Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.04.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ| Cemi adamlarına gösterilen film yaut'taki Marmara Lokalinde bir toplantı yapılmış ve davetlilere,Amerika'da •endlkacıların,sendika if bulma kurumlarının «alışmalarına ait bâzı filmler fl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1956
  • "kititiçiçTkiritıfrirıkiririt OKUYUCULARIMIZ «HAFTANIN ŞAR-KIŞI» PROGRAMINDA ÇALINMASINI ARZU ETTİKLERİ ŞARKIYI EN GEÇ CUMA GÜNÜ ÖĞLEYE KADAR BİZE BİLDİRMELİDİR.BU HAFTAKİ PROG-RAM TÜRK MÜZİĞİNDEN SEÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1956
  • uogitdu,bu-Traş bıçakları VRUPA ve Amerika tras A bıçaklarının sahteleri piyasaya aurültiyormus.Demek rahatça tıraş olmak imkanından da mahrum kalacağız.YUzümUzUn derisi kesil» kesile kanlı çetele hâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1956
  • M mm GRACE KELIj İl nın DÜĞÜNÜNDE Radyolar,ajanslar ve gazeteler0tartan beri Monte-Carlo Prensi RainK er üe Grace Mfi nin düğününden bahsetmektedir;Umumî efkârın gfc zü ve kulağı art* Motrte Carttfîla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1956
  • NE DÜŞÜNÜYORSUN YAHU,2800 ÜN YARISI 1400 O DA BİZDE YOK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1956
  • Turistler malûmu bir daha ilâm etti Rusyada 1 gün bile yaşanmaz Her şeyin kötü olduğunu iddia edenler" Orada yalnız votka ve iri yarı kadın bol diyor Yunan bandralı İonia vapuru ile,Rusya'yı gezen 228
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1956
  • Bayar Bandırma hava üssünü gezdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BANDIRMA,2 Reisicumhur Celâl Bayar,bugün Bandırma hava üssünü ziyaret etmiş ve jet filosunun gösterilerini takip etmiştir.Müteakiben şehre gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1956
  • EDEBİYAT matinesinde kavga çıktı Türk Edebiyatçılar Derneğinin dün gece Dram Tiyatrosunda tertip ettiği «Şiir ve Müzik Gecesi» nde müessif bir hâdise oldu.Saat 21 de başlayan,ekserisini hanımların teg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1956
  • Paramızın değerini arttıracak tedbirler iktisatçılar Derneğinin ileri sürdüğü 6 madde için de tasarruf ve istihsal kampanyası isteniyor [NAİL GÜRELİ] Türkiye İktisatçılar Derneğinden,dün akşam,Türk pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1956
  • Mebuslardan mal beyanı isteyen teklif [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Manisa Meb'usu Muammer Alakant,«Meb'usların mal beyanına» tâbi tutulması hakkında hazırlamış olduğu bir kanun teklifini yarın Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1956
  • [TEMSİL BÜROSU 1 Devlet Vekili ve Milli Müdafaa Vekil Vekili Şem't Ergin,bugün,beraberinde Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Milli Müdafaa Encümeni meb'uslarından bir grup olduğu halde,Eskişehir'e giderek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1956
  • Menderes,iran'a MNisanda gidiyor Başvekil ve Dışişleri Vekili Bağdad Paktı Konseyinin toplantısında bulunacaklar [Hususî Muhabirimiz Tevflk DOĞAN'dan] ANKARA,2 36 nisan pazartesi günü Tahran'da toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1956
  • Alman Elçileri tsianbulda toplanıyor Ayazpaşadaki Alman Konsoloshanesinde Federal Alman Hükümetinin Orta-Doğu Elçileri ve diplomatları 7 nisana kadar devam edecek toplantılarına başlıyacaklardır.Von P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1956
  • rm* ı "n ııMı ı a ı I "I.»M M^Mâ^/[BASIN FOTO| Hürriyet Partililer,dün İzmir'de aziz Atatürk'ün anneleri ZUbcyde Hanımın kabrini ziyaret ederek,bir çelenk koymuş ve saygı duruşunda bulunmuşlardır.Diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1956
  • EN SON HABER KIBRIS'TA ÇARPIŞMA LEFKOŞE,2 Kıbrıs'ta bugün yeniden şiddet hâdiseleri patlak vermiş,Pafos şehrinde talebe grupları,bombalar ve taşla emniyet kuvvetleri ve askeri birliklere karşı gelmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1956
  • işçilere kanun Meclis dün iş ve ihtiyarlık [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN ANKARA,2 Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında,işçilerle ilgili bir çok mühim tasarılar kanunlaşmıştır.Kabul edilen kanunlar ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Bir baba öz kızını zincirle bağlamış Dün duruşması başlayan Şükrü Kızımı fena yollara sapmaması için korkuttum,diyor 15 yaşındaki kızı Nuranı zincirle bağlamak ve bu suretle kızın hürriyetini tahdit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Kahveciler Derneğine 10 fon kahve ayrıldı İthal edilen yeni parti kahveden esnafa tahsis olunan miktar belli olmuş ve ilgili derneklere bildirilmiştir.Kahveciler Derneği,kendine ayrıaln 10 ton kahveni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOV Vergi ayının son günlerinde işler ağırlaştı Esnaf arasında bu yıl vergi ayının her zamandan heyecanlı geçtiği muhakkak.Zira,6582 sayıl)kanunla 1 ocak 1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT ADALE KUVVETİ VE GERGİNLİĞİ Kemiklere sıkıca yapışarak,kasılıp gevşeyebilme özellikleri ile hareketlerimizi mümkün kılan iskelet adaleleri,irade ve isteklerimizin emrinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • I Vali Gökay'm 1 |Bahar mesajı!Belediye Reisi Gökay,ba-E har mevsimine giriş münase-e 1 betiyle bir tebliğ yayınlamış-E I tır.Beledi işlerde,İstanbul hal-ğ kını yardıma davet etmekte fğ E olan Gökay,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Peynirciler teneke darlığı çekiyorlar Yeni istihsal mevsiminin gelmesiyle mühim ölçüde sevkiyata başlayan peynir tacirleri,bilhassa teneke darlığı yüzünden müşkül durumda kaldıklarını ifâde etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Yeniden 2 lise açılacak Maarif Vekâleti,şehrimiz okullarındaki izdihamın kısmen önlenmesi için yeniden iki lise açmak üzere faaliyete geçmiştir.Moda'daki Muhtarpaşa köşkü tâdil edilerek bir lise binas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Düğün salonunda kavga Evvelki gece Şehzadebaşında bir düğün salonunda kavga olmuştur.Kavga,Samatyada oturan Mukaddes Duymaz ile kayınpederi Ali,kocası Mehmet,kardeşi Celâl ve komşusu İlhan Apaydın ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Tevzi işlerinde bir esnaf mümessili bulunacak Esnaf Dernekleri Birliği tarafından Vali Prof.Gökay'a müracaat edilerek,Tevzi Bürosu Komisyonunda bir esnaf temsilcisinin de bulunması istenmiştir.Birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Dalgıç teşkilâtı ıslah edilecek Denizyolları İşletmesi,limanlardaki dalgıç teşkilâtlarını takviye etmek ve modern bir şekle sokmak üzere faaliyete geçmiştir.İlk olarak,şehrimiz liman ve şehir hatların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Gemi Adamları Sendikasının güzel bir teşebbüsü Türkiye Gemi Adamları Sendikası İş Bulma Bürosu,bir otel ve bir lokanta tesis etmek üzere faaliyete geçmiştir.Sendika,iş arayan gemi adamlarını bir iş te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • BORSA 2 Mart 1956 Pazartesi SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 80.80—81.00 Reşat 93.50—94.00 Vahit 77.50—78.00 Hamit 78.25—78.50 Aziz 77.25—77.50 Gulden Hollanda 75.80—76.00 Külçe 11.88—11.90 İngiliz V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • XllllllllK lll IIIIItllll.111 11111111111111111111 I 111 M 111 111111 11111 111 111111II111 1111.İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 öğle konseri:Colerldge Taylor «Patite Süite.Çalan:Herman Felber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Milliııet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • r HİCRİ SALI RUMÎ 137S 3 1372 Şaban 21 NİSAN 1956 Mart 21 VAKİİ VASATİ ezan!Güneş 5.40 11.05 Öğle 12.17 5.43 İkindi 15.53 9.18 Akşam 18.36 12.00 Yatsı 20.09 1.33 İmsak V 3.57 9.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI i 5 Maytliffî d* 50.000 75000 50000 50000 75000 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla İzahat için Bankamızın* gişelerine müracaat ediniz.«MANİİ BANKASİ OSMANL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • w* Baştan ayaklara kadar bütün vücudunuzu Nivea ile masaj yapınız.Hem ferahlar hem cildinize taravet sağlamış olursunuz;çünkü Nivea,terkibindeki Eucerit sayesinde tesir eder.4«.MİVEA ^i.kullanan sırrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Şişli hastahanesi de tam teşekküllü hâle getirildi Devlet memurlarının muayene ve tedavilerindeki zorluklar kısmen gideriliyor Şehrimizdeki devlet memurlarının muayene,tedavi ve rapor alabilmeleri içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Ürken beygir,bir adamın burnunu ısırdı Arabacı Faik Uzun'un idaresindeki 3604 plâkalı çift atlı araba Zeytinburnu'na gitmek üzere Belgratkapıdan geçerken,birdenbire beygirler ürkmüş ve bunlardan biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Terzilik Tekâmül Enstitüsü açıldı Maarif Vekâleti tarafından istanbul Orta Terzilik Okulunda bir Erkek Terzilik Tekâmül Enstitüsü açılmıştır.Dün sabah saat 8.45 de faaliyete geçen Enstitüye 18 taşralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Açık bırakılan radyo bir evi yakıyordu Şişlide Izzetpaşa caddesinde oturan Mehmet Akar,radyosunu açık bırakıp sokağa çıkmış ve kızmağa başlayan radyo,altındaki büfeyi tutuşturmuştur.Az sonra odayı kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • H Tarihî İlletimiz ALKIN en büyük mürşidi devlet,eğer ahlâkta,kültürde,manevî inançlarda,tasarrufta,metodlu ve intizamlı çalışmada İ halka örnek olamıyorsa,devlet olmanın en esas-lı şartından mahrum k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Belediye Zabıtası teşkilâtı henüz kuruluş hâlinde 1 Mart 957 tarihinde resmen teşekkül edecek olan Belediye zabıtası teşkilâtı için yapılan çalışmalar devam etmektedir.Bu maksatla dün de Belediye Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Bir hırsız,kendisini kovalayan adamı yaraladı Hasan Ayaz adında biri,kovalamakta olduğu bir hırsız tarafından yaralanmıştır.Evvelki gece Balat.ta bir düğünde davetli olarak bulunan Hasan,bir arkadaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • Küçük semt limanları inşa edilecek Şehrimizde küçük semt limanları inşası için teşebbüse geçilmiştir.Bu arada,Erenköy,Bostancı,Caddebostan,Fenerbahçe,Yenikapı ve Samatyada birer küçük liman yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • TEŞEKKÜR Beyoğlu Belediye Hastahânesinde geçirdiğim apandisit ameliyatını muvaffakiyetle yapan Dr Operatör Necati Dülger ile asistanlarına teşekkürüme gazetenizin tavassutunu rica ederiz.Milliyet Yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • FRANSIZ ŞARKILARI YILDIZI Dany Dauberson Emsalsiz muvaffakiyetle KORDON BLÖ.de 5 Nisan akşamına kadar temdit edilmiştir.KERTMEN Beynelmilel Artist Acentası İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • 1956 SÜRPRİZ GÖMLEK KOLLEKSİYONUNU görmeden karar vermeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • KISA HABERLER m KARAKÖY Köprüsüne ait 140 tonluk dubanın tamiri tamamlanmış ve duba dün denize İndirilmiştir.VALİ ve Belediye Reisi Prof.Gökay,dün Mustafa Kemal Derneği Başkanını kabul ederek bir müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • I-GEDİZ MADENCİLİK T.A.Ş.Gökler Acemkırı Kömür İşletmesinin Kül miktarı 14,54 Yanar kükürt 5,97 Orijinal kömürde aşağı kalori nisbeti 6697 Saf kömürde aşağı kalori nisbeti.7886 Evsafında yüksek kalori
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1956
  • SİNEMALAR 3 BEYOĞLU ŞAN Tel:«8 67 »2)«Boyalı Kızlar Sokağ » Françoise Christophe.Suare «Ölüm Bataklığı» Steve Cochran Renkli.MELEK Tel:44 08 68)«Venüs'ün Damgası» Sophia Loren.ATLAS Tel:44 08 35)«Kuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.04.1956
  • BANA SOR Ce+ı İ£ CttA*t' Cc Kadın doğru söylüyor!İbrahim T.İstanbul)genç bir dulu seviyor ama kadın diyormuş ki:¦Bu sendeki heves.Sen tahsilli bir erkeksin,önünde sonunda beni bırakırsın,benden bezers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1956
  • CİCİ CAN MAPEM Kl$A$LADlHlZ İ60NUNA KAÇAR aiO'lN.EVLBNIN f 5USUNL susun!g/e POIİTİKAC/SFKAJ& UMUMİ foe\ı İNCİTECEKBı'R hake-Uettüvv şi'ppetj.e kaçin-c.MAu OH?i.*ML BUKı 'ya MBNPE&S.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1956
  • C.M.P.Otomobili çamura saplandı Sâdık Aldoğan,Rize mitinginde bizdeki demokrasinin sahte olduğunu iddia etti Hususi surette gönderdiğimiz arkadaşım» Hallt KTVANÇ'dan)RİZE,2 C.M.P.liderleri bugün öğled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1956
  • HEMŞİRE ADAYLARI [RÜÇHAN ÜNVERJ Kızılay Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından tertip edilen gönüllü hemşire ve hastabakıcı kursları,dün saat 15 de Kadıköy Kemal Atatürk Orta okulunda yapılan bir merasim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1956
  • Samsun'da fareler bir çocuğun dilini yediler [Hususî Muhabirimiz İLTER NUR'dan] SAMSUN,2 Şehrimiz Selâhiye mahallesinde oturmakta olan Fatma Altuntaş adındaki bir kadın,6 aylık çocuğunu beşikte bıraka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1956
  • Dağa çarpan bir uçakta 21 kişi öldü Kaza,uçağın hava alanından hareketinden az sonra olduğundan binlerce kişi seyretti [ASSOCIATED PRESS] PİTTSBURG Amerika)2 Doğu istikametinde giden bir TWA Havayolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1956
  • İmâr Müdürlüğünde bâzı şubeler birleştirildi Belediye İmar Müdürlüğündeki İfraz,İmar,Tetkik ve Ruhsat Şubeleri dünden itibaren birleştirilmiştir.Evvelce ayrı,ayrı konularda faaliyette bulunan 4 şube b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1956
  • ^fe.ARTIK DERDİ YÖK!Cazip İtalyan yıldızı Bianca Marta Fabri'nin bir derdi vardt:Burnu uzun ve biçimsizdi.Geçenlerde plâstik bir ameliyat neticesinde aktris bu dertten kurtuldu.Şimdi burnu da yüzü kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1956
  • Dumlupınar şehitleri için 2 milyon liralık tazminat isteniyor Vârisler adına dâva açan Bekir Gönenç süvari Çelebioğlu'nun mahkûmiyetini sebep gösteriyor Çanakkale önlerinde batan Dumlupınar denizaltıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1956
  • v .V.M".TAKVİMDEN BİR YAPRAK Derdimizi desmevin!B İZDE bir de Orman Haftası varmış.Bu münasebetle Istan-j bul Orman Başmüdürlüğü nisanın beşine kadar devam ede.j cek bir sergi açmış.Ben bu sergiye dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1956
  • ü&t 10 J 2İİİİ ¦Er ^İ JÜ y;^1 "^"İMılI HF J| |j||a B| 5 W M»k*1 "il Tİ |L m% tM U B M^'M o| ti S' 9İ ir-kJEİ [A.P.J GARDR'I AR FVI FNİYdR I Meğhur Hollywood yıldızı Zsa Zsa Gabor,25 nisanda Los An-«fl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1956
  • K ı b r ı s t a n şehrimize 16 talebe geliyor Kıbrıs Lefkoşe Türk Kolejine mensup 8 kız ve 8 erkek öğrenciden müteşekkil bir grup,bugün trenle Ankaradan şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1956
  • Soğuk algınlığından ileri gelen ağrıları ieskin için OPON OPON,baş,diş,adale,sinirH lumbago,romatizma,siyatik ağrılan Ue bayanların muayyen)zamanlardaki sancılarını t-it teskin için faydalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1956
  • «PRENS RAiNiER İLE YEDİ SENE YAŞADIM» Yazan:Simone de TERVAGNE 4 Anlatan:Giselle PASCAL "iberio,villasında geçen mesut yıllar Bu suretle Korsika,Raleares ve daha birçok adaları,limanlan gördüm.Uğradığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.04.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHN C.MURPHY ANLAŞILDI BOLT.4| SANA DA I BANA DA* BıR MÜDDET İÇİN İŞ YOK.HADİ' ÇIKAUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1956
  • JOHNNY HAZARD &ENERAL,SNAP'A NİŞAN ALDIĞI ANDA DOHNNY ARABAYI O TARAFA SÜRÜYORfrank:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1956
  • BONCUK y f BU PıS KÖPEK oe NEKEDEN ÇIKTI Y* SOKA Hköpeğ s* iri "â^r JKj H &2JKl ŞşJ3?WAITDİ5NEY ı L J OıŞARı ATIN ^V ^i j%si?U^T!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1956
  • CISCO KİD JOSE SAİINAS.R0B REf 0 m KARA MACK OBADA î HAYDUTLAR» iVAKAlAMAK İÇİN l+CAİP BİR YER OEÖL Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1956
  • OĞLAK BURCU to [Z2 Aralık 20 Ocak] Sertlik göstermenizi affetmiyecekler.Kendinize hâkim olunuz.W 0İ KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat)Meseleniz hemen düzelmezse sinirlenmeyiniz.O-nu kolaylaştırmış olmayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY SWAN ANNEMİM RESMİMİ LÂYIK OLDUĞU VERE ASACAĞIM BU RESMİ DÜNYA ÇATLASA BuRAVA ASTIRMAM.ANLIYOR AHUSUN t KABA HERİF.ANNEMİN HAKKI VARMIŞ ZAvîAUJCHC,EVLENMEMİ t ZE MANÎ OLMAK İÇİN ELİND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1956
  • OLUM PERDESİ ÜMİT DENİZ Tefrika No.17 c Bilmem,dedi.«Dışarıda hava bir hayli soğuk,isterseniz birer konyak alalım.İçki ile aram pek açık olmadığı için teklifini hoş karşıladım.Hemen telefonla barı ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1956
  • [BU HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NEŞİR HAKKİ MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİSJ AŞKI İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN WİNDS0R DÜŞESİNİN HATIRALARI Yaz Sakin sakin,beni fikrimden caydırmaya çalıştı.Win'den ayrılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1956
  • Yazan:CAHİT UÇUK Tefrika No.17 Aziz,kısa,sert bir aceleyle:Sağa!sola!şu kestirmeden.diye emirler veriyordu.Nihayet,küçük bir yan sokağa girdiler.Dur!dedi.Cebinden bir avuç para çıkarıp,şaşıran şoförün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1956
  • BİZ KADINLAR Bir okuyucumu dinlerken BU lüks iptilâsı bize nereden geldi?Küçücük yuvacıklara bile,daha kurulurken,dadanan bu kurt bize nereden geçti?Karşımda genç bir okuyucum var.Onu dinliyor ve bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1—Balık ayi-Niha-I yet,2 Bir at yürüyü-y 5ü İstikbâl,2 İnsanı çileden çıkaran tel Çiğ 3 yenen nefis sebze,4 inanç Sahra,5 Hıristiyanlığın merkezi,6 Edâ etmek Bir rabıt eki,7 Yerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1956
  • AŞK HİKÂYESİ KASIRGA KOPARKEN TEFRİKA No:4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Nişanlısı Paul'ün Fransaya hemen dönmiyeceğini öğrenen Rosine,onun yanına gitmeye karar verir.Fakat bindiği uçak kazaya uğrar.Vahşileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.04.1956
  • T.C.ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KOOPERATİFLER MÜFETTİŞ MUAVİNİ ALINACAK)1 Bankamıza müsabaka ile lüzumu kadar Kooperatifler Müfettiş Muavini alınacaktır.2 Bu sınava girebilmek içim a)Türk olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.04.1956
  • Ev hanımlarına müjde l a O &4t& margarininin şimdi tabiî bir lezzeti var S Yeni SANÂ,tamamen tabiî ve kaymak gibi bir yağın tazeliği ve nefasetindedirlEvet!şimdi SANA'dan tam" 'mânasile istifade edebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.04.1956
  • Lâstik Fabrikalarının Kazarı Dikkatine Sayın Üyelerimiz,20.4.956 cuma günü saat 14 d* İstanbul Ticaret Odası içtima salonunda Cemiyetimizin olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacağından azamızın be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.04.1956
  • MUDANYA BELEDİYE RİYASETİNDEN 1 Mudanya Belediyesine ait hâlen faal durumda olan 15 atmosfer tazyikli alev borulu 110 beygir takatinde 300 devirli buhar kurutucu tertibatlı Wolf fabrikası" 1989 mamulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.04.1956
  • Şalallan aqrı SSfafaC bfr noktada anfaşıc/orfar POKER PLAY traşbıçağı vardırwı Her sakata ve SERT SAKALA O.IO "Vm.YUMUŞAK SAKALArvAOBvöJ/üeifes-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.04.1956
  • X Jl,Jflj Sinemasında bu akşam suareden itibaren Sahnede:75 dakika süren yeni varyete programı lUV lif İl RF «Vücuduna ateş tesir etmeyen Amerikalı OMml IIII.Ut «zenci san'atkâr ve iki güzel partnerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.04.1956
  • i4p*3?Gcefo ^H«r 100 *mw Wr DOfcUBANK t 1956 ikramiyeler^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.04.1956
  • Vasco de Gama geliyor Beşiktaş kulübünün davet etmiş olduğu Vasco De Gama futbol takımı perşembe günü şehrimize geliyor.Ne zamandanberi hasret kaldığımız hakikî Brezilya futbolunu bizlere tekrar seyre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1956
  • Greko-Romen Güreş birinciliklerinden notlar Yavuz S.BAYRAKTAR 1956 Türkiye Greko Romen birincilikleri geçtiğimiz perşembe ve cuma günleri Spor ve Sergi Sarayında yapılmıştır.90 güreşçinin iştirâkile y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1956
  • TILSIM i BOZULMAZSA Türkiye:3 Portekiz:1 j Türkiye:1 Fransa:3 Türkiye:3 Macaristan:1 Türkiye:1 Portekiz:3 Tiirkiı/e ordu:3 Mısır or.1 Milli takımın mukaddera-tındaki bu tılsım bozulmazsa j yarınki İta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1956
  • TEBRİK Mmr maçında birer devre oynamış olan kaleci Turgay ile Seyfi,Ordu takımının kampındaki Türk bayrağının altında birbirlerini maçtan sonra tebrik ederken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1956
  • AVCILIK Turhan TAMERLER MEVSİMİN SON GÜNÜ YAPILAN ÇULLUK AVLARI Bâzı avcılar,mevsim sonu olan 31 mart cumartesi gününü avda geçirmişlerdir.Bunlardan B.Fufas ve arkadaşları,Süleyman Tok'la birlikte,Kem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1956
  • Ç A L I M ÜSTADI LEFTER'in HAYATI Yazan İdeal diye kafasında tasarladığı şeyler işte tamamlanıyordu şimdi.Büyükada takımında oynamış,Diyarbakırı fethetmiş,Beyoğluspora ne olduğunu göstermiş,Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1956
  • İYİI E^T I Mts(r inağından evvel bir soğuk algınlığı geçiren Tur-gay devamlı ve sıkı bir penisilin tedavisinden sonra tamamile iyileşmiş ve Ordu takımındaki yerini almıştır.Yukarda,Turgayı doktor muay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1956
  • Lig maçları tehir edildi Dün akşam toplanan Lig Tertip Komitesi,bu hafta vapılması gereken karşılaşmalardan bâzılarını,Ordu takımına oyuncu vermeleri dolayısiyle tehirine karar verdi.Haftanın yegâne l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1956
  • ŞEREF BALKANLI HAKKI GÜRÜZ'DEN ÖZÜR DİLEDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)İZMİR,2 Beynelmilel hakemlerimizden Hakkı Gürüz ile kulüp idarecilerinden Şeref Balkanlı'nın barışmaları,spor çevrelerinde memnuniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1956
  • GENÇ TAKIMIMIZI 1-0 YENDİ Mağlûbiyetimize ikinci devrede karanbolden yediğimiz gol sebep oldu.Bir golümüz sayılmadı Bu yüzden grupumuzda üçüncülüğe düştük BUDAPEŞTE 2 HUSUSÎ)Milletlerarası genç takıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1956
  • Bisikletçilerimizin yapacağı yabancı temaslar Bisiklet Federasyonu bu seneki faaliyet programında yabancı temaslara yer vermiştir.Bu arada bisikletçi] elimizin önümüzdeki aylarda Varşova,Prag ve Berli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1956
  • KURS Bİl I Duisburg'daki basketbol kursuna iştirak eden hakem ve antrenörlerimizden sadece Turgut Atakol şehrimize dönmüştür.Yukarda,kursta bir konferans verilirken görülüyor ön sırada sağdan üçüncü F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor