Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.04.1956
  • Igp I İLHAN DEMİREL] 10 MAYIC DRflVACI 19 Ma "ls Spor ve Gençlik Bayramında yanılacak gösterilerin hazırlıkları devam 19 Ifl A IIO rnU f MŞH etmektedir,Bn cümleden olarak,dün de Şeref Stadında talebel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1956
  • azı esnaf vergi ödemiyece Yeni bir tasarı hazırlandığını bildiren Maliye Vekili Lüks Vergisi konmayacağını söyledi I Hususî Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'dan] ANKARA,25 Maliye Vekili Nedim Ökmen,bugün verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1956
  • I ilhan demireli ffBA&ÜJY fif AYF'İN Rll^FÇİ Danny Ka e dün saat 17.30 da Hilton Otelinde bir basın I^MISİI I IVM I d İli DU dbOI toplantısı yapmış ve gazetecilerin suallerini cevaplandırmıştır.Sevim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1956
  • DEVLET HİZMETİNDE ÇALIŞAN Yılda iki maaş nisbetinde ikramiye alacak olan büro personeline geçmiş senelere ait paralar da ödenecek IHususi Muhabirimiz Mücahit BEŞER'denl ANKARA,25 Devlet hizmetinde yev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1956
  • Döviz kaçakçılığı dâvası başlıyor Büyük döviz kaçakçılığı ile ilgili olarak İstanbul Müddeiumumiliğince yap lan hazırlık talıkikatı sona ermiştir.Mevkuf bulunan sanıklara ait dosya,Müddeiumumîliğin id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVER] MİSAFİR AMİRAL Fransız bahriyesine mensup,Visamiral T.Barjot Kumandasındaki üç gemiden müteşekkil bir filo,nezaket ziyaretinde bulunmak üzere dün limanımıza gelmiş ve Visamiral öğleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1956
  • Teessüfe şayan bir hâdise Bandırma muhabirimizin dün bildirdiğine göre.halen Bandırma Belediye Reisi ve D.P.başkanı olan Kâmil Uçansı,muhabirimiz Mukbil Oztunalı,saat 17.45 de Şehit Süleyman Bey cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ BİR ANA KIZI BIÇAKLAYAN HURİYE SÖYLEMEZ Yaşlı bir kadın iki kişiyi bıçakladı Gecekondu yüzünden çıkan kavgada komşusunu ve kızını bıçaklayan Huriye Adliyeye verildi Huriye Söylemez adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1956
  • Sındırgı'da zarar 1 milyon Hususi Muhabirimiz Kkrem Balıbek'den] BALIKESİR,25 Sındırgı halkına korkulu saatler yaşatan ve ancak gece yarısı bastırıîabilen büyük yangın sabaha karcı 3,30 sıralarında ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1956
  • GRİZU faciasının meşgulleri aranıyor Lâğım patlatılmadan evvel grizu muayenesi yapılmadığı zannediliyor ¦P Hususî Muhabirimi* Sabri Maküloğlu'ndan)ZONGULDAK.25 Kandilli'de evvelki sabah vukubulan griz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1956
  • EN SON HABER Orta Doğuda sulh temin edilemiyor TANADOLU AJANSI] KUDÜS,25 Dünya Sionist Kongresinin dün akşam yaptığı ve davetliler arasında Fransız Büyükelçisi M.Pierre Gilbert'ln hazır bulunduğu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1956
  • I İLHAN DEM1REI-1 UFIİİYF IFFD Tuzla'da kurulan jeep arabaları montaj fabrikası,dün törenle ve resmen açılmıştır.B.M.MnEUlIC vCCr Reisi Refik Koraltan,Başvekil Adnan Menderes,Hariciye Vekili Fuat Köpr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1956
  • Yeni bir darphane inşa edilecek Adliye Vekili dün Mecliste yeni Anayasanın seçimlerden evvel çıkarılacağım söyledi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,25 Türkiye'de yeni bir darphâne yapılarak daha güzel p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1956
  • I İLHAN DEMiRELi Memleketimizde doğmuş ve 30 sene evvel Amerika'ya giderek oraya yerleşmiş olan bir Kayserili,dün istanbul'a gelmiştir.Amerika'da zengin olan ve orada ticaretle iştigal eden Kayserili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1956
  • fnönü Karaosmanoğlu ile mülakat yapmamış [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.25 C.H.P.Başkanı İsmet İnönü ile Hürriyet Partisi Başkanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun buluştukları ve işbirliği mevzuunda bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1956
  • Türkiye'ye yardımın arttırılması istendi Amerikan resmî şahsiyetleri kongrede verdikleri beyanatta Türkiye'nin desteklenmesini istediler [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,25 Yüksek Amerikan resmî şahıslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • 85 bin temsil işçiyi edecek olan toplantı Hafta sonunda yapılacak kongrenin en mühim kısmını grev meselesi teşkil edecek Şehrimizdeki 48 sendikaya mensup 85 bin işçiyi temsilen bu hafta sonunda Spor v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • i BERİN DİYOR Ki:Kokteyller,konserler ve partilerle dolu bir hafta geçti.Fakat bunların bir kısmı alelade kokteyller değil,hususi maksatlarla tertiplenmişlerdi.Meselâ Natia ve Nâbi L'p,kısa bir Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • Belediye hastahânelerinin yatak sayısı arttırılacak Belediye hastahanelerindeki yatak sayısının arttırılması için yeniden bâzı kararlara varılmıştır.Verilen malûmata göre halen Belediye hudutları dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • Bir hırsız şebekesi yakayı ele verdi Arif Gönen,Seyit Ömer,İrfan Atar ve Metin adında dört kişi hakkında hırsızlık suçundan takibat yapılmaktadır.Şebeke halinde çalışan sanıklar,Vali Konağı caddesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • Merkez Murakabe teşkilâtı lâğvedildi Görülen lüzum üzerine Belediye Merkez Murakabe Teşkilâtı lâğvolunmuştur.Teşkilât emrindeki murakıplar hâlen Bölge amirlikleri emrinde vazife görmektedirler.Ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • Moda'da tramvay seferleri kalktı Moda hattındaki tramvay seferleri dünden itibaren kaldırılmıştır.İdare,ayni hatta 3 otobüs tahsis etmiştir.Tecrübe mahiyetinde yapılan bu değişiklik müsbet netice verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • ATATÜKK İlkokulunda,dün Yavrukurtların yıldız takma ve yeni Yavrukurtların da and içme töreni yapılmış,müteakiben bir musamere verilmiştir.28 NİSANDA Roma'da toplanacak olan Beynelmilel Halk Sağlık Eğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • 19 5 6 PRİZ GÖMLEK KOLLEKSIYONUNU görmeden karar vermeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • 1 Özel okullarımızın i bir derdi YABANCI,azınlık ve Türk özel okulları arasında vazife,hizmet,yetki ve sorumluluk bakımından hiç fark yoktur.Fakat bunlardan bir kısmı imtiyazlı müessese E muamelesi gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • TEŞEKKÜR Kemaliydi Hacı İsmail Efendi Kerimesi Birinci Polis Komiseri Nuri Kamu zevcesi,Maliye Müfettişi Lütfü Kamu'nun annesi,çok aziz Bayan Servet KAMU'nun ebedî istirahatgâhma tevdi merasimine işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • Dolmabahçe Sarayı tamir ediliyor İki ay kadar önce vukua gelen depremler yüzünden yan duvarları çatlamış ve yarılmış olan Dolmabahçe Sarayı tamir edilmektedir.Tâmirat,tanınmış mimarların kontrolü altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • Mes'ııt Bir Doğum Gazeteci arkadaşımız Şahap Balcıoğlu ve eşi Necla Balcıoğlu'nun bir oğlu dünyaya gelmiştir.Tevfik Tunç adı verilen nevzada uzun ömür diler,anne ve babasını tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • i Altın fiatları mütemadiyen yükseliyor Altın fiatları şimdiye kadar g görülmemiş bir seviyeye u-laşmıştır.Bir kısım spekülâ-1 törler tarafından sebepsiz ye-I re yükseltilen fiatlarda istikrarı sağlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • Kaçak et satışları artma/a başladı Şehirdeki 1698 kasaptan mühim bir kısmı et satmamakta ısrar ediyor Kasaplar koyun eti satmamaktaki ısrarında devam etmektedirler.Dün de şehirdeki 98 i toptancı olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • i ir ayin sultani R A M A 2 A N^ı Hazırlayan:ULUNAY j RESÛLULLAH EFENDİMİZ SÖYLE BUYU-RUYORLAR:«BİR MÜSLÜMAN BİR AĞAÇ DİKİP DE MEYVASINDAN İNSAN.HAY-VAN,KUS YESE,KIYAMETE KADAR O AĞAÇTAN AŞI,DALDIRMA,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • ^Çekdtsinde leri Sk Para 1 20000 lira 1 Kişi«!e C Acele hesap açtırınız Türk Ticaret Bankasi Her 150 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • r j SİNEMALAR BEYOĞLU ŞAN Tel:48 G7 92»:Monte Karlo Yolcuları Philippe Lemaire Fransızca.MELEK Tel:44 08 08)1 Arka Pencere Grace Kelly Renkli İng.2 Büyük Artist Danny Kaye Renkli İng.ATLAS Tel:44 08 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • Yerli malı Avrupa diye satılıyormuş Sanayi Odası Meclisinin dünkü toplantısında,bir kısım yerli imâlatın Mahmutpaşada Avrupa malı diye satılmasmdan şikâyet edilmiş ve yerli malları halka tanıtmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • ı m.mmr.^mjıiıinıiı ııiı mili il ffB WââMU\rmM\t kımından türküler 15.15 Saz eserleri 15.30 Mac Dowell:Piyu-i no konçertosu,Dvorak:Düğün mar-ğ şı Pl.16.00 Kapanış.16.58 Açılış ve program 17.00 Dans mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • r«.ımııı.m.ı.m.ı,ı.ı.ı.m.ııu İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.36 Öğle müziği 13.00 Şarkılar.Alâaddin Yavaşça 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği ve hafif melodiler 14.30 Beraber şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT Ağızda,Ateşli-Bulaşıcı hastalıkların belirtileri 1)iç hastalıklarında,bilhassa ateşli-bulaşıcı olanlarda,çok eski zamanlardanberi ağız ve dildeki değişiklikler bilinmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • K.L M.ŞİRKETİNDE YENİ TÂYİNLER Memleketimizde,KLM/Hollanda Kraliyet Havayolları Umum Müdürlüğünü ifa eden Mr.H.CREUTZBERG,İsveç,KLM Servisleri Umum Müdürlüğüne tayin edilmiştir.1950 senesindenberi,mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1956
  • ÖLÜM Kadıköy eşrafından Ağabeylerden merhum Agâh Beyin kızı,merhum Dr.Prof.Selâhattin Mehmet Erk'in eşi,İstanbul Barosu avukatlarından Ümit Erk'in ve Emel Kozlu'nun anneleri,Enver Ağabey'in ablası,İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.04.1956
  • BANA SOR vakit imdat diye avaz avaz bağırmışsın!Kız şöyle cevap vermiş:Ayol o Sermedi sevmediğimden değil,beni öptüğünü mümkün mertebe çok kimse görüp de şahit olsun diyeydi.Kendi kendine İngilizce Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1956
  • EMNİYET SANDIĞI TEMMUZ KEŞİDESİ Çiftehavuztar'da 20.000 Liral.İt» MESKEN KREDİSİ ile birlikte APARTMAN DAİRESİ Ayrıca 20.000 PARA İKRAMİYESİ 15 kişiye 300.000 o MESKEN KREDİSİ Her 150)Liraya bir kur'c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1956
  • t i X1/1/1 ft i ttyd 1 Ajansımız ACİLDİ X Hesab açtıranların,zengin açılış hâtıralarını almalarını rica ederiz.1 f "W4p|r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1956
  • ZEHİR HAFİYE slî\ff HASAM BOMBA NIN OEV APARTMANININ 445 İNCİ KATINDAKİ KASASI KIRILDI VE İÇİNDEKİLER ÇALINDI HIRSIZLARA AİT BİR TEK Z SİLE VOK %EHİR HAFİYE VAZİYETİ ÇAKMA,ĞA ÇALISIZKEN,YANLARINDAN GE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1956
  • Sinemada esrar içenler Hüsnü Pehlivan ve İsmail Gören adında iki kişi,Beyoğlunda bir sinemada esrarlı sigara içerlerken İkinci Şube Memurlraı tarafından suçüstü yakalanmıştır.Esrarkeşlerin üzernide ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1956
  • izmir at yarışlarında sahte bilet satılmış [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İzmir,25 Geçen hafta yapılan at yanşlarmda külliyetli miktarda sahte bilet satıldığı anlaşılmıştır.Damgasız bulunan iki lira lık bu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1956
  • K4P1CILAR ŞİKÂYETÇİ Apartman ve han kapıcıları yersizlikten ve teminatsızlıktan dert yanıyor Apartman ve Han Kapıcıları Derneğinin dün yapılan kongresinde,apartmanlarda kapıcılara ayrılan yerlerin tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1956
  • 13 yaşında,sevgilisine kaçan kız yakalandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,25 Bir haftadanberi ortadan kaybolan E.T.adında 13 yaşında bir kız,dün sevdiği gençle birlikte Arapderesinde boş bir bağ kulübe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1956
  • rv,ıluılıımmımııımıııtmııııııi/Yüreğimiz yanıyor!I ğ İLE ormanları yandı,yahut yanıyor.Yalova ormanları yan-E O di yahut yanıyor.Kilyos,Demirciköy,Rumeli Feneri orman-lan yandı,yahut yanıyor.Bütün bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1956
  • VAKIFLAR BANKASI BAHÇELİEVLER AJANSI 2 Mayıs 1956 Çarşamba günü ACILIYOR Zengin ve çeşitli AÇILIŞ İKRAMİYELERİ NOT:Ajansımız Bahcclievler Cami Durağı yanındadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1956
  • â B y y SEK ERBANK T.A.S.3 3 BEYOĞLU ŞUBESİ HUSÛSİ AÇILIŞ İICHAMİYE KEŞİDESİ M1\İ\1İİ11114 11114114.4.4.1 m\4i i Dün İstanbul 7 inci Noteri taralından çekildi Hesap No.Adı ve Soyadı Çıkan ikramiye 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1956
  • Lodos vapur seferlerini aksattı Dün denizlerde şiddetli bir lodos fırtınası hüküm sürmüştür.Yeşilköy Meteoroloji İstasyonundan aldığımız malûmata göre,fırtına bilhassa Marmara,Batı Karadeniz ve Ege de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1956
  • Altı kişinin idam kararı Meclise sevkedildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,25 İdama mahkûm edilen 6)kaatile ait Başvekâlet tezkeresi bugün Büyük Millet Meclisine sevkedilmiştir.Bu kaatiller,şunlradır:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1956
  • Bir profesör'ün evi soyuldu Talimhanede Abdülhakhamit caddesinde İnal apartmanında oturan Teknik Üniversite profesörlerinden Turgan Sabis'in dairesi meçhul bir hırsız tarafından soyulmuştur.Hırsızlık,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1956
  • v"i«'.«w v [İLHAN DEMIRELI «Çocuklamı sevgilisi» Danny'yi Ankara'dan Istanbula gelişinde hava alanında sevgilisi çocuklar karşıladı.[İLHAN DEMİREL] Danny Kaye Yeşilköy'de uçaktan inerken,kıyafeti ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.04.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHN C.MÜRBMY DiSĞAN'A.vNhlİTEy'i FORMUNDA GÖS-TERMESİNİ SÖY*£-TAB'.İ PATRON.MERAK ETME WMİTEy BU GECE BİR. APLA\£İBİ SALDIRACAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1956
  • TOM6W VE" UÇAN HAU(ŞİRKETİNİN BURADAKİ ACANDASlVİM BAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1956
  • ALLAHLIKALİBEY AU BuGUN UCUZLUK PAZARİ NDA TENZİLÂTLI SATiŞ VAR.BANA YÜZ.LİRA VER DE.BENı DİNLE HALİME LÜKSE KARŞI ÛUN BU zaaf'n°an ER VEYA GEC VAZGEÇEBİLİRSİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1956
  • OĞLAK BURCU 1Tl Aralık 20 Ocak] Birisi hakkındaki kanaatlerinizi iyi tartmanız lâzım.Mânevi değerinizi «rtlıran arkadaşlar bulunuz.KOVA BURCU t [21 Ocak 1! uhat| Mesleğinize ait ümitlerinizde,büyük ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Cephe Davul azmanı Bir harf.2 Bir mimari tarzı,üslûbu.3 İlâve Düş.4 Alp Aslan'ın zafer meydanı.5 Takma hüviyet Ümid.6 Bir ünleyiş Günün bir vakti Bir soru eki.7 Seyhan'ın dağı tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1956
  • OLUM PERDESİ Yazan:ÜMİT DENİZ Tefrika No.40 Usulca başımı kaldırıp karşıya baktım.Adalar,Moda,Haydarpaşa,Üsküdar,Gülhane Parkı,Topkapı Sarayı ve Marmara göz alabildiğine uzanıyordu.Manzarayı gölgeleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1956
  • YARIN laziin:CAHİT UÇUK Tefrika No.İÜ Duvarlarda sevdiği bir kaç resim asılıydı.Şeref Akdik'in bakmaya doyulmaz bir Boğaziçi peysajı,Bedri Rahmi'nin «Pikaso cu olmadan önce yaptığı Han Avlusu,bir ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1956
  • IBU HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NESİR HARKI MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİK} AŞKI İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN WİNDS0R DÜŞESİNİN HÂTIRALARI Yaz Bütün yaz ve bütün sonbahar boyunca Ernest'le kendimize başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1956
  • Hanımlar Şapkaları Hayal ve kırıklığı Giyinişimiz «maşallah» ı hak etti.Hem de kırkbir buçuklusunu.Bâzan bir salon köşesini moda defilesine benzetiyoruz.Size bunları yazarken tabiî kalemle değil.Moda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1956
  • AŞK HİKAYESİ Korkma,Sevgilim!TEFRİKA No.3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Bingili,meşhur sinema artisti Çağlayana çok benzer ve onun dublörüdür.Çağlayanın kocası kaza neticesinde tedricen kör olan tanınmış ress
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Sovyet liderleri yarın Moskovaya dönüyor Bu akşam bir resmi tebliğ yayınlanması muhtemel.Sokakta sızan bir Rus resmi şahsiyeti cezaya çarptırıldı [ANADOLU AJANSI] I iyj haber alan kaynaklardan be-LOND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Amerika H.Bombası tecrübeleri yapacak Eisenhovver,gelecek ay bir Hidrojen bombasının uçaktan atılarak patlatılacağını bildirdi [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,25 Başkan Eisenhower bugün yaptığı bir açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Bir Fransız iktisatçısının tavsiyeleri 9 memleketin katıldığı iktisadî bir konferanstan Paris'e dönmekte olan Birleşmiş Milletler İktisadi Konseyindeki Fransız temsilcisi Mösyö Jonevert,dün İstanbul'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Kıbrıs'ta kaldırılan yasak tekrar kondu Üç gün evvel başlayan nümayişler dünde devam etti.Üç bomba patladı [ASSOCIATED PRESS] LEFKOŞE,25 Lefkoşe'de ilân edilmiş bulunan sokağa çıkma yasağı bugün bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Ramazanoğlu'mın cezalandırılması talep edildi 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Ayasofya Müzesi eski Müdürü Muzaffer Ramazanoğlu'nun duruşmasına dün de devam edilmiştir.Ramazanoğlu,952 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Öğretmen okullarına parasız yatılı öğrenci alınacak Memleketimizin muhtelif bölgelerindeki öğretmen okullarına önümüzdeki ders yılı için alınacak olan parasız yatılı öğrencilerin tespitine başlanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Akhisar halkı katilin yakalanması için dua ediyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,25 Akhisar canavarını arayan ekibin mevcudu 50 ye çıkarılmıştır.Buna rağmen bugün de yapılan aramalar hiç bir netice ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Döviz kaçakçılığı dâvası başlıyor t Bcı$tarafı birincide Ruben Asa,Topyos Sutura.Leon,Nikola Vingipulos,İvo Kosi,İsmail Çavusoğlu,Moiz Barzilay,Jul Messer,Aleksandr Aslan,Sara Aslan ve bir tacir.Müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Edirne'de sporcular ile talebeler kavga etti Hususî Muhabirimi:Ergün Nurtcncan'dan EDİRNE.25 Bu gece saat 22.30 sıralarında Edirnespor lokalinde bâzı sporcularla sanat okulu öğrencileri arasında kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • i.T.ü.Maden Fakültesi Dekanlığından KONFERANS Fakültemiz maden yatakları kürsüsü Ord.Profesörü Dr.İng.Friedrich SCHUMACHER 27/Nisan/1956 cuma günü saat 17.30 da Teknik Üniversite Taşkışla binasında 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • ARANIYOR Fransızcadan Türkçeye ve Türkçeden Fransızcaya tercüme yapabilecek Mütercim Tercüman'a ihtiyacımız vardır.İsteklilerin evvelce çalıştıkları yerden almış oldukları hizmet belgeleri ve tahsil d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Bursa Çekirge PARK OTELİ açıldı.Kaplıca tedavisi istirahat için en mükemmel otel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Satılık 2 Kıymetli Arsa Mecidiyeköy Likör Fabrikası karşısında asfaltta 916 metrekare ve ayrıca Cihangirde Akarsu Otobüs durağında denize nazır 139 metrekare arsalar satılıktır.Tel:44 54 69.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Yeni bir darphane inşa edilecek t Baştaraft birincide olan bu suali cevaplandıran Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk dedi ki:«21/12/955 günü kurulan Teşkilâtı Esasiye Kanunu Hey'eti,Vekâlet emrinde ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Satılık Betoniyer 250 kapasitelik yeni dizel motorlu.Tel:44 06 12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • VALİ GöKAY' A HEDİYE VERİLDİ [ASSOCIATED PRESS] PARİS,25 Paris Belediye Başkanı Jacques Fevon,bugün Belediye Sarayında,Paris'i ziyaret etmekte olan İstanbul Valisi ve Belediye Reisi Prof.Fahrettin Ker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Bir kadın doktor tevkif edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,25 Şehrimizin tanınmış kadm doktorlarından Naciye Maro,bugün kürtaj yaparak ölüme sebebiyet verdiği iddiasıyla tevkif edilmiştir.Maro'nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • 14 yaşında bir çoban kardeşini taşla öldürdü Hususi Muhabirimiz Ekrem Balıbek'den] BALIKESİR,25 İvrindi kazasının Topuzlar köyünde bir öldürme hâdisesi olmuş ve bir çocuk,kız kardeşini öldürmüştür.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Otel için ideal yer Yeşilköy tren istasyonuna 50 metre mesafede,otel yapmağa elverişli,740 metre karelik arsa,içinde binası ile satılıktır.Müracaat:Her gün saat 9 12 arası 44 5714 veya 55 27 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • ZAYİ Fransa'da Tourcoing şehrinde kâin Vandeputte Fils firmasının 15/12/1953 tarihli ve 14002 numaralı İstanbul Giriş Gümrüğünce tasdikli faturası kaybolmuştur.Yenisini çıkartacağımızdan eskisinin hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Vakit nakittir.34 senelik tecrübe ile eriştiğimiz süratli hizmetlerimizden istifade ediniz.Bankamızda bir hesap açınız.Biriktirdiğiniz paraları Bankamıza emanet ediniz.I BANKAMIZ 1914 YILINDA KURULMUŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Millîuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • r N hicri Perşembe RUMİ 1375 26 1372 Kamaran NİSAN Nisan 15 1956 13 VAKİİ vasat!EZANÎ Güneş 506 10.06 Öğle 12.12 5.13 İkindi 16.01 9.02 Aksam 19.00 12.00 Yatsı 20.40 1.42 İmsak 3.12 8.13 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • işçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden Kurumumuz sağlık tesislerinden Sultanahmet hastahanesiyle bu hastahaneye bağlı Bakırköy hariciye ve nisaiye servisinin 956 yılı ihtiyacı buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • İstanbul Jandarma Satmalma Komisyonu Reisliğinden ilk Tak Fiat!Teminatı İhale saati Cinsi Miktarı Lira Kr.Lira Kr.S.D.Er kundura burun demiri 98.000 Çift 17640 00 1323 00 15 00 Nalça çivisi 950 Kgr.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden Kurumumuz sağlık tesislerinden Nişantaşı,Sultanahmet hastahanesi ve bu hastahaneye bağlı Bakırköy hariciye ve nisaiye servisi ile Eyüp Dispanse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Satılık fevkalâde villâ Suadiye tramvay durağında,Bağdat caddesine cepheli,büyük,bakımlı bahçesi,kuyusu v.s.ile iki katlı konforlu kârgir bir villâ satılıktır.Müracaat:Her gün saat 9-12 arası 55 27 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Haftalık servis adedi:I ROMA PARİS MÜNİH LONDRA BERLİN VİYANA KAHİRE BAĞDAD TAHRAN BEYRUT BRÜKSEL HAMBURG MEW YORK AMSTERDAM FRANKFURT DÜSSELDORF WLM 1956^ yazjarifesî;1lı il »lıı I A Setvti-a4nkafcac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • 39 uncu Tümen As.Sat.Âl.Kom.Bşk.lığından Aşağıda cins ve mikdarı yazılı madde 3 Mayıs 1956 tarihinde saat 16.00 da kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.256—4418)Muhammen tutan M.teminatı Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • İstanbul Perakendeci Kasaplar ve Müstahdemin Himaye Derneğinden DAVET 29/4/1956 tarihine tesadüf eden pazar günü saat 14 de Şehzadebaşı Yeni Sinema altındaki Saray salonunda Derneğimizin fevkalâde top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1956
  • Puro Tuvalet Sabunu yerine herhangi başka bir sabun verirlerse reddediniz.PURO markası üzerinde bilhassa ısrar edinizt(UMf PURO cilt bakımı ve güzelliği için hususi bir formülle imal edilmiştir tycUtu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.04.1956
  • Brezilya,Avrupa'daki turnesinde ilk mağlûbiyete,dün Milano'da uğradı.Brezilyalılar ilk maçlarını Lizbon'da Portekiz'e karşı yapmışlar ve yukarıda görüldüğü şekilde santrfor Gino'nun attığı golle 1-0 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1956
  • Bölgeler boks faaliyetleri ANKARA,25 HUSUSÎ)Boks Federasyonu,Bölge boks faaliyetlerinin daha verimli bir hâle gelebilmesi için,bölgeleri de içine alan 956 yılı boks faaliyet programını tesbit etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1956
  • Talât Ataman Geçen sene haziran ayında yapmış olduğumuz Kongrenin,bu sene bir ay önceye alınmak suretiyle,6 mayıs pazar günü yapılmasına,camiamıza daha hayırlı olacağına inanmış bulunduğumuz içindir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1956
  • Turgay SEREN eliyor ki "Millî vazife her zaman mukaddestir,Millî takım kaptanı Turgay Şeren'in bu sefer yedek olarak kadroya alınması üzerine,ortaya bir takım dedikodular çıkmıştır.Bu hususta ne düşün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1956
  • MİLLÎ ADAYLAR bugün Emniyetle karsı karşıya.BİR an için gözlerini on sene evveline çevirenler o günden bu tarafa hangi Federasyon zamanında olursa olsun—Milli Takımımızın bu kadar hazırlıksız ve bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1956
  • BOYTORUN antrenörlüğü kabul etmedi Nuri Hoca Celâl Atik'in başladığı işe yarıda müdahale etmek faydalı olmaz„dedi YAVUZ S.BAYRAKTAR NURİ Boytorun dün Güreş Federasyopu başkanı Vehbi Emre üe bir konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1956
  • Macaristan Yugoslavya maçı pazar günü BUDAPEŞTE,25 Macaristan milli futbol takımı,şubat ayında İstanbul'da Türkiye'ye yenildiğindcnberi ilk karşılaşmasını pazar günü burada Nep stadında Yugoslav milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1956
  • Hollanda'ya karşı Davis Kupası için oynayacak olan Tenis Millî takımımızdan Nazını Bari.Tenisçilerimiz maşı bekliyor 'J7-28 nisan tarihinde Ankara'da Hollanda tenis millî takımiyle takımımız Davis Kup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1956
  • FEDERASYON Kupası maçları Federasyon Kupası basketbol birincilikleri,bu hafta Ankara ve İzmir'de yapılacaktır.Modaspor takımı,dün akşam trenle Ankara'ya hareket etmiş olup,kafilede Başkan Fahiman Akda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1956
  • SURİYE TAKIMI şehrimizde [İLHAN DEMİREL] Dün şehrimize gelen Suriye Ordu takımı,cuma sabahı tren ile Bulgaristan'a hareket edecektir.Suriye ordu jutbol takımı,1 mayıs tarihinde Sofya'da Bulgar ordu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1956
  • vs SAHTE LISAMSLA oynayan futbolcu Bölge Ceza Heyeti amatör ikinci kümede meydana gelen hâdiseyi inceliyor Zaman zaman amatör küme takımları arasında lisans yolsuzluğu yapıldığı hakkın-I da söylentile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1956
  • eç niçin Dünya Kupasına girmiyor Isveç'liler ellerindeki yaşlı elemanlarla prestijlerini bozmamak için İstanbul'a gelmek istemiyorlar 25-31 mayıs tarihlerinde,şehrimizde yapılacak olan,ilk Dünya Kupas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1956
  • Coşkuna gereken ceza verilmelidir Ankara'daki hâdise hakkında verilecek kararda,daha evvelki maçların moral ve maddî çöküntünün tesirlerini de hesap etmek lâzımdır MACAR futboluna karşı kazandığı kıym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor