Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.10.1956
  • ekibinin Konya âdiseli geçti Jandarmalar bir kahvede toplanan kalabalığı dağıtıp 6 kişiyi karakola götürdüler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!KONYA,3 Bugün şehrimize gelen Hür.P.Genel Sekreteri İbrahim Öktem i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1956
  • I İLHAN DEMİRELİ Londra Güzellik Müsabakasında Türk güzelliğini temsil edecek olan Fikret Suna,dün Vilâyete bir veda ziyareti yapmıştır.Bu sırada Vilâyette bulunan Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1956
  • Kâr hadleri Yeniden Tanzim Edilecek Kararlaryakında açıklanacak [EBTUĞRUL ÜNAL» Millî Korunma Kanunu'nun tatbikatını düzenliyecek ve kâr hadlerini yeniden ayarlayacak kararlar beklenmektedir.Tüccar,it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1956
  • KIBRIS'TA BÜYÜK ARAMA HAREKÂTI [MİLLİYET RADYO SERVİSİ)LEFKOŞE,3 EOKA tedhiş harekâtı 58 yaşındaki Albay Grivas'ı ele geçirmek gayesiyle,İngiliz Kara.Deniz ve Hava paraşütçü kıtaları Kirenya dağlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1956
  • Yeni bir Kominform İÇİN ÇALIŞMALAR TMİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA.3 Bugün selâhiyetli menbâlardan verilen haberlere göre,Rusya,Stalin aleyhdajı,yeni tipte bir Kominform yaratmağa çalışmakta ve Tito'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1956
  • ALLAHIN EMRİ İLE Zevceleri sık sık Mübadele Cemiyeti Üyeler Avustralya'da kurdukları aşk garip törenlerle mübadele ediyorlar çadırlarında zevcelerini [ANADOLU AJANSI] BRİSBANE,3 Queensland makamları B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1956
  • 6 Eylül sanıklarının muhakemesi açık olacak 1.Ağır Cezanın hâkimler heyeti,dün bir dakikadan az süren bir.müzakere neticesinde 6-7 eylül hâdiselerinin sanıklarını alenî olarak muhakemeye karar vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1956
  • Güvenlik Konseyi yarın toplanıyor [ASSOCIATED PRESS A.A.BİRLEŞMİŞ MİLLETLER.New-York,3 Cuma günü yarın)Süveyş meselesini müzakereye başlayacak olan Güvenlik Konseyi toplantılarına iştirak edecek olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1956
  • si v^v& V A.¦S.fRÜÇHAN UNVERİ Arkeoloji Müzesi'nin ikinci katında yapılan tâmirat,birinci kat tavanlarındaki boya ve sıvaların dökülmesine sebeb olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1956
  • Millî emlâkin satışı başlıyor İlk partide satılacak olan 14 ev,1 dükkân ve 41 arsa tesbit edildi [OĞUZ ONGEN] Millî Emlâk Müdürlüğü,satışa arzedilmesine karar verilen 10 bin parça arsa ile 500 e yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1956
  • [İLHAN DEMİREL] SOĞAN MESELESİ;Şehirde yaratılmak istenilen soğan darlığını ön-lemek için,Belediye,istihsal bölgelerinde geniş mubayaalara bağlamış ve ilk parti,olarak dün 18.ton soğan getirtilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ DÜNKÜ KAZADAN SONRA OTOBÜSÜN ÖN TARAFI PARÇALANMIŞ,BİNDİRDİĞİ TAKSİ DE YAMYASSI OLARAK BİR HURDA YIĞINI HALİNE GELMİŞTİR.15 kişinin yaralanmasına sebep olan JL mMj Xm.M?M.JOL KAZASI ŞİŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1956
  • İBNİ SUUD Mısır 'hları KOVUYOR Suudî Arabistan Kralı İbnissuud,memleketinde mühim mevkiler işgal eden Mısırlı yüksek şahsiyetleri vazifelerindeıı uzaklaştırmağa başlamıştır.Kral Sııııd.ayrıca,Kahire'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVER] 6CVİEJ'C UA7IRI lif İstanbul'un Kurtuluş Günü merasimine,katılacak olan kıt'alar dün Taksim'de bir EMİ" t HMUhUR prova yapmışlardır.Provanın gerçek geçit resminden tek farkı,şeref tribü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1956
  • YABANCI SERMAYE TARAFINDAN YAPILAN İLK PETROL SONDAJI MÜNASEBETİYLE VERDİĞİ NUTUKTA Başvekil yardımın artmasını istedi "1 avsiyeler yerine yardım yapsalar daha mutedil ve ma» kul hareket etmiş olurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • DİYORLAR Kİ it İlim mühim şeydir.Tıp da ilmin çok mühim bir şubesidir.I Ama dünyada hepsinden daha mühim birşey varsa o da yiyip i içip eğlenmektir.Her iki senede bir yaptıkları gibi başbaşa verip i m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • SAMANPAZARI AJANSIMIZ Hizmetinizdedir BU AJANSDA İHBARLI veya İHBARSIZ bir hesap açtırarak BANKAMIZIN ZARİF BİR HÂTIRASINI alabilirsiniz ayrıca Cumhuriyet Bayramı Keşidesine katılarak İSTANBULDA KONFO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.RECEP DOKSAT ATEŞ TİPLERİ M 43 tî ırpıjıilnlOTiTiııaıı:BTJBS^BİTİ TEBSlANA Cl*4Sİ SITMADA,XE3İK.ATEŞ Ateş derecesi grafikleri,ateşin sebebine ve hastanın o sebebe ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • 1.1CIUIIIIII.III.III.MIMII1IIIIIIIMIIIII ıı ı,ili,ı,i,İSTANBUL 12.27 Açılış vt program 12.30 Öğle müziği 13.00 Şarkılar 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği ve hafif melodiler 14.30 Ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • ti K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Merkür,iyi temaslar yapmanıza imkân veriyor.Güzel haberler alacak-B İKİ m KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İlgi ve heyecan duyacağınız bir mektup var.Sabahleyin biril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • BULMAĞA SOLDAN SAĞA 3 1 Bağdad Paktı üyesidir Bir harf.2 Hücum Güneyde bir kasaba.3 Alçak Gam.4 Halk Büyük Roma İmparatoru.5 Alınan iyilik Genişlik.6 Şöhret Yosma Fr.Hayret ifâdesi.7 Madenî çürük Temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • i iv w GRRflnîi Eylül ikramiye çekilişine katılamadıysanız Aralık ayının zengin ikramiye çekilişini kaçırmayın YALNIZ PARANIZIN FAİZİNİ DEĞİL.GARANTİSİNİ DE DÜŞÜNÜN GARANTİ BANKASI Paranızın,İşinizin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • 1 Bir kişiye 6 daireli apartmanın tamamı i ı III 6 adet İKİŞER DAİRELİ BAHÇELİ APARTMAN •II 4 ADET İKİŞER APARTMAN DAİRESİ •ffclil 1/i 2 ADET BAHÇELİ EV map-1 ADET 25.000 LİRA *a x&v:w®%L 3 ADET 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • TERZİ ÜCRETLERİ DÖRT grupa göre ayarlanıyor İKTİSAT MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEKLİFİNDEKİ Fi ATLAR 250 İLE 75 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR Belediy» İktisat Müdürlüğü,erkek terzilerin elbise dlkis ücretleri hakkındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • Şehir Hatları kış tarifeleri aksıyor 1 Ekimden itibaren tatbik edilen Şehir hatları kış programının iki günlük tatbikatında aksaklıklar görülmüş ve tarifelerin değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • Ekim 10 82 nci sayısı çıktı.MECMUASI Kısa adres:Posta Kutusu,18,İstanbul «İSKİT Yayınevi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • 1111111li I I III İlli İlli I IHI III I I IHI Hastalıklar üzerinde ruhun tesirine dair ZMIR'de 14.toplantısını yapan Tıp Kongre-I sinde açıklanmış:Sevmedikleriyle evlenenler ülser hastalığına yakalanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • K IS A HABERLER DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 226.421 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.ÇEKOSLOVAKYA ve Polonya memleketimizden külliyetli miktarda tütün satın almak için teşebbüse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN PangalU)Tel:48 6S 02)1 Kazablanka İngrid Bergman Türkçe.2 Dört Kahraman Wayne Morris Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 62)Yegll Gözlü Esire Klrk Douglas İngilizce.ATLAS Tel:44 08 35)Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • TEŞEKKÜR Eşim ve kıymetli annemiz FATMA MALİKİ'nin vefatı dolay isiyle cenaze merasimine iştirak eden,mektup,telgraf,telefonla ve bizzat evimize kadar gelerek tâziyette bulunan akraba ve dostlarımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • Amerika için burs alacak öğrenciler 1957 58 ders yılı için bâzı Amerikan üniversitelerinden verilen burslardan istifade edeceklerin,21 ekim tarihine kadar,müracaatları gerekmektedir.Müracaat yeri,İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • Blok apartmanların satışında ihtilâf Belediye,Blok apartmanlarının satışı mevzuunda İşçi Sigortaları ile mutabakata varmış,fakat Belediye Encümeni bu mevzuda kesin kararı vermeğe kendisini selâhiyetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1956
  • Bir kadın 2 çocuğu ile birlikte kayboldu KOCA:KAYINVALİDEM İLE KARIM KÜÇÜK KIZIMIN YAŞAMASINI İSTEMEZLERDİ DİYOR.[EKREM ALTINKAYNAK] Haseki'de oturan Mihrinlsa Örnekler adında bir kadın,6 yaşındaki Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.10.1956
  • TANRILAR D i YARI NEPAU HİNDİSTAN FöprfZcof* Af/r DENİZ Fc&ZAa&fcİLHAN PBM'REL GERÇEK YOGİ'LERİN j* MUCİZELERİ VARDİR 12 ENİS yapraklı kocaman jy ağaçların gölge verdiği Buddhist manastırında 56 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1956
  • BANA SOR Ce*Kİ# Cn4iT" Cc+İh f ı Hakaret neye elerler?Ali T.İstanbul)aynı müesessesede çalıştıkları biriyle küsüşmüşler.«Sebebini bilmiyorum,diyor.Kendisine hakaret etmişim.Öyle dedi.Halbuki ağır bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1956
  • LANA TURNER AMELİYAT OLDU [ANADOLU AJANSI] SANTA MONİCA,3 Tanınmış yıldız Lana Turner dün bir îimeliyrt »orim'iştir.Yıldız,hastabnnede iki veya üç hafta kalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1956
  • HASTAHANELERDEKİ YATAK SAYISI 4 O BİNİ BULDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,3 Tepecik'teki Eşrefpaşa hastahanesinin ilâve pavyonları ile poliklinik tesisleri bugün Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1956
  • s-EKİM PAZARTESİ AKSAMINA KADAR açtıracağınız BİR İHBARSIZ HESAPLA CUMHURİYET BAYRAMI KEŞİDESİNE Katılırsınız BU KEŞİDEDE KALAMIŞDA Konforlu APARTIMAN DAİRESİ AYRICA 160 MÜŞTERİYE DOLGUN PARA İKRAMİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1956
  • IT.HJV.l THAI MAI i İtalya,sporcu ve artist ithalâtile son zamanlarda nam salmıştır.Son ithal edilen yıldız namzetlerinden biri de TJlla Lynn adında bir Danimarkalı dilberdir.Kopenhag'da modellik ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1956
  • AKVİMDEN İR YAPRAK Dilsiz şahitler E O İR gazetede şöyle bir haber okudum:Alanya köylerinden D birinde 65 yasında bir harb malûlü,merkebine binmiş,üç aydan üç aya verilen maaşım almak üzere kaza merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1956
  • Başvekil yardımın arttırılmasını istedi t Baştarafı 1 incide Şurası muhakkaktır İd,Türkiye,NATO sulh cephesinin en azimli bir ciiz'U olduğu gibi,aynı zamanda fedakâr,vatansever,modern ordusu ile maddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1956
  • Adana'da Gecekondu sahipleri hâdise çıkardı HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ADA" 1 Karşıyaka mahallesinde buluna.gecekondulardan 59 unun yıktırıliıi;ı,gecekondu sahipleriyle belediye memurları ve itfaiye erler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1956
  • SAADET HAPI ÜZERİNDEKİ TARTIŞMALAR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,3 1917 yılında rahmetli Ma/har Osman tarafından kurulan Türk Nöra Psikiyatri cemiyetinin kongresi bugün şehrimizde Sıhhat Vekili Körez'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1956
  • Yeni bir saadet reçetesi:"Kızartılmış büyük tırtıllar yeyiniz,Bir âlim dünyanın en mas'ut insanları Pigmi'lerin saadet iksirini böceklerden aldıklarını söylüyor [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,3 Mes'ud ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1956
  • IRÜÇHAN ÜN VER] 'İRKİN VE YERSİZ S^'de,Ven'1 ve büyük apartmanların bulunduğu Iskenderoğlu sokağını,tek katlı ve eski bir dökümlmne,çıkmaz sokak hâline getirmektedir.Burada oturan yüzden fazla aile Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1956
  • SİVAS'TA ÇETİN BİR BAL SAVAŞI BAŞLADI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SİVAS,3 Ballıkaya'da köylüler,ayılar ve arılar arasında çetin bir mücadele başlamıştır.Burasının muazzam bir bal deposu hâline geldiğini k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1956
  • Skuras,Athenagoras için para ve malikâne teminine çalışıyor [ASSOCIATED PRESS1 WASHİNGTON.3 Amerika'nın ileri gelen sinemacılarından Yunan asıllı Spiros P.Skuras,bugün Kuzey ve Güney Amerika Ortodoks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1956
  • erikalı subay çırıyor Kadının kocasını da döven sanık muhakemesi esnasında fenalık geçirdi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,3 Dün Rece genç bir kadın,yanında kocası ve kızı olduğu halde bir eğlence yerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.10.1956
  • BU MAVİ ÇUVALLAR KÜRKLER TAŞIMAĞA YARAR.KAÇ TANE VAR.Bı DüzİNe kaoa?GÜZEL ŞIMD' DUVARLARDA ARALIK OLUP OLAAAOıĞıNl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1956
  • DEMİR YUMRUK rS*l Pff m ii.it:İL oinuevİn ben e»u.y •t(O SURANUN İDARESİNİ BEN ÜZERİME AU3tM İKİ «AROiVANi ESİR AUDIK SAKIN ftuRÜUTÜ ÇIKARAYIM DEMEVİN TAMAM BARmev *AP«_LARı Aç sSkı K5?JOHNCMURPHY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1956
  • İOMNNY HA2 fRANK ROBBİNS ÖYLE Mİ i İNATÇI BİR KATİLDEN KAOP NE-REDE SAK-LANABİLİR?KONTES BU BÜYÜK BİR.SIRDIR.TEHLİKE SONA ERMEDEN 8U HU-Susta Bi'rsev sovü-y VEMEM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1956
  • CİSCO KID JOSE SAltNÂS,ROD REED KIZILDERİLİLER.HÜCUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY i 4 Mİ 6ü SÜN_ALIŞ ÇOK ÇANSUYDıM BİÜ ŞAPKA jALMA* İSTİ.YORDUM 7EN7U.ATU SATiS VARDI.PlYATLARi YARt YAgl A İNDitsMiSLea.idx-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1956
  • ftfilliııef Sahibi:Ercüment Karacan şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1956
  • Perşembe 4 EKİM 1956 RUMÎ 1372 Eylül 21 VAKİT VASATİ EZANÎ Günej Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.00 12.03 15.19 17.47 19.19 4.21 12.11 6.15 9.31 12.00 1.30 10.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1956
  • YAHŞİ HAYVANLAR ARASINDA 3 J.A.HUNTFJ?HAYET YERE SEED AĞAÇLARIN arasında,filin kocaman hortumunu gördüm.Suseeta ile sürüne sürüne hayvana 15 metre kadar yaklaştık.Fil kökleri yemekle meşguldü.Ateş ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1956
  • ^¦4T 1 irinli 7i T±M »i Yazan:IIAROLD KOBBİNS Çeviren:NEYYİRE VriÇ' Amcam Malt Brady «C.D.Çelik Şirketi,nin başkanıdır.Son iki haftayı onun evinde geçirmiştim.Dudaklarımdan bir ıslık sesi çıktı.Matt B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1956
  • AŞK HİKAliS Noel Babayı Kim öldürdü TEFRİKA No.6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Noel Baba diye tanılan esrarlı bir adam bir akşam ormanda vurulur.Doktor Marc,öğretmen Louise'in sevgilisidir.«Noel Babayı vurmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1956
  • *mu ı BİZ KADINLA Neyyfce t BİR DÜŞÜNCE «Bu da bizim küçüğün odası.Es dost,arkadaş,kim bana çocuğunun odasını terse bir şey ararım.Hep aynı şeyi.İster bütün konforu,zevkli süsü ile yüzüme ı bir oda ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1956
  • HAZRET.j YAZAN:İt E Fİ' CEVAD UL11NAY 12 Besle kargayı gözünü oysun» derler.Eğer Medine'ye varırsam aziz olan zelîl olanı Medine'den sürüp çıkaracaktır.İbn-i-Selûl,aziz demekle kendini murad ediyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • İSTANBUL'un EN BÜYÜK MÜZİK HOLÜ TEPEBAŞI GAZİNOSU i İU AKŞAMDAN itibaren yeni dekor ve yeni repertuvarlarile,musiki severlerin hizmetine giriyor.Başta büyük keman üstadımız NECATİ TOKYAY idaresinde BÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • İstanbul Belediyesinden:ENKAZ SATILACAK 1 Vefa1 Hacıkadm mahallesinin Hacıkfcın caddesinde 524 a,4,5,6,7,8,9,10 parsel ve 1,3,5,7,9,11,13 ve 15 taj kapı 'ili 7 adet bina enkazı 12.054,67 liralık keşfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • İstanbul Belediyesinden Aksaray Topkapı tramvay caddesinin tanzim ve genişletilmesi için hedmedilmiş bulunan Taşkasaptaki Hekimbaşı Ömer Efendi medresesi önünde medfun Küçük Çelebi Zade Şeyhülislâm Âs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • M.M.V.1 No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.lığından ANKARA Askerî birlikler ihtiyacı için 40 ton Reçel satın alınacaktır.Tahminî tutarı 92000 lira olup geçici teminatı 5850 liradır.İhalesi 15/10/1956 günü saat 11.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • M.M.V.ist.4 No.lu Sa.Al.Komisyonundan 1 25000 liralık saf D.D.T.satın alınacaktır.Geçici teminatı 1875 liradır.Evsaf ve şartnamesi her gün öğleden sonra Kom.da görülebilir.2,KapaU zarfla ihalesi 10/10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • ZAMAMH MUClZZSİj WAKUr«lpompalı gizli udu Dolma Kalemleri piyasaya arx edilmiştir.Çok sağlam vtucuz ola» bu kalemlerin her parçası vidalıdır ve bütün yedek parçalar* mevcuttur» Hc» Kırtasiyeciden ısra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • i SEKRETER ARANIYOR Şirketimiz Müdüriyeti için bir bayan sekretere ihtiyaç var-dır.Taliplerin mükemmel surette Türkçe ve ingilizce bilmeleri, 1 Steno Daktilo yazmaları şarttır.Ücret tatminkârdır.Mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • GAİBE İHTAR-Firar suçu iddiasile maznun 1.Ordu.1.Mot.Top.Tb.erlerinden Mehmet oğlu Sadık Peterekin 928 Bergama)birliğine veya 1.Or.Mf.As.Mahkemesine gelmesi yahut meskenini bildirmesi As.M.U.K.nun 215
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • HER AKŞAM KÜÇÜK ÇİFTLİK PA R K I N D A MUZAFFER AKGÜN Konserlerine DEVAM EDİYOR.Her pazar saat 13 den itibaren içkisiz aile matinesi Tel:48 57 71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • HER AKŞAM KÜÇÜK ÇİFTLİK PA R K I N D A PERİHAN SÖZERİ Konserlerine DEVAM EDİYOR.Her pazar saat 13 den itibaren içkisi?aile matinesi Tel:48 57 71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • KÜÇÜK ÇİFTLİK PA R K1 N D A Kilİmıİ ZEKİ MÜREN MEVSİM SONU VEDA Konserlerine DEVAM EDİYORmKSKm Her pazar saat 13 den itibaren içkisiz aile matinesi Tel:48 57 71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • Maksim Tiyatrosu İSTANBUL OPERETİ *M BU AKŞAM 21 den itibaren İŞLER ASKIDA OPERET 3 PERDE Yazan Yusuf Sururî,Müzik:Yavuz Eneren Sahneye koyan:M.Hepgüler.İTALYAN ŞANTÖZ:Andreotti Guilyana:Beynelmilel d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • Tepebaşı Gazinosu BU AKŞAMDAN İTİBAREN HER AKŞAM Memleketimizin kıymetli ses san'atkârı MEDİHA DEMlRKIRAN'ı ve üstad NECATİ TOKYAY'ı takdim etmekle şeref duyar.Masalar numaralı olduğundan yerlerin evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • TEPEBAŞİ GAZİNOSUNDA BU AKŞAMDAN İTİBAREN HER AKŞAM Arab âleminin meşhur yıldızlarından SİHEM MUHAMMED ve MUHAMMED SELMAN'ı [lâveten memleketimizde ilk defa Büyük ATRAKSİYONLAR Tel:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • istanbul Askerlik Daire Başkanlığından 1485 sayılı kanunla Tütün ikramiyeleri olan harb malûlleri subay ve erat,şehit ve yetimlerinin 4277 sayılı talimat gereğince l-Ekim-956 tarihinden 15-Kasım-956 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • Karacasu Kereste Fabrikası Müdürlüğünden:1 Fabrikamız istif yerinde mevcut 93693 adede denk 1137.533 M3.çam ve göknar kerestesi 17 parti halinde 10/10/956 çarşamba günü saat 14 de Bolu Belediye salonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • BIÎGÜN TAKSİN SİNEMASINDAı YETİMHANEDEN ALINAN BİR KIZIN FERYADI.BENİ MAHVETTİLER Eser:VEDAT PEKGİRGİN BAŞROLLERDE:Muhterem Nur Necabettin Yal Telât Gözbak Atalay Özçakır.Ömay Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • KAYNAR SULU HAVA APAREYİ YAPTIRILACAK.Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden.49500.lira keşif bedelli 18 adet saatte asgarî 20.000 Kcal ve 18 adet saatte asgarî 30.000 Kcal kapasitede kaynar sulu hava apar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • Uzun saçlar mı Kısa saçlar mı?Ne ehemmiyet* vor Her kadın saçlarını modaya,zevkine ve güzelliğinin tarzına göre tanzim eder.Kua saçlar gayet pratiktir.Evet.fakat uzun saclar ise o kadar güzel ki.ROJA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • ÜninÜ ERMA yüksek fes ir/i açtı dindir/c/A iiâçA.Kutu Sû jfuruş Soğukd/g/û/ğ/A/ez/e,6r/pt Romât/zmfrââf,ü/ş,A/evro/J/ve âütûn âğr/&râ farşt.er eczanede Au/urtur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • İstanbul Davutpaşa Askerî Satın Alma Komisyonu Bşk.dan 3.Zh.Tugay birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 60 ton patates satın alınacaktır.Tahminî tutarı 21000 liradır.Geçici teminatı 1575 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • ŞARK GAZİNOSU Her akşam yemeklerinde meşhur italyan Şantörü PİPPO LİVOLSİ Maska Tel:48 65 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • SÜMERBANK'ıiî 29 Eylül 1956 ikramiye keşidesi talihlileri Hesap No sı Adı,soyadı R.Zemani İkramiye Mithatpa si Mahallî 21508 şa cad.Sümer Ap.10 daire Ankara.Bahcekapı Şubesi 21078 U.N.Yiğiter 10.000.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • I s Tepebaşı Gazino BU AKŞAMDAN İTİBAREN HER AKŞAM Memleketimizin büyük ses san'atkârı NUALLA N.ATAKAN'ı ve SADÎ IŞILAyı takdim etmekle şeref duyar.Masalar numaralı olduğundan yerlerin evvelden temini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • THE AMERICAN BALLET THEATRE 62 kişilik Bale "heyeti,35 kişilik Orkestra iştirakiyle ATLAS SİNEMASINDA Bu akşam muhteşem bir GALA SUARESİYLE temsillerine başlıyor.YALNIZ DOKUZ TEMSİL VERİLECEKTİR Suare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • işçi Sigortaları Kurumu istanbul Satınalma Müdürlüğünden Kurumumuz sağlık tesislerinden Süreyyapaşa Sanatoryomu,Nişantaşı ve Sultanahmet Hastahanelerile,Eyüp dispanserinin senelik ekmek ihtiyacı kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • KAYIP Galata Getro.ıagan Lisesinden 927/28 senesinde aldığım diplomamı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Artın Paluoğlu ¦m mı».mı mı ı ıı imii i ii iii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1956
  • PORSEMAY ŞİRKETİ SATIŞ MAĞAZAMIZIN TELEFON NUMARALARI MUHASEBE 22 35 01 SATIŞ 27 23 55 Adres:Çiçekpazar Sakaçeşme Sokak 11 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.10.1956
  • Atletlerimiz İRANA GİTTİ Federasyon âzası Kâmran Tekil kadronun teşkilinden haberdar olmadığını,takımı Federasyon Başkanının tesbit ettiğini söylüyor Hususi Muhabirimiz Veli Necdet Arıg'danj ANKARA,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • T.Bahse ile ihtilâfım Yok,diyor Fenerbahçenin millî futbolcusu Naci Erdem dün saat 10 da kulübe gitmiş ve arkadaşları ile beraber antrenmana çıkmıştır.Benim Fenerbahçe kulübü ile herhangi bir ihtilâfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • 3» ^fe* V-i Fenerbahçeyi Moskova'da 3-1 mağlûp eden Dinamo takımı maçtan evvel.Dinamo lakımı yarın geliyor Maç biletlerinin fiatı tesbit edildi.Biletler iki maç için kombine olarak satılacak Fenerbahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • Avrupa şampiyon takımlar turnuasında yeni nizamlar Avrupa şampiyon takımlar turnuvasının tertip hey'eti şu yeni nizamları kabul etmiştir:Takımlar gidiş geliş maçlarında yenişemez,yahut attıkları ve ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • P.Perez galip Sinek siklet dünya boks şampiyonu Arjantinli Pascual Perez,Şili'li Rojas Silva ile yaptığı maçta hasmı sekizinci raundda pes ettiğinden hükmen galip ilân edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • s Fransız Futbol Fede-l i 5 j rasyonu antrenörüne j göre Avrupa ekibi Moskova'da bulunan Fran-sız Basketbol Federasyonu Antrenörü Pierre Pibarot,bir gazeteye verdiği beyanatta hâlen ideal Avrupa futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • 1500 metrede yeni dünya rekoru bekleniyor isveçli Dan Waern bu rekora namzet Melbourne Olimpiyadı arifesinde,yeni pist yıldızları,yaptıkları üstün derecelerle,dünya atletizm efkârını meşgul etmeğe baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • SjNemaSkO KÜÇÜK HALiL İyi,güzel futbol oynamak isteyerek çok kere seyircilerin büyük takdirlerini kazanan bir takımımız vardı.Bu takımı çalıştıran genç antrenörün vaktiyle oynadığı temiz,teknik,akıllı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • aherler GALATASARAY Profesyonel takım 7 ekim pazar sabahı saat 9.30 da Ali Sami Yen stadında Mecidiyeköy takımı ile bir antrenman maçı yapacaktır.Bu karşılaşmada Coşkun da G.Sarayda yer alacaktır.Kadr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • AVUSTURYA'NIN YENİ OCWIRK'İ:HANAPPI te erinden sonra onun takımdaki nazım rolünü yüklenmek vazifesi,genç şöhret Hanappi'ye düşmüştür.Hanappi hu rolü son Lüksemhurg maçında hakkıyla ifâ etmiştir.Resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • Samuel Fox,jimnastik hocası oluyor Millî basketbol takımımızın Amerikah a/ıtrenörü Samuel Fox,hu sene ingilizce tedrisat yapacak olan Dârüşşafaka Lisesine jimnastik hocası olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • Zatopek Melbourne'da koşamayacak Fıtık ameliyatı geçiren Zatopek,Huska kampında bir müddet evvel antrenmanlara başlamıştı.Fakat geçen cumartesi günü yeniden rahatsızlanmış ve ikinci bir fıtık ameliyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • Maçta kaleciler değiştirilebilecek!İngiliz Futbol Federasyonu,maç sırasında gerektiği takdirde kalecilerin değiştirilebilmeleri hakkında F.İ.F.A.tarafından gönderilen muhtırayı tetkike* başlamıştır.İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • Voleybolda genç eleman yetiştirilecek Paris'te yapılan Dünya Voleybol Şampiyonasından,sonra Millî Takımımızın yepyeni esaslar üzerinde çalışmasını temin etmek için alâkalılar faaliyete geçmiş bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • AnkaraKaragücü lağvedildi ANKARA,3 Haber aldığımıza göre,Türkiye Amatör Futbol Şampiyonu Ankara Karagücü Kulübü,Erkânı* Harbiye Reisliğinin aldığı bir kararla lağvedilmiştir.Bilindiği gibi,Karagücü'nü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • DERT YALNIZ BİZDE DEĞİL Pazar günü Paris'in Colombes stadında yapılacak Macaristan Fransa millî maçı için Fransız spor meraklıları bir hafta önceden bilet almak için sıraya girmişlerdir.Sabahın erken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • Olimpiyatla gidecek İtalyan güreş takımı italyan Güreş ve Haltercilik Federasyonu,Olimpiyadlara gönderilecek güreşçileri seçmiştir.Greko Romen güreş takımı yalnız 3 kişiden kurulacaktır.52 kilo:Ignazz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • Türk Yugoslav Genç Milli Basketbol Maçı yapılamıyor 7 ekimd» yapılması icabeden Türk Yugoslav genç millî basketbol maçı,Türk Federasyonunun bütün ısrarına rağmen dün Yugoslav Konsolosluğundan gelen so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • Haftanın MAÇLARI 6.10.956 Cumartesi:Mithatpaşa Stadında:15.00 B.J.K.Emniyet P)Şeref Stadında:13.00 Kara gümrük Davutpaşa P)15.00 Sarıyer Feriköy P)Fenerbahçe Stadında:13.15 Karagücü Hilâl A)15.15 Bakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • Güreş seçmeleri bu hafta başlıyor BAŞ ANTRENÖRLÜĞE C.ATİK'İN,ANTRENÖR YARDIMCILIĞINA H.ERKMEN'İN TAYİNİ PRENSİP İTİBARİYLE KABUL EDİLDİ Fransa'da yapılan FILA toplantısından dönen Güreş Federasyonu Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • Yüzmede yeni bir Avrupa rekoru Budapeşte'de yapılan yüzmu müsabakalarında Sovyet yüzücüsü Sorokine 100 m.serbestte 57.2/10 ile yeni bir Avrupa rekoru tesis etmiştir.Eski rekor 57.3/10 ile Fransız Alex
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • İstanbul boks takımı turneye çıkacak istanbul bölgesi temsilî boks takımının,bu sene Bulgaristan,Romanya,Çekoslovakya ve İsrail'de muhtelif karşılaşmalar yapması için Bölge Müdürlüğü Federasyona mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • Ankara İstanbul boks karmaları arasında yapılacak karşılaşma ANKARA,3 Mevsim başında istanbul'da yapılan ve İstanbul takımının 6-4 galibiyetiyle sona eren Ankara istanbul boks karşılaşmasının revansı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • Ceza Heyeti seçimi salı günü yapılacak ANKARA,3 Ekseriyet temin «dilemediği için 2 ekim «ünü yapılamayan Böl^e Ceza Hey etinde münhal iki üyenin seçimi 9 ekim sah günü saat 18.00 de Bölge merkezinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • Satranç Olimpiyadı neticelendi Beynelmilel 12 nci satranç olimpiyatlarının ilân edilen resmî neticeleri:1 Sovyet Rusya 31.0 puan,2 Yugoslavya 26,5 puan,3 Macaristan 26,5 puan,4 Arjantin 23.0 puan,5-Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1956
  • FENERBAHÇE BÂSKETÇİLERİ GELDİ Sarı Lacivertliler son maçta Varese'yi 60 49 yendi Yugoslavya karşılaşmaları iptal edildi Bir müddettenberi seyahatte bulunan Fenerbahçe Basketbol takımı dün saat 15 de B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor