Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • YUNANİSTAN işbirliği istiyor Atina Hükümeti,Kıbrıs mevzuunda ticarî görüşmelere girişilmesini istedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • ATİNA,7 Yunan Hariciye Vekili Spiro Teotokis,dün pı eden bir konuşmasında Türkiye ile müdafaa,ticaret ve iktisadî lâzım geldiğini belirtmiş ve demiştir ki:[Associated Press Anadolu Ajansı] 'lâmentoda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • 1T.H.A.1 KURTARAN KÖPEK "C,10U Cll0,adındaki bu iki yaşındaki köpek,3 kişinin hayatını kurtarmıştır.Köpeğin sahihi Ilorst BethKe,karısı ve hizmetçisi Rece uyurlarken,bir borunıuı patlaması neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • BUDİST'LERİN büyük töreni [TÜRK HABERLER AJANSI] TOKYO,7 Buda'nın ölümünün 2500 üncü seneyi devriyesi,80.000 mabette çalınacak çanlar,bütün dünyaya gönderilecek mesajlar ve Budizm hakkında ingilizce o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • î z m i r Ticaret Odasının raporu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN J İZMİR,7 İzmir Ticaret Odası Meclisi,iktisadî durumun düzeltilmesine dair hükümetçe istenilen raporu Ankara'ya göndermiştir.Bu rapora göre,der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • Adapazarı siyasî düello sahası oldu Hususî Muhabirimiz Vahdettin Kollarkılıç'tan] ADAPAZARI,7 Hürriyet Partisinin yarınki kapalı salon toplantısında,Parti kurucularından Fethi Çelikbaş ve Kocaeli Mebu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • Bölükbaşı dün Kırıkkalede yine iktidara çattı C.M.P.Genel Başkanı konuşmasında altın stokunun kalmadığını iddia etti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] KIRIKKALE,7 C.M.P.nin Kırıkkale'de bugün yaptığı mitingde,O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • fR5!ir* £35 ^2 IRÜÇHAN ÜNVEKı MEYDAN ACILIYOR Bevazıt tanzimi için bakayan faaliyet devam etmektedir.Aylarca evvel istimlâk edilen,fakat tesvive işin «eıiken x:meydan,yapılan çalınmalar sonunda tamame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • Halfanın Haftanın Sarkışı MİLLİYET okuyucu-larının haftanın şarkısı olarak seçtiği «Perişan saçlarım» ve «Bir nigah K et kahrile bakma Allah aşkına» şarkıları dün gece saat 20.55 de İstanbul w Radvosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • sur?vLs m **Vj V M t/tjJİ M IRÜÇHAN ÜNVER] PARÇACI AD fîİİNFÇTF Medenî dünyada kendisine layık olan yeri almak için çalışan Türkiye,bir kıyafet T UVİIMIS meselesi ile de ister istemez karşılaşmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • HER AY 20 Talihliye Aylık Gelir YALNIZ DEMİRBANKTA dır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • Malenkov dün Rusya'ya döndü [ANADOLU AJANSI 1 LONDRA,7 Bir nıüddettenberi İngilterede seyahatte bulunan eski Rus Başvekil Georgi Malenkov bugün bir jet uçağı ile.Moskova'ya dönmüş ve mahalli saatle 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • Bandırma Belediye Reisi kayboldu Aynı zamanda İşçi Sigortaları doktoru olan Kâmil Uçansu Emniyetçe aranıyor |Hususi Muhabirimiz Öztıınalı'don I BANDIRMA,7 Bele'diye Reisi Dr.Kâmil Uçansu,henüz tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • C.H.P.HECL ÇATIYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.7 CHP.Meclisi bugün Parti Genel Başkanı İsmet İnönü'nün riyasetinde yapmış olduğu toplantıda bilhassa Seçim Kanununda yapılacağı söylenmekte olan deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • Uoqiu6u bu:Gitti gider!YANAN Kapalıçarsı kısım kısım tamir örerek acılıyor.Fakat.Ne dersiniz?Artık bu,eski Kapalıçarsı değildir.Yangın onun ruhunu ve mânasını yakmış.Belediye de onu tamir ederkenr İsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • C.H.P.bugün Bandırma'da miting yapıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BANDIRMA 7 Şehrimiz Demokrat Belediyesi,icraatını protesto etmek maksadiyle 15 gün evvel C.M.P.tarafından yapılan mitingden sonra yarın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ SAĞLIK fiİİNİÎ Dün bUtUn dii" a la kutlanan «DUnya Sağlık Günü*,mHUi»II\UUnW memleketimizde de geniş bir alâka toplamıştır.Resimde,Atatürk Kız Lisesinde bu münasebetle yapılan toplantıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • NEŞET HALİL VEFAT ETTİ Konservatuar eski İlmî Kurul Başkanı müzisyen,bestekâr ve hoca Dr.Neşet Halil Özden dün vefat etmiştir.Halil Özden,bir müddettenberi akciğer kanserinden muztarip bu i lunnıakt-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • Bir mühendisin e v i dinamitle uçuruldu [HUSUSÎ MUHASİBİMİZDEN] İZMİR,7 Milas'ın Ören nahiyesinde bir Mühendisin evi,dinamitle uçurulmuştur.Bu suikast hareketi esnasında,Mühendis Muammer Pancar,eşi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVER| Turizm Kongresi,dün Taksim Belediye Gazinosunda toplanmıştır.Bu toplantıda,turistik bakımdan tesbit edilen basarılar mükâfatlandırılmış,an bajarılı seyrüsefer memuru birinciliği de,resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • SEYHAN BARAJI Adnan Menderes iktisadî vaziyetimizi bugün izah edecek.Seyhan Avrupa ve Asyânm en büyük barajı oluyor ADANA,7 50 bin bayrak,kim olmuş.Binlerce müstahsilin [Hususi surette gönderdiğimiz a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1956
  • SAYFİYE iÇiN 250milyonlira kira ödenecek İstanbullular bu yaz en çok Boğaziçi için sayfiye parası ödeyecekler [NAİL GÜRELİ] Sayfiyeye gitmeğe hazırlanan İstanbullular,bu yaz kira olarak ortalama bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • TÜRK VE ALMAN VEKİLLERİ fiŞKTE rimizde bulunan Orta Doğu diplomatları şerefine bugün Vali Gökay tarafından bir öğle yemeği ziyafeti verilmiştir.Yemekte Dahiliye Vekili Ethem Menderes,Batı Almanya Devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • 1000 Mûkenlik GARANTİ MAHALLESİ Boğaziçine nazır Bebek sırtlarında kurulmakta olan 10.000 meskenlik modern bir sitenin en cazip mahailesidir.GARANTİ BANKASI Gişelerinde bir Mesken ve Arsa Tasarruf hes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • HAFTANIN FİLMLERİ Tlunicuc Dkcut,DORİS DAY ve FRANK SİNATRA levli Kalpler» de beraber oynuyorlar.ALEVLİ KALBLER ¦Young At Tleart» Rejisör Gordon Doııglas idaresinde renkli olarak «ıvrilmiş bir Warner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • S/S TARSUS'un ŞAHANE AKDENİZ GEZİSİNDE İSPANYA'da Aşk Adası PALMA MAYORKA İhtiras Şehri BARSELON Arzu edenlere:MADRİT)FRANSA'da NİS,KAN,MONTE KARLO,MONAKO,MARSİLYA Arzu edenlere PARİS)İT AL YA'da NAPO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ il Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT ADET GÖRME StuvHOte fOLUuuLu Abe t coerut s+*OfiPll4 İ ve HAUim İflABI 3ALİICI tOAHAM^İt NUV T AMİBİ KtuDOKTl YUAivaTAMIM RAUİM iç zACINDA t E S t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Pazar sabahı için müzik 9.00 Türküler 9.15 Haberler 9.30 Saz eserleri 9.45 Akerdeonla hafif melodiler 10.60 Sevilmiş sesler Sevilmfc şarkılar 10.30 Melodi kervanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • İSTANBUL VALİLİĞİNDEN Vefa Lisesi İdare memuru iken 30/9/955 tarihinde emekliye çıkarılan Niyazi Dinçdayının emekli işleminin tekemmülü için İstanbul Maarif Müdürlüğüne müracaatı lüzumu ilân olunur.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • serseri ruhum beni durup dinlenmeden yeni maceralara itercesine sevketmeseydi,ömrümü geçireceğim yer BOĞAZİÇİ olurdu,meşhur Fransız edibi bir dostuna yazdığı mektupta böyle diyor.Onun yapamadığını siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)«ÖlUm Bataklığı» Steve Cochran Renkli.İngilizce.MELEK Tel:44 08 B8 :«Kontes Valevska» Greta Garbo İngilizce.ATLAS Tel:44 08 35»:«Kumarbazın İntikamı* Oebra Paget Rer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • Satılık Villâlar Caddebostan'ın en mûtenâ yerinde,asfalt üzerinde1.702 metrekare arsalı,beşer odalı ve banyolu iki daireden mürekkep iki villâ.Dokuz sene vergiden muaf.Müracaat:Her gün 12.30 dan 14 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • PRATİK Şoför ve Motor Bilgisi kitabının ikinci baskısı ÇIKTI!Ehliyet imtihanına hazırlanmak ve lüzumlu bütün bilgi ve sualler ile cevaplan bu kitapta bulacaksınız.Yazan:SALİH AKTAN Satış Yeri Ahmet Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • B O R S J 7 Mart 1956 Cumart* SERBEST ALTIN FİATL 0 Cumhuriyet 82.90-Reşat 95.50cL j.504 504 Vahit 78.1 Hamit 79.1 Aziz 78.25-Gulden Hollanda 78.00—Külçe 12.05-İngiliz Vlktorya 104.00-İngiliz 106.50-N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • KISA HABERLER S IRAN Şehinşâhı Rızâ Pehlevî ve Kraliçe Süreyya'nın,şehrimizi ziyareti münasebetiyle bir Karşılama Komitesi kurulmuştur.Komite.Belediye Reis Muavinlerinden Ahmet Balkanlı'nın başkanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • MALCI CAMİİ bugün açılıyor İki sene önce bir temel kayması neticesinde ikiye bölünmüş olan Samatya Malcı camii bugün öğle namazında cemaata açılacaktır.Cami,Evkaf tarafından kapatılmıştı.Tamiri 50 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • Kapatılan yerler Vilâyet Fuhuş ve Zührevî Hastalıklarla Mücadele Komisyonu karan gereğince Kireçbumundaki Mehtap oteli 4 ay müddetle,Lâleli Şehnameci,Edirnekapı Kariye Bostan,Taksim Olga,Lâleli Mesihp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • Pusulayı şaşıran hovarda mahkemede Hürriyet Tepesindeki bir gazinoda parasının gasbedildiğini iddia eden Celâl Şengüven adında birinin hakkında iftira suçundan takibat yapılmaktadır.Evvelki gece gazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • SİNEMA KARABORSACILARI ÖRFÎ İDARE MAHKEMELERİNDE MUHAKEME EDİLECEKLER Şimdiye kadar kaldırım işgalinden yargılanan karaborsacılara daha ağır cezalar verilecek Sinema ve maç bileti karaborsacılarının Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • YENiiTHAL müsaadesi İktisat ve Ticaret Vekâleti,dış ticaret rejimine istinaden 8 muhtelif branşa ithal izinleri vermektedir.Bunlar:1 Petrol şirketleri 2 Maden arama makine» leri 3 Yedek parça aksamı 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • LODOSTAN VAPUR SEFERLERİ AKSADI Fırtına yüzünden Yalova,Harem,Salacak seferleri ile Kartal-Yalova Sirkeci-Kadıköy araba vapurları işlemedi Karadeniz'in şimalindeki alçak basınç merkezinin tesiri ile,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1956
  • j,l III İlli I Halkın ruhundaki masal dünyası n İR zamanlar Kral Edvvard'dı.Madam D Simpson'u alacak mı,almayacak mı heyecanı.Aldı.Daha sonraları Rita Hayvvorth.Ali Han'a varacak mı,varmayacak mı heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.04.1956
  • BİR DENİZ KAZASINDA 28 KİŞİ ÖLDÜ [ANADOLU AJANSI] LAGOS Nigerya)7 Lagos'a yüz kilometre mesafedeki Badagry limanı açıklarında batan gemi enkazından şimdiye kadar 28 ceset çıkarılmıştır.Yolcu sayısı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1956
  • FAS SULTANI HACI OLACAK [ANADOLU AJANSI] MADRİD,7 İspanyol Fas müşterek deklârasyonu,her iki devlet murahhasları tarafından tasvip edilmiş ve Madrid'te bulunan Fas Sultanı Madrid'den Greneda'ya hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1956
  • CİCİ CAN Bonöİ 'ONUN İÇİM SESİMİN EN T4TLI NAĞMELERİYLE &ARWL4g SÖY LEfc gESTELER V4P»fiTlM.BU KIZ BENİM OLMALiPlf?^M a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1956
  • CEZAYİR VE TUNUS'TA kanlı çarpışmalar oluyor Fransızlar,hava kuvvetlerinin de iştirak ettiği büyük bir harekâta giriştiler [ASSOCIATED PRESS] CEZAYİR,7 Fransız kuvvetleri Cezayir ve Tunusta büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1956
  • Adliye veznesini soyan iki kişi 3,5 yıla mahkûm oldu Tanzim ettikleri sahte senet ve reddiyat ilâmları ile Adliye veznesinden 75 bin lira çekmiş olanların duruşması dün 2 nci Ağırceza Mahkemesinde son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1956
  • IIIIIIIIIIIMIIMIIHIIIIIIIIIItlHİHg TAKVİMDEN BİR YAPRAK t W 1 m tâ Radyo denilen şey Bir okuyucumdan şu mektubu aldım:1 I Ulunay'ın lûtfu delaletiyle Madam cMarkoni» ye Muhterem Madam,Müteveffa zevcin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1956
  • *m.1 'J!J!ı.ı.ıı.ı.ı.ı.I.j.11mı.ıı»^ 11 m*-7:HAMAZAN HAZBÜJ&1 M* 1İ t»?KALAY Wf2l eWlJECSKı mTBJtumsRlsriLÂerrt\IjjÜ^ 800 KİLO KALAY TEVZİ EDİLECEK SO [8*S6 İSTANBUL ESNAFININ MS ISTEKLBEİ cfll ŞURAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1956
  • at SENENİN DUGUNU P.Al.M.J.l,v.ı ı ü «ACE VE RAİNİER İÇİN DANSEDECEKLER gr-KeU» Ürrt^ 3 gunu munasebetıle jjapılacak muhtei t ren ve eğlenceler sırasında 8 ingiliz kızı da dans gösterileri yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1956
  • BANA SOR Ce+CttAi"?Cem A.Hekimlerin kargacık yazısı 'ahir E.Adana)da pek az •a pek çok kimsenin merak etbir şeyi sormak istemiş.Di-ki:«Lütfen bana izah eder iniz,doktorlar,en güzel yatarı dahi,neden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1956
  • fmerika Tahran'da Bağdad aklı Konseyine katılıyor ay içinde başlayacak Konsey çalışmalarında Amerika' yi isek kademeli bir hey'et temsil edecek [ANADOLU AJANSİ] WASHİNGTON,7 Amerika,16 Nisan'da Tahran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1956
  • İA.P.I KASIRGADAN SONRA Memleketımizde olduğu gibi Amerika'da da son günlerde şiddetli faunalar hüküm sürmüştür.Bu arada Wi8Consin'de şiddetli bir kasırga,6 kişinin ölümüne ve 50 kişinin de yaralanmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1956
  • 2,5 LİRA İÇİN HIRSIZ OLDU Beyoğlunda bir film şirketinin çekmecesini kırarak açan Rasim Karabulut,kaçarken suçüstü yakalanmıştır.Hırsız verdiği ifadede:Hayatımda ilk defa hırsızlık yaptım.Bir film şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1956
  • Hıdiv İsmail ile Flor in a dün de bırakılmadılar Birkaç gün önce Karadenizde,Kunduzderede karaya oturan ve Denizcilik Bankası tarafından kurtarılan Mısır bandıralı Hidiv İsmail gemisinin mevkufiyeti d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.04.1956
  • BULMA SOLDAN SAĞA:1 Kısa yol veya resmî dâire uykusu.2 Çokluk Kira.3 Harb gemisinin mühim bir yeri Bir sayı.4 Ücretli misafirhane C.H.P.'nin yıldızı sönmüş bir şahsiyeti.5 Erkek Bir soru.6 Yas İskambi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1956
  • OĞLAK BURCU A [22 Aralık 20 Ocak] fc Bugün evinizden dışarda W*d ha ^' kırıklığına uğra-VTJ yacaksınız.Kafi anlaşma ve kararları başka bir güne bırakınız.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubatl VV^ Cömertlik ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1956
  • ALLAHLIKALİBEY ÇOK SENELERE ÇEKERıW\SANA BİR KÜRK «AP GETİRDÎfA.BUNU yAPMAMALiyOlN AÜ BU HAYAT PAHALILIĞIMDA KÜRKTEN VA7.ĞEÇEBİLİRİA» OOGRuSu HALBUKİ 8ÜTÜN GUN ANNEM NE DEDİ BİLİVûR MUSUN U3ANA KÜRK C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1956
  • CISCO KİD 55^ İTİRAF EDİYORu/A D İN.i.TEKLİFİM Mİ SEN BENİ YANLIŞ ANLADIN,DÜŞ iosE sAüNASv kod mm CiSCO BENİ MUHAKKAK ELE VERE BİLİR.Öyı_ADAMDIR.O ŞİMDİ NE PAHASINA OLURSA OLSUN 3UNA MANI OLMAM LAZIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHNC KENDİNİZİ HERHALDE HAYRANLARINIZA UNUTTURMAK İSTEMİYORSUNUZ,DEĞİL Mi O HALDE BİZİM İÇİN ÇALIŞABİÜRSİ-İNİZ.GAZETEMİZ BENİ Bu l'S İÇİN SİZE TEKLİF YAPMAYA MEMUR ETTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1956
  • [BU HATIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NEŞİR HAKKJ MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİRJ Kocama,gittiğim partilerde ne kadar eğlendiğimi,ne enteresan insanlarla tanıştığımı yazıyorum.Mes'ut oluyor.Gariptir ben de anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1956
  • HEP YARIN Yazan:CAHİT UÇUK Tefrika No.22 Nevbahar o saatleri,kulaklarının dibinde şıkırdayan su seslerini,vakit vakit buzlu bir cam rengiyle yüzünü örten sudaki ölüm korkusunu unutmayacaktı.Aziz'in hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1956
  • PERDESİ ÜMİT DENİZ Tefrika No.22 Şarklı erkekler için bu hususta çok şeyler dinledim de.Evet»,dedim.«Bilirim.Hindistanda iken bir Yogiden öğrenmiştim.Sonra başımı tekrar dikkatle bu güzel avuca indiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1956
  • Ertuğrul,kovuşu dolaştı.Hastaların hararet ce E vellerine acele bir göz atıp geçti.Her zamanki alı kasını gösteremiyordu.Çünkü,yarın bu hastalımı-E den gidecekti.Memleketine dönüyordu.Ve iizüntı E içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1956
  • 11.30 VAPURU Kadıköy vapuru yine sarhoş.Lodos iç Yalpalıyor.Zavallının uy.v aslık ed* hali de kalmamış.Kağşamış kemikleri,tırdıyor.Bir erkek,ayguı baygın kancığını m uyuşturucu ile iyi etmeye çalışıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • ailenin İstikbalini Sağlayan en istifadeli tasarruf plânı:Iratlı Küçük Cari Hesaplar,yaşı ne olursa olsun bütün aile efradına azami istifade sağlamak gayesiyle tertiplenmiş bir tasarruf plânıdır.Yaşlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • fiittS-I I di sB&Vvİ.S-X,GÜZEL GÖRÜNMENİN SIRRI.cilde hususi bir ihtimam göstermekten ibarettir.Cilt bakımı ve güzelliği için dilber filim yıldızı NERİMAN KOKSAL sizlere Puro'yu tavsiye ediyor."Siz de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • BEBEK GAZİNOSU Muazzam programa ilâveten kıymetli halk türküleri okuyucuları ÖZEL KARDEŞLER'!Her akşam yalnız gazinomuzda dinleyebilirsiniz.Her pazar içkisiz aile matinesi.Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Oda Meclisi kararile 5590 sayılı kanun hükümleri dahilinde Teneke eşya imâlcileri)gurubu teşekkül etmiştir.Mezkûr grubun Meslek Komite seçimi 29/4/1956 pazar günü Odamızda ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • MOTOR YAĞI SATILACAK Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden 1 2944 Kg.İ.A.A.71 yağı ile 1210 Kg.Hintyağı açık arttırma suretile satılacaktır.2 2944 Kg.İ.A.A.71 yağının muhammen bedeli 1619)lira 20 kuruş g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • KARTAL BELEDİYESİNDEN 1 Muhtelif yolların âdi kaldırım tamir isi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 10.557 teminatı 782 liradır.3 Keşif ve şartnamesi mesai saatlerinde Fen Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI OPON FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,•Inlr,romatizma siyatik ve lumbago ağrılarına karşı faydalıdır,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları önler 't'Ar.TABtfTlMAŞE iff-V OPO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • t HİCRİ PAZAR bum!1S7S 8 1372 Şaban NİSAN Mart 26 1956 26 VAKİT VASATÎ EZANİ Giinet 5.33 10.52 Öğle 12.16 S.36 İkindi 15.56 9.16 Aksam 18.41 12.00 Yatsı 20.15 1.35 İmsak 441 %sn V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • Milflâııet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldı {i yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • Sayın Doktor ve Eczacılara Astım Bronşiyal ve müzmin bronşite faydalı ASTMAKS1N Komprtae Yeniden,bol miktarda piyasaya arz edilmiştir.Müracaat:HAYAT Eczahanesi Fatih Tel:21 42 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • BEBEK GAZİNOSU Muazzam programa ilâveten Yükses ses sanatkârı MEDÎHA DEMIRKIRAN'ı dinleyebilirsiniz.Her pazar içkisiz aile matinesi.T«l:63 62 69 63 67 11 Efor akşam yalnız gazinomuzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • ARANIYOR-Demirköprü barajında çalışacak yazısı güzel tecrübeli desinatörler aranmaktadır.Brüt aylık ücret 400 ile 800 liradır.Yukarıdaki şartları haiz isteklilerin mesleki çalışmaları ve ailevî duruml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • BÜTÜN SIHHİ İHTIYAÇUARINIZ İÇİN.m& PAK GAZLI İDROFİL PAMUKLARINI İK,K U L L AN *N'z PAK,İki yttzU gasli beaJe kapatılmış yegâne Idrofil pamuktur.IV 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • ARANIYOR-Demirköprü Barajında çalışacak Betonarme resimleri üzerinde ihtisası olan mütehassıs proje ressamları aranmaktadır.Asgarî beş senelik meslekî tecrübeyi haiz olmalan şarttır,ingilizce veya Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • Pazartesi akşamından itibaren Sinemasında temsil ettiği sının hikâyesi.T m ml Sinemasında 4 büyük artistin ilj J^ |N temsil ettiği bir ruh hasta-ÖRÜMCEK ÂĞI «The Cobweb» Renkli Sinemaskop,Metro-Goldwy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • Ziraatin bilumum branşlarında ve ayrıca ziraat makineleri ve sulama kısmında amelî olarak yetiştirilmek üzere üç aylık yaz devresi veya asgarî iki sene için AVRUPAYA STAJYER GÖNDERİLECEK Tahsil mecbur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • Rakipsiz San'atkâr ZEKİ MÜREN BEBEK GAZİNOSU ve HAKKI DERMAN her akşam muazzam programa ilâveten,her pazar tekmil programla içkisiz aile matinesi.Tel:63 62 69 636711 Alafranga salonumuz Emirgân'da TAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • İlim ve iman sahasında mühim bir ihtiyaç karşılayan Büyük İslâm Tarihî Yazan:Abdurrahim Zapsu Pek nefis tab,cilt ve münderecat Tevzi yeri:İstanbul Net Kitabevi Ciltli 15)ciltsiz 10)L.İslâm Yavrusunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • Satılık Bina Cağaloğlu'nda beş katlı kârgir.iş saatlerinde 2729 42 ye telefon.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1956
  • illi PİYANGOD4 usanan numaralar Milli Piyangonun 7 Nisan keşidesi dün çekilmiştir.Kazanan numaraları neşrediyoruz.200.000 lira 019092 50.000 lira 133118 50.000 lira 465464 20 bin lira ikramiye kazanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.04.1956
  • ORDU TAKIMININ SON MAÇI PORTEKİZ İLE Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonası bugün Porio'da yapılacak maçlarla sona eriyor [T.H.A.I OYNAYACAKLAR Bu9»n son maçlarını yapacak olan Ordu takımı otelde istir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1956
  • DÜN OYNANAN BASKETBOL LİG MAÇLARI 15 İnci hafta basketbol lig maçlarına,dün Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Günün ilk maçı Teknik Üniversite İle Karagücü arasında oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1956
  • İsveç Dünya Güreş Kupasına gelmiyor GÜREŞ FEDERASYONUMUZ BU HABERİ ÜZÜNTÜ İLE KARŞILADI 25-31 Mayıs tarihlerinde şehrimizde yapılacak olan Dünya Güreş Kupası için,Güreş Federasyonu F.İ.L.A.ya mensup m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1956
  • Gençler Eskrim Şampiyonası sona erdi [BOSFOR] LUXEMBOURG,7 21 yaşından küçüklere mahsus Dünya Eskrim Şampiyonası Müsabakaları •ana ermiştir.Son gün yapılan müsabakalar sonunda kılıç karşılaşmalarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1956
  • Doğan Şahin profesyonel mi oldu?[BOSFOB] KAHİRE,7 Buradaki gazetelerin yazdığına göre Türk yüzücüsü Doğan Şahin,Nil maraton yüzme yarışlarının başlamasından Ibir saat evvel profesyonelliğini ilan etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1956
  • KISA HABERLER SENLİK Doğan Spor Kulübünün senelik umumi toplantısı,bugün saat 20 de kulüp lokalinde yapılacaktır.AVRUPA Hafif Slklet Boks Şampiyonu İtalyan Dulllo Loi,16 haziranda,burada Dünya Hafif S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1956
  • HAFTANIN TEK UG MAÇINI BEYOGLUSPOR İLE KASIMPAŞA OYNUYOR Emniyet ile Adalet,Vefa ile Altınay hususî maçlar yapacak.Bugün İstanbul'da bir tek profesyonel futbol lig maçı oynana-çaktır.Milli,ordu ve gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1956
  • Dereyi görmeden paçaları sıvıyor [BOSFOR] Paris 7 10 veya 17 haziranda Roma'da Avrupa horoz sıklet boks şampiyonu Mario D'Agata ile unvanını ortaya koyarak çarpışacak olan dünya şampiyonu Robert Cohen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1956
  • Britanya İmparatorluğu Boks Şampiyonumu [BOSFOR] LONDRA 7 Yarı ağır sıklet boksörü Alex Buxton,Terence Murphy'yi birinci raundda nakavtla yendikten sonra Britanya şampiyonluğu için Ron Barlon ile karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1956
  • Cezalandırılan Beşiktaşlı futbolcular Beşiktaş İdare Heyeti,disiplinsizliklerinden dolayı Nusret'e 250 lira para cezası,Eşref ve Ahıned'e 15 er gün müsabaka boykotu ve 250 şer lira para cezası vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1956
  • Boks maçları tehir edildi Sarajevo boks takımiyle bu akşam Spor ve Sergi Sarayında İstanbul boks karması hususî bir karşılaşma yapacaktı.Fakat dün akşam misafir boksörlerin gelmemiş olmaları bu imkânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1956
  • m-m.i-fa.î,m^ii^uJmnâ ihV,*V.i lArtihî*.[SAMİ ÖNEMLİJ SEMERESİZ MÜCADELE ^'asc' ^e Gama kalesi oyunun ikinci devresinde1 sık sık tehlikeli durumlara düştü.Fakat Beşiktaşlılar bu fırsatlardan faydalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1956
  • SAMİ ÖNEMLİ1 TABAN TABANA ^antrafor Vava Beşiktaş müdajaasını müş-kül durumda bıraktı.Yukarda,akrobat futbolcunun Üzcaula Mücadelesi görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1956
  • Gençler Basketbol Türkiye Şampiyonası ANKARA,7 Hususî)1956 yılı Gençler Basketbol Türkiye Şampiyonasına dün gece başlanılmıştır.Geceki karşılaşmalarda aşağıdaki neticeler alınmıştır:Ankara Yenişehir 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1956
  • Avrupa voleybol şampiyonasında seri başları [BOSFOK] PARİS,7 30 Ağustosta başlayacak olan Dünya Kadınlar ve Erkekler Voleybol Şampiyonası müsabakalarında grupların seri başları şöyle tesbit edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor