Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • KOMÜNİZM PROPAGANDASI:ITTRİSTİYAN ÜLKELERDE İVPJJAN SLÜMAN ÜLKELERDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • Haftanın Şarkısı 9 MİLLİYET'in müziksever okuyucuları içm tertip ettiği cHAFTA-NIN ŞARKISI programı büyük lâka toplamıştır.Haftanın şarkısı her cumartesi gecesi saat 20.55 de İstanbul Radyosunda çalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • WT Z BOMBASI» [A.P] Ona Z Bombası» diyorlar.Asıl adı Margarita Mercado'dur.Kendisi Pnerto Rico'lu bir dansözdür ve hâlen Singapore'daki bir gece lokalinde tahrik edici şarkıları ve dans numaralariyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • 15 bin kişi Valiyi itham ediyor Atatürk Bulvarında yapılacak istimlâk sahasında oturanlar haklarını korumak için dernek kurdu Atatürk Bulvarında kurulacak manifaturacılar çarşısıyla ilgili istimlâk iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • EN SON HABER Kıbrıs'ta hâdiseler devam ediyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATİNA,27 Atina'da İngiliz aleyhtarlığı hâd bir sekil almıştır.Duvarlar «E.O.K.A.acımadan vur» gibi yazılarla doldurulmaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • Yugoslav Basın ataşesi iltica etti Osman Peroli'nin iadesi îalebi reddedilerek,hakkında siyasî mülteci muamelesi yapıldı İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından içeriye giren orta boylu,normal vücutlu,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • BERAT KANDİLİ IRUÇHAN UNVERI Dün gece mübarek Berat Kandili idi.Resmimiz,kandil geleneklerinin başında yer alan simit satışlarından birini tesbit etmektedir.Ancak,son zamanlarda bu da bir şikâyet mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • Yeni Orman Kanunu Meclise sevkedildi Kanuna göre Ziraat Bankası orman köylülerine senede 50 milyon liralık kredi açacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 Yeni Orman Kanunu lâyihasının encümenlerdeki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • [ABBAS G0RAL11 AMERİKAN YARDIMI Amcrika Hükümeti,t.CA.Beynelmilel İktisadî İşbirliği Teşkilâtı)vasıtasiyle Tür-J4mkBlllVM!l IMıİVİlılI kiye'ye 14 milyon dolar tutarında gıda maddesi hibe etmiştir.Yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • Kanunu 950 şeklini alıyor komisyonu dün 50 bin kişinin us seçmesi teklifini reddetti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 Seçim kanununun 1950 deki durumuna ifrağı hakkında Hükümet tarafından hazırlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVER)ftİİl FK MAHIf FMFI1F Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti hak-WiUkE.IV mtüt kmda suizan uyandıracak şekilde konuşma yaptığı iddiası ile adliyeye verilmiş olan Kasım Gülek'in duruşmasına,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • Güiek evlenmek istiyormuş Kasım Gülek dün evlenme mevzuunda sorulan bir suali «Evet,istiyorum ama beni kim al ur?demiştir.Şimdiye kadar bekâr yaşamış olan C.H.P.Genel Sekreteri sözlerine şöyle devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • Celâl Bayar Edirne'de Hususî Muhabirimiz Ergin Nurtengöl'den] EDİRNE,27 Reisicumhur Celâl Bayar'ın Trakya'daki tetkik gezisi devam etmektedir.Dün geceyi yanındaki zevatla birlikte Alpullu'da geçiren B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • Dansöz Nana KAYBOLDU [Hususi Muhabirimiz İlhami Ş.Polatay'dan] PARİS,27 Burada açtığı bir kabarede şark dansları yapan ve bu yüzden hayli dedikodulara sebep olan Ayşe Nur,«Nana»,bir haftadan beri kayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • Vekiller hey'eli dün gece toplandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 Başvekil Adnan Menderes bugün geç vakit Başvekâlette kendi riyaseti altında Vekiller Hey'etini toplamıştır.Toplantıda Pakistan seya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • İnhisarlar yeni bir zam yaptı [TÜRK HABERLER AJANSİ] ANJCARA,27 İnhisarlar Umum Müdürlüğü bazı şişe depozitolarına zam yapmıştır.4 nisanda yürürlüğe girecek olan bu zamlar şarap şişelerinde 15,birada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • Tahkik Komisyonu dün de toplandı B.M.M.Tahkikat komisyonu dün de bâzı şahısları dinlemiştir.Komisyon mesaisine devam ederken,bir aralık Vali Prof.Gökay,salona girmiştir.Salonda bir müddet kalan Prof.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • KAYALIKLARDA YÜZEN fi EMİ Amcr"ka sahillerini kasıp kavuran fırtına evvelki gün «Etrıısco» adlı İtalyan gemisini Massachusetts açıklarından kayalıkların üzerine sürüklemiştir.115 metre bü *ünde olan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • inşirah vapuru in gece yandı Dün gece Denizcilik Bankasının 53 sayılı inşirah vapurunda bir yangın çıkmış,geminin makine dairesi hariç diğer kısımları yanmıştır.Hâdise" saat 23.17 de Anadolukavağı isk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1956
  • C.M.P ikinci cepheyi Karadenizde açtı Bölükbaşı,İskenderun'da" Vilâyetlerin koyun gibi boğazlandığı yerde demokrasiden bahsedilemez dedi [Hususî surette gönderdiğimiz' arkadaşımız Halit KIVANÇdan] SAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Beyanname verme müddeti bitiyor Vergi son kira zamlarına göre tahakkuk ettirileceğinden esnaf endişede Bu yıla ait Esnaf Vergisinin ilk taksitini yatırma ve beyanname verme müddeti cumartesi günü sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Basın balosu hazırlıkları Hilton salonlarında 30 mart akşamı verilecek olan Basın Balosu'nun bütün hazırlıkları bitmiştir.Otedenberi büyük bir rağbet gören ve şehrin seçkin simalarını bir araya getire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Enver Paşanın karısı geldi Enver Paşanın karısı Naciye Sultan,dün saat 16 da Batı Akdeniz seferinden donen «Samsun» vapuru ile Napoli'den şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Nuruosmarüye Kütüphanesi Müdiresi LEYLA ÖZKINIK ile Avukat MACİT BAKKALOĞLl)NıçanlandıJar istanbul 2£ l/BM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • ŞEHİRDEN,YURTTAN,DÜNYADAN" SANAT HABERLERİ" SAMSON FRANCOİS KONSERİ Dünyaca tanınmış Piyano Virtüözü Samson Franço^ pazartesi günü Saray Sinemasında bir resital verdi.Hemen her sene gelirimize gelip İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:DR.S.RECEP DOKSAT ADALELERİN çok çabuk YORULMASI Marazı derecede çabuk yorulmak,adalelerin hemen çalışamaz hale gelmesi mühim bir hastalık işaretidir.Sabahleyin tamamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Hava Yollarının yaz programı Havayollarının yaz programı,1 mavısdan itibaren tatbik mevkiine konacaktır.Bu husustaki hazırlıklar ilerlemiştir.Yeni yaz programında bilhassa dahilî uçak seferleri ve mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Gözüikçüler kongresi dün yapıldı Gözlükçüler Derneğinin dün şehrimiz Ticaret Odasında yapılan kongresinde,gözlük camı ve çerçevesi sıkıntısının hâd safhaya girdili belirtilmiştir.Gözlük malzemesinin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Bir çok semtle kahve yok Gümrüklerde bol miktarda kahve mevcut olmasına rağmen,şehirde kahve bulmak her gün biraz daha güçleşmektedir.Kendilerine kahve tevziatı yapılmayan bayiler,vitrinlerine 'kahve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Tuzla'daki Jeep fabrikasında 200 araba monte edildi Geçen yıl temeli atılan ve j bir müddet önce faaliyete geçen Tuzla'daki jeep fabrikasında,şimdiye kadar 200 jeep' in montajı yapılmıştır.Fabrikada ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Bir dayak hâdisesi Adliyeye intikal etti Beyoğlunda Konak Otelinin önünde cereyan eden bir hâdise,zabıtaya intikal etmiştir.Muazzez Arca,otelin önünde haftalık Kudret gazetesinin sahibi olan Nihat Gök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Plâstik imalâtçıları ham madde bulamıyor Ham madde darlığı yüzünden,bazı plâstik imalâtçılarının piyasadan mamul plâstik toplayıp bunları toz haline getirdikten sonra ham madde olarak kullanmak zorund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • BORSA 27 Şubat 1956 Salı SERBEST ALTIN FİATLARJ Cumhuriyet Bent Vahit Hain i t Aziz Gulden Hollanda Külçe İngiliz Viktorya İngiliz Napolyon İsviçre Frangı 80.40—80.60 92.50—93.00 77.25—77.50 78.00—78.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • TÜRK MÜZİĞİ TÜRK MÜZİĞİ TÜRK MÜZİĞİ TÜRK MÜZİĞİ SUALLER:«Hayal içinde akıp geçti ömrü derbederim» şarkısının:a)Makamı nedir?b)Güftesi kimindir?c)Bestesi kimindir?unp unu nf}r 3[[3 uırjfey ısajsag p •j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • SELANİK BANKASI 30 îtysan Keşidesi 25.000 LİRA Bir Kişiye 15.000 LİRA TAFSİLÂT GİŞELERİMİZDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Türk Ticarei Bankası k.Ş.den:ithalât Lisanslarının Vize Mecburiyeti Hakkında İktisat ve Ticaret Vekâletinin 15/3/956 tarih 573 sayılı sirküleri gereğince bugüne kadar alınmış ve hâlen mer'iyetini kayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Hususî inşaat sahiplerine Çimento verilecek Vilâyet Çimento Bürosu taı-afından alman bir karara göre,birinci tevziat devresinden artan çimentolar,hususî inşaat sahiplerine dağıtılacaktır.Birinci tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Hilton'un bir tavzihi Milimi Oteli Umum Müdürlüğünden aldığımız bir mektupta «Bir paket Yenire sigarası ile bir kutu kibritin» 370 kuruş fiatla hiç bir zaman satılmadığı bildirilmekte,böyle fahiş fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Döviz kaçakçılığı yapan otel müdürü Sirkeci'deki Ozipek Palas Otelinin idare Müdürü Yorgo Fotrikosakis,döviz kaçakçılığı yaptığı iddiası ile yakalanmıştır.Yorgo'nun otele inen ecnebilerden döviz alıp,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Dün Limanımızdan yapılan ihracat Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 3.256.846 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.Bu miktarın 3 milyon liralık kısman Batı Almanyaya sevkedilen Blister bakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • İngiliz iktisatçıları Vali ile görüştü Şehrimizde bulunan İngiliz iktisatçılarından Mr.Stone,dün sabah ingiliz Kültür Heyeti Reisi ile birlikte Vilâyeti ziyaret ederek Vali Prof.Gökay ile yarım saat m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • 900 ton kesme şeker ihraç edildi Yeni kampanya mevsimine kadar kesme şeker bulunamıyacağı ilgililerce açıklandıktan sonra,yayınlanan dış ticaret istatistiklerinden 1955 yılı kampanyasından 900 ton şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Kokain satışı dâvası yeni bir saihaya girdi Dünkü duruşmada bir film artistinden ve kaçakçı Aleko'nun yazdığı mektuptan bahsedildi Topkapı Surları dışında kokain satarken yakalanmış ve adliyeye verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • I Eski ve Yeni etrafında W% İR nesirde halk muharririn «ne» yazdı-13 ğma,edebiyat meraklısı da «nasıl» yazdığına bakar.Halk için bir yazıda en eherağ miyetli şey mevzuudur.Edebiyat meraklısı için,E if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Süreyya Paşa ilk okulu dün açıldı İki yıl önce temeli atılan ve 195 bin liraya malolan Pendik Süreyyapaşa ilkokulu,dün saat 14.30 da yapılan bir merasimle faaliyete geçmiştir.Bu münasebetle bir konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • TEŞEKKÜR Aziz kurucularımızdan Ankara Meb'ueu Şeref Kâmil Mengü'nün kaybı dolayısiyle mektup ve telgrafla taziyede bulunarak kederimizi paylaşan,cenaze merasimine iştirak eden ve çelenk gönderen muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • TEŞEKKÜR Ziya'ı cümlemizde sonsuz acı yaratan,aile reisimiz,merhum Naci Ali MORALI'nın vefat» sebebiyle,evimize gelmek,cenaze töreninde bulunmak ve tâziyetlerlni bildirmek suretiyle acılarımıza iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • B&a&cllma€fr İSTANBUL 12.27 Açılı?ve program 12.80 Karışık hafif yemek müziği 13.U0 Şarkılar:Radife Erten.Çalanlar:Sadi Işılay,Şükrü Tunar,Ercüment Batanay.Yorgo Bacanos 13.30 Türküler 13.45 Haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • Akaryakıt sarfiyatı artıyor Memleketimizde motorlu vasıta sayısının artmasiyle birlikte akaryakıt sarfiyatı da çoğalmıştır.1954 yılında 115 milyon lira olan akaryakıt ithalâtı geçen yıl 118 milyon lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1956
  • KISA HABERLER A BİR müddetten beri şehrimizde tetkik ve temaslarda bulunan Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan,Ankara'ya dönmüştür.İKTİSAT ve Ticaret Vekâleti,haşarat öldürücü ve zararlı otları yok edici bâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.03.1956
  • «555 «i ^w3& i' t;11 1f*fOH'.«80/İPEK& Fransızlara ve Fransa'ya dair Galatasaray Lisesinde oku* duğum için Fransız kültürü aldım.Fransız edebiyatının,Fra.ıiz sanalının.Fransız İnkılaplarının.Fransız r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1956
  • BANA SOR Erkeğin aşkı.Mııallâ V.İstanbul)genç bir hanım.Beyinin midesine düşkünlüğünden şikâyet etmektedir:«Doğrusu iyi aşçı değilim,diyor.Aksi gibi o da yemeğe meraklı.Annesi hakikaten pek ustaydı.Ac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1956
  • Dünya genelev kadınları bir sendika kuruyor önümüzdeki sene Paris'te yapılacak toplantıya her memleketten birer heyet katılacak [TURKTEL] PARİS,27 Bütün Dünyada genelevlerde çalışan sermaye kadınların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1956
  • GAZETE TEKNİSYENLERİNİN "SEMPATİK BALO,su İSTANBUL VALİSİ ve BELEDİYE REİSİ Prof.GOKAY'ın HİMAYESİNDE Yılın En Muhteşem Balosu TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSUNDA 14 NİSAN 1956 CUMARTESİ 20.30 dan Sabaha Kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1956
  • Komünistler Atom merkezi kuruyor Rusyada kurulacak Enstitünün masrafları komini orma üye devletler tarafından müştereken ödenecek [ASSOCIATED PRESSJ LONDRA,27 Moskova Radyosunun dün bildirdiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1956
  • PANORAMİK RESİM 38 yaşındaki Hiroşi Mito adında bir fotoğrafçı,geçen gün Tokyo'da,yeni tip bir fotoğraf makinesini teşhir etmiştir.Makinenin hususiyeti,355 derecelik bir zaviyeyi içine alacak şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1956
  • BOY UZATAN MAKİNE iı.yaşındaki Mmicl Jones'in boyu yüksek topuklu ayakkabıya lüzum kalmadan—5 dakikada 25 santim yükselmiştir!Genç kızın boyu 1 M.52 iken şimdi 1 M.83 tür.Bunun için Muriel,Dr.Donald F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1956
  • [İLHAN DEMİREL] Noel Normand,arkadaşımız Leylâ Umar'la.Bir şantöz gecede 3 bin lira kazanıyor Sehrimizdeki zarif Fransız artistinin kocasıtla çirkinleri güzel yapan tanınmış bir operatörmüş [LEYLÂ UMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1956
  • r-I TAKVİMDEN 1 BİR YAPRAK Berat Kandili İ Jk A ÜBAREK «Berat» kandili de «Mevlid-i-Nebevî»,«Mi'rac»,E İTİ «Regâib» kandilleri gibi,İstanbul Müftülüğünün gazetelere gönderdiği dört buçuk satırlık bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1956
  • GRACE KELLY'NİN DÜĞÜNÜ İÇİN Herkes davetiye peşinde koşuyor Gazeteciler,Artistler düğünde hazır bulunamıyacakları için üzülürken,Devlet Başkanları davete icabet etmiyeceklerini bildiriyorlar YILIN Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1956
  • Karaya oturan Kanada şilebi henüz kurtulamadı Evvelki gece Çanakkalede Ke-pez mevkiinde karaya oturan Kanada bandıralı «Estralla» şilebi,dün de kendi vasıtaları ile kurtulmaya çalışmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.03.1956
  • IBU HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NEŞİR HAKKI MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİR] AŞKI İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN WİNDS0R DÜŞESİNİN HATIRALARI Yazan:WINDSOR DUSESI MRS.SIMPSON 11 Evet.oyun bitmişti.O akşam Wi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1956
  • Z KADINLAR NEDEN PRENS Ali Han bilmem nereden,bilmem nereye gitmişti ya.Orada gezip eğleniyormuş.Dönüşte belki evlenecekmiş.Grace Kelly,Monako Prensi ile evlenecek ya,düğününde bilmem kim sağdıcı olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1956
  • OLUM PERDESİ Yazan:ÜMİT DENİZ Tefrika No:11 Kafam bu suallerin cevaplarını bulmak için çalışırken Nûruosmaniye kapısına geldik.Arabadan inerken şoför:Murat ağabey,istersen bekleyeyim?diye sorduistanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1956
  • HEP YARIN Yazan:CAHİT UÇUK Tefrika No:11 Aziz,başını yukarı kaldırmış,bir çizgi güneş sızmayan yaprak örgüsüne bakıyordu.Bu bahçeye geldiğim zaman,bu koca çınar,asırlık gövdesi üstünde,başı gölgelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1956
  • k OĞLAK BURdT |22 Aralık 20 Ocak] Dostlarınıza sokulunuzbatlarınızı kuvvetlendiriniz.Hamle yapınız.Muvaffak olacaksınız KOVA BURCU t 121 Ocak IS Şubat] Arzunuz yok ama 1 ııif de me lek ve isinizi,jugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1956
  • BülMAteA t 2 3 4 5 6*7 8 9 ı r_Ti SOLDAN SAĞA:1 Bir vilâyet Antlaşma.2 İzzeti nefis Bir çalgı.3 Üstesinden gelen.4 Bir tüberküloz Hayatın bir sartl.S Bir rabıt eki Bir renk Kılıf.6 Bir coğrafi tâbir K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1956
  • ALLAHLIK ALI BEY yASA BE BABA Bu BOKS ELDİVEN-LERİ BENİM İÇİN Dt EVET.HADİ GEL OYUNU SANA ÖĞRE-TEYİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1956
  • OCUK KLUBU "TOZDAN DUMANDAN FERMAN OKUNMUYOR Kİ.Kuyruksuz bir tilki varmış,arkadaşları onunla alay eder eğlenirlermiş.o da buna çok kızarmış.Bir gün,pazardan dönen bir köylü,eşeğinin üzerinde yediği h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • 600 LİRAYA KADAR KAYDIHAYAT ŞARTIYLE Bütün şartları lehinize olan tasarruf plânı 10.000 LİRADAN 50.000 LİRAYA KADAR PEŞİN SERMAYE HER TEMİN EDER 1 KİŞİYİ KAZANDIRIR Yalnız Türkiye İş Bankasının istifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • 11 adet 44 adet 399 Wş!ye 1956 Yılında Ömür Boyunca Aylık Bir şahıs için tutarı 120.000 lirayı aşabilir)1.630.000 Lira tutarınd?MESKEN KREDİSİ AYRICA 220.000 Lira tutarında PAHA İKRAMİYELERİ I Gelir V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI j^OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma siyatik ve lumbago ağrılarına karşı faydalıdırh OPON,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları önler OPON tıbiıtü* un GÖNDE 6 ADETE KADAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • İNHİSAR BAYİLERİNE istanbul inhisarlar Başmüdürlüğünden:inhisar maddeleri satış ruhsat tezkerelerinin 1956 malî yılı tecdid muamelelerile harçlarının tahsiline 1 mart 1956 tarihinde başlanmıştır.Bayil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • Bu akşam saat 21.15 ten itibaren SARAY Sinemasında Tekrar hirinci sınıf bir film daha BEYAZ MELEK Baş Rollerde YVONNE SAMSON ve AMEDEO NAZZARİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • HURDA BAKIR,ÇİNKO,PİRİNÇ ve KURŞUN ALIYORUZ.Müracaat:AHMET KÂMİL ELLİALTIOĞLU.Galata Tünel caddesi No.9 11 Tel:445055 Tahtakale Kalburcular No.363 Tel:221333
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • YILDIZ Beşiktaş Sinemasında Matineden itibaren Orijinal Renkli mS SARIŞIN BOMBA Gentiemen PREFERES BLONDES)Renkli A T F Ç Türkçe RİCHARD WİDMARK J M V ELAİNE STEWARD TAKE THE HİGH GROüND)SEANSLAR:ATEŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • hailesi vJİŞ^iJOOO Meskenlık Garanti Mahallesi-1000 Meskenlık Garanti Mahallesi 1000 Meskenlık Garanti Mahallesi 1000 uoromı monoııettnm tmo?plânı,İstanbul İmar Müdürlüğü il* Belediye Meclisi ve Nafıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • Bütün dünyayı heyecan fırtınası içinde bırakan CİNAYET ŞAHİDİ «Witness to Murder» Sinema âleminin en kudretli 2 büyük sanatkârı BARBARA GEORGES SANDER Orijinal jl Yarın matinelerden itibaren ÖŞ|f LÂL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • Zevkine dovamıyacaçınız senenin en güzel aşk,müzik ve eğlence filmi basmaci güzeli Bu akşam suareden itibaren t N C t Sinemasında HÜMAŞAH HİÇAN SALTUK KAPLANGİ VAHİ ÖZ KENAN BÜKE Reji:İHSAN SEDAT Prod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • MilBiuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • nrtRÎ Çarşamba bum!1375 28 1372 Şaban 15 MART 1956 Mart 15 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 5.50 11.21 Öğle 12.19 5.50 ikindi 15.51 9.21 Aksam 18.30 12.00 Yatsı 20.02 1.32 imsak 4.08 9 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI Siımerbank Alım ve Satım Müessesesinden Sümerbank camiasına mensup Fabrikalarımızdan Kayseri İçin 63 Malatya İçin 48 Adana 42 Gemlik 29 Karabük 77 Bünyan 16 Nazilli 63 Ereğli 40 Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • Bu Akşam LÜKS Sinemasında ALEXANDRES DUMAS)m eserinden sinemaya alınan ve SYLVANA PAMPANİNİ ile PİERRE BRASSEUR tarafından yaratılan SEFAHAT KALESİ Fransızca sözlü ve renkli güzel film başlıyor.SİLVAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • Seçim kanunu 950 deki şeklini alıyor t Baştarafı birincide Alakant'ın 4 üncü maddenin tâdiline dair teklifi oya kondu.Namık Gedik,Zühdü Velibeşe,Muhlis Tümay,Enver Batumlu ve Râmiz Eren aleyhte,Celâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • Yeni bir Hint şaheseri daha CENDERLIKA «Kahı-aman Kız* Adelfi Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • Seyretmekle zevkine doyanuyacağıruz son senelerin en güzel iki filmi:EBEDİYETE KADAR GüUstan GÜZEY Reşit GÜRZAP Neriman KOKSAL ESER:ZİYA SAKİR BEKLENEN ŞARKI ZEKİ MÜREN CAHİDE SONKÜ Bugün matinelerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • Bugün matinelerden itibaren FERAH ve AZAK Sinemalarında FİLİMCİLİĞİMİZİN TEKNİK ŞAHESERİ Görünmeyen Adam istanbul'da Aramızda görünmeyen bir canavar dolaşıyor.TURAN SEYFÎOĞLU NEŞ'E YULAÇ ATIF KAPTAN S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • Bu Aksam CİNBAR'da Zengin varyete programına ilâveten SULUKULE GECESİ Temiz servis,ehven fiatlar CİNBAR Md.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • İLAN 1956 yılı yaz ve sonbahar aylarında Amerika'daki hastahanelere ihtisaslarını yapmak üzere tâyinlerini bekleyen doktorların,İstanbul Amerikan Konsolosluğu vize kısmı tarafından şart koşulan İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • Pahalılığın mes'ula Vali Gökay imiş Şehrimizde bulunan D.P.müfettişlerinden Hulusi Köymen,dün gece Alemdar bucak merkezinde partilerle görüşmüştür.Burada partililer bilhassa hayat pahalılığı üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • Meclis gündeminde 49 madde var [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.27 Büyük Millet Meclisinin yarınki ruznamesinde 49 madde bulunmaktadır.Tercihan müzakeresi yapılacak olan Ordu tayın bedelleri tasarısının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • SÜNNET EDİLEN DON JUAN ÖRDEK [Hususi Muhabirimiz Mustafa Gürscs'den] UZUNKÖPRÜ,27 Merkeze bağlı Kiremitçi Salih köyünde bir vatandaş,ördeklerini rahat bırakmayan komşusunun erkek ördeğine sinirlenerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1956
  • Kasım Gülek dün Max Thorniburg' la görüştü t Bcışlarnjı birincide maşıdır.Biz sadece kendi devrimizin değil,D.P.iktidarı devrinin de hatalarından ders almış bulunuyoruz.diyen Gülek,dün 66 defa mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.03.1956
  • in yer ıoynaya Millî Takım bugün Paris'e hareket ediyor.Coşkun ve Şehmuz sakat I Hususî surette giden arkadaşımız BABÜR ARDAHAN bildiriyor] LİZBON,27 Mağlûbiyetimizin menfi akisleri devam etmektedir.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.03.1956
  • ÇALIM USTA I lifli LliIlK m lifi Yazan:HALİT TALAYER 11 DAHA GARİBİ BU HADİSE TIBBIN YAPAMADIĞI BİR ŞE-Yİ YAPTI,SITMASINI TAMA-MEN GEÇİRDİ.ONU TEKRAR HAYATA İADE ETTİ.DAYAKTAN ZOR KURTULDULAR.Lefter,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.03.1956
  • Bulgurlu Dağlarojjlu için yeni vesikalar hazırlıyor Muhillin Bulgurlu elindeki vesikaları bu akşam klüp Haysiyet Divanı üyelerine vermiş olacak Kulüp içersinde kalması icap eden sırları dışarı aksetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.03.1956
  • YEDİĞİMİZ LK GD Pazar yünü Lizbon'da yapılan Türkiye Portekiz maçında takımımızın 3-1 lik mağlûbiyetinin akisleri el'an devam etmektedir.Yukarıda,bu maçın birinci devresinde Portekiz takımından Vasque
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.03.1956
  • Gençler turnuvası bugün başlıyor Genç takımlar futbol turnuası,bugün Budapeştede yapılacak bir merasimle başlıyacaktır-Program gereğince bugün Macaristan B.Almanya ve Bulgaristan ingiltere maçları yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.03.1956
  • Adnan İnan Alp Otsar boks maçı yapılabilir I Hususi Muhabirimi/Veli Necdet Arığ'dan] ANKARA,27 E.B.U.dan lisanslı profesyonel boksör Adnan İnan'la amatör lisanslı Alp Otsar'ın karşılaşması,müsabaka ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.03.1956
  • Bu haftaki maçlar Fenerbahçe Ânkaraya gidiyor Millî takımın seyahatini fazla uzatması sebebiyle,profesyonel tertip komitesinin pazartesi akşamı yapmış olduğu toplantıda,bu hafta yapılması icabeden lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.03.1956
  • Gomez G.Saray'a karşı oynayacak Adalelin yeni futbolcusu Gomez bugün yeni kulübüyle ilk antrenmanını yapmıştır.Antrenör Halil rahatsız olduğu için Selâhattinin nezaretinde çalışan Adaletlilerin antren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.03.1956
  • [İLHAN DEMİRELI GOMEZ ANTRENMANDA Adalet takımının Portekiz'den getirttiği Gomez,bu hafta Galatasaraya karşı oynayacaktır.Yukarıda,Gomez dünkü antrenmanda görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.03.1956
  • Türk takımının mağlûbiyeti Portekizlilerden ziyade Fransız lan sevindirdi:[BOSFOR] PARİS,27 Fransız basını nedense Türkiye futbolunu küçümsemekte ve Türk futbolcularına karşı adeta bir düşmanlık besle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.03.1956
  • Vefa'lı Necmi ameliyat oldu Bir müddettenberi belinden rahatsız bulunan Vefa santrforu Necmi,dün Haydarpaşa Numune hastahanesinde ameliyat olmuştur.Necminin operatör Hami Dilek tarafından yapılan bu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.03.1956
  • Vefa kamptan çıktı Profesyonel lig maçlarının tehiri üzerine,idare hey'etinin aldığı kararla Vefa profesyonel takımı kamptan çıkarılmıştır.Lig maçlarının başlayacağı tarihten bir hafta evvel Vefa futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.03.1956
  • Kısa Spor Güreş millî takımımızın yeni hocaları belli oldu Türkiye birinciliklerini müteakip 2 nisanda Mano Palasta kampa girecek olan güreş millî takımımızın hazırlık ve vazife taksimatı sona ermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor