Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.03.1956
  • IRÜÇHAN UNVERİ Boğazın iki yakasını birleştirecek köprünün bir ucunun inşa edileceği mahal ve Anadolu Hisarında yapılan sondaj ameliyesinden bir görünüş İstanbul'un iki yakasını birleştirecek Asma köp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1956
  • Greia Garbo mirasa kondu [ASSOCIATED PRESS] KALMAR,20 Greta Garbo,îsveç'de bir çiflikte çalışan dayısından 4000 kuron tutarında bir miras almıştır.Beyaz perdenin «Esrarengiz kadını» gençliğinde yaz ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1956
  • ZORLUNUN KARISI.KIZI VE KADİLLÂĞI SENELERDENBERI PİRİSTE Gazetelerden)«ZORLU MİSAFİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1956
  • Suat Hayri Ürgüplü dün Londra'ya gitti Elci,«Ankara görüşmeleri çok istifadeli geçti» dedi İngiltere Hariciye Vekili Lloyd'un Ankara'yı ziyareti münasebetiyle memleketimize gelmiş olan İngiltere Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1956
  • Uşak'ta sinema 10 kuruşa kadar düştü I Hususi Muhabirimi/Sadi BÜLBÜLden I UŞAK,20 Şehrimiz halkı 10 kuruşa sinema seyretmektedir.Buna sebep,sinemacılar arasında çıkan bir rekabettir.Bu rekor bugün kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1956
  • Hopa bugün yola çıkıyor Denizcilik Bankasına âit «Hopa» şilebinin Cenevre'ye yükünü boşalttıktan sonra,memleketimize gelmesi beklenirken,rotasını değiştirerek Marsilya'ya gitmesi ve İşletmenin Dön» em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1956
  • ir itiri :Haftanın rkısı «MİLLİYET» in müziksever okuyucuları için hazırladığı yenilik büyük alâka toplamış,pek çok okuyucumuz bu hafta içinde en beğendikleri şarkıyı mektupla bildirmişlerdir.Evvelce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1956
  • EN SON HABER Bayar Trakya'ya gidiyor [ANADOLU AJANSI] BOLU,20 Reisicumhur Celâl Bayar Trakya seylâp bölgesinde,1953 Çanakkale zelzelesinde hasar görüp yeniden imarına geçilen bölgelerdeki faaliyetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1956
  • Gece yarısı vuku bulan yangında Tokatta 10 kişi yanarak öldü Yananlar arasında bir haftalık gelinle annelerine sarılmış 3 çocuk da var I Hususi Muhabirimiz AHMET ÜNAL'DAN TOKAT,20 Reşadiyenin Bostanko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1956
  • Max Thornburg'a göre iktisadi ve Askeri yardım şarttır Adnan Menderes Pakistan'dan sonra Amerikalı iktisatçı ile [İZZET S.Sİ 1 I SJ Evvelce memleketimizde bulunmuş ve iktisadî durumumuz üzerinde hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1956
  • «a MENDERES LAHOR'DA [A.A.l Başvekil Adnan Menderes ve Hariciye Vekili Kuat Köprülü ile Türk He.v'etinin diğer azaları bugün Pakistan Reisicumhuru İskender Mır/hususi uçağı ile dün Lahora gitmiştir.Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1956
  • CJrulek ve bolukbaşı Maraş'ta buluşuyor C.M.P.lideri bugün Maraş'ta konuşacak.Ege'de C.H.P.liler iktisadî durumu şiddetle tenkid ettiler I Hususî Surelte Gönderdiğimiz Arkadaşımız Ümit Deniz'den] MARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1956
  • Kıbrıs işi Avrupa 17 Nisan'da Meclis,meseleyi Avrupa işbirliği zihniyetiyle halle taraftar [ASSOCIATED PRESS)STRASSBURG,20 Bugün Avrupa İstişare Asamblesinde,ileı¦'gelen bir grup,kısa zamanda halledil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Öğretmenler kıdem zamlarını alamıyor Kanunun tatbikatındaki aksaklık yüzünden binlerce öğretmen Devlet Şûrasına başvurdu t VELİ SEZAİ BALCI] Öğretmen maaşları ile ilgili 6273 sayılı kanunun tatbikatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Şubat ayının geçim indeksi istanbul Ticaret Odası tarafından geçen şubat ayına ait geçinme indeksi hazırlanmıştır.1948 yılı ortalaması 100 kabul edildiğine göre,1956 yılı umumî indeks rayici 149.06 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Konservatuar Türk mûsikisi konseri Konservatuar Türk Musikisi İcra Hey'etinin Münir Nureddin Selçuk idaresinde önümüzdeki 25/Mart pazar sabahı saat 11 de Şan sinemasında vereceği konserde Segah makamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Üç Belediye hekimi riyaset emrine alındı Şişli Belediyesinde vazifeli iki hekimle,Beyoğlu Belediye Şubesi Baş tabibi riyaset emrine alınmışlardır.Hekimlerin vazifelerinde başarı gösterememeleri durumı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Irak'tan yirmi Üniversite talebesi geldi Irak Üniversitesi iktisat ve Ticaret Fakültesine mensup 3 profe-•ör ve 20 öğrenciden müteşekkil ikinci bir kafile dün sabah trenle lehrimize gelmiştir.Misafir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • İstanbul için 1961 adei lâstik ayrıldı İstanbul Valiliği emrine,Vekâlet tarafından yeniden 1961 adet lâstik tahsis edilmiştir.Lâstiklerden 700 ü hususî otomobil sahiplerine,geri ka-lanı da taksi işlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Fatura sahtekârlığı yapan 10 kişi yakalandı Piyasadaki baskınlara devam edilecek.Bâzı gıda maddelerine narh konması muhtemel Fatura sahtekârlığı yaptığı tesbit olunan 10 esnaf Millî Korunma Kanunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Emniyet 2.ci Şube Müdürlüğüne tâyin yapıldı Bir müddettenberi münhal bulunan İstanbul Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğüne,Fatsa Kaymakamı Ergun Gökdeniz tayin edilmiştir.Maiyet memurluğunu İstanbulda yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Fazla içkiden ölmüş Kuzguncukta oturan 34.yaşında Orhan Erten,Şilede Nihat Soysal'a ait oteldeki odasında ölü olarak bulunmuştur.Ceset üzerinde yapılan inceleme sonunda,Orhan'ın,fazla miktarda içtiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Kocasına kızıp,kendini denize atmış Üsküdar araba vapuru iskelesinde intihara teşebbüs eden bir kadın kocası tarafından kurtarılmıştır.Üsküdar'da Çinilihamam sokağında oturan Hasibe Dümdüz ile kocası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Avukat Ömer Cemil'in ölümü ile iteili dâvaya bakıldı Avukat Ömer Cemil Tansu'nun ölümüne sebebiyet vermek suçundan adliyeye verilen Niyazi Çırakoğlu'nun duruşmasına dün 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Ticaret Vekili gözlükçiilerle görüştü Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan iktisat ve Ticaret Vekili Fahrettin Ulaş,dün Merkez Bankasını ziyaret ederek tetkiklerde bulunmuştur.Bu arada,muhtelif dernek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Ziraat Bankası Kredileri Tanzim Kurulu toplandı T.C.Ziraat Bankası Kanunu gereğince her yıl toplanmakta olan krediler Düzenleme Yüksek Kurulu,Bankanın 1956 yılı faaliyet ve plasman programını tetkik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • ŞEHİRDEN* YURTTAN,DÖNYAD#f SANAT HABERLERİ Teknik Üniversitede Konser Mekteplerimizde ve Üniversitelerimizde sanat hareketlerinin azlığı insana hakikaten üzüntü verecek derecede.İstanbul Üniversitesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:DR.S.RECEP DOKSAT ACI YEMEKLER ve İLÂÇLAR Kimimiz acı biberden,baharlı yemeklerden hoşlanırız.Kimimiz de sözüne bile tahammül edemeyiz.Sıcak memleketler halkı,Araplar,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • BORSA 20 Şubat 1956 Salı SERBEST ALTIN FİATLARl Cumhuriyet 80.00—80.20 Reşat 91.50—9175 Vahit 77.00—77.25 Hamit 77.50—77.75 Aziz 76.75—77.00 Gulden Hollanda 75.00—75.10 Külçe 11.78—11.80 İngiliz Vikto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • o ^0 Akşam kahvenizi Boğazın güzelliklerine karşı içiniz Bu sene Türk Ekspres Bank.Emirgândaki muhteşem bir apartmanın dairelerini hediye ediyor.30 Mart talihlisine ayrıca 10.000 lira eşya kredisi.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • AKBABA YAYINEVİ Büyük eserler serisinin ikincisi:0CTAVE*MİRBE&11 İŞKENCELER RtFİ(B#.ULUSAY İFTİHARLA TAKDİM EDER!1 Cinde,işkenceler bahçesi.2 Tatmin edilmemiş bir İngiliz dilberinin kan ve ölüm kaynaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • i UYKUSUZ ASIR I EREM savaşında bir konuşma yapan Iıı-giliz mütehassısı,tüberküloz'da sigaranın,içkinin ve kadının menfi bir tesiri olma-İ dığını,veremin âmilleri arasında uykusuzluğun yakasına yapışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • KISA HABERLER a FATİH Medreseleri Vakıflar İdaresince restore edilerek Yüksek Tahsil Talebe Yurdu haline getirilmiştir.Medreseler bugün saat 16 da merasimle açılacaktıra İRAN ve İsrail Başkonsolosla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Rıhtımdaki kazanın tahkikatı devam ediyor Denizcilik Bankasının Almanyada inşa ettirdiği yeni «Akdeniz» vapurunun bundan birkaç gün önce Karadeniz seferine kalkacağı sırada sancak kıç iskelesinin kopm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Havalar düzelince yolların tamirine başlanacak Belediye Bayındırlık Komisyonu,dün toplanmıştır.Toplantıda,şehir yollarının tamiri üzerinde durulmuş ve tekrar bazı kararlara varılmıştır.Verilen malûmat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Erkek Terzilik Tekâmül kursu açılacak Terzilik tekniğinin ilerlemesini temin etmek,metodlarındaki aksaklıkları ıslah ve emekle maliyet Hatlarında lüzumlu tasarrufu sağlamak gayesiyle,Maarif Vekâleti I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Bir bekçi,balta ile yaralandı Büyükdere kibrit fabrikasının orman bekçisi ibrahim Sarıgül,hüviyeti tesbit edilmeyen bir şahıs tarafından yaralanmıştıribrahim,ormanda dolaştığı sırada,tanımadığı bir ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Çaldığı malı satarken yakalandı Kuruçeşmede Muallim Naci caddesinde Hüseyin Kılıca ait odun deposunun bekçisi,hırsızlık suçundan adliyeye verilmiştir.Ömer Besim adındaki bekçi,depodan çaldığı altı kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • TEŞEKKÜR HURİSER ALAÇAM'ın cenaze merasimine iştirak eden veya muhtelif suretlerle acımızı paylaşarak bizleri teselli lütufkârlığını gösteren yakınlarımıza ve muhterem zevata sonsuz şükranlarımızı sun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • İSTANBUL I 12.27 Açılış ve program 12.30 E Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Ekrem Kongar 13.30 E Saz eserleri 13.45 Haberler İ 14.00 Dans müziği ve hafif şarkı-1ar 14.30 Ev kadınıyla başbaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Mukad-Rock fsİNEMALAR v BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 32)«Zalim Deniz* Jack Havvkins.MELEK Tel:44 08 G8)«Yan Sokaklar Kraliçesi» Sophia Loren.ATLAS Tel:44 08 35)«Vatan Hâini» Cornel Wilde.Renkli.YENİ MELEK Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Türkiye Odalar Birliği 24 martta toplanıyor Türkiye Odalar Birliği,24 mart 1956 günü Ankara'da bir toplantı yapacaktır.Bu toplantıda,Millî Korunma Kanunu ve memleketimizin ekonomik durumu müzakere edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • Gazeteciler Cemiyeti adını kullanan dolandırıcılar Gazeteciler Cemiyeti tarafından tertip edilen c Basın balosu» münasebetiyle,bazı dolandırıcıların cemiyetin admı vererek,müesseselere müracaatla tebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1956
  • SEVGİ ALANYAU Ue Y.MUhendiı Mimar REHA AYSAY Nişanlandılar 17/3/956 İZMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.03.1956
  • 1f«*û*t;*BDİ P£/rç/Türk Kahvesi,Elma Şarabı,yemek ve müzik Osmanlı ordusu Viyana muhasarasını müteakip Avusturyadan geri çekilirken bazı eşya ve malzemeyi beraberinde götürmeye lüzum hissetmemiş,terke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1956
  • BANA SOR Hayâl kuvveti Nasuh F.Ankara)genç oir okuyucumuz olacak.Diyor ki:«Ben çok hayâl kurarım,bu yüzden ekseriya dalgın oluyorum.Acaba bu huyun bana zararı dokunur mu?Pek zannetmem.Derece derece bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1956
  • Rüşvet almaktan sanık 4 polisin duruşmasına bugün başlanıyor Savcılığın tahkikatı geç vakit bitti ve sanıklar 1 inci Ağır Cezaya sevkedildiler Halit adında birinden rüşvet almaktan sanık bulunan Şehre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1956
  • Uzunköprü 1,5 aydan beri elektriksiz [Hususi Muhabirimiz Mustafa Gürses'den] UZUNKÖPRÜ 20 15 bin nüfuslu şehrimiz,bir buçuk aydanberi karanlıklar içinde ve susuz bir halde bulunmaktadır.Buna sebep,son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1956
  • Tütüncüler %5 lerin iadesini istiyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA 20 16 bin âzası bulunan Tütün Müstahsilleri Dreneği yıllık kongrelerinde,kendilerinden kesilen yüzde 5 lerin 80 milyona baliğ olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1956
  • Bir Amerikan gemisi karaya oturdu Amerikan bandıralı 8.000 tonluk «Molin Viktori» adlı bir şilep evvelki gece Karaburun mevkiinde karaya oturmuştur.Kendi vasıtaları ile kurtulmak imkânını bulamayan şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1956
  • CİCİ CAN BEDRİ ÖELENi GIPENI KORKUTMUŞLAR EV,t^VC HIH/HİLEBAZLAR f gUNDAN EVVELKİ SAHlPLeRİ GİBİ,BENİ VB EVDEN KAKACAKLARINI SANI-YOKLAR*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1956
  • ZEHİR HAFİYE ğ4A7LE«C£ KAZDILAR.HEP.Sİ HEYECAN İÇİNDEYDİ NİHAYET Blüi SORDU UHlŞARDA DİNAMİT ATEŞLEN.NıEDEN,İÇERDE ROZ ATEŞLBNMİŞTİ iği/NAMİTİN PATLAMAStoJi SICAK SÛ f/SKlRMAGA QAŞLAMl$Tl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK û ı s ı* rt rı rt I Dekan mıf Dekadan mı?i İ 4 MART,memleketimizde 750 sene evvel Tıbbiyenin ilk ku-I I 4 ruluş gününün yıldönümü olduğu için bugün «Tıb Bayra-i mu olarak tes'ld e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1956
  • 63 bin frengili 26 bin trahomlu var Muayenesi yapılan 172 bin kişi arasında 11 bin veremli olduğu anlaşıldı [Hususi Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'dan] ANKARA,20 Memleketimizin sağlık durumu tablosu şu manz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1956
  • Baba-oğulun cinayeti Abdülkadir ve Abdullah istedikleri kızı alamadıkları için Mehmed'i öldürdüler [Hususi Mu' V imiz Yatar KAÇMAZ'dan] DİYARBAKIR,20 Çu;ı kazasının Bari köyünde kız alıp verme meseles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1956
  • Brigitte Bardot çok sevdiği Şark odasında sabah kahvesini içerken,muhabirimizin sorduğu sualleri cevaplandırıyor.Ortada,Devlet Tiyatrosu artistlerinden Bedia Bayhan görülmektedir.Brigitte Bardot'un ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.03.1956
  • Mi,ll9etoCUK KLÜBÜ I GÜZEL YURDUM St tat)j şeydir $u güzel yurdum Doyulmuyor sevgisine insanlarına Çeşit çeşit diyariaruıa insanlarına,Bu güzelliği gelin seyredelim,Doğuda yüksek dağlı doğu Anadolu Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1956
  • tmutîÂü iSiifefe OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İtibârınızı veya sıhhatinizi sarsacak bir hatadan sakınınız.Sizi »evtn birini inkisara uğratmanız ihtimali var.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] aV^^ı/Değe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1956
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 e 9 SOLDAN SAĞA:1 Bina İstiklâl Marsı fâirl.2 Eski pehlivanlardan Halil'in lâkabı Bir göz rengi 3 Bitişik.4 Ekai Bir renk.5 Diri veya bir taraf Karın Şişiren ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1956
  • PERDESİ Yazan:ÜMİT DENİZ Tefrika No.4 ÇIKAN KISMIN ÖZETİ Millî Emniyet Teşkilâtınca yardıma çağırılan ve fon derece açıkgöz bir kimse olan gazeteci Mnrat Davman,Sirkeci Garında,İkinci Dünya Harbinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1956
  • Serpil!Serpildi tuttuğum.Kursunu atan Serpildi.E E yuvalarından oynayan gözlerle bana bakıyordu.Şjj JE «Korkma sevgilim,dedim.Benim.Ben geldim.Men-tap sandın,ödün koptu,değil mi canım?Ya iyi ni-5 şan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1956
  • v\v\*w\IKİBUCUK ODA S İÇİM gibi yağıyor.Havayı işinize uyduramazsınız.Keyfi bilir.İsterse yağar,isterse «ser.Şoförün iyisi iyi oluyor.Bütün insanlar gibi.Rastlayamazsanız şansınıza küsün.Yooo abla.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1956
  • HEP YARIN V a a ıı C A 11 İ T V C U K Tefrika No.4 ÇIKAN KISMIN ÖZETİ Aziz adında 35 yaşlarında yakışıklı bir ene,sakin bir hayat yaşayan halası Miinire Hanımı ziyarete gelmiştir.Halasına,evli bir kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1956
  • [BU HATIKA SEKİSİNİN f ÜKKİYEDİC NfiŞlB ÜAÜ.K1 WLMi.iSUt.i-N ttAZBl'EMlKE Aİ'IIİBJ AŞKI İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN WİNDS0R DÜŞESİNİN HÂTIRALARI Yazan:WİNDSOR DÜŞESİ MRS.SİMPSON No.4 ÇIKAN KISMIN ÖZET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • KÂMİL MENGÜ'NÜN CENAZE TÖRENİ EVV6İkl geCe Vtfat etml» oIan Hürriyet Partisi k^ru^İ-v rından ve Ankara mebusu Şeref Kâmil Mengü'nün ıeııavut&.üguBar;uas;n;M"enedl,miasılr-CerM m"asimi»d*.Ahmet SE ıSır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • Amerika bize 300 milyonluk kredi açıyor Hususî Muhabirimiz Mücahit BEŞER'den] ANKARA 20 Mr.Randall'ın bir müddet evvel memleketimizde yaptığı tetkikler sonunda hazırladığı raporu,Başkan Eisenhower'e v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • Kıbrıs işi Avrupa Meclisine aksediyor Baştarafı birincide velki gün Vasilia köyünde tedhişçilerin çıkarttığı hâdise hiç bir şekilde tasvip olunmamıştır.Kıbrıs Türk Partisi Lideri Fâzıl Küçük ise bu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • Istinye yolunda parçalanan otomobil Bir Amerikan şirketinin elektrik şefine ait 86-25 ecnebî plâkalı tKadillak» marka otomobil,îstinyede Dok fabrikasmm önünde parçalanmış bir vaziyette bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • DEMİR HIRDAVAT İthalâtından ve satış işinden anlayan bir adama ihtiyaç vardır.Müracaat:Tahtakale Cad.Cömert Türk sokak No:3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • Kocasını seven bir kadın ihanet eder mi?Asırlardanberi münakaşa mevzuu olan bu sualin cevabını hemen kestirip atmak elbette mümkün değildir.Bir kısım pedagoglar «Evet» diye cevap vermektedirler.Bir kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • HARIYE MENSUCAT FABRİKASINDAN:DOKUMACI ALINACAKTIR Boıuervisleriyle Müdiriyete müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • İlk defa bütün dünyaya satılan ve İngilizceye çevrilen Türk Filmi.Fakir Kızın Kısmeti Oynayanlar Yılmaz Duru Türkân Sülün Aliye Rona Orhon Arıburnu Feri dun Çölgeçen Celâl Ersöz H.Ceylân Ferda Ferdağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • Eşsiz mevzuu,güzel fotoğrafları ve kuvvetli artistleriyle dillere destan olan EBEDİYETE KADAR Filmi,umumî istek üzerine bugün suareden itibaren İNCİ Sinemasında gösterilmeğe başlanacaktır.Baş Rollerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • Yazlık Merserize ve Penye TÜYÖS Örmeleri ve Konfeksiyonları toptan satışlarına başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • BU AKŞAM MELEK Sinemasında Gözler ve kulaklar için muhteşem ziyafet Aşk ve müzik filmi KARUZO'nun İLK AŞKI Baş Rollerde:LOLLOBRÎGİDA ve ERMANNO En nefis ve oynak Napoli şarkılarını okuyan Roma ve Skal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • Bayan Daktilo Alınacak Seri yazması şarttır.Müracaat:Sirkeci Ebussuut cad.No.75 Resmi İlânlar Şirketi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • Kaçak inşaata ait ifşaat yapıldı Tahkikat Komisyonu f i I o ş meselesi için Bursa'dan protokol celbine karar verdi Meclis Tahkik Komisyonu,dün de yolsuz inşaat hakmda tahkitına devam etmiştir.Dinlenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • AYDA BES LİRA TAKSİT MUKABİLİ:9 150 lira kıymeti aşmamak şartı ile mevcut her istenilen eşya mahalline kadar gönderilir.Şartname elli kuruşluk pula tâbidir.Adres:Emlâk Han 4-5-6 İzmir.Telefonlar:22080
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • Mudanya Belediye Riyasetinden 1 Mudanya Belediyesine ait hâlen faal durumda olan 15 atmosfer tazyikli alev borulu 110 beygir takatmda 300 devirli buhar kurutucu tertibatlı Wolf fabrikası 1939 mâmûlü L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • Rusya bizimle ticaretini geliştirmeyi arzu ediyor [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,20 Moskova Radyosu dün gece Dış Ticaret Vekili ile yaptığı bir mülakatı yayınlamıştır.Bu mülakatta Türkiye ile Sovyet Rusya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • Türkiye Suriye)hudut meseleleri] [ASSOCİATLD PRESS] ŞAM,20 Hariciye Vtkâ-leti kaynaklarına göre Suri-j| ye bugün Türk hükümetin-I den,hudut hâdiselerinin ön-ğ j| lenmeai için gerekli bütün tedbirlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI yfr OPON» baş,diş,adale,sinir,romatizma «iyatik ve tumbago ağrılarına karşı faydalıdır.OPON,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları önler OPON GÜNDE 6 ADETE KADAR ALINABİLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • Yarın akşamdan itibaren L Â L E A R Kadıköy SÜREYYA SİNEMALARINDA RTOiırra.Şimdiye kadar çevrilen Türk filmleri arasında Film Festivali)ne gönderilmeye lâyık en müstesna film.İlk defa en zengin Senfon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • ir yt t?F?Gönülleri fetheden Puro Tuvalet Sabununun eseridir Filim yıldızlarına has o sihirli cazibe ve güzelliğe sahip olmak isterseniz GÖNÜL YAZAR'ın tecrübesinden istifade ediniz.Banyo ve lavabonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • Ş 4N SİNEMASINDA BUGÜN Avrupa ve Amerikanın lüks sinemalarında olduğu gibi S saatlik muazzam müşterek program sunar Sahnede:Barselona Operası Enternasyonal Flamengo Atraksiyonları trupu LOS GARlN'ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • YILDIZ Beşiktaş LU l/l Sinemasında matinelerden itibaren Renkli Sinemaskop Orijinal ESTHER WÎLLİAMS JÜbİteHn SeVgİlİSİ 1IÜWARD KEEL Jubiters Darling)TÜRKÇE SİNEMASKOP RENKLİ RİCHARD WİDMARK ŞCytalHII
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • KADINIM VE ERKEĞİM İ CÎNSt HAYATINI 1 BÜTÜN P I ÇIPLAKLIĞI İLÖ GÖZLERÎNİZÎM ÖNÜNE SERECEK) J olan;BİR] hînt;şaheseri iMim» BUGÜN ÇIKTI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • 197 Kalem Muhtelif Boya Ve Boya Malzemesi Alınacaktır.Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesinden 1 22 dosya mevzuu ceman 197 kalem muhtelif boya ve boya malzemesi alınacaktır.2 Bu işe ait malzeme listeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • Taksim KRİSTAL Gazinosunda atttv«W" İTJ H»rto.Her akşam muazzam programa ilâveten kıymetli ses sanatkârı SUZAN GÜVEN Her Pazar saat 14.30 da içkisiz aile matinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • Hfelliiiet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Baııld ıg t y e r t MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1956
  • C" 1 HİCRİ Çarşamba RUMİ 1375 21 1372 Şaban MART Mart 8 1956 S VAKİİ VASATİ ezan!Güneş 6.02 11.40 Öğle 12.21 8.59 İkindi 15.47 9.26 Akşam 18.22 12.00 Yatsı 19.52 1.31 İmsak 4.22 10.00 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.03.1956
  • [İLHAN DEMİREL] SON HAZIRLIK Millî Takım elemanları Yeşîlköydeki kamplarında hava meydanına hareketlerinden önce son hazırlıklarını yapıyorlar.[İLHAN DEMİREL)Q| LER ^Ün 9ece ya7"l8tn^an sonra uçakla P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1956
  • MiLLî MAÇ RADYO ile verilecek Lizbonda oynanacak olan Türkiye Portekiz millî futbol maçını radyo ile vermek üzere temasa geçilmiştir-İmkân hâsıl olacağı tahmin edilen bu yayını pazar günü İstanbul ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1956
  • İzmir bölgesi müdürsüz [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN!İZMİR 20 Macar maçları dedikoduları yüzünden istifa eden Bölge Müdürü Bedri Yıldırım'ın yerine henüz bir tâyin yapılmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1956
  • Biri amatör diğeri profesyonel olduğu için Alp ve Adnan bir daha karşılaşamayacak Orhan Tuş ile Vural İnan arasındaki maç da 1 Nisanda yapılamıyor Boksörlerimiz arasında birbiriyle boks maçı yapmak ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1956
  • ADALET Oscar'ın sakatlığı geçmediğinden antrenmanlara çıkamamaktadır.Galatasaraya karsı kaleci Ömer'in oynatılmamasının sebebi,bu maçda daima sinirli olup muvaffak olamamasıdır.Ömer önümüzdeki Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1956
  • i İT HAN DEMİRE!I Dün Brüksel'e müteveccihen şehrimizden hareket eden orda kros takımımız Yeşilköy hava alanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1956
  • Kros lakımı Brüksel'e gitli Dünya Ordulararası Kros şampiyonasına iştirak edecek olan Ordu Kros takımımız dün Düsseldorf'a hareket etmiştir.Ordu takımımız bu sabah Düsseldorftan Brüksel'e gidecektir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1956
  • Tarık Ûzerengin Yugoslavya' ya gidecek Yugoslavlar Belgrad'ta 17 v« 19 nisan tarihlerinde açacaklan bir hakem kursuna bizden de iki hakem istemişlerdi.Ayrıca Merkez Hakem Komitesi başkanı Dr.Tarık Oze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1956
  • BUGÜNKÜ BASKETBOL MAÇLARI Bugün Spor ve Sergi Sarayında birinci küme ve gençler basketbol maçlarına devam olunacaktır.Günün müsabakaları şunlardır:13-30 D.Şafaka F.Bahçe genç)14.30 Moda Yeldeğirmeni g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1956
  • ÇAL I MÜ STADI LEFTER'in HAYATI Yaz BU,ONUN,VÜCUTÇA UFAK OLMASINI TEKNİĞİ VE ZE-KÂSI İLE MAĞLUP EDEBİLE-CEĞİNİN İLK DELİLİYDİ.Lefter'in o zaman oynadığı mahalle takımının ismi «Kumsal» di.Bu takımla,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1956
  • v ıı ı r.L lİLHAN DEMİREL] xeğılkoyüe Deniz Parkta bulunan ordu takımımız dün bir futbol antrenmanı yapmıştır.Yukarda,bu çalışmadan bir an görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1956
  • Modaspor'ıın itirazı reddedildi Geçtiğimiz cumartesi gecesi oynanan ve Fenerbahcenin 80-68 galibiyetiyle neticelenen basketbol maçına Yılmaz Gündüz ve Erdoğan Karabelen'e asker oldukları için Modaspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1956
  • Neriman Tekil'in çektiği telgraf Atletizm Federasyonu bünyesinde dahilî bir mücadele başlamıştır.Bir taraftan bâzı hareketlerle bir diktatörlük havası estirilmekte,diğer taraftan da teşkilât bünyesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1956
  • Kızılyıldız Basketbol ekibi geliyor Samim Göreç Avrupa'da organizasyonlar yapacak Almanya'da açılacak basketbol antrenörlük kursuna iştirak edecek olan Samim Göreç,Fenerbahçe Kulübünden aldığı bir sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1956
  • ı AVCILIK Turhan TAMERLER jüttün m it ı ıı 11 ıııntıııı 11 ıımttıtıtı ıı YENİ KARA AVCILIĞI KA-NONU TASARISININ SON MÜ-ZAKERESİ TAMAMLANDI:Yeni ı Kara Avcılığı Kanunu tasarısına son şeklini vermek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor