Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.04.1956
  • Seçim Kanununun geri alınması ve Muhalefet [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 Seçim Kanununun tadiline dair tasarının Anayasa Komisyonundan hükümetçe Reri alınması politika çevrelerinde alâka uyandırmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1956
  • VEKİLLER HEYETİ DÜN TOPLANDI [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.5 Vekiller Heyeti,bugün Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde sabahleyin yaptığı bir toplantıda,Rus Parlâmentosunun davetini bahis konusu e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1956
  • Geçim haddinin 2 misli arttırılması istendi Ekrem Ali Can 100 bin liranın üstündeki kazançlardan da 50 vergi alınmasını istiyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 Gelir Vergisinde asgarî geçim hadlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1956
  • IT.H.A i TENCERE-CAZ* lli,"l!kadın,Utrecht'te,şimdiye kadar ben-I VMfıi zeri görülmemiş bir orkestra kurmuşlardır.Orkestrada trompet,saksofon,kontrbas,davul v.s.ııin yerini mutfak takımları tutmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1956
  • Rusya bize mâlî yardım teklif etti RUS TİCARET ATAŞESİ,UZEYİR AVÜN-DUK'A ÖZEL TEŞEBBÜSÜ DESTEKLE-MEK İSTEDİKLERİNİ BİLDİRDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,5 Moskovanın,son zamanlarda memleketimize karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1956
  • [İLHAN DEMİRELJ FATİIİ ORMANI °rman Uııuım Müdürlüğü tarafından Ayazağa'da tesis TM I İÜ UnmMIII edlıen «Fatih Ormanı» nın açılış töreni,dün saat 15 te yapılmıştır.Ormana dikilmiş bulunan 350 bin fida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1956
  • Münevverler işe yaramıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 Bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi Fikir Kulübü tarafından «Demokraside münevverler,üzerlerine düşen vazifeleri lâyıkiyle yapıyorlar mı?mevzulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1956
  • TİCARET VEKİLİ dün istifa etti Fahri Ulaş,"Sıhhî durumum dolayısiyle isfirahafe ihtiyacım var,diyor İktisat *ve Ticaret Vekili Fahri Ulaş,bu vazifesinden istifa etmiştir.Birkaç günden beri şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1956
  • Devlet Havayollarına 40 50 bin liraya mal olan Hcroıı uçaklarından biri HERON UÇAKLARI SEFERDEN KALDIRILDI Uçağın kanadındaki bir çubuk ancak 400 saat dayanıyormuş Devlet Havayolları Heron tipi 4 moto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1956
  • BİRİNCİ TESİS Çata,a«zlnda «stihsâl edilen elektrik enerjisini Ankara'ya nakleden ve bu enerjiyi şehre veren Akkönrii transformatör 4f »wıw istasyonu,dün merasimle işletmeye açılmış ve enerjiyi çehre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1956
  • EN SON HABER Malenkov kendini suçlandırdı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,fi Sovyet Enerji Santralları Vekili Malenkov,bir aaatten fazla süren bugünkü basın toplantısında,gazetecilerin sordukları çeşitli sual
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1956
  • mum düğünü v,„v,v n y-v;m^,J Grace Kelly'nin çeyizi 12 bavul Monte-Carlo gelini,çok yorgun seyahat ediyor ve kimse tarafından rahatsız olunmamasını istiyor [ASSOCIATED PRESS1 CONSTİTlfTİON TRANSATLANT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT ADENİT Vücudumuz,kan damarlarından başka,lenf damarlarının da ağıyla örtülüdür.Kan gibi besleyici ve beyaz bir maddeyi taşıyan bu incecik damarlar,yum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • HAFTANIN î FİLMLERİ lu*ı&xtc Ök,Ouv ARKA PENCERE •Rear Wiııdow» Rejisör AIfretf Hitchcock idaresinde renkli olarak çevrilmiş bir Paraınount Amerikan)filmi.Oynayanlar:James Stewart,race Kelly.Wendell C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Elektrikli tren dün yine yolda kaldı Yeşilköy ile Halkalı arasındaki seferlerin bir müddet için kaldırılması muhtemel Mevcut arızaları bir türlü giderilemeyen Sirkeci banliyösündeki' elektrikli trenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Esnafın zam isteği kabul olunmuş Şehrimizde tarife ile çah-1 şan esnafın fiatlara zam hu-susunda Belediyeye yaptığı müracaatın ilgili komisyonlarca incelenerek kabul edildiği bildirilmektedir.Ancak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • BİR HAMAL FECÎ ŞEKİLDE ÖLDÜ Faik Kalender adında bir hamal,dün sabah Erenköy istasyonunda fecî surette ölmüştür.Şoför Aziz Altınkök'ün idaresini deki 25919 plâkalı kamyondan trt ne un taşımakta olan F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Bir imam muska yazarken yakalandı Kasımpaşa'da Yeniçeşme'de Camialtı Camii'nin imamı Halim Algın üfürükçülük yapmak ve muska yazmak suçlarından Adliyeye verilmiştir.Halim Algın,Birinci Şube Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Bahar Bayramı hazırlıkları taşladı 20 mayısta Giilhane parkında açılacak olan Bahar ve Çiçek Bayramı için yapılan hazırlıklar ilerlemektedir.Şenlikler,mütedavil sermayeli ve Belediyeye bağlı bir teşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Ucuz Halk Lokantası için yer bulundu Tesisi düşünülen fakat müsait bir bina bulunamadığı için faaliyeti geciken ucuz halk lokantasının hazırlıklarına başlanmıştır.Lokanta Çarşıkapıdaki Karamustafapaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Arnavutköy rıhtımının tamirine başlanıyor Bir müddet önce çökmüş olan Arnavutköy rıhtımının tamirine yakında başlanacaktır.Bu husustaki hazırlıklar tamamlanmıştır.Rıhtım,deniz istikametinde 3 metre ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • 800 kilo kalay tevzi edilecek Esnaf Dernekleri Birliğine tahsis edilen 800 kilo kalayın,kalaycıların ihtiyacına yetmiyeceği ileri sürülmektedir.Dükkân sahibi kalaycılara altışar kilo kalay verilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı Şoför Ahmet Orhan'ın idaresindeki 50855 plâkalı taksi Küçüksudan geçerken,rotu kırılmış ve muvazenesiz kalan araba yolun kenarındaki bir ağaca bindirmiştir.Kaza n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • BORSA S Mart 1956 Perşembe SERBEST ALTIN FIATLARI Cumhuriyet 82.50-82.70 Reşat 665.00—670.00 Vahit 7850—79.00 Hamit 80.00—80.50 Aziz 78.50—79.00 Gulden Hollanda 78.00—78.20 Külçe 12.10—12.15 ingiliz V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKAS' OSMANLI T«si» tarihi SOOOO 75000 50000 50000 75000 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için Bankamızın gişelerine mUracaat ediniz S Temmuz 'da S Eylül 5 Kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • minimin ı ıtı ninnimin ııı ı ııı İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 jj Sevilmiş orkestra parçaları 13.00 i Şarkılar.Sabite Tur Gülerman E 13.30 Radyo bağlama ekibi 13.45 E Haberler 14.00 Karışık h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • M E V L İ D Sevgili ve kıymetli aile büyüğümüz AZİZE OR'un vefatının senei devriyesi olan 7/Nisan/956 cumartesi günü ikindi namazını müteakip Şisü Camiinde Hafız Mecid Sesigür tarafından okunacak Mevl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • VEFAT Merhum Albay Sıtkı Beyin eşi,Nezahat Ziyal,Sabahat Ziyal,Dr.Necdet Cankat,Melâhat Ergun'un anneleri,Kemal Ziyal,Celftl Ziyal,Avukat Ziya Ergun ve Günseli Cankat'ın kayınvalideleri,Avukat Dündar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Hopa şilebi yakında limanımıza getirilecek Bir müddet önce Cenova'dan Liverno'ya gelmesi icabederken rotasını değiştirerek akaryakıt ikmali için Marsilya'ya giden ve idarenin «dön» emrine riayet etmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • "Hidiv İsmail,isimli vapura dün haciz kondu Kurtarma parası ödendiği taktirde gemi derhal serbest bırakılacak Üç gün önce Köstence'den gelirken Karadeniz'de kumsala oturan Mısır bandıralı 10.000 tonlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Zimmetine para geçiren bir memur mahkûm oldu 7 sene evvel cereyan eden ve adliyeye intikal etmiş olan bir ihtilas hâdisesi nihayet dün karara bağlanmıştı]-Denizcilik Bankasında memur olan Sadi Koçubay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Vergi beyannamelerinin kontrolüne baştandı Bu haftanın başından itibaren kurumlar,vergi beyannamelerini Maliye dairelerine vermeye başlamışlardır.Esnaf ve gelir vergisi beyannamelerinin kabul müddeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Sanayiciler eli boş döndü Ham madde ithalini temin hususunda temaslarda bulunmak üzere Ankaraya giden yünlü mensucat sanayicilerinden müteşekkil heyet,ilgililerden tahsis yerine nasihat alarak şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Kundak hâdisesinin tahkikatına başlandı Tepebaşında Meşrûtiyet caddesinde Gül apartmanına konan kundak hâdisesine Birinci Şube Müdürlüğünce de el konulmuştur.Kendi kendine sönüp apartmanı ve civarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Bolu şilebi yola çıktı Denizcilik Bankasının Japonyada inşa ettirdiği yeni gemilerden 3.800 tonluk «Bolu» şilebi,Çin limanlarından aldığı hamule ile önümüzdeki pazartesi günü limanımızdan transit geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Arsa yüzünden çıkan kavgada iki kişi yaralandı Bakırköyün Osmaniye mahallesinde arsa meselesinden meydana gelen kavgada iki kişi yaralanmıştır.Yunus Yeten,Muhlis Yeten,Nuri Kızıl,Turhan Kızıl ve Mehme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Diş macunları yine kurşun tüplere konacak Diş macunu imalâtında kurşun tüplerin kullanılmasına Sıhhat Vekâleti tarafından 1 ekim 956 tarihine kadar 6 ay daha müsaade edilmiş ve buna ait karar ilgilile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92 :«Ölüm Bataklığı» Steve Cochran Renkli.İngilizce.MELEK Tel:44 08 Ü8i:«Kontes Valevska» Greta Garbo İngilizce.ATLAS Tel:44 08 35 «Kumarbazın İntikamı» Debra Paget
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Çöpçülere de ikramiye verilmesi istenecek Temizlik İşleri personeline,5 maaş tutarında ikramiye verilmesi için teşebbüse geçilmiştir.Ancak,bu hususta alâkalı Vekâletin müsaadesinin de alınması icap et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Talebenin yetişme şekli tenkit ediliyor Okullarda ikinci karne tevzii sona ermiştir.Umumî kanaat,talebenin,geçen senelere nisbeten daha zayıf yetişmeleri merkezinde toplanmaktadır.Bu hususta kendileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Hemşire Okulunun tertip ettiği propaganda gezisi Kızılay Hemşire Okulu Müdürlüğü tarafından,genç kızların hemşirelik mesleğine alâka göstermeleri ni temin için bir propaganda gezisi tertip edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • 8 gram esrar için 8 yıl hapis yatacak Ali Kemal Süsler adında biri 8 gram esrar için 8 sene hapis yatacaktır.Suçlu bir müddet evvel esrar satmaya çalışırken Kaçakçılık Bürosu memurları tarafından yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Ankara Başkanlığından Ankara Gecesi tehir edildi 10 Nisan akşamı yapılacak olan gecemizin 15 MAYIS salı akşamına tehir edildiğini bildiririz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Belediye daireleri teftiş ediliyor Vilâyet ve Belediyeye bağlı dairelerde çalışan memurların devam kontroluna başlanmıştır.Kontrollar anî olarak yapılmakta ve vaktinde vazifesi başında bulunmayanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • Japonya ile ticarî iş yapmak güçleşiyor Memleketimiz ile Japonya arasındaki ticaret anlaşması dahilinde mal mübadelesinde bulunmanın çok güçleştiği ilgili tâcirlerce ifâde edilmektedir.İhraç mallarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1956
  • ¦jt I Eskı„nın ve Yenı„nın kayranlarına E ORMAMA müsaade eder misiniz:E Shakespeare yeni midir?Beş yüz yıl önce yaşamıştır.Modern çağın en eski şâiridir Shakespeare eski midir?Piyesleri hâlâ oy-E nanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.04.1956
  • fM I Yazan:Simone de TERVAGNE 7 Anlatan:Giselle PASCAL ary Cooper ile nasıl tanıştım?O andan itibaren Giselle Rainier'nin arzularını bir tarafa bırakarak sırtını çevirdiği beyaz perdeye tekrar döndü.«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1956
  • t 1—«f ¦mi'* 1 İH BANA SOR Ge+tü£ C€t*A*t~ C& Yalnızlığın cazibesi N.N.A.İstanbul)nişanlı bir genç kız.Delikanlıdan da memnun.Nâzik ve terbiyeli bir genç.Velâkin ortada bir dert var.O da şu:«Nişanlım,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1956
  • [İLHAN DEMİREL] ARÇAY'IN DÂVASIFilm artısti Muazzez Arçayu,mm* bir gazetenin sahibi Nihat Gökçen arasındaki dâvanın duruşmasına dün 4 üncü Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Hatırlarda olduğu.v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1956
  • CİCİ CAN BEDRİ AMA S/4NA TALİP 0MNL4RVVANI SEKL/ÎM^ İÇİNDE VOKTU.Of NS OLUK,ıÇlN/ÖNÜN 04 MASINI İSTÎY0G SUNÜİ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1956
  • zehir hafiye MANFREO İZAFİYENİN PERUKASINDA BİR PARAŞÜT SAKUVÛI BÖYLECE Kurtuldu VÛAFİYE ADLİYE BİNASININ ÜSTÜNDEKİ DOĞRULUK HEYKELİNİN GÖĞSÜNDE UYUYOR,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1956
  • m^1 m [İLHAN DEMİRELİ BAHAR GELDİ Mİ İstanbula baharın gelişi takvimden veya termometreden değil hanımların kıyafetinden anlaşılır.Resmimiz,bu yıl bu hususta henüz kat'ı bir karara varılamadığını pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1956
  • Namus ve ötesi AV ADİSİ gazetede okuduğum zaman hayretten küçük dili-E Hl mi yutayazdım.İstanbul'un muhabbet dellâlları ahlâk âbı-ğ tası memurlarmdan,ticaretlerine mâni oldukları iddiasiyle E İ tazmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1956
  • Errol «İstanbıd» da jipe binerken.Dikkat ederseniz,duvarlar,burası gibi banka ilanlarıyla doludur.Hollywood'da küçük bir «İstanbul» kuruldu Errol FZwr?'oüyv ood muhabirimizle berabeı İstanbuhın iki me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1956
  • uslar,Suriye ve r'a silah vere Sovyetler,Batılıların Orta Doğudaki bir müdahalesine karşı askeri yardım vaadediyor [ASSOCIATED PRESS] ŞAM,5 İsrail'e hududu olan Arap devletlerine Sovyetler Birliğinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1956
  • Kalbine temel çivisi çakarak intihar etti [ANADOLU AJANSI] VİRGİNİA,5 40 yaşında bir inşaat işçisi 22 santimetre uzunluğunda bir beton çivisini çekiçle kalbine çakmak suretile intihar etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1956
  • 14 yaşında bîr çocuk intihar etti Hususî Muhabirimiz Sadi BÜLBÜL'den] UŞAK,5 Eşme Orta Okulunun ikinci sınıfında bulunan 14 yaşındaki Atasoy Akıncı isminde bir çocuk,izinsiz olarak bir yere gitmesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1956
  • Everest'e tırmanacak heyet geri dönüyor [ANADOLU AJANSI] KATMANDU,5 Evereste tırmanacak İsviçre hey'eti başkanı Eggler'in bildirdiğine göre,hasta olan heyet azalarından Luchsinger'in durumu yüzünden H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1956
  • BIÇAKLANAN KIZ Barda çalışan kızı YükseVi bıçaklayan Şevket Erdoğan:«Ben şerefi için titreyen bir insanım» demekte ve bu iddiası için bütün tanıdıklarını şahid göstermektedir.Buna karşılık Yüksel de:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.04.1956
  • ^r—fTtl?3 SAR r.L 5D\Cui G t.L:VOR.uZ HAz.e ol ı a\M g#Sâ nü ¦İ.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1956
  • TOMBIK SANA SEVGİLİ 0OSTLAf?ıM TOMBİKj ve canbo'yu tanitayim.omlara ço ŞF.y 20^Ça^ L^v BENİM siBÎ OuN-i YANIN 1 NUMARALI FİLMCİSİ Bu J\EVj MUHAKKAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1956
  • JQS£ SAttNAS* &0D MED SENOR MACK BELKİ SİZ DE Bu RESMİ SOR/AE İSTE£S^;Z «TENDİSıMİ TAnİiVABL-OİNİZ Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY ELİNDEN BlRŞEV GELMEZ BİLDİĞİN TEK ŞP/GEVEZELİK ETMEKTİR.V~\lEYla'vı çok SEvryoRuM,ACABA ONUN HİSLERİNİ NASIL ANLAYABİLİRİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1956
  • K rınızda rekecek OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 OcakJ Daha realist olunuz.Kazançlı çıkacaksınız.Yıldızların tesiri hayâllere müsait değil.*OVA BURCU [Z1 Ocak M şubatı Uun öğrendiğiniz,bir sey le bugünün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1956
  • BULMACA 3 4 S 6 •7 8 9 T 2 3 •il t i 5 1 1 6 9 ısü Mu m esa fe »İçi hayyel bıı SOLDAN SAĞA:1 Rengiyle anı lan bir kuş.2 Çaça-2 ron iki kelimelik,kadın için kullanılan bir tabir)3 Uygarlık 4 Takunya Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1956
  • Yazan:ÜMİT DENİZ OLUM PERDESİ Tefrika No:20 Takip ettiğimiz kadın,bu benim yanımdaki masada oturan siyah roblu kızdır.Oda numarası 209.Ben bu akşam onu meşgul edeceğim.Sen bir yerden maymuncuk tedarik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1956
  • HEP YARIN Yazan:CAHİT UC U'K Tefrika No:20 Fakat kanat aralıktı.Yavaşça iterek içeri girdi.Kendini kapı ardı.nda bekleyen Aziz'in kolları arasında buldu.Nerede kaldın Nevbahar?Sesinde yarı sitem,yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1956
  • *ı BİZ KADINLAR UNUTMASAL.Ş için birini arıyordum.Tophanede res-5 I mî bir limanın adını verdiler.«Ondan i sonraki beşinci mi,altıncı mı,yedinci mi sokak,dediler.Sokağa giriniz.Sipsivri bir apartman.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1956
  • AŞK HİKAYESİ KASIRGA KOPARKEN TEFRİKA No.7 Rosine,derhal bir konserve kutusunda kaynattı-^ı su ile lifin yarasını yıkadı.İlk tedaviyi yaptı.Yaralı,gözlerini aralamış ona bakıyordu.Tatlı bir EE sesle:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1956
  • [BU HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NESİR HAKKİ MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİR] AŞKI İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN VYİNDSOR DÜŞESİNİN HÂTIRALARI Yazan Tâ Corinne Amerikayâ dönünceye kadar bu otelde kaldık.Cori
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1956
  • 30S VER ÜZÜLME VANıN SONU SB VA GENÇSİN Bit!OET iS~;AhAT ET.SONıRA V NE OerAVA C KARSIN JOHHfö^iâl BM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • TÜRK TİCARET BANKASI A.Şir55 YILI BİLANÇOSU AKTİF Türk Lirası 1 PASİF Türk Lirası KASA VE MERKEZ BANKASI KANUNÎ KARŞILIKLAR KASASI BANKALAR SENETLER CÜZDANI ESHAM VE TAHVİLÂT CÜZDANI BORÇLU CÂRİ HESAP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • Milliııet r.Sahibi:Ercüment Karfacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • HİCRİ Cuma RUMÎ 1375 6 1372 Şaban NİSAN Mart 24 1956 24 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş S.36 10.57 Öğle 12.16 5.39 ikindi 15.55 9.17 Aksam 18.39 12.00 Yatsı 20.12 1.34 İmsak 3.52 9.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • ANTİDOT POMAT •NEZLE i DIŞ AĞRISI ADALE ROMATÎIMASI YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI *ARI-PÖCEK SOKMASI KESİK ¦YARALAR KASINTI »EKZEMÂ ¦ERGLNLİK ¦DONUK ^DERİ ÇATLAKLARINDA VE TRASTAN SONRA KULLANILIR1 "Tl:35 Krç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • Saatçi dükkânını soyan hırsız yakalandı Beyazıt'ta Okçular caddesinde Hilmi Coşkuna ait saat ve tuhafiye dükkânını soyan hırsız,yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • Şehrimizde bir yıl içinde toplanan çöp Temizlik İşleri Müdürlüğü,teşkilâtını yeniden takviyeye karaı vermiştir.Bu maksatla müdürlük tekraı çöp kamyonu ve Buldozer mubayaası için teşebbüse geçmiştir.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • Bu akşamdan itibaren SEN SES tiyatrosunda Portekizin meşhur Bale yıldızları memleketimizin yegâne dansözü Semiramis'in iştirakiyle DİŞİ HOROZ Operet 3 perde 10 Tablo Yazan:Sahneye koyan:Müzik Bale Hoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • Bir ana çocuğunu boğarak öldürdü 30 mart cuma günü Kadıköy'de,Kaya Sultan sokağındaki yıkık bir köşkün arsasında,köpekler tarafından parçalanmış bir bebek bulunmuş,ceset üzerinde yapılan incelemeler n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • Amerika bize 15,5 milyonluk mâl satacak [ASSOCIATED PRESS] Washington,5 Amerika hükümetinin Beynelmilel İşbirliği İdaresi tarafından dün açıklandığına göre Türklyeye şimdiye kadar görülmemiş miktarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • NEZLE BAŞLANGICINDA BİR ÇOK FENALIKLARI ÖNLEMEK BAKIMINDAN TABLETLİK SAŞE OPON baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ağrılarına karşı 1*11^7| bayanların muayyen za mantardaki sancılarında faydalıdır O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • 1956 Yılında 11 adet ÖmürBoyunca Aylık Gelir Bir şahıs için tutarı 120.000 lirayı aşabilir)44 adet 1.630.000 Lira tutarında MESKEN KREDÎSÎ AYRICA 399 kişiye 220.000 Lira tutarında PARA İKRAMİYELERİ VA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • İŞÇİ ARANIYOR Elektrik ve oksijen kaynakçılarına ve oto elektrikçilerine ve oto tamir ustasına ihtiyaç vardır.Taliplerin Bahçekapı Garanti Han Kat 3 No.312 ye müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • mmm—Sayın Doktor ve Eczacılara Astım Bronşıyal ve müzmin bronşite faydalı ASTMAKSİN Komprime Yeniden,bol miktarda piyasaya arz edilmiştir.Müracaat:HAYAT Eczahanesi Fatih Tel:21 42 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • Balık Sanayii Kalkınma T.A.0.nın Marmara Adasında Kurduğu Konserve Fabrikası Faaliyete geçmiştirmarkası ile satışa çıkarılan mamullerimizi arayınız.En iyi malzeme,en temiz işçilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • ARANIYOR-Demirköprü Barajında çalışacak Betonarme resimleri üzerinde ihtisası olan mütehassıs proje ressamları aranmaktadır.Asgarî beş senelik meslekî tecrübeyi haiz olmaları şarttır,ingilizce veya Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • Sıcak ve soğuk hava tesislerile mücehhez ve çok zarif bir şekilde döşenmiş olan EKREM YEĞEN lokantası saray usulü yemekleri ve dünyaca tanınmış meşhur spesialitelerile sayın müşterilerinin emrindedir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • Selimiye Askerî Satmalma Komisyon Bşk.lığından 1 Selimiye Ömerli Alemdağ Beykoz Maltepe Gebze ve Darıca garnizonlarına ait aşağıda cins,miktarı,muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı taze sebzeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • GRACE KELLY'NİN çeyizi 12 bavul ğ Baştarafı birincide Prens,başta,salon stilindeki arabanın siyah olmasını istemişti.Şimdi ise arzusuna göre alt tarafı siyah bırakılmakta,üst tarafı da gri rengine boy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1956
  • ARANIYOR-Demirköprü barajında çalışacak yazısı güzel tecrübeli desinatörler aranmaktadır.Brüt aylık ücret 400 ile 800 liradır.Yukarıdaki şartlan haiz isteklilerin meslekî çalışmaları ve ailevî durumla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.04.1956
  • Türk-İtalyan maçını çığırından çıkaran hakeme dair Ordu konseyinin kararı Branhart artık maç idare edemiyecek MÜCADELE İtalyanlarla ya]itıyımı:maçın ikinci devrenindi B.Ali ile yer değiştiren Şehmuz,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1956
  • Boksörlerimiz formda değil Sergi Sarayında boksörlerimizle karşılaşacak Sarajevo takımı hareket etti 8 niin tarihinde İstanbul Karması ile Sarajevo Karması aracında Spor ve Sergi Sarayında yapılacak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1956
  • Yılmaz "Hâdiseyle alâkam yok,diyor Fenerbahçe basketbol takımının Ankaraya yaptığı son seyahat bir takını dedikodulara sebep oldu.Bu hususta Ankara mahreçli haberlerde bâzı yolsuzluklar olduğu kaydına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1956
  • Atlet John Landy,Cross-Country'ye çalışacak MELBOURNE,Olimpiyadlarda 1500 ve 5000 metrede koşaı katiyetle bildirmiş olan atlet John Landy,bu defa da vazifeli bulunduğu Geolong'ta Croos-Country'e çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1956
  • Fenerbahçeli basketbolcular Avrupa'ya gidiyor Fenerbahçe Antrenörü Samim Göreç,Almanya'da bulunduğu sırada,Fenerbahçe basketbol takımını Avrupa turnesine çıkarmak için bâzı teşebbüslerde bulunmuştur.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1956
  • Ya Bu eş,Lefter'in küçük yaşındanbcri sevdiği biricik sevgilisi Stavrini'si idi.Lefter,Stavrini'yi askere gitmeden evvel tanımıştı.Onun babası da.kendi babası gibi balıkçıydı.Üstelik,Stavrini'nin ağab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1956
  • KISA HABERLER Vefa Profesyonel futbol takımı,pazar günü saat 10 da Vefa Stadında Altuıay ile hususî bir karşılaşma yapacaktır.Dünkü idmanda Vefa Fatih İdmanı 5-1 ve Hukuk Fakültesini de 14-0 mağlûp et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1956
  • GENÇ TAKIM YURDADÖNDÜ Budapeştedeki gençler maçında takımımız cüssece çok zayıf kaldı Budapeştede yapılan Dünya Junior takımlar tumuasına katılan genç millî takımımız dün gece saat 24 ü beş geçe S.A.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1956
  • Nil maratonu yüzme yarışı başladı Nil maraton yarışı dün yapılmıştır.32 kilometrelik mesafe üzerinden yapılan yarışlara kadın ve erkek olmak üzere 18 yüzücü iştirak etmiştir.Bilhassa profesyonel erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1956
  • Muzaffer Tokaç Amerika'da ŞİRKET KURDU 3 Bundan bir müddet evvel eşi ve oğlu ile birlikte Amerika ya gitmiş olan Galatasaray ve Millî Takım futbolcularından Muzaffer «Cinci» Tokaç,New-York'ta,iş adaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1956
  • Gİ LER Attfcwo!da yapılacak basketbol Türkiye gençler şampiyonasına iştirak edecek olan Galatasaray basketbol genç takımı,dün Ankaraya hareket etmiştir.Yukarıda Galatasaray genç takım oyuncuları Hayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1956
  • OYUN GÖSTERİYOR kampta bulunan güreş millî takım namzetleri,dün de Kadıköy Halk Eğitimi salonundaki çalışmalarına devam etmişlerdir.Resimde,ön plânda antrenör Celâl Atik,Hüseyin Akbaşa oyun gösteriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1956
  • Adana güreş karmasa Lübnan'a gidiyor Adan.ı güre| karması 17-18 ni-iiihltrinde Lübnan'da iki müsabaka yapacaktır.Adana karması bu seyahate takviyeli çıkmak istediğinden halen' rasyon emrinde bulunan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1956
  • w* t)ümm»wii\t*m.RİRİNP GELDİ Catford'lu John Furtees dört silindirli 498 CC.motosikletiyle Londra'da yapılan yarısı saatte 71£1 mil katederek kazandı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1956
  • ENGİN D AŞ Beyrut'ta yenildi ITÜRK HABERLER AJANSI] BEYRUT,5 Bir müd-i S detfenberi burada devam et-I i inekte olan enternasyonal te-I i nis tumuasının finallerine I yaklaşırken fevkalâde karşı-j E la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1956
  • FENERBAHÇE KONGRESİ İÇİN yeni bir teklif İdare Heyetinden,kongrede klüp personelinin rey kullanmaması istendi olan şahısların rey vermelerinin kanunen de doğru olmayacağı tezini savunuyorlar.Gösterdik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor