Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.03.1956
  • İ.mxmm'ttıti mi»u hmıı\tmiıı.u.ı;ujLnnfıluıl»»l MUAMMER ALAKANT HÂMİT ŞEVKET İNCE ZİYA TERMEN İSMET İNÖNÜ 28 GUNLUK BİR TATİLDEN SONRA YENİ ÇALIŞMA DEVRESİNE GİREN BÜ YÜK MİLLET MECLİSİNİN İLK İCTİMAI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVEKI TP I I Â I Em,âk ve Ara/i E L 1 M Tellâlları Derneği-Tl V Q j nin dün yapılan M IV O I Kongresinde bilhassa,ehliyetsiz olarak çalışan tellallardan şikâyet edilmiş ve şehirde 2500 kaçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1956
  • Kremlin yine f a a liyette Bizi müttefiklerimizden ayırmak için yüksek ücret ödemeye hazırmışlar [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,26 Kremlin'in yakın bir gelecekte,Türkiyeyi Batı İle İttifakından ayırmak İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1956
  • BEYAZIT MEYDANI TEMİZLENİYOR BeyMlt me^n»»n "»fc I Vn mistir.Bu maksatla BH"H lerl Müdürlüğüne ait bir ekskavatör,dün bütün gün meydanda faaliyet güsteııııijlirmal edilen meydanın kaba tasfiyesi,kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1956
  • Amerika bize 14 milyon dolarlık yardım yapıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN ANKARA,26 Amerika ^irleşik devletleri,Türkiye'ye son' felâketler sebebiyle 14 milyon dolar kıymetinde gıda maddesi hibe etmeğe kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1956
  • BAYAR TRAKYA'da Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan Reisicumhur Celâl Bayar,dün,selden hasar gören mıntakalarda tetkiklerde bulunmak üzere Trakya'ya gitmiştir.Bu seyahati sırasında Bayar'a Devlet Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1956
  • Meclîs Tahkikat Komisyonuna 200 ihbar yapıldı Komisyon,çalışmalarını bu hafta bitiriyor.İhbar sahipleri hakkında henüz bir karara varılmadı Tahkik Komisyonu bu hafta içinde sorguları bitirecektir.Şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1956
  • DÜĞÜNE HAZIRLIK Grace Kelly ve Prens Rainier İçin büyük gün yaklaşıyor.Monako'da Yılın Düğünü için bugünlerde hummalı bir faaliyet göze çarpıyor.Hazırlıkları bizzat idare etmek üzere genç Prens,evvelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1956
  • Bölükbaşı'nın nükteleri OSMAN Bölükbagı Adana'» daki nutkunda 23 espri nükte)yapmış.Ne sevimli muhalefet!İç politika mücadelelerimizde espri küfürün yerini İaraamiyle aldığı gün hürriyetin mânasını an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1956
  • 1ı ıflıı.m.ı ı.gı m^WMİria^ 11 un 11 im DEVE GÜRESİ Memleketimizin baz.bölgelerinde deve güreşleri büyük rağbet görmektedir.Son defa da böyle i^-Z Z f""55'.gÜn tertip edilmiş ve 15 bini asan bir halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1956
  • Teknik Ziraat kongresindeki iddia "40 BİN TRAKTÖR işe yaramaz halde,ZİRAATÇILAR UMUMİ ZİRAİ POLİTİKADAN VE YEDEK PARÇA DARLIĞIMDAN ŞİKAYET ETTİLER Dün saat 14.30 dan itibaren Ca~ ğaloğlu Öğrenci Lokal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1956
  • KİTAP SATMAK İSTEYENLERE Eski yazı,yeni yan,her dilden,her nevi KİTAP SATİN ALİNİR Lütfen şu adrese mektupla "bildiriniz.A.Ertem,Beyazıt P.K-No:5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1956
  • ölükbaşı hakkında TAHKİKAT AÇILDI C.M.P.Liderinin Bayar hakkındaki sözlerindesuç bulunduğu iddiaediliyor C* H.P.lilerin omuzlarda taşıdığı Bölükbaşı u Kıbrıs işinde hükümeti destekliyoruz dedi Hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1956
  • Çamaşırlar BULUNDU Hususî surette gönderdiğimiz arkadaşımız HALİT KIVANÇ'dan)SAMSUN,26 İstanbul'dan Ege vapuru ile yola çıkan ve Karadeniz'in heybetli dalgaları arasında iki gün,iki gece sallandıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1956
  • Meclis 26 günlük tatilden sonra çalışmaya başladı Tayın bedelleri kanunu prensip olarak kabul edildi.Emeklilik kanununun tâdili için müzakerelere başlandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,26 Büyük Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1956
  • Haftanın Şarkısı MİLLİYET'in müzikseveı okuyucuları için tertip ettiği «HAFTANIN ŞARKISI,programı büyük alâka toplamıştır.Haftanın şarkısı heı cumartesi gecesi saat 20.5ü de İstanbul Radyosunda çalınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • iktisat* yan Dr.Halûk CILLOV Tahsisli ithalât listesine yeni ilâveler yapıldı Geçen hafta içinde,ithalâtçıları ilgilendiren bir sirkülerle sanayicilere ait bâzı kararnameler yayınlanmıştır.Gerçekten,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan DR.S.RECEP D OKŞAT ADALE ATROFİSİ YAPAN SİNİR HASTALIKLARI MİYOPATİ Ördekvari yürüyüş Kanat kürek Baldır ve bacakta yalancı hipertrofi ifessı c^a^g jffl Miyopatili bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • IIIIIIIIIIIIIMIIIimillllllllMH MİM I IIIIIIIHIIItlIllllll ¦IIIHIIIIIHIIIMIIIIHIIIHIIim Radno İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 İ Öğle konseri 13.00 Şarkılar Şük-E ran Özer 13.30 Oyun havaları İ 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • BU MONOGRAM ampulün değeri hakkında en sağlam garantidir.GENERAL ELECTRIC ampulü BOL IŞIK VERİR-FAZLA DAYANIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • 31 Mart Çekilişinde 2 BAHÇELİ EV 50.000 Liralık Para İkramiyeleri ACELE HESAP AÇINIZ DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • BAHKASH Tesu torihi 1863 50.000 75000 50000 50000 75000 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için Bankamızın gişelerine rnüracaat ediniz.^HMı'lIlT.lıMif.rilli'n.'ır.5 Temmuz 'da 5 Eylül,5 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • 959 ev garip şekilde istimlâk edilmiş Karara itiraz eden 1500 aile Reisicumhura ve diğer makamlara müracaata karar verdi Atatürft Bulvarında kurulacak olan Manifaturacılar Çarşısı istimlâki işinde gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • 1 Grip salgın j 1 hâlini aldı f Şehrimizde havaların sık sık değişmesi yüzünden,grip ve nezleye yakalananların «a-E E yısı artmıştır.Hastalık bâzı ğj s semtlerde salgın hâlini almış-E E tır.Durumla il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • İki kişi ölümden kurtarıldı Taksim'de Gümüşsüyü caddesinde oturan Harolat Diçar adında biri,jiletle sol kolunun bilek damarlarını kesmek suretiyle intihara kalkışmıştır.Dijar,Alman Hastahanesinde teda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • 18 bin lira çalan muslukçu aranıyor Zabıta,bir muslukçuluk hâdisesine el koymuştur.Fatih'te oturan Yusuf Polan adında biri,Cibali'de Aşıkpasa Camii avlusunda abdest alırken,yanına yaklaşan biri,duvara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • Hopa şilebi için giden müfettişler döndüler Deniz Nakliyatı T.A.O.na ait «Hopa* şilebinin bundan bir hafta önce Cenova'dan limanımıza gelmesi icabettiği halde rotasını değiştirerek Marsilya'ya hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • Arnavutköv rıhtımının tamirine başlanıyor Arnavutköy rıhtımının tamirine yakında başlanacaktır.Bu husustaki hazırlıkların ikmâl edilmek üzere olduğu belirtilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • İthâl malı çimentolarda hile mi yapılıyor?Son zamanlarda piyasada,50 kilo gelmesi icabeden ithal malı çimentoların torbasının 45 kilo olduğu ilgili makamların dikkatini çekmiştir.İktisat ve Ticaret Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • Şehir Tiyatroları mayıs sonunda tatile girecek Şehir tiyatroları,önümüzdeki mayjs ayı sonunda faaliyetlerini tatil edecek ve yaz tatiline gireceklerdir.Verilen malûmata göre tiyatro sanatkârları yaz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • KAHVECİLER DE ZAM İ S T İ Y OR Esnaf Dernekleri Birliği tarafından bildirildiğine göre,muhallebicilerden sonra kahvecilerin zam talebi de müsbet safhaya girmiştir.Diğer taraftan,kahveciler adına bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • Çalışma Vekili dün de işçilerle görüştü Şehrimizde bulunan Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan,tetkiklerine dün de devam etmiştir.Vekil,Bölge Çalışma Müdürlüğünde,muhtelif işçi sendikalarına mensup heyetlerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • Tünelin elektrikle çalışması zorlaşıyor Döviz muamelesi tamamlanmadığı için Fransız şirketi ile yapılan anlaşma yürümüyor Kumkapı ile Mecidiyeköy arasında tesisi kararlaştırılan ve bir müddet önce bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • ^t'M MIMIHIIIIIIIIII.Aşk uyumaz HANGİ birine yetideyim?Hangi birine teşekkür edeyim?Hemen her gün,masamın üstünde iki üç yeni kitap:Minnacık ro-E man,hikâye ve şiirlerden büyük kıtada eserğ lere kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • BORSA 26 Şubat 1956 Pazartesi SERBEST ALTIN FİATLAR1 Cumhuriyet 80.40—80.60 Reşat 92.25—92.50 Vahit 77.25—77.50 Ham it 78.00—78.25 Aziz 77.00—77.25 Gulden Hollanda 75.50—75.70 Külçe 11.83—11.85 ingili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • SİNEMALAR 3 BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)«Zalim Deniz» Jack Havvkins.Suare:«Boyalı Kızlar Sokağı» Fransız filmi.MELEK Tel:44 08 ÜS)Karuzo'nun İlk Askı Gina Lollobrigida.ATLAS Tel:44 08 55 «Zafer Madalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • ÖLÜM Köstence eşrafından Emir Salih kızı.Cumhuriyet Gazetesi İdare Memuru Lütfi Tamur'un eşi,Tuncer Tamur,Güner Tamur'un sevgili anneleri,İstanbul Kambiyo Müdürlüğü Şeflerinden İhsan İmer'in baldızı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • Gazeteciler Cemiyeti Yapı Kooperatifi kongresi Gazeteciler Cemiyeti Yapı Kooperatifi Yıllık âdi kongresi dün Mustafa Yücel'in başkanlığı altında Gazeteciler Cemiyeti lokalinde yapılmıştır.İdare Heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • Fahiş fiatla traktör satanlar Avrupadan getirttikleri traktörleri fahiş fiatla satmak suçundan dolayı adliyeye verilmiş olan İsmet Akkoyunlu ile Fikri Bütünün duruşmalarına dün 1 inci Ağır Cezada deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • KİSA HABERLER TİFTİK İhracatçıları Birliğinin yıllık Kongresi,dün saat 14.30 dan itibaren İhracatçı Birlikleri Merkezinde yapılmıştır.Toplantıda,tiftik ihracatçılarına daha müsait imkânlar sağlanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1956
  • Otomobil lâstiği tevziatı devam ediyor Son tahsis lâstikleri,ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlanmıştır.Bu sebeple Tevzi Bürosu dün şoför ve otomobil sahiplerinin hücumuna maruz kalmıştır.Belirtildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.03.1956
  • ¦^Vv 1{*A*At 5 Hy'm n—Imjljfiılı ~ı T.iıı^Lmı,i,u i,ım«m* nıejıı m 'ıliMmpdaErtjjglitf 14-18 yaşları arasındaki gençler kendilerini askerliğe hazırlamak için kulüplerinde eğitim görüyorlar.Kulüplerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1956
  • mm Kİ «ıw BANA SOR Ce+tti£CUvfe?Ce+H v\W Tthfi Tarifelerin lüzumu Macit S.İstanbul)Üsküdar'da oturuyormuş.Şikâyeti var.Üsküdarın Şehirle olan irtibatından şikâyet ediyor.Uzun uzun yazmış.Hülâsa olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1956
  • fASORİ YAZA HAZIRLIK Moda yaratıcıları bugünlerde harıl harıl yaz modelleri,bu arada bilhassa yeni plaj kıyajetleri üzerinde çalışıyorlar.Floransa1 da meşhur Pucci moda evi bir kaç gün ö?ıce bir defil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1956
  • ZEHİR HAFİYE fiftuTHIŞ HAFİYE ZEHİR.ZEMBEREK,ESRARENGİZ SATIRLARLA DOLU TELGRAFI ALIR ALMAZ HEMEN YOLA ÇIKTI.İŞTE KARIŞIK DÜNYA,MIZOA KIRLI BİR fŞ DAHA ZEHİR HAFİYEYİ BEKLİYORDU.AMA HAFİYEMİZ HİÇ ÇEKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1956
  • ASKERLERİN SEVGİLİLERİ İtT?rıkan askerleri ıkı mankeni,esmer Uschi Roon ile sarışın Helga Hess'i kendi birliklerinin Kraliçeleri olarak seçmişlerdir,iki cazip genç kız mükâfat olarak 100 er dolar ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1956
  • iki iş yerinde lokavt oldu Çalışma Vekili,işçileri,gayri nizamî şekilde çıkaran fabrikalarla temasa geçti Grevle birlikte kanunen yasak olmasına rağmen,dün şehrimizdeki iki iş yerinde lokavt hâdisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1956
  • Bir açıklama 12 mart tarihli sayımızda «Ordu cezaevinde iki kişi öldürüldü,Hasan Koç 27 kurşunla öldürdüğü Hâmit ve Ihsan'm cesetlerini şişle parçaladı» başlıklı bir yazı çıkmıştı.Ordu Müddeiumumiliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1956
  • Bir çocuk düşürme hâdisesi Adliyeye intikal etti Müddeiumumilik,bir çocuk düşürme hâdisesine el koymuştur.Balat'ta oturan ve 4 aylık hâmile olan Sara admda bir kadın,âni olarak çocuğunu düşürmüş ve fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1956
  • wm lusısı Dünyanın müstesna Koro grupu olarak tanınan Robert Shaw koro ve orkestrası 4 nisanda İstanbulda iki konser verecektir.Koro heyeti bu konserlerden birini satıt 21.00 de Şan sinemasında,diğeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1956
  • Kalbini sevgilisine hediye gönderdi Âşık olduğu kız evlendiği için intihar eden gencin vasiyeti yerine getirildi [BOSFORJ FAİTAO,26 Şili'nin bu cenub şehrinde Anita admda genç bir kız,Ortenso adında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1956
  • Ankara'da 2 genç kız intihar etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 26 12 yaşında bir kız öğrenci,öğretmeninin kendisini azarlamasına içlenerek bugün intihar etmiştir.Cebeci'de oturan Ayşe Tümen adındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1956
  • KASIN GÜLEK şehrimizde C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,dün sabah trenle Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Genel Sekreter,saat 16 da C.H-P.li fikir ve politika adamları toplantısına başkanlık etmiştir.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1956
  • Bir Belediye Reisi eza yerine esnafa nasihat veriyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN 1 İZMİR.26 Turgut'lu Belediye Reisi,işlerin daha iyi yürümesi için esnafa ceza yerine nasihat vermektedir.Belediye reisi,niz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1956
  • Eskişehir'de dün de bir zelzele oldu [ASSOCIATED PRESS] ESKİŞEHİR,26 Dün gece saat 1.50 de Eskişehir'de,doğudan gelen ve iki saniye süren zararsız bir deprem olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1956
  • I Aşk,düğün,hediye I A ŞIK Prenslerden Monako Prensi bir Holivut dilberine gö-nül vererek onu tâc ü tahtına iştirak ettirmek üzeredir.E Monako Prensliği dünyanın en âsûde bir devletçiğidir.Ne E I harb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1956
  • Nedim Okmen'e garip bir teklif Halil Güven adında bir şahıs" Kız kardeşiniz varsa evlenmek istiyorum,diyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,26 Maliye Vekâletine bugün Halil Güden adında bir vatandaş mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.03.1956
  • BONCUK OOOO PÜSKÜL PEK ŞiK ACABA NEREYE GİOİYOK jW\l 2-10 WAlf DİSNI?D.ı'ı.tjfd 6f K nj fcuıtı tfw,*w V 'v.KÖPE MÜKÂFATI SESGİSJ ff8ğğl!l CMr 1?DEVAMI VAR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1956
  • CISCO cısco co I*£Ş Z 8ü BERBAT j?VURE h.C ĞEıME-SEYDİM MERAK ETMEYİN SENOKİTA PAMÇO MAYAT.NIZI KORU.YACAktiE SJASIU PANÇO MU YA SİZ ÇİM İOSS SALÎHASv &0D AEED GİTMEDEN EVVEL DE Y EVET,AĞABEYİNİZİN B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1956
  • fBf OLUM PERDESİ Yazan:Tefrika No.10 Tamam Paşam»,dedim.«Emirleriniz başım üzere.Şu andan itibaren derhal faaliyete geçiyorum.Yerimden doğrulduğumu görünce:Bugün öğleden sonra»,dedi.«Bir paketle bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1956
  • HEP YARIN Yazan:CAHİT UÇUK Tefrika No.10 Hem kısaca âciz,zayıf deseniz de size darılmam ki.Sonra hakikat vakıa acıdır ama,ben onu kabul edecek kadar olsun cesurum.Münire hanım,daha çok güldü:İncindin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1956
  • SEVİNÇ «Çanta düşüren var mı?Çanla düşüren var mı?Aceleci bir ses bu.Vapur salonunun bir kapısından öbürüne rüzgâr gibi esti.Cevap bu-lamadı.Neden sonra,arkalarda bir hanım bir *l dalgın hanımcağız—ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1956
  • AŞK HİKAYESİ ŞÜPHE I TEFRİKA No.6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Sumru,oğlu Omerin hemşire Efsunu sev-s diğini ve alacağını sezer.Genç kızın daha ev-vcî Hidâyet adında bir zengini tedavi ettiğini ve adamın büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1956
  • [BU HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NEŞİR HAKKI MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİ!Her »eslin kendi kahramanları vardır.Benimki de yiğit,şen havacılardı.Onların seve seve atıldıkları tehlikeleri bildiğim için,uçu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1956
  • DEMİR YUMRUK %£4S UNDAN FIŞKIRAN S,KANIN YAKAĞ'^DA AKı$ıNI HİSSEDEN ŞAMPİYON BEN 5017,BÜTÜN ENEZ.JtS/M JOPUJYOK.ZY:ZOLER.DOKTORUN RİNGE OO&Zu YÜKÜ.DÜĞÜNÜ GÖRÜYOZ VB NETİCEYİ MESAJCLA 3EKLİYOİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Tedavi ile bir haftada,tedâvisiz 7 günde geçer Başka bir hüviyeti temsil.2 Bayağı İlmî eser.3 Eşeğin ardından giden Kovuk.4 Portekiz'in bulunduğu yarımada Bir nota.5 Budanmış ağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1956
  • fc OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Şefleriniz sizinle yakından ilgileniyorlar.Çalışma tarzınızın bugün çok büyük ehemmiyeti var.KOVA BURCU [21 Ocak İt Şubat] Bugün öğleden aonra aberler alacaksınız Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • pp° Binlerce a kremli köpüğün* cildinize getireceği «i cazibe ve güzelliğiniz)bir kat daha arttırır» Banyo ve lavabonuzda kremli Puro Tuvalet Sabunu kullanınız.Ptirö vücudun krem ihtiyacını karşılar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • Etele terfitfeceksiniz Sızın sert sakalınızı ancak QA rain m.m POKER-PLAY ttraş edebilir.Serf sakala 0.10 mA Yumuşak sakala 0,08 A POKER PLAY Kullanınız/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • Ivi bir kahvaltı ettikten sonra.Kendimi tamamen formumda hissediyorum Çocuklarınız sınıfta ve oyunlarda,devamlı surette,büyük insanlardan üç defa fazla miktarda,enerji sarfederler.Bu sebeple,kuvvetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • Soğuk algınlığı ağrılarını teskin için OPON faydalıdır rr-at iüp OPON,baş,diş,adafe,sinir,romatizma ve soğuk algınlığından mütevellit ağrılar ile bayanların muayyen zamanlardaki sancılarını teskin içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • Milliuet Sahibi:"rcüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yaz% İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • HİCRİ SALI RUMİ 1378 27 1372 Şaban 14 MART 1956 Man 14 VAKİT vasat!ezan!Güne* 5.53 11.2* Öğle 12.lt 5 51 İkindi 15.50 932 Akşam 18.29 12.00 Yatsı 20.01 1.33 İmsak 4.10 îül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • Okulların ikinci tatili sona erdi İlk,orta,lise,ticaret liseleri,orta dereceli sanat ve meslek okulları ile özel,azınlık ve ecnebi okullarının ikinci sömestr tatili sona ermiştir.Bahis konusu okullar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • BU AKŞAM 3 İ Wm H" fi SİNEMASINDA Kılıç ve Kahramanlık sembolü:ERROL Güzellik ve aşk sembolü:GİNA LOLLOBRİGİDA nın yarattıkları IŞKIM KILKHMDIR Renkli Seven ne yapmaz?Errol gibi sevgilisi için hayatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • UÇURUMA GİDEN KADİN Baş Rollerde:Lâle Oraloçlu İhsan Balkır Celâl Balkır Halide Pişkin 29 Mart Perşembeden itibaren TAKSİM'(fe Senenin en muazzam Türk filmi Halk Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • MELEK'tB YARIN AKŞAM Zevkine,güzelliğine,nefis ve şahane mevzuuna doyulmayacak bir şaheser VEMSÎS'ün DAMGASI Fransızca sözlü yaratıcıları Sophia LOREN Vittorio de SİCA Raf VALONE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • Bu aksamdan itibaren ŞAN Sinemasında Dünyaca mâruf bir romanın şaheser filmi Boyalı Kızlar Sokağı Eser:MAURlCEDECOBRA Baş Rollerde:Fraırçoise Ghristopher Paui Berşçard Jean Banet He^rl Genes Fazla mağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • Ali Ra'na Tarhan'ın cenazesi kaldırıldı Vefatı büyük teessür uyandıran C.H.P-li eski Vekillerden Ali Rânâ Tarhan'ın cenazesi dün merasimle kaldırılmış ve Beylerbeyinde Küplüce Aile mezarlığma defne» d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • Kıbrıs'la sokağa çıkma yasağı dün kaldırıldı Alınan sıkı tedbirler E.0.K.A.teşkilâtının sabotajlarını tatbike imkân bırakmadı [ASSOCIATED PRESS] LEFKOŞE 26 İngiliz askerleri ve polisi bu sabah şafakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • Fransızlar Cezayir'e 18 bin asker şevketti Kuzey Fransa'da çalışan Afrika'h işçiler de umumî ettiler.Çarpışmalar devam ediyor [ANADOLU AJANSI] CEZAYİR 26 Cezayir'de çarpışmalar ve Fransızların harekât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • İki İngiliz Jet'i parçalandı [ASSOCIATED PRESS)HONGKONG 26 İngiliz donanmasına ait 2 Seahawk Jet uçağı bu gün bir uçak gemisinden havalandıktan az sonra bu civarda sisle örtülü bir tepeye çarparak par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • Bir avukat 3 ay hapse mahkûm »Idu İstanbul Barosu avukatlarından Ahmet Karakaş dün 6 ncı Asliye Ceza Mahkemesince 3 ay 7 gün hapse mahkûm edilmiş,ceza tecil olunmuştur.Avukat adliyeye,sarhoşluk,vazife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • 40 bin traktör ise yaramaz halde t Bnştarafı birincide lerin çoğu lâstiksizlik ve yedek parçasızlık yüzünden takozdadır.Ziraatçiler,resmî makamlardaki kırtasiyecilikten de acı acı dert yanmışlardır.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • Japon^adan ithalât 572 sayılı sirküler gereğince memleket değişikliği yapacak ve yeniden ithal lisansı alacak bilûmum sanayicilerin ve ithalâtçıların disponibilitesi müsait bulunan Japonyanm muazzam i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • REX TOOTH BRÜSH Sterilize edilmiş halis Kıl fi V markalı diş fırçaları piyasaya arzedilmiştir.Parfümeri ve Eczahanelerden İsrarla I?w* X fırçalarını isteyiniz.Toptan satış yeri:KAMER ECZAHANE LE-VAZIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • BöSükbası hakkında tahkikat acildi Baştarajı birincide nın kaldırılması gerekmektedir.BÖLÜKBASI İSKENDERUN'da İSKENDERUN,26 Bölükbaşı bugün Adana'dan İskenderun'a giderken Dörtyolda bilhassa C.H.P.lil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • «Akdeniz» yapımındaki kaza hakkındaki rapor Denizcilik Bankasının Almanyada inşa ettirdiği yeni tAkdeniz vapurunun bir müddet önce kopan ve müessif bir hâdiseye sebebiyet vermiş olan sancak kıç iskel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • Mısır'da siyasi suçlular affediliyor [ANADOLU AJANSI] KAHİRE 26 Mısır Başvekili Cemal Abdünnâsır,yeni Mısır Anayasasının yürürlüğe gireceği 1 temmuz tarihinden itibaren bütün siyasî suçlulara şâmil um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • D.P.Meclis Grupu bugün toplanıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDENJ ANKARA,26 Demokrat Parti Meclis Grupu.tatil devresinden sonraki ilk mutat toplantısını yarın yapacaktır.Grupun ruznamesinde 30 kadar madde mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • UNUTULAN ŞAPKALAR Uçaklarda en fazla unutulan cjya nedir?22 yaşındaki BOAC hostesi Paıncla Gleavc'e göre:Şapka!Nitekim Pamela,şimdiye kadar 300 e yakın tip tip şapka bulmuştur.Yalnır bunların arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • Alman diplomatları şehrimizde toplanıyor 3 Nisan'da başlayacak olan toplantıya Batı Almanya Devlet Vekili riyaset edecek [ANADOLU AJANSI] BONN,26 Hariciye Vekâletinden bildirildiğine göre,Almanya'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • M araş D.P.İl Başkanının kaatili mahkûm oldu Hususi Muhabirimiz Necmettin Şcnay'dan)ÇANAKKALE,26 1952 yılında particilik yüzünden Maras Demokrat Parti il başkanını öldüren Ali Gülsen bugün 13 sene 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1956
  • Güvenlik Konseyi dün toplandı [ANKARA AJANSI] NE W YORK 26 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi,bugün iğleden sonra toplanarak Arap 'srail ihtilâfının müzakeresine başamıştır.Güvenlik Konseyinin bu to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.03.1956
  • g«tttıt(ı{ı\ıpWW\ım^mştıt,d 29 mart perşembe günü İSTANBUL GÜREŞÇİLERİ ÇALIŞIYOR Spor ve Sergi Sarayında başlayacak olan Türkiye güreş birinciliklerine dün de antrenör Saim Arıkan ve Hasan Koç,istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1956
  • ORDU TAKIMIM İDMAN YAPTI Takıma Eşfak Aykaç nezaret eiii.Burhan ve Fikri Lizbon'a vardı Hususî Muhabirimiz BA BÜR ARDAHAN bildiriyor)Buraya gelmiş olan Türk Ordu takımı millî takımm bıraktığı kötü int
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1956
  • Voleybol karmaları turnuası sona erdi [ANADOLU AJANSI] İZMİR,26 Üç şehir voleybol karmaları arasında tertiplenmiş olan turnua sona ermiş ve neticede İstanbul birinci,Ankara ikinci,İzmir üçüncü olmuşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1956
  • Genç millî takım dün Budapeşte'ye gitti Grupumuza düşen Yunanistan bizimle karşılaşmak islemiyor.Sabri Kiraz İyi hazırlanmadık dedi Macaristan'da yapılacak beşinci genç takımlar milletlerarası futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1956
  • Atletizm Federasyonunun alcfıs;ı kararlar [ANADOLU AJANSI] İSTANBUL,26 Ankara'da toplanmış olan atletizm federasyonu,yzun süren müzakerelerden sonra,bir çok mühim kararlar alarak dağılmıştır.Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1956
  • Dünya Güreş Kupasına İtalyanlar da geliyor Mayıs ayında şehrimizde yapılacak olan Dünya Güreş Kupasına iştirak edecek milletlerden peyderpey cevaplar gelmektedir.Dün de italya Güreş Federasyonundan,Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1956
  • Ç A L İM ÜST ADI LEFTERln HAYATI Yazan:HALIT TALAYER 10 Birisiyle uğraşırken,diğeri hastalanıyor,ona bakarken,bir başkası yatağa düşüyordu.Diyarbakuı bütün dehşetiyle kapkara bir felâket bulutu kaplam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1956
  • Nailî Moraıı imkânsızlık içindeymiş [Hususi Muhabirimiz Veli Necdet Arığ'danJ ANKARA,26 istanbul Atletizm Ajanı Neriman Tekil'in Federasyondan uzaklaştırılması üzerine gazetemizde intişar eden beyanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1956
  • Bu hafta lig maçı oynanınıyacak Tehire millî takımımızın Avrupa'daki turistik seyahati sebep gösteriliyor Profesyonel tertip komitesi,dün akşam yaptığı toplantı sonunda bu hafta yapılması icabeden lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1956
  • Merkez İstişare Kurulu toplanıyor [ANADOLU AJANSI] ANKARA,26 Beden terbiyesi Umum Müdürlüğü İstişare Kurulu,2 nisan 1956 tarihinde Ankara'da toplanacaktır.Bu toplantıda bütçe tevziatı yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1956
  • Adalet'e gelen Gomez vasat oyuncuymus LİZBON,26 Babür Ardahanrlan)Adalet takımı santrforu Oskar tarafından Adalet takımında oynamak üzere memleketimize getirilen Gomez hakkında,Portekizli idareciler i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1956
  • AVCILIK Turhan TAMERLER KARA AVCILIĞI KANUNU TASARISI:Bundan evvelki vazımda belirtgıbi.veni av kanunu tasarısına,Orman Fen Heyetinde son «ekli verildi.Bir hafta kadar süren toplantılara.İst.Merkez Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1956
  • Fenerbahçe'de kulis faaliyetleri başladı Kongrenin öne almışı türlü tefsir ve dedikodulara yol açıyor Fenerbahçe Kulübü İdare Heyetinin geçen hafta yaptığı toplantıda umumî kongreyi 29 nisan tarihine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1956
  • Lizbon'daki millî maçı seyreden Brezilya7/iek seçicinin kanaati «Türkiye ve Portekiz futbolu çok zayıf» Lizbon gazeteleri Türkler bizi sukuiu hayale uğrattı.Macarları yenen bunlar mı?Lefler'i sahada a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1956
  • Galatasaray Romanyaya gidiyor Galatasaray futbol takımı,üç karşılaşma yapmak üzere Romanya'ya davet edilmiş ve mezkûr seyahate Umum Müdürlük tarafından izin verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1956
  • Onbeş buçuk saat bekleyen bir maç hastası Ortaköy'lü Askeri Ataç adında bir vatandaş,matbaamıza kadar gelerek Futbol Federasyonuna yaptığı müracaatm bir suretini gazetemize vermiştir.Buna göre,Ataç Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor