Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • MISIR BİZE CEPHE ALMIŞ.AMA BİZ ONUN PROFİLİNİ DE GÖRMÜŞTÜK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • Geç kalmış!ZMİT'te C.H.P.hatibi nutuk I verirken bir dilsizin dili çö-zülmiiş.Buna hayret etmeyiz.Zavallı dilsiz çok geç Kalinis.1946 dan beri bütün milletin dili çözülmedi mi?Ondan evvelki devirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • Tunaboylu dün Paris'e gitti Paris'teki yıllık NATO tatbikatına Türk oı ausunu temsüen katılacak olan on kişilik askerî heyetimiz,dun uçakla Paris'e hareket etmiştir.Heyette.Erkânı Harbiye!Umumiye Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • Yeni bir üçlü Arap Paktı imzalandı [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE,22 Kral Ibnissuud ve Yemen Kralı Ahmed ile üçlü bir pakt imzalayan Mısır Başvekili Cemal Abdülnâsır,bugün uçakla Cidde'den Kahire'ye dönmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • Kübalı hakkında tahkikat açılıyor İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden Hüseyin Nail Kübalı hakkında,ikinci bir tahkikat açılması İçin Maarif Vekâletinin üniversiteye müracaatta bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • 100 BiN KiŞi DUN MESİREYE GiTTi Tahminlere göre,12 bin kişi Adalara 10 bin kişi Boğazsçîne 25 bin kişi Anadolu yakasına ve çoğunluk da Floryaya gitti Dün de İstanbullular sıcak bir tatil günü geçirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • Boks maçında I arbede oldu Ankarada Deniz Kuvvetleri ile Harhokulu talebesi kavga etti [HUSUSİ MUHABtRİMtZDRNl ANKARA,22 Bu akşam Ankara Harbokııhı salonunda yapılan silânlı kuvvetler 1956 boks.şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • BAŞVEKİL BUGÜN GELİYOR TANADOLU AJANSI ANKA] BAĞDAD,22 Başvekil Adnan Menderes,dün Irak Başvekili Nuri Sait Paşa ve İngiltere Müdafaa Vekili Monckton'la birlikte Bağdad'a gelmiş ve hararetle istikbal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • TütîKSYEşYE GELİYOR Banelon'daıt umanımıza gelmekte olan Adana vapurundaki yolcular arasında Belçikalı bir film operatörü ile üç yardımcısı da bulunmaktadır.Pierre Paut adındaki operatör,Tiirklyt Turi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • Döviz kaçakçılığına 6 memurun adı karıştı Pazar olmasına rağmen tahkikat dün de devam etti.Yeni tevkifler yapılması bekleniyor.Pazar olmasına rağmen milyonluk döviz kaçakçılığı hâdisesinin tahkikatına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • VE ANKARAYA GİTTİ Hâsılatı çocuk teşekküllerinin menfaatine ayrılmak üzere muhtelif memleketlerde temsiller vermekte olan,tanınmış Amerikan komedi yıldı/ı Danııv Kaye,dün ak anı saat 22,15 te uçakla ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • Borçlarımız mevzuunda ALMANYA İLE anlaşma yaptık Hububat bedelinin 40 ı ile diğer emtianın 25 i borçlara kesilecek [ANADOLU AJANSI] ANKARA,22 Bir müddettenberi Almanyada devam etmekte olan Türk Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • [HİKMET TANILTAN1 CîNjfJÎ hnvi| Ankara'da bulunan mcşiıur Amerikan trompetçisi Ui/zy Gillespie ile orkestrası dün ilk konserlerini «¦IHIMI İIUlU Amerikan Kültür Heyeti bahçesinde vermişlerdir.Bahçeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • GüIekCHLP.tekin değildir diyor C.H.P.Genel Sekreteri,icap ederse ev ev dolaşıp dertlerini anlatacakmış i [NEDRET SELÇUKEBJ C.H.P.Genel Sekreteri,Kasım Güle* dün,«C.H.P.tekin değildir.Konuşmamıza mâni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • HAFTANİN ll!IJIIi:i!l!H!ll!ir HIIİIIIllütlIlliillüimilllllHII HAFTANIN ŞARKISI Bl!HAFTA BATI MÜZİĞİNDEN SEÇİLECEK Haftanın Şarkısı bu hafta Batı Müziği parçaları arasından seçilecektir.Her cumartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • 23 Nİ Beyazıi,Taksim ve Barbaros mey-ğ darılarında ilkokul i talebeleri geç i i resmi yapacaklar ğ Bugün 23 Nisan Millî Hâkimiyet ve ıcuk Bayramıdır.Bayram,yurdun lıer işesinde olduğu gibi,şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1956
  • iyasî çevrelerde sürpriz tesiri yaratan karar p 9 TEBLİĞİ:"iktidar Partisi dahil partilerin beraber çalışmasını isteriz» IRUÇHAN UNVER HÜRRİYET PARTİSİ İL MERKEZİNDE,İLCE BAŞKANLARININ İŞTİRAKİYLE YAP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • Uzun saçlar mı Kısa saçlar mı Ne ehemmiyeti var Her kadın saçlarını modayo,zevkine ve güzelliğinin tarzına göre tanzim eder.Kısa saçlar gayet pratiktir.£vet#i fakat uzun saçlar ise o kadar güzel ki.RO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • 11 AYİN SULTANI RAMAZAN m g PEYGAMBERİMİZ SÖYLE BUYURUYOR-LAR:«SİZ NASILSANIZ ÖYLE İDARE1 EDİLİRSİNİZ.Semâmeye koyduğumuz bu Hadîs-i-Şerif,en mühim Hadislerden biridir.Raiye yâni millet zâlim ise hâki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • GENEL SİGORTA Müşterilerinin;Trafik Sigortasını Ucreisi aetsiz uanar j yap I gişelerimize v« acentaliklarimiza müracaat ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT AĞIZ KOKUSU 2)Ölüm halindeki hastalarda,ağızda kadavra kokusu ğibı lena bir koku duyulur.Karaciğeri sirozlu hastalarda da böyle bir koku hâsıl olur.Skorbüt denen ve C vita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • Kİ S A HABERLER ATATÜRK Kız Lisesi talebelerin' den 50 kişilik bir grup,askerlik dersi öğretmenlerinin refakatinde Çanakkale'ye gitmişlerdir.Buradan Gelibolu'ya geçecek olan öğrenciler,askeri mevzular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • yedek Otomobili parçası 'bulunamıyor!Lâstik sıkıntısından sonra,I otomobil sahipleri şimdi de I yedek parça darlığı ile karşı I karşıya kaldıklarmı ileri sür-I mektedirler.Bilhassa binek I otomobiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • Bâzı semtlerde su buhranı başladı Topkapı,Kocamustafapaşa gibi bâzı mıntakalarda yeniden su buhranı başgöstermiştir.Belirtildiğine göre,bu semtlerde bilhassa gündüzleri Terkos suları devamlı olarak ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • Gökay'ın sözleri yumurta Hatlarını yükseltti Valinin Et yerine yumurta yiyin demesi 12 13 kuruş olan fiatlan 17 18 kuruşa çıkardı Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökayın son bir beyanatı üzerine yumurta f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • Fiafa hâkim olmak İAT bir neticedir.Sebeplerinin emrindedir.Başka ferman dinlemez.«Dur» dersiniz,durmaz.«İn» dersiniz,inmez.Fiat tahdidi boşunadır,narh boşunadır.Bin tecrübe bunu göstermiştir.Fiatı tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • Akdeniz vapurunda bir yankesicilik oldu Dün sabah Galata rıhtımından Karadeniz* hareket eden «Akdeniz» isimli vapurda bir yankesicilik vak'ası olmuş ve yolculardan Haradi Uzun adında birinin 1420 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • Kendisine polis süsü veren memur Resmî dairelerden birinde memur olan ve iki apartmanı bulunan Hasan adında zengin bir zat,kendisine polis süsü vermek suçundan dolayı bugün adliyeye sevkedilecektir.İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • Kavgacıları ayırmaya kalkan bir kadın yaralandı Zabıta,Beyoğlunda cereyan eden bir yaralama vak'asına elkoymuştur.Boğazkesen semtinde oturan Seyfettin Avcı ve Ali Akar adında iki kişi,bir alacak mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • VAPURSUZLUKTAN BOĞAZIN ANADOLU SAHİLLERİNDEN GÖÇ Denizcilik Bankası Şehir Hatları İşletmesinin gayretiyle Boğaziçinin Anadolu yakası,bu yıl metruk bir hâle getirilmek yolundadır.Her yıl bu aylarda say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • Kasaplar narhın ayağını kaydırmağa çalışıyor Perakendeciler,ioplancı kasapların şehre hayvan sevkiyatmı azaltmak gayretlerini destekliyor Kasaplar,Belediyenin ete koyduğu narhı yürütmemek maksadiyle,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • 1-Bankamıza yatırılan paraların miktarı kaç lira olursa olsun tamamına faiz ödendiği 2-Hesap bakiyelerinin her 150 lirasına bir kur'a numarası verileceği görülen lüzum üzerine sayın halkımıza ilân olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • MbKOHIISMI İH POLİSİE ROMAN-CHARLOTTEARMSTROHû IK n^^Jîomanjyiecmuası Yayınlari^g*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • MtlIUllIlMIIIIIIIIJtMMMUMMMHIlI ıııu.g İSTANBUL 8.27 Açılış T« program 9.20 Sabah melodileri 9.00 Oyun havaları 9.15 Haberler 9.30 Saz eserleri 9.45 Marslarımız 10.00 Sevilmiş sesler Şevlimi* şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • [SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)«Kocamın Sevgilisi» Kay Kendall Renkli İngilizce.MELEK Tel:44 08 68)La Dara O Kamelya Greta Garbo İng.ATLAS Tel:44 08 15 :«Gece Kuşları» Gre-gory Peck Renkli İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • Karaca Tiyatrosu yeni bir piyes temsiline başlıyor Karaca Tiyatrosu,1 mayıstan itibaren «Sabık Bakan» isimli bir piyesin temsiline başlayacaktır.Hazırlıkları uzun zamandan beri devam eden «Sabık Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Barsak Solucanları olan Askarid ve Oksiyürlerin kati tesirli ve tehlikesiz yeni ilâcı ntipar Şurubunun piyasaya arzedildiğini saygılarımızla bildiririz.Beher cc.de 100 mgr.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • HÜRRİYETİ KOKLADILAR Resin,de Nftl 1.I Cezaevinin Kömürlerini içeriye ta-T sıyan mahkûmlar görülmektedir.İlk bakışta İnsana bir angarya gibi gelen bu i»,mahkûmlar um bir piyango değeri tagır.Zira b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • Cezayir'de çarpışmalar şiddetli bir hal aldı Bir günde 35 kişi öldü.Elektrik kablolarını kesen milliyetçiler Cezayir'i karanlıkta bıraktılar [ASSOCİATED FRESS] CEZAYİR,22 Bugün Fransız makamları taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • Avrupa Konseyi Kıbrıs işi için komisyon kurdu [ANKARA AJANSI] STRAZBURG 22 Avrupa Konseyi,dün yaptığı bir toplantıda.Kıbrıs meselesini tahkik için bir komisyon teşkiline karar vermiştiritalyan deleges
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • ZEHİR HAFİYE MâNFREO SCHM1DT MAOININ Ölü)HAFİYEYİ DE YENDİ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • Bir baba oğlunu öldürdü ÇANAKKALE,22 Dün bir köylü yalnışhkla oğlunu öldürmüş ve teessüründen aklını oynatmıştır.Özbek köyünde bağ çapalamakta olan Gıyaseddin Balcı adında bir köylü kaldırdığı çapayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • RUS HEDİYESİ "AYI YAVRUSU,LONDRA.22 Rus liderleri bugün Windsor Şatosunda kendilerini kabul eden Kraliçe Elizabeth'e «paha biçilmez değerde» elmas bir broş 1* Zebelin bir kap hediye etmişlerdir.Bulgan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • 2 yıl içinde 32 mebus için tahkikat açılmak istendi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 1954 seçimlerinden bu yana 32 mebus hakkında teşrii masuniyetlerinin kaldırılması için Büyük Millet Meclisine Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • t mhOrd '5 vu-I jp I BANA SOR w\N V£v:Qettti£ Cette?Ce+*ı Serbest iş!Cevdet S.İstanbul)babasıyla ileride tutacağı isi münakaşa ederken anlaşamıyorlarmış.Okuyucumuz memur olmak istiyormuş,babası da onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Garib bir münazara CUMA günü.Atatürk Kız LLsesüıde,bu Lisenin kız talebe ekipleri ile.Dârüşşafaka Erkek Lisesinin ekipleri arasında bir münazara yapılmış.Gazetelerde okuduğumuz ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • Elektrikli tren 6 ay sonra normal sefere başlayacak Seferler "Tecrübelerde tamamen müsbet netice alındığı takdirde,kaydiyle 1 Ekime bırakıldı Sirkeci banliyösünde normal elektrikli tren seferlerine 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • Prens Rainier ve Prenses Grace yattan ayrılmadılar [ANADOLU AJANSI] Majorka adaları 22 Monako Prens ve Prensesi,Majorka adaları önüne demir atmış olan yatlarından çıkmamışlardır.«Deo Juvante» yatı yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • SEViMLi AMERİKAN YILDIZININ iLK iSTEDiGi ŞEY DE "HELVA iDi [İLHAN DEMİREL] Danny Kaye gazetecilerle hem ağzıyle,hem gözüyle,hem de eli ve kolu ile konuştu Leylâ UMAR Halk KIVANÇ ııtııııtııı «Çocuk la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.04.1956
  • BONCUK BENİ.OE i GÖTÜKMÖC İSTEMEDİLER.ALACAKLAR OLSUN 8EN ONLASft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1956
  • JOHNNY HAZARD FRANK ROBtoİNS IŞTE GENERAL.30HNNY NİN PEŞİNDE 30HN.NY BU TAKİPTEM NASIL KURTULACAK AKÜM ERMİYOR.SHARİ HERHALDE BIRŞEV DÜŞÜNMÜŞTÜR.SNAP.ÇÜNKÜ DOHNNY ÇOK ZEKİ BİR ADAMA.BENZİYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1956
  • CISCO KID JOSE SAL1NA5,ROD REED »venİ adam Bulununcaya ttcadar panço ile ben '&ze yardim edebiliriz,mr.dan 7T i"-OSCO BEN ONICE BURADAN NEFRET EDİYORDUM SlNVOl SAYENDE BURAMIN OA SEVİLECEK TARAFLARI O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1956
  • Al»LAHL.IKAL!BEY NEYSE ARABA İŞLİYOR.ŞİMDİ 6İ0İP ELLERİMİ YIKAYAYIM,wr BABA OKULDA VAZİFE.VERDİLER DOKUNULMASI TEHLİKELİ OLAN,ŞEYLER NE LERDİR?MESELA £EHİR.BlR MİSAL DAHA BİLIYORMUŞUN?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1956
  • OĞLAK BURCU Jf [22 Aralık 20 Ocakl B| "4i Her sempatik insana gü-venmeyiniz.Kalbiniz de aldanabilir.Ay,bugün kunılacak dostluklara fena bir tesir yapıyor.KOVA BURCU [21 Orak 11)Şubat] Sabahleyin düşün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Kehkeşan.S İnsan.3 Eski'nin h»m general,bun «Uduı.4 C»reyan «den Mahkeme mevzuu S Bir sürüngen.Saha Bir gıda maddesi.7 Bir sıfat eki Baston.S Sühunet Bir vilâyet.9 Bir marangoz â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1956
  • HEP YARIN W?Yazan:CAHİT UÇUK Tefrika No.37 Böyle düşünebildiğine şaşıyordu.Kocası ölmüştü.Çekmecede artık beş para bile yoktu.Cenazeyi Şirket kaldırmış,dostların yardımıyla şahane bir merasim yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1956
  • Eve bir taşlıkla giriyorsun.Taşlığın iki yanında,Rum evlerinde olduğu gibi iki oda var.Bunlardan biri çalışma salonu şeklinde tefriş edilmiş,kütüphane,muhtelif dilden kitaplar,bir çalışma masası,son m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1956
  • Ej Şahap afallamıstı.Demek bu iki kadın birimle-riııi tanıyorlardı.Ayşe Gül sinirli sinirli güldü:«Hay-pj EE di,dedi,şu adama benim hırsız olmadığımı söyle Melâhat.Sonra Şahab'a döndü.«Tuzağınıza apta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1956
  • ONSUZ YİNE bir «S.O.S.Ne zaman okuyucularım* J dan biri,bir his fırtınası içinden dönüp bana seslense hep aynı şeye,birkaç öğüt-çük ve avutma sözünden ileriye geçeıneyişün* yanarını.Mektubun edâsma,di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1956
  • [BU HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NEŞİR HAKKJ ıMÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİRİ AŞKI İMPARATORLUĞA T-E RC i H E D İ LE N 1VINDS0R DÜŞESİNİN HATIRALARI Yaz Derken bir bahar Avrupada kısa bir tatile hazırlanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.04.1956
  • RAHAT EDİNİZ dünyanın en tecrübeli havayolları ile gidiyorsunuz 53.000 defadan fazla Atlantiği aşan,35.000 defadan fazla Pasifiği geçen ve 2500 üncü dünya çevresi seferini ikmal etmiş olan yegâne hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.04.1956
  • DAVET SİRKECİ TRAMVAY CADDESİNDE «j KÖPRÜLÜ HAN Yerinde derdesti inşa Ticaret Sarayı'nın Temeüeri YARIN gaat 14 de atılacaktır.Bu hayırlı gün vesaatte,muhterem tüccar ve it adamlarımızın teşriflerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.04.1956
  • 1 inci Ordu Müfettişliğinden:Fenerbahçedeki Or.İs.Bk.BL ne aşağıda san'atları yazılı üç adet sivil mütehassıs Kalifiye)uzman işçi daimî olarak alınacaktır.Taliplerin 7 mayıs 1956 gününe kadar Or.İs.Bş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.04.1956
  • tfilliııef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürîl:ABDİ İPEKÇİ Bastldığt yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.04.1956
  • HİCRİ Pazartesi RUMİ 1375 23 1372 'ama.can 12 NİSAN 1956 Nisan 10 VAKİT vasat!EZANÎ Güne$ 5.09 10.12 Öğle 12.12 5.1T ikindi 18.01 9.05 Akşam 18.57 12.00 Vatsı 20.36 1.40 İmsak 3.18 8.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.04.1956
  • Vilâyet Tevzi Bürosundan Lâstik Tevziatı Hakkında 1 Şehrimizdeki muhtelif Cemiyetlerin büromuza evvelce göndermiş oldukları âcil ihtiyaç listelerindeki sıralar esas olunarak aşağıda vasıta,plâka numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.04.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden Teklif İsteme Hânı Malatya fabrikası için 310 ton buğday veya mısır nişastası alınacaktır.Kat'î olarak mubayaa edilecek miktar 200 tondur.Bakiye 110 tonu alıp al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.04.1956
  • Senenin en nefis filmlerinden KÜL KEDİSİ Baş Rolde:L ESLİ CARON Yarın aksanı ESl J Sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.04.1956
  • ARANIYOR Fransızcadan Türkçeye ve Tvukçeden Fransıacaya tercüme yapabilecek Mütercim Tercüman'a ihtiyacımız vardır.İsteklilerin evvelce çalıştıkları yerden almış oldukları hizmet belgeleri ve tahsil d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.04.1956
  • ücretsiz olarak siziı Muhakkak ki «ne pişireceğim» diye çok defa tereddüde düşüyorsunuzdur.Her halde güzel hazırlanmış yeni bir çeşni ikram ederek ailenizi memnun etmek de istersiniz.Bunu düşünerek,fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.04.1956
  • Jk TP f ft C Sinemasında Kabadayılık,n A MM J» l# Kahramanlık,Aşk ve ihtiras filmi,KANLI HÜCUM The Wild One)Artistleri:M A R L 0 N BR AN DO MARY MURPHY ROBERT KEİTH Filme ilâveten:MİKİ MOUS ve PARAMOU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.04.1956
  • VE SOĞUK ALGINLIĞINDAN İLERİ GELEN BÜTÜN AĞRI VE SIZILA-RA KARŞI OPON FAYDALIDIR OPON,baş,diğ,adale,sinir ağrılarını süratle teskin eder.Romatizma,siyatik,lumbagp ağrı ve sızılarına karşı başarı ile k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.04.1956
  • DAĞLAROĞLU DİYOR Ki:Dr.Rüştü Dağlaroğlu t—Kongre tarihi niçin geri alındı?İdare Heyetinde bu teklifi yapan zat,başlıca sebep olarak stad mevzuunu göstermiştir.Kanaatimce,son çirkin hadisi-ve tertipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.04.1956
  • Basketbol maçları 1 Spor ve Sergi Sarayında basketbol 2 nci küme karşılaşmalarına devam edildi ve yapılan müsabakalarda Yeldeğirmeni Tünelsporu 61 60,Beykoz Kurtuluş'u 52 49,Beşiktaş İstanbulsporu 84-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.04.1956
  • Ankara'da dün yapılan maçlar Haftanın mühim maçında Güneşspor Gençlerbirliğini 4-1 mağlûp elli ANKARA,22 Hususî)Ankara lig maçlarına,bugün iki sahada birden devam edilmiş,Ankaragücü sahasında oynanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.04.1956
  • ANKARA ATLETİZM teşvik müsabakaları ANKARA,22 Hususî)Ankara Atletizm Ajanlığı tarafından tertip edilen Bölge Teşvik Müsabakaları,bugün sona ermiştir.Müsabakaların kayda değer hususiyeti,Nuri Turan'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.04.1956
  • MAÇIN 8 inci dakikası.SAMİ,Nusret'in pasından yegâne golü böyle attı.[SAMİ ÖNEMLİ] Dünkü yegâne profesyonel lig maçında iktaslılar r ozudünlûp ettile Mmm KALECİ KAFA İLE KARŞILADI [SAMİ ÖNEMLİ] Beşikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.04.1956
  • Galatasaray bugün Emniyetle oynuyor Son hâdiselerden sonra G.Saray'ın alacağı netice merakla bekleniyor Mithatpaşa Stadında bugün Galatasaray ile Emniyet profesyonel futbol takımları lig maçı yapacakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.04.1956
  • Macar'lar Brezilya'yı 6-2 yendi BUDAPEŞTE,22 Bugün Nep Stadında,Macaristan'ın Kinizsi ve Hunved takımlarının aslarından müteşekkil bir takım,Brezilya'nın seçkin 11 ini 6—2 mağlûp etmeğe muvaffak olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.04.1956
  • ADALET berabere kaldı [ANADOLU AJANSİ] ADANA,22 Bugün ikinci maçını Demirspor takımı ile yapan profesyonel Adalet takımı,ilk devreyi 3-2 mağlûp bitirmiştir.İkinci devrenin 35 inci dakikasında Adalet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.04.1956
  • italya Yunan "A„yı 7-1 yendi NAPOLİ,22 Hususî)Akdeniz Kukapı karşılaşmalarından italya B)Yunanistan A)takımları maçı,bugün şehrimizde oldukça kalabalık bir seyirci kitlesi önünde yapılmış ve neticede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
 • Çocuk İlavesi, Sayfa 1
 • Çocuk İlavesi, Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • ıııiM.HiM.ıı.mim.un ur,f Türk çocuğu çifte bayram kutlamanın saadeti içinde F5İ»1 Nisanı sevmeyen,onu özleyişle beklemeyen Türk çocuğu var mıdır?O 23 I E Nisan ki,her yıl Türk yav-ğ E rusunu çifte bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk İlavesi
   Sayfa 2
  • 23.04.1956
  • ZAMANE ÇOCUĞU.Grace Kelly'nin düğününden Makarios'un süratinde hastalanmasnıa kadar bilmedikleri yok.Hele iç politikada.Yarının büyüklerine göre günün en mühim hâdiseleri n Grace Kelly' E Millî takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk İlavesi
   Sayfa 2
 • Çocuk İlavesi, Sayfa 4
  • 23.04.1956
  • HEY.CISCO BAK/MARUP NİSAM bbyin «3 HEDİYE* l ERİNİ ÇALIYOR-LAR.1 YC/RU PANÇO,HEMEN YETİ-ŞELİM.HELİKOPTERDE ZEHİR HAFİYE VAR.^SHURtVE ABLA ÎLE CİClCANABl^ B&Nİ KORKUT-MAK $TEPİy\n:m 'A i BANA BAKALİ,GE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk İlavesi
   Sayfa 4
 • Çocuk, Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • A T A T V R K Biz henüz Dünyada yoktuk bu yurdu,İnsafsız düşmanlar göğsünden vurdu.Bu güzel Vatana çökmüştü bir sis,Herkesin kalbinde simsiyah bir is.Kırmızı bayrağım o ay yıldızım,Diyordu hüzünle *Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • ONLARA YARDIM ETMEK İSTEMEZ MİSİNİZ?Resimli roman kahramanlarımızdan iki sevimli köpek,Boncuk ile Efe birbirlerini kaybetmişler.Eğer onlara yardım etmek isterseniz,hemen kaleminizi alın ve onları birb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • HİKAYE UĞURSUZLUK NEREDEYMİŞ?Ali Ağa 15 senedenberi ilk defa pazara gidiyordu.Gitmeyecekti ama,büyük oğlu askere alınmıştı.O da buna mecbur olmuştu.Ali Ağa bir kenara oturdu.Biraz sonra bir müşteri ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • 23 Nisan:i Şehirde dükkânlar,Hepsi de bayrak asmış,i Sağlam,gürbüz çocuklar,i Alanlarda toplanmış.Bu nedir,bu ne gündür,j Kimse olsa da soran.Değeri çok büyüktür,Adı 23 Nisan,ı Sanki vardır bir düğün,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • KIRMIZI BİBER Kekemenin biri lokantada garsondan çorba ister.Garson müşteriye sorar:Kırmızı biber de koyayım mı?Kekeme cevap vermeğe çalışır:Ko.Ko.Ko.Ko.O öyle dedikçe garson kırmızı biberi çorbaya do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • rLMEJO BEN NEYİM?Bir küçücük başı var,Böbreğinde taşı var.Bin sondaki atına Git Samsuna,Bartına.Tik tik öter,cik cik değil,Pek öyle çevik değil.Geziyor eni konu On iki istasyonu.Bacakları ikidir,Kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • NEREDEYMİŞ?Öğretmen öğrenciye soi'du:Küçükçekmece nerededir?Bizim evdeki dolapta öğretmenim.Sulhi Mandıralıoğlu Vefa)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • TÜNEL YAPILSAYMIŞ Tarih dersinde öğretmen sordu:Anibal neden Alp dağlarının üzerinden geçti?Hüseyin elini kaldırarak cevap verdi:O vakit tünel yapılmamıştı da efendim.Necdet UNGANCA İzmit)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • DÖRT HAYVAN Öğretmen:Oğlum,bana Afrikada yaşayan dört hayvan söyle bakayım.Öğrenci:İki aslan,iki kaplan efendim.Orhan SUNGUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • BULMACA J l i 4 D o 8 9 İÜ 11 12 1 2 3 B 4 5 6 7 1 8 9 i n 10 SOLDAN SAĞA:1 İlk Reisicumhurumuz.2 Biçilmiş ekinin tarlada kalan köklü sapı Giyim kuşam rehberi Bir haber ajansımızın baş harfleri.3 Sevm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • MASAL:PRENSESİN SORULARI Onaltı yaşına gelen Prensesi babası evlendirmek istemişti.Fakat Prenses kimseyi beğenmiyordu.Babası kimi söylediyse,istemedi.Nihayet akıllı kız düşündü ve babasma şu teklifi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • NE YAPMALI?Okulumuza bir hava binbaşısı gelmişti.Bize hoş şeyler anlatıyordu.Bir ara bir arkadaş binbaşıya şöyle bir soru sordu:Efendim uçakta bir yangın çıkarsa ne yapmak lâzımdır?Binbaşı hemen bizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 3
  • 23.04.1956
  • Yukarda bir takım resimlerle bâzı harfler görüyorsunuz.Bunlar nedir acaba?Eğer biraz dikkat ederseniz,bunun hoş bir bilmece olduğunu anlarsınız.Nasıl mı çözeceksiniz?Gayet kolay.Şu yandaki misalle anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 3