Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • Bu kadarı fazla DEVLET Demiryollarının 150 memuru arasında,dört ayda kalb durmasından sekiz genç yaşları 28 ile 45 arasında)ölmüştür.Çünkü bu memurlar,dağ başlarında,çok defa en çetin tabiat şartları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • Yakup Soyugenç Adliyeye verildi Tanınmış ithalâtçı firmalardan birinin sahibi olan Yakup Soyugenç,Doğu Almanyadan getirttiği kamyonetlere ait beyannameyi zamanında ilgili makamlara vermemek ve bu sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ Sansar yine kapanda Sansar adiyle tanınan ve bilhassa küçük çocukları dolandıran sabıkalı Feridun son olarak,babalarına tütün almak için Tütün Deposuna tiden iki çocuktan 1000 lira çarp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • 200 bin lira kazanan bilet çöplüğe atılmış [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,6 Millî piyangonun 7 Şubat çekilişinin en büyük ikramiyesi olan 200 bin lirayı kazanan 108272 numaralı bilet,İzmir çöplüklerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • İNENİN DÜĞÜNÜ ^yKga«iig^^ w Grace Kelly'e 20 unvan veriliyor PRENS RAİNİER DE DÜĞÜNDE NAPOLYON'A BENZEYECEK ŞEKİLDE GİYİNECEK [ASSOCIATED PRESS A.A.MONTECARLO,6 Bugün bildirildiğine göre,Prens Rainier
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • ORMAN HAFTASI DEVAM EDİYOR GAZETELER)k ^Z.fg)F "İH^ KILAVUZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • HAFTANIN ŞARKISI t MİLLİYET okuyucularının «Haftanın Şarkısı» programı için seçtiği iki şarkı bu akşam saat 20.55 te istanbul Radyosunda çalınacaktır.Bu haftaki seçmelerde derece alan on şarkıyı yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • Marilyn Monroe hastalandı [ASSOCIATED PRESS] HOLLYAVOOD,G Bu*ün ani olarak hastalanan Marilyn Monroe «Otobüs Durağı» adlı filmini çevirmekten muvakkaten menedilmiştir.Harareti 38,5 dereceyi geçen yıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • İBRAHİM ÖKTEM "Mitinglerin men* i zecrî ied birdir Hürriyet Partisi genel sekreteri 3* İbrahim Öktem,dünkü basın top-lantısında,muhalefete miting ya-iğ sağı konması hakkında:«Mitinglerin men'i zecri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • Mşl.Harding Lond raya geri çağrıldı [ASSOCIATED PRESS A.A.LONDRA,6 Kıbrıs Genel Valisi Mareşal Sir John Harding,Kıbrıs'taki umumî durum ve tedhiş hareketleri etrafında hükümete izahat vermek üzere Lon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • [T.H.A.l YANAKTAKİ DÖVME' Hollytvood'da son günlerde yeni moda çıktı:Yıldızlar güzel yanaklarına dövme yaptırıyorlar!Geçen hafta İngiliz aktörü Anthony Steel ile nişanlanan isveçli sarısın yıldız Anit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • Tek başına işlenir.Yeni kumaş Fotoğraflı Model ve Bluzlar,Çamaşır,Yatak takımı,Masa örtüleri,Dekorasyon-Renkli i&.ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • Seçim Kanununun geri alınması özerine SÎYASt HAVA gerginleşiyor Hürriyet Partisi İkinci Başkanı "Rejim buhranı bu şekilde daha da şiddetlenmektedir dedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 Meclis Anayasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • santralı işletmeye açıldı Menderes:Meydan konuşmasına fırsat Hususi Muhabirimiz ismail ATİLLA'dan] TAVŞANLI,6 İktisadî tesislerin en mühimlerindeiı biri olan «Tunçbilek Termik Santralı» bugün işletmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ YÜZÜNDEN Bat' Vc İr Anadolu'daki şiddetli güney fırtına-LUUUv I UfcUllUCrlı sına kargılık istanbul da meşhur lodoslarından birine mâruz kalmıştır.Kadıköy araba vapurları işlememiş,karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • Samsun'a dün çamur yağdı IHususl Muhabirimiz İLTER NUR'DAN] SAMSUN,6 Bugün saat 10,30 a doğru açık hava birdenbire değişerek şehrin üzerini simsiyah bir bulut kaplamıştır.Bu esnada saniyede onaltı met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1956
  • Askerî memur sınıfı kalkıyor Yeni bir kanunla muamele memurları personel hesap memurları da levazım sınıfına naklediliyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 Askerî memur sınıfının lağvını isteyen iki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • Bazı tevzi malları karaborsaya düştü Esnaf Dernekleri muhtaç oldukları maddelerin az verildiğinden şikâyet ediyor Esnaf Dernekleri Birliği,ilgili makamlara başvurarak,tevzie tâbi bir kısım maddelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • Şilep mürettebatına dövizleri verilecek Dış hatlara seter yapan gemi ve şileplerin mürettebatına âit ücretlerin üçte birinin döviz olarak ve aksaksız bir şekilde ödenmesi hususunda karar alındığı Kamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • Satılık Villâlar Caddebostan'ın en mutena yerinde,asfalt üzerinde 702 metre luure ax«alı,beşer odalı ve banyolu iki daireden mürekkep iki villâ.Dokuz sene vergiden muaf.Müracaat:Hergün 12.30 dan 14 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • M E V L I D Sevgili hemşhemiz ve annemiz Safter YALAZ'ın aziz ruhu için 8 Nisan Pazar günü öğle namazını müteakip Şişli camiinde nıevlûdu öerif okunacağından akraba ve dostlarımızın ve din kardeşleri*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • Pencâb Üniversitesi Gazetecilik Müdürü şehrimizde Pencâb Üniversitesi gazetecilik kısmı müdürü Abdüs Se lam Khurshid dün şehrimize gelmiştir.Unesco'nun Paris'te tertiplediği gazetecilik konferansında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • 200 Otobüsün getirtilmesi güçleşiyor Almanya ve Çekoslovakya'dan ithal için teşebbüse geçilen 200 otobüsün getirtilmesi bir türlü mümkün olamamaktadır.Otobüs bedellerinin yüzde 10 teminat akçesi olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • MAYISTA 30.000 Liralık Para ikramiyeleri istanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • Üç facianın yıldönümü Bugün çıkan ÇAKMAK Mecmuasında okuyunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • "Yumuşama,alâmetleri K omünist âlemi ne zaman «yumuşama» alâmetleri gösterse,bâzı hür milletler de hemen bir «gevşeme» temayülüne kapılırlar.Son galilerde Komünistler,iç ve dış politikada,böyle bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT ADENİT ÇEŞİTLERİ Lenf bezlerinin iltihaplanması demek olan adenitler çeşitlidir.Cerahat yapan mikropların tesiriyle çabucak teşekkül eden ve belirtileri ateş.şişkinlik,ağr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • NAT "KİNG.COLE Nathaniel Coles 1917 de Alabama'da doğdu.Mesleği dolayısiyle ismini kısaltarak önce King Cole,sonra da Nat King» cole oldu.Bas çalan kardeşi 1936 da ona orkestrasında piyanist olarak ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Radyo salon orkestrası.İdare eden:Semih Argeşo 13.00 Şarkılar.Muallâ Gökçay 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Şarkılar.Mürşide Şener 14.20 Haftanın program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • [stNEMALARJ BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)«Ölüm Bataklığı» Steve Cochraıı Renkli.İngilizce.MELEK Tel:44 08 B8)«Kontes Valeyska» Greta Garbo İngilizce ATLAS Tel:44 08 35ı «Kumarbazın İntikamı» Debra Paget R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • Büyük İdeal Yolcusu:REMZİ OĞUZ ARIK Bugün çıkan Mecmuasında »okuyunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • ¦M ACİLUİ Kopalıçarşıntn ikinci kısmını teşkil eden ve büyük yan-emda tamamen harab olan Kavaflar Çarşısının tamiratı sona ermiş ve bir merasimle dün sabah açılmıştır.70 dükkânı olan çarşının tamiratı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • 1 Türkiye,Amerika ve Rusya E P(IS ZAK.Yakın ve Orta Doğuda,Amerika,E ^0 elindeki bütün siyasî fırsatları kaçırmış ve Sovyetler Birliğine kaptırmıştır.Bu yüzden,İngiltereyi de,bütün Asyadan ve Orta E D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • Bir yolcu E.T.T.İdaresinden tazminat istiyor Hulusi Tunç adında biri,1 I dün adlî makamlara müracaat I ederek Elektrik Tramvay Tünel İdaresi ile bindiği bir otobüsün şoför ve biletçisini dâva etmiş,ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • Babasının vurduğu Gönül muhafaza altına alındı Yaralı bar artistini öldürmek için iki erkek kardeşinin istanbul'a geldiği ihbar edildi İki gün evvel,babası tarafından bıçakla üç yerinden yaralanmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • Bir genç trampet çalarken öldü Erdem Orhan adında bir trampetçi esrarlı şekilde ölmüştür.Eyüp'te Dökmecilerde Küvenci sokağında oturan 19 yaşındaki Erdem,evvelki gece bu semtte bir düğün salonunda tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • PİDE FİATLARI tesbit edildi Belediye Daimî Encümeni Ramazan münasebetiyle çıkarılacak pide fiatlarını dün tesbit etmiştir.Yeni tarife.Vilâyet İdare Heyetinin tasdikini müteakip yürürlüğe girecektir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • HAYAT mecmuası çıktı Modern mecmuacılığın bütün teknik imkânlarını sağlayan Hayat Mecmuası dünden itibaren tekrar neşir hayatına atılmıştır.Tebrik eder,başarılar temenni ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • Bir adam gece dövülerek soyuldu Tophane'de Boğazkesen caddesinde oturan Niyazi Akçınar,polise başvurarak,evvelki gece,Tepebaşı caddesinde yolunu kesen 4-5 kişi tarafından dövüldüğünü ve 62,5 lirasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • KISA HAltmER İSTANBUL Basın Teknisyenleri Sendikasının yıllık kongresi bugün saat 14 te Cağaloğlunda İstanbul Erkek Lisesi yanındaki Spor lokalinde yapılacaktır^ DÜN limanımızdan 147,698 liralık ihrac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • Sendikalar Birliğinin kongresi yapılıyor İstanbul İşçi Sendikaları Birliğinin kongresi bu ayın sonunda Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.Kongreye sehrimizdeki 48 sendikaya mensup 85 bin işçiyi tems
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • Kan Bankasının sermayesi yükseltildi Haydarpaşa Numune Hastahanesi ile Beyoğlu İlk Yardım Hastahanesindeki «Kan Bankaları» nm mütedavil sermayesi 50 şer binden 100 er bin liraya çıkarılmıştır.Bu suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 7 nisan çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bu gece saat 23 te Ankara Rdyosu ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • Piyasada 1 milyar 985 milyon 805 bin 626 lira var Merkez Bankasının hazırladığa son istatistiğe göre tedavüldeki para miktarı 1 milyar 985 milyon 80,bin 626 liradır.Bir hafta önceki miktara nazaran em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1956
  • Şeker imalâtçı' ham m a d b u I a m ı y İstanbul Şeker ve Sekili Mamuller işverenler Sendikasının dih Cağaloğlundaki Esnaf Hanında ya pılan kongresinde,üzerinde uzu uzun durulan acı şikâyetlere ye aça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • Yazan:Simoııe de TERVAGNE İlli" 8 Anlatan:Giselle PASCAL ani' rens Rainier ile leden bozuştum?1953 Caııncs Festivalinde Giselle'in başrolde oynadığı «Sonsuz 'Muklar» filmi Milletlerarası Si-DMma Büros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • BAHA SO Qe^pci£ CtvAi't' Cc+h İdeal erkek Necla S.istanbul)güzel bir ı kızmış ve talipleri de çokmus t ıbama hiçbirini idealine uygun bul-Bimuyormuşii «Hepsini reddettim,diyor.Şimdi 24 yakınırlayım.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • DAME SYBİL THORNDİKE 74 lük bir İngiliz artisti geliyor "İngilizlerin Sarah Bernelhart'ı denilen Dame Sybil Thorndike bir hafta sonra İstanbulda olacak [LEYLÂ UMAB1 Nisanın 12 sinde,memleketimize yetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • izmir en temiz şehirmiş [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,6 İzmir Belediye Reisi,bugün yaptığı beyanatı arasında,İzmir'in,Türkiye'nin ve hattâ Avrupa'nın en temiz şehri olduğunu iddia etmiş ve bu arada İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • B.B.C.yorumcusu Derek Patmore şehrinde Tanınmış İngiliz muharrir ve Londra radyosunun yorumcusu Mr.Derek Patmore şehrimizde bulunmaktadır.Mr.Patmore Türkiye'de altı hafta kalacak ve bu arada izmir'i,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • CİCİ CAN Ü^KNİ TANIMADANIZ MI BOUüY SlZ KfM C^U" JMI aoN,0İKHL GİİBVSAL ûlS*ı,TATU 54«T» IUA« OKUV/AN,MEMLEtCETİMİZİN MEDA-RI İFTİHARI,&R\Ck SBS YILDIZI MEKKİ SÜREN ırt'ıpry**' V4*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • ZEHR HAFİYE MAHVOLDUM ABDUR-K.EZAK OM ROBOTLA İDARE CİHAZINI YAKiP KAÇTI 7&EHİR HAFİYE ERTESİ GÜN HİÇ 9fe ŞEY OLMA.M/Ş Ğ/3/KOKUŞUYOR.MANFRED SGHM1DT ZARARINA VÜZ TRlL.Vt—j yonu geçiyor.simdi millet ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • 50 kişilik bir talebe grupu Edirne'ye gidiyor Büyük Türk mimarı Sinan günü bu yıl daha geniş bir törenle kutlanacaktır.İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Talebe Cemiyeti 50 kişilik bir gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • IASORI KONFERANS VEREN DİLSİZ KADIN muharrir Helen Keller,halen Madrıdde bulunmaktadır.75 yaşındaki hayır sever kadın,sekreteri Polly Thompson ile beraber Batı Avrupa'da bir turneye çıkmıştır.Uğradığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • Ankaradan firar eden 2 çocuğun fikri:"istanbul oturulmayacak kadar pis ve tozlu» Polis marifetiyle tekrar Ankara'ya iade olunacak çocuklar üvey babalarından kurtulmak istiyorlardı Şehrimize kaçan iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • Amerikalı bir bankacı şehrimizde New-York Kambiyo ve Nukut Borsası azalarından ve Wertheim Bankası kurucu ve sahiplerinden Mr.Henry Hottinger dün şehrimize gelmiştir.Mr.Hottinger ve karısı bir kaç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • Kahve yerine satılacak 242 çuval nohut [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,6 Belediye İktisat İşleri ekipleri,bugün bir ticarethanede kahve yerine satılmak üzere hazırlanan 242 çuval öğütülmüş nohut ele geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Bir Cehalet Hücceti İ Jk A A AKİF Vekâleti çok sık değişmiş oldukları için hangi Ve-l 1 ğyf\kilin zamanmda olduğunu pek hatırlıyamıyorum bir «Dün-ğ ya Klâsik Eserler Tercümeleri»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • "lîîlilllL,fltf v£4M« i?W ~fı& pfflir '"*jpı i h 1 i [RUÇHAN UNVER] BAHAR RAYRAMI HAZIRI İRİ mayısta başlayacak ve 4 ay devam edecek olan Bahar ve Çivniinil un llUimi lintiriLIUI çek Bayramımn hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • Tiirkiyenin 38 de biri petrolle kaplanabilir Arama izni alan şirketlerin hesabı tahakkuk ederse istihsâl edilecek petrol,göllerimizin iki mislini geçecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN j ANKARA,6 Petrolün,mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • IRAK'TA AÇILAN BARAJ 'zi^İtr1 ir£î** 5 Bağdadin 100 kın.ötesinde,tarihî Samarra şehri yakınlurında kundan büyük bir barajı bizzat açmıştır.Dicle nehrinin tasmasını önleyecek ve ayrıca 14 milyon dönüml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1956
  • Ofis 332 milyon 563 bin 130 liralık hububat aldı Alım kampanyası başındanberi dış memleketlere sevkedilen hububat ve afyondan 117 milyon 326 bin 505 liralık döviz temin edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.04.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHN C.MURPHY BEN SİZİ YAZILARINIZ İÇİN İSTİYORUM ÇÜNKÜ GAYET İYİ YAZIYORSUNUZ İYİ YAZMA-DIĞINIZ VEYA TEMBELLİK ETTİĞİNİZ GÜN DE SİZİ DİĞER.HERHANGİ BİR MUHARRİR.GİBİ KAPı DIŞARI EDEBİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1956
  • BONCUK WA1T DISNEY NOOOOLUyOR BİLETİNİZ NERDE M.mW?~7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1956
  • CISCO KİB DOĞRU BOYU BJ BENİM ÇOCukluk"^ ZAR.SAkAli R£SM.W Oı_AB.ı.j MALUAA SA İNSAN BlV'ıûı ÇıKAR TAKAT İka LJ JOSE SAfclMAS,ROD REED KULAKLARININ DUDAKLARININ GÖZÜNÜN ŞEKLİ KAT'iyyEN DEĞİŞMEZ SEN Bİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1956
  • ALLAHLİK ALİ BEY MAALESEF.ONU GEÇEN SUN SATTIK.FAKAT İSTERSEN.S£3R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Başkanlık,2—2 Tutsaklık Bir soru eki veya nota,3 Gör-meye gitmek,4 Bir Arenk Bir ağırlık ölçü-c sü,5 Bir telli saz Ruh.hayat,6 Bir ay 6 İçki eski)7 Gözü 7 peklik,korkmayış,8 e Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1956
  • K t OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İfinil çok Oyalayan •şeylerden kaçınız.Bu-Kiınku kaiüi' ve fikirleriniz çabucak değişecek KOVA BURCU l-'l Oeak 19 Stili.UI Bd Isılla mm bini/pa-•ı/dcıı nkrti mı?Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1956
  • r «fAs,SSliİ Yazan:ÜMİT DENİZ Tefrika No.21 Kulan bütün mal ve mülkümü paraya tahvil edip oradan ayrıldım.Iztırabımı unutana kadar seyahate karar verdim.Bunun için de Şarkı seçtim.Birbirine kardeş mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1956
  • HEP YARIN Yazan:CAHİT UÇUK Tefrika No.21 Onda böyle derin bir incelik olduğunu nasıl olmuş da sezmemisti.Yumuşaklığıyla ayak seslerini yok eden tüylü bir halı serili koridor,yerden duvar boyunca yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1956
  • IBIJ HÂTIRA SERİSİNİN Tt'RKIlEDE NEŞIB UAKKl MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİRJ x&0 Yaz Honolulu'da inenler oldu.Benim yerim de yükseldi.Bu gidişle yolculuğun son merhalesinde konforlu bir kamaraya ulaşmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1956
  • V K DERE KENARINDAN enaruıda oturduğum dere taştan taşa,kö-J pük köpük sekmiyor.Sanki akmıyor bile.Suyu ne gümüşe benziyor,ne billura.Yo-sun rengi.Fakat güzel.Şuracıkta,hiç ses et-meden,denize karışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1956
  • tillll!AŞK HİKAYESİ KASIRGA KOPARKEN TEFRİKA No.8 Derhal Cathie'ye,Jef'in kurtulduğu haberini yetiştirmeliydi.Kasırga kopmadan melezin evine bir yetişse.Bacaklarının bütün kuvvetiyle koşmaya başladı.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • C.H.P.MECLİSİ TOPLAMDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 C.H.P.26 Mayıs'ta yapılacak olan Kurultay'ın hazırlıklarmı gözden geçirmiş ve son günlerin mühim siyasî hâdiseleri hakkında müzakerelerde bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • Grace Kelly'e 20 unvan veriliyor t Baştarajı birincide dikilecek ve omuzdan aşağı altın bir kordon sarkacaktır.32 yaşındaki Prens,gerek kilisede ve gerekse medenî nikâh esnasında ayni üniformayı giyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • OriaJıoğııda çarpışma [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE,6 Bir Mısır askerî sözcüsü,bugün İsrail tapucularının Gazze kesiminde ve sahile yakın bir bölgede ateş açtıklarını ve böylelikle «karşılıklı bir çarpışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • Ru slar Almany adan askerlerini çekecek Rusların Doğu Alman ordusunun kurulmasını bekledikleri anlaşılıyor.Batı Almanya Âmerikadan silâh istedi [ASSOCIATED PRESS] FRANKFURT,6 Doğu Berlin siyasi çevrel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • TEKSAS'DA TAYFUN [ASSOCIATED PRESS] BRYAN,6 Bugün Texas'da vuku bulan şiddetli bir tayfunda birçok aparünan ve depo devrilerek yıkılmıştır.Bryan'da 200 kadar ev damsız kalmıştır.İnsanca zayiatın olmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • iç Anadolu'da çok şiddetli fırtına oldu t Baştarajı birincide AMASYA'DA [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] AMASYA,6 Bugün saat 11 de başlayan rüzgâr gittikçe şiddetini attırarak kasırga halini almıştır.Dükkânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • AVRUPA'DA [ASSOCIATED PRESS] LONDRA.6 Güneşli bir bahar sabahından sonra karlar Batı Avrupayı yeniden örtmüştür.Bu arada Viyana'yı bir kar fırtınası saı-mış,İtalya'da ilk defa olarak nisan ayı içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • LODOS,İSTANBUL'DA BÎR ÖLÜME SEBEP OLDU Diğer taraftan lodos dün İstanbul'da seyyar bir börekçinin boğularak ölmesine sebep olmuştur.Cesedi,araştırmalara rağmen bulunamayan börekçi,saat 11.30 da Kadıkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • Balık Sanayii Kalkınma T.A.0.nın Marmara Adası'nda Kurduğu Konserve Fabrikası Faaliyete geçmiştirmarkası ile satışa çıkarılan mamullerimizi arayınız.En iyi malzeme,en temiz işçilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • MiilBiıef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • r HİCRİ Cumartesi RUMÎ 1375 7 1372 Şaban 25 NİSAN 1956 Mart 25 VAKİ'I VASATİ EZANİ Güneı 5.34 10.54 Öğle 12.16 5.37 ikindi 15.55 9.16 Aksam 18.40 12.00 Yatsı 20.13 1.34 İmsak 3.50 9.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI j^ OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma siyatik ve lumbago ağrılarına karşı faydalıdır.Sağlık mevzuunda ailenin en yakın dostunun doktorunuz olduğunu unutmayınız OPON GÜNDE 6 ADETE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • AKBANK TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI AKTİF 31 ARALIK 1955 BİLANÇOSU PASİF ÖDENMEMİŞ SERMAYE KASA ve MERKEZ BANKASI:Kasa 17.013.658,24 Merkez Bankası 2.115.445,20 KANUNÎ KARŞILIKLAR KASASI BANKALAR SENEDAT CÜZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • ADAM—KADIN TERZİHANESİ Kupon kumaş ve Bahar Mulâjlarının geldiğini müşterilerine bildirir.Beyoğlu İstiklâl Cad.44 03 87.S.Muzaffer Adam.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • MNKMIZ DöfTUNUZDUR Sizden tavsiyelerimizi esirgemeyiz.34 senelik tecrübemizden istifade ediniz.Dahilî ve haricî muamelelerinizi Bankamıza havale ediniz.BANKAMI2 '91* viliNDA KURULMUŞ OLU» STANBUt-OA 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • istanbul halkının merakla beklediği MEÇHUL KADIN LÂLE ORALOĞLU H.ESEN D.TANYELİ MARMARA ve ALEMDAR Sinemalarında İlâveten FINDIKÇI GELİN İSMAİL DÜMBÜLLÜ İNCİ BİROL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Oda Meclisi kararile 5590 sayılı kanun hükümleri dahilinde Teneke eşya imâlcileri)gurubu teşekkül etmiştir.Mezkûr grubun Meslek Komite seçimi 29/4/1956 pazar günü yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • ist.Boğ.Mst.Mv.Sat.Al.Kom.Bşk.dan:Cinsi Tutarı İhale şekli K.Teminatı İhale günü Saati Lira Kr.Lira Kr.Sirke 2500 00 Pazarlık 375 00 9/Nisan/956 11,15 Şartnameler Kom.da görülür.231 4221)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • Kaplumbağa yiyen 80 kişi zehirlendi [ASSOCIATED PRESS] TAİPEH,6 Kuzey Formozada,Yilan şehrinde,bir ziyafet esnasında kaplumbağa eti yiyen ve zehirlenen 80 kişiden 9 u ölmüştür.Kaplumbağa eti yiyenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • Yeni D.P.Müfettişleri 3 İstanbul mebusu Füruzan Tekil ile Gaziantep mebusu Süleyman Kuranel,D.P.Genel İdare Kurulu târafından^Aydın,Denizli ve Muğla bölgesi parti müfettişliğine tâyin edilmişlerdir.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • Cezayir'de çarpışmalar devam ediyor [ASSOCIATED PRESS A.A.J CEZAYİR,6 Milliyetçi-I ler dün gece batı Cezayirde I altı kamyonluk bir konvoyu makineli tüfek ateşine tuta-I rak bir Fransızı öldürmüşler v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • Diyarbakır'da bir Jet uçağı düştü I Hususî Muhabirimiz Yaşar KAÇMAZ'dan DİYARBAKIR,6 Bugün şehrimizde saat 10 sıralarında fecî bir jet uçağı kazası olmuş ve uçağın pilotu şehit düşmüştür.Şehrimiz 8 in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • ŞAN Sinemasında 75 dakikalık zengin varyete programını ve fevkalâde heyecanlı,tamamı renkli ölüm Bataklığı filmini ailenin her ferdi zevkle seyredebilir.Seanslar:Saat 1 de 3 de 5 de Varyete 6.15 7.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • Bugün matinelerden itibaren A R SlH£fîl3S3in(13 HİTLER'E SUİKAST 20 Temmuz 1944 tarihinde Alman mukavemet teşkilâtı tarafından tertip edilen suikasdin içyüzü ve sebeblerini gösteren büyük dram.Artistl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • «a^gfc Binlerce "o^J?kremli köpüğün cildinize getireceği cazibe ve güzelliğinizi bir kat daha arttırır.Banyo ve lavabonuzda kremli Puro Tuvalet s^ Sabunu kullanınız.PuT0 vücudun krem ihtiyacını karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • B 0 İ S A 6 Mart 1956 CUMA SERBEST ALTIN FIATLARI Cumhuriyet 82.25—82.50 Reşat 95.50—96.00 Vahit 78.50—79.00 Ham i t 79.50—80.00 Aziz 78.25—78.50 Gulden Hollande 77.50—77.70 Külçe 12.05—12.10 İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1956
  • İSÇİ ARANIYOR Elektrik ve oksijen kaynakçılarına ve oto elektrikçilerine ve oto tamir ustasına ihtiyaç vardır.Taliplerin Bahçekapı Garanti ilan Kat 3 No.312 ye müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.04.1956
  • Beşiktaş bugün VASCO de GAMA ile oynuyor Şöhretli Brezilya iakımı sahaya Belçika mağlûbiyetini telâfi etmek için çıkacaktır Dün gece uçakla şehrimize gelen Brezilya'nın şöhretli takımı Vasco De Gama b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1956
  • Ordu Takımı Portoya gitti PORTEKİZ MAÇINI KAZANIRSAK TURNUVA İKİNCİSİ OLACAĞIZ Hususî surette giden arkadaşımız BARÜR ARDAHAN bildiriyor Lizbon 6 Hâdiseler peş peşe akıp gidiyor.Bir hafta evvel burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1956
  • KISA HABERLER M.Ali Aslan güreş kam» pından çıkarıldı.Daha 10-12 güreşçi çalışmalar so nunda elenecektir.Sydney de yapılan bir gös teri maçında RosenwaIl,Nielsen'i 6/2 8/6 yenmiştir.Çiftlerde ise,Niel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1956
  • SPARTAK VE DİNAMO SON baharda geliyor Rus takımları Fenerbahçe ile karşılaşacak.Hâsılatla stad inşaatı tamamlanacak Ankarada bir kokteyl partide Rus Sefirinin Fenerbahçe kulübü ikinci başkanı Osman Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1956
  • Brezilyalılar gelecek Dün Istanbulda bir sabah gazetesinde çıkan asılsız habere göre,«Brezilya Millî takımı paralarının döviz olarak Merkez Bankasına yatırılmadığı için Türkiyeye gelmiyeceklerini bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1956
  • [İLHAN DEMİRELJ YASAR'IN DOKTORU ar Doğuyu İsveç'de tedavi eden İsveç'ti doktor,Yaşarın davetlisi ola-rak şehrimizde bulunmaktadır.Dün Doğu ile birlikte Kapahçarşıya giden doktor,antika eşyalar satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1956
  • BASKETBOL 1 LİGİNDE 15 inci HAFTA Basketbol birinci küme lig maçlarının on beşinci haftası karşılaşmaları,bıı akşam Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.Fenerbahçe'nin şampiyonluğu garanti altına alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1956
  • DOĞAN ŞAHİN iehlike geçirdi KAHİRE,6 Nil maratonuna katılan Türk yüzücüsü Doğan Şahin,bugün maratonun ikinci merhalesinde yüzerken sarfettiği gayretler neticesinde bitkin düşerek boğulma tehlikesi geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1956
  • Binicilerimiz olimpiyata hazırlanıyor İsveç'in Stokholm şehrinde 10 ila 17 haziran tarihleri arasında yapılacak 16 ncı olimpiyat muskaları için Milli Binicilik ekibimiz Ayazağa Süvari Okulunda çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1956
  • istanbul Sarajevo yarın karşılaşıyor Yaruı ve perşembe günü Spor ve Sergi Sarayında İstanbul Sarajevo boks karmaları iki karşılaşma yapacaklardır.Bu sabah veya akşama trenle gelecek olan Yugoslav boks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1956
  • 'V:IA.P1 BİRİNCİ OLDU^ maraton yarışının neticesinde Mısırlı Abdullâtif birinci olmuştur.Abdullâüj yarışt 17 «aat 1 dakika 1 saniye ve 32 kilometrelik «inci kesimini de dakikada katetmeye muvaffak olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1956
  • Nouvelles Galles tenis şampiyonası IBOSFOB] WAGGA WAGGA,6 Cenubî Yeni Gal Nouvelles Galles)tenis şampiyonası finalinde tek erkeklerde Rosewall,Neale Fraser'i 6/2,6/4,çift erkeklerde Rosewall/Fraser çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1956
  • Halter müsabakaları Bölge halter müsabakaları bu gece saat 20 de Fatih Güreş Kulübünde yapılacaktır.Müsabakaların tartısı saat 18-19 arasında yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1956
  • Demirtaş Kulübünün bu haftaki dostluk maçı Dc-mirta?bu hafta Üsküdar Bağlarba«ı sahasında Bozkurt takımı ile bir dostluk karşılaşması yapacaktır.Karşılaşmalar:B)saat 10.00 da A)saat 12 de.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1956
  • ağlaroğlu Haysiyet ivanına veri Eski Fenerbahçe Umumî Kâtibi Bu karar kongre için hazırlanmış bir tertiptir diyor Dün toplanan Fenerbahçe idare heyeti,kongreye girecek azaların durumunu inceleyen komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1956
  • â MİLLETİNİ TEMSİL ETTİĞİNİ DÜŞÜN.Pandolfini,daha zevk hayatma atıldığı günlerde ona,ayağını sıkı tutmasını,bu şekilde hareket ettiği takdirde çok şey kaybedeceğini,hem de birkaç defa söylemişti.Ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor