Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • HAKİKİ BİR MÜTTEFİK OLDUĞUNU ISPAI ICİN TÜRKİYE,KIBRIS MESELESİNDE Yunanistanı OESTEKLEMELiYMiŞ!Atina radyosu bu garip iddia ile kalmıyarak Türkiyenin Orta Doğuda da emperyalist bir siyaset kullandığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVER] İKİ SAAT KONUŞTULAR C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü dün Parti Merkezinde Genel Sekreter Kasım Gülek ile,2 saat süren hir konuşma yapmıştır.Resim İnönü ile Gülek'l konuşmadan sonra yemeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • Yunan Kançıları 60 zarf kaçırmış Döviz kaçakçılığı yaparken yakalanan ve tevkif edilerek cezaevine gönderilen Yunan Kançıları Hristo Hristodulidis'in,bugüne kadar yurt dışına 60 zarf gönderdiği tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • KIZI DA GÖZÜNÜN ÖNÜNDE [İLHAN DEMIREL] Dün şehrin muhtelif semtlerini tarayan emniyet memurları elliye yakın dilenci toplamışlardır.Bu arada:Evde çocuğum yalnız,diyen bir dilencinin evine gidilince ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • P.T.T.İdaresinin 0 bir D.P.Ocağına yaptığı azizlik [Hususî Muhabirimiz Ahmet Turan Gürel'den] SİVAS,2 Şehrimizde enteresan bir hâdise cereyan etmiş,D.P.Kayadibi ocak kongresi yapılamamıştır.Yeni PTT m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • Vllıl»lılllnıM,Mn;*r;Wlllıllı».ıill(lııı K-4^.Swwııw.^mfifrror''" ı'ı j-r™W™""8 CfiDHİA ATİN İtalyan yıldızı Soplıia Loren halen Atlnada dUrniH A I IHA HA „Boy on a Dolphin» adlı bir film çevirmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • Başvekâlet aleyhine Danıştay'da açılan dâva Matbuat,toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu lâyihalarının Meclise sevk kararlarının iptali istendi [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,2 Münfesih Radikal Hürri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • Sevmedikleri ile evlenenler Ülser hastalığına tutuluyor Bu husus dün sona eren 14.üncü Tıp Kongresinde misalleriyle açıklandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,2 Bugün sona eren 14 üncü Millî Türk Tıp Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • 15 MİLYON LİRALIK TAHSİS YAPILDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,2 İktisat ve Ticaret Vekâleti piyasa için lüzumlu maddelere,İsrailden 8,957.000 ve Sovyet Rusya'dan 6.404.870 liralık olmak üzere cem'an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • AMERİKA AVRUPA MÜDAFAASINDA ALMANYADAN İSTİFADE EDECEK Gazetelerden)GAK DERSEM SU,GUK DERSEM ET!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • I İLHAN DEMIREL] PAYDOS SAATİ Okulların paydos saatlerinde tramvay ve otobüs durakları,resimde görüldüğü gibi mahşeri bir hâl almaktadır.Çâresi kolay kolay bulunamıyacak olan bu dert de tahsil güçlükl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • Kula Mensucat Fabrikası faaliyetine devam ediyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,2 Bir müddet evvel Kula mensucat fabrikasında çıkan yangının,ilk tahminlerin hilâfına fabrikaya büyük zarar vermediği tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • I Gece I Güındiiz I Çalışma Şehirdeki istimlâk sahalarının temizlenmesine hızla devam edilmektedir.Bu iş için gece çalışmaları da başlamıştır.Binalar büyük projektörlerle aydınlatılmakta,böylece amele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • Peyk devletler için Yugoslav modeli Tito'nun Sovyetlerden bütün Komünist devletlere bağımsızlık tanınmasını talep ettiği söyleniyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA.2 Bugün Mrşl.Tito'nun Rusya'da yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • Liberalist ve Sialinisi MALENKOV MOLOTOV Rusya'da,Mrl.Tito'nun teşvikile Komünist Parti lideri Kuruşçev ve Mrl.Bulganin,Liberal komünizm metodlarını gerçekleştirmeğe çalışmakta,beri yandan Molotov ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • Bir köylü,karısiyle âşığını parçaladı Hususî Muhabirimi:Mustafa Gürses'tenJ UZUNKÖPRÜ,2 Uzunköprü'ye bağlı Kırcasalih nahiyesinin Kazh Malkoç köyünden İbrahim Öksüz,işten evine geldiğinde karısı Sabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • iskenderun' daki sondajda Başvekil hazır bulunacak I Hususî Muhabirimia Tacettin Sakarya'dan] İSKENDERUN,2 Başvekil Adnan Menderes yarın Arzusuz nahiyesinde yapılacak olan büyük petrol sondajında bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1956
  • BİR BABA altı çocuğunu OLDURDU Canî kaçtığı ormanda ölü olarak bulundu [ANADOLU AJANSI] CLİNTON Birleşik Amerika)2 Bir çiftçi,6 çocuğunu birden balla il* öldürerek ormana kaçmıştır.Rafus A.King adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.10.1956
  • Hazırlayan Or.Halûk CILlûVl Dış ticaretimizle ilgili yeni sirkülerler Gümrüklerde bekleyen malların piyasaya arzı hususunda Gümrük ve İnhisarlar Vekilinin verdiği demeçten geçen hafta okuyucularımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1956
  • Aydc 25 ı ira arttırırların 3 EKİM 1957 tarihine!J yapılacak kefided* 1ku„.120.000 lira tutarında «yda liralık GELİRİ kaşanabilir Ayııc» ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ İn «en PARA yatırma tarihi 3 EKİM 1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT ATEŞ SEBEPLERİ fa 34 33 16 A i 1 1 «iri** ATM 9 39 J^33 1LAHCK OA 37 BACAULt 1 ı ı I.ı V K/A y J 1 f V J İn 1 V V I K i V Ateş sebepleri şunlardır:1 Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1956
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Üzüntülerinizin bos olduğunu göreceksiniz.Hayâlleriniz yakında gerçekleşecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İşinize yaramayacak şeylerle vakit kaybetmekten vazgeçiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1956
  • BULMACA 1 23456789 10 11 "İE nuıfKilf SOLDAN SAĞA 1 Canpolatoğlu isyanını bastıran müsamahasız ser-dar,2 Fazla I mesafeli Hep Bir hayat unsuru,2 3 Büyük Meclis tutmadı)4 O Rejimleri yaşatan kuvvet Ünl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1956
  • »tll(IIIIIIIİİ llllttlll tlllllllf llll tlM1 llllll» ai(llll IIIIt llllltllIIIIIIIII flt IIIJ İSTANBUL 12.27 Açılıg ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Gülseren Güvenli 13.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1956
  • r^:rr^.M 1 ^jyr Jll?'Mili "iTfalU lifi.¦I.IM.II1WI|III ,I İSTANBUL BANKASI f i ti 1 ti I M Fui|Mrj s Ankara'da Samanpazarı Ajansı Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1956
  • VEFAT AH Bayram Hayla esi.Kemal Hayla'mn annesi,Fikret Haylanın kainvaldesi,EMİNE HAYLA 2/10/1956 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 3 Ekim 1956 çarşamba günü Beyazıt camiinden öğle namazını m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1956
  • TÜRKİYE BAĞCILAR BANKASI Kuruluşu 1917 MERKEZİ:MANİSA Her Nevî Banka ve Sigorta Muameleleri ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ Her 150 Liraya bir kur'a numarası ŞUBE ve AJANSLARI:MANİSA SOMA SELÇUK İZMİR DEMİRC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1956
  • PAMUK Sermayesi:17.000.000 T.L.15 EKİMDE İsabet ihtimali yüksek zengin bir plân sunuyor 1Ht/60.000\10 sene müddetle AYLIK GELİR ayda 500 liraya kadar 2* 30.000.ŞİŞLİDE bir Apartman dairesi T 40.000 FA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1956
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Kazablanka İngrid Bergman Türkçe.2 Dört Kahraman Wayııe Morris Türkçe.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Yeşil Gözlü Esire Kirk Douglas İngilizce.ATLAS Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1956
  • Eyüp cinayetinin muhakemesi başladı Sanık:Sabahattin kendi bıçağı ile kendi kendini yaralayıp öldü diyor Eyüp'te aâhibi bulundukları kebabçı dükkânında işçi olarak çalışan 65 yasında Saâhattin Tınmaz'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1956
  • Trafik kazalarında un ıkı kışı oldu İkisi de Belediye otobüsü tarafından işlenen kaza kurbanlarının biri bir kadın,diğeri de genç bir çocuk Son 24 saat içersinde şehrimizde ölümle neticelenen iki traf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1956
  • IHIM IHIMI Hamamdaki hasın toplantısı KASEM Gülek admdaki muhterem zat,birisinin kendisine şaka olsun diye hediye ettiği çarıkları ayağına takar,kavalı eline alır,heybeyi sırtına vurur,basın toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.10.1956
  • TANRILAR DiYAPI NEPAL* HİNDİSTAN ÜMİT DENİZ Fc&ĞAûftafcİMN P£MİR£L HAKİKÎ YOGİLER TARİHE KARIŞIYOR 11 SEYAHAT hazırlığımızı yaparken gazeteden:Aman,demişlerdi.«Madem Uzak Şark'a gidiyorsun,ne yap yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1956
  • N,TAKVİMDEN BİR YAPRAK îaV.Dramda:Peer Gynl #f ESMÎ tiyatro mevsimi ayın birine tesadüf eden evvelki günkü ¦C pazartesi aksamı başladı.Şehir Tiyatrosu Dram ve Komedi kıi B sımları tam saat 21 de perd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1956
  • TÜRKİYE KREDİ BANK4SI 'nda açtıracağınıztoto GENEL SİGORTA 50.000 liralık iş sermayesi kazandırır.Ayda 100 0 lirayı geçen daimi irat temin eder.0 Her hesap sahibine 6000 lirahk hayat sigortası ve 6000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1956
  • ZEHİR HAFİYE Hafiye Bir,pencereden girmişti* ötekinden çıktı v£.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1956
  • 10 yıla mahkûm hırsız balayı seyahatine çıktı WAUKEGAN,Illinois,2 Asgarî 2 ve âzami 10 yıl hapis hüküm giyen bir hırsız,hâkimin müsaadesiyle evlenip 9 günlük bir balayı seyahatine çıkabilecektir.Yargı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1956
  • 1 Ekim Çekilişinin Talihlileri 1 Adana Şubemizden 25917 numaralı hesap sahibi ŞABAN GÖZÜKÜÇÜK'e 10.000 LİRA 2 İstanbul Şubemizden 13707 numaralı hesap sahibi SANİYE TAVMERGEN'e 10.000 LİRA 3 w—Maltepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1956
  • YIL SONU Keşidemizde 150.000 TL.10 0.000 TL.YALNIZ BİR TALİHLİNİNDİR.6 T A N E ve ŞİRİN VİLLÂ GUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1956
  • TEŞEKKÜR Kist ve apandisit ameliyatımı muvaffakiyetle yapan jinekoloji doçenti TAHSİN ARTUNKAL ve Teşvikiye Sağlık Evi sahibi Dr.OSMAN ÜÇER'e hastahane doktor ve hastabakıcılarına teşekkürlerimi bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1956
  • BAHA SOR 1 C^*^Cu/Hediye seçmek Fıtuat G.İstanbul)bir kız arkadaşının doğum yıldönümünde yeni çıkan romanlardan birini ı hediye götürmüş.«Bir kaç gün sonra duydum kî hediyemi be ğcnnıemiş,diyor.Doğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1956
  • 8 EKİM PAZARTESİ AKŞAMINA KADAR açtıracağınız BİR İHBARSIZ HESAPLA CUMHURİYET BAYRAMI KEŞİDESİNE Katılırsınız BU KEŞİDEDE KALANI Ş D A Konforlu APARTIMAN DAİRESİ AYRICA 160 MÜŞTERİYE DOLGUN PARA İKRAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.10.1956
  • TOMBIK 5 a,L i.ı HAYlB.Al KALOU GEÜVORUZ-O KADAR.HEYECANLI VıNk Ki.K YOLC oama çok 5ÜR£CD' *rMİ feL j»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY BaVRüN-ROSTO İÇİN İKİ KİLO ET Wl M AY HAV EFBNOIWl ^PPıffîl TELEFONLA SİPARİŞ ETTlâ İKİ KİLO ROSTOYU 5 OAKİKAûAI Alacak olan bav kîmd/i.I 51 *t n B:C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1956
  • füillâuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1956
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1376 3 137J Sefer EKİM Eylül 27 1956 20 VAKİT VASATI EZANİ Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 5.59 12.03 15.20 17.49 19.21 4.20 12.28 6.14 9.30 12.00 1.30 10.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1956
  • RKP VAHŞİ HAYVANLAR ARASINDA 2 J.A.HUNTEF.VAHŞÎ FİL İLE ADETÂ SAKLAMBAÇ OYNUYORDUK!Birdenbire gürültü kesildi Etrafa bir sessizlik çöktü.Saseeta ile ben,tamamen hareketsiz kaldık.Kalbim küt küt atıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1956
  • ¥azan:HAKOLD ROBBINS 11 Çeviren:NEYYİRE Bu hastalık yüzünden sevdiği insanı kaybetmek nedir bildiğim içm,bu işi üstüme aldım.Hiç bir annenin,hiç bu-kadının bu acıyı tadmasını istemediğim için.Döndü,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1956
  • HAZRET.j.ALI YAZAN REFt' CEVAD 11 ULUNAY Bunlar İslâm tarihinde «Münafıkları nâmiyle bahsedilen bir zümredir.Mahiyet ve faaliyetleri üzerinde durulmaya değer.İslâm araşma nifak sokmak isteyen ve islâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1956
  • 4» BİZ KADILAR •rt lîeyyıre işi aramaktansa yaratmalıyız YANIMDA olsaydınız,iki dakika evvel,ka)dan orta ya3 bir kadının çıktığını görece tiniz.Bana,is için akıl danışmaya sol 111 iv Neden,yazarlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1956
  • «Benim,dedi Marc.Korktun mu canını?Bu tarafa geldiğini söylediler.Aksamın bu saatinde merak et-tim.Louise ona,güvenerek sokuldu.Fakat birden E durdu.Ağaçların arasından kaçan bir gölge görmüştü.EE O,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.10.1956
  • İmalât Kapasitesi SatlŞ ve Muvaffakiyetiniz mevzubahis olduğu zaman.dünyanın her tarafında kıymeti takdir edilen cihanşümul şöhreti haiz su marka makine ve teçhizatı tercih ediniz:SKODA SIĞMA CKD MAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • I HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN ALMAYI İHMAL ETMEYİNİZ OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma ve soğuk I algınlığından ileri gelen ağrıları teskin için faydalıdır.OPON günde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • TAKSİTLE BATTANİYE SATIŞI RESMÎ DEVAİR ve FABRİKALAR,İKTİSADÎ DEVLET TEŞEK-KÜLLERİ İLE BANKALARDA ÇALIŞAN SAYIN MEMUR ve İŞÇİLERİMİZ İÇİN KOLAYLBS OLMAK ÜZERE KÂĞITHA-NE MENSUCAT FABRİKASININ HUSUSÎ İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Akademi Yüksek Mimarlık bölümü bina bilgisi dersi için Akademi Asistanlar Yönetmeliğine göre imtihanla asistan alınacaktır.Istekllierin mimarî tahsili veren bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • Marmara Bölgesi Liman ve Denizişleri Müdürlüğünden Idealtepe,Maltepe ve Küçükyalı'da bulunan altı adet pusla tashih vetedlerinin tamir işi açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir.Keşif bedeli 2972)l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • 4AMb konıfrttfo Şeftali Vişne Kayısı T-3 TÂMEK KONSERVELERİM 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • ASPORAL t& Ğatefi/ASPORAb ÎSVIÇJl£Je£em/nîi/elAöroi/â hsçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • DÂHİ REJİSÖR «EMİLİO FERNANDEZ» in beklenilen doyulmaz şaheseri.DOYULMAYAN AŞK es.Bu gece Suareden itibaren «PANGALM İNtii.ginemalan ğerefle sunuyor.Bugün matinelerden itibaren ŞEHZADE FERAH» J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • ımerbank Deri Ve Kundura Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Mevcut ve ilerde açılacak mağazalarımızda satışa arzedilecek konsinye emtia mevzuu hazırlanan şartname ve mukavelename projesi esasları dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • SÜMERBANKIN x 1956 Yıl Sonu Keşidesine Ait İkramiyeler 1.000 er lir.3.000.Lira jiye 500 er lira 2.500.Lira *iye 250 Şer lira 1.500.Lira Siye 100 er lira 8.000.i 101 70.000.t ilan Kazanabilmek için En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • v kadını için harika yardımcı FAY'ın ne olduğunu 5 Ekimde öğreneceksiniz «l NOT:doğru tahminde bulunup,1000'er lira kazanan 10 kişinin İsimleri de aynı gün yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • DEVLET TİYATROSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:İstanbul'da verilecek Opera temsillerine abone olmak isteyenlerin yerlerini ayırtmak üzere 44 85 31 numaralı telefona müracaat etmeleri rica olunur.13320)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • T.C.ZİRAAT BANKASI HAL ŞUBESİ İstanbul,Merkez Hâl No:62)Yeni Açılan Bu Şubeye Mahsus Hususi Çekiliş İKRAMİYESİ 25.000 Liradır Keşideye iştirak için Şubemizde fi 50)I*h*auk vâdesüs veya 250)liralık en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • BEŞİKTAŞ YILDIZ SİNEMASINDA Matinelerden itibaren Müdüriyetimiz:Beyoğlu sinemalarmda çıkan ve çıkacak olan süper filmll|ri derhal göstereceğini muhterem müşterilerimize bildirmekle şeref duyar.SİNEMAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • ESRARENGİZ KAPTAN Captain Lyghtfoot)ROCK HUDSON BARBARA RUHT filmi bu gece İkinci haftasına başlıyor.Gişelerimiz her gün saat 10 dan itibaren açıktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • Maksim Tiyatrosu İSTANBUL OPERETİ Yarın akşam 21 den itibaren İŞLER ASKIDA OPERET 3 PERDE Yazan Yusuf Sururî,Müzik:Yavuz Eneren Sahneye koyan:M.Hepgüler.İTALYAN ŞANTÖZ:Andreotti Guilyana:Beynelmilel d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • ı Bu akşamdan itibaren SARAY Sinemasında Kan Festivalinde birinci mükâfatı kazanan mevsimin 3 üncü büyük filmi CEHENNEM YOLU A Town Like Alice)VİRGİNİA MC KENNA ve PETER FINCK Senenin acıklı ve dramat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • Bu akşam LÜKS Sinemasında EDMOND GRAINGER Prodüksiyonu olan FELÂKET DAKİKASI SPLİD SECOND)Yaratanlar:STEPHEN Mc.NALLT ALEXİS SMİTH Dram,Macera,Aşk ve herkesin görmesi lâzım gelen film.İlâveten:FRANSIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.10.1956
  • ŞARK GAZİNOSU Her akşam yemeklerinde meşhur italyan Şantörtt PİPPO LİVOLSİ Maçka Tel:48 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.10.1956
  • ÜÇLÜ DOSTLUK PAKTI ÇÖKÜYOR BEŞİKTAŞ'IN PROTESTOSUNU FENERBAHÇELİLER TANIMIYOR Kavrakoğlu "Kendimizi Beşiktaşla bağlı hissetmiyoruz,derken,Umumî Kâtip Akça ilâve ediyor:"Ne dostluğu!GALATASARAY MÜNAKAŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 03.10.1956
  • Yeni Avrupa Şampiyonu galibiyetten sonra halkı selâmlıyor.İSVEÇLİ JOHANSSON Avrupa Ağır Sıklet Boks Şampiyonu oldu 24 yaşındaki İsveç ağır sıkleti Ingemar Johansson,Avrupa ağır sıklet şampiyonluğu içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 03.10.1956
  • İSVEÇTE yapılan atletizm müsabakalarında Erikkson 3.41.2 ile 1500 metre İsveç rekorunu yenilerken,diğer bir ümit Datwaern da 3.41.4 yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 03.10.1956
  • Güreşçiler DUN GELDİ Hâmit Kaplan,Antonsson'u 3 defa arka arkaya yendiğini söyledi Budapeşte vt Yugoslavya'da tertiplenen güreg turnualarına katıldıktan •oma.Batı Alrnanyanın muhtelif şehirlerinde kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 03.10.1956
  • Türk Yugoslav Genç Millî Basketbol Maçı Federasyonumuz,karşılaşmanın oynanması için ısrar ediyor 7 ekim tarihinde memleketimizde yapılması icabeden Türk Yugoslav genç millî basketbol maçı henüz kati b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 03.10.1956
  • Beynelmilel Basketbol Turnuasına izin verildi ANKARA,2 Hususî)İstanbul Bölgesinin mayıs ayı içerisinde beynelmilel çapta bir basketbol organizasyonu tertibi hususunda Spor Oyunları Federasyonuna yazdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 03.10.1956
  • limanını.mı in tını,r ı [SAMI ONEMLII BÜKREŞ DİNAMOSU GITTI mkre^ Dinam° takımı dün saat 13 de Yesilköyden kalkan bir s uçakla şehrimizden ayrılmıştır.Misafir takımın uğurlanışı hararetli olmuş,Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 03.10.1956
  • Basketbol Teşvik Turnuası hakemleri İstanbul Bölgesi Basketbol Teşvik Turnuvası hakemleri bugün toplanacak komite tarafından tesbit edilecek ve fikstürle hoıahor ilân olunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 03.10.1956
  • GALATASARAY Coşkun'un cezası Federasyon Kupası maçlarından Galatasaray Vefa karşılaşmasından bir gün önce bitecektir.Böylece Coşkun bu maçta takımda yer alabilecektir.Pazar günkü Dinamo maçında sakatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 03.10.1956
  • Illliuııu.illinin.Avrupa Şampiyon Kulüpler Finalistleri E [TÜBKTEL] E CENEVRE,2 Avrupa şampiyon kulüpler E futbol kupasına iştirak eden takımlar yapılan maçlar sonunda nihayet 16 ya inmiş ve bu ku-E K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 03.10.1956
  • ¦Mt,¦il «MMM [RÜÇHAN ÜNVERİ HFPSİ MEMNUNU I Fakat aradan çok geçmeden dostluk mukavelesinin ortada yalnız adı kaldı.Soldan itibaren Rüştü Dağlaroğlu,Sadri Usuuğlu,Refik Selimoğlu ve sağda da Hayrullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 03.10.1956
  • ISAMİ ÖNEMLİ] Modaspor'a hayırlı yolculuklar s s kimi uç maç yapmak üzere dün Semplon Ekspresi ile Romanyaya hareket etmiştir.Kajile başkanı Doçent Dr.Halûk Berkol hareketten önce:Bükreş Dinamosunun k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 03.10.1956
  • os LOP VE Budapeşte'de 40.000 seyirci' önünde yapılan müsabakayı İngilizler sürat koşularındaki başarısızlıkları yüzünden az farkla kaybetmişlerdir.En enteresan netice 5.000 m.de Olimpiyat favorilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 03.10.1956
  • Tertip,Hakem Komitesi azaları da ayni fikirde-Yelkencilerimiz Olimpiyatlara gönderilmelidir,Dr.Zerrin Demir ve Faruk Bir gen yelkencilerimizin Olimpiyatlarda muvaffak olacağına inanıyor.Zerrin Demir'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 03.10.1956
  • F.Bahçe idare hey'eti beklenen toplantısını yaptı ILAC Kavrakoğlu tekrar Umumî Kaptan oldu.Moskova Dinamo'sunun bu gece gelmesi bekleniyor.Fenerbahçe idare hey'eti dün akşam kulüp lokalinde iki saat s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 03.10.1956
  • 13 af lef Bugün İran'a Gidiyor 3 atletimizin cezalandırıldığı tekzib ediliyor İran Şahının doğum gününda Tahran'da yapılacak olan müsabakalara katılmak üzer* bu akşam atletizm millî takımımız 19.20 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi