Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • TURiST DOViZi İLE iLGiLi OLARAK MALİYE VEKALETİ YENİ tebliğler yayınlayacak Harice seyahat edeceklerin tur i si dövizinden geniş çapta istifadeleri bahis mevzuu değil Piyasada ilk tesir altın fiatlarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • HÂMİLE BİR KADIN DÜĞÜNDE OYNARKEN ÜÇÜZ DOĞURDU I Hususî Muhabirimiz Ali İhsan Tuna'dan] KONYA,9 Hamile bir kadın,düğünde oynarken şancısı tutup bir batında üçüz doğurmuştur.Hâdise Dengen nahiyesinde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • Zeynep Meral Luiza)sevgilisi il* Bir Alman kist İSL4M OLDIj Nişan için Hamburg'dan sevgilisinin Küçükpazar'daki evine gelen Zeynep Luiza)"Bu bir küçük maceradır,sebebi de aşktır diyor Hamburg Üniversi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • Bir haftada sigarayı terkettlrecek hap ŞİKAGO,Şikagoda Loyola Üniversitesi profesörlerinden Dr.Rapp,«n iriadcı sigara tiryakilerini bir hafta ve nihayet on günde tamamiyle sigarayı terkettlrecek bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • Dâva açtı [RÜÇHAN UNVERİ Ses sanatkârı Kadriye Sarıca dün ilgili makamlara müracaat ederek,cehrimizde bulunan Irak'lı bir gazeteci hakkında İftira ve tehdid dâvası açmıştır.Nedim Mahmud adındaki bu ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • Gökay halkın daha az soğan yemesini istedi Belediye Meclisinin dünkü*toplantısında konuşan Prof.Gökay,soğan meselesine de temas etmiş ve halkın az soğan yemesini istemiştir.Diğer tan Belediye Fatih ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • IRAK ve" BAĞDAT PAKTI MESELESİ Irak'ın eski Millî Müdafaa Ve-kili Süleyman Cuma'nın,6 ekim nüshamızda çıkan beyanatın da:«Memleketimde Bağdat Paktının hiçbir neticeye varamadığı hakındaki kanaat gün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • KASIM GÜLEK'İN UZLAŞMA TEKLİFİNE Hür.P.cevap VERMİYOR Karaosmanoğlu Bugünkü kanaatlerini muhtıralarında sarahatle ifade etselerdi netice böyle olmazdı„ dedi Tek başına çalışmaya karar veren Hürriyetçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • ^^v^i^v İİP^ H i* İ^IIIbbMI HI g.^jj âli Bk 1 ^s?H V 1 HPsItli tÜH MS I 3B ¦i w:1 IRÜÇHAN UNVERİ İlk müteahhidin şartnameye aykırı hareketinden dolayı inşasına girişilemeyen Çanakkale Âbidesi yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • TiçaretVekili DUN GELDİ Mandalinci,Amerika'da yardım mevzuunda temaslarda bulunmadığını açıkladı Ticaret ve Ekonomi Vekili Amerika'da yapılan Milletlerarası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın yıllık mûtad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • Güzellik siyasetten önce geliyor Londra'da İngiliz ve Mısır güzelleri aynı odada kalmıya razı oldular [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,9 İngiltere Güzelilk Kraliçesi dün nihayet Mısır güzeli ile bir odada ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • KÖPRÜDE TAMİRAT Galata Köprüsü'nün yaya kaldırımları asfalttan betona çevrilmektedir.Genişletme işine,Almanya'dan davet edilen mühendisin gelişinden sonra başlanacaktır.Beklenen mühendis,Galata Köprüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • DENİZCİLİK BANKASI HURDA GEMİLERİNİ SATIŞA ÇIKARIYOR Denizcilik Bankası hurdaya ayrılmış ayrılacak olan gemilerini satmaya karar vermiştir.Satışlar parti parti yapılacak ve ilk önce Çorum ile Dumlupın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • MOTORLU TREN HOSTESLERİ Devlet Demir Yolları,motorlu/trenlerde bilet kontrollerinin bayan hostesler vasıtasiyle yapılmasına karar vermiştir.Bu maksatla acılan imtihanda,18 yaşını bitirmemiş,ortaokul m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ Faaliyet sahası olarak Beyoğlu'nu seçen Perihan Bayrac isimli hir yankesici,Hjin si'ciistii y;ıU'»lm-'«ıstır.R aylık gebe hniıınan Perihan'ın üstünde ÜOU lira çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • B.Amerika Hariciye Vekili Dulles Güvenlik Konseyinin dünkü toplantısında,Süveyş Kanalının milletlerarası kontrola tâbi tutulması hususundaki İngiliz Fransız kararını desteklediğini söylemiştir.Dulles,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • Şahtan ayrılacağına dair haberleri Kraliçe SÜREYYA TEKZİP EDiYOR Çocuğumuz olmamışsa buna sebep henüz zamanın gelmediğini hissedişimizdir,[ASSOCIATED PRESS] ROMA,9 İran Kraliçesi Süreyya,bugün verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1956
  • Yunan balıkçıları ile çarpışma oldu KARASULARIMIZA GİREN YUNANLILAR MUHAFAZA MEMURLARIMIZA ATEŞ AÇIP KAÇTILAR [Hususî Muhabirimiz*^ Ekrem Balıhek'den)BALIKESİR,9 Dün bir Yunan balıkçı motoru,Ayvalık't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.10.1956
  • ÎKTfSA TT^IvC X aztflayan:Dr.Halûk C1LL0V Tüccara yeni imkânlar sağlayacak kararlar K/1020 sayılı koordinasyon kararının bâzı aksak tarafları bu sütunun birkaç defa mevzuunu teşkil etmişti.Memnuniyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1956
  • TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.Ş.T O M S U B A N K HAZIRLIK HEYETİNDEN:Ban kam izm kurulmasını geciktirmemek için,Kurucaı Arkadaşların kendilerine bildirilecek olan formaliteleri bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr S.RECEP DOKSAT AYAK PARMAKLARINDA TIRNAK BATMASI En fazla ayak baş parmağında görülen bir arızadır.Tırnak büyüdükçe,yanlardan parmak derisine ve etine gömülür.Orası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1956
  • tt OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Etrafmızdakilerden birine yapacağınız yardım,alâkayı çekecek.KOVA BURCU rfb-121 Ocak 19 Şubat] Etrafınızda hazırlanan entrikalardan uzak kalınız.BALIK BURCU [20 Şuba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1956
  • LUIIIIMMIII.luıuımuuılllllıuıt.ulumu.lllUUllıuUim İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafit yemek müziği 13.00 j Şarkılar.Afife Ediboğlu 13.30 Haberler 13.45 Türküler.Azize Tözem 14.00 Küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1956
  • VE F A T Eski Bidayet Mahkemesi Reislerinden Merhum Neş'et beyin oğlu,eski Mutasarrıflardan merhum Vahap Özkul,merhum Dr.Selâmi pieş'et,merhum Samiha Aybey,Mirgün Orta Okul Müdürlüğünden emekli Âli Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1956
  • ACI BİR KAYIP Merhum Binbaşı Eyüp Sabri beyin refikası,malûlgazi Selâhattirı Biktimir ve Hacer Biktimir.Muazzez Azak'ın ablası.Sadık,Ümran,Salih,Filiz Biktimir'in halaları,Muvaffak,yüksek mühendis Yav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1956
  • Kızılay,kış yardımına başlıyor Şehrimizdeki bütün Kızılay şubeleri semtlerindeki fakirlere kış yardımında bulunacaktır.Şubeler ayrı ayrı olarak 5 ton süt tozu,3.5 ton tereyağı,3.5 ton peynir,3.5 ton u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1956
  • Hamdi Fil)Ersiper 1,5 aya mahkûm oldu «Fil» namiyle maruf Hamdi Ersiper aleyhinde açılmış bulunan dolandırıcılık dâvalarından biri dün sona ermiş ve sanık bir ay,15 gün hapse mahkûm olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1956
  • 56 ARSANIN SATIŞ ilânı dün yapıldı Takdir i Kıymet değerini 50 b imar durumları çıkartılan ve kıymet takdirleri yapılan Milli emlâke ait arsalardan 56 'sının ilânı yapılmıştır.Bu arsalardan 13 ü 24 ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1956
  • SAMANPAZARI Ajansımız İHBARLI ve İHBARSIZ HESAP AÇTIRAN MÜŞTERİLERİNE BANKAMIZIN ZARİF BİR HÂTIRASINI takdime devam ediyor İSTANBUL BANKA:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1956
  • 7ü.MM i Mademki,Para biriktireceksiniz En istifadeli yolu ara$tırıni2 V 50000 lira sermaye ikramiyesi 4 Ayda 1000 lira daimi irat i HER V 6000 R HESAP sahibini;liralık hayat sigortası HER HESAP SAHIBt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1956
  • Eylül ikramiye çekilişine katılamadıysanız,Aralık ayımn zeng i n ikramiye çekilişini kaçırmayın.Yalnız paranızın faizini değil,garantisini de düşünün.GARANTİ BANKASI Paranızın,İşinizin,İstikbâlinizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1956
  • SİNEMALAR BEYOĞLU A KİIN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Gece Canavarları Boris Karloff Türkçe 2 Konuşan Katıı Gangsterlere,Kargı Donald O'Connor Türkçe.ALKAZAB Tel 44 25 62)Şehvet Ada sı Linda Darnell Renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1956
  • I İstanbul'un meydanları I ER şehir meydanlâYında nefes alır;bol J havaya,ışığa,boşluğa,geniş mesafeye kavuşur,caddelerin trafiği sıkan kerpete-I ilinden kurtulur ve ferahlar.İstanbul'un meydanları me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1956
  • Sucuk fiaiları tesbit edildi Belediye Encümeni dünkü toplantısında sucuk fiatlarını tesbit etmiştir.Buna göre ekstra ekstra sucuk 775,birinci nevi 675,ikinci nevi 610,parmak 360,halka sucuk da 400 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.10.1956
  • RIL/VR DİYARI NEPAL* HİNDİSTAN Kapetfc^'-UM/T DENİZ T^zm^MANpmİRBL KADMANTU'DA EVLER KADAR MABET YAR 1 &il 18 Nepal'in başkenti Kadmantu'ciya1 dolaşırken yanımıza gençten İri yanaştı.Üzerinde bir gönı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1956
  • vV,TAKVİMDİ "Eady0in„danMeded!B İZİM radyoıu)lara bir hal oldu.Geçenlerde Ankara'da bir f kısmı kayboldu.Bütün hastahâne personeli «Şeytan aldı götürdü,satamadan getirdi.diye aradılar taradılar,bula-ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1956
  • BÜTÜN—ŞUBE ve AJANSLARIMIZDA 22 EKİM PAZARTESİ AKŞAMINA KADAR 6-12 AY İHBARLI V» En a* 250 liralık HESAP AÇTIRAN veya MEVCUT HESAPLARINI İHBARLI OLARAK ARTIRAH MÜŞTERİLERİMİZ CUMHURİYET BAYRAMI KEŞİDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1956
  • m m.ı» DAİMA ÖNDE a BİRİNCİ Dai BU GÜN ÇIKAN 70jC/T 226 ne.ÖSgj^* SAYISIYLE^ 10 uncu CİLDİNE BAŞLAYAN Harikulade bir Mecmuadır Bugün bir ^BüB&m alınız-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1956
  • IV56 Birinci tertip DEVLET İSTİKRAZ T A H VI L.L.E RI 5 faiz getirir Vergisi yoktur Kolayca paraya çcvrihı Devletçe teminat olarak kabul edilir Milli emlâk satışlarında,para yerine seçer 15 EKİM 1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1956
  • TAKSİM KRİSTAL SALONU CUMARTESİ AKŞAMI SÜRPRİZLERLE AÇILIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1956
  • ZEHİR HAFİYE Hafiye bunlari söv.LE/IP YÜRÜDÜĞÜ S/£404 YUKARDA DA 117?MANFRED SCHM1DT Hafiye'ye emin Bir,tuzak hazirladi ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1956
  • ŞAN Sineması Müdürlüğünden Muazzam bir rağbete mazhar olan JOHNNY GUITAR filminin,başka filimler» verilen kufi tarihler yüzünden maalesef 2.nci haftasına devam edemedik.Mamafih JOHNNY GUITAR filmi pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1956
  • Çanakkale Âbidesi tekrar ihale edildi 1 Mayıs 1958 e kadar tamamlanması beklenen anıta yardım toplamak için kadınlardan müteşekkil hey'etler Anadolu'ya gidecek Çanakkale Âbidesi yeniden ihale edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.10.1956
  • DEMİR YUMRUK BU 8iU-y KiO DENİLEN ÇOCUK ÇOK TEHLİKELİ BİR CİNİ.Di* BOLT Bü İSE KÜÇÜK YASTAN BAŞLADİ JOHN C.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1956
  • BONCUK i Bunu ne D"y£ ALiyOR.fçfNDE KİMÛC NAAUNA BıRŞEYVOK Ve i L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1956
  • JOHNNYHAZARD fRANK VEREBİLİR.MESELA ANA-UÇAKTAKİ UFAK BİR.ALEV ÇOK KISA BİR,ZAMANDA yfif/U LABİLİR VE İKİ UÇAĞI OA BEkhava ede.BİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1956
  • CİSCO Kİ D SUS.ŞURAYA J-UZAN BEN ÖSCO BENİ ÖL0U2T.MEK İSTİY020U jo$£ sALtNASf S0D mm Buraya gelme MEÜYDİN.İZ TEHLİKELİDİR.SUS.DÜŞMANA 'mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1956
  • TOMBIK V V L S'jiSi İM İÜ ¦F 1 1 PİL al «F Kiins^;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1956
  • Ifcfâlliııef f Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1956
  • Hicr Çarşamba RUMÎ 137 10 1372 Beb-ev EKİM 1956 Eylül 27 At VASATİ EZANÎ ıeş Je mdi kşam atsı Tisâk 6.06 12.01 15.11 17.37 19.09 4.28 12.27 j 6.23 9.33 12.00 1.30 10.50 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1956
  • SEKRETER ARANIYOR CİDDİ BİR MÜESSESEYE Ingilizceyi bihakkm vâkıf muhaberatı kendi kendine idare edebilecek bir bayan sekretere ihtiyaç vardır.İsteklilerin referans] ariyle birlikte Şişli 124 Posta Kut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1956
  • 2 Adet Elektrik Motoru İle Akuple Santrfuj abanıyor.İrtifa 40 metre,saatte su miktarı 100 ton,Emme 6 metre,Santrfuj ile çakma boru arasındaki mesafe 25 metredir.NOT:Az kullanılmış olabilir.Adres:Asire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1956
  • DOĞU ALMANYADAN 2-3-4 tonluk TRAKTÖR ve Hayvanla çekilebilen RÖMORK ithal etmek isteyenlerin firmamıza müracaatları rica olunur.Telefon:22 84 39 İstanbul Aşivefendi Kısmet Han kat 2 Telefon:22014 İZMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1956
  • AŞK HİKÂYESİ ELİFİN NİŞANLILARI TEFRİKA No.3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Elif,nişanlısı Cahit'le yengesi Azrâ'nın öpüştüklerini görünce,evden kaçar.Ruşen Bey,yeğeninin birdenbire gidişine şaştı ama üstünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1956
  • VAHŞİ HAYVANLAR ARASINDA J.A.HUNTEK Dişi arslanı da öldürdükten sonra,kampa dönmeğe hazırlanıyordum.Birdenbire karanlıkta bana yaklaşan bir gölge gördüm.Azamî dikkat sarfederek bunun ne olduğunu anlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1956
  • Yazan:HAROLD ROBBİNS Çeviren:NEYYİRE 18 Yüzünün mânâsını anlamak mümkün değildi.Gizlemeye o kadar itinâ ediyordu ki.Ben de baktım.Bakıştık.İkimi?de içimizi dinliyorduk.Kocanıza hâlâ âşık mısınız?Göz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1956
  • YAZAN:RE Fİ' CEVAD ULUNAY 18 Bir ordu hiç bir zaman bu kadar mükemmel surette teçhiz edilmemiştir.Ka'ab:Yâ Hayi!dedi,sence,demek Muhammed'in günleri sayılıdır.Hiç şüphen olmasın.Bu ordu bir hücumda iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1956
  • VH\Vl»UUUU»»H U\BİZ KADINLAR Neyyîre İIIIIHIKIÖİI BUGÜN HER TELDEN BİLMEM 9İ2 ne haldesiniz?Ben hasret çekiyorum.Öyle temmuz güneşi gibi yakıp kavuran soydan değil ama sabah gözümü açıyorum o.Akşam ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • Bilûmum temizlik işlerinizde ZAMANDAN ^EMEKTEN 00 TASARRUF wŞ?evet,harika temizleme tozu FAY temizlik işlerinize şimdiye kadar alışık olmadığınız bir KOLAYLIK temin eder.FAY'ı hemen bugün deneyiniz.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • VE SOĞUK ALGINLIĞINDAN İLERİ GELEN BÜTÜN AĞRI VE SIZILA-RA KARŞİ OPON FAYDALIDIR w OPON,baş,diğ,adalesinir ağrılarfm sür* atle teskin eder.Romatizma,siyatik,lumbagp ağrı ve sızılarına karşı ba* şan il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • Bugün matinelerden itibaren Şehzadebaşı FERAH Sinemasında Istanbulda ilk defa İki SÜPER FİLM bir arada KANLI TUZAK RİCHARD CONTE VİVECA LİNFORORS Her sahnesi başka bir heyecan,her şahnesi başka bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden Beypazarı kazası dispanser binasının ikmali inşaatı açık eksilt meye çakanlmıştır.Keşif bedeli 15.317 lira 38 kuruş olup geçici teminat 1-148 lira 80 kuruştur İhales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • BEŞİKTAŞ YILDIZ SİNEMASINDA MATİNEDEN İTİBAREN J^L BUZLU DENİZ AVCILARI JOA«*L Hell Belovv Zero)ORİJİNAL A C l(P İ T F fi İ RENKLİ GREER GARSON Bl" I1"*'»!VVALTER PİDGEON Scandal at Scourie)Seanslar:A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • İstanbul Belediyesinden 1 Cerrahpaşa Hastahanesi için lüzumlu olan muhtelif numarada 5000 âdet ameliyat eldiveni 10,000 liralık tahmin bedeli çevresinde şartnamesi veçhile satm almacaktır.İlk teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • Et Ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünden Frigorifik nakliye gemisi satın almak "üzere teklif istenmektedir.1 Balık taze sebze ve meyva taşımak için:a)2 adet takriben 400-450 M3.hacminde anbarları bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • Göz kamaştırıcı zenginlikte bir şaheser,bir imparatorluğun en parlak devrini canlandıran film.NAPOLEON Renkli Fransızca Raş Rollerde:Jean Pierre Aumont,Giana JMlaria Canale,Danielle Darrieux,Jean Gabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • ri SATILIK MÜFREZ ARSALAR Beylerbeyinde Fevkalâde manzaralı müfrez koru arsalar uygun t'iatlarla satılmaktadır.Müracaat:Galata,Demirbank karşısında 84 No.lu mağazada İBRAHİM TAŞÇIOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • istanbul Vilâyeti Daimî Encümeninden:İLK OKUL BİNASI YAPTIRILACAK 1 İstanbul Bakırköyde 10 dershaneli gecekondu Nuri Paşa)ilk okulu binasının 125.000 lirası 956 yılı bütçesinden ödenmek üzere 519431.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • Türk Filmi Sevenlere Müjde:GÜNAH KÖPRÜSÜ Çok beğeneceğiniz bir film Baş Rollerde:MİNE COŞKUN KENAN PARS SETTAR KÖR-MÜKÇÜ-AHMET T.TEKÇE AYHAN BATU Bu akşamdan itibaren Pangaltı Pü Ç\Sinemasında gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • BU AKŞAM LÜKS SİNEMASINDA R.K.O.Şirketinin yeni bir şaheseri ı ASLANLARI DURDURAN ADAM Artistleri:YİCTORE MATURE JEAN SİMMONS Espri Kralı BERNARD SHAWm eserinden alman muazam film.Gladyatörlerin Hrist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • Yedisinden yetmişine kadar herkesin seyrettiği MUAZZAM TARİHÎ FİLM RAYMONO PELLEGRIN DANIELLE DARRIEUX JEAN GABİN DANIEL GELİN JEAN MARAIS YVES MONTANO MICHELES MORGAN O R S O N W E L L E S JEAN PIERR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • EMNİYET SANDIĞI'NIN 8 EKİM İkramiye keşidesinde Çiftehavuzlar'daki APARTMAN DAİRESİ,20,000 liralık ipotekli kredisile birlikte)Ankara Şubemizden 2Q14 sayılı Hesap Sahipleri B.HÜSNÜ ve Bn.CEMİLE KOMANO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • Kapalı Zarf Usulile Menkul Mal Satışı İstanbul Defterdarlığından:Muhammen Teminatı bedeli Lira Krş.Lira Kıs.10497 50 787 31 Toprak ve İskân Müdürlüğünde bulunan dosyasındaki listede eb'adrarı yazılı 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • M.M.V.istanbul Levazım Amirliğinden:Amirlik bütün şube ve kısımlarile 13/Ekim/956 tarihinden itibaren Sirkeci Demirkapıdaki veni binasında göreve başlayacağı ilgililere ilân olunur.M.M.V.İst Sat.Al.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • Orman Umum Müdürlüğünden 1 Umum Müdürlük ihtiyacı için şartnamelerine göre Kavak afişinden 100.000 adedinin kâğıdı daireden verilmek suretiyle açık eksiltmeye konmuştur.2 Muhammen bedeli 12.000 lira o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1956
  • 1956 Senesi 'sonuna kadar Söfr istanbul y İstanbul Ankara ı Ankara Bahçekapı Kadıköy Samanpazan Kızılcahamam 1 1 ve MALATYA'da Hizmetinize girecektir.Beyoğlu Şubesinin Yılbaşı İkramiyesi 76 kişiye isa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.10.1956
  • Kİ S A HABERLER FRANSANIN Marsilya S.M.U.G.Kadın Basketbol takımı,Çin'e kadar süren son seyahatinde oldukça orijinal rakkamlaı elde ederek kırılması hayli güç bir rekor tesis etmiştir.Kadın basketçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1956
  • OCWiRK'E GÖRE En kuvvetli Millî TAKIM:RUSYA!Hâlen İtalya da oynayan Viyana'lı yıldız,1958 Dünya Kupası için de Macarlar a ve Ruslara şans veriyor.Futbol dünyasının son devirde yetiştirdiği büyük kıyme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1956
  • İkinci atlet kafilesi Kahire'ye gidiyor İran'da muvaffakiyetli müsabakalar yapan diğer grup Kahire'ye bugün varıyor H u s u s î Muhabirimiz Veli Necdet Arığ'danl ANKARA,9 Dün haber verdiğim gibi,Cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1956
  • Yelkencilerin Olimpiyatlara gitmesine Federasyon razı A [Hususî muhabirimiz Veli Necdet ARIG'dan] ANKARA,9 Yirmi yıl gibi uzun bir zaman harici temastan mahrum bırakılmış olan yelkencilerimizin Yugosl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1956
  • OLIMPİYAD MEŞALESİ YOLA ÇIKIYOR Yunanistan'dan uçakla getirilecek olan Olimpiyat meşalesi 9 kasımda hareket edecek ve Melbourne ile hareket noktası arasındaki 4520 kilometrelik mesafe 6 arabanın refak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1956
  • I SAMİ ONEMI41 DİNAMOLULAR DOLMABAHÇE SARAYINDA m:'r5" rojınt çekiyor,Dinamolular dun şehrin muhtelif yerlerini gezmiş,bu arada bilhassa Dolmabahçe Sarayını uzun uzun seyretmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1956
  • 1^ilfiplıgr(len^|aİ3grW GALATASARAY İT Kadri Aytaç dün hastahaneden çıkmıştır.Doktorların isteğine uyularak bu hafta takımda oynatıbnayacaktır.İr Galatasaray futbol takımı dün Mecidiyeköy sahasında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1956
  • Nuri Boytorun 15 gün sonra dönüyor Hususî Muhabirimiz Ziya Gizmen'den)ROMA,9 Napolide İtalyan Serbest Güreş takımını çalıştırmakta olan Nuri Boytorun buraya dönmüştür.Kendisiyle görüştüğümüz Nuri Boyt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1956
  • AVCILIK Turban TAMERLER BILDIRCIN:Bu pazar dahil,bütün hafta hemen yok denecek kadar az olan bıldırcın geçimi,havanın bozması üzerine,pazartesi günü tekrar başlamıştır.Üç haftadır aynı hâl tekerrür et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1956
  • LEFTER Sakatlığı geçerse oynayacak A K G Ü N Pazar maçının en iyilerîndendi NEDİM Bugün sağbekte yer alıyor Hak oyunu üçtür!F.BAHÇE BİR KERE DAHA DİNAMONUN KARŞISINA A Antrenör Szekelly bu defa fakıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1956
  • İzmir liginde bu hafta İZMİR,9 Profesyonel lig maçlarına yarın Alsancak stadında devam edilecek,Karşıyaka Yün Mensucat ile karşılaşacaktır Karşıyaka,geçen pazar günü 1.5 senelik nâmağlûp şampiyon İzmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1956
  • ÎSRAÎL SEYAHATİNDEN DÖNÜLDÜKTEN SONRA!BEŞİKTAŞ KADROSUN DEĞİŞİKLİK BEKLENIYOİ Mazeretleri sebebiyle gidemeyen Ercan ve Melin'den başka Coşkunla Özcan da "Formsuzluk,sebebiyle seyahat kadrosu dişında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor