ÇIKTI Fiatı 50 Kuruş Dört renkli bir kapak 68 sahife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • NATO Atomla teçhiz ediliyor Güney Avrupa Kuvvetleri Kumandanı General Timberlek,Brindizi müsabakalarının kapanış merasiminde gazetecilerle konuştu.[Hususî surette giden arkadaşımız ÜMİT DENİZden] BRİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • MAARİF MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON BORCUNU OÜN DE YATIRMADI Maarif Müdürlüğü dün de,telefon idaresine olan borcunu yatırmamıştır.Ancak,bu borca karşılık 10 bin lira geldiğini öğrenen telefon müdürlüğü,paranın y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • ÇOCUK KAATİLLERİNİN 10 ar yıl hapsi istendi Yeni doğmuş bir çocuğu boğduktan sonra hela çukuruna attıkları iddia edilen 21 yaşında Zihniye Birol ile kardeşi Pakize ve anneleri Zehra,onar seneye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • Şehir Meclisi imâr plânını kabul etti İstanbul Şehir Meclisi ekim devresi toplantılarına dün saat 15 de devam etmiştir.Meclisin bu toplantısında,fiilen başlamış bulunan nazım imar plânı kabul edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • Belediye «yorganı kurtarmak için bir pireyi bıraktı Belediye seyrüsefer tahsildarı iken zimmetine 400 lira geçirerek kaçan Hasan Özer hakkında,1944 yılında başlamak üzere muhtelif yıllarda dâvalar açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • Muhalefetteki geçimsizlik t Baştarafı 1 incide ettirmeye kararlı olduklarını yalnız nutuklar,beyanlarla değil,fakat buna samimî bir seklide azimli ve imanlı olduklarının delillerini hâdiseler içinde ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • Ruslar "Rock And Roll,dansına haydıyorlar [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA,J6 Moskova'da bir seyahat yapan bir televizyon şirketi müdürü,Rusların yeni çıkan «Rock and Roll dansına bayıldıklarını ve çılgınc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • Japonya'da bir tren kazasında 38 kişi öldü [ANADOLU AJANSI] NAGOYA Japonya)16 Pazartesi günü Nagoya yakınlarındaki Rokken istasyonunda iki tren çarpışmış,kaza neticesinde en az 38 yolcu ölmüş,35 i de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1956
  • Menderes,Cahit Sıtkı'nın babasına taziyetlerini bildirdi IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] DİYARBAKIR,16 Diyarbakır Valisi Fahrettin Akkutlu,beraberinde Belediye Reisi ve Belediye erkânı olduğu halde,bu sabah b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.10.1956
  • I*!1 [SAMİ ÖNEMLİ 17 NİN 12 Sİ D"n FenerhanÇe,i,cr Kasımpaşa maçı için,Galatasaraylılar da Vefa maçı için çalıştılar Amma bu arada 12 futbolcu,dikerlerinden daha heyecanlı idiler.Çünkü şimdi kendileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1956
  • ÇAĞRILAN ELEMANLARA GÖRE Millî takımı nasıl teşkil edersiniz?Yaklaşan her milli maçtan evvej fakım kurmak,bütün futbolseverlerin merakıdır.«MİLLİYET» bunu düşünerek okuyucuları arasında bir anket açma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1956
  • [SAMI ÖNEMLİ 1 K,PAŞA MAÇINA HAZIRLANIYORLAR îrr;JrZt Federasyon Kupası maçı için dün sıkı bir idman yapmışlardır.Bu arada antrenör Szekelly forvetleri bilhassa şuta çalıştırmıştır.Resimde hocasının n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1956
  • FENERBAHÇE Profesyonel takım 29-30 ekim tarihlerinde iki maç için izmir'e gidecektir.Sarı Lacivertliler ilk maçı Karşıyaka,ikinciyi Göztepe ile oynayacaklardır.GALATASARAY Cezası biten Coşkun ve iyile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1956
  • 1896 dan.1956 ya Hazırlayan:ORHAN TÜREL III III III 1111(11 1906 ATİNA OLİMPİYATLARI 1906 senesinde,Atinada tertip edilen spor festivallerini bir Olimpiyat oyunu olarak saymak pek yerinde sayılmaz.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1956
  • Jules Rimet öldü [ASSOCIATED PRESS ı PARİS,16 Dünya Futbol Federasyonu fahrî başkanı Jules Rimet,geçirdiği bir ameliyatı müteakip dün gece buradaki bir klinikte ölmüştür.83 yaşındaydı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1956
  • UMUMİ KAPTAN VE YARDIMCISI lan 11 ya beraber geldiler.[SAMİ ÖNEMLİ] Osman Kavrakoğlu ile Niyazi Sel dünkü top-DÜNKÜ İDARE HEY'ETİ TOPLANTISINDAN SONRA NİYAZİ SELİN İSTİFA ETMEDİĞİ BİLDİRİLDİ FENERBAHÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1956
  • AVCILIK Turhan TAMERLER ili IHI IHI İlli III IHI İti 11 Mil HIM III BILDIRCIN Geçen pazartesinden sonra havanın devamlı olarak yağmurlu gitmesi ve lodostan esmesi kuş geçimini durdurmuş ve ancak rüzgâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1956
  • OLİMPİYATLARA DEVLET REİS-LERİNİN ALÂKASI:İran Şahı Rıza Pehlevi,İran Olimpiyat kafilesine refakat edeceğini İran'lı sporculara vaadetmiştir.Şahın Melbourne'a gitmeğe ve bilhassa bu seyahati sporcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1956
  • VAROL GOLÜ ÖNLÜYOR BU GÜZEL GOL SAYILMADI attığı bu gol «ofsayt» addedilecektir.Beşiktaş ilk maçta hakemin hatasına kurban gidiyor.Yüksel'in Bcşiktaşın 1-1 berabere kaldığı ilk maçta kaleci Varol İsra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1956
  • Hakem Veresen Cezalandı Yereşen,Lig'in ilk devresi sonuna kadar maç idare edemeyecek!Perşembe günkü Istanbulspor Vefa maçını her bakımdan kördöğüşü haline sokan,hatalı kararlariyle müessif hâdiselere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1956
  • DİNAMO BASKET TAKIMI GELİYOR Romen basketçilerî istanbul'da bir turnuaya katılacaklar Modaspor kulübünün Romanya seyahatini iade maksadiyle Bükreş'in Dinamo takımı,önümüzdeki ay şehrimize gelecektir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor