Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • EN SON HABER Rusya 5 milyar Dolarlık yardım yapacak [ASSOCIATED PRESS] CENEVRE.Sovyet Dıs Ticaret Vekili Kamanov'un Birleşmiş Milletler Avrupa İktisadi Komisyonuna bugün bildirdiğine göre.Sovyetler Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • Menderes'Millet kaderini onlara bırakmaz,dedi Muhalefetin işbirliğine temasla Başvekil "Uğurlu olsun,temennisinde bulundu [Hususi surette giden arkadaşımız Terfik DOĞAN'dan] ADANA,9 Bayar ve Menderes,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • 3 TEZAHÜRAT Evvele* Seyhan Barajının acılığını yapan Reisicumhur Celâl Bayar ve Başvekil Adnan Menderes,dün Tarsus ve Mersini ziyaret etmiş ve buralarda büyük tezahüratla karşılanmışlardır.Resim,Bayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • SEÇİM KANUNU içil yeni tasarı Hürriyet Partisi Meclise hükümetin geri aldığı tasarıya benzer bir teklif getirdi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Hürriyet Partisi Meclis Grupunun aldığı karar mucibinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • İŞBİRLtĞt TEKUFİNtN akisleri I Has us!Muhabirim:Mücahit BEŞER'den ANKARA,9 Diğer muhalefet partilerine mensup şahıslar C.H.P.nir işbirliği mevzuundaki tebliğini tereddütle karşılamakta ve İnönü'nün İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • İzmir'de zorbalar bir gelin alayını çevirdi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,9 Değirmendere yolunda çevrilen bir gelin alayı 40 kadar zorba tarafından yolu kesilerek istenilen para verilmediği İçin sopa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • HAFTANIN ŞARKISI «Haftanın Şarkısı» programının gördüğü alâka gittikçe genişlemektedir.Okuyucularımız bu haftaki program için Batı müziğinden seçmeler yapacaklardır.DİKKAT:Okuyucularımızın istedikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • 'SENENİN DÜĞÜMÜ Sarayda Kelly için 8 odalı daire hazırlandı DÜĞÜN PROVASI FİLME ALINDI.KELLY DÜN GECE VAPURDA SABAHA KADAR EĞLENDİ HUSUSİ SURETTE GİDEN ARKADAŞIMIZ ÜMİT DENİZ BİLDİRİYOR)MONTE CARLO,9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • Rainier Kelly ile ancak iicarî evlenme yapıyor ÜMİT DENtZ'in Monako'dan gönderdiği bu yazı 3 üncü sayfamızdadır 024336076413012836911
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ Yolunu şaşıran Hopa döndü İdarenin «dön» emrine riayet etmiyerek Marsilya'ya gidisi büyük bir kaçakçılık söylentisine sebep olan «Hopa» şilebi,yükünü Derince'de boşalttıktan aonra liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • Kıbrıs'ta yeni hâdiseler oldu [ASSOCİATED PRESS] LEFKOŞE,9 Kıbrısta öğrenci nümayişleri yeniden artmıştır.Bugün yine erkek ve kız öğrencilerden müteşekkil bir grup,Levitu köyü sokaklarında hâdiseler ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • Uşak'ta fırıncılar grev yapıyor F Hususî Muhabirimiz S âdi BÜLBÜL'den] UŞAK,9 Uzun zamandanberl un ve odun fiatlarının yükselmesini bahane ederek,ekmek fiatına zam isteyen fırıncılar,taleplerinin kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • 24 üncü TİCARET Vekilinin sandalyası yine bos kaldı.Yığın yığın iğ,dört gözle Vekil bekleyecek.Zâten be?on gündür,Ticaret Vekâletinde,muamelât stop etmiş.24 üncü Vekili bekleyelim bakalım.Pahalılık,su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • Sabık Vekillerden birinin gelini barda yakalandı Sabık Vekillerden birinin gelini,evvelki gece Beyoğlundaki barlardan birinde,konsomatris olarak çalışırken yakalanmıştırcN» adındaki kadın,Vekilin oğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • işi,Çakıp'ın 6 ncı ölüm yıldönümü Bugün Mareşal Fevzi Çakmak'm 6.ölüm yıldönümüdür.Merhum,İstiklâl Savaşında olduğu gibi,modern Türkiye'nin kuruluş ve gelişmesinde de birinci plânda rol almış,1944 yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • Döviz bütçesinin tanzimi isteniyor İKTİSATÇILAR DERNEĞİ KÜR SİSTEMİNİ TERKLE TEK DÖVİZ KURUNA GİDİLMESİNİ TEKLİF ETTİLER Türkiye İktisatçılar Derneğinin dış ticaretimizle ilgili meseleleri* görüşmek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • TÜRKİYENİN EN UZUN KÖPRÜSÜ AÇILIYOR Bugün açılış merasimi yapılacak olan Birecik Köprüsü 720 metre ile Türkiyenin en uzun şose köprüsüdür.Birecik köprüsünün inşası için 4.400 ton çimento,921 ton demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • Uludağa gelecek yıl 22 dakikada çıkıla b i iecek 34 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK TELEFERİK BİR DEFADA 40 KİŞİYİ DAĞA ÇIKARABİLECEK Bursa ile Uludağ'ın en yüksek tepesi Bakacak arasındaki yolculuğu 22 daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • FINDIK İŞİNDE DÖVİZ KAÇAKÇILIĞI GAZETELERDEN HAN KAPISINDAN SIĞMAZ.FLNDIK KABUĞUNA SIĞAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • Komünistler Kür ediyormuş Dahiliye Vekâleti ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan bir müracaatta,memleketimizdeki hür Rumenler'in,komünist ajanlar tarafından takip ve tehdit edildikleri bildirilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1956
  • Iran Şahı ve Kraliçesi 15 Mayıs'ia geliyor [ASSOCİATED PRESS] TAHRAN,9 İran Hariciye Vekili Dr.Aligili Ardelal bugün Iran Şahı Muhammed Rıza Pehlevî ve Kraliçe Süreyya'nın iki haftalık bir ziyarette b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • Ş£KEîRBANK Beyoğlu Şubesinin Açılış ikramiyesi 25NİSANDA ÇeMüföJt e BUGÜN AKŞAMA KADAR yatıracağınız her 100 liraya bir kur'a numarası fle bu çekilişe İştirak edebilirsiniz,j MEVDUAT SAHİPLER» AYRICA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S.RECE I* DOKSAT ADET ZORLUKLARI Tenasül çağındaki kadınlarda 3-4 haftada bir kadınlık uzuvlarından kan gelmesi demek olan ay hali,bazen olmayabilir,bazen de aksaklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • MİM.IIIIHIIIIllllllI.MMKiifMI.il.ıııl mı im ı im.II.imim İSTANBUL İ 12.27 Açılış ve program 12.30 ğ Öğle konseri 13.00 Şarkılar Afi-E tab Karacan 13.30 Türküler ğ 13.45 Haberler 14.00 Küçük or-kestra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI 5 l s u.50.000 75000 50000 50000 75000 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için Bankamızııf gişelerine müracaat ediniz.7.1«W^a;f.H.1«iMıTfiHI'H. H.IW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • istanbul vapuru Venediğe gidiyor Denizyolları İşletmesinin yeni ihdas ettiği Adriyatik hattı vapur seferlerinin program ve hazırlıkları tamamlanmak üzeredir.24 nisanda başlayacak olan bu hatta,İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • «SAHİBİNİN SESİ» Müessesesi Personeli,Patronları Bay Vahram GESAR'm kısa bir hastalıktan sonra vefat ettiğini derin teessürle bildirir.Cenaze merasimi bugün salı 10 nisan 1956 saat 14 de Beyoğlu Balık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • «SAHİBİNİN SESİ» Müessesesi kurucularından Bay Vahram GESAU'm kısa bir hastalıktan sonra vefat ettiğini derin teessürle bildirilir.Cenaze merasimi bugün salı 10 nisan 1956 saat 14 de Beyoğlu Bahkpazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • «MİHRAN GESAR OĞULLARI» Halefi,VAHRAM GESAR ve OR-TAKLARI Müessesesinin Personeli,Patronları Bay Vahram GESARın kısa bir hastalıktan sonra vefat ettiğini derin teessürle bildirir.Cenaze merasimi bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Dul Bayan Arusyak Gesar,Bay ve Bayan Arşen Gesar ve evlâtları,Bay ve Bayan Mihran Gesar ve evlâdı,Bay ve Bayan Alber Sürmelyan sevgili eşi,pederleri,büyük pederleri Bay Vahram GESAU'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • 9 Mart 1956 Pazartesi SERBEST ALTIN FIATLARl Cumhuriyet 83.50—83.70 Reşat Vahit 96.00—96.50 79.00—79.50 Hamit 80.00—80.50 j Aziz 78.50—79.00 Gulden Hollandî 78.50—78.60 Külçe 1217—12.20 ingiliz Viktor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • Peyâmî Safa'nın konferansı Bugün Peyami Safa,Öğrenciler Lokalinde eski Eminönü Halkevi)saat 17 de «Eski-Yeni Kavgası mevzuunda bir konferans verecektir.Giriş serbesttir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • fsİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)çölüm Bataklığı» Steve Cochran Renkli.İngilizce.Suare:Asrî Bakire May Bvitt İtalyanca.MELEK Tel:44 08 08)«Kontes Valevska» Greta Garbo İngilizce.ATLAS Tel:44 08 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • Yolları kapıyan gecekondular kaldırılıyor Yeni kapıdaki yıkılan Aya Todori Kilisesinin bulvar üzerine düşen kısmı İstanbul Belediyesine bedelsiz olarak intikal etmiştir.Bedelsiz intikal,Harita Şubesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • OLCU misyoner çarşı pazar dolaşır,söz ve yazı hâlinde,dinin müsbet ilimlere aykırı olduğunu telkine çalışır.Solcu gazete ve dergilerde bu iddiaya sık sık rastlarız.Müsbet ilimlerin ve tekniğin vatanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • KISA HAÖERtlR P İŞLEMECİLER Kooperatifinin dün yapılan Kongresinde,makine yedek parçası darlığından şikâyet edilmiş,iğne ve sim gibi ihtiyaç maddelerinin karaborsaya düştüğü ileri sürülmüştür.0 ÖMEHLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • 50 toplantıya 2000 lira hakkı huzur Şehir Tiyatrosunun 40 liraya gelen edebî hey'et toplantılarının işe yaramadığı iddia ediliyor İstanbul Şehir Tiyatrosu edebî heyeti üyelerinin,müellif ve mütercimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • Ram a s tın pidelerinin FİÂ11 BELLİ OLDU Francala unundan yumurtalı 30,yumurtasız 25.Ekmek unundan yumurtalı 40 yumurtasız 30 kuruşa satılacak I Nisanın 12 sine tesadüf eden önümüzdeki perşembe günü M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • I Bir ayda 129 I I milyon lira vergi alındı 1 Böylece esnaf,geçen İ yıla nazaran 98 mil-i yon fazla vergi ödedi 9 Esnaf vergilerinin,son kira E H zamları dikkate alınarak tah-|j sili cihetine gidilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • Ceylâni ailesinin ölüm sırası iesbii edilemedi Miras tesbitinde birinci derecede rol oynayan ölüm sırası,Morg raporuna göre anlaşılmıyor Galip Ceylânî'ye ait mirasın taksimi yüzünden çıkmış olan dâvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • 2 8 I.E.T.T.işçisi belge alıyor I.E.T.T.idaresi tarafından personel için açılan ve kalifiye işçi yetiştirmek gayesi güden kursun birinci devresi sona ermiş,başarı gösteren 50 işçiden 28 ine dün belgel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • Mazırlayaı»:Dr.Halûk CIU.ÖV1 u Bîr kısım ithalât "talep haddi,dışında bırakıldı Bilindiği üzere,mer'i dıg ticaret rejimine dair ek talimatnamenin 13 üncü maddesine göre,ithalâtta döviz tahsis talebi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • Kumar yüzünden arkadaşım yaraladı Şehremininde kumar yüzünden bir yaralama hâdisesi olmuştur.Bu semtte Paşabakkal sokağında Şeref Karabaş'm kahvesinde evvelki gece kumar oynamakta olan Mehmet Aydın ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1956
  • 9 trafik kazasndaı 1 ölü,24 yaralı var Kazaları yapan şoförlerden biri kaçtı,bir başkası ise ehliyetsizdi Son yirmi dört saat içinde şehrimizde cereyan eden 9 trafik kazalında 24 kişi yaralanmış,bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • SENENİN DÜĞÜNÜ l.llB»AI.I,l,HP,Hl,ll.ı,l.l^|i.lJ.I,l.t İt,I.I II ı KİJ^ SK'-W:i 4VRUPAYA HAKİM OLAN TEK DÜŞÜNCE 'Rainier,Kelly ile ancak ticarî evlenme yapıyor» Monako düğünü iki sebeb tahtında isliyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • BANA SOR a mes'ut olmak!urü T.İstanbul)hayatından neı mun değil.San'atkârmış.Kaian ı da iyiymiş ama daha faz-M istiyor:eden benim de lüks otomom bili'ı olmasın?Neden ben de bir vill da oturmayayım,ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • CİCİ CAN ^*j*ıYE,gelmek İRSEN BURAYA GELE SÜR MİSİN?«OkTiVE O AD4Ç *Ç46üK SÖVLEpı Ki.ZES5AM DA INLAMADjl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • ZEHİR HAFİYE M6 1&ÖTLİ* NİYETLİ MÜHENDİS ABDÜRREZAK ClMBiZ HATÇE%Yİ MAHSUS HAFİYENİN YOLUNA KOYMUŞTU BİR YANDAN DA KENDİSİ MALZEMESİNİ ALARAK BİR KAMYONDA ÇALIŞMAKTAYDI.ROBOT KAÇIRDIĞI OM-Bız hat-çe'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • Fransa,ihtiyatları silâh altına alıyor Bu suretle teşkil olunacak 75 bin kişilik ordu peyderpey Cezayir'e sevkedilecek [ANADOLU AJANSI] PARİS,9 Başvekil Guy Mollet Cezayir'e sevkedilecek ihtiyat kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • HAREKAT CEZAYİR,9 Fransızların giriştiği büyük harekât devam etmektedir.Son olarak mukavemetçiler 102 ölü ve yaralı vermişlerdir.Fransızların kaybı da ağırdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • Amerika'da ölen eski bir izmirli mühim miras bıraktı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] I İZMİR,9 Amerika'da ölen Mechael Calaro isminde eski bir izmirli,mühim miktarda miras bırakmıştır.Kendisi 29 kasım 1878 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • Bir açıklama "8 nisan tarihli gazetemizde cBandırma Belediye Reisi Kayboldu» başlıklı bir haber çıkmıştı.Dün Bandırma Belediye Reis Vekili Rızâ Başaran'dan aldığımız bir telgrafta,Belediye Reisinin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • Bir açıklama 9 11 ocak tarihli gazetemizde «Paslı Makasla Göbek Kesen Ebe Mahkemede» başlıklı bir haber çıkmıştı.İstanbul Sıhhat Müdürlüğünden aldığımız bir mektupta,Küçükçekmeee'deki mezkûr doğumun r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ VAGON BLÖ CİNAYETİ Vagon Blö'de Faruk Nart adında birini tabanca ile öldüren Emniyet Müdürlüğü şoförlerinden Hayrettin Sinemin duruşmasına dün de devam edilmiş ve maktulün annesi de dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • Amerika'nın en yaşlı adamı öldü [ANADOLU AJANSI] SANTİAGO Şili)9 Amerika kıt'asının en ihtiyar adamı sayılan 133 yaşındaki David Fernandez Vallejo,ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • SELANİK BANKASI f 30 Nisan Keşidesi 25.000.LİRA Bir Kişiye 15.000.LİRA TAFSİLAT GİŞELERİMİZDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • Urdun Kralı Şam'a gitti Kral Hüseyin ile Şükrü Kuvvetli Bağdat Paktiyle alâkalı müzakerelere başladılar [ASSOCIATED PRESS] ŞAM,9 Ürdün Kralı Hüseyin bugün,Suriye Cumhurbaşkanı Şükrü Kuvvetli'nin davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • Uşak'la sinema Hatları beş kurusa indirildi A [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] UŞAK,9 Fırıncılar ekmeğe zam isterken,sinemacılar da fiatları düşürmüşlerdir.Bilindiği gibi,10 kuruşa sinema oynatmakla rekor kıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ B.B.C.Yorumcusu Vilâvfittfi ^n9iiterc'nin ta~ nınmış muharrirlerinden ve B.B.C.yorumcularından Mr.Derek Patmore dün İstanbul Valisi Prof.Gökay'ı makamında ziyaret etmiştir.Mr.Patmore An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • Bir kadına dilini çıkaran Erdem Buri mahkûm oldu Caz kritikçisi olarak tanınan ve radyoda bu mevzu ile ilgili konuşmalar yapan Erdem Buri,tanımadığı yaşlı bir kadına hakaret etmek suçundan dolayı Adli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • Amerika'da kar ve toz yağmuru Bir şehrin üzeri toprak bulutlariyle kaplandı.Kar fırtınası tehlikeli oluyor [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,9 Dündenberi Kuzey Amerika'yı saran karlar gittikçe tehlikeli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • ¦J\m$m i  riUÇHAN ÜNVEKJ MİMAR SINAN ANILDI f^ü/c.Ta,rk "ı"»«r Ko^a Si.^^joö tncı olum yıldönümü münasebetiyle,dün okullarda anma törenleri yapılmıştır.Bu törenlerde,Türk mimarisine cami,han,hamam,kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1956
  • III I II IHIM mıı [TAKVİMDEN 1 BİR YAPRAK En ulağı kan kırmızı ON,ON BİR yaşlarında veledler,bir hırsız kumpanyası kurmuşlar,yükte hafif,bahada ağır,hazan da yükfe ağu\bahada hafif ellerine ne geçerse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.04.1956
  • DEMİR YUMRUK demek:keith finnerty'nin PATRONU SANA CAZE-¦TEOE BİR i$ TEKUF em BENi İSTİDATLI BU'-DUĞUNÜ,BcNİ DENEMEK fSTEO SOyLEDi İl V~ır 1 J î/KV *f«rı iıu IfP îtti 1-IV JOHNCMURPHY BU ÎŞİ KABUL EDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1956
  • mm J^3 WAlTDİSNfY KEDİLER.OEGİU BÜTÜN BU İŞİ Bu BACAKSIZ YAPTI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1956
  • TOMBIK troS:4 n I DAZLAK.KAllEŞ.VE "ÜÇÜNCÜ J ~JL 3^*^n\2*î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1956
  • CİSGO KID IOSE SALINAS,ROD REED ffliÜTHİŞ BİR.SÜRATLE ÖSCO 45 L/K TABANCASINI ÇIKARIYOR VB I KARA MACK'A ATEŞ EDİYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY DANSA GİTMEĞE s HAZIRIM AMA 4HASAN GÖeÜNÜR-LERDE yOK.AYSEL TuALETÎNİ TAZELİYOR.SİZİ HERHALDE BU KAPAR ERKEN SEK LEMİyORDLL/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1956
  • 6 Ut SOLDAN SAĞA:1 Bir maden Eri' küçük mülki birim,2 Güneş eski)Dahi edatı,3 Resmin hicvi,4 Basına K gelirse tedavi olur İstanbul adalarından biri,5 Kuytu,yarı karanlık,6 Düğün tatlısı Bir harf,Bir l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1956
  • OĞLAK BURCU fc f22 Aralık 20 Ocak] Bugıin alâkanızı meslek ve işiniz u/erinde toplayınız.Başarı var.KOVA BURCU f2l Ocak 19 Şııhatl Defiı İh bir gün ve gece sızı bekliyor Hamli leı yapmanız ınuınkun.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1956
  • OLUM PERDESİ UMIT DENİZ Tefrika No.24 Tabiî,kalkıp da bana,«Okuduğum casusluk mektebinde bu lisanı tahsil ettim.diyemezdi ya.Bu şuada taksi gelmişti.Musa Efendiye bırakmadan ilerleyip kapısını açtım.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1956
  • HEP YARIN Yazan:CAHİT UÇUK Tefrika No.24 Taflanlar hışırdadı.Gülnuş fırladı.Siyah kadife pantalon yuvarlaeık kalçalarını,düz karnını,güzel uzun bacaklarını sımsıkı sarmıştı.Bu baştan aşağı siyahlık in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1956
  • IBU HÂTIRA SERİSİNİN YÜRKİYEDK NESİR HAKKI MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİR] AŞKI İMPARATORLUĞA E RC IH:EDİLEN YYİNDSOR DÜŞESİNİN HATIRALARI Yaz Büyük bir evleri vardı.Ben kendilerine yük olmayı istemediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1956
  • İ Samimî söz BAZAN geceler,gecelerce,insana bir kaç sa-atçik uyku yeter de artar.Soma birden aç-ç iıktan da susuzluktan da beter bir uyku hasreti başlar.Hangi mecburiyetlerle onsuz kal-5 ılığınıza boş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1956
  • AŞK HİKÂYESİ AYPERİ'NIN SI TEFRİKA No:3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Genç Doktor Ertucınd.hemşire Ayperiyi sever.Fakat ailesine,onların münasip gördükleri Canseni almayacağını söyliyemez.Ayperi'den ikinci ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • MENDERES "MÎLLET KADERİNİ ONLARA BIRAKMAZ» DEDİ ğ Baştarajı birincide DEVRİ SABIK Başvekil,bundan sonra altm mevzuunda,muhalefetin sözlerinin yersiz olduğunu söyledi ve «Hesap sormak» mev-Buunda öyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • SARAYDA KELLY İÇİN 8 ODALI DAİRE HAZIRLANDI t Baştaraiı birincide Rainier'in babası Kont Plignaci 11» annesi Prenses Charlotte 933 yılında boşanmışlardı.Düğün dolayısiyle her ikisi de Monte Carloya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • Aşkı her cephesinden tahlil eden bir film ÜMİTSİZ AŞK Aşk.Beşeriyetin ezelî ve ebedî problemi.Romancılar istedikleri kadar roman yazsınlar,ruhiyatçılar durmadan insan ruhunu tahlil etsinler,gine de bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • İNGİLİZ TİYATROSUNUN Dünyaca Tanınmış Büyük Üstâdları SYBİL THORNDİKE ve LEW1S CASSON Her b.ri ayrı programla 2 şiir ve dram san'atı gösterisi S A İ A Y da 17 NİSAN SALI SAAT 21.15,18 NİSAN ÇARŞAMBA S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • ARANIYOR-Demirköprü barajında çalışacak yazısı güzel tecrübeli desinatörler aranmaktadır.Brüt aylık ücret 400 ile 800 liradır.Yukarıdaki şartları haiz isteklilerin meslekî çalışmaları ve ailevî duruml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • m& Gönülleri fetheden 0^ vivnuııerı Teınec lazibe Puro Tuvalet Sabununun eseridir Filim yıldızlarına has o sihirli cazibe ve güzelliğe sahip oljmak isterseniz GÖNÜL YAZAFTın tecrübesinden istifade edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • Beden Terbiyesi istanbul Bölgesi Başkanlığından:Macar Güreşçileri ile 14 ve 15 nisan tarihlerinde Spor ve Sergi Sarayında yapılacak Millî Güreş karşılaşmalarının biletleri 12 nisan 1956 perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • MUHABERAT MEMURU ARANIYOR Türkçeden maada Fransızca,ingilizce ve Almanca lisanlarından ikisine bihakkın vâkıf ve seri daktilo yazabilen muhabere işlerinde çalışacak tecrübeli memura ihtiyaç vardır.Tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • TEKLİF tSTENE İLANI Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden:Diyarbakır fabrikası için 1000 kilo permutit alınacaktır.Kazan suyu tasfiyesi için olup tane büyüklüğü O.ET-l mm.dir.Tekliflerin asgarî 10 gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • HtCRÎ SALI RüMÎ 1375 10 Mart Şaban NİSAN 1372 28 1956 28 VAKİİ VASATİ ezan!GUneı 5.29 10.46 öğle 12.15 8.33 ikindi 15.57 9.15 Aksam 18.43 12.00 Yatsı 20.18 1.35 İmsak 3.44 9.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • Milliuef Hix£h q&feX&ıi.Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMEND KARACAN Yazt İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ B a.s t l d ı ı i yer:MİLUYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • NAFIA VEKÂLETİ DSİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İ Etüd ve Plân dairesinde yevmiyeli olarak çalıştırılmak üzere su,inşaat mühendisi,jeolog ve tecrübeli ressamlar alınacaktır.2 Askerliğini yapmış olanlar tercih e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • 1956 PARİS SERGİSİ 5 den 21 Mayıs'a kadar «Cihanşümul,Milletlerarası ve Fransız Müstemlekelerine ait Sergi» 13.000 den fazla müessese sergiye iştirak etmektedir.ZİRAAT MEKANİK ELEKTRİK NA-FIA İNŞAAT M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • Batildres)Ceket Pantalon ve Başlık Yaptırılacak Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden 1 Açık eksiltme usulile 125 takım Batildres)ceket,pantalon ve başlık yaptırılacaktır.2 Keten kumaşı da müteahhide ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • Şehir Tiyatrosu Dram Kısmı Bu Akşamdan İtibaren BANA DOKUNDUN «You Touched Me» Yazan:Piyes 6 Tablo Çeviren:Tennessee Williams Donald Wiudhanı Sahneye Koyan ve Dekor Sadık Balkan Max Meinecke Müzik Ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • SoğuTc algınlığı ağrılarını teskin için OPON faydalıdır mir OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma ve soğuk algınlığından mOtevelllt ağ-rtlar ile bayanların muayyen zaman* lardaki sancılarını teskin için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • M o tabiî bir lezzeti var!Bir dilim ekmeğin üzerine SANA sürünüz ve tadınız.İlk lokmada hayretler içinde kalacaksınız:SANA'da en iyi tabiî bir yağın nefaseti,taze ve kaymak gibi lezzeti vardır.Sofrada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • 'I I I Modern tesislerimizde,sıhhi şartlar altında en iyi malzemeden imâl edileni konservelerimizi BALIK SANAYİİ KALKINMA T.A.O.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • Elbeffe ferlii)ecebinir/sîzin sert sakalınızı ancak POKER-PLAY traş edebilir.Sert sakala 0.10 m Yumuşak sabla 0,08 mA POKER PLAY Kullanınız/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • ARANIYOR-Denıirköprü Barajında çalışacak Betonarme resimleri üzerinde ihtisası olan mütehassıs proje ressamları aranmaktadır.Asgarî beş senelik meslekî tecrübeyi haiz olmaları şarttır.İngilizce veya F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • En mukaddesleri dahil,her şey para ile alınabilir.KANLI Beklediğiniz her şeyi içinde bulabileceğiniz filmdir.Bu gece RENKLİ SOMER'de Yalnız kaîb satın alınmaz NEHİR Vatan aşkı Macera.Heyecan.Kadm aavg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • YARIN AKŞAM MELEK Sinemasında JUDY HOLÜDAY JAGK LEMON tarafından,nefis bir surette yaratılan şahane komedi ALEVLİ HALKA Ayrıca:FOX Dünya Havadisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • Jl A Sinemasında BU AKSAM Suarede VİTTORİO DESİCA MAY BRİTT GABRİELLE F E R Z E T T İ'nin Fevkalâde dramatik bir tarzda yarattıkları:ASRİ BAKİRE LA VİERGE MODERNE)İlâveten SAHNEDE MOGAMBO filminde GRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1956
  • 18 Nisanda Monako'da yapılacak olan şahane düğünün efsanevi prensesi GRACE KELLY ve JAMES STEWART YENİ MELEK'te Şahane ve nefis bir filmde:ARKA PENCERE «RENKLİ» Filmin gördüğü büyük rağbet üzerine İKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.04.1956
  • 1956 Avrupa Snipe şampiyonasına katılıyoruz 1956 Avrupa Snipe sınıfı yelken şampiyonası temmuz ayında Yugoslavya'da yapılacaktır.Su Sporları Federasyonu da bu şampiyonaya iştirak etmeye karar verdiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1956
  • KISA HABERLER Belçika Federasyonunun,Avrupa tehirleri arasında bir handbol şampiyonası yapılmasına karar vermiştir.Tıvickenham'da yapılan üçlü futbol turnuasında,ingiltere üniversiteleri futbol takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1956
  • ÇALI M ÜST LEFTERlnH^ Yazan:HALIT TALAYER 24 FRANSIZ NİCE TAKIMINA GEÇİŞ.Fierontina'lı idareciler Leftere dâvayı kazandığı güne kadar,onu Nice'e satmak niyetinde oldukların d an bahsetmemişlerdi.Bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1956
  • AVCILIK" Turhan TAMERLER PATRİCK HAMİNGWAT İS-TANBUL'da:Amerikalı tanınmış roman muharriri Ernest Hamingıvay'in oğlu Hamfhgway,memleketimize gelmiş bulunmaktadır.Babası gibi avcı olan ve hayatını avcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1956
  • VEFA BUGÜN kampa giriyor Vefa profesyonel futbol takımı 18 kişilik bir kadro hâlinde bugün kendi stadlarmda yapacakları antrenmanı müteakip,Sirkeci Duru Palasta kampa gireceklerdir.Kampa antrenör Giov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1956
  • Su Sporları Federasyon Reisi geliyor Su Sporları Federasyonu Reisi Rıza Salih Saray,önümüzdeki günlerde şehrimize gelerek bazı tetkiklerde bulunacaktır.Saray,bu meyanda kulüplerimizin de ihtiyaçlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1956
  • Kendi idarecilerine göre:VASCO DE GAMA NİÇİN YENİLDİ 1 ÎKLIM DEĞİŞİKLİĞİ 2 KİLO FAZLALIĞI Cumartesi Beşiktaş karşısında ve pazar günü de Fenerbahçe olan Vasco de Gama takımı,yarınki Galatasaray maçına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1956
  • Demirtaş 4 Bozkurf 0 Demirtaş Bağlarbaşı sahasında yaptığı dostluk maçında B)takımı 1-1,A)takımı ise 4-0 galip gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1956
  • 3 büyüklerin maçı bu hafta da geri kaldı Beşiktaş ile Galatasaray Ankara'da Vasco de Gama ve Gençlerbirliği ile bir dörtlü turnuvada oynayacaklar Dün akşam Bölge binasında mutat toplantılarından birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1956
  • m^m-mm îMe j&i ¦tv**1",s KRI IK AN ^ orie^iz^e Ordu takımımızın ordıılararası turnuvada çok fena neticeler almasında büyük rolü olan Belçika'U yan hakem Roeykens,oyuncularımızın itirazları arasında sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1956
  • Fenerbahçe ADANA ya GİDİYOR Profesyonel Tertip Komitesinin Vasco De Gama organizasyonu sebebiyle maçları tehir etmesi üzerine haftayı boş geçirmek istemeyen Fenerbahçeli idareciler Adana ile iki maç y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1956
  • İki eski dünya şampiyonunun karşılaşması [BOSFORJ BOSTON,9 İki eski dünya şampiyonu olan hafif sıklet boksörleri Jimmy Carter ile Art Aragon'un 3 mayısta Los Angeles'de yapacakları boks maçı büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1956
  • Izmir'fî kaleci Âkın'ın Beşiktaş'a gireceği söyleniyor Öğrendiğimize göre İzmirsporun genç kalecisi Akın Beşiktaş kulübü ile anlaşmıştır.Vâkıâ idare-çiler her ne kadar bu mevzuda bir şey söylemekten ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1956
  • QFI P°rteki-Z mittî takımım güçlükle mağlûp eden Brezilya milli takımı National stadında tam kadrosu ile.FLAVIO COSTA ANTRENMANDA Brezilya milli takımının genç tek seçicisi ve antrenörü Flavio Costa P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1956
  • Profesyonel Tertip Komitesindeki mühim ifşaat [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,9 Profesyonel Lig Tertip Heyetinin bu akşamki toplantısında mühim bâzı ifşaatta bulunulmuştur.Kulüp idarecilerinden biri,rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ] KAZIRLANIYORLAR MİUÎ taktm se^'meleri hararetli bir saflıasmda.Resimde,antrenör Celâl Atik nezaretinde yapılan seçmeler görülmektedir.Güreş Milli Takımımızın kadrosu dün teshil edildi Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor