Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • Tahkikafl heyetinde!bir istifal C.H.P.li âza «istifa i sebebini sonra öğreneceksiniz» dedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] E ANKARA,14 Eski Mali-j ye Vekili Hasan Polatkan,Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı ve Hari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • şli ve civan bu Ğün susuz kalacak Bugün saat 8 den 17.30 a kadar Me-Cldiyeköy,Şişli,Kurtuluş,Nişantaşı,"ıldız,Maçka ve Harbiye mıntakalaı.nda sular kesilecektir.Buna sebep,Kâğıthane ve Feriköy'-* ki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • i Kudıu vakaları arttı [İLHAN DEMİRELI Cehrinde kuduz vak'aları artmaktadır.Belediye hudutları içinde bu ay 9,gecen ay da 2?köpekde kuduz görülmüş,75 kişi de tedavi altına alınmıştır.Diğer taraftan ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • Isogiudu bu-Ne hikmettir.NE hikmettir,bilinmez.İşaret memurları hususi araba sahiplerinin hepsine selâm verirler.Kim olursa olsun,saygı değer bir şahsiyet veya karaborsacı.Selâm!Boğaziçi'nde yapılan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • Çanakkale'de korkunç bir cinayet işlendi Bir şahıs kayınpederini kahvede tabanca ile vurdu.Satır ve ustura ile de parçaladı Hususî Muhabirimiz Necmettin Şeııa.v'dan| ÇANAKKALE,14 Bugün şehrimizin Yuka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • KÖMÜRLE İŞLEYEN VAPUR MAZOTLA İŞLEYEN VAPUR 1w|* ZAMLA İŞLEYEN VAPUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • Hadi Hüsmen Ticaret Vekâleti Vekili oldu Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hâili Hüsmen,İktisat ve Ticaret Vekâleti Vekilliğine getirilmiştir.Diğer taraftan.İnhisarlar Vekili Hadi Hüsmen,Tekel işçilerinin ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • Papaz kaçtı.fakat bir kızla [ASSOCIATED PRESS] NAPOLİ 14 Donbiago Murano adlı genç bir italyan Napoli papazı,bugün 22 yaşında bir kızı kaçırmış ve Palma Campagnia kilisesi başrahibine bir mektup gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • EKREM HAYRI İYİLEŞİYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,14 Bir haftadan beri kalbinden rahatsız bulunan Hürriyet Partisi Meclis Grupu Başkanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ'ın sıhhî durumunda salâha doğru bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • «Cunstitutioıı» ili-i\lonako'.a pideli lıarr Kelly,nişanlısının vatı «Dee Juvante» ile karaya çıkmıştı.Bu esnada gazeteciler ve foto muhabirleri,kendilerini motor ve helikopterlerle takip etmişlerdi.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • ilbaylar hakkında alındı Sicil t İl talimatnamesi değiştirildi.2yıl kötü alan subaylar geri hizmetealınacak [Hususî Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'dan ANKARA,14 Ordumuzu gençleştirmek yolunda yeniden mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • BALIKÇI NECDET ŞARCI'mn,KARAYA ÇEKMEK İÇİN 8 SAAT UĞRAŞ-TIĞI KÖPEK BALIĞI,5 KİŞİNİN YARDIMI İLE SAHİLE ALINIRKEN IRÜÇHAN ÜNVER DÜN ÖĞLE ÜSTÜ AHIRKAPI'DA 2,5 ton ağırlığında köpek balığı tutuldu Balıkç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • Ikibuçuk yaşındaki bir gocuk evini yakıyordu İki buçuk yaşında bir çocuk kibritle evini tutuşturmuştur.Fâtih'te Testereci sokağında 4 numarada oturan Nezihe'nin oğlu Sâdjk,annesinin dışarıda bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERI SEYYAR EMLÂKÇİ!Todori Manyadis atlını taşıyan lıu şahıs.«Seyyar emlakçilik» diye yeni ve rahat bir meslek keşfetmiş,fakat müşterilerinin polise müracaatı üzerine,yaptığının dolandırıcıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • GRUP TEBLİĞİ «Hürriyet Partisi Meclis Grupu,bugün yaptığı açık toplantısında,aşağıdaki hususların aziz milletimizin ıttılaına arzedilmesine karar vermiştir:l!"ı."ı yılı sonunda,milletimizin ve Demokra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • HAFTANIN SARKIŞI 3 Bu hafta Milliyet Okuyucuları 58 şarkı arasında «Sixteen Tons» isimli parçayı «Haftanın Şarkısı» olarak seçmişlerdir.Erny Ford'un söylediği bu şarkı yeni olup hâlihazırda Avrupa ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVER] BAŞVEKİL ADNAN MENDERES,YEŞİLKÖY HAVA ALANINDA,KENDİSİNİ UĞURLAYANLARI SELÂMLARKEN Başvekil İranda Menderes hava alanında iran Başvekili tarafından karşdandı [ANADOLU AJANSI] TAHRAN,14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1956
  • Hür i P.dün bir tebliğ neşretti GRUP MENDERES'E CEVAP VERDİ VE PARTİLE-RİN YAŞAMA EMNİYETİNİ TEMİN EDECEK BİR KANUN TEKLİFİ HAZIRLAMAYA KARAR VERDİ [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,14 Hürriyet Partisi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • k t »t k HAFTANIN FİLMLERİ ALEVLİ HALKA «PhfffU Rejisör Mark Rohson idaresinde çevrilmiş bir Columbia Amerikan)filmi.Oynayanlar:Judy Holliday.Jack Lemmon,Jaek Carson.Kim Novak.Uzunluğu:88 dakika.MELEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT ADETLE GEBELİĞİN İLGİSİ 4)Her kadın ayda bir defa bir tek yumurta çıkarır ve yumurtalık ile rahim arasındaki fallop borusunda,bu yumurta,aşılanmayı bekler.Eğer erkek tohum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • Kur anı Kerimin Tercüme ve Tefsiri Şerifi TANRI BUYRUĞU Tercüme ve Tefsir eden İSLÂM ÂLİMİ ÖMER RIZA DOĞRUL Aı abca metni,hakikî Hafız Osman hattı ve Arab yazısile her sahifeye ilâve edilmiştir.Tercüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • Bu anahtar Boğaziçindeki Apartınao'iD bir dairesinin anahtarıdır.ve bu daire 30 haziranda talihlisini bekliyor «Ayrıca kıy* metli bir ARSA her şube ve ajans için PARA ikramiyeleri r Türk Ekspres Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • rv,ninninin.Modern ahlâk MAÇKA dullarından sonra Maçka kızlarının en hafif tâbirle hafiflikleri o civarda oturan yüksek seviyeli bir Türk kadınını üzmüş.Telefonda bana sordu:Neden hep Maçka,Nişantaşı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili asim,pederimiz ve büyük babamız Bay VAHRAM GESAR'm SAHİBİNİN SESİ Müesseseleri Kurucularından)vefatı dolay isiyle,yüksek alâkalarını gösterip ve çelenk göndermek lütfunda bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • MAYISTA 30.000 Liralık Para ikramiyeleri İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • KAPRİ KUNDURA MAĞAZASI Daima 2.Lira kârla satar.Kadın iskarpinleri 20-22 lira.Dikişli Erkek Kunduraları,sağlam 26-28-30 lira.22 den 25 e,10 Lira,26,30.a 13 liradır.Sağlam fantazi dikişli olarak garant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • EMNİYET SANDIGI'nın VADELİ,VADE-SİZ,KÜÇÜK TASARRUF,ÖĞRENCİ veya HAMİLİNE yazılı)her çeşit TASARRUF HESAPLAR'ında en az 150)lirası olan lar UMUMİ İKRAMİYE çekilişlerine katı larak her 150)liraya bir ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • IIII İlli IIIUMU I lilll İlli II İSTANBUL î 8.27 Açılış ve program 8.30 Pazar sabahı için müzik 9.00 Türküler 9.15 Haberler 9.Ş0 Saz eserleri 9.45 Gitar kuarteti 10.00 Melodi kervanı.Takdim eden:Hulki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • SELANİK BANKAS 30 Nisan Keşidesi 25.000.LİRA Bir Kişiye 15.000.LİRA TAFSİLAT GİŞELERİMİZDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • 8 m ÎT AYIN SULTANI-RAMAZAN „ Hazırlayan:ULUNAY PEYGAMBERİMİZ SÖYLE BUYURUYOR:«ALLAHIN İNDİNDE ONA ŞERİK KOŞ-MAKTAN SONRA EN BÜYÜK SUÇ VE GÜ-NAH,BİR ADAMIN KENDİSİNE HELAL OLMAYAN BİR KADINLA ZİNA ETM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • ET'ENARH KONACAK Et fiatları mütemadiyen artmakta olduğu için narh konulması kararlaştırılmıştır.Karar,pazartesi günü Belediye Encümeninde görüşülecektir.Ayrıca,hafta içinde,Belediyeden bir heyet Adap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • Belediyede yeni çalışma sistemi Her memur günlük işlerine ait bir rapor hazırlayıp âmirine verecek İstanbul Belediyesinde çalışan her memur,akşamları işinden ayrılırken,günlük işleri etrafında bir rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • KAHVE YiNE KAYBOLDU Piyasada gazyağı ve kahve sıkıntısı hissedilmektedir.Bir müddet önce tevzi edilen kahve,kısa zamanda birdenbire ortadan kaybolmuştur.İlgililer,gaz tevziatının muntazaman yapıldığım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • Esnaf 3,5 milyon lira vergi ödedi Bu YILKI TAHAKKUK 6 MİLYON LİRA İDİ.VERGİ ÖDEMEYEN ESNAF CEZA GÖRECEK Esnaf Vergisinin 15 gün uzatılan ilk taksitini ödeme müddeti dün sona ermiştir.Bu yıl 29.667 esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • ŞEHİR HAlil İti I İti BABASI TARAFINDAN BIÇAKLANAN Varyeteci Gönül'ü bir sabıkalı tehdit ediyor Mâruf kamyon hırsızı Ş.Fıraf'Seninle görülecek hesabım var peşini bırakmam diyor Babası tarafından bıçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)«Asri Bakire» Mav Britt İtalyanca.MELEK Tel:44 08 Ü8 :«Alevli Halka» Judv Holliday İngilizce.ATLAS Tel:44 08 35)Örümcek Ağı Richard Widmark Renkli İngilizce.YENİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1956
  • KISA HABERLER GEÇEN mart ayı içinde İstanbul'da 954 çiftin nikâhları kıyılmıştır.Yeni yılın ilk üç ayında evlenen çiftlerin sayısı 2.741 dir.MAARİF Vekâleti tarafından tesisine karar verilmiş olan Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.04.1956
  • i-t* i] m Mı il v\w ftv^i BANA SOR Ce+*u-CaÂirt" Cc+h İkizlere,üçüzlere dâir.Seyfettin T.Ankara)genç evlivmiş de bâzı meraklarını anlatmış.Bu arada biraz erken de olsa ikiz,üçüz çocuk meselesini soruy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1956
  • BEYNELMİLEL DOLANDIRICI TEVKİF EDİLDİ Beynelmilel bir dolandırıcı olarak vasıflandırılan ve Yunanistandaki Rumların Türkiyedeki mallarını tasfiye edeceğini bildirerek bir çok Rumu dolandırdığı anlaşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1956
  • Karısını döven tacir kaçtı Karaköydeki bir un fabrikasının sahibi olan Namık Katırcıoğlu hak kında Müddeiumumilikçe yakalama müzekkeresi kesilmiş ve eşi Jaleyi dövmekten maznun bulunan fabrikatörün ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1956
  • REHBER KURSU Turizm mevzuunun bir memleket meselesi olduğunu pek güzel anlayan Milli Türk Talebe Birliği bir Rehber Kursu tesis etmiştir.Çalışmalarına başlayan Kurs'un Topkapı Müzesindeki dünkü dersle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1956
  • ZEHİR HAFİYE SOZLERı HAT-£E'nİNGÖZ LERİ.7EKNİSvenlERİ baştan çıkardı hafiye cakama Ol-2&RA0AKI RABITA KOPARILI-YOR.Eyvah!MANFRED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1956
  • KANAATKAR HIRSIZ Üsküdar'a bağlı Sultan Çiftliğinde Hüseyin Yılmaz'a ait bakkal dükkân'na giren meçhul bir hırsız,bir kanaatkârlık numunesi vermiştir.Meçhul hırsız,içinde bol miktarda mal bulunan dükk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1956
  • ispanya'da 50 bin işçi/işsiz bırakıldı GREV YASAĞINA KARŞI GELEN İŞÇİLER FRANKO'NUN EMRİYLE İŞTEN ATILDILAR [ASSOCIATED PRESS] MADRİD,14 Hükümet,hâlen grev hâlinde olan takriben 50.000 işçinin işlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1956
  • 1111li milli.TAKVİMDEN BİR YAPRAK Geçmiş zaman olur ki.R AMAZAN yalnız ibâdet ve tâat ayı değildir.Eski İstanbul'da i gündüzleri camiler dolup dolup boşalırken geceleri de Di-reklerarası tiyatrolar,me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1956
  • EsJsfenrial'stler loplanti ^ÖÎZÜ OTURÜM^J.ı?s/n^apf"ar' NUTUKLAR TLAGA ALINIYOR.v.v.v.v.v.v.v^ T^:v,iy «.Av r.ECZANA *fc_Ü ğ KALDmMOA YÜRÜMEYENLER CEZA GÖRECEK.^^ARTİST OLMAK İSTEYEN K/Z.GAZETELERDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1956
  • SENENİN DÜĞÜNÜ r w,y;1 vM{.ffi:race Kel lyye paket akethediyegeliyor illyvvoodlu gelinin babası saraydan bıktığını açıkça t yledi.Yağmur yüzünden sokaklardaki bayraklar tâk-ı zaferlerden yaldızlar dök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1956
  • [A.P.ALİ HAN AFRİKA'DA Ali Han geçen hafta Kenya'da Nairobi şehrinde «Ağa Han» adını taşıyan mektebi ziyaret etmiştir.Madagaskar'dan Kenya'ya geçen Ali Han,yüzlerce İamailî tarafından karşılanmıştır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1956
  • Rus liderleri yola çıktı [ANADOLU AJANSI] MOSKOVA 14,Sovyet Başvekili Nikolai Bulganin ve Komünist Partisi birinci Sekreteri Nikita Kruşçev,yeni Sovyet siyasetini yaymak için yaptıkları seyahatin en m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1956
  • Danimarka Parlâmento binasına hücum edildi 100 bin işçinin biriktiği bina önünde nümayişçilerle polis bir saat dövüştü [ASSOCIATED PRESS] KOPENHAG,14 Takriben bin kişilik hiddetli bir kalabalık dün Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1956
  • Bir şahit dün tevkif edildi Küçükpazar cinayetinin duruşmasına dün 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiş ve kaatil tarafından müdafaa şahidi olarak gösterilen Hasan Soysal adında biri tevkif olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.04.1956
  • DEMİR YUMRUK ĞUNiİn MÜHıM BİR KISMINI 6u MAKİNE NİN BAŞINDA GEÇıRECEKSİN yTUŞLARA 1 Basarkenı„ Joogru tcaJmeler;sf;olşarda bır hadiseyi takip ettikten 1 sonra dönüp yazını yazacağın y£z j bjrasidir.bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1956
  • BU İMACA I 2-3 4*5-6t7'8 SOLDAN SAĞA:1 Bir çiçeğin yalın katı.2 Nüsk Çıngırak.3 Meşhur Arap şâiri Baş kısmın heykeli.4 Bir mide hastalığı Yılan.5 Mânalar eski gekli)Rumca bir.6 Hizip Sonuna t gelirse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1956
  • OĞLAK BURCU M [22 Aralık 20 Ocak] ¦K Bugün inisyatifi başkala-JaL^J rma bırakım/Sizden Y""W isteneni yapınız.Bu aksam muhitini/anlayış gösteriniz.KOVA BURCU f2t Ocak 19 Şubat] Esinizden veya en yakını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1956
  • OLUM PERDESİ ÜMİT DENİZ Tefrika No.29 Selâmlar.NOT:Bu husustaki raporunu Macit Beye bırak,zira ben ona uğrayacağım.M.D.Kapıcıdan sabah gazetelerini isteyip lokanta kısmına geçtim ve kendime mükellef b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1956
  • BİZ KADINLAR fteyyîra FİLELER Aklınıza saç filesi,file çoraplar filân mı geldi?Benim aklım bambaşka bir filede.Pazar filelerinde.Sahalıları matbaaya gelirken onları görürüm.İri,ufak,elde,kolda,a »dard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1956
  • AŞK HİKÂYESİ AYPERİ'NIN SIRRI TEFRİKA No.8 *5r*G Genç kız konuşurken gözü taksilerde idi.Boş gördüğünü durdurdu.Dönüp Ertuğruln baktı:«AHaha ısmarladık,dedi.Şimdi beni daha kolay unutacaksın,biliyorum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1956
  • c HEP YARIN Yazan:CAHİT UÇUK Tefrika No.29 VI Hiç ölü görmemişti.Ölümün nasıl yaklaşacağı,insan vücudundaki yaşama özünü,hayat çekirdeğini nasıl alacağını bilmiyordu.Loş salonda camlar sıkı sıkı kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY MOTOR.İŞLE-MİYOR,NEDEN ACABA V BİR TÜRLÜ ANUYAMAOM/V.GARAJA TELEFOM EpEYİM DE ADAM GÖNDERSİNLER^/MOTOR ÇALIŞIYOR.8üNU NASIL YAPTIN HALlME.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1956
  • CİSCO Kİ D W^ T DEMEK KARA MAÜC,Ji YEĞENİNİ EVET_SEN ATİK DAVRANMASAYDIN,SENİ DE BENİ DE N ı MACK*İN.PLANI ŞU İDİ:ÇOCUĞUN BÜTÜN KASITLARINI ALDIKTAN SONCA DANJN YEĞENİ OLARAK» BÜTÜN CİLT-LİĞE BİZZAT S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1956
  • JOHNNY HAZARD FRANKROBBÎNS GENERALİN.EMRİNİ UNUTMA.MOTOSİKLETİ KULLANAN» HERİFİ ÖLDÜR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1956
  • BONCUK WAIT DİSNEY US322ZSZZ33Z.V ESNADA BONCUĞUN KARDı PÜSKÜL İLE HMŞILA&YOZLA,ONDAN SONEA da Boncuğu köpek SEseieiM-DEN CiŞAüÖ ATT«_A£ AMA» ALUAHIM FECİ.No ZAVAWU BONCUK ıA PEVBAM VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1956
  • [BU HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NEŞİR HAKKİ MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİR)Yaz Fakat o fikri Cenuplu bir güzel kız Jane Derby de ateşledi.Jane,kocası ile Warren'e 192G sonlarında geldi.Orada hoş bir yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • Hürriyet Partisi dün bir tebliğ neşretti t Baştarafı Birincide tecidir» şeklinde söylenen söze temasla:«94G 50 arasındaki hürriyet havarileri,demokrasinin kara sevdâlıları,vaadlerinden nükul eden insa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • Grup tebliği t Baştarajı Birincide 5-10 nisan arasındaki beyanatı ile Demokrat Partinin Başkanı ve Demokrat Parti Grupunun tabii Reisi Adnan Menderes'in çok partili rejim hayatına ve bunun icaplarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • ¦ir n ı w iM^—ilim ve iman sahasında mühim bir ihtiyaç karşılayan Büyük İslâm Tarihi Yazan:Abdürrahim Zapsu Pek nefis tab,cilt ve münderecat Tevzi yeri:İstanbul Net Kitabevı ciltli 15)ciltsiz 10)L.isl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • 39 uncu Tümen As.Sat.Âl.Kom.Bşk.lığından Aşağıda cins ve mikdan yazılı madde 3 Mayıs 1956 tarihinde saat 16.00 da kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.256—4418)Muhammen tutarı M.teminatı Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • u ı r ı ı 5 yv?p i* yi r^ rfl tikti p ÜMiiS %s a h t i h Im f 11 w/1 it im il İl fA i i I SÜRPRİZ GÖMLEKLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • WALT DİSNEY'in YENİ ŞAHESERİ Dâhi sanatkâr Walt Disney tarafından tam altı yılda meydana getirilen ve sinema dünyasının yeni bir hârikası olarak kabul edilen Yaşayan Çöl)adlı film,haber aldığımıza gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • Mâlliııet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCUMEND KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • r" HİCRÎ PAZAR RUMİ 1375 15 1372 Ramazan NİSAN Nisan 4 1956 2 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.21 10 33 öğle 12.14 5.27 İkindi 15.58 9.11 Aksam 18.49 1200 Yatsı 20.25 1.37 İmsak 3.34 U6 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • Selimiye Askerî Satın Alma Komisyon Bşk.lığından 1 Selimiye Top.Birlikleri ihtiyacı için 2500 liralık patates pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Kat'î teminatı 375 liradır.3 İhalesi 19 Nisan 1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • BEBEK GAZİNOSUNDA Muazzam programa ilâveten Müthiş Komikler Balarıları'nı Her Akşam Yalnız Gazinomuzda Dinleyebilirsiniz.Her pazar içkisiz aile matinesi Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • Fennî Gözlük Ticarethanesi Zengin çeşidlerile müşterilerin hizmetine girmiştir.ZEISS BRI LLE NGUSIR S.VİKOPULOS T.KÖSEOĞLU Harbiye Halâskârgazi cad.49 Tel:48 54 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • DAKTİLO ARANIYOR Seri yazan ve Lise mezunu bir daktiloya ihtiyaç vardır.Taliplerin 21 27 52 telefona müracaatlarıu*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • İfi J J HASSAS TORNA TEZGÂHI PUNTA YÜKSEKLİSİ ı 170 MM.ARA PARÇA ÇIKTIKTAN SONRA ALABİLDİĞİ İS KUTRU t 4BO MM.PUNTALAR ARASI MESAFE ı lOOO MM.TAMİR ATÖLYELERİ İÇİN ELZEM.KULLANIŞI BASİT.HASSAS,YARI NO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • FABRİKA MÜDÜRÜ ARANIYOR İzmirde Linter Daireleri dahil büyük bir yağ fabrikasının gece servisinde,saat 22 den 6.30 a kadar Müdür olarak vazife görecek tecrübeli,fabrika faaliyetini kontrola ve intizam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • Rakipsiz San'atkâr ZEKİ MÜREN BEBEK GAZİNOSU ve HAKKI DERMAN her akşam muazzam programa ilâveten,her pazar tekmil programla içkisiz aile matinesi.Tel:63 62 69 63 6711
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • Orta Dogu'da anlaşma imkânları belirdi İlk olarak Mısır ve İsrail yazılı teminat verdiler.Gelişmeler bekleniyor [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE,14 Dün gece bildirildiğine göre,Birleşmiş Milletler Genel Sekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • KIZIL CİNLİLER BİR MİLLİYETÇİ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ [ASSOCIATED PRESS] TOKYO 14 Bugün Pekin radyosu yaptığı bir yayında.Milliyetçi ve Komünist uçakları arasında bir çarpışma vukubulduğunu ve Fukien eyâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • Kanada askerî malzeme gönderiyor [ASSOCIATED PRESS] OTTAWA,14 Bir kaç hafta zarfında 1.100 tondan fazla Kanada askerî malzemesi NATO memleketlerine yardım programı ile ilgili olarak sekiz.NATO memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • Pazartesi akşamından itibaren TİW C Sinemasında ikinci Dünya JU £t tJ Harbi sırasmda BERLİN'de Geçen korkunç bir casusluk vak'ası GECE KUŞLARI Night People)RENKLİ SİNEMASKOP Artistleri:Gregory Peck Br
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • S A N Sinemasında 17 Nisan Salı Suareden itibaren Nihayet aylardan beri beklenen KOCAMIN SEVGİLİSİ GENEVİEVE)İnce esprileri,taşkın neş'esi,tatlı müziği ve caıüı hareketleriyle,sizleri de kendisine hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • NEZLE BAŞLANGICINDA BİR ÇOK FENALIKLARI ÖNLEMEK BAKIMINDAN er TABLETLİK* SAŞE J OPON baş,dış,adale,sinir,romatizma,siyatik ağrılarına karşı E35U bayanların muayyen za mantardaki sancılarında faydalıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • İKİNCİ İLÂN İSTANBUL BANIMI Türk Anonim Ortaklığı İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN,Kurucu ortaklarımızın,taahhüd ettikleri sermaye hisselerinin 10 unu ödemeğe davet olunmalarına İdare Meclisimizin 28.3.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • ŞEREF GİYİM SALONU'tıda En güzel mevsimlik kumaşlardan hazır ve ısmarlama birinci sınıf Takım Elbise,Spor Caket,Pantalon,Tayyör,bayan pantolonu ve Mantoları TAKSİTLE rliktirrb'v^-r?SULTAN HAMAM Dilbe^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • Hfc AİLE SOFRASINDA Çorba,pilâv ve makarnalara bir kaç dilim nefis APIKOĞLU sucuğundan katınız.Yemeklerin lezzetini arttırırsınız.HER EVDE Et yerini fazlasıyla tutan nefis APlKOĞLU sucukları çok idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • San Marino Cumhuriyeti'nin topları çalındı [ANADOLU AJANSI] SAN MARİNO CUMHURİYETİ,14 Bologvya Üniversitesinin muzip talebeleri,dün gece gizlice San Marino'ya girerek,ufak cumhuriyetin sahip olduğu üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • NEVİ YÖBK ÇİKLET Küçükpazar:Sabun Hanı sokak No.12/15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • ZAYİ Ağacami'den Tepebaşı'na,numarası bilinmeyen bir taksi ile gelmekte İken 1952,1953.1954,1955 yıllarına ait faturaları koymuş olduğum çantayı takside unuttuğumdan bulan Bursa sokak 20 numaraya geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • Selimiye Askeri Satın Alma Komisyon Bşk.lığından 1 Alenıdağ ve Ömerli garnizonları için 2500 liralık patates pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Kat'î teminatı 375 liradır.3 İhalesi 19 Nisan 1956 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • dil llilTM r taze li a i kendili T vdl âevcLızız Bir ev kadım olmakla ev ve çocukla rınızın bakımı ile meşgul olup ken ilinizi ihmal etmeyiniz.Bu hal,bıı çok felâketlere seheb olabileceğin her gün hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1956
  • Avrupa Filimciliğinin 2 muazzam yıldızı LOLLOBRİGİDA YİTTORİO DE SİCA Bu mevsim başmda gösterilip harikulade bir muvaffakiyet kazanan AŞK ve HAYAL Şaheserinin mâbad ve sonu olan AŞK ve KISKANÇLIK İsim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.04.1956
  • Adalet kalesi önündeki bir karamboldü İsmet ile Cahit topa çıkıyor Adalet ile Vefa berabere kaldılar Eğer hakem Zülbahar Sağnak,«22 ,s.ve «77» nci dakikalarda kafi neticeye giden Adalet forvetine yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1956
  • RİNGANIN ÇENE KEMİĞİ ÇATLADI Brezilyalı millî oyuncu hastahaneye kaldırıldı.Durumu tehlikeli ANKARA,14 Coşkun'un sert bir sağ kroşesine mâruz kalan Vasco De Gama'nın kıymetli oyuncusu Pinga'nın çene k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1956
  • ANKARA'DA DÖRTLÜ TURNUA BAŞLADI G.Saray:4 Vasco de Hacettepe 2 Beşiktaş 1 GALATASARAY'IN RÖVANŞ MAÇININ SON DAKİKALARINDA PINGA'NIN ATTIĞI ÜÇÜNCÜ GOLDEN SONRA KAVGA ÇIKTI ANKARA,14 HUSUSÎ)Vasco De Gam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1956
  • BU GECEKİ MÜSABAKALAR Bu gece Spor ve Sergi Sarayında Macar Millî Güreş Takımına karşı ikinci müsabakamızı serbest stilde yapacağız.Greko Romen müsabakalarına nisbetle,serbest stilde dalıa iyi bir net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1956
  • Fenerbahçe dün Adanada galip DEMİRSPOR'LA KARŞILAŞAN SARI LACİ-VERTLİLER SAHADAN 2-0 GALİP AYRILDI ADANA,14 Hususî)Şehrimizde bulunan Fenerbahçe profesyonel futbol takımı,bugün ilk karşılaşmasını oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1956
  • Hüseyin Akbaş,yukarıda görüldüğü gibi rakibini bütün oyun müdde tince zor pozisyonlara düşürdü ise de Macar hakemlerin gadrine uğrayarak mağlûp addedildi.Macarlarla4-4 berabere kaldı Beraberliğe Macar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1956
  • K Herkes,ama herkes,iyiydi o gün.Takım kül hâlinde bir zafer müjdeliyordu.Bu zafer,3—1 Macar galibiyeti oldu.Macar takımı idarecisi Gustav Sebes,maçtan sonra fikirlerini şöyle hulâsa etti:Galibiyeti f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor