Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • T 1 R S A T Borusuz,uzun ömürlü TIRSAT gazocağı başlıkları emsalsizdir.TİRSAT traş makinalarımız da çıkmıştır.Yandan depolu,otomatik iğne ve ayarlı emaye şaseli TİRSAT gazocaklarımız da pek yakında pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • HÜRRİYET PARTİSİNİN TEBLİĞİ Bugün yaymlanan 5 sayfalık tebliğ «Rejim buhranının siyasî âmilleri»,«Hürriyet Partisinin rejimi buhrandan kurtarma gayret ve teşebbüsleri»,«Yapılan teklifler»,«Teklife ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • BİR FİLM BÖYLE BİTTİ!Lane,İtalya'da çevirdiği «Hırsız Sözü» adlı filmini bu hafta bitirmiştir.«Cha Cha Cha» dansını ortaya atan yıldız,bu filmde ne dans etmekte,ne de şarkı söylemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • Ulubatlı Hasan tatbikatı başlıyor Kara Ve hava kuvvetlerinin iştirakiyle Üçüncü Kolordu tarafından İstanbul ile Çatalca arasında yapılacak «Ulubatlı Hasan» tatbikatına bugün başlanacaktır.3 gün devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • 20 BİN TON ŞEKER İHRAÇ EDİLİYOR l HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,7 Bu yıl yabancı memleketlere 20 bin ton geker ihraç edilecektir.İlk parti olarak,5 bin ton satılmış bulunmaktadır.Hâlen tecrübe kampany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • Yeni bir elektrikli İren haltı kuruluyor Haydarpaşa ile Adapazarı' arasındaki hattın inşasını bir Amerikan firması taahhüt etti Haydarpaşa Adapazarı arasındaki elektrikli tren seferleri tahakkuk etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • 75 milyon liralık tahvil Çıkarılıyor Hâsılat kalkınırı a işlerine tahsis edilecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.7 Bedeli iktisadî ve içtimaî kalkınmamızla ilgili islere tahsis edilmek üzere,Maliye Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • Kuru üzüm istihsalinde Türkiye başta geliyor [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,7 Türkiye tarafından rekor teşkil edecek istihsal başta olmak üzere bu yıl dünya devletlerinin kuru üzüm istihsalinin 292,000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • İŞBİRLİĞİNİ!EKREM ALİCAN C.H.P.'ıye karsı en şiddetli hücumları yapan ve kendisine bu' bakımdan «Zehir» diye ad takılan Kocaeli mebusu Ekrem Alican RAİF AY BAK Alican dan daha çok şiddet gösteren ve «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • I HİKMET TANILTAN1 KAATİLİN CEBİNDEN MÜZEYE Şm^tİ Özlük adındaki kaatil,dün gece Ankara Emniyet İki.ıci Şube memurlarının yaptıkları büyük arama tarama sırasında yakalanmıştır.Kaatilin üzerinde yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • Kruşçev,liri.Tilo'ya yardım için yalvarmış Belgrad'dan bildirildiğine göre Demirperde gerisi memleketleri Mareşal Tito'dan direktif alıyorlarmış [ANADOLU AJANSI1 BELGRAD,7 BuradaKİ siyasî çevreler Kre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • AhAl £M AKADEMİ PARİS'TEN 10 ÇIPLAK MODEL GETİRTECEK GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • BİR TANE DAHA Bir adam 6 çocuğunu ve karısını öldürdü [ANADOLU AJANSI1 VİYANA.7 Bir Avusturyalı baba yetimhaneye düşmemeleri için altı çocuğunu balta ile öldürmüştür,karısını da ayni balta ile hakladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • İSİİMLÂK FA4LİYE1İ Bayezid Meydanının ikinci kısım istimlâki başlıyor Bayezid Meydanı'ndaki ikinci kısım istimlâk taaliyeti önümüzdeki günlerde başlayacaktır.Bu kısımda,Bayezid Camii'nin etrafındaki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • MUAMMER BAYKAN NİŞANLANDI fRÜÇHAN ÜNVERİ Basın Vayın ve Turizm Umum Müdürü Muammer Baykan ile Yüksek KimyA Mühendisi Gün Omay,dün nişanlanmışlardır.Nisan yüzüklerini,Büyük Millet Meclisi Reisi Refik K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • Turist dövizi ihdas edildi Hariçten getirtilen dövizler muayyen bir fi at l a bankalara satılacak,ihtiyacı olanlar ayni şekilde döviz tedarik edebilecekler [ANADOLU AJANSir ANKARA,7 Turist dövizinin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • kongreleri İktidara anlaşmak teklifinde bulunan Günaltay,«Demokrasi tarihi» ni yazacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,7 C.H.P.nin son Başvekili Şemsettin Günaltay «Demokrasi» adında bir siyasî tarih ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • HÜRRİYET PARTiSiNiN TEBLİĞİ NEŞREDiLD BİRLİĞİ SUYA DÜŞTÜ.CH.P.ye şiddetle hücum eden Hür.P.vazifesine tek başına devam edeceğini açıkladı BÖYLE BAŞLAMIŞTI Muhalefet partileri arasında İşbirliği kurmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • Kraliçe Süreyya Sah'tan boşanacak 5 yılda tahta vâris dünyaya getiremeyen kraliçenin an'ane mucibince avrılması,Sah'ın da yeniden evlenmesi icahedivor TANADOLU AJANSİ!LONDRA,7 «Sunday Dispatch» gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1956
  • işçi ikramiyeleri 29 Ekim'de verilecek [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,7 6772 sayılı kanunda kayıtlı yerlerde çalışan işçilerin 956 yılma ait ilâve tediyelerinin verilmesi için hazırlıklara başlanılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.10.1956
  • DÜNYADA U HAFTA SaW Köfte** ÜUO VADÎS,TİTO SOVYEl' Komünist Partisi Lideri Kruşçev'in Yugoslavya'ya yaptığı esrarengiz ziyaretle,Mareşal Tito'nun Rusya'ya yıldırım seyahati,evvelce müteaddit defalar s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan ü r RECEP UOKŞAT M)Di S KENARLA İC KENARLA PARMAKLA TOPUKLA ye«e basan eğri ve çarpik ayaklar.Ayak çarpıklık ve Eğrilikleri 1)Ayak çarpıklık ve eğrilikleri,nâdir rastla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve hafif melodiler 13.00 Şarkılar.Rıza Rit 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Öğle konseri 14.30 Beraber şarkılar.Çalanlar:Sadi Işılay,Feyzi Asl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1956
  • fc w S" OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 OcakJ Bir dostunuz veya arkadasınız için üzüleceksiniz.Gününüz tatsız ee-KOVA BURCU [21 Ocak 19 ŞubatJ Bir can sıkıntısı tatil gününüzü gölgeleyecek ama şansınız kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 Şerefli meydan muharebelerimizden biri Çok iyi.2 Hücre Bir renk Bir siyasî meclis.3 Müruru zaman.4 Bir çeşit pamuk Baston Bir Nazi teşkilâtı 5 Bir ot yenir)İşçi.6 Seciye Bir hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1956
  • y% A 1956 Birinci tertip DEVLET İSTİKRAZ TAHVİLLERİ 5 faiz getirir Vergisi yoktur Kolayca paraya çevrilir Devletçe teminat olarak kabul edilir Milli emlâk satışlarında para yerine geçer gününden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1956
  • TRELEYBUS HATTI TESBÎT EDİLDİ PLAKA MUAMELELERİ BİTMEK ÜZERE OLAN 22 YENİ OTOBÜS BU HAFTA SEFERE KONUYOR İstanbulini ilk treleybüs hattı tesbit edilmiştir.Buna göre arabalar,Harbiye'den Bayezid'e Dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1956
  • milli piyangoda Kazanan Numaralar 433135 Numara 200.000 Lira 279057 Numara 50.000 Lira 452728 Numara 50.000 Lira 10.000 Lira ikramiye kazananlar:093492 146547 152731 205764 235217 386544 395052 413400
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1956
  • Çarşıkapı'daki yangın yerinden bir ceset çıktı Çarşıkapı'daki yangın hâdisesi mahallinde devam eden enkaz kaldırma ameliyesi sırasında,dün bir kadın cesedi bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1956
  • Bir Türk folklorcusunun büyük başarısı E ÜRK folklorunda masal nev'inin en büyük üstadı,tanınıniş edebiyat öğretmeni l Eflâtun Cem Güney'e ayrı sebeplerden ge-E len iki bağlılığım vardır.Biri şahsîdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1956
  • KISA HABERLER ÜNİVERSİTE öğrencilerinin dert ve dileklerini ilgililere duyurmak ve öğrenci faaliyetlerini yaymak için,M.T.T.B.tarafından haftalık Millî Birlik)isimli bir gazete yayınlanması kararlaştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1956
  • Bugün—AKŞAMA KADAR Açtıracağınız BİR İHBARSİZ HESAPLA CUMHURİYET BAYRAMI KEŞİDESİNE katılırsınız BU KEŞİDEDE KALANIŞDA konforlu APARTIMAN DAİRESİ AYRICA 160 MÜŞTERİYE DOLGUN PARA İKRAMİYELERİ HESABINI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1956
  • c SİNEMALAR İtal-BEYOĞLU AKIN Paııu'iilti) T U:4ü 65 02)1 Kasablankîi İnerle)Berfernari"" Türkçe* 2 Dört Kahraman VVavm Morris Türkçe.A L K A Z A R Tcı.44 25 62)Yeşil Gözlü Esire Kirk Douglas İngilizc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.10.1956
  • TANRILAR DİYARI KÖpotfej* ÜMİT DENİZ PASUPATHİ:ÖLÜ BEKLEYENLER MÂB 16 AGMATİ nehrine yol veren köprünün başına geldiğimiz sırada,elinde kırmızı bayrak tutan,asker kılıklı bir Nepalli önümüze çıktı.Mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1956
  • BANA SOR Sakal meselesi T.G.Ankara)18 yaşındaymış ve henüz sakalı çıkmış değilmiş.«Halbuki arkadaşlarını yakışıklı olduğumu söylerler,diyor.Ama şimdiye kadar sakalımın çıkması lâzım değil miydi?Yüzümd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1956
  • SAMANPAZARI-Ajansımız İHBARLI ve İHBARSIZ HESAP AÇTIRINIZ MÜŞTERİLERİNE BANKAMIZIN ZARİF BİR HÂTIRASINI takdime devam ediyor İSTANBUL BARKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1956
  • Dünyaca tanınmış Piyano Virtüözü RAFFİ PETROSSİAN tek resitali 15 Ekim Pazartesi saat 18.30 da SARAY'da Biletler gişede satılıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1956
  • 2S Y4ŞINPA SEN S/AF^ŞKl APAO.TMAH MD'U-J r t-AK ÎSTEGM4-YAŞINDA w fa 'iftfc C A yf i£ NPAl os^*» 25 %ş/SfC A(4-5)r SEM BIJ2 POKTOR.İSTİYOR-BÎK MuHEMPfS Bİg ÖEMBRAL îfiTfYC».HADr 8ENÎ ALλ 2 O YA&NPA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1956
  • ı-vftv-tt-S-vj TÜRKİYE *t BANKASİ AŞİREHNDİ BUGÜN AÇILDI] JANSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1956
  • Eylül ikramiye çekilişine katılamadıysanız,Aralık aynım zeng i n ikramiye çekilişini kaçırmayın.Yalnız paranızın faizini değil,garantisini de düşünün.GARANTİ BANKASI Paranızın,İşinizin,İstikbâlinizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1956
  • Yürüyüşe dair SEYAHATTE,gazetede okuduğuma göre Güzellik Kraliçemiz Av-E rupa güzellik müsabakasına iştirak etmek üzere dün Londra'ya E hareket etmiş.Böyle mühim bir hâdise basın toplantısız olur mu?E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1956
  • BİLGİ DEMETİ Çocuklarınızın evde,okulda ve hayatta muvaffak olmalarını sağlayan bir bilgi hazinesi.BİLGİ DEMETİNİ takip eden çocuk okulda daima pek iyi alır.ve arkadaşlarından üstün olur.36 sahif e 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1956
  • C.H.P.ve C.M.Pkongreleri t Baştarafı 1 incide sözlerine devam eden Günaltay iktidar partisine bâzı tekliflerde bulundu.¦Gelsinler anlaşalım» dedi.Bu teklife muhalefet partilerini de çağırdı ve onlara,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1956
  • Koca bulmak için ne yapmak lâzım?Amerikalı Bekârlar Kulübü Reisi olan bir genç kız,koca bulmak için 7 usûl tavsiye ediyor [ANADOLU AJANSI] NEVV-YORK,7 Amerika'n Bekârlar Kulübü reisi 25 yaşındaki güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1956
  • Sucuk,sosis ve salam fiafları ayarlanıyor Pastırma fiatlarmın tesbitinden sonra sucuk,salam ve sosis fiatlarmın da tesbitlne çalışılmaktadır.Belediye İktisat Müdürlüğü Etüd Bürosu,bu hususta yaptığı ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1956
  • ingilizler Kıbrıs'a E.O.K.A.aleyhinde risaleler attılar [ASSOCIATED PRESS] LEFKOŞE,7 İngiliz resmî makamları,adadaki Rumları EOKA aleyhüıe çevirmek için şiddetli bir kampanyaya girişmişlerdir.Bu maksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1956
  • İngiltere'de çıplak kız buhran;ASSOCIATED PBESS] PLYMOUTH İngiltere)7 Palas tiyatrosu sahibi bugün,maalesef temsillerin,daha evvelce vaad edilenden farklı olarak,koronun altı çıplak kız eksikle başlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1956
  • Siyaset güzellerin de arasını açtı Türk ve Yunan güzellerile,Mısır ve İrlanda güzelleri aynı odada yatmıyor [ASSOCIATED PRESS1 LONDRA,7 15 Ekimde yapılacak olan dünya güzellik müsabakasını tertipleyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1956
  • Müstehcen filmler hazırlayan şebeke meydana çıkarıldı [ANADOLU AJANSI] PHİLADELPHİA,7 Son günlerde bâzı mahallerde müstehcen filmlerin gösterilmekte olduğunu tesbit eden polis,araştırmalar sonunda bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.10.1956
  • BONCUK NASIL GÜZEL,KEMİK DEĞİL Mi WAtT0İSNfy OH l.FEVKALADE E rf^-^j.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1956
  • JOHNNYHAZARD FRANK RÖBBİNS 3UNDAN oONRA BANA STEFAN DİYE.BİLİRSİNİZ SNAP AKTIK BENİM,MEE££' 9JLMAMA HİÇBİR.ŞEY MÂNİ OLA AAAZ.PEKl SÖY.SÖYLİYECE GIM STEFAN.FAKAT YİNE ONU BULAfAlYACAK.SINIZ.HAVADA UÇUY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1956
  • TOMBIK HEE.GECE BİR TEMSİL.VERMENİZ LAZIMDIR.8u k KRALİÇE ELiZABETH'İN YAR.T.Ğİ TEKLİFİN SON SENE-SİDİR.BAŞARAMAZSANIZ,"İYATRO SATILA-CAKTIR.I 1 Ben he?gece 1 temsiller)^seyretmeğe memur eoiloim-son 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY ALI 'YE ÖVuE KiZDlM Kİ 3ANA BİR ARABA ALMASINI İSTEDİM.TUTTU EvE SİR.ÇAMAŞIR.MAKİNESİ II 1558
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1956
  • Başka takvim almakta acele etmeyiniz!Her sene,seve seve aldığınız ve her yıl bir öncekinden daha itinalı şekilde çıkan ve derhal kapışılarak birkaç gün içinde mevcudu tükenen,halkımızın itimat ve teve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1956
  • Mifiliııef Sahibi.Krcümenl Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıklığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1956
  • HİCRÎ P.ERTESİ RUMİ 1376 8 1372 Rcbliil' 1 evvel t EKİM Eylül 19 5 6 23 VAKİT VASATI EZANİ Güneg Öğle İkindi Akşam Yatsı imsak 6.04 12.02 15.13 17.41 19.12 4.26 12 6.20 9.32 j 12.00 I 1.30 j 10.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1956
  • YAHŞİ HAYVANLAR ARASINDA 6 J.A.HUNTEK Arslanları mızrakla avlıyan kabile:Masai BİR ilkbahar günü,Kenya Avcılık Dâiresi Başkanı Yüzbaşı A.T.A.Ritchie beni yazıhanesine davet ederek,profesyonel avcılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1956
  • l!girdi.«İsterlerse iyi karşılamasınlar.Beni senden af*e* ramazlar ki.Görürsün,sevecekler seni.ek İki dakika sonra Cahit nişanlısının yengesini önünde eğiliyordu.Ne kadar da gençti bu yenge h» E ııın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1956
  • BİZ KADINLA Neyyire • ay u «Dünyaya geldiğinize memnun musunuz 1 E cin gibi,küçücük başlarının içinden geçtiği bilinmez çocuklarımız var.Bunla/biri yarım saat önce usulca kapımı açtı.baada ne işi olab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1956
  • HAZRET.İ-ALİ YAZAN RE Fİ CEVAD lli-ULÜNAS Sığar,sen meş'um bir adamsın,kendi kavmin olan Beni Nudayr'ı mahvettin,şimdi uğursuzluğunu bize de teşmil ediyorsun,bizim de başımıza belâ getireceksin.Hayi,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1956
  • Yazan:HAROLD KOBBİNS 1(Çeviren:NEYYİUE Telefonu kapadım.Pencereden dışarıya baktım.Ortalık kararıyordu.Ne çabuk akşam olmuştu.Büyük bir yorgunluk duydum.Eve gitmek,yatıp uyumak,içimdeki huzursuzluğu u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.10.1956
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Depomuzda kullanılmış vaziyette bulunan 7 adet Alfa marka hesap makinesi ile 4 adet yazı makinesi teklif alma suretiyle satılacaktır.2 İstekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1956
  • İSTANBUL VİLÂYETİ TEVZİ KOMİSYONUNDAN:1 Muhtelif tarihlerde 21 sayılı sirkülerin 22.ci maddesi gereğince tevzii yapılmak üzere aşağıda yazılı vasıtalar Vilâyetimize tahsis edilmiştir.2 Tevzi edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1956
  • O-ftÛs üCi(C^C/C:çünkü SANA'n in öf» •Ne LeZZet!SANA'yı,bir dilim ekmeğin üzerine sürülmüş olarak tadınız:en iyi tabiî bir yağın kaymak gibi lezzet ve tazeliğindedir.Ne TaZelİk!Paketi açar açmaz,SANA'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1956
  • SÜME 1956 Yıl Sonu Keşidesine Ait ikramiyeler I Kaloriferli Apartman Dairesi ANKARA YENİŞEHİR'DE)II-PARA 1 kişiye 20.000 lira Yekûn 20.000.Un 2 kişiye 10.000 er lira 20.000-Lira 2 kişiye 5.000 er lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1956
  • Sinema tarihinin en muazzam filmi NAPOLEON Renkli Fransızca Canlanan bir tarih.Ünlü Kumandanın aşkları ve,bütün harbleri Çarşamba Günü Gişeler hergün saat 10 dan itibaren açıktır.I—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1956
  • DENİZCİLİK BANKASİ T.A.0.DENİZYOLLARI İşletmesinden Adriyatik limanlarının Karadeniz iskeleleriyle irtibatını sağlamak maksadiyle 1956 1957 kış mevsiminde tatbik edilmek üzere yeni bir program hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1956
  • BİRLİK BONMARŞESİ'nde TAKSİTLE Tuhafiye,Manifatura,Kundura ve her tüılü giyim eşyalan peşinatsız temin edebilirsiniz.Beyazıt Beyaz Saray Alt Kat No:19-20 i—İB^—B—PM—»ıw—mı ı m—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1956
  • ÇEKOSLOVAKYA'DAN Kalorifer Radyatör ve Kazan Lisansları olanların,Proforma faturası almak üzere 44 75 54 telefon numarasına müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1956
  • NORMANBÎYÜ Restoranda her akşam TRİO SAUNDER'S Sihirli Sandık)MACARENA ve ELZİNGARO İspanyol çiftler)Dünyaca tanınmış İllüzinnist YORGEN SAMSON Pavyonda program 12 de 3 Kardeşler ESPANYOL TRİO ANDALUZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1956
  • Toptan ucuz AĞAÇ VİDASI ÇEHJİ TEGİN' Tantakale Telefon sokak Yavaşça Şahin Yokuşu No.13/1 İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1956
  • îşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden Kurumumuz sağlık tesislerinden Nişantaşı,Sultanahmet hastahanesiyle bu hastahaneye bağlı Bakırköy Hariciye ve Nisaiye servisinin ve Eyüp Dispan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.10.1956
  • t OMlaMMMHaiMMtr ttmaMa SELÂHATTİN SERACETTİN BASRİ AKGÜN NACİ NECDET LEFTER ŞEREF ŞİRZAT ERGUN CAN RİJKİN İLYİN MAMEDOF FEDESOF ŞABROF S0K0L0F KRİJEVSKİ BAYKOF KEZNETSOF KESARYEF YAŞIN IJlİJLijJ^J W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1956
  • Böyle hazırlandılar Dün Fransa'yt 2-1 yenen Macarların Paris'teki son antrenmanında sağaçtk Sandor ile sağhaf Boszik çalışıyorlar.MACARİSTAN FRANSA'YI 2-1 YENDİ Galibiyet çölünü son dakikalarda Kocsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1956
  • DÜN YAPILAN HUSUSÎ MAÇLAR G.Saray 4 O,B.Spor 3-2,1,Spor 6 0 galip.İkinci profesyonel küme maçlarında Hasköy,Galata,Eyüp rakiplerini mağlûp ettiler [SAMİ ÖNEMLİ] GALATASARAY 4 0 GALİP j**2ÖJŞT mada bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1956
  • Mukayesesi HALİT^KIVANÇ İt Moskova'da seyrettiğim Fenerbahçe Dinamo maçı ile dünkü Fenerbahçe Dinamo maçı arasında hava ve saha şartları ile netice kadar oyun bakımından da büyük fark vardı.Sarı laciv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ] HtlPUMDA devrede daha ziyade müdafaaya ehemmiyet veren San lâ-3 civertliler,maçın ikinci yarısında Dinamo kalesini sıkıştırıyorlar.İşte günün muvaffak oyuncularından Şeref,iki Dinamo'lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor