Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.04.1956
  • EN SON HABER Orta Doğu için sulh plânı hazırlandı [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE.27 Mısır'ın Milli Haberler Ajansı Ortagark Haberler Ajansının dün bildirdiğine göre Mısır Hükümeti.Birleşmiş Milletler Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1956
  • BİR İHMAL REKORU Epeyi oldu.Boğazdaki Kirccburnu yolu,bir toprak kayması neticesinde trafiğe kapanmıştı.Olay mühimdi.Bciyle olunca da teftişler,keşifler yapıldı.Hemen deudi.Amma hemenin ardı bir türlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1956
  • 11 Politikacı Kızılay seçimini kaybetti Karaosmanoğla 5 yıl vazife gördüğü,Ekrem Hayri,Enver Güreli,Mükerrem Sarol ve Osman Şevki devamsızlık yüzünden seçilemedi [Hususi Muhabirimiz İsmail ATİLlA'dau]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1956
  • Akhisarcanavarı halâ ele geçmedi Yüzlerce köylü kaatili yakalamak için gruplar halinde dağa çıktı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,27 Kızının öldürülmesinden muğber olarak üç şahsı öldüren ve bir kişiyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1956
  • fr tt Haftanın Şarkısı Bu akşam saat 20.55 te İstanbul Radyosunda gazetemiz tarafından hazırlanmış olan «Haftanın Şarjy kışı» programı çalına-çaktır.Bu haftanın programı okııyucula-rımız tarafından Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1956
  • COLE PORTER 9 Mayıs'ta geliyor Amerikanın dünya çapında şöhret yapmış bestekârı Cole Porter 9 mayıs çarşamba günü uçakla şehrimize gelecektir.Meşhur bestekâr İstanbul ve Ankarayı ziyaret ederek.Türk m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1956
  • Vali Paris'ten "iyi haberlerle,döndü Bir haftadarıberi Fransada bulunan Vali Gökay,dün gece saat 22.30 da uçakla şehrimize dönmüştür.Hava alanında askeri ve mülkî erkân tarafından merasimle karşılanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1956
  • 4 gemi battı,26 kişi boğuldu [ANADOLU AJANSI] TOKYO.27 Perşembe gecesi çıkan şiddetli bir fırtına neticesinde Hokkoido adası açıklarında dört balıkçı gemisi batmıştır.Bunların mürettebatını teşkil ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1956
  • Adnan Menderes Ankara'ya döndü Bir müddettenberi şehrimizde bulunan B.M.M.Reisi Refik Koraltan,Başvekil Adnan Menderes,Hariciye Vekili Prof.Fuat Köprülü ve İçişleri Vekili Ethem Menderes dün saat 15 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1956
  • Ruben Asa'nm iKiNCi BiR kaça kçı 11 ğ ı Ruben Asa ile ilgili bir döviz kaçakçılığı daha meydana çıkarılmıştır.İddiaya göre.Ruben,bir müddet önce Almanya'ya «muvakkat ihraç» kaydı ile tiftik ve ham dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1956
  • PARİS ORTASINDA SANDALYE HARBİ ram'da,Cezayir* kuvvet gönderilmesini İsteyenler ve İstemeyenler,yani aşırı sağcılar ve solcular,sandalyelerle çarpışmışlardır.Cezayir çarpışmalarına son verilmesini ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1956
  • Eden,Ruslarla Kruşçev ise seyahatten memnun ve Amerika'ya da gitmek arzusunda [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,27 Rus liderlerinin on günlük seyahatlerinden sonra bugün verdiği ilk televizyon demecinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1956
  • 750 liraya Tıp,500 liraya Hukuk Fakültesi Diploması satan bir adam yakalandı Toprak Mahsullerinde Şube Müdürü olarak çalışan Kadri işine bu yolla girmiş [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 Kadri Bayrakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVER] DIOR MANKENLERİ GELDİ yaratıcısı,kadın ter/isi Chrlstian Dior'un mankenleri İS kişilik bir heyet halinde dün gece uçakla Paristen cehrimize gelmişlerdir.Fransız mankenleri bugün bir bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1956
  • müddeti 5 Babalarının sağlığı sırasında veya dul kalanlar da indirildi evlendikleri halde boşanan im maaşı alabilecekler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 Evli bulunduğu sırada babası ölüp de maaş ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1956
  • f jflKpi|| '*88(j sn!y SjjE fi Slîr w% ««1İ1İ îl*** 3& Jî 4-n ki I İLHAN DEMIREL] İVİ VEfclİ YI1I Levent Ayazağa solda)Ayazaga İstinye sağda)yollarının acılısı «yolsuz İstanbul» için mühim bir olay ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • •İ-vir;AYİM SULTANI^ hös&sR A M A Z A N fİıj» Hazırlayan:ULUNAY PEYGAMBERİMİZ SÖYLE BUYURUYOR-LAR:«CİHADIN EN SEVGİLİSİ ZALİME HAK KELAMI DOĞRUCA SÖYLEMEKTİR.vukluk yoktur.Fakat ne gariptir ki sözüm o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • HAFTANIN FİLMLERİ luttecuı Ok.KÜL KEDİSİ «The Olass Sleeper» Rejisör Charles VValters idaresinde renkli olarak çevrilmiş bir M.G.M.Amerikan)filmi.Oynayanlar:Leslie Caron,Michael VVilding,Keenan Vynn,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT Ağızda deri hastalıklarının belirtileri Brocq Duhring hastalığı:Kaşıntıdan sonra,dudak,damak ve dil köküne doğru,yuvariak,içi su dolu kabarıklar olur.Patlar ve yara yapar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • ses topluluğu.Sıdıka Çandarlı 1da-ğ resinde 14.30 Riyaseticumhur Ar-moni Mızıkası.Şef:İhsan Künçer.15.00 Ravel:Tombeau de cou-i perin,Resplghi:Roma çeşmeleri E Pl.15.30 Eğlenceli tatil mü-I ziğl Pl.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • EMNİYET SANDIĞI TEMMUZ KEŞİDESİ Çiftehavuzlor'do 20.000 LiralıKl MESKEN KREDİSİ:İl* birlikte APARTMAN DAİRESİ Ayrıca 20.000 PARA İKRAMİYESİ,15 kişiy© 300.000 lire»)IÖ5 MESKEN KREDİSİ Lirayo bit kurVr^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • VAKIFLAR BANKASI BURSA ŞUBESİNİN 20 Nisan 1956 tarihinde yapılan HUSUSİ İKRAMİYE KESİPESİNDE KAZANANLAR 571 No.lu hesan sahibi Bn.Huriye ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GELİR 571 No.lu hesap sahibi Bn.Huriye 66 No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • Ajansımız Zengin Hususî Keşide ve zarif açılış hâtıraları ile Hizmetinize Girdi i BAflKflSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • İst.Dz.Teknik Mlz.Sat.Al.Koms.Bşk.dan:1 Kapalı zarfla 3000 kilo Nisadır satın almacaktır.Muhammen bedeli 14.400.00 lira olup muvakkat teminatı 1)080.00 liradır.2 Eksiltmesi 3.Mayıs.956 perşembe günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • VEFAT Merhum Reşit Mümtaz Paşanın oğlu,Seniye Abedin eşi,Nuri Mümtaz,Zeynep Arslan,Vicdan Bursleyin babaları Ulviye Seyfeddin,Salih Mümtazın ağabeyleri Belediye Meclisi azalarından SEMİH MÜMTAZ Beyefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • Ramazana rağmen kanlı hâdiseler azalmıyor Son yirmi dört saat içinde şehrimizde *4 kişi muhtelif yerlerinden yaralandı Son yirmi dört saat içinde şehrimizde dört kanlı hâdise olmuştur.1 Kadıköy'de Mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • II IS 1 Kasap oyunu devam ediyor Selâhiyetli şahısların bütün B çalışmalarına rağmen şehirdeki et sıkıntısı gün geçtikçe artmaktadır.Son bir hafta içinde İstanbul halkının büyük bir kısmı bil-9 hassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • Yakacık yolundaki 2 doktor öldü OTOBÜSLE ÇARPIŞAN HUSUSÎ ARABADAKİ KADINLARDAN BİRİSİ DE KURTARILAMADI Evvelki gece Yakacık yolunda cereyan eden bir trafik kazasında iki doktorla bir kadın ölmüş,bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • Kaynar suda haşlanan bir çocuk öldü Üsküdarda Tophaneli sokağında oturan Fethi Kubancı'nın üç yaşındaki oğlu,evde oynarken kaynar su tenceresini devirmiş ve tehlikeli surette haşlanmıştır.Şişli Çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • j Ayşe Hanıma açık mektup I İZE inananlar,babanız için tarihin yalan E söylediğine hükmedeceklerdir.Bize merhametin,şefkatin ve bütün iyi insan vali sıflarmın bir müstesna adamda toplandığını söyl lem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • İstanbul 4.cü İcra Memurluğundan:956/1850 İstanbul Asliye 3.cü Ticaret Mahkemesinin 26/4/1956 tarih ve 956/177 sayılı kararı ile satılmasına karar verilen ve Beşiktaş önlerinde demirli bulunan SELÂMET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92k Monte Karlo Yolcuları Philippe Lemaire Fransızca.MELEK Tel:44 08 «W)1 Arka Pencere Grace Kelly Renkli İng.2 Büyük Artist Danny Kaye Renkli îng.ATLAS Tel:44 08 35)Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • Ferdi Tayfur 25 inci sanat yılını kutluyor Beyaz perdede yarattığı Lorel Hardi,Balıkçı Osman ve diğer tiplerle,filmlerin türkçeleşmesinde bir çığır açan Ferdi Tayfur,30 nisan pazartesi gecesi Dram Tiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • Şehirdeki başıboş köpekler toplanıyor Şehirdeki başıboş köpeklerin toplattırılması için,Belediye Temizlik Müdürlüğü yeniden 4 ekip teşkil etmiştir.Ekiplerden ikisi geceleri saat 23 den sabah 8 e,diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1956
  • R.C.Fenton,Pfizer International İlâç Şirketinin İdare Heyetine üye seçildi New York 26 Nisan Bugün Pfizer'in idare heyeti reisi John J.Powers tarafından ilân edildiğine göre,Pfizer International Dış S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.04.1956
  • H NİSAN 1956 milliyet-SAYFA:I Bugün Ik KLM uçağı ANKARA ya var/yor Amerikaya en sür'atli uçak DC-7B'ler saatte 560 km.ile giderken Turist mevkide oturmak nasıldır?y 1-O kadar rahattır ki insiyaki olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.04.1956
  • ISAMİ ÖNEMLİ)25 mayısta Mithatpaşa stadında yapılacak olan «Dünya Kupası» güreş müsabakalarına güreşçilerimiz,antrenör Celâl Atik'in nezaretinde hazırlanmaktadırlar.Dün Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1956
  • FENERBAHÇELİLER KONUŞUYOR MUHİTTİN BULGURLU DİYOR Kİ:Dâvaların halli icap etmektedir Klüp bugüne kadar ne çekmisse mevcut nizamnamenin kifayetsiz oluşundan çekmiştir Muhittin Bulgurlu Kongre tarihini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1956
  • Millî namzetler bugün istanbulspor önünde TEK SEÇÎCÎ MİLLÎ TAKIMI ESAS KADROSU ÎLE OYNATACAK,NAMZETLER DÜN KAMPA GİRDİLER Milli tak un namzetleri bugün saat 16 da Fenerbahçe Stadında ikinci ve son.haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1956
  • ACAR DÜN 12 GOL ATAMADI.İnegöl'ü 8-0 yenen Acar'lılar şampiyonluğu Merinos7a kaptırdılar [Hususî surette giden arkadaşımız HALİT KIVANÇ tau BURSA,27 Acar İdman'ın İnegöl'ü 8-0 mağlûp etmesiyle,Merinos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1956
  • Adaletli Turan,millî takıma çağrıldı Tek seçici Eşfak Aykaç,evvelki günkü basın toplantısında bilâhare bir oyuncunun daha millî takıma çağırılacağını söylemişse de bunun kim olduğunu açıklamamıştı.Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1956
  • Coşkun'a 9j Kâmil e 6 ay ceza verildi ANKARA,27 Hususî)Brezilya'nın Vasco De Gama takımı ile Ga-j latasaray arasında bir müddet önce şehrimizde oynanan müsabakada,Coş-i kun'la Pinga arasında cereyan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1956
  • Nazmi Bari dün Dehnert ile yaptığı maçta çok müşkül vaziyetler* [Teiefoto MİLLİYET:Ankara İstanbul] Nazmi Bari dün Dannert ile yaptığı maçta çok müşkül vaziyetlere düştü.LTelefoto MİLLİYET:Ankara İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1956
  • Beykoz'lu beş futbolcu Bursa'ya gitti Son yapılan karşılaşmalarda sakatlanmış olan Beykozlu futbolculardan beşi:Fahrettin,Nurcan,Rauf,Aydın ve Erdoğan dün uçakla Bursa'ya gitmişlerdir.Orada salı günün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1956
  • Bulgurlu meselesi Fenerbahçe kongresinde Haysiyet Divanı taarfından Fenerbahceden ihraç edilen Muhittin Bulgurlu'nun durumu elan meşkûktür.Zira,idare heyeti haysiyet divanının kararını tanımamakta İsr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1956
  • İSAMİ ÖNEMLİI C I F D Federasyon Kupası basketbol maçlarına iştirak edecek olan Galatasaray basketbol takımı,dün saat 15 de uçakla izmir'e gitmiştir.Yukarıda.Skr\Kırwr?ılı hn-hetbolcuların bazıları ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1956
  • Ping Pong İhtisas Kulübü açılıyor İstanbul Ping-Pong kulübü adı altında teşekkül etmekte olan Ping-Pong kulübü,yarın saat M.30 da Tünel'deki Suriya Pasajında,yeni lokalinde açılacaktır.Kulübün teşekkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1956
  • Bu hafta yapılacak olan hususî maçlar Haftanın en mühim hususî maçını yarın Beşiktaş Beyoğluspor'la Şerefte yapacak Millî maç dolayısiyle liglerin 12 de de Vefa Kadırga maçları tehir edilmesi üzerine,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1956
  • %1:1İP![SAMİ ÖNEMLİ] ialatasaray futbol takımunn dün kulüp lokalinde yapttğı antrenmana İngiltere'den dönen santrhaf Ergun da iştirak etmiştir.Resim,Ergun'un bek Tayyar ile birlikte çahşıştnı gösterme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1956
  • Bu sefer yer ayrılmıyacak Hakkı Yeten «Kombine bilet sahiplerine bundan evvel yer ayrılmıştı,şimdi ise herkes gibi bilet alacaklar» dedi Futbol Federasyonu Türkiye Brezilya milli maçında kombine bilet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1956
  • Seçmeler 9 10 Mayısta sona eriyor Güreş millî takım kadrosu 20 kişiye indiriliyor 25 mayısta ilk defa şehrimizde yapılacak olan «Dünya Kupası» güreş karşılaşmalarına hazırlıklar ilerlerken,diğer taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1956
  • Beykoz Kulübü İdare Heyeti toplanıyor Beykoz Kulübünün kongresi bu hafta pazar günü saat 14 te kulüp lokalinde yapılacak ve 1911 senesinde tanzim edilmiş olan kurup nizamnamesi üzerinde mühim değişikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1956
  • İSTANBUL ANKARA boks karşılaşması 7 T 30 Nisan Pazartesi günü yapılacak müsabaka için İstanbul takımı tesbit Yarın yapılması icabeden İstanbul ve Ankara boks karmaları arasındaki müsabaka bir gün sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor