Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.04.1956
  • DINCER GARANTİLİ GÖMLEKLERİ Çok zengin çeşitlerle mevsim şatolarına başlamıştır.Toplan ve Perakende Sultanhauıam Rızapaşa Yokuşu 9!l İstanbul Tel:22.94.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1956
  • RflV&IOd AT Lizbon d" Vapdan Ordulararası Dünya Futbol Şampiyonasının final maçlarının dünkü karşılaşmalarında HU?Alildi AİjJUlIİ 0*du takımımız Mısır Ordu takımını rahat bir şekilde 3 1 gibi net bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1956
  • [A.P Mİ A Mİ QİJ7F|_İ s yaşındaki Marcia Valibus,Florida'ria Miami Be-ITlIHml UULbhl aclı'te yapılan Güzellik Kraliçeliği seçimini kazanarak «Miss Miami» unvanını almıştır.Bu suretle dolgun vücutlu Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1956
  • Bir soyguncu davacı oldu Ev sahibinden dayak yiyen Nuri,250 değil 2500 lira verseler de dâvamdan vazgeçmem,diyor |HI.1)1 Kil 'İNAK Soygunculuk ınaksadiyle girdiği evde suçüstü yakalanan,bu arada ev sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1956
  • PRENS ALFONSSE'UN CENAZESİ jglZ VZS SS£ Prens Alfonsse,geçen perşembe günü annesinin evinde tabancasını temizlerken,vurularak ölmüştür.Prens Alfonsse'ıın cenazesi,dün büyük bir merasimle kaldırılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1956
  • BÜYÜK SÖZLERDEN KÜÇÜK İLHAMLAR:GÜHP€6\R0büN L€ i&ARECTrteM)O LÂZIM.ÖĞÜN ÇALIŞ GÜVEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1956
  • Menderes Karabükte muhalefete çattı Vatandaşı emniyetsizliğe sürüklemek vatan severlikten uzaktır,[HUSUSÎ MUHABİRİMİZDENİ KARABÜK,1 Bugün Zonguldaktan Karabük'e gelen Başvekil Adnan Menderes Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1956
  • CELÂL BAYAR Balıkesir hava üssünü gezdi [ANADOLU AJANSI] BALIKESİR,1 Reisicumhur Celâl Bayar,beraberinde Ziraat Vekili,mebuslar.Vali ve Geneı-aller olduğu halde bu sabah Balıkesir hava üssünü ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1956
  • v^.Say sayabildiğin kadar FİLAN zat niân yerde altı saat konuştu,otuz altı tane espri yaptı,on bir yerde D.P.yi,on dokuyerde Menderes'i didikledl.Oöı defa «Paydos»,yedi defa «Stop» on iki defa «Yeter»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1956
  • RIZÂ PEHLEVÎ İRAN ŞAHI MAYISI A GELİYOR Şah'a,Kraliçe Süreyya'nın refakat edip etmeyeceği belli değil [TÜRK HABERLER AJANSI1 ANKARA,1 Reisicumhur Celâl Bayar'ın ziyaretini iade maksadiyle İran Şahı Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1956
  • Muhalefet"Mitingyasağı„ tasarısını protesto ediyor Hüseyin Cahit Yalçın,dün mu ha lef işbirliğine çağırdı.Günaltay da Yalova'da [NAİL GÜRELİ] Siyasî partiler,dünkü pazar gününü,hummalı bir şekilde geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1956
  • 8?J1' 6r [RÜÇHAN ÜNVERJ II Âl  A Pil AMAni KireCbl'rml mevkiinde vukfıa gelen toprak kayma hâdisesi sebebiyle,Boğaz yolu,uzun HMLM müddetten beri trafiğe kapalıdır.Temizlenmiş olmasına rağmen tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1956
  • ersonel Kanunu Meclise veriliyor 15 Mühim esası ihtiva eden tasarı maaşları yüzde50 nisbetinde arttırıyor Çocuk zammı 25 liraya senelik izin 45 güne çıkıyor [Hususî Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'dan] ANKAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1956
  • Kıbrıs yine karıştı E.O.K.A.nın yıldönümünde bir İngiliz öldürüldü,9 İngiliz de yaralandı [ASSOCIATED PRESS 1 LEFKOŞE,1 Kıbnsta tedhişçi E.O.K.A.teşkilâtının faaliyete geçişinin yıldönümü olan bugün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Gemi Adamları Sendikasının kokteyli Türkiye Gemi Adamları Sendikası bugün saat 14 de Beyazıttaki Marmara Lokalinde bir kokteyl parti tertip etmiştir.Bu toplantıda,davetlilere,Amerika'da sendikacılığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • %y-i mm?ıcm 11 inci YILINDA BÜYÜK SAN'ATKAR HAZIM'ın,11 inci ÖLÜM YILINDA UNUTULMAĞA MAHKUM EDİLMESİ.KADİRBİLMEMEZLIĞİMİZİN BİR NÜMUNESİDIK Genç bir san'atkâr bir pazar günü ateşler içinde yanıyordu.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • ADALE KRAMPLARI Yüzücüler için boğulma tehlikesi bile doğuran,koşucu veya bisikletçilerin yere yığılıverme.sine sebeb olan kramplara,aşırı faaliyet krampları denir.Yürürken,durmaya mecbur eden ağrılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • ACI BÎR ÖLÜM Eski Konya Lisesi Müdürü ve Vefa Lisesi Matematik Öğretmeni,Makbule Acar'ın esi Kastamonu Vali Muavini Yusuf Acar'ın agabeysi,Radyoevi Yüksek Mühendisi Muallâ Acar,Uşak Lisesi Öğretmenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Hariçten bitirme imtihanına girecekler Hariçten ortaokul ve lise bitirme imtihanlarına girecek olan kimseler bu ay içersinde imtihan olacakları okul müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.Bilindiği gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Siyavuşpaşa Çiftliği İlkokulunun temeli atılıyor Maarif Vekâleti tarafından Bakırköy Siyavuşpaşa Çiftliğinde kurulmasına karar verilmiş olan ilköğretim okulu binasının temeli muhtemelen bu ay sonların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Japonya'da yapılan Bolu şilebi geliyor Denizcilik Bankasının Deniz Nakliyatı T.A O.hesabına Japonya'da inşa ettirdiği yeni gemilerden 3.800 tonluk «Bolu» şilebinin Çin'den yük alarak memleketimize müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Teknik Üniversite tiyatrosu «Ayyar Hamza» yi oynayacak İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Kulübü Tiyatrosu yeni bir temsil hazırlamaktadır.Tiyatro,Tanzimat devri ediplerinden Ali Bey'in 85 sene önce s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Askerlere musallat olan dolandırıcı yakalandı Zabıta,asker elbisesi giyerek erleri dolandırmakta olan meçhul bir dolandırıcıyı aramaktadır.Eşkâli tesbit edilmiş olan suçlu,dün de Yaman askerlik şubesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Belediye Murakabe ekibi takviye ediliyor Vali Gökay,teşkilâtın daha tesirli çalışması için motorize hâle getirileceğini söyledi Belediye murakabe kadrosunda çalışmakta olan üç memure,riyasetçe görülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • ŞÜPHELİ ÖLÜN Müddeiumumilik şüpheli bir ölüm hâdisesine el koymuştur.Bir kaç gün önce Samsundan Istanbula gelip Sirkecideki Bingöl isimli otele inmiş olan Ziya Çal adında biri dün sabah odasında ölü o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Yedek parça yokluğundan vapurlar tamir edilemiyor Denizcilik Bankasmın yerli tersanelerde inşa ettirdiği gemiler ile tamir için havuzlanan bir kaç yolcu vapuru,yedek parça temin edilemediği için servi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Lübnanlı 40 kız talebe şehrimize geldi Lübnanlı 40 kız talebe,dün sabah trenle İskenderun'dan şehrimize gelmişlerdir.T.M.T.Federasyonu Turizm Müdürlüğünün davetlisi olan öğrenciler,şehrimizde 4 gün ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • 1-Bankamıza yatırılan paraların miktarı kaç lira olursa olsun tamamına faiz ödendiği 2-Hesap bakiyelerinin her 150 lirasına bir kur'a numarası verileceği görülen lüzum üzerine sayın halkımıza ilân olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • eoo0 l968 M&.Türkiye kredi BANKASI G E N EL S İ G O RTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • m.n ılımının mm ılımımı.nını mı in ı ını n.m ııımı m mı ııı nııı imim ııııııııımlııın mı nıımımııımıııııılıııınıı ı mı ııınıınım.İSTANBUL i 12.27 Açılış ve program 12.30 E Orkestra müziği.Cari Ditters
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)«Boyalı Kızlar Sokağ » Françoise Christoptıe.MELEK Tel:44 08 68)«Venüs'ün Damgası» Sophia Loren.ATLAS Tel:44 08 35)«Zafer Madalyası» Spencer Tracy Renkli.Suare:Kumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Tevzi Bürosunun yeri değiştirildi Vilâyet Tevzi Bürosu,bugünden itibaren Eminönü Kaymakamı Ziya Onder'in riyasetinde çalışmağa başlayacaktır.Bu sebeple bundan böyle iş sahiplerinin Cağaloğlundaki Doğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • BORSA 31 1956 Cumartesi SERBEST ALTIN FIATLARl Cumhuriyet Reşat Vahit Hamit Aziz Gulden Hollanda Külçe İngiliz Viktorya İngiliz Napolyon İsviçre Frang» 81.25—81.50 93.50—94.00 77.50—78.00 78.25—78.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Kİ SAHABE R L ER KIZILAY Hemşire Okulu Müdürlüğünde,yarın saat 20 de yapılacak bir töreni müteakip,mezunlara törenle kep giydirilecektir.İNŞAATI tamamlanan Kavaflar Çarşısı,6 nisanda merasimle açılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • s,Picasso meselesi i ğ^ filelerimiz ve yenilik amatörleri arasında J| bir Picasso'dur gidiyor.Birinci Dünya Harbinden sonra Avrupayı saran bir mo-da heyecanın bize otuz altı sene sonra intikali.Picass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • 109 ton kahvenin tevziine başlanıyor Son defa ithal edilen kahvelerden şehrimize tahsis olunan 109 tonunun perakende satışına bayiler tarafından bugünden itibaren başlanacaktır.Kahvelerin perakende sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Bol miktarda mahrukat geliyor Şehirdeki mahrukat sıkıntısını gidermek için Belediyece yeniden bazı kararlara varılmıştır.Bu arada istihsâl bölgeleriyle de temasa geçilerek şehre bol miktarda sevkıyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Hukuk Fakültesinde bir «Fikir Kulübü» kuruluyor İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti,bir cFikir Kulübü» kurmak üzere faaliyete geçmiştir.Kulübün nizamname tasarısı hazırlanmış ve Fakü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Bir kişide tabanca,üç kişide bıçak bulundu Evvelki gece şehrin muhtelif semtlerinde arama tarama yapan memurlar Koço Emin admda birinde bir tabanca,Fazlı Çatal,Muzaffer Ayöz ve Turan Bilge admda üç ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Yaşlı bîr kadın,dün hava gazı ile intihar etti Beyoğlunda,Ağahamammda oturan 60 yaşlarında Ojeni Lekoni adında bir kadın,havagazi musluğunu açık bırakmak suretiyle intihar etmiştir.Adalet doktoru cese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • "Hopa «şilebi yarın geliyor Bir müddet önce Cenova'dan Livernoya gitmesi icabederken rotasını değiştirerek Marsilya'ya hareket eden ve idarenin «dön» emrine riayet etmeyen Deniz Nakliyatı T.A.O.na ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Göz açıp kapayıncaya kadar yapılan hırsızlık Zabıta,Kapalıçarşıda vukubulan garip bir sirkat hâdisesine elkoymuştur.Sahaflar caddesinde 84 numarada Halıcı Aram Taşçıoğlu'nun dükkânma gelen iki erkekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 117 kuyu açtı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü yeraltı suları araştırma işine büyük bir biz ile devam etmektedir.Ezcümle,ilk merhale olarak 400 bin hektar tutan 4 ovada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • TEKEL KIBRIS'TA fabrika kuruyor İnhisarlar İdaresinin Kıbrısta tesis edeceği sigara »fabrikasının yakında faaliyete geçeceği bildirilmektedir.Fabrikaya ait makina,tesisat mal zemesi ve yedek parçalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Atatürk Bulvarında blok apartmanlar inşaatı geri kalıyor Müteahhit,malzeme yokluğu dolayısiyle teslim tarihinin geri alınmasını talep etti Atatürk Bulvarında inşaa etti apartmanların tamamlanması güçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1956
  • Dış Ticarei I mevzuunda S münakaşalı S io pI a n 11 Türkiye İktisatçılar Derne-ğinin dış ticaret mevzuunda tertiplediği tartışmalı toplan-ti bugün saat 17.30 dan itiba-ren şehrimiz Ticaret Odası I sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • Yazan:Simone de TERVAGNE 3 Anlatan:Giselle PASCAL RAİNİER İÇİN BEYAZ perde/e sırtımı çevirdim O zaman sarayda en fazla konuşulan lisan,Fransızca değil,fakat İngilizce idi.Rainier Ingilizceyi yalnız da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • DÖVÜLMEMİŞ 2^ mart tarihli sayımızda Ramazan Demir isimli bir şahsın,Silivri karakolunda döğüldüğü iddiasiyle Adlî Tabibliğe müracaat ederek bir rapor aldığını yazmıştık.Silivri Kaymakamlığından aldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • CİCİ CAN KAQİKLARP4N mi.[kaç/yozsunuz?ZEKLÂM OLUŞ DÜŞÛNtESİ i İLE EVLENMEK İSTİYORUM tkYE BEWNAT BVEKMİŞ-MEMLEKETTE*% NE KAMI?KtZ,DUL,HAMİNNE HATTA BVLİ KAPIN.VARSA PEŞİME PUŞTU.Reklâm,müthiş CLPU,AMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • ZEHİR HAFİCE MANFRED SCHM1DT ft&UHENDÎS A&DÜf&EZAK *JN CAMİ ROBOT 'U DÜĞMELERLE lOÂRE EQİ.ÜYOR.ZEHİR HAFİYE İSE BU KOR.KUNÇ TEHLİKEDEN HABERSİZ.OEVAM MAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • I Ayranı yok içmeye.KARS'TA hayvan telefatı korkunç bir hal almış.Çıldır,Gö-le'de her gün yüzlerce hayvan açlıktan kırılıyormuş.Man-i dalar,sığırlar birbirlerinin tüylerini yerlerken,derilerini E de k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • r "*mi tim*,IT.HJl.TAKVİYE BİRLİKLERİ cmy^ v^ı**» kanıt hâdiseleri bastırmak için Fransa,lıalen,bu koloniye taze takviye birlikleri göndermektedir.Bu arada evvelki gün Cezayire Fransız Ekvatöründen Af
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • Erkek Terzilik Tekâmül Kursu açılıyor Maarif Vekâleti taralından İstanbul Orta Terzilik Okulu binasında bir Erkek Terzilik Tekâmül Enstitüsü açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • 15 AYLIK ÇOCUĞA Kor ne ameliyatı YAPILDI [ANADOLU AJANSI] TORİNO 1 Geçenlerde yapılan iki ameliyattan sonra bu defa da 15 aylık kör bir çocuğa korne ameliyatı yapılmış ve başarı ile neticelenmiştir.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • VİYANA GÜZELİ 18 yaşındaki Trajal Eichinger,1956 Viyana Güzellik Kraliçesi seçilmiştir.Kraliçeyi seçmek için yapılan ilk müsabaka münakaşalı geçmiş,Kraliçe ilân edilen genç kız,bilâhare diskalifiye ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • m.^J!ORTA ÇAĞ PAZARI [RÜÇHAN ÜNVER] İki medeniyete payitahtlık eden,çift Üniversitesi bulunan ve «Dünyanın İncisi» diye anılan İstanbul şehir hayatı bakımından da eşsizdir.Resimde görülen yeni Bitpaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • KIRPILACAK SAHNELER Brigitte Bardot halen çevirmekte olduğu filmde bir «strip-teaset numarası yaparak soyunmaktadır!Brigitte,aldığı rol icabı,üstündeki elbiseleri ve iç çamaşırlarını teker teker atma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • Arjantin'de yeni bir komplo meydana çıkarıldı İsyan çıkarmak suçundan 70 kişi tevkif edildi ve geniş çapta aramalar yapıldı [ASSOCİATED PRESS] BUENOS AİRES,1 Mendozadaki selâhiyetli çevrelerden verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • ANERİKADA siyah-beyaz mücadelesi [ANADOLU AJANSİ] WASHİNGTON,1 Senatör Ailen Ellender,Kuzey Amerika Demokratlarının ırk tefriki meselesinde ısrar etmeleri halinde demokrat partinin ikiye ayrılabileceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • Kromlarımıza hariçten talepler çoğalıyor İlgili makamların belirttiklerine göre,memleketimizde elde edilmekte olan kromlarımıza hariçten yapılan ithalât istekleri günden güne artmaktadır.Bu cümleden o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • n BANA SOR Kısmetine ne çıkmış*.Şemsettin D.İzmir)bir genç kıza talip olacak ama korkuyor.«Ya reddeder,vermezlerse,ue yaparım?diyor.Bu korku çok gencin geçirdiği şeydir.Halbuki insan tarafsız olabilse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • Dün 100 bin kişi mesirelere gitti Alâkalılar tedbir almadıkları takdirde önümüz,deki günlerde vasıta sıkıntısı hâd safhaya girecek Azamî sühunetin 16 santigrat dereceye)yükseldiği dünkü günü,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • KOMPOZİTÖR LEO LEÜEVRE ÖLDÜ [ASSOCIATED PRESS] PARİS 1 Bütün hayatı boyunca 6.000 kadar şarkı bestelemiş olan Fransız kompozitörü Leo Lelievre,bugün 84 yaşında olduğu halde ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1956
  • Piyasayı sahte jiletler istilâ etti Tanınmış yabancı markaları aynen taklit edenler takibe uğramadıklarından rahatça çalışıyorlar [HASAN YILMA'ER] Her sabah tıraş olan hemen her erkeğin ızdırapla yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.04.1956
  • JOHNNY HAZARO SNAP NE YAPIYOR' TEHLİKENİN FARKIMDA DEĞİL Mİ HADİ ÇABUK ÇİKİNİ ORA-DAN SHAKİ BURALARDA BıR.YERDE OLMALI.ÇABUK OLUN FRANK ROB6ÎNS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY SWAN HİÇBİR ŞEY ÇIKMAMA MANI OLAMAZ J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1956
  • OĞLAK BURCU |22 Aralık 20 Ocak] İnatçı insanlarla karşılaşacaksınız.Soğukkanlı ve maharetli olmalısınız.Sinirlenmeyiniz.KOVA BURCU ^gM i21 Ocak 1» Şubat)vW^ Yalnız kail)isinizi bitir-J^v mek isteyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Şiir satırı 1 İyi.2 Bir kanatlı Bir vilâyet.3 Bir yüksek okulumuzun eski adı.4 Evren.5 Yol düzeni.6 Lâhze Kadar eski)İlâve.7 Mevcut mu Kayak.8 Bir kumaş Bir edebiyatçı işi bakımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1956
  • OLUM PERDESİ UMIT DENİZ Tefrika No.16 Saate baktım,üçe geliyordu.Hemen bir arabaya atlayıp otelime geldim.Arap kapıcı,nöbetini devrettiği için onunla konuşamadım,içeri girip anahtarımı almak için reze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1956
  • HEP YARIN Yazan:CAHİT UÇUK Tefrika No.İG Aziz,halasının bakışlarındaki kızgınlık,İnildet ve sitem yükile ezildi.Kekeliyerek:Onu kurtaracaktım hala!dedi.Sen mi?Bu «sen mi» kelimesinin balyoz ağırlığı,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1956
  • [BU HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NEŞİR HAKKİ MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİR] AŞKI İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN WİNDS0R DÜŞESİNİN HÂTIRALARI Yaz Gideceği gün:tWallis,dedi,çok çabuk dost oluyorsun.İnsanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1956
  • GEL DE ÜZÜLME AİLE hayatımızın çehresi değişiyor:En ^yaşlısı kırk beşi bulmayan genç bir yuva bilirim.Üç erkek,dört kadın,dört çocuğun yuvası.Hanım hanımcık kaduılar.Yuvaya bağlı,çalışkan erkekler.Evd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1956
  • AŞK HİKÂYESİ KASIRGA KOPARKEN TEFRİKA No.3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Rosine,Afrikada bir çiftlik işleten,nişanlısı Paul'ün yanma giderken,bindiği uçak kazaya uğrar.Genç kız,ölümden kurtulur,fakat kendini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Cilt mütehassıslarıma 7.85'i Puro harika güzel lik müstahzarıdır diyor PURO PURO PURO DİYOR Kİ sabunun terkibinde krem hassaları olduğundan cildi besler,korur ve yumuğatır cilt üzerindeki siyah benek.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI OPON FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma siyatik ve lumbago ağrılarına karşı faydalıdır,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları önler 4er TABLETLİK SAŞE sr-ıı OPO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • İSRAEL İÇİN 2332 2309 2310 2312 2316 ve EPU dışı olan 2334 istatistik numaralan lisans sahipleri 44 58 43 e telefon etmeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Atölye ustası aranıyor Atölyemizde makine tamirinden anlayan,torna tesviye ve kaynak işleri yapacak ustaya ve bir de diesel tamircisine ihtiyaç vardır,isteklilerin Kurt Kiremit Fahrikast Pendik adresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Görülen lüzum üzerine 19/12/1952 tarihinde Yaşar Timurcuya vermiş olduğumuz umumî ve işletme vekâletini 31/3/956 tarihinde fesh ettik.OSMAN,Yılmaz,İsmail Timurcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • ET DÂVANIZ HALLEDİLDİ!En iyi cins TAM yağlı SIĞIR etlerimiz O RİJİNAL kutular içinde nefis bir şekilde KİLOSU 288 KURUŞTAN j 1^1 IX A Y A MARKASI İLE SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR.I 1^1 İV jF\A\1150 gramlık hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Türkiye gözlükçüler kursu 1 mayısta açılıyor Sağlık Vekâleti gözlükçüler kursu,1 mayıs tarihinde açılacaktır.Orta mekteb mezunlarının katılabilecekleri bu kurs,İstanbul'da Şişli Çocuk Hastahanesinde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • İspanya'da yağmur büyük hasar yaptı Bâzı mmtakalarda bir metreye yaklaşan sel yüzünden 20 kişi öldü,yüzlerce ev yıkıldı [ANADOLU AJANSI] MADRİD,1 10 gündenberi fasılasız devam eden yağmurlar,İspanya'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • f^iilâııet Sahibi.ErcUmenı Karacan Şirketi adınr ERCÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • HtCRİ Pazartesi RUMÎ 1373 2 1372 Şaban NİSAN Mart 20 1 956 20 VAKİİ VASATÎ EZ ANÎ Güneş 5.42 11.08 Öğle 12.18 5.44 İkindi 15.53 9.19 Akçam 18.35 12.00 Yat«ı 20.08 1.33 İmsak 3.59 925
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Muhalefet" Miting yasağı,tasarısını protesto ediyor t Baştarajı birincide Mussolini ayağından asılmaz,Hitler intihara mecbur edilmezdi.GÜNALTAY'IN İDDİALARI CJI.P.nin son Başvekili Şemseddin Günaltay,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Hollanda'da 65 yaşını geçen herkese maaş [TÜEKTELİ LA HAYE 1 Hollanda Parlâmentosu,65 yaşını aşan her ihtiyara maaş verilmesi hakkındaki kanun tasarısmı ittifakla kabul etmiştir.Bu kanun gereğince,65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Grace Kelly Çarşamba günü hareket ediyor [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,1 Monaco Prensi Rainier ile evlenmek üzere Avrupa'ya gidecek olan film yıldızı Grace Kelly,«Constitution» transatlantiğinin,Export Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Cezayir'de dün 47 milliyetçi öldürüldü Helikopterlerle sevkedilen Fransız birlikleri köylerde gizlenen milliyetçilere karşı şiddetli bir harekete geçti [ASSOCIATED PRESS] lerde Cezairli milliyetçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Bir uçak kazasında 19 kişi öldü [ANADOLU AJANSI] BANGKOK 1 Kuzey doğu Siyam'da Korat civarına düşen bir askerî uçağın içindeki 19 kişi ölmüştür.Bu sabah 9.30 da Bangkok'a gelmek üzere hareket eden uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Nana reklâm için ortadan kaybolmuş Paris polisi,hâdisenin reklâm için tertiplendiğini ve mesullerinin mahkemeye verileceğini söyledi Fuat Arna bayrak öpüp,yemin etti C.M.P.lideri,Trabzon'da «Bizi sust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Menderes Karabük'te muhalefete çattı t Baştarajı birincide Bu vazife,bu kaabiliyet ve imkânlara gerçekleşme yolları hazırlamaktır.Bir tarafta koskoca bir vatan geniş imkânları ve sonsuz servet kaynakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Talebe Federasyonu kongresi yapıldı Türkiye Millî Talebe Federasyonu İstanbul Yüksek Okullar Talebe Reisliğinin 7 nci büyük kongresi dün Çapadaki Eğitim Enstitüsünde yapılmış ve Birlik Başkanlığına Y.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Yapı İşçileri Sendikasının yıllık kongresi Yapı İşçileri Sendikası Beşiktaş şubesinin yıllık kongresi dün saat 10.30 dan itibaren yapılmıştır.Kongrede söz alan işçiler,üylerin sendikaya ilgi göstermem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Gfizelliğini bozan kocasından bin lira tazminat istiyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)İZMİR,1 Bir kadın mahkemeye müracaat ederek halen geçinmekte olduğu kocasından 1000 lira güzellik tazminatı istemiştir.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Madam Tito Trieste'de [ASSOCIATED PRESS] TRİESTE 1 Yugoslavya Cumhurbaşkanı Mareşal Tito'nun eşi Jovanka Broz Tito,hafta tatilinden istifade ederek Trieste'yi ziyaret etmiştir.Hariciye Vekili Koca Pop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Çapkın kapıcı yakayı ele verdi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,1 Yenişehir'de oturan sosyeteye mensup F.admda genç bir kadının başından bugün enteresan bir vaka geçmiştir.Evine giren kadm,yatak odasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Bir Amerikalı milyarder öldü [ANADOLU AJANSI] JUAN LES PİNS,1 Amerikalı milyarder Franck Jay-Gould,bu sabah Juan Les Pins'de ölmüştür.Franck Jay-Gould,4 aralık 1876 da New-York'ta doğmuştu.Amerika'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • "Mustafa Kemal GELİYOR![HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,1 9 eylül 1922 de bir kısım düşmanı İzmir körfezinde denize dökülmekten kurtararak kaçıran meşhur Fransız Tourville harb gemisinin kaptanı M.Metral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • Macaristan' da şiddetli bir zelzele oldu [ANADOLU AJANSI] VİYANA,1 Budapeşte Radyosu,dün Batı Macaristanda şiddetli bir zelzelenin vukubulduğunu,bir çok evlerin hasara uğradığını bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • İNÖNÜ'NÜN GENÇLERLE HASBIHALİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN ANKARA,1 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkam İsmet İnönü İkinci İnönü Zaferinin yıldönümü münasebetiyle bugün kendisini ziyaret eden gençlere hita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1956
  • ingiliz Komünist Partisi çöküyor Parti kongresi dün gizli bir içtima aktettiistifaların önlenmesine çalışılıyor [TURK HABERLER AJANSI)LONDRA,1 Bir kaç günden beri devam etmekte olan ingiliz Komünist P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.04.1956
  • İfâ/yy wwwiHWWWWHııı.mu.umu x:Jipjfia^lg RİRİNP Ordulararası Dünya Futbol Şampiyonasının final karşılaşmalarında Ordu takımımız,dün Mısır Ordu takımına karşı çok başarılı bir oyun çıkarmış ve neticed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1956
  • [T.H.A.J Genç millî takımda oynayan Fenerbahçeli Çetin'in Doğu Almanya kalesine yaptığı güzel bir atak.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1956
  • Güreş birinciliği dün sona erdi Greko-Romen ve Serbestte 1 den 3 üncüye kadar derece alanlar bugün kampa girecek Cumartesi günü başlayan Türkiye Serbest Güreş birincilikleri,dun akmam sona ermiştir.Ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1956
  • Amatör karne lig maçları Şehrimiz amatör küme lig maçlarına devam edilmiş ve muhtelif stadlarda yapılan karşılaşmalarda şu neticeler alınmıştır:Şeref stadı:Denizgücü 1 Sarıyer O,Sirkeci 3 Emirgân 2,Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1956
  • Türk-Mısır maçı için arkadaşını yaraladı İZMİR,1 Hususî)Bugün Lizbonda yapılan Türk Mısır Ordu maçının neticesi hakkında bahse girmiş olan Bornovalı iki arkadaş,maçın hitamından sonra kavga etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1956
  • ÇALI M ÜSTADI LEFTER'in HAYATI Yazan:HALIT TALAYER 16 Fenerbahçeliler o günlerde hiç yenilmeden arka arkaya 52 maç kazanacak kadar üstün bir başarı gösterdiler.Bu devrede,Lefter hesabma mühim değişikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1956
  • Millî Müdafaa Vekili,Ordu takımımızı tebrik etti ANKARA 1 HUSUSÎ)Bu gün Mısır Ordu takımını 3-1 mağlûp eden Ordu futbol takımımıza,Millî Müdafaa Vekili Şem'ı Ergin gönderdiği bir telgrafla tebriklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1956
  • ATAKOL DÖNDÜ Almanyada Duisburg şehrinde açılan Basketbol hakem kursuna iştirak eden Beynelmilel hakemlerimizden Turgut Atakol,dün uçakla şehrimize dönmüştür.Kursa iştirak eden diğer hakemlerimiz çarş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1956
  • Genç takımımız bugün Çekoslovakya ile karşılaşıyor BUDAPEŞTE 1 HUSUSÎ)Genç takımlar turnuası karşılaşmalarından Türkiye Çekoslovakya karşılaşması yarın bugün)Dovik şehrinde yapılacaktır.Takımımız,bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1956
  • I KISA HEBERLER ğ Izmirde bulunan Beşiktaş umumî kaptanı Sadri Usu oğlu,Vasco de Gama ta-5 kiminin Izmirde yapacağı maçlar için,Altay,Karşıyaka ve Yünmensucat idarecileri ile mukavele imzalamıştır.S İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Sağdan atılan korneri çok iyi takip eden Sami güzel bir kafa vurusu ile ilk Beşiktaş golünü attı.Surnopulos'un plonjonuna rağmen top köşeden kaleye girmiştir.BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ [İLHAN DEMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor