Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.10.1956
  • Muğlada C.H.P kongresinde hâdise çıktı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,11 Bugün yapılan Muğla' nın Sodra C.H.P.ocak kongresinde bâzı hâdiseler cereyan etmiştir.Kongrede bir konuşma yapmak üzere kürsüye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1956
  • IKEYSTON] PROFESÖR ŞEVKİ BEKTÖRE,ARKADAŞIMIZA RUSYA'daki 22 YILLIK SÜRGÜN HAYATINI ANLATIYOR Rusların sürgün etlikleri Türk profesörü dün geldi 1932 senesinde Rusyaya giden Şevki Bektöre Sibirya'da 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1956
  • NATO HAVACILIK müsabakalarında TÜRK TAKIMI 2.LİGE YÜKSELDİ [ÜMİT DENİZ bildiriyor] BRİNDİZİ,11 Bugün öğleden sonra yapılan 20 bin feet havadan havaya atış müsabakalarının son neticeleri şudur:Takımımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1956
  • Sarol Akis dâvası KARARA KALDI Metin Toker müdafaasında masumiyetini riyazi delillerle ispata muktedir olduğunu söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 İki sene evvel başlamış olan Akis Sarol dâvası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERI RİİVİİfMİ İMİC Taı,rl en büyük derdi kendine vermiş.Fakat o,bütün DUTUuU İFflIy dertlere büyü ile deva bulmak iddiasında.Maziyi keşfeder,istikbâli okıırmıış.Şimdi tevkif edildiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1956
  • Yunan Kançıları,döviz kaçakçısı Hıristo'nun 4 ayrı suçtan cezası istendi Ehlivukuf,mektublardaki yazıların Sabatay'ın yazısına uyduğunu bildirdi Birinci Asliye Ceza Mahkemesinin Müddeiumumisi,dün mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1956
  • Inönüye hakaretten sanık iki gazete mahkûm oldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN} İZMİR.11 Şehrimizde münteşir Ege Ekspres gazetesi sahiplerinden Nihat Kürşat,Toplu Basın Mahkemesindeki bugünkü duruşması netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1956
  • Turisi Dövizi Tereddüt Uyandırdı Tavzihe muhtaç noktaların aydınlatılması bekleniyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 Turist dövizi v« bloke paralarla alâkalı yeni kararname üzerindeki çalışmalar hız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1956
  • EN SON HABER GRİVAS'IN MUAVİNİ DÜN ELE GEÇİRİLDİ [ASSOCIATED PRESS] LEFKOŞE,11 İngiliz resmi makamları bugün,yeniden 6 ileri gelen *EOKA liderinin ve 50 şüpheli şahsın,Trodos dağlarında girişilen son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1956
  • POLlS HAKEMİ KORUDU DÜ" MUhatpa*a İstanbulspor İle Vefa arasında yapılan maç,hâdiseli jj.j.tahsrwa.ftss.îSi.îS' asats-rasrasr evetse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1956
  • RTASIYECILIK ALDIRILIYOR işlerin sür'atli gitmesini temin için bütün devlet daireleri tek tip evrak kullanacaklar.Formaliteler azaltılıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 Resmî daireler,iktisadi dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1956
  • BAŞVEKİLİM TETKİKLERİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 Ankara'nın imar faaliyetfne hızla devanı edilmekte,yıkılan yerlere yeni ve modern "binaların inşaası ve modern tesislerin vücude getirilmesi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVER] MÜBAŞİRİ DÖVMÜŞTÜ Davacı olarak girdiği mahkemeden davalı olarak çıkan Ahter Yeğinsoy,dünkü duruşmasından çıkarken,jotoğrajçılardan yüzünü pardesüsü ile örterek saklamıştır.Ahter Yeğins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1956
  • Ürdün'le israil çarpı ştılar 10 saat sürdükten sonra kesilen muharebede ÜRDÜN KUVVETLERİNİ Kral Hüseyin bizzat idare etti [ASSOCIATED PRESS A.A.AMMAN,11 10 İsrail uçağı dün gece Ürdün arazisini bombar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1956
  • HAVALAR SOĞUDU Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası sebebiyle şehrimizde dün sühunet 9 dereceye kadar düşmüştür.Soğuk hava dalgasının bütün Anadolu'ya yayılacağı bildirilmektedir.U L U D A Ğ A KAR YA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1956
  • MASALLARDAKİ GÎBİ 11 GÜN 11 GECE.GÖLDAĞINDAN GELEN GELİN Etaorlayffla:BELjLJ Geçenlerde bir çok İstanbul gazeteleri,radyolar,yerli ve yabancı havadis ajansları.Doğu Anadolu'da yapılan efsanevi bir düğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • SANANPAZARI Ajansımız İHBARLI ve İHBARSIZ HESAP AÇTIRAN MÜŞTERİLERİNE BANKAMIZIN ZARİF BİR HÂTIRASINI takdime devam ediyor İSTANBUL BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • 5 Kasım 1956 'da 50000 T.L.31 Aralık âkaâ4 c&iatfuye&k daptcy&ı Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için ajanslarımızın gişelerine müracaat ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 Bir vilâyet Bir milletin mu-kaddes nehri.2 ı Bir hayvan yiyeceği Başı belli-2 siz sevgi.3 Bir Celâli hareketine O mensup.4 Eski bir Türk kav-A mi Ortadaki harf değişince kuvvet s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • İlli İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Cuma konseri 13.00 Şarkılar Muzaffer Gülek 13.30 Haberle 13.45 Saz eserleri 14.00 Şar kılar,dans ve caz müziği 14.3(Şarkılar.Sevim Süer 15.00 Ka panış.16.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • SUATPARK 48 31 43)1 Kirk Douglas reden Kurşun 1 SİNEMALAR V_BEYOĞLU AKIN Pangaltı Tel:48 65 02)1 Gece Canavarları Boris Karloff Türkçe.2 Konuşan Katır Gangsterlere Karşı Donald O'Connor Türkçe.A L R A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • 19 5 6 Birinci Tertip Devlet istikrazı TAHVİLLERİ 5 faiz,getirir,vergisi yoktur,kolayca paraya çevrilir.Devletçe teminat olarak kabul edilir,Millî Emlâk satışlarında para yerine geçer.15 EKİM 1956 Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • fc I s Ut İLERİ Türk Musikisi Konservatuarı,nazariyat,solfej,dikte,deşlfraj,usûller,edebiyat,armoni,musiki tarihi ve âletlerden ibaret olan yeni yıl derslerine başlamıştır.İSTANBUL Konservatuarı Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • I Fabrikalarımızın ham I madde ihtiyaçları E A LMANYA'da b.ir vatandaş minnacık,se-vimli ve zarif bir radyo almak ister.Mağaza satıcılarından bu cihazın yalnız pille E işlediğini öğrenince:E Eyvah!Der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • Patrona Halil hamamı yıkılıyor Yıkılması uzun müddettenberi münakaşa mevzuu olan,tarihî Patrona Halil Hamamının yıkılması karara başlanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • ÖLÜM Temyiz Mahkemesi Üçüncü Hukuk Dairesi Reisi Sunuhî Arsan ve Leman Arsan'ın hemşire-•leri,Mine Arsan ile Hasnun Arsan'ın halaları MAİZER ARSAN tedavi edilmekte olduğu Haydarpaşa Hastahânesinde,gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • "Yürümesini bilme insan Şoförler ve Otomobilciler Derneğinin dünkü kongresinde trafik kazalarının suçu yayalara yüklendi Lstanbul Şoförler ve Otomobilciler Derneğinin Kongresi,dün sabah saat 10.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • Belediye lojmanları mesele hâlini alıyor Bâzı Belediye şube müdürleri,kaymakamları kaldıkları evlerden zorla çıkarmak istemişler Vilâyet ve Belediyenin ayrılmasından sonra,Kaymakamlarla Belediye Şube
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • îr:i:HAFTANIN j FİLMLERİ NAPOLEON Beçj/cten mezara kadar perdede.NAPOLEON «Napoleon» Şaclıa Gııitry'nin rejisörlüğünde^ çevrilmiş,renkli tıir i ramız prodüksiyonu.Ba-j rollerde:Uaniel Gelin.Raymond P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • Borçlu Talebeye ödemede kolaylık Şimdiye kadar,lise sınıflarının herhangi birinde,bir dersten basarı gösteremeyen öğrenci,bir üst sınıfa devam ediyor ve ertesi ders y*h sonunda,bir evvelki dersden de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • Gokay,«Bundan sonra da kaptanlık yaparız» dedi.Şehir hattı gemilerinin Belediyeye devri meselesi hakkında fikri sorulan Belediye Reisi Gökay:«Bundan sonra da kaptanlık yaparız!Cevabını vermiştir.Valin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • MEVLİD Muhterem büyüğümüz ve aile reisimiz BEKİR KARA'nın vefatının ikinci dönüm yılı münasebetiyle hatim ve Mevlfıtu şerif duası meşhur hafızların huzurları ile 14/Ekim/Pazar günü öğle namazını mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • ÖLÜM Adalet,Dilber'in esi,Ahmed,I Nejlâ ve Cahit'in babaları,Celitoğut,Neriman,Gülsüm kayınpederleri.Sema Oğut'un dedesi İstanbul'un tanınmış töecar ve fabrikatörlerinden:HELVACI:SALİH BAKIRKÜRE)11/10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • PazaR İngiliz sansın bombası DİANA DORS Hij Sokağı Cinayeti 76 fasında üci Safh4k){»Arıyorom So(io M do)PAZAR GÜNÜ ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Ur.S.RECEP DOKSAİ AYAK TERİ ve KOKUSU Ayakların terlemesi ve kokması ayrı ayrı şeylerdir.Fakat ekseriya beraber görüldüğü için bir arada anlatacağız.Terleme tabi] bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1956
  • J L '1:Wjğü W^^EM^m K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir hareketiniz is arkadaşlarınız tarafından takdir görecek.W ff KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Birine yardım edeceksiniz.Sizi bir de sitemleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.10.1956
  • "TANRILAR DİYARI NEPAbe HİNDİSTAN Köpotfccf* ÜMİT DENİZ Dünyanın en büyük binası Nepal'dedir 20 Nepal'dı-Mr.Hovvard isminde,beyaz saçlı,temiz yüzlü,insana adeta kürdanları hatırlatan Ameıika'lı bir mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1956
  • 1956 Birinci tertip DEVLET İSTİKRAZ TAHVİLLERİ m 5 faiz getirir Vergisi yoktur Kolayca paraya çevrilir Devletçe teminat olarak kabul edilir Milli emlâk satışlarında para yerine geçer 15 EKİM 1956 günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1956
  • Alakant hakkında takibata geçildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,11 Hür.P.meb'uslarından Muammer Alakant hakkında,Alaşehir'de Toplanma ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı hareket ettiği iddiasiyle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1956
  • izmir Valisi hakkında dâva açıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,11 Vali Kemal Hadımlı hakk-nda,Urla Belediye Meclisi müstakil namzetleri tarafından,Danıştay'da bir dâva açılmıştır.Bağımsız adaylar.Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1956
  • Hong Kong'da çıkan kargaşalıklarda 60 kişi öldü [ANADOLU AJANSI] HONG KONG,11 Birkaç gündenberi Hong Kong'taki Milliyetçi Çinlilerin giriştikleri muazzam nümayişler bugün çok şiddetli çarpışmalara seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1956
  • Hastahane,Ecza Depoları ve Eczacıların nazarı dikkatine Fincancılar caddesi No.21/1 İZZET KALDAM Mağazasında İthalâtçı kârı ile Çekoslovakya malı 3X30 sm.21 İplik/sm 2 ve 33 gram/m2 GAZ İDROFİL satılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1956
  • *y **Sa KOMili Y£N,r'*Kygo ÇAMAŞIR sÂBÜNU 8EHEBMUP il 250 gramm* Sçg Necmi Komili-İstanbul Tel.273118 İt.""••i1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1956
  • İŞÇİ ARANIYOR Biofarma Tıbbi Müstahzarat Laboratuarında çalışmak üzere işçi kızlara ihtiyaç vardır.Ampul işlerinde çalışmış işçiler tercih olunur.Bakırcılar arası,Semaver sok.21 Beyazıt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1956
  • KİRALIK Nişantaşı'nın en işlek caddelerinden birinde telefonlu bos dükkân devren kiralık.Müracaat Tel.48 40 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1956
  • P» A Eşsiz San'atkâr 1 ZEKİ HPREN in Elektrofon Plâklarında okuduğu 1AİR-YAPRAK DÖKÜMÜ 1 ü GEL BANA GEL GEL Şarkısı satışa arzedilcli.Elektrofon Plâk Fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1956
  • SEKRETER ARANIYOR CİDDÎ BİR MÜESSESEYE Ingilizceyi bihakkın vâkıf,muhaberatı kendi kendine idare edebilecek bir bayan sekretere ihtiyaç vardır.İsteklilerin referanslariyle birlikte Şişli 124 Posta Kut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1956
  • BUTUN ŞUBE ve AJANSLARIMIZDA 22 EKİM PAZARTESİ AKŞAMINA KADAR b İz AY İHBARLI ve En az 250 liralık HESAP AÇTIRAN veya MEVCUT HESAPLARIHI İHBARLI OLARAK ARTIRAH MÜŞTERİLERİMİZ CUMHURİYET BAYRAMI KEŞİDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1956
  • Pendik de Tersane E ENİZCİLİK Bankası Müdürü Yusuf Ziya Beyin geçen gün-l i,kü b;isin toplantısında bulunamadım.Yusuf Ziya Bey,ba-E sında bulımduğu müesseselerden âzami randıman temin E etmek için çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1956
  • ŞöCuğümıiZiçûn Lira yatırarak EMNİYET SANDIĞl'nda Öğrenci Hesabı açtım sanız,ona:t Tahsil boyunca 10.000 liraya kadar Yatılı Okul Ücreti 2 Tahsil boyunca 10.000 liraya kadar 50 lira Aylık Tahsil Masra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.10.1956
  • CİCİ CAN rSEN GÜZELSİN,^rRASlNtA HOŞSUN,İYıKALPLİSİN,W i NAMUSLUSUN.AMA,BEN «UKADA& NieZlYE-^ALANMM" Ti OLAN 6te KJZI HEM 6IRAK 6UKLAKI DA B4K, SA-Vzere Nev/AzivoKf Büyükle-N HtRDE İNSANLAR CARlP ŞE-K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1956
  • MARUF BEY mar:th s?2&X$ıGıı a~2lz Uy s y/jf 0 J B| 1 afj "V Efc^ 961
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1956
  • JOHNNY HAZARD FRANK ROBBÎN' BU SURETLE SON DAKİKA.DA.PARAŞÜTLE ATLAyABİ.BU SAATLİ MEKA.NİZMA PA POTOSKAP MAKİNENDE MEVCUT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1956
  • CİSCO KID BENlt KIZ'l-DERtÜ.LER.VURMADI.Bu CİSCO* NUN ESERİ korkak herif Bunu yamagina yaptirdi.bana sen ateş etmedin mi" %MM!Mâ$Â% VL BU T EVET BABA 10.J-C BEM GÖRDÜM.FÖ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1956
  • TOMBIK BIRAKIN mark Antoni ROLÜNDE 9EN OYNlYA.CAĞIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1956
  • 1956 Senesi sonuna kadar İstanbul İstanbul Ankara Ankara Bahçekapı Kadıköy Samannazarı Kızılcahamam ve MALATYA'da Hizmetinize girecektir.Beyoğlu Şubesinin Yılbaşı ikramiyesi 76 kişiye isabet Ayrıca Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1956
  • Miiliaıet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İsteri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı cr MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1956
  • HİCRÎ 1376 Rebiiil'-evvel 7 CUMA 12 EKİM 19 56 RUMÎ 1372 EyliU 29 VAKİT VASATI EZANÎ t Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 6.08 12.01 15.09 17.34 19.06 4.30 l 12.32 6.26 9.34 12.00 1.30 10.55 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1956
  • FBı YAHŞİ HAYVANLAR ARASINDA ıo J.A.HUNTER Afrika hayvanlarının "BEŞ BÛYÜKLER.i.M ASAİ'leri mızrakla yalnız arslan değil,fakat pars avlarken de gördüm.Bence bu,büyük cesaret isteyen bir iştir.Pars 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1956
  • BIRAKMA BENİ Yazan:HAKOLD ROBBİNS Çeviren:NEYYİRE 20 Elaine benden hoşlanmıştı.Bunu tereddütsüz söyleyebilirdim,insanlar beni ya hemen severler.Ya da hiç sevmezler.Elaine'in hemen hoşuna gitmiştim.O i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1956
  • YAZAN:REFİ' CEVAD ÜLÜNAÎ 20 Ka'ab:Yâ ihvan!dedi,bunu ben de anlıyorum,Muhammed'le olan ahdimi nakzettiğimden dolayı peşîmânım.Zübeyr:Bu peşîmânlığm artık hiçbir faydası yoktur,Ebû Süfyan'dan ayrılıp b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1956
  • f mvvHHmuuvumuvHumH1 BİZ KADINLAR IPİHİII HERGÜNKÜ DERD BANA derdini döken kadının çocukluğunu,gençliğini çok dinlemiştim.Yokluk,yokluk.Bugün orta yasında.Ve şimdiden bir yıkıntı.Alkolik bir koca,bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1956
  • «M,*ŞK HİKÂYESİ ELİFİN NİŞANLILARI TEFRİKA No.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:I Elif,nişanlısını yengesi Azra ile öpüşürken görür.Amcası Ruşen in evini terkeder.Azra,bir gün ölü bulunur.Komiser,Ruşeııc sordu:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.10.1956
  • fay bilûmum temizlik işlerinize şimdiye kadar alışık olmadığınız yepyeni bir kolaylık getirmektedir.Zira FAY,Puro Sabun Fabrikasının yeni tesislerinde,emekten ve zamandan 100 tasarruf sağlamak üzere y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1956
  • 6500 metre irtilada sakin bir gece Bir geceyi rahat ve huzur içinde geçirmek için ne lâzımdır?Nefis bir yemek mi?İyi bir koltuk mu?Yoksa neş'eli arkadaşlar mı?Bunların hepsi burada mevcuttur.hem de da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1956
  • M.M.V.İstanbul Levazım Amirliğinden:Amirlik bütün şube ve kısımlarile 13/Ekim/956 tarihinden itibaren Sirkeci Demirkapıdaki yeni binasında göreve başlayacağı ilgililere ilân olunur.M.M.V.İst.Sat.Al.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1956
  • vvı"-V V V.«S Xw\Soğuk ve rutubetli havalarda ÖPÖy/almak faydalıdır!OPON,taş,diğ adale,sinir,siyatik,lumbago ve bayanların muayyen zamanlardaki ağrılarına kargı faydalıdırf S günde 6gtablete kadar al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1956
  • MAARİF VEKALETİNDEN 1 3656 ve 3659 sayılı kanunlara göre yapılan Devlet Yabancı Dil İmtihanları Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde İngilizce,Fransızca ve Almanca'dan.İstanbul Üniversitesi Edebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1956
  • İnşaat yaptıranlara UCUZ MALZEME Fiatı FAYANS Çekoslovakya malı H.O.B.Lira Kr?Sn.RAKO marka 56 85 ALATURKA HELA TAŞI Polonya malı 64 22 HAVAGAZI SAATİ Alman malı 180 00-HAMDİ FEYZİOĞLU Adres:Galata Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1956
  • İLAN İKTİSAT YE TİCARET VEKÂLETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜMDEN Türkiye'de yangın,nakliyat,kaza ve hayat sigorta işleriyle iştigal etmek üzere kanunî hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan Şeker Sig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1956
  • 6124 sayılı kanuna istinaden Bankamız kefaletiyle ihraç edilmiş olan İstanbul Belediyesi 1954 istikrazı tahvillerinin 1/10/1956 tarihinde yapılan ikinci itfa keşidesinde kur'a isabet eden tahvil numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.10.1956
  • Atletlerimiz Kahirede [ANKARA AJANSİ)Cumartesi ve Pazar günü Kahire'de Mısır millî takımı ile karşılaşacak olan Türkiye Atletizm millî takımının ikinci kafilesi,bugün mahallî saatle,saat 15.30 da Kahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.10.1956
  • K ISA HABERLER YÜZMEDE Avustralya'nın büyük ümitleri,Brisbane'de yapılan Olimpiyat seçmelerinde Davvıı Fraser 1.38 ile,dünya rekortmeni Lorraine Crapp'i mağlûp ederek birinci gelmiştir.Aynı müsabakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.10.1956
  • Beşiktaş İsrail'e hareket etti İki maç yapmak üzere,Hapoel tarafından Israile davet edilen Beşiktaş futbol takımı dün saat 12 de uçakla hareket etmiştir'.Beşiktaş kafilesi başkanı Sadri Usuuğlu hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.10.1956
  • DON AZ KALSIN HAKEM SAHADA DOVDLOYORf' Maçı kör düğüsüne çeviren Osman Yereşen,sahad ancak polis kordonu ile çıkarılabildi.Müessif hâdise,favl yapanın yerine bir diğerinin çıkarılmasiyle doğdu HÂDİSED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.10.1956
  • FUTBOL FEDERASYONU ANKARADA TOPLANIYOR Bu toplantıda Polonya maçına takımımızı hazırlayacak antrenör meselesi görüşülecek ANKARA,11 Futbol Federasyo-I Hususî Muhabirime nu,İstanbullu üyelerin de iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor