Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • ÇOK UCUZLAMIS!IİLHAN DEMİRELJ Üniversitede lisan imtihanlarına ait sualleri temin edip,başka talebelere sattıkları iddiası ile adliyeye verilmiş olanların duruşmalarına dün devam edilmiştir.Şahit olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • SENENİN MUHTEŞEM DÜĞÜNÜ Dünyanın zevk ve eğlence şehri Monte Karlo muhteşem bir iüğüne hazırlanıyor:Prens Railier ile Hollywood'un dilber artisti Grace Kelly evlenecekler.Arkadaşımız Ümit Deniz de Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • Muhabbet tellâlları polisi dâva ediyor Davacılar,meslek hürriyetlerini ihlâl eden ahlâk zabıtası şefinden 30 bin lira istiyor Son yılların en garip ve en akla gelmez dâvası dün Emniyet Müdürlüğü Ahlâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • I İLHAN DEMIRELİ Yeni Poslahâncnin telefonları,dün 12 den 14 e kadar süren iki saatlik bir grev yapmışlardır.Resmimiz,kabinelerin önünde,arızanın giderilerek telefonların işlemeye başlamasını,mucize b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • EN SON HABER Şahane gelin hareket ediyor [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,3 Monaco Prensi Rainier ile evlenecek olan Grace Kelly,yarın Amerikan Constitution transatlantiği ile Nice*e hareket edecektir.Müst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • [TJÎ.A.1 Aocasmaan ayrılıyor ren Jeanne Craln gün ^5 HoItywood'a dönmüştür.4 çocuk annesi olan 30 yaşındaki kızıl saçlı yıldız,nol!ywood'a dönüsünde,kocasına kargı boşanma dftvası açmıştır,Jeanne,37 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • ı«0W8iflWB»ımft ı [RÜÇHAN ÜNVERJ VALİ,ALMAN ELCİLERİNİN TOPLANTISINA RİYASET EDEN HALLESTEİN İLE GÖRÜŞÜRKEN ALMAN ELÇİLERİ DUN TOPLANDI Gizli toplantılarda Orta Doğa durumu ile iktisadî meseleler ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • Memurların muhakeme usulü değiştiriliyor İdarî ve adlî teminat tanıyan tasarıya göre suçlu memurlar umumî hükümlerle yargılanacak I Hususi Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'danl ANKARA,3 Memurların vazifelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • ŞANTAJLI kaçakçı 11 k Posta kaçakçılığından yargılanmakta olan Vangel Çingas ile bir döviz kaçakçılığı dâvasının sanıklarından Jak Bensason,yeni bir suçla ilgili olarak dün yeniden yakalanmışlardır.Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • Semi Ergin Jetle uçan ilk Vekil oldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ESKİŞEHİR,3 Türkiye'de ilk defa olarak bir Vekil jet uçağı ile uçmuştur.Bu Vekil,Devlet Vekili ve Millî Müdafaa Vekil Vekili Şem'î Ergin'di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • Çoruh C.H.P.Başkanı hapse mahkûm oldu [HUSUSt MUHABİRİMİZDEN] ÇORUH,3 1954 seçimlerinde hükümetin manevi şahsiyetini tahkir suçundan yargılanmakta olan CHP.Başkanı avukat Abdullah Ercan 1 yıl 8 gün hs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • Avrupa Konseyine seçilen mebuslar Hususi Muhabirimiz ismail ATİLLÂ'dan] ANKARA,3 Bugün 2,5 saat süren Demokrat Parti Grup Umumî toplantısında,Avrupa Konseyinde vazife görecek azaların seçimi ile italy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • I İLHAN DEMİRELI ADLİYEYE İNTİKAL EDEN HÂDİSENİN SANIKLARINDAN BİBİ Edebiyat matinesi hâdisesi Adliyece tahkik ediliyor Edebiyatçılar Derneğinin Dram Tiyatrosunda tertip etmiş olduğu «Şiir ve Müzik ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • Erzurum'da yem sıkıntısı gideriliyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ERZURUM,3 Bu yıl anormal bir şiddet ve devam gösteren kış,Doğu bölgemizde,bilhassa Kars,Erzurum,Karaköse vilâyetlerinde büyük bir yem sıkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • Kıbrıs'ta tedhişler yeniden arttı [ASSOCİATED PRESS] LEFKOŞE,3 Kıbrıs'ta tedhiş hareketleri yeniden şiddetlenmiştir.Durumla ilgili olarak Lefkoşe'nin batısına düşen Evriku kasabasında ve Limasol'da ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • Bölttkbası goruşunu açıkladı [Hususî Muhabirimiz Mücahit BEŞER'den] ANKARA,3 Güney ve güneydoğu illerinde yapmış olduğu propaganda gezisinden dönen C.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı,bugün bir basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1956
  • Başvekilin riyasetinde ileMoskova'nın rnuP idare Kurulu toplantı yaptı ci toplantıda Kıbrıs dâvası temel daveti görüşüldü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,3 Demokrat Parti Genel İdare Kurulu,bu gün Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Kocasına kızan bir kadın barda soluğu almış Sarhoş bir halde polisler tarafından yakalanan Nadire hastahaneye sevkedildi Cihangir'de oturan ve madenî eşya imâl eden bir firmanın sahibi olan Sami adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • ŞEHİRDEN,YURTTAN.DÜNYADA*!SANAT HABERLERİ!Robert Show korosu qeldi ROBERT SHOW KOROSU Dünyaca tanınmış sanat grupu.Büyük Orkestra şefi Toscanini müzik hayatından çekilmeden evvel doldurduğu plâklar ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT ADALELERİN İRADE DIŞI HAREKETLERİ İrâde ve isteklerimizin düzeni iğinde hareketlerimizi temin eden adaleler birden bu köleliğe isyan edercesine kontrolümüzden çık iver ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • İSTANBUL ş 12.27 Açılış ve program 12.3(Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Rıza Rlt.Çalanlar:Hakkı i Derman,Şükrü Tıınar.Yorgo Baca-nos,Hilmi Rit.13.30 Saz eserle-E ri Özel plâk)13.45 Haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • "o ^r^V^0 ^yO^^0,^^StS0-J^o 7 GÜZEL ESER S/ttl/DANTELLİ SEMSİYE.ROMAN 2 LİRA KANLI DUÛUN.ROMAN L 7a.û ŞAH NAZAR.IH F^T* GÖK KORSAN.W#r 27* SİYAH KUĞU.ROMAN 1/4" JfaâtefJ&âatûıi ÖLÜLER KONUŞAMAZ.AFEDER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • B 0 I t S A 3 Mart 1956 Salı SERBEST ALTIN FIATLARl Cumhuriyet 81.80—82.00 Reşat 94.25—94.75 Vahit 78.00—78.50 Hamit 78.70—79.b0 Aziz 78.00—78.25 Gulden Hollanda 77.00—77.10 Külçe 11.95—12.00 ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Necati Basara jübilesi Tanınmış türküler bestekârı Necati Başara'nın Âşık Tokatlı)sanat hayatının 30 uncu yıldönümü yarın akşam Eminönü Halkevi salonlarında tes'id edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Lady Begüm şehrimizde Gerze ve Eskişehir felâketzedeleri için Ankaraya yardım eşyası getirmiş olan Pakistan Kızılhaç mümessili Lady Begüm Noon ile Amerika Kızılhacı mümessili Mr.Geneviev,dün sabah uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Atatürk Erkek Lisesi Mezunları Derneğinin kongresi Atatürk Erkek Lisesi Mezunları Derneğinin yıllık Genel Kurul toplantısı bugün saat 19 da Lise binasında yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Konservatuar talebeleri konser veremiyor İstanbul Belediyesi Konservatuarı,şehir dahilinde öğrenci konserlerini yapacak yer bulamamaktadır.Şimdiye kadar daima Dram tiyatrosunda yapılan bu konserler iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Nafıa Vekâletinden bir heyet İran'a gitti Nafıa Vekâletinden 12 kişilik bir heyet dün uçakla Tahran'a gitmiştir.Heyet,İran'da bir müddet kalarak iki memleket arasmda müşterek nafıa işlerini görüşecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Pide fiatları tesbit edilecek Eamazanda imâl edilecek pidelerin,bu yıl,geçen yıllara nazaran daha pahalı olacağı anlaşılmaktadır.Zira,dün Vali Gökayı ziyaret eden Unlu Mamulât Derneği Başkanı,yumurtan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Toptan eşya Katlarındaki artış nisbeti Şubat ayına ait toptan eşya fiatları indeksi şehrimiz Tica-İ ret Odası tarafından hazırlanmıştır.94 çeşit maddeyi 7 grupta I toplayan indeksin ortalama sayısı 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Boğazın Anadolu yakasında oturanların şikâyeti Şehir Hatları İşletmesinin evvelki günden itibaren tatbikine başladığı yeni tarife,Boğaziçi Anadolu yakası sâkinlerinin şikâyetlerini önlemeye kâfi gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • 17 nci defa yakalanan muhabbet tellâlı Suna adındaki bir kadın,genç kızları ve kadmları fuhşa teşvik suçundan 17 nci defa olarak Adliyeye verilmiştir.Ayrıca Hamdi adında biri de yine aynı suçtan dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Kocakarı ilâcı ile zehirlenip ölmüş Şişli'de oturan Hafize Yüce adında hâmile bir kadın,kocakarı ilâçları ile çocuğunu düşürmeğe çalışırken zehirlenmiş ve kaldırıldığı hastahanede ölmüştür.Hafize'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Esnaf Birliğinin teklifi kaEsiif edilmedi Esnaf Dernekleri Birliğinin,geçen yıla ait esnaf vergisinde kiralara yapılan yüzde 400 zamların matrah olarak alınmaması hususunda yaptığı müracaatlar Maliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Mısır yolcu gemisi karaya oturdu Bir müddet önce limanımızdan geçmiş olan Mısır bandıralı 10 bin tonluk «Hidiv İsmail» yolcu vapuru,dün Köstence'den dönerken Karadenizde sis yüzünden karaya oturmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Teneke kutu içindeki 2350 lira çalınmış Şişli'de Şâir Nigâr sokağında oturan Bedia Oztürk'ün dairesine ^iren meçhul bir hırsız,teneke kutu içinde bulunan 2350 lirayı çalarak kaçmıştır.Suçlu,zabıtaca a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Kapalıçarşı yeni bir tehlike atlattı Bir iplik atelyesinden çıkan yangın çarşı esnafına korkulu anlar yaşattı Kapalıçarşı,büyük yangından sonra,ikinci defa olarak bir yangın tehlikesi daha atlatmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Çorapçılar,iğne bulamamaktan şikâyetçi Çorap imalâtçılarının yapılan son kongresinde,makine yedek aksamı ve bilhassa iğne bulunamamasından şikâyet edilmiştir.Çorapçılar,eskiden 25 kuruş olan bir tek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Belediye murakabe teşkilâtında huzursuzluk Belediye Murakabe Teşkilatındaki huzursuzluk devam etmektedir.Murakıpların başlıca şikâyeti,kadronun kifayetsiz oluşudur.Bu sebeple,kontrolların güçlükle yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Büyükdere'de 2 4 gecekondu yıktırıldı Büyükdere'de Soğanlı mevkiinde bulunan 24 gecekondu,Vilâyet tarafından yıktırılmıştır.Evleri yıktırılan gecekonduculara Büyükdere Kibrit Fabrikası civarındaki haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • MİGROS TÜRK f MİGROS TÜRK Bol vitamini taze portakallarımızda bulabilirsiniz KÜ3SU 85Krs 1050 Gr 100 Krş.Patates Kilosu 50 Klğ 1500 Gr.75 Krğ Sosaıs Kilosu 90 Klğ 830 G)75 Krğ MİGROS TÜRK MİGROS TÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • MiHî gelirimizdeki artış Geçen yıla ait millî gelir hesapları tamamlanmak üzeredir.1948 yılında 7 milyar 720 milyon lira olan millî gelir,1954 de 11 milyar 487 milyon lirayı bulmuştur.Mahsul durumu iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Yağsız ayran satanlar mahkemeye verildi Belediye Sıhhî Murakabe Teşkilâtı ekipleri,beş ayrancıyı,yağsız ayran sattıklarından dolayı mahkemeye vermişlerdir.Ekipler,son günlerde bilhassa,umumî pazar yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • KİSA HABERLE A KAHVECİ esnafına tahsis olunan 10 ton kahve,bu sabahtan itibaren,Kahveciler Derneğinden alınacak fişle esnafa dağıtılacaktıre DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 601.820 liva tutarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • İşçiler memnun İşçilerle ilgili 4 mühim kanun tasarısının B.M.Meclisinde kanunlaşması,şehrimiz işçi çevrelerinde memnunlukla karşılanmıştır.Kanunlaşan 4 tasarının üçüyle yakından ilgili olan Tekstil İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Grip salgını devam ediyor Şehrimizde havaların sık sık değişmesi yüzünden grip ve nezle devam etmektedir.Bu hastalık bâzı semtlerde salgın hâlini almıştır.Bir kısım memurlar ve talebeler bu sebepten d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Şubat ayında 232 kaçakçı yakalandı Geçen şubat ayı içinde Gümrük Muhafaza Teşkilâtı tarafından bilhassa güney bölgesinde 129 u müsademeli olmak üzere 285 kaçakçılık vak'ası tesbit edilmiştir.Bu vak'al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • Bir isim benzerliği Rübi Haçik Benkliyan Kollektif Şirketinden aldığımız bir mektupta,gazetemizin geçen pazar günkü nüshasında «on milyon dolarlık kaçakçılık» başlığı altında çıkan yazıda adı geçen Rü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1956
  • İkinci Çiçek Palas EVVELKİ gece,Dram Tiyatrosundaki hâdiseyi ikinci bir Çiçek Palas vak'ası gibi gören gazeteci arkadaşlar var.Mukayese doğru.Birinci Çiçek Palas vak'asında.çoğu Edebi-yat Fakültesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.04.1956
  • ZEHİR HAR YE MANFRED SGHM1DT *ffOP TÜFEK KRAU HASAN BOMBA,HAFİYEYE ANLATTI Kİ,PAP-RİKASI ROBOTLAR DA İMÂL EDER.VE HÂLEN BU ROBOTLARDAN BİRJ KAYIPTIR,DEA\EK Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1956
  • Fransa'daki Antaly a'lı kadın güreşçi tTÜBKTEL] PARİS 3 Bir müddettenberi Emine Şahin adında bir Türk kadın pehlivanı,Fransız erkek pehlivanlarına meydan okumaktadır.Erkeklerle Pankreas denilen güreşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1956
  • Kokain dâvasına bir artistin adı karıştı Eczacı Okulu talebesinin dâvasında dinlenen bir şahit Hüseyin Peyda'yı itham etti Kokain kaçakçılığı yaptığı iddiası ile adliyeye verilmiş olan Fikret Güney ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1956
  • imilllHIMIIIIHinillllllllllllMII İlli IIMIIIMIIIH UMU TAKVİMDEN BİR YAPRA «0»nun Şehri İ 9JT ONYA'yı son ziyaretim bende yeni yeni intibalar husule E İV getirdi.Konya'nın Selçuk İmparatorluğunun payit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1956
  • ^^şaSsaMaafcM-IA.P.1 PAPANIN PASKALYA MESAJI Pa*** Papa Pius XII pazar günü,St.Peter kilisesinin önünde toplanan 300.000 kişiye hitap etmiştir.Papa'nın mesajını aynı dakikada dünyada milyonlarca insan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1956
  • Amerikada kasırga büyük hasar yaptı 24 şehirde yüzlerce ev oturulamayacak hale geldi.Ölen ve yaralananlar var [ASSOCIATED PRESS] DRUMRICHTX Amerika)3 Oklahoma,Kansas ve Missouri eyaletlerinde dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1956
  • Bir eroin imalâtçısı müebbed hapis yatacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] UŞAK 3 Bir müddet önce Uşak'ta basılarak ele geçirilen eroin imalâthanesinin reisi bulunan Mehmet Özyürek,dün şehrimizde yapılan duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1956
  • Bir belediye seçimini C.H.P İller kazandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,3 Çal ilçesinin Çalkebir nahiyesinde yapılan Belediye seçimini C.H.P.li namzetler kazanmışlardır.Seçime D.P.liler de girmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVER| TERAZİLER MÜHÜRLENİYOR r«raas meşine,Olcu ve Ayarlama Kanunu gereğince,bu yıl da başlanmıştır.Ölçü Dairesine vaktinde müracaat etmeyen esnaf,ayni kanuna göre 50 liradan 500 liraya kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1956
  • Salıncaktan düşen bir çocuk öldü Beyazıtta Vezneciler caddesinde 6 numarada oturan Ahmet Ertopuz'un 2 yaşındaki oğlu Metin Ertopuz,salıncaktan düşerek yaralanmış ve kaldırıldığı Şişli Çocuk Hastahanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1956
  • Rusya izmir Fuarına katılıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,3 Sovyetlerin bu seneki Fuara iştirakleri kat'îleşmiştir.Hazırlıklar için bugün şehrimize üç kişilik bir Sovyet heyeti gelmiştir.Ayrıca,bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1956
  • sanıkları serbest bırakılıyor [ANADOLU AJANSI] PRAG 3 Ortada dolaşan bâzı söylentilere göre,1952 yılı sonlarında ele alınmış olan dâvasının başlıca sanıklarından olan eski Hariciye Vekil Yardımcıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1956
  • Araplar Fransa'ya karşı birleşiyorlar Arap Hariciye Vekilleri Kalıire'de toplanarak Cezayir meselesinde takip olunacak siyâseti tesbit edecek [ASSOCIATED PRESS] ŞAM,3 Suriye Başvekil ve Hariciye Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1956
  • [İLHAN DEMİRELI LJKS II Dil Bir demet turp 25 kuruş.Bir bağ yeşil soğan da öyle.İçinden su yerine çekirdek çıkan bir limona 15 kuruş vereceksiniz.Dört yapraklik bir yeşil salatalık ise 30 kuruş.Kuru s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.04.1956
  • ALLAHLIK ALI BEY u O O O O E KOVBOY 31.K!BıRDEN AYRJCA:MÎKİ.HABERLER,İLÂNLAR,GELECEK rtİK KANLİ VADl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1956
  • BU İM i 2 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lk göğüslü artist Ekberck'in 9 Bir çalgı Bir sıiat SOLDAN SAĞA:1 Bir uzvun kuvvete alem olan kısmı Kuzey Afrika'da müs-1 uman bir devlet.2 Öyle olsun,Tanrı kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1956
  • Yazan:CAHİT UÇUK Tefrika No.18 Altın saçlarını saklıyan tüyden kep,«kuğunun ölümü» nü canlandıran onaltı yaşındaki balerinin güzel yüzüne ilâhi bir ifâde vererek yakışmıştı.Ani'iyi dolduran kalabalıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1956
  • AŞK HİKÂYESİ KASIRGA KOPARKEN TEFRİKA No.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Ajrikadaki nişanlısı Panl'ıtn yanına giderken uçak kazasına uğrayıp vahşîlerin eline düşen Rosine'i,Jef adında bir beyaz adam,kendisi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1956
  • 4 OCUK KLUBU Hikâye Köpek Balığı!Geçen yaz tatilinde Remzi.Antalyadaki teyzesine misafir gitmişti.Antalvanm havası pek sıcaktı,İstanbul un havasına hiç benzemiyordu.Geceleri de serinlemek imkânsızdı.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1956
  • OĞLAK BURCU ti [21 ıa!ık M Ocak] Bu nbab taın. acağınız nsanla münasebetinizi İleri goturrueyiniz.Öğleden sonra teşebbüslerini/de tam bir muvaffakiyet var KOVA BURÇl t [SI hak 1!Şubat] meselelerinizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1956
  • u/m OLUM PERDESİ azan:UM İT DENİZ Tefrika No.18 diye Tabanca küçük kalibreli galiba' sordum.Cezmi,ceketinin önünü açarak,kendi silâhını gösterdi.Bizim teşkilâtın bütün memurları bu tip silâhı kullanıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1956
  • ORMAN SERGİSİ BİR manken erkeğin büründüğü şu sun'î yünlü kumaş.Şu şeker pembesi sun'î ipekli.Şu manken kadının çıplak vücudunu saran zarif,naylon kombinezon.Hepsi,hepsi ağaçtan yapılmış.Bcyoğlundaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1956
  • [BU HÂTIRA SERİSİNİN TÜHKİVEDE NEŞİR HAKKİ MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİR] AŞKI İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN WİNDS0R DÜŞESİNİN HÂTIRALARI Yazan Fakat,bir kadının,gece vakti,kocasından başka erkekle sokağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • MâBlâııet Sahibi.Ercüment Karacan Şirketi adın.ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer.MİLLİYET MATBAASI L_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • r HİCRİ 1375 Çarşamba 4 RUMİ 1372 Şaban 22 NİSAN 1956 Mart 22 VAKİT VASATI ezan!Güneş 5.39 11.02 Öğle 12.J7 5.41 ikindi 15.54 9.18 Akşam 18.37 12.00 Yatsı 20.10 13i İmsak 3.55 9.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • KAÇIRILMAZ FIRSAT Banka,Otel,İş Hanı,Garaj,Apartman inşasına müsait Beşiktaş tramvay caddesinde,Tramvay Deposuna bitişik üç tarafı yol,denize nazır vapur isklesi karşısında bulunan 434,50 m2 hâlen 4 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesinden Gemlik Müessesesi ihtiyacı için 27 ton gliserin alınacaktır.Evsaf şartnamesi alım grupumuzun IV.cü kısmındadır.Tekliflerin asgarî 15 gün opsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • BAŞ AĞRILARINA OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma,siyatik ağrılarına,soğuk algınlığından Ueri gelen ağrı ve kırıklığa karşı faydalıdırgünde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • ŞEKER SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNDEN ı Şirketimizin 31.3.1956 tarihinde yaptığı ikinci adî Umumî Heyet toplantısında alınan karar gereğince Hissedarlarımıza ödenmiş sermaye üzerinden temettü hisselerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • BEŞİKTAŞ YILDIZ SİNEMASINDA MATİNEDEN İTİBAREN RENKLİ SİNEMASKOP ORİJİNAL jane powell *cıi(nFNİ7PİI FR A N N TONNY MARTİN *V?m UHllfcVII.1.11 MİLLER Hit The Deck)Türkçe PÇRARI I ÜFFİNF Renkli CHARLSTO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • BU AKŞAM MELEK Sinemasında Sinema tarihinin unutulmaz şaheseri KONTES VALEVSKA Başlıca yaratıcıları:CHARLES BOYER GRETA GARBO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • Bugün matinelerden itibaren X A N Sinemasında Senelerdenberi İstanbul Halkının görmediği fevkalâde bir eser.İstanbul'da ilk defa ŞEHZADE VEDAD Boş Rolde:VİVİANE ROMANCE Muazzam şark saraylarının ihtiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • Son yılların unutulmaz en güzel iki filmi Bir annenin çocuğu için çektiği çilenin acıklı hikâyesi.EBEDİYETE KADAR Gülistan GÜZEY Reşit GÜRZAP Neriman KOKSAL Kore'de kahramanca döğüşen Mehmetçiğin altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • KAYIP SAAT Kancalı çelik kadın küçük göğüs saati pazartesi İstiklâl caddesinde kayboldu.Bulan taltif edilecektir.Telefon:635751
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • ARANIYOR-Demirköprü barajında çalışacak yazısı güzel tecrübeli dcsinatörler aranmaktadır.Brüt aylık ücret 400 ile 800 liradır.Yukarıdaki şartları haiz isteklilerin meslekî çalışmaları ailevî durumları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • ZAYİ Yapı ve Kredi Bankasından almış olduğum 5404 No.lu hesap cüzdanımı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Abdullah Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • MEVSİMİN YENİLİKLERİ YENİ LÂLEDE TAYYÖRLÜK,KAPLIK.PARDESÜLÜK EMPRİMELER,KETEN ve PAMUKLULARI ile KADIN,ERKEK ve ÇOCUK için HAZIR Giyim Eşyası,AYAKKABI,ÇANTA,HUSUSÎ DOKUNMUŞ YENİ LÂLE NYLON ÇORAPLARI v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • 4/4/956 Çarşamba Akşamından itibaren VAGON BLÖ PAVİYONUNDA Dünyaca şöhret kazanmış PACO ROMU» 9 kişilik Rövü Balesi ayrıca:Karmen Boranzi ve Duo Boranzi İspanyol Şantözü ve Rakkaseleri ile memleketimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • Edebiyat matinesi hâdisesi adliyece tahkik ediliyor t Baştarajı birincide «Matine Dürlterler» «Esselâmm Aleyküm» Hâdise çıkaran grupun tertipli geldiğini açık bir şekilde isbat eden bu döviz,seyircile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • İSTANBUL VAKIFLAR BAŞMÜDÜRLÜĞÜNÜ)Semti Mahallesi Sokağı Kapı No.Cinsi Aylık kirası Muvakkat teminat L K L K Alemdağ Sultan Çiftliği Köyönü Çayırotu 500 lira satış bedeli)37 50 Kadıköy Merdiven köy Mam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • Seyircileri dehşet ve heyecan içinde bırakan Mevsimin müstesna şaheseri.CİNAYET MASASI BAŞTAN BAŞA RENKLİ JACK WEBB ANN ROBİNSON Yarın matinelerden itibaren LÂLE SİNEMASINDA İlâve:Türkiye Portekiz Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • Bir çocuk müstakbel eniştesini öldürdü [Hususî Muhabirimiz Hilmi KÜRKÇÜ den] ADANA,3 Hamdi Sergitoplar adında,15 yaşındaki bir ortaokul talebesi,uyumakta olan bekçi Celâl Altan'ı tabanca ile öldürmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • Bayar'ın Bursa tetkikleri BURSA,3 Şehrimizde bulunan Reisicumhur Celâl Bayar bugünkü tetkiklerini bilhassa civar ovalardaki akar sularm durumu ve ziraat imkânları üzerine teksif etmiş,seylâpları önley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • Çİ&RŞÂf SIHHİ BAKİMDAN DA ZARARLIYMIŞ Yeni Delhi Kadınlar Koleji Rektörü Para Bai,çarşafın «Her şeyden evvel sıhhî bakımdan» mahzurlu olduğu kanaatindedir.Dün istanbul'a gelen Hindistan'ın bu faal kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • Bir açıklama 27 mart tarihli gazetemizde «Bölükbaşı Hakkında Tahkikat Açıldı» ballıklı bir haber çıkmıştı.Adana Cumhuriyet Müddeiumumiliği bu hususta su telgrafı göndermiştir:«Osman Bölükbaşı'ııın 25.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • Memurların muhakeme usulü değiştiriliyor t Baştaraft birincide Temyizin en kıdemli Daire Reisinin başkanlığında diğer Temyiz âzalarının iştirak edeceği bir hey'et marifetiyle incelenir.Madde 3 Vali Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • Güvenlik Konseyi Filistin meselesini görüşüyor Konsey,Genel Sekreterin Orta Doğu'ya gönderilmesi meselesini müzakere ediyor [ANADOLU AJANSI] Konseyi bugün toplanarak,Birleşmiş Hammarskjoeld'ı durum ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • Bir Lübnan gazetesine göre Beyrut'ta yapılacak müzakerelere İnönü de davet edilecek [TÜRK HABERLER AJANSI] BEYRUT,Beyrut'ta intişar eden Elravvad gazetesi,Lübnan muhalefet liderlerinden Kemal Canbolat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • Cazibemi borçlu olduğum sabun.cildimi Puro'nun ihti* marnına bıraktım.Puro Güzellik Metodunu muntazaman tatbik ediyorum,diyor.Siz de Özcanıc tavsiyelerine uyunuz.Puro sabunu kullanarak daba cazip ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • T.Ç.ZİRAAT BANKASI KOOPERATİFLER MÜFE1 1 Bankamıza müsabaka ile lüzumu kadar Kooperatifler Müfettiş Muavini alınacaktır.2 Bu sınava girebilmek için:a)Türk olmak,b)Yaşı 35 ten yukarı olmamak,c)Yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • ARAHİYOR-Demirköprü Barajında çalışacak Betonarme resimleri üzerinde ihtisası olan mütehassıs proje ressamları aranmaktadır.Asgarî beş senelik meslekî tecrübeyi haiz olmaları şarttır,ingilizce veya Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • HÜBDA-BAKIR,ÇİNKO,PİRİNÇ ve KURŞUN ALIYORUZ.Müracaat:AHMET KÂMİL ELLIALTIOGLU.Galata Tünel caddesi No.9-11 Tel:445055 Tahtakale Nalburcular No.363 Tel:221333
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu istanbul irtibat Müdürlüğünden:Kurumumuz ihtiyacı için aşağıda yazılı 4 kalem malzeme kapalı zarfla teklif vermek suretile satın alınacaktır.1 a)2 adet Donki g atmosf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1956
  • İskenderun Sahil Sıhhiye Merkezinden 1 Iskenderunda yapılacak Tahaffuzhanenin haricî su tesisatı ve kaptaj yapımı işidir.2 Keşif bedeli 45353)lira 62)kuruştur.3 Eksiltme pazarlık suretile Iskenderunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.04.1956
  • Güreş millî takımımız dün çalışmalara başladı Türkiye serbest ve Greko Romen güreş birinciliklerini müteakiben Manopalasta kampa giren güreşçilerimiz,dünden itibaren çalışmalarına başlamıştır.Güreşçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • Macarisianda yapılan iurnuvada GENÇLER İYİ netice alamadı Dün Viyanaya hareket eden takım yarın yurda dönüyor BUDAPEŞTE,3 Hususi)Genç takım turnuasına iştirak etmiş olan Türk takımı bugün Budapeşteden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • İrlanda ile millî boks maçı yapacağız ANKARA,3 İrlanda Boks Federasyonu,Federasyonumuza yazdığı bir mektupla,mütekabiliyet esasına dayanmak üzere 956 yılı içinde iki millî maç teklifinde bulunmuştur.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • MAÇI RADYO VERECEK I Lizbon'a 120 kim.mesafe-I deki Evora şehrinde saat 16 da I oynanacak olan Türkiye-Ital-I ya Ordu millî maçını İstan-bul ve Ankara radyoları nakşı iŞ.S len verecektir.Maçı Samim E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • Adaletli Gomez memleketine dönüyor Portekiz'den getirtilen futbolcu Gomez,yakında memleketine dönecektir.Adalet takımı idarecileri,Gomez'i burada yapmış olduğu antrenmanlarda ve son Galatasaray maçınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • Mithatpaşa pisti müsabakalara hazır Havaların bir kaç gündür müsait gitmesi üzerine,Mithatpaşa pistinin yeni atletizm mevsimine hazırlanması için stad idaresince girişilen faaliyet hızlanmıştır.Stad m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • KISA HABERLER Yarın Paris'te Avrupa Kupası dömifinali için Hiberman ile Reims karşılaşacaktır.Bu hafta yapılan Fransa futbol ligi 26 gün karşılaşmalarında Nice Lyon'u 2-0,Nimes Lcns'i 3-1,St.Etienne M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • *am* ÇALİ MÜ STADI LEFTERln HAYATI Yazan:HALİT TALA Maç boyunca arslanlar gibi çarpışmalar uzun zaman 1-1 lik durumu muhafazaya ve sonradan bir de gol atarak maçı kazanmaya muvaffak olmuşlardı.İTALYA'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • Boksörler Fin hamamı ve sıcak duş bulamıyor Sarejevo ile karşılaşacak olan sporcular Mithatpaşa'da rahat antrenman yapamıyor İstanbul boks karması iîe pazar günü Spor ve Sergi Sarayında karşılaşacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • BEŞİKTAŞ Sakat olan Necat ve Rahmi,Profesyonel takımın dünkü dünkü idmana iştirak etmeantrenmanına sakat olan ka-mislerdirleci Bülent iştirak etmemiş-tir.FENERBAHÇE Futbol takımının dünkü antrenmanına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • Romanya ile yapılacak Kürek ve voleybol temasları Romanya'nın İstanbul Konsolo su dün Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesine gelerek,memleketimizle muhtelif spor temasları yapmayı arzu ettiklerini açıklam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • F.Bahçe kayak şubesi kuruyor Bayrak yansı ile Uludağ'daki kayak birincilikleri sona erdi BURSA,3 Hususî)Fenerbahçe kulübü bu sene dağcılık şubesi kurmaya karar vermiştir.Bursa'da yapılmakta olan Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • MAĞLUBİYETİN UYANDIRDIĞI REAKSİYON '^SKiffSSnİSS^^ra ışı sertliğe döktüler.Kesimde,nejetırı kasti bir tekvıesine hedef teşkil eden Kadri yerde tedavi olunurken ve hızını alamayan Mısırlı futbolcuların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • İN inimi ı ascıak 111ıvı!aleo ııcı taltife kir saekda yari a dirtırm ııal lan in)'m,»Pta-»ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • KADRİ NİN BİRİNCİ GOL!J Galibiyetimizi ilân eden Kadrinin ilk golü kaleci Bekir'in müdahalesine rağmen ağları buldu.Ordu Takımı bugün İtalya ile karşılaşıyor Sakat olan Mustafa'nın oynaması şüpheli.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • *v Of M|RU ¦ZM0iA'B'ERUH ^m^i^M JrK" 3Pfc E?4r"S apı ti sı« i ij a o mm pÂyFT FQ nJK" Çekoslovakya Bisiklet Federasyonunun,Varşova,Berlin ve Prag arasında tertiplediği beynelmilel bisiklet yarışına,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • Merkez İstişare Heyetinin toplantısı bugün sona eriyor ANKARA,3 Merkez İstişare Heyeti,Federasyonların tahsisat ve faaliyet programları üzerindeki çalışmalarına bugün de devam etmiştir.Heyetin mesaisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1956
  • Vasco de Gama Ankara'da da iki maç yapacak Belçika'da mağlûp olan Brezilyalılar Ankara'da Beşiktaş ve Galatasaray'la karşılaşacak Brezilya'nın şöhretli Vasco de Gama futbol takımı,yarın akşam uçakla ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor