Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • MUHTEKİRLERE ÖLÜM CEZASI KABUL EDİLMEDİ GAZETELERDEN)MUHTEKİRLER BU MEMLEKETTE BİZE ÖLÜM YOK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • Mithat Cemal Kuntay dün vefat etti Ârûz şiirinin en büyük mümessillerinden,manzum ve mensur bir çok eser sahibi ve Son Posta arkadaşımızın fıkra muharriri Mithat Cemal Kuntay,dün,Maçka'da,Narmanlı apa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • ¦AV mMi M Si mz&r.{RÜÇHAN ÜNVERI Sözümona bu da bir «yabant güvercin».Fakat objektif gagasının dibine kadar sokulmuş da bana mısın demiyor.Seyyar satıcı biraz daha gecikirse,açık bıraktığı cemakâmnda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • 20 Milyonluk mirasın 37 vârisi çıktı Halep civarındaki bir kaç köyün İstanbulda bulunan 4 vârisini bulmak üzere Istanbula gelmiş olan Ahmet Hüneydl adındaki Suriyeli,son 48 saat içinde dört yerine tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • BU ŞEHRİN YOLLARİ!IRÜÇHAN ÜNVER] Şiddetli geçen kıs yalnız halka değil İstanbul Belediyesi'ne de çok kötü bir oyun oynamıştır.Devamlı yağışların ve donların bozduğu yollar tamir için tam 1.5 milyon li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • Samsun ve Adanandaki toplantılarda CM.P.espri ile hücum ediyor Samsun D.P.ve C.H.P.îl Başkanları,Fuat Arna'yı kol kola dinlediler [Hususî surette gönderdiğimiz arkadaşımız Halit KIVANÇ'dan] GİRESUN,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • Kasım Gülek'e kısmet çıkiı C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek'in bekârlığından bahsedildikçe,kendisine yapılan evlenme teklifleri artmaktadır.Siyasî mehafilin müzmin bekârı Kasım Gülek'in basın mensupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • ŞEMSETTİN GÜNALTAY,BEŞİKTAŞ İLCE MERKEZİ Giinaltay,çarşaf hakkında konuşlu C.H.P.Kadınlar Kolu toplantısında eski Başvekil "Atatürk'ün evliliği kadının tahakküm arzusu yüzünden devam edemedi,dedi C.H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • ÜTÜ MASASINDAN ROMA'YA |A.P.Yıldız avına çıkan Londra ve Roma stüdyoları bilhassa Mısırlı genç istidat Berlantı Abdülhamid üzerinde durmaktadırlar.Zira Berlantı artistlik istidadı ile birlikte her çeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • BUGÜN 20.55 D E MİLLİYET'in müziksever okuyucuları için hazırladığı «HAFTANIN ŞARKISI» anketi dün sona ermiş ve yapılan tasnif sonunda birinci ve ikinci şarkı tesbit edilmiştir.«HAFTANIN ŞARKISI» bu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • Sulukuleden Parise bir gelin gidiyor 4 yıl evvel bir gemi ile şehrimize gelen bir Fransız genci Gülizar a âşık olmuş 19 yaslarında Gülizar adında bir Sulukule dilberi,şayet annesi ve akrabaları razı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • İRORNBURG Roma9ya gitti Amerika'lı iktisatçı,Washington nezdinde yapacağımız munzam kredi talebini desteküyecek [İZZET S.SEDESİ Başvekil Adnan Menderes'in daveti üzerine memleketimize gelen Amerika» l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • CELAL BAYAR Çanakkalede [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ÇANAKKALE,30 Cumhurreisi Celâl Bayar bugün saat 11.30 da Sultanhisar muhribi ile Gelibolu'dan Çanakkaleye gelmiştir.Bayar doğruca Hükümet konağıma gitmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • KURAN ANAHTARI İkinci baskı Hocaya ihtiyaç bırakmadan eski yazı Kuranı Kerimi okumayı temin eden bu eser.İstanbul İmam Hatip Okulu meslek dersleri hocası Hüseyin Karagözoğlu tarafından hazırlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • SÜRGÜNDE ALKŞ-VERİŞ!yapmıştır.Kirianos,Makarios ile {A.P.l Başpiskopos Makarios ile beraber Kıbrıslan Seychellcs adalarına sürülen Kirenia Piskoposu Kirianos,birkaç gün evvel ilk olarak çarşıya çıkıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • Dün Zonguldak'ta yağmur altında konuşan BAŞVEKİL "REJİM buhranı vardır,dedi Muhalefetin galeyanım sahtelikle vasıflandıran Menderes,memleketin anarşiye sürüklenmesine seyirci kalınmıyacağım söyledi l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1956
  • Kara assubay ve subayları 110,denizciler 135,sivil personel ise 50 lira tayın bedeli alacaklar Tayın Bedeli Kanunu 1 Mart tarihiyle yürürlüğe girdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 Büyük Millet Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • Şehir hatları vapur seferleri değişiyor Tâdil edilen tarifelerin tatbikine pazartesinden itibaren başlanacak Şehir Hatları İşletmesi vapur seferlerinde,pazartesi gününden itibaren yeniden tâdil edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • I Kaybolan I dosya ile I ilgili yeni j bir dâva j Edebiyat Fakültesi aleyhi-j M ne,bu Fakültenin eski öğren-i J çilerinden Rauf Tanır tarafın-j dan açılan dâvaya muvazi ola-j S rak aynı şahsın avukatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • Türk Ticaret Bankasının senelik Umumî Heyet toplantısı 29 Mart 1956 perşembe günü Bankanın An karadaki Merkez binasında yapıldı.Umumî tasvible karşılanan İdare Meclisi raporunda,Bankanın 1955 yılında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • U HAFTA TEHLİKELİ VAZİYET ORTA Doğu'da gerginliğin son zamanlarda hâd safhaya gelmesinin ilk sebebi.Komünistlerin Mısır ve diğer bâzı Arap devletlerine silah yardımında bulunması iseikinci sebebi de m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT ADALE KASILMALARININ SEBEPLERİ Çeşitli zehirlenmeler kasılma ve ihtilâçlara sebep olabilir,içerden ve dışardan zehirlenmeler,ateşli ve mikroplu hastalıklar beyin kabuğuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • 100.000 Liralık İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ Mart sonu çekilişinde:Bursa Şubemiz mudilerinden 342 hesap No.lu İSMAİL YÜZEL 30.000 Un I Kazanmıştır.15 w 15-000 Lira ayrıca 985 kişi de çeşitli para ikramiyeleri ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN SAYIN HİSSEDARLARA 29 Mart 1956 tarihinde yapılan Bankamızın alelade umumî hey'et toplantısında,50.liralık aksiyonların her birine 5 Nisan 1956 tarihinden i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • iki SELİMİYE c/tjansımız hizmele ijiriıjorf 15.000 Liralık hususi keşide 1000 Lira ve daha fazla para yatıranla,ra haftalık keşide Ayrıca 12aparhman dairesi ve 350.000 Liralık paraikrami-yeleri t Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • Bir fırın 15 gün müddetle kapatıldı Ensar Biber'e âit Firuzağa ekmek fırını,beledî nizamlara riayet etmediği için 15 gün müddetle kapatılmıştır.Karar,dün sabah saat 9 da Beyoğlu Şube Müdürlüğünce infa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • Kadın polisin çocuğunu düşürmek isliyen büyücü Suçüstü yakalanan Feride'nin evinde şişeler dolusu büyü ilâçları da ele geçti Feride Kırbaç adında bir kadın,Kocakarı ilâçları* yla hamile kadınların çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • ŞİRİN PALAS oteli kapatılmamış Gazetemizin evvelki günkü nüshasında,Sirkecideki Şirin Palas Otelinin otelde vukubulan hırsızlık hâdiseleri yüzünden kapatıldığı bahis konusu edilmişti.Otel sahibinden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • Tedavüldeki para miktarı Merkez Bankasının hazırladığı son bültene göre tedavüldeki para miktarı 1 milyar 981 milyon 384 bin 104 liradır.Bir hafta önceki miktara nazaran emisyonda 34 milyon liralık az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • Artist olmak için 3500 lira vermiş Beyoğlunda oturan Elvira Pirenat adında genç bir kız,adlî makamlara müracaat ederek ve adında iki kadının 3500 lira parasını dolandırdıklarını iddia etmiştir.İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • İki kişi kurşun çalarken yakalandı Fındıklı'da Müftülük binasının yanan kısmından kurşun çalan Mehmet Güçarar ve Ender Kabadayı adında iki kişi Adliyeye verilmiştir.Suçlular,Fındıklı karakolundan Nevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • İnşaat ve mobilya endüstrisi mensuplarile marangozları alâkadar eden bir sergi.Orman haftası münasebetiyle Orman Başmüdürlüğü tarafından Amerikan Haberler Bürosunda cazip bir sergi tertip edilmiştir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • 111.HIMHIMI UMUMUMMMMMİMİM.111111II11 11IIIII 1111II11|.İlli.I.M M II M II M II M IIII.I M III.M II11 M II11II111IIII.Illlll İSTANBUL E 12.27 Açılış ve program 12 3' E Karışık hafif yemek müziği 13.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)«Boyalı Kızlar Sokag-Françoise Christophe.MELEK Tel:44 08 «İS)«Venüs'ün Damgası» Sophia Loren.ATLAS Tel:44 08 15)«Zafer Madalyası» Spencer Tracy Renkli.VENİ MELEK Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • Bir senede 139 polis hâdise çıkarmış Son bir sene içinde İstanbul Müddeiumumiliği Soruşturma Bürosuna hâdise çıkaran polisleı-e ait tam 139 vaka intikal etmiştir.Bunlar dayak,vazifeyi kötüye kullanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • Üç kişi intihara teşebbüs etti Dün üç intihara teşebbüs hâdisesi olmuştur.Kuşdilinde oturan Türkân Kor,tentürdiyot içmek,Büyükada'da oturan Müzeyyen Kaptan fazla miktarda kinin yutmak,Erenköy'de otura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • Bir kısım sebzeye narh kondu Piyasadaki devamlı fiat artışını önlemek maksadiyle,Belediye,yeniden bâzı gıda maddelerine narh koymuştur.Son defa narha tâbi tutulan maddeler lahana,pırasa ve ıspanak gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • Kaçak odun keserken birisini yaralamış Salih adında biri,Şile ormanlarında kaçak odun keserken,Yeniköy halkından Vehbi Alpaslan kendisine,neden kaçak odun kestiğini sormuştur.Salih buna:cSana ne?diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • KISA HABERLER VİLAYET Toprak Komisyonu tarafından.Eyübün Pirinci köyünde 73 çiftçiye 7450 dönüm arazi tevzi olunmuştur.VİLÂYET İhtikârı Tetkik Komisyonu dün yaptığı hafta sonu toplantısında tekrar 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • v,n 111 ıı 1111 ılımınıııınııınıııı uııı ı ı enin i mı I 111 IIIHI I İMıı ıı H II I M II II ı ıtııı I III I ı ıı I ıı UM Çarşaf meselesi KJ ADINLAR Birliği,çarşaf yasağı kanunfV Ihtığı takdirde.onun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • Otomobil lâstiğinin patlamasından yaralandı Büyükdere caddesinde Gayrettepe'de bir şirkete ait garajda çalışan Mustafa Çağlar,bir otomobil lâstiğinin patlaması sonunda ağır surette yarlanmıştır.Fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • Kavaflar Çarşısı 6 nisanda açılıyor İnşaatı ikmâl edilen Kavaflar Çarşısının açılışı tehir edilmiştir.Çarşı,6 nisan cuma günü saat 11.30 da Vali tarafından törenle açı-I lacaktır.Belediyecilik Kongres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • Bir berber,karısını makasla yaraladı Kasımpaşada berberlik yapan Abdiilmümin Naci Topaloğlu adında biri,12 yıllık karısını makasla yaralamıştır.Abdülmümin,birkaç gün evvel evine döndüğü zaman,karısı E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • Kahve satışına pazartesi günü başlanıyor Şehrimize tahsis edilen 109 ton kahvenin kurukahvecilere tevzii dün tamamlanmıştır.Yeni parti kahvelerin satışına muhtemelen pazartesi sabahından itibaren başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1956
  • MEVLİDİ ŞERİF Çok sevg li annemiz ve kardeşinıiz.Meymenet SELEN'in vefatlarının kırkıncı gününe tesadüf eden 3/N san/1956 salı günü öğle namazını müteakİD Şişli Camiinde rur una ithaf edilmek üzere Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.03.1956
  • NE YAŞADIM» Yazan:Simone de TERVAGNE 1 Anlatan:Giselle PASCAL onako Prenslerinin artistlere karsı zaafı MONAKO Prensi Rainier IH'ün «Beyaz Perde Prensesi» Grace Kelly ile evlenmeğe hazırlandığı bu esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1956
  • BANA SOR Ce**ıi£ Cıvfot' Ce**t Yeni resim cereyanları Selma F.istanbul)ressam veya akademi talebesi olacak.Yeni resim cereyanları hakkında güzel bir mektup yazmış.Yeni resmin uğradığı itirazları bahis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1956
  • ÇAKMAK Büyük Siyasi Mücadele,Mecmuagı 4.Sayr' Memleket davalarıyla dolu olarak BUGÜN ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVER] KATİLDEN SANIK Evvelki akşam Cibali iskelesinde bir cinayet işlenmiş,Miras motorunun kaptanı Malit'le bir iş meselesi yüzünden münakaşaya tutuşan Muzaffer Temel adında bir gemici,Mirası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1956
  • ffr7 9,9 TAK4U4 i.AKVZKİZİN €H tf-ÛZEL MZVsİmİNDZ yenenin m malite^em f*m WAREK£T« 2 May.s 1956 DÖNÜŞ Z3Mayısl956 'I FRANSIZ RİVVERASINPA O ÛUN ATEÇLİ kMNVtiDA O 6ÜN PİL BEZ İTALYA'PA 0 &ÜV KOMŞU YUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1956
  • Başvekil "rejim buhranı» var dedi t Baştarafı birincide ayaklanmanın lüzumuna kanaat getirilecek şartlar ve sebepler mi mevcuttur?Başvekil muhalefetin «devlet mefhumlarını şuursuzca zedeleme gayreti»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1956
  • 40 sene bekâret kemeri taşımış Kocasının 1916 senesinde harbe giderken taktığı kemeri 10 gün evvel çilingirler çıkardı [BOSFOR] VARŞOVA,30 Leopoldsky adında bir adamın ölümü üzerine,karısına kırk sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1956
  • GÜNALTAY ÇARŞAF HAKKINDA KONUŞTU t Baştarajı birincide sözü tekrar inkılâp mevzuuna getirerek:«Eğer inkılâplar devrinde hanım» lar arasında bir teşekkül kurulsaydıbugünkü tehlike olmaz ve kadınlara ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1956
  • [İLHAN DEMİRELI DOLAPDERE YOLU AÇILIYORK»»ntt arasındaki Dolapdere caddesinin tanzimi için teşebbüse geçilmiştir.Bu maksatla,Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü cadde üstündeki moloz yığınlarını temizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1956
  • «KALKINMAHUSUSî TEŞEBBÜSLE OLUR» Amerika'h iş adamı Hr.Earl Bunding dün Ankaralı tüccara tavsiyelerde bulundu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 Mr.Earl Bunding Amerika'nın 568 iş adamından birisidir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1956
  • "ÜNİVERSİTELİ EVLENEBİLİR,[RÜÇHAN ÜNVERI «Üniversite 'öğrencilinin evlenmesi mahzurlu değildir» tezi dün Marmara Lokalinde Tıp ve Hukuk Fakülteleri ekipleri arasında yapılan münazarada galip gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1956
  • II TAKVİMDE BİR YAPRAK '4Sm£aAr Lâl ü aüzâ İ İYASÎ partiler,siyasî propaganda için köy köy,kasaba ka-saba,şehir şehir geziyorlar ve gezdikleri yerlerde nutuklar irâd ediyorlar.Gazeteler bu nutukların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1956
  • TÜRK EKSPRES BANK 30 Mart Çekilişinde Kazananlar BOĞAZİÇİNDEKİ APARTMANIN 2 no.b DAİRESİ 10.000 LİRA EŞYA KREDİSİ:SALİH TANSELİ Arnavutköy Ajansı,Hesap No.340/417 250'şer fira kazananlar Necip Turagan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.03.1956
  • DEMİR YUMRUK r2£T«^y.EMDİĞİ ŞİDDETLİ SAĞ 3CRjSY KULPm ı y£Z£ SEZı YOZ vsî Irçi m iŞ?i «S VT i v^r* JÖHNC^MURPHY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1956
  • BONCUK WAITDİSMEY AhBAB,BLiRANIN VABANCISiyiW,BAŞKASINA sok.l.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1956
  • CISCO Kİ& v MACK BuRAVA BıR.SENe Evvel GELDİ BATIDA BlR AÇ seke cıft_ ^eı?de çalıştığını anlatti hakikaten mack n elimden ^trşev ğelİvok.JOSE SALİlslAS.fiOO R8ED ÇİFTLİĞİMDE ÇALIŞMAĞA BAŞlADiĞi ZAMAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1956
  • OĞLAK BURCU n VIZ Aralık 20 Ocak] jL 4/Bugün,başarılarınıza engel olan taraflarınızı tahlil edebilirsiniz.Ne-tice size muvaffakiyet yolunu acır.KOVA BURCU ıf 121 Ocak 18 Şubat] Alaka duyacağınız kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Tuzak Bir auaç.2 Bir taşıt.3 Yetki.4 İzzeti nefis Bir soru.5 Bir vilâyet Paydos.6 Bir kıt'a Dahi edatı.7 Meşhur bir İstanbul memba suyu.8 Bir nota Kız evlât 9 Tarihî vesikalar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1956
  • Yazan:CAHİT UÇUK Tefrika No.14 Aziz,Zebranın gözleriyle karşılaşınca,yüreğine o ateşten hançer saplandı.Sonra şimşek şimşek bölünüp bütün vücudunu yüdırımladı.Yüzü.saçlarının kalın kara örgüleri,geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1956
  • [BU HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NEŞİR HAKKI MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİR] AŞKI İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN WİNDS0R DÜŞESİNİN HATIRALARI Yazan:WİNDSOR DÜŞESİ MRS.SİMPSON 11 Akşamları Win'e bunlardan sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1956
  • Mart biterken İR kar,bir güneş.Kaprisli Mart hayata ne çok benziyordu.Sabah,erken ka-pınızı açıyordunuz.Dallar yüzünüze giii lüyordu.Rüzgâr yüzünüzü,gözünüzü okşu-yordu.Tabiat sanki yeni boyanmış,cila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1956
  • OLUM PERDESİ UMIT DENİZ Tefriki No.14 Hemen köşedeki kahveye girdik.Mehmet içerideki telefona ilerlerken ben kapıdaki simitçiden bizlerin ezelî yemeğimiz olan simit aldırıp iki de demli çay ısmarladım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1956
  • |iıl!i:il !i|l!TEFKİKA No.1 Paul IVarcy.tavandan düsen iri bir örümceği Ej ezerken homurdandı:«İnsanın canına okuyor bun-lar.Aslanın adı çıkmış yoksa.Afrikaya geleli iki şeyden yılıyorriıı.Bir,böcek s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.03.1956
  • Lale Film Sirkelinin Sporsever Türk Milletine Hediyesi Türkiye-Poriekiz Millî Futbol maçı Hususî suı-ette Portekize gönderdiğimiz 5 operatör tarafından tamamen sesli olarak çekilen maçın hakikî ve tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • New York Herald Tribüne Sanat Muharriri Virgil Thomson diyor ki ROBERY SHAW KORO ve ORKESTRA sının Dünyada bir eşi olduğunu hiç zan etmiyorum.Tek Konser 3 J\J^j Sinemasında 4 Nisan Çarşamba gecesi Num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • MEVSİMİN YENİLİKLERİ YENİ LÂLEDE TAYYÖRLÜK,KAPLIK,PARDESÜLÜK,EMPRİMELER,KETEN ve PAMUKLULARI ile KADIN,ERKEK ve ÇOCUK için HAZIR Giyim Eşyası,AYAKKABI,ÇANTA,HUSUSİ DOKUNMUŞ YENİ LALE NYLON ÇORAPLARI v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • KAÇIRILMAZ FIRSAT Banka,Otel,İş Ham,Garaj,Apartıman inşasına müsaid Beşiktaş tramvay caddesinde,tramvay deposuna bitişik üç tarafı yol,denize nazır vapur iskelesi karşısında bulunan 434,50 m2 hâlen 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • Pek yakında ŞAN Sinemasında Fevkalâde renkli ÖLÜM BATAKLIĞI SHARK RİVER)Steve Cochran Timsahlar,Kunduzlar,Salamandr ve bir çok tropik hayvanların arasında geçen çok heyecanlı bir film.Çocuklarınızı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden Kurumumuz teşkilâtı ihtiyacı için 100 adet çelik dosya dolabı kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.1 İhale 3/Nisan/1956 salı günü saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • PURO Cilt^ mütehassıslarının Ti85'i Pnro harika güzel lik müstahzarıdır diyor PURO Sizde lavabo ve banyo» nazda Puro Tuvalet Sabunu kullanınız,genç kalınız.güzel olunuzflr.f W DİYOR Kİ sabunun terkibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • BORSA 30 Şubat 1356 Cuma SERBEST ALTIN FİATLARl Cumhuriyet 81.00—81.25 Re$at 93.50—94.00 Vahit 77.50—78.00 Hamit 78.25—78.50 Aziz 77.25—77.50 Gulden Hollanda 75.80—76.00 Külce 11.88—11.90 İngiliz Vikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • lAitcıu* mim KESER ÖKSÜRÜĞÜ ECZANELERDE BULUNUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • Miieiuef Sahibi:Ercüment Karacan Şirket)adına ERCÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • HİCRÎ Cumartesi 5^ RUMÎ CİCİ 31 1372 Saban İS MART 1956 Mart 18 VAKİT vasat!ezan!Güneş 5.45 11.13 Öğle 12.18 5 45 ikindi 15.52 9.19 Akşam 18.33 12.00 Yatsı 20.05 1.33 imsak 4.02 9.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • tiJaltlr Hm 100 Oraya bir kur'a numarası V^ İJJL DOOUBANft 1956 ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • 11 adet 44 adet 1956 Yılında r Boyunca Aylık Gelir Bir şahıs için tutarı 120.000 lirayı aşabilir)1 630.000 Lira tutarında MESKEN KREDİSİ 399 kişiye AYRICA 220.000 Lira tutarında PARA İKRAMİYELERİ VAKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • Anlaşmalı memleketlerden elinde RADYO YEDEK PARÇASİ İthalât lisansı olanlaı-ın acele 44 7554 veya 44 04 30 telefon numarasına müracaatları menfaatlan icâbıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • ZAYİ Fatih nüfus memurluğundan almış olduğum nüfus tezkeremi zayi ettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.30/3/1956.Fatih Kirmastı mahallesi Feraizci Sokak No:22 de Mediha Diri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • YEŞİLKÖY YEŞİLYURT'da SATILIK ARSALAR ACAR EMLAK TEL:İş günü:22 82 21 22 48 83 Pazar 73 83 04 CAĞALOĞLU:H.Basih Han K:4 Hürriyet Gaz.karşısı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • Zevkine doyamryacağmız senenin en güzel aşk,müzik ve eğlence filmi BASMACI GÜZELİ İNCİ SİNEMASINDA Büyük bir muvaffaki yetle devam ediyor.HÜMAŞAH HİÇAN SALTUK KAPLANGİL VAHİ ÖZ KENAN BÜKE Reji:İHSAN S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • «PBAŞ AĞRILARINA KARŞI OPON FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma siyatik ve lumbago ağrılarına karşı faydalıdır,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları önler OPO GÜNDE 6 ADETE KADAR AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.03.1956
  • SERAMİK PASTELLAS] İşte i Hediyeli Reklâm Bulmacalarının Sonuncusu)2 SORUYOR BİRİNCİ BİLMECE YUKARDAN AŞAĞI VEYA SOLDAN SAĞA:1 DÜNYANIN EN İYİ GAZOCAĞI İngilizce SICAK demek)2)Nakil vasıtası,t)Maçta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.03.1956
  • Doğu Almanya bizle 2 maç yapmak istiyor Genç Millî Takımımız bugün HATVAN ile karşılaşacak.Takımımız antrenman mahiyetindeki oyuna yedek oyuncularla çıkacak BUDAPEŞTE,30 Hususi)Yunanlıların bizimle ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1956
  • i Fenerbahçe ve milli lakıpı kürekçil erinden İm san.dini vapurla tahyapmakta olduğu Almanya'ya yitmiştir.Yukarıda,Tonnv hareketinden evvel vapurun güvertesinde görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1956
  • Türk hakemlerine Avrupa yolu açıldı Haber aldığımıza göre Yugoslavya Futbol Federasyonu 22 Nisanda Belgradria Romanya ile,29 Nisanda da Sarajevo'da Macaristan B.ile yapacakları milli maçları,aramızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1956
  • P/lhİt AmPrİk^'fi/1 hİrînCİ ^st yarı9mastnt Türk Cahit Önel 24 martta yapmıştır.İki millik bu koçuyu Udllll nlllGIII\a UO bCIU,Kali/orniya'da Fresno State'den Stanford Üniversitesine karşı çıkaran Cah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1956
  • Fenerbahçe bugün Vefa ile karşılaşıyor Mithatpaşa Stadında bugün Fenerbahçe ile Vefa profesyonel futbol takımları saat 16 da hakem Feridun Kılıç'm idaresinde hususi bir karşılaşma yapacaklardır.Fenerb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1956
  • KISA SPOR HABERLERİ Kadıköylü minik basketbolcular dün sabah gösteriler yapmak üzere Ankaraya hareket ettiler.Bıı akşam saat 18.30 da,Amerikan Veydcr sistemiyle çalışan sporcuların «güzel erkek vücudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1956
  • BURASI Lizbon Babür ARDAHAN'dan)LİZBON,30 Her horoz kendi çöplüğünde ötermiş.nekadr,doğru söz.Istanbulda 3-1 yendiği miz Portekize kendi çöplüğün de» mağlûp olduk.Mithatpa?Stadının çamur deryasında mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1956
  • I ıllMWHlM|Wltı Vi Ordu takımımız Dünya Şampiyonasındaki en mühim maçlarından biri?ü,yarın Mısır'a karşı yapacaktır.Yukarıda,Lizbon'daki kampta Ordu takımı idarecileri ile futbolculardan bâzıları antr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1956
  • ÇALIM ÜSTADI LEFTER'in HAYATI Yazan:HALİT TALAYER 14 Başka takıma kaptıracakları korkusuyla gözden saklamak istedikleri Lefter,şimdi en tehlikeli rakipleri Taksim'den onlara karşı oynayacaktı.Hâlen Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1956
  • Türkiye Greko Romen birincilikleri dün bitti Serbest güreş müsabakaları da bugün başlıyor İki gündür devam eden Greko Romen Türkiye birinciliklerinde dün akşam finalleri oynamak üzere aşağıdaki kilola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor