Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.03.1956
  • PRENS RAİNİER İLE YEDİ SENE YAŞADİM z atılanımızın En Şahane Düğünü içm hazırlıkların cereyan ettiği günlerde,hayret verici bir açıklama yapılmış bulunuyor.Buna göre.Rainier,Fransız yıldızı Giselle Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1956
  • Bağdat Paktı süratle takviye edilecek Menderes,gelecek ay Tahran'da yapılacak Daimî Konsey toplantılarında mühim kararlar alınacağını söyledi [ANADOLU AJANSI] ANKARA,28 Pakistan'a yaptığı resmî ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1956
  • KAFASI İLE GEÇİNEN ADAM KOLU İLE GEÇİNEN ADAM AYAĞİ İLE GEÇİNEN ADAM GOBEGI İLE GEÇİNEN ADAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1956
  • I İLHAN DEMIRELI ELEKTRİK KONTAĞINDAN YANDI şiralı» vamırıınıın evvelki «ece Anadolııküvağı iskelesinde yanması üzerine,hâdiseye Sarıyer Savcılığı el koymuştur.Savcılığın yaptığı tahkikat neticesinde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1956
  • r öküze kaside MEMLEKETE giren 40 İtin traktörün çoğu,lâstiksizlikten ve yedek parçasızlıktan işe yaramaz bir hâle gelmiş.Haydi yine öküz hazretlerine müracaat!Ne yedek parçaya,ne lâstiğe,ne benzine,n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1956
  • Şehrimize tipi halinde kar yağdı Şehrimize dün yine iki defa kar yağmıştır.Sabahleyin saat 10 sıi'alarmda,akşam üzeri de saat 17 de yağan kar,tipi halinde olmuş ve kısa sürmüştür.Yeşilköy Meteoroloji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1956
  • C.M.P.lileri taşıyan otomobilin "DEKA„ lâstiği patladı Ordu'da konuşan Fuat Arna,D.P.nin dini istismar ettiğini söyledi IHususî surette gönderdiğimiz arkadaşımız HALİT KIVANÇ'tanl ORDU,28 Karadeniz vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1956
  • ARİF DEMİREL HAVA ALANINDA Münakalât Vekili Paris'ten döndü Arif Demirel,Paris'ten hareketinden evvel gazetemize beyanat verdi Paris'te toplanan Milletlerarası Münakalât Vekilleri Fevkalâde Toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1956
  • EN SON HABER Rusya'nın Sıcak Harp hazırlığı [ASSOCIATED PRESS] PARİS,28 NATO'nım Avrupa'daki Kuvvetleri Başkomutanı General Grunther,Rusya'nın bütün dünya milletlerinden daha çok denizaltı yaptığını s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1956
  • cezası kabul edilmedi Korunma Kanununun tadilini müzakere eden komisyon yerine 30 sene hapis cezası verilmesini kararlaştırdı V I Hususî Muhabirimi/Tevfik DOĞAN'dan I ANKARA,28 Millî Korunmr Kanununda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1956
  • Ortaokullarda din tedrisatına başlanıyor Din tedrisatı meselesi dün Mecliste tartışmalara yol açtı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,28 Büyük Millet Meclisinin bugünkü içtimaında Bütçe Komisyonunun hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1956
  • C.E.P.üyesi Tahkik Komisyonunu ierkeili Terk sebebini izah etmeyen Tolunay,ilk vasıtayla Ankara'ya hareket etti B.M.M.Tahkikat Komisyonu dün çalışmalarına devam ederken,birdenbire salonun kapısı açılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1956
  • POLİSTEN DAYAK YEMİŞ IRUÇHAN UNVERİ Silivri'de oturan Ramazan Demir isimli bir şahıs,dün Savcılığa müracaat ederek,Silivri Karakolunda komiser ve polisler tarafından dögüldüğünti iddia etmiştir.Ramaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1956
  • [BEDİRHAN ÇINAR] İstanbul zabıtasına mensup 20 memur,şehri altüst etmekte,birdenbire ortadan kaybolan bir Kralı aramaktadır.Adı Şaban,soyadı Pekcandan olan bu taçsız ve tahtsız asilzade,Istanbulun dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Kauçuktular acaip bir kongre yaptılar Müzakerelere başladıktan sonra bir baskan'a ihtiyaç hâsıl olduğu anlaşıldı Küçük Kauçuk Sanayicileri Derneğinin dün Küçükpazar D.P.lokalinde yapılan kongresinde,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Simkeşhane 12 metre geri alınacak Beyazıt'taki Simkeşhânenin tâdili için,Belediye ife t Gayrimenkul Eski Eserler ve Yüksek Anıtlar Derneği» arasında mutabakata varılmıştır.Buna göre,Simkeşhânenin Beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Bir aile kavgası Adliyeye intikal etti XartaTda vukubulan bir aile kavgası dün Adliyeye intikal etmiştir.Bu semtte oturan Emin Taksim adında biri,küçük bir mesele yüzünden karısı Feriha ile kavgaya tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Gemi Adamları Sendikası bir kurs açıyor Türkiye Gemi Adamları Sendikası tarafından kurulan İş ve İşçi Bulma Bürosu faaliyete geçmiştir.Bahis konusu büro,gemi adamlarını yetiştirmek ve meslekî bil-gile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • KERVANSARAY LOKANTA ve PAVİYONDA BU AKSAMDAN İTİBAREN YALNIZ DÜRT GECE VE CUMARTESİ PAZAR iki Matine Zengin programına ilâveten 1953 Fransız şarkıları birinciliğini kazanan SEVİMLİ YILDIZ NOELLE NORMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • 3ERİN DİYOR Kİ ı M 1M.VIINİ sahnesi ve sevimli kadrosu ile Cep Tiyatrosu,on beş' gündür temsillerine başladı.Beyoğlu'ndaki Ti\atro Derneğinin küçük lokalinde bir faaliyettir gidiyor.Bu teşekkülün kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • dan türküler 13.30 Salon Orkes-ğ trası.Sedat Ediz idaresinde 14.00 Gönül Söyler'den şarkılar 14 30 E Çeşitli sololar Pl.15.00 Bera-E ber türküler 15.15 Saz eserleri 15.30 Mozart senfoni konçertosu E P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • 'azadesi KONYA SELİMİYE cn/ansmuz hizmete giriyor/15000 Liralık,hususi keşide 1000 Lira ve daha fazla para yatıranla,ra haftalık keşide Ayrıca 12 apartıman dairesi ve 350000 Liralık para ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Daima zamanında kalkıp zamanında varan havayolu.Tecrübeli uçak yolcuları,S ASseferlerindeki intizam ve dakikliği dajma hayranlıkla yad ederler.Seyahat programınızın selâmeti için birdahaki seyahatiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Karakış hâlâ devam ediyor Şehrimizde başgösteren grip 1 salgını,her gün biraz daha S yayılıp,genişlemekte,buna da i umumiyetle havaların istik-1 rar göstermeyişi sebep ol-j| maktadır.Dün de hava zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Vali teftişlere tekrar başladı Prof.Gökay,bir müddettenberi ara verdiği «yıldırım teftişleri» ne yeniden başlamıştır.Vali ve Belediye Reisi,beraberinde Belediye Reis muavini,Temizlik İşleri Müdürü ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Halk Sağlığı Günü hazırlıkları ilerledi 7 nisan «Dünya Halk Sağlığı Günü» hazırlıkları devam etmektedir.Memleketimizde yeni teşekkül eden ve merkezi Ankara'da olan Halk Sağlık Eğitimi İstanbul Komites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • 70 ilkokul öğretmeni 100 liraya terfi ediyor Türkiye Muallimler Birliği temsilcilerinin Maarif Vekili Prof.Ahmet Özel ile yaptıkları temaslar müsbet neticeler vermiştir.Bu arada kadrosuzluk yüzünden t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Denizde bir ceset bulundu Dün sabah Sarayburnu önlerinde tahminen 50-55 yaşlarında olduğu anlaşılan bir erkek cesedi bulunmuştur.Üzerinde siyah bir ceket ve aynı renkte bir pantalon bulunan cesedin el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Bir hafta içinde 1853 müessese kontrol edildi Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü teşkilâtı tarafından son bir hafta içinde 1853 müessese teftiş edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Rüşvet alan polislerin dâvasına devam edildi Mahkeme gördüğü lüzum üzerine komiser Musa'nın da tevkifine karar verdi Bir avukatın,müdafaa sadedinde yaptığı konuşma,müvekkilinin tevkifine sebep olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Dün 9 Irafik kazası oldu Trafik kazaları son günlerde nazarı dikkati celbedecek şekilde fazlalaşmıştır.Dün de şehrin muhtelif semtlerinde 9 trafik kazası olmuş,iki kişi ağır,dört kişi hafif olmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Misafir kaldığı evden eşya çalmış Polis,Sütlüce'de cereyan etmiş olan garip bir hırsızlık hâdisesine el koymuştur.Bu semtte oturan Hakkı Çakıcı'nın iddiasına göre,üç gün önce Ba ha Can admdaki hemşeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • I Rakam büyüsüne kapılmayoruz!EVVELKİ gün,Yıldız Teknik Okulunda verdiğim bir konferans,bana bu" müessesenin dertleriyle temasa girmek fırsatını Ş verdi.Evvelâ,konferans salonu hâlinde kulla-nılan büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Belediye murakabe teşkilâtı yeni şekilde çalışacak 11 murakıbın işten el çektirildiği ve hakkında türlü dedikoduların cereyan ettiği murakabe kadrosu,dünden itibaren yeni bir şekilde çalışmaya başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Bâzı kahvehanelerde de kahve bulunamıyor Şehirde devam eden kahve sıkıntısı kıraathanelere de aksetmiştir.Bir çok kahvehane sahipleri,müşterilerine kahve pişiremediklerini ileri sürerek kendilerine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Adalarda yaz hazırlığı başladı Heybeliada Ortaokulu inşaatının Maarif Vekâleti tarafından tamamlanması için Vilâyetçe yapılan müracaatın müsbet netice verdiği bildirilmektedir.Diğer taraftan,yaz mevsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • vergi dâirelerinde işier birdenbire arttı Vergiye tâbi esnafın beyanname verme müddetinin sona ermek üzere oîması ve kanunda henüz bir tadilat yapılmaması üzerine,esnaf,dünden itibaren geniş sayıda ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • 63 kişi ilkokulu bitirme imtihanına girdi Hariçten ilkokulu bitirme imtihanı,dün Eminönü Maarif Memurluğunda yapılmıştır.İmtihanlara,15 yaşından büyük olan 63 kişi iştirak etmiştir.Neticeler,önümüzdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 «J2)«Boyalı Kızlar Sokaj*' Françoise Christophe.MELEK Tel:44 08 M)t «Venüs'ün Damgası» Sophia Loren.ATLAS Tel:44 18 İJ Zafer Madalyası» Spencer Tracy Ren iri:YENİ M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Basın İhtisas Komisyonunun çalışmaları Basınla ilgili mevzuatı gözden geçirmek ve yapılması gereken tâdilleri tesbit etmek maksadiyle teşebbüse geçen Gazeteciler Cemiyetinin,bu mevzu ile meşgul olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • Batik avı malzemasi işin tahsis yapıldı Balık ihracatından sağlanan dövizin yüzde 15 inin balık avı malzemesi ithalâtına tahsis edilmesi hükümetçe kabul edlimiştir.Yaptığı temaslardan sonra,Ankara'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • 31 Mart Çelülişitıie 2 BAHÇELİ EV VE Liralık Para İkramiyeleri ACELE HESAP ACINIZ DOĞUBA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • KIS* HABERLER A BL.Ş esna!yeniden adliyeye verilmiştir.Bu karar,Vilâyet İhtikârı Tetkik Komisyonunun dünkü toplantısında verilmiştir.A TOPTANCI Tâcirleı Derneğinin dün yapılan Kongresinde.İcra İflâs K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan DR.S.RECEP DOKSAT ADALE İLTİHAPLARI ADALE HAREKETLERİ Hareket Bozukluklarına Bk.Adalelerin irade dışı hareketlerine Bk.Çeşitli kazalar sonunda adaleye bir şey katması a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1956
  • BORSA 28 Şubat 1956 Çarşamba SERBEST ALTIN FİATLAR] Cumhuriyet 80.40—80.60 Reşat 92.50—93.00 Vahit 77.25—77.50 Hamlt 78.00—78.25 Aziz 77.00—77.25 Gulden Hollanda 75.50—75.70 Külçe 11.83—11.85 İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.03.1956
  • L?Cnİ*ğîSB gs t^ti&û 1$ IPî 12 w y İngiltere'ye ihracatı arttırmak istiyorsak.Sevgili okuyucularım,bugün sizlerle «Sokaktaki adam» dan ayrdıp bir devlet dairesine gidecek,resmî şahıslarla görüşeceğiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1956
  • 't-'1 1 "Ö 'A i &İ K S ö/1 w» Cc BANA SOR Oe+Meram anlatmak!Necati S.Ankara)meramını güzel ifade edemiyormuş.İyi yazmak ve iyi konuşmak için nasıl çalışması lâzım geldiğini soruyor.«Kuvvetli bir hatip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1956
  • ŞEKERBANK Beyoğlu Şubesinin Açılış ikramiyesi 25NİSANDA Çekciiy&ı 10 Nisan 1956 akşamına kadar yatıracağınız her 100 liraya bir kur'a numarası ile bu çekilişe işflrak edebilirsiniz.MEVDUAT SAHİPLERİ A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1956
  • ZEHİR HAFİYE 12AFİYE PENCEREYE KOŞTU V£ MEÇHUL CAMI ARADI FAKAT MÂNFRED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1956
  • 15 milyonluk bir yolsuzluk iddiası Tıbbî müstahzarlar cemiyetinin kongresinde sıhhat vekâleti tenkit edildi [NAİL GÜRELt] Türkiye Tıbbî Müstahzar Sanayi ve Laboratuarları Cemiyetinin dünkü kongresinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1956
  • v,I TAKVİMDEN I BİR YAPRAK Wtm rü a fi il 1 t rt ı«ffli I Pazar günkü konser E P* Mart Pazar günü bermutâd Şan Sinemasında verilen Türk E fc3 mûsiki konserini radyodan ve Konservatuarda telden din-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1956
  • MUSTAFA BEY Filme göre Berlin'deki Türk Konsolosu m «Savoy'da Balo* filminde Mustafa Bey Rudolf Platte)dört kadının arasını bulmaya çalışıyor.Almanlar bir filmde Türklerle alay ediyorlar Savoy'da Balo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1956
  • Belediye'ye yapılacak müracaatlar Belediyeye yapılan müracaatların süratlendirilmesi için,yeniden bâzı kararlara varılmıştır.Verilen malûmata göre,her türlü işler için yapılacak müracaatlar ilk önce E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1956
  • İKİ ALMAN DİPLOMATI şehrimizde Federal Almanyamn Westefaly« eyaletinin Başvekili Ekselans Arnold Genel Vali)Adnan Menderes'in davetlisi olarak dün şehrimize gelmiştir.Ekselans Arnold,birkaç gün İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1956
  • kulelerinin adedi gittikçe arttırılmaktadır.Buna da sebep,dışardan herhangi bir yabancı taarruiu korkusu değildir.Tedbir doğrudan doğruya «Demir Perde» den dışarıya vâki akını durdurmak gayesile alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.03.1956
  • IBLi HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NE: İK HAKKİ MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AUT Ut J AŞKI İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN WİNDS0R DÜŞESİNİN HÂTIRALARI Yazan:WİNDSOR DÜŞESİ MRS.SİMPSON 12 nişanlılığımın tadına doym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1956
  • VİUVU\HU\VU^İHÜUİ\UWUUHUUHV» Tâ üç gün ötedeki.Ta,üç günlük uzaklardaki sevgili okuyucum.Asıksın.Sevdiğini sana veren yok,«Seni alırım» demişsin.Nerelerde fısıldamışsan fısıldamışsın ama,yerin kulağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1956
  • Sıınını.farkına varmadan kendini kardeşinin bü-^Z rotunla buldu.«Maşallah,dedi Komiser,tahkikatı de-EE E mck bu kadar çabuk bitirdin?Haydi bakalım söyle,E E suçlu kim imiş?Sıımru düşüncelere dalmıştı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1956
  • OLUM PERDESİ Yazan:V M İ T DENİZ Tefrika No.12 'i—Tabiî,dedi.tîç Bedesten dediğin ne kadar yer ki.Burada kimse kimseden habersiz öksüremez bile.Sonra aklını toplamak istiyormuş gibi,başını kaldırıp gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1956
  • HEP YARIN Yazan:CAHİT UÇUK Tefrika No.12 Temizlikten parlayan bir ev gözlerinde canlandı.Jaleyi gördü.Güzel gözlerinde belirsiz bir beğenmeyiş,dudaklarında «dikkat et Aziz daha yeni yıkandı.Sigaran si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1956
  • BULMACA 1 2 3 t 6 7 8 9 1 i 1 BJ L 1 ı 3 ı nıı 4 m ı ı 5 1 6 M 7 8 9 4-1 SOLDAN SAĞA:1 Tedavisi İmkânsız bir hastalık Kuzey doğuda bir sıradoğ.2 İhtilâf,ayrılık Değer.3 Bir burç Bir çoğul eKİ.4 Ezinç,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1956
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] jL h Güzel haberler alacaksı-^L 1 nız.Aşk ve is,her iki-*Y^fa sinde de şansınız açık.İyiliğinizi isteyenlere akıl danışınız.KOVA BURCU [XI Ocak 19 Şubat] Büyük bir başa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY Ço Güre.EĞLENDİK AKNE BABAM BENİ ÇOK fiÛZEi.Bİ£ LO AM» jTAYA GÖTÜRDÜ GÜZEL BİR BAYANDA BABAMIM ELİME BİR «AĞIT SüüÇTJROl YAHU,DUR BENİ DinlE GARSOM KIZ.BANA HESABI GETİRDİ,HEPSİ O KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1956
  • CISCO Kİ D Tl ŞTE AĞABEYİM TABİÎ Bu KİM KENDİSİ ÇOCUK İKEN CErttUAİSTİ CiSCO BlLMEM» 6u resİm tŞıNtZE VAKAR Mi 5» n JOSE SAUNAS* BQO-REED;i\r^ı Air d m,3 1 DEMEK BU NAZİK ÇOCUK,BÜYÜYÜNCE "KARA MAOC OL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1956
  • NİHAYET SNAP'l OLÜAA UyC-İ?ES İNDEN ÇIKARABİLDİM ŞlMDİ,UÇAK BERHAVA OLMADAN BURA-DAN SlVI$MALI.ŞÖyLE 0O METRE ' ADAE İLERİ GİTMELİ V-V.m flr^i ah Kii i r^S-t^ai^fl^ ÇAĞIN DIŞINDA SHAR'l,ÜOHNNV'NİN VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1956
  • BONCUK WALTD!S«!ME YAPSAN l ĞİRECEĞlftA İti f â ı 1 U/f ü |f in T^\1^ |h j/j.e**1u*k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1956
  • DEMİR YUMRUK İSJOLT.MAÇIN OuRDuRULMASlNA MAKİ OLUYOZ VE ZAYIFLAYAN KAZANMA ŞANSINI DENİYOR,ğOLT,BORGY'YE SALD;Zıyoz~.80ZGV 3u ANDA KENDİSİNİ MÜDAFAA ETMEĞE USZASfYOZ ^ÜYÜ 3İH SÜRATLE BOLT BORGV'fllİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • Mnllitıef Sahibi;Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ B a sildi û* yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • r 1 HİCRÎ Perşembe RUMÎ 1375 29 1372 Şaban MART Mart 16 1956 16 VAKİT VASAT?EZANÎ Güneş 5.48 11.18 Öğle 12.19 5.48 İkindi 15.51 9.20 Aksam 18.31 12.00 Yatsı 20.03 1.33 İmsak 4.06 9.37 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • Seyahat acentenize müracaat ediniz cU*p*u x Seyahat acentesine danışan kimseler için,böyle bir hadise asla varit olamaz.Seyahat acentesi,paranızı israf etmenize mani olur,can sıkıcı hallere düğmekten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • Lale Film Şirketinin Sporsever Türk Milletine Hediyesi Türkiye Portekiz Millî Futbol Maçı Hususî surette Portekize gönderdiğimiz 5 operatör tarafmdan tamamen sesli olarak çekilen maçm hakikî ve tam fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • Auto-Lite i Bujileri motorunuzdan azami ^UTO-LiT^ ı randıman almak üzere imal edilmiştir Eskiyen bujilerinizi,randımanı tecrübe edilmiş Auto-Lite Buji* leri ile değiştirmeniz menfaatiniz icabıdır.Auto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • bir genç kız teni gibi ^Şeffaf" taze bir cilde sahip olmak ister* «eniz en pratik çare kremli PURO SABUNU kullanmaktadır.Güzelliği ile nam salan filim yıldızı Necla İz "Puro cildinizin krem ihtiyacını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • IJImsMN.TrcfiJ t M/J et AJdu maya Koda ûcr*t-250 9t4ttMVNtKtl4 4iMtiİUI* İAHAU» &to it Ti ir HALTAAAteNı?C6-U A*fMr AayÇfl ve &ıyfarw *AY*TIAK âASlADt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • T.C.ZtRAAT BANKASI VADELİ,VADESİZ TASARRUF HESAPLARI 16 Mart 1956 çekilişinde ikramiye kazananlar:100.000 Liralık büyük ikramiye Çumra'da No.8 hesap sahibi Saliha'ya çıkmışta*.10.000 Liralık ikramiyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • KORDON BLÖ'de Bu akçamdan itibaren Yalnız 4 gün için)Ln güzel,en zarif,en büyük FRANSIZ YILDIZI D AN Y DAUBERSON NOT:Masalarınızın evvelden temin edilmesi rica olunur.Tel:48 54 08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • Sait İbrahim Esi dün izahat verdi Milli Korunma Kanununun tâdili mevzuunda Ankara'da Türkiye Ticaret Odaları Birliğinde yapılan toplantıya katılan şehrimiz Ticaret Odasının dokuz kişilik heyeti şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • Ortaokullarda d i n tedrisatına başlanıyor t Baştarajı birincide diği ışıklı yola açıktan açığa aykırı olduğu bildirilerek.Maarif Vekilinden şu sualin cevaplandırılması isteniyordu:cOrtaokul öğrencile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • C.M.P.tileri taşıyan otomobilin DEKA lâstiği patladı t Baştarafı birincide dılar.İşte gördün ne oldu.Altı üstüne geldi.demiş ve Secim Kanununun değişmesinin tek çare olduğunu söyleyerek,bu kanunun değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • Nakiboğlu başka yere nakledilmiyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,28 İstanbul Emniyet Müdürü Hayrettin Nakiboğlu'nun Adıyaman Valiliğine nakledileceği hususundaki haberler,bugün Dahiliye Vekâletinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • Peroli ailevî sebeplerden iltica etmiş 3 Yugoslav Basın Ataşesi Osman Peroli'nin siyasî mülteci olarak memleketimize iltica etmesi büyük alâka uyandırmıştır.Peroll'nin Belgrad'a dönmeyi reddetmesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • Valisi,tedhişlere son verilmesini istedi Harding'in ihtarına rağmen hâdiseler devam ediyor.Dün Kıbrıs'ta bir papaz daha tevkif edildi [MİLLİYET RADYO SERVİSİJ LEFKOŞE 2S Dün Vali John Harding,Kıbrıs't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • uslar silâhların tahdidine taraflar Silâhsızlanma konferansında ileri sürülen Sovyet plânı tetkik ediliyor [ANADOLU AJANSİ] LONDRA,28 Batılılar silâhsızlanma konferansının dünkü celsesi sırasında Rus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • Bayar'm Trakya'da yaptığı tetkikler [ANADOLU AJANSI] TEKİRDAĞ,28 Trakyadaki tetkik gezisine devam eden Reisicumhur Celâl Bayar,Edirne'de bilhassa tarihî eserlerin ve felâketzedelerin durumu ile yakınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • iki kardeş taş yığını altında kalarak öldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZD1-I BURSA,28 Karacabey'e bağlı Keslik köyünün Dündar Bağlar mevkiinde fecî bir kaza olmuş,ayni köyden Mustafa Özkan ile kardeşi ismail Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • Anıta Ekberg nişanlandı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,28 isveçli film yıldızı Anita Ekberg,tanınmış ingiliz sahne sanatkârı Anthony Steel ile nişanlandığını açıklamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1956
  • KARAKöSE'DE YÜZB1NLERCE HAYVAN YEMSİZ Hususî Muhabirimiz CELÂL ERGİN'den] KARAKÖSE,28 Bütün şiddetiyle devam etmekte olan kış.hayvan yemi yokluğu yüzünden Vilâyetimiz ve civarı için korkunç bir tehdid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.03.1956
  • Macarlar Portekizle millî maç yapacak Alelacele yapılan Lizbondaki 3-1 organizasyona millî takımımızın lik mağlûbiyeti sebep oldu Arkadaşımız BABÜR ARDAHAN bildiriyor LİZBON 28 Portekiz'e mağlûbiyetim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1956
  • Dolgun bir tenis sezonu geçireceğiz Tenis Federasyonu Akev'den istifade ANKARA,28 Veli Necdet Arığ bildiriyor)Kendisinden bir beyanat rica ettiğimiz Tenis Federasyonu Başkanı Medeni Berk,yeni sezon fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1956
  • YENİLDİ Beyrut'taki turnuvada Türkiyenin bir numaralı tenisçisi Nazmi Bari rakibine yenildi.N azmi Bari mağlûp oldu Dün başlanan ve 8 nisana kadar devam edecek olan Lübnan Beynelmilel Tenis Şampiyonas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1956
  • Türkiye-Mısır Ordu maçı için Her iki tarafta kazanacağız diyor Turgay anjin oldu.Coşkun'un oynaması imkânsız görülüyor LİZBON,28 Babür Ardahan bildiriyor)Pazar günü Ordulararası şampiyonasının finalle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1956
  • Millî takım Paris'e hareket etti LİZBON,28 Hususî)Millî futbol takımımız,bugün saat 3 te uçakla Paris'e hareket etmiştir.Parisde üç gün kalacak olan Millî takımımu,cumartesi gecesi İstanbul'da olacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1956
  • Okullar basket maçları Şehrimiz erkek okulları basketbol maçlarına dün devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Darüşşafaka:23 Terzilik:34,Emirgân:20 Nişantaşı:18.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1956
  • Mısır,Olimpiyatlara 100 kişi ile katılıyor Mısır Federasyonu Melbourne Olimpiyat oyunlarında 80 atlet ve 20 idarecinin atletizm,boks,yüzme,güreş,eskrim,futbol ve basketbol branşlarında Mısır'ı temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1956
  • Doğan Şahin bugün gidiyor Beynelmilel Nil maraton yüzme yarışına iştirak edecek olan Doğan Şahin bugün KLM uçağıyla müsabakaların yapılacağı Mısır'a gidecektir.Bu yarışın yapılacağı parkur 57 kilometr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1956
  • DACI I Y 1 R ^ufkiye Güreş Birinciliğine Kocaelinden iştirak edecek olan Hasan Gemici.Türkiye güreş ırıneılıklerı Bugün başlayacak Greko Romen stilindeki müsabakaların çetin geçeceği tahmin ediliyor T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1956
  • Genç takımımız bugün D.Almanya ile karşılaşıyor İkinci rakibimizin durumunu anlamak için Molnar,namımıza maç seyredecek BUDAPEŞTE,28 Hususî)Dünya junior takımlar futbol turnuvası bugün evvelce tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1956
  • HA!İRİYFT |3AQTAQ| [İFPİI I Beyoğlusporlu futbolcular,dün kulüp lokallerinde,toplanarak 1 l-I I flOinOl L.UIL.^iyi oynn oynadınız,tebrik ederiz» yazılı bir pastayı neş'e ile keserek yemişlerdir.Bir id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1956
  • Bu karar üzerine Leftere şalvar ve başına da kasket giydirildi.Bu kıyafetiyle,bir Diyarbakırlı olup çıkmıştı.Hele ismini de ZÜLFO koyunca mesele kalmadı.Yazan:HALİT TALAY duğu,Lefter'in sahte bir isim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1956
  • mim 'i:1 '^mm t.NiVde yartşacak olan maratoncumuz Doğan Şahin,Reisicumhur tarafından kabul edildiği sırada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor