Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.04.1956
  • mer ika Bağdat Resmî tebliğ yayınlanacak [ANADOLU AJANSİ] TAHRAN,18 Bugün Bağdat Paktı konferansında günün hâdisesini,Amerika'nın Paktm Ekonomik Komitesine üye oluşu teşkil etmiştir.Karar resmen ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1956
  • Menderes Sah'la Tahran'da toplanan Bağdat Paktı Konseyi üyeleri,yakında memleketimizi ziyaret edecek olan İran Şahı tarafından kabul edilmiştir.Resim Şah ve Menderes'i görüşürken tesbit etmektedir.V.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1956
  • 13 milyon liralık k açakçılığın sanıkları yine tevkif edildi Milyonluk döviz kaçakçılığından mes'ul görülen bütün sanıklar dün tevkif edilmiştir.Evvelki akşam yapılan duruşmaları sonunda kaçakçılığı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1956
  • EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAG Ekrem Hayri I ağır ha si a I [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] I İZMİR,18 Bir müddet-I tenberi rahatsız bulunan Hür-I riyet Partisi liderlerinden Dr.B Ekrem Hayri Üstündağ'ın m sıhhî durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1956
  • ŞİMDİ DE SIRA BULGARLARDA [ANADOLU AJANSI] SOFYA,18 Yeni Bulgar Başvekili Anton Yugof,bugün Mecliste verdiği bir nutukta,Bulgaristan ile Türkiye arasındaki münasebetlerin normalleştirilmesi için mümkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1956
  • ETE 5 LİRA NARH KOYAN GÖKAY DİYOR Kİ:El YEMEĞE pek lüzum yok XT,U YAZIN FLORYA'YA VAPUR İŞLEnLMESİ İÇİN ÇALIŞILDIĞINI SÖYLEDİ Et ve sebze fiatlarmdaki pahalılığm,bugün için,son haddine varması,jehirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVER] DUTTEWEİLER GELDİ Migros'un kurucusu Senatör Duttcvveiler,Tüık-Migros'ım Genel Kurul toplantısında bulunmak üzere şehrtmizc gelmiştir.Dutteweilcr,bugün,Migros'un faaliyeti mevzuunda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1956
  • HAFTANIN ŞARKISI Milliyet okuyucularmm «Haftanın Şarkısı» programı için Türk müziğinden seçmeler yapması gerekmektedir.Bu cumartesi gecesi saat 20.55 de İstanbul Radyosunda yapılacak yayın için istedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1956
  • Oruç tutan mebuslar Hususî Muhabirimi?Tevfik DOĞAN'dan.ı ANKARA,18 Mecliste hazır bulunan mebuslardan oruçlu olanlar «Meclis gazinosuna iltifat etmeyişleri gibi bazı hareketlerinden belli oluyordu.Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1956
  • KURAN ANAHTARI İKİNCİ BASKI Hocaya ihtiyaç bırakmadan eski yazı Kur*am Kerimi okumayı temin eden bu eser,istanbul Imam-Hatip Okulu meslek dersleri hocası Hüseyin Karagözoğlu tarafmdan hazırlanmıştır.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1956
  • EDEN,LONÜBA'da,BULGANİN ve KRUŞÇEV'i KARŞILIYOR ITELEFOTO MİLLİYET:LONDRA!Rus Liderleri Ing i Iterede Mrşi Bul ganin ve Kruşçev'i Londra9 da Eden karşıladı.Bir çok şehirlerde kızıl liderler aleyhine m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1956
  • Kon/a cinayeti aydınlanmadı Cesetler şimdiye kadar 12.000 kişiye gösterildi.Savcı ümitli "Belki yarın,diyor [Hususî surette giden arkadaşımız MÜCAHİT BEŞER bildiriyor] KONYA,18 Kadınhanh Küçük Çobandi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1956
  • VALİ GÖKAY Vali "Safım fakat kirli değilim,dedi Evvelki gün D.P.Beyoğlu İlçesinde yapılan koordinasyon toplantısında,Vilâyet ve Belediyeye yapılan hücumları,Vali Prof.Gökay,«Mevsimlerin tabii cilveler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1956
  • BEKLEYEN BORULAR [İLHAN DEMİRELl Sular İdaresi,Kadıköy semtindeki boru döşeme faaliyetine yakında yeniden başlayacaktır.Yedi buçuk kilometrelik mesafenin bes buçuk kilometrelik kısmına ait döşeme işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1956
  • TAZMİNAT pilotlara 100 diğer persojnele 20 80 tazminat tanıdı l Hususi Muhabirimiz İsmail ATİLLÂ'danI ANKARA,18 Bugün Reis Vekillerinden Fikri Apaydın'ın riyasetinde toplanan Büyük Millet Meclisinde,j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1956
  • Monako'da ilk nikâh kıyıldı Grace nikâhtan önce anne ve babasına "Güzel miyim?Diye sordu.Prens sinirden tırnaklarını yedi [HUSUSİ SURETTE GİDEN ARKADAŞIMIZ ÜMİT DENİZ'DEN] Monte Carlo,18 Uzun süren de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.04.1956
  • Hazırlayan Ur.S.RECEP DOKSAT Âğız iltihaplarının çeşitleri Aft:Ağızda toplu iğne başından mercimek büyüklüğüne kadar sarı veya boz renkte,etrafı kırmızı ay ile çevrilmiş,az kabarık lekeler görülür.En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1956
  • CAZ MÜZİĞİ CAZ MÜZİĞİ CAZ MÜZİĞİ CAZ MÜZİĞİ DA VE BRUBESK 1955 Caz Festivalinde Dave Brubeck piyanosu başında Modern caz denilince akla gelecek ilimlerden biri,muhakkak ki piyanosunun tuşlarında hârik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1956
  • Üç tramvay yandı bir otobüs tutuştu Dün Beşiktaşta bir tramvay tamamen,iki tramvay da kısmen yanmış,ayrıca Sirkecide de bir otobüs tutuşmuştur.Ayrı ayrı yerdeki bu iki hâdise şöyle cereyan etmiştir:El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1956
  • Isf.Teknik Mensucat İşçileri Sendikasının mektubu İstanbul Teknik Mensucat İşçileri Sendikasından aldığımız bir mektupta:«İstanbul Teknik Mensucat İşçileri Sendikası,Bakırköy Bez Fabrikasında olduğu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1956
  • PARK YAPILMAZ Se'"rt*e yasayanlar hergün,her çeşitten bir çok laubaliliğe aldırış etmemek zorundadırlar.Meselâ:Güneşli bir sabah evden çıkmışsınızdır.İçinizde yaşamak arzusu vardır.Amma yürürken tretu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1956
  • K I S A HABERLER İHTİKARI Tetkik Komisyonu dün yedi esnafı daha ihtikâr suçu ile adliyeye vermiştir.VALİ Prof.Gökay,dün saat 12.15 te Vilâyette Macar Konsolosunu kabul ederek,kendisiyle bir müddet gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1956
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 fl2)«Kocamın Sevgilisi» Kay Kendall Renkli İngilizce.MELEK Tel:44 08 68)La Dam O Kamelya Greta Garbo İng.ATLAS Tel:44 08 35)«Gece Kuşları» Gregory Peck Renkli İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1956
  • IIII HIM II M IHI İlli M ı III1111III M Samimî midirler MOSKOVA'dan gelen bir telgrafa göre,Sovyetler Rusyasınm Başbakan Yardımcısı Mikoyan,Kominformun lâğvedildiğini bildirmiştir.XX nci Sovyet Komüni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1956
  • t w si?I ı 5/RESÛLULLAH EFENDİMİZ BUYURUYOR-LAR:«CENNET ANALARIN AYAKLARI ALTINDADIR.Eir müddettenberi bizde garip bir telâkki hâsıl oldu.Sanki İslâmiyet kadını hor görür,ona lâyık olduğu mevkii verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1956
  • İ î S Mevsim baharlamağa başlayınca insan kırlık elbiselerinden,evdeki ağır möblelerden,yağlı ve baharlı yemeklerden nasıl bıkıyorsa,konuşulan mevzular da aynı derecede yavanlaşmağa başlıyor.Artık ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12 30 Öğle müziği 13.00 Şarkılar.Afife Ediboğlu 13.30 Türküler.Şemsi Yastıman Nezihe Darga 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği ve hafif melodiler 14.30 Beraber şarkılar 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1956
  • Bir dolandırıcı kendisin mebus süsü vermiş Kendisine Milletvekili süsü vere rek dolandırıcılık yapan meçhu bir şahıs zabıtaca aranmaktadır Dün polise yapılan bir müracaat.göre,sahte Milletvekili,Murat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1956
  • Kabzımallar tarlanda mal salmayacaklar Ete konan narh da bugün başlıyor.Fa;fiatla et satan kasaplar mahkemeye verilect Belediye tarafından ete konan narhın tatbikatına bu sabahtan it baren başlanacak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1956
  • Bir kıza tecavüz eden 4 genç tevkif edildi SANIKLAR,ANORMAL OLAN KIZI SAATİNİ 10 LİRADAN KİRA-LAYARAK RIR HAVLI DE PARA KAZANMIŞLAR Doğuştan anormal olan 17 yaşında N.adında bir kızı kirlettikten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1956
  • Vali bugün Paris'e gidiyor Vali ve Belediye Reisi Prof Gökay Paris İstanbul direkt hava hattının açılış töreni münasebetiyle,Fransız Hava Yollarının davetlisi olarak,bugün Parise hareket edecektir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.04.1956
  • Hiç şikâyeti olmadığını söyleyen Basmacı "Simit karaborsaya düşünceye kadar sanata devam edeceğim,diyor I fm AZETENİN kapısından cıvıl J% cıvıl bir genç girdi,doğru Şikâyet Sütununa bakan ar-jf kadasm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1956
  • Kanser tedavi EDİLEBİLİR Meşhur iki İngiliz kanser mütehassısı erken teşhis ve iyi tedavi ile hastalığın yenildiğini söylüyor Dün memleketimize üç tanınmış kanser mütehassısı gelmiştir.Dr.Ackernıann p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1956
  • Prenses Margaret'i kimse zorlamamış [ANADOLU AJANSI1 LONDRA,18 Güney Londra Gençlik Kulübü azalarına hitaben bir vaaz veren Cantenbury Başpiskoposu,Prenses Margaret'i Albay Townsend ile evlenmemesi iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1956
  • BİR İNFİLÂKDA BİR ÇOK ÖLÜ VAR [ANADOLU AJANSI] PSADENA California)18 Califomia Teknoloji Enstitüsünde fecî bir infilâk vuku bulmuştur.Bir çok ölü ve yaralı olduğu tahmin edilmektedir.Gizli atom araştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1956
  • ZEHİRHAFIYE MAN&EP J 8İR OÂHÎ ESERİVLB.BERHAVA OLDU HUSUSi" MUHASİRJMİZOeM V&ESHuR TöP-TUFEK OAU HASAN BOMBAN/N BAŞ Mü.HEHOÎSI,DÂHİ ÂUm A8ÛÛK-REZZAK İCADI OLASI «0-BOT'LAR.V£ KONTROL CİHAZI İLE BERABE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1956
  • CİCİ CAN BEDRİ niçin NİÇİN?HAYATIN VE TABlATlN ÖZÜNÜ YAŞANMIŞ VE VASANAK BlR HALE GETİRMEK MA.YATI VE TABİAT» BİRBİRİ İÇİNDE ^VU^ ERlTMEK ı FENA AM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1956
  • s Pivangoçıkmıyormuş!Vâim E.Eskişehir)yıllardır,hep niz gibi piyango bileti alır-V/şimdiye kadar bir amorti bi-vurmamış.Diyor ki:I*ty 'Siz,bir zaman,bir okuyucuya V 'diğiniz cevapta şans kanun la-Â t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1956
  • Kömür tozunun tonu 66 liraya satılacak Bir kısım sanayicilerin kullandığı kömür tozunun tonuna Kömür Tevzi Müessesesi Umum Müdürlüğü tarafmdan yüzde 100 nisbetinden fazla miktarda bir zam yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1956
  • SENENİN DÜĞÜNÜ m r-1-ttt.Monako'da tek dedikodu Monte-Carlolular Prensleri şerefine bedava yiyip,içip eğleniyorlar [Ümit Monte Carlo'dan yazıyor] MONTE CAR-LO 18 Monte-Carlo dün geceyi her zamandan da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1956
  • Bir Türk doktorunun mühim başarısı [TÜRK HABERLER AJANSI] NEW-YORK,18 Bir müddet evvel Amerikada doktorasını yaptığı Peru Üniversitesinde dünyada ilk defa olarak koku ölçen bir âlet yapmağa muvaffak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1956
  • İspanya,Rusya'yı tanımıyor [ASSOCIATED PRESS] i BİRLEŞMİŞ MİLLETLER,18 İspanjya Hariciye Vekili Alberto Martin Ariçtajo dün İspanyanın Ru*yanın İspanyamı Birleşmiş Milletlere kabul ettirmek jiçin gayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Bed düâ ğP+ECEN gün gazetelerde resmini ve havadisini görüp okudu-İ ^J ğum zaman hayretler içinde kaldım.Taksim caddesinde kale gibi yükselen ve daha yepyeni bir bina olan İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1956
  • ilk öğretim tasarısı nihai şeklini aldı Yeni kanun tasarısında mecburî ilk öğretim çağı 7-14 yaş olarak tesbit [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,18 Maarif Vekâleti tarafından hazırlanan İlköğretim Tasarıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.04.1956
  • DEMİR ESKİ 6Σ ŞAMPİYON SlFATİLE NAMUSLU,TEMİZ BİR HAYAT YAŞAMAM İCABETTİ.ĞİNİ ANLADIM.ÇÜNKÜ BÜTÜN GÖZLER ÜZERİMDE TOP-LANIYORDU L I BEN DAHİL OLMAK ÜZERE».EMİN Ol ü'OHN,BEN OE RİNGTEN SENİN GİBİ AYIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1956
  • JOHNNY HAZARD v;j5%»^ ^i4P.fljAŞ/M YAKINCA POUSiN GÖZLERİ KAMAŞIYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY AMNg Z POAMOA KUAABAKaAj SOYAN SiR HiRSlİ VARDI SU KAUN SOPAYI YAKALADI.GINV Gİ8İ H£.KİPİN KARASINA ÖYLE BİR.İN_OİRD'tM Kİ.AFERİN OĞLUM BARİ SEN BABANA BENZEMEDIN SEN J?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1956
  • fc OĞLAK BURCU |22 Aralık 20 Ocak] Bugün sizi şaşırtan bir cömertlik ve iyi niyetle karşılaşacaksınız.KOVA BURCU fc* 121 Ocak 1f» Şubat] vlP^ Bugün de ancak koliekl^M ardan netice iyL alabilirsiniz.Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1956
  • SOLDAN SAĞA:1 Bir hayvanın postundan yapılan değerli giyecek.2 Halk Aptal veya hodbin.3 Kauçuktan yapılmış ayakkabı veya şey.4 Okyanusta batan büyük transatlantik.3 Avuç içi Kâinatın yaratılışından ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1956
  • OLUM PERDESİ UMIT DENİZ Tefrika No.33 Evet,yalnız işin kötüsü notunuzu başkaları da almış galiba?Nasıl?Anlamadım.Çünkü ses makinesinde bir su sesinden başka kayıtlı hiçbirşey yokmuş.Siz gittikten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1956
  • HEP YARİN Yazan CAHİT UÇUK Tefrika No.3U Yavaş yavaş hasta sükûn buldu.Işıkların sönük olduğuna belki inandı.Belki de inanır göründü.Fakat ruhuna çöken durulmaya karşılık,bedenindeki çözülüş yürüyüp g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1956
  • [BU HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NEŞİR HAKKİ MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİR] AŞKI i M P A R A T O R L U Ğ A T E R C İ H EDİLEN WİNDS0R DÜŞESİNİN HÂTIRALARI Yaz Ernest bile,uzun zaman Amerikada kalmış olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1956
  • AŞK HİKAYESİ SEN KİMSİN?TEFRİKA No.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Genq mühendis Şahap,bir gece bir sarhoşun elinden.kurtardığı güzel Ayşe Gülün,kendi çalıştığı fabrikada sekreterliğe alındığını öğrenir.Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1956
  • Manisa Tarzanı «Sana bir tip anlatayım,çok enteresan.J dedi dostum.Ve anlattı:Manisada bir «Tarzan» var ama,filmlerdeki i gibi genç değil.65 yaşında.Vücudu,tam bir at-let.Kış yaz yalnız bir gri şort g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • a s İYİ BIK IŞIK t KAYNAĞI W\Sadece "ampul,demektense
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • 0Mtt CAZİPTEN,DAHA.Filim Yıldızı:DENİZ TANYELİ îğte bütün bıı meziyetleri bol köpüklü,nefis kokulu.Puro Tuvalet Sabunu temin eder,diyor.Puro alelade bir sabun değildir.Terkibinde krem hassaları olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • mM GENEL SİGORTA Müşterilerinin Trafik Sigortasını ücret si er et sız yanar j uap I ŞİŞELERİMİZE v« ACENTAUKLARIMIZA MÜRACAAT EDİNİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • HAZİRAN SONU ÇEKİLİŞİNDE kişiye 50000u.kişiye lOÛOeru.1000 den Fazfa müşteriye çeşitli Para ikramiyeleri GARANTİ BANKASI Müşterilerini Büfün kazalara karşı bedava sioorfa ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • 1 inci Ordu Müfettişliğinden:Fenerbahçedeki Or.İs.Bk.BL ne aşağıda san'atlan yazılı üç adet sivil mütehassıs Kalifiye)uzman işçi daimî olarak almacaktır.Taliplerin 7 mayıs 1956 gününe kadar Or.İs.Bğk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • T.C.DENİZ EĞİTİM KOLORDU KUMANDANLIĞINDAN 1 17,18,19 Nisan 1956 günleri saat 10.00 ilâ 13.00 ve 14.00 ilâ 17.00 arasında Yasaıada Güverte sınıf Okulları Topçu Okulunun Uçaksavar atışları yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • ORİGİNALE MARKA GARANTİLİ SESSİZ Gazocak Başları ve bilûmum pompalı ve fitilli gazocak TEFERRUATI için YA-LE Kol.Ş.tine müracaat ediniz.Sirkeci Hamidiye Caddesi 24 İ* t an b ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • Jet pilotları için tazminat t Baştarajı Birincide larmın yüzde 80 i,jet uçuş hizmetini ihtiva eden her türlü diğer personele maaşlarının yüzde 40 ı,eğitime tâbi Hava Harp Okulu ve özel kurslardaki per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • 13 milyon liralık kaçakçılığın sanıkları yine tevkif edildi t Baştarafı Birincide ayrılmış ve bir tamirat için Yunanistanın Pire limanına uğramıştır.Şilep burada serbest limana 830 ton fındık boşaltmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • Vali "Safım fakat kirli değilim,dedi t Baştarajı Birincide lira.Elhamdülillah,saf ve pakız.Bununla iftihar ederiz.Bana portakal satıcısı demişler.Eğer nebati yağ işini halletmeseydim simdi yağ 15 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • Konya cinayeti aydınlanmadı t Baştarafı Birincide KAATİLLER VAK'A MAHALLİ Konya Sarayönü yolu üzerinde,şehre 42 kilometre mesafede Haydar Kuyusu,nâmı diğer Çürükkuyu.CİNAYET ALETİ Tabanca.«Hepsi de ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • Amerikan yardımının şekli değiştiriliyor Hariciye Vekili Foster D u 11 e s,Eisenhower idaresinin hazırlıklara başladığını açıkladı [ASSOCİATED PRESS] WASHİNGTON,18 Hariciye Vekili John Foster Dulles,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • Monako nikâh t Baştarajı Birincide Tam 12 ye çeyrek kala,Prens Rainier III ile Grace,mûtenâ bir şekilde düzenlenmiş Taht Salonuna girmişler ve orada hazırlanan bir masada bulunan iki koltuğa,tam Adale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • üi!Hi*getf Sahibiz "'rcüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • HİCRİ Perşembe RUMİ 1375 19 1372 Rama.can 8 NİSAN 1956 Nisan 6 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.15 10.23 Öğle tkindl 12.13 16.00 5 23 9.0S Aksam lf 53 12 00 Yatsı 20.30 1.38 Imsâk 3.26 8.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • Erzincan Lv.Â.ligi Sa.Al.Ko.Rs.liginden 1 Erzincan Askerî Lisesi SERVİS BİNASI yapılacaktır.Keşif bedeli 214.207,01)ikiyüz ondört bin ikiyüz yedi lira bir krş.tur.2 Keşif ve şartnamesi ile projesi kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • OSMANLI BANKASİ İLÂN-Osmanlı Bankasının Galata Merkezile,Yenicami,Beyoğlu,Taksim,Şişli,Kadıköy,Yemiş ve Çemberlitaş Şubeleri Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 23 Nisan 1956 Pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • Su ve asitli işlerle uğraşan fabrika ve imalâthanelerin nazarı dikkatine Kafiyen su geçirmez,asit ve alkaliye mukavim,çok sağlam hususî surette bu işler için imâl edilmiş V İ N Y L E X İş önlüklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • BU GECE ESKİ A R SİNEMASI BİNASINDA Büyük bir artist Sürükleyici bir mevzu Büyüleyen renkler GÖNÜL YARASI OPFERGANG)Büyük Aşklar Kristina Söderbaum İrene Von Heindroff Cari Raddaty Arabacının Kızı Alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • 25 Nisan çarşamba suarede Ş Â N StNEMASI SAHNESİNDE Herkesin sevdiği,büyük san'atkâr D AN N Y K AY E ve arkadaşları,hasılatın yüzde yüzü Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu menfaatine,bir tek temsil verecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • BÜTÜN MEKTEPLERE Sinema dâhisi W ALT DİSNEY'ln en büyük san'at hârikası YAŞAYAN ÇÖL Kamilen renkli Türkçe Film kontrol hey*etinin kültür filmi olarak tekmil mekteplere tavsiye ettiği şaheser.LÂLE ve E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • Satılık Otomobil Spor Merkuri marka 950 model radyo ve kaloriferli iyi vaziyette.Müracaat:Taksim Sarayı kat 3 No.4 Tel:4910 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • TEKNİK OKULU VEDA BALOSU 21/4/1956 cumartesi günü yapılacak olan «Veda Balosu» görülen lüzum üzerine 26/5/1956 cumartesi akşamına tehir edilmiştir.Muhterem davetlilerimize duyurulur.Tertip Heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • KAT'l SATIŞ Fatihte,büyük bahşesiyle 2 ev,36400)Lr.muhammen bedelle 9.Sulh Hukuk Mahkemesince 26/4/956 perşembe saat 10 da satılacaktır.Mahkeme başkâtibine müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • SATILIK EV Çapa Fındıkzâde,Nevbahar mah.Babalık sk.8 No.h iki kat beş odalı kagir bina boş teslim satılıktır.Görmek için içindeki kiracıya,görüşmek için 22 92 00 Tel.Saat 12 14 ve 17 18 arası müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • Kıbrıs'ta yeni bası tedbirler Yunanlılara ait bütün eğlence yerleri kapatıldı.Ruhaniler Makarios'un affını istiyor [ASSOCIATED PRESS] LEFKOŞE,18 Bugün Kıbrıs Valisi Sir John Harding,Yunanlılara âit bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1956
  • Denize uçarken bir başka taksiye çarptı Şoför Aziz Türkyazıcının idaresindeki 13168 plâkalı taksi,dün akşam Bebekten Ortaköye dolmuş yaparken fazla sür'atten dolayı,Amerikan Kolejinin önündeki rıhtım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.04.1956
  • Modaspor'un itirazı hakkındaki KATİ KARAR eumaya kaldı Ajanlık federasyonun sorduğu üç suali cevaplandırarak mektubu Ankara'ya gönderdi FENERBAHÇE Modaspor maçı için S.Oyunları Federasyonu tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1956
  • Kız liseleri voleybol ve basket müsabakaları Kız okulları müsabakalarına dün Eminönü Öğrenci lokalinde devam edildi.Bilindiği gibi geçen hafta salon erkek liselerine tahsis edildiğinden kız okulları k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1956
  • Botafogo,Budapeşte armasiyle maç yanacak TTÜRKTEL] BUDAPEŞTE,18 Brezilya'nın Botafogo futbol takımı,22 nisan pazar günü burada Kiniszi ve Honved takımlarının karması ile bir karşılaşma yapacaktır.Bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1956
  • Yeni bir tenis kulübü kuruldu Maçkadaki Şark kahvehanesi yanında bir tenis kulübü kuruluyor.Vakıa bu klüp 953 senesinde faa liyete geçmişti ama bu sportif sahada değildi.Hâlihazırda bir tenis kordu ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1956
  • G.Saray'da sükûnet var.Gündüz Kılıç,bugün takımın antrenmanına nezaret edecek Galatasaray Kulübünde ¦ikan ihtilâflar,salı gecesi İdare Heı/etinin yaptığı fevkalâde toplantıdan sonra bir hâl yoluna gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1956
  • Amatör küme maçları Şehrimiz amatör küme lig maçlarına bugün Vefa stadında devam edilmiş ve yapılan karşılaşmalarda Yavuzsultanselim Karagücü'nü 2-1,Anadolu Süleymaniye'yi 3-1 mağlûp etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1956
  • Vasco de Gama şikâyet etmedi Brezilya millî maçının iptal edilmesi için müracaatta bulunulduğu rivayetini Vasco de Gama kafile başkanı yalanladı Dün sabahki bâzı gazeteler Brezilya millî futbol takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1956
  • L_IİLHAN DEMİBELJ Hasan Gemici Barania'ya karsı muvaffak bir güreş çıkaramamış ve neticede ittifakla mağlûp olmuştur.Macar güreşçilerinin İZMİT MÜSABAKALARI Greko Romen stilde yapılan müsabakalarda Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1956
  • Ordu Spor Bürosu lâğvedilmeyecek Millî Müdafaa Vekilinin de hazır bulunduğu dünkü basın toplantısında Portekiz mağlûbiyetleri üzerinde duruldu.ANKARA,18 15 spor yazarına nukabil 2G muhtelif rütbeli su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1956
  • VASCO DE GAMA BERABERE KALDİ BELGRAD,18 HUSUSÎ)Bugün Belgrad'da 60.000 i mütecaviz seyirci önünde Vasco De Gama takımı,Estrela Vermelha ile karşılaşmış ve karşılıklı geçen akınlardan sonra her iki tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1956
  • Chromik,Polonya Cross Country şampiyonu oldu [TÜRKTELJ VARŞOVA,18 Opala'da yapdan Cross Country müsabakalarında atlet Chromik 33'1" 2 lik bîr derece elde ederek,2 saniye fark ile Krzyskowiak'ı mağlûp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1956
  • İtalya kadın basketbol takımı gaiip [TÜRKTELÎ ROMA,18 Kadınlar arasında yapılan basketbol karşılaşmasında İtalya B.kadınlar basketbol takımı,isviçre takımını 75 41 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1956
  • Üç Beşiktaşlı millî futbolcu Nusret,Ahmet ve Eşrefin mukaveleleri temmuzda sona erecektir.Beşiktaşlı idareciler,üçfutbolcı«niî transferi için toptan 175.000 lira istemektedirler.KLÜPLERİNDEN AYRILMAMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor