Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • Thornburg tekrar geliyor Bugün gelecek olan Amerikalı İktisat Uzmanı ile Ankara'da yeniden müzakereler yapılacak Amerikalı iktisat uzmam Max Thornburg,tekrar Türkiye'ye davet edilmiştir.Thornburg bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • Rus Komünist kongresinde okunan telgraf [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,19 Bir kaç gün önce Moskova'da toplanan Sovyetler Komünist Partisinin 20 nci büyük kongresinde okunan bir telgraf,hükümetimizin üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • Sovyetlerin sürpriz tesiri yaratan bir hareketi Voroşilov,Bayar'a bir mesaj 35 seneden beri ilk defa iki memleketin devlet reisleri arasında tebrik ve teşekkür telgrafları teati edildi [Hususî Muhabir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • Kıbrısta tedhişe son verilecek İngiltere elindeki bütün imkânları kullanacak.Bir köyde çıkan arbedede 17 kişi yaralandı [MİLLİYET RADYO SKKYISIJ LEFKOŞE,19 İngilizler Kıbrıs'ta tethiş hareketlerine so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • IA.P1 Geçen cuma günü Lefkoşcdcki bir mahallede tel örgülerle bir barikad kurulmuş ve o civarda oturan herkes teker teker oraya sokularak üstü bası araştırılmıştır.Diğer taraftan İngiliz askerleri ora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • Menderes' in j Iziyaretleril devam ediyor] Başvekile,ziyaretleri j sırasında büyük tezahürat yapıldı j [ANADOLU AJANSI]Ş KARAŞİ,19 Misafireti bü-yük bir sevgi atmosferi içinde E:devam etmekte olan Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • E N G L I S H GRAM M AR Türkçe izahlı olup,Robert College İngilizce öğretmeni Galip Kök tarafından hazırlanmıştır.İSTANBUL KİTABEVİ Beyazıd,Sahaflar Çarşısı No.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • BİR EŞEK idamdan kurtuldu [BEDİRHAN ÇINAR] Beyaz renkli bir Mısır eşeği,mahkemece idama mahkûm edilmiş ve tam hüküm infaz edileceği sırada,temyizin bozma kararı,hayvanı ölüm cezasından kurtarmıştır.Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • Marsilya'ya emirle gittiğini,söyliyen Hopa Süvarisi yalanlanıyor Fransız Polisi mürettebatı serbest bıraktı,işletme Müdürü,"Dön emrini bizzat ben verdim,dedi [ASSOCIATED PRESS] MARSİLYA,19 Marsilyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • Genç bir kız askere çağırıldı Günay Alpay adında genç bir kız,Kadıköy Askerlik Şubesi tarafından askere çağırılmıştır.Buna sebeb,Günay'ın,nüfus kütüğünde »erkek» olarak gösterilmesidir.1937 doğumlu bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • *mm s*.m ~u T ^s mm İM||İ Hf 10* İM k':7 il İv «i Avni Halidı Vilâyette [RUÇHAN UNVERI Bağdat Paktı Daimî Konseyi Genel Sekreteri Avni Halidi dün.Vali Prof.Fahrettin Kerim Gökay'ı makamında ziyaret et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • "Dovı'z îılOtfIUi CD HAKİM TCMI-NATI MOBBÎ L C3 PMMUUK E=3 Î .R ISPAT tiftk-TANM4CAKMI CD CZJ CD a MTIRİMIAR MELİUII?LAtTıkîSlKiN v*Jan iîniveRsire MüHTARİJCn' a a a I WK MEMLEKETTE 17 000 000 OKUMA Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • T/oc^u4u buir bu eksikti Kız kaçırıldığını,para Kaçırıldığını,mahbııs kaçırıldığını,hattâ akıl kaçırıldığını bilirdik ama,koskoca silen kaçırıldığını yeni duyduk.İnanmağa mecburuz,çünkü Denizcilik Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • tik Türk benzini satışa çıkarıldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,19 İskenderundan bugün alınan bir haberde,ilk Türk benzininin dün satışa arzedildiği bildirilmektedir.Bu münasebetle bir de merasim yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • Grevle ilgili bir proje hazırlanıyor Dün şehrimize gelen Çalışma Vekili,grev mevzuunda izahatta hulundu INAİL GÜRELİ] Vekâletiyle ilgili tetkiklerde bulunmak üzere şehrimize gelen Çalışma Vekili Mümta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • lİLHAN DEMİRELI Dün Köprü üstünde bir tramvay raydan çıkmış ve trafiğin uzun müddet aksamasına sebep olmuştur.Buradaki rayların durumu esaslı bir bakıma muhtaç bulunmakta,bu yapılmadığı için de böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • »W#fiiii(ii [RÜÇHAN ÜNVERİ BÖYLESİ DE VAR!Esrar bulundurmak suçundan mevkufen İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Melâhat Cengiz adında bir kadın,dünkü duruşmasında aleyhine şahadet eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • iktisadi bir ntı yapıldı Merkez Bankasında banka kredilerinin tanzimi için yapılan toplantıya Maliye ve Ticaret Vekilleri de katıldılar Şehrimizde bulunan Maliye ve Ticaret Vekilleri,banka müdürleri v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • 31 Milyonluk yeni tahsis [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDE?ANKARA,19 Piyasanın ihtiyaçlarını karşılamak ve EP.U.dışı kliring anlaşmamız bulunan memleketlerden ithal edilmek üzere İktisat ve Ticaret Vekâleti taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1956
  • ic ir ic iciciririciçiıriciricitiriticit:l Haftanın Şarkısı u MİLLİYET Okuyucularının seçtiği yi şarkı,her hafta Cumartesi günü saat 20.55 de İstanbul Radyosunda çalınacak «MİLLİYET»,müziksever okuyuc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • Polislere verilen fayın bedelleri İki mebus tayın bedellerinin arttırılması için bir tasarı hazırlıyor.Dahiliye Vekili dün şehrin asayiş durumunu tetkik etti Şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili Ethem M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • Esnaf Dernekleri bir Satış Kooperatifi kurdu Şehrimizdeki bâzı esnaf dernekleri müştereken İstanbul Umum Esnaf Sanatkârları İstihlâk Satış Kooperatifi adıyla yeni bir teşekkül kurmuştur.Kooperatif,esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • Bâzı semtlerde şeker bulunamıyor Son günlerde bazı semtlerde halkın bilhassa kesme şeker bulamaması yeniden şikâyet konusu olmuştur.Bir çok bakkallar,şeker almak için gelen müşterilere,şeker kalmadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOV Bütün ithâl müsaadeleri VİZE EDİLECEK İthalâtı tanzim yolunda alınmakta olan yeni kararlar birbirini takip ediyor.Nitekim İtisad ve Ticaret Vekâletince 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • BORSA 19 Şubat 1956 Pazartesi SERBEST ALTIN FIATLARI Cumhuriyet Reşat Vahit Hamit Aziz Gulden Hollanda Külçe İngiliz Viktorya İngiliz Napolyon isviçre Frangı 79.70—80.00 91.50—91 75 77.00—77.25 77.00—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • BU SENE.Türkiye İş Bankası ikişer daireli 10 Apartman •ikişer katlı bahçeli 10 Ev ayrıca 875.000 lira •ceman 1.750.000 liralık ikramiye veriyor •İSO lira ile çekilişlere katılabilirsiniz.TÜRKİYE Ş BAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Öğle konseri 13.00 Şarkılar Afife Ediboğlu)13.30 Türküler 13.45 Haberler 14.00 Küçük orkestra 14.30 Şarkılar Mustata Kovancı)15.00 Kapanış.16.57 Açılış ve progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:DR.S.RECEP DOKSAT ACI GÜLME Yüze sıkıntılı,elemli,müstehzi bir gülümseme görünüşü veren bir haldir.Hekimlikte buna sardonik gülme denir.Şahsın iradesi dışında ortaya çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • Bir açıklama Divanyolunda mağazası bulunan Mehmet Şimşek,gazetemize müracaat ederek,Aksarayda şerhoşlukla hâdise çıkaran ve kendisine subay süsü veren Mehmet Şimşekle alâkası olmadığını bildirmiştir T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • Manifaturacılar çarşısının kuruluş hazırlıkları Manifaturacılar çarşısının kuruluş hazırlıkları ilerlemektedir.Bu münasebetle bir esnaf heyeti,dün Vali ile görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • Ermeni Patriği aleyhine açılan dâva Eski Ermeni Patriği Bogos Kireçyan,Osep Bombacıyan adındaki bir dindaşı tarafından mahkemeye verilmiştir.Bogos,iki sene evvel,Patrikliği sırasında Osep Bombacıyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • Şehrimizdeki Vekiller Silâhtarağa tesislerini gezdiler Şehrimizde bulunan Vekiller,Vali Gökay'la birlikte,dün sabah Silâhtarağa elektrik santralının yeni tesislerini gezmişlerdir.Vali,Vekillere İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • M4,F11W' ^T,aW'»ll,lM,5 Temmuz 'da 5 Eylül 5 Kasım 31 Aralık J Tesis tarihi 50 000 75000 50000 50000 75000 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için Bankamızırf gişelerine müracaat ediniz.H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • Dün dört yangın başlangıcı oldu Dün,şehrin muhtelif semtlerinde dört yangın başlangıcı olmuştur.Nişantaşmda,Yaşar adında birine ait apartmanda,Sirkecide,Halil Lütfi Dördüncü'ye ait Tan matbaasının mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • I Berberde saç j yaptırırken I yanarak öldü I Perihan Başgöy adında genç bir kız,bir gün sonra yapıla-E cak düğünü için saçlarını j| E yaptırırken yanarak ölmüştür.E s Kasımpaşada Hacıhüsrev E mahalle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • Iraklı Üniversiteliler şehrimizde Bağdat Üniversitesi Fen Fakültesine mensup 21 kişilik bir kafile,Profesörlerinin refakatinde dün sabah trenle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Öğrenciler şehrimizde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • Buğday fiatları yükselmeye başladı Son günlerde zahire borsasında buğday fiatları yükselmeye başlamıştır.İlgililerce buna sebep olarak istihsal bölgelerinden buğday sevkiyatının azalması gösterilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • Coğrafya Haftası dün açıldı Türkiye Coğrafya Kurumu tarafından tertip edilen «Coğrafya Haftası» dün İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi binasında açılmıştır.Önümüzdeki cumaı-tesi günü akşamına kadar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • Halk otobüslerine zam yapıldı Belediye,halk otobüslerinin zam teklifini kabul ve tasdik etmiştir.Yeni tarifede biletler 17 den 2G ye,22 den 25 e çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • ÖLÜM Lütfü Alaçam'ın eşi.Hilmi Ekşigil'in kızı,HURİSER ALAÇAM hakkın rahmetine kavuşmuştur Cenazesi 20/3/956 salı günü Sarıyer Piyasa Cad.39 numaralı evinden alınarak Sarıyer camiinde öğle namazı kılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili babamız.emekli Kurmay Albay ve esbak Nafia Vekili,Ömer Lütfü YASAN'm vefatı münasebetiyle cenaze töreninde hazır bulunan,telefon telgraf ve mektupla acımızı paylaşan merhumun silâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • Bir yalancı şahit tevkif edildi Dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde Şükrü Talipoğlu adında biri yalan şahadetten ötürü tevkif edilmiştir.Hâdise öldürmek suçundan yargılanmakta olan Fazlı Biray ve dört ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • KISA HABERLER D ZİYA Gökâlp'ın doğumunun 80 inci yıldönümü münasebetiyle,önümüzdeki cuma günü Kstanbul Muallimler Cemiyeti merkezinde bir toplantı tertip edilmiştir.İSTANBUL Verem Savaş Derneği-Erenkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • 240 TALİHLİYE 180.000 LİRA AYLIK GELİR Her ay,bir çekiliş ve her ay 20 talihliye bir ıl müddetle 100 75 50 ve 25 LİRA AYLIK GELİR DENİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1956
  • "Perihan,motoru Silivri sahilinde battı Karpit yüklü olarak İstanbul'a gelmekte olan motor parçalandı bir kişi öldü Silivri'nin Selimpaşa köyü sahilinde meydana gelen bir deniz kazasında,bir kişi ölmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • 3 m 'il:l!i;j İİP i 40P/P&TÇ/"İçki içmek için aha çok erken!RİTANYA adasını Avrupa kıtasından ayıran Manş denizi ufaktır ama İngilizlerle diğer Avrupa milletleri arasmdaki karakter farkları büyüktür.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVER Hilton'un malzemesi ile apartman yapmışlar Hilton Otelinin inşası sırasında şantiye şefi olarak vazife görmekte olan Rauf Bilkan'la Hacı Göktaş adındaki arkadaşının duruşmasına dün 4 ünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Isliab ve tahammül hacmi;KARADENİZ'e sefere hazırlanan «Akdeniz,vapurunun is-kelesi gemiye merbut olduğu noktadan kırılmış,üstünde bulunan yirmi beş,otuz kişinin kimisi denize,kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • TROPİKAL DANSİ" İngiliz televizyon seyircileri bu hafta meşhur Karaib'li dansöz Sheila Clark'i görmek ve takdir etmek imkânını bulmuşlardır.26 yaşındaki zenci dansöz aynı zamanda şarkı söylemektedir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • S^S BANA SOR t,kimler daha sadıktır?Nilüfer Ç.İstanbul)ömrümde ilk defa muhatap olduğum bir »jyf sual sormuş:«Bir erkeğin sadakatli mi,yok-Sar:sa sadakatsiz mi olduğunu gürünü-ünden nasıl anlayabiliri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • Migros henüz kurulmamış Biz şimdi bakkallık yapıyoruz diyen müdür,gelecek yıl daha ucuz mal satılacağını söyledi [İZZET S.SEDES] Migros Türk'ün mubayaa müdürü Franco Civelli Migros henüz tam mûnasiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • Bir açıklama Gazetemizin 16 mart tarihli sayısında çıkan «Bir avukat,hâkimin önünde dövülmüş» başlıklı bir haberde,Rauf Köksalan'ın ticarethanesindeki keşif sırasında,müstahdemden birinin avukat Fevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • Atatürk Filminin baş artisti seçildi Hazirandan itibaren çevrilmesine başlanacak olan filmin baş rolü tahminler hilâfına genç artist Yul Brunner'e verildi Haziranda çevrilmesine başlanacak olan Atatür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • Tavuğun kilosu 3 liraya yenecek Bir Türk israil şirketi Mayıstan itibaren her gün piyasaya 5000 tavuk sürecek [LEYLÂ UMAR] «İstanbulda bir Tavuk Şehri)kuruyoruz.Günlük ihtiyacımız olan beş bin tavuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • Amasya şilebi ilk seferini yapıyor Denizcilik Bankasının Deniz Nak liyatı T.A.O.hesabına Japonya'da inşa ettirdiği 3800 tonluk «Amasya» şilebi,dün saat 17 de Galata rıhtımına alınarak basın mensupları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • NARI IRFRF İİPİİ7İ FRİ Narlıdere'nin kahvecisi Hüseyin I1MI\LIULIVL U^Ut-LLIM Çagatay m eşi jsmet çagatay j^ir Devlet Hastahanesinde yaptığı ikinci doğumunda turp gibi üç oğlan çocuğu dünyaya getirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • Eskişehirde dün iki zelzele oldu [ANADOLU AJANSI] ANKARA,19 Eskişehirde bu sabah saat 11.12 ve 11.36 da dipten gelen ve iki saniye süren iki deprem olmuştur.Maddi zarar ve insan kaybı yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • Hürriyet Partisi Şişli merkezi açıldı Hürriyet Partisi,şehrimizde bina temin ederek kaza merkezlerini açmağa başlamıştır.Dün de saat 14 de Şişli Kaza Merkezi binası törenle açılmıştır.Bu törende parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • CİCİ CAN I HAFTALARMNB£Rf ÇALIŞ ÇABALA,W WT*i ISO BİN LİRALIK EVİ 20 BİN LİRAYA H?VÜŞÜR,SU EDEPSİZ KARıÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • Romancı Louis Bromfield öldü [ANADOLU AJANSI] COLUMBUS,19 Tanınmış Amerikalı yazar Louis Bromfield,dün Ohio eyaletinin Columbus şehrinde bir hastahanede sarılıktan ölmüştür.Bromfield 60 yaşında idi.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • Tahkik Komisyonu Valiyi dinlemedi Dört sabık Vekil hakkında,B.M.Meclisince varılan karar üzerine teşekkül eden Tahkik Komisyonu dün de Vilâyette çalışmalarına devam etmiştir.Komisyonda,Vali ve Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1956
  • Şarkı söylerken dilini arı söktü [BOSFOBJ MARANHAO Brezilya)19 Julinho Kenho adında bir Tenor,tiyatroda şurkı söylerken,ağzını açtığı bir sırada,ağzından giren bir arı dilini sokmuştur.Derhal hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.03.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHNCMÜRPHY Rolt'ui* kqzktusu şev nİhmet saşwa Gel-0/VAHŞ/RAKİBİ KulP'lH,KAŞIHISI ÜfESiN-D&tl AKASA ŞİDDETLİ Şj* VüMBUK İSDlRDİ ŞANfiryON ŞİMDİ ÇOK KÖTÜ ANLAK.GEÇİRİYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1956
  • ALLAHLIK ALI BEY SWAN HERĞUN 8lR SAAT ÇALIŞMAM A2itA,BABA SES NASii-•y,GEÜrOR,BABAM DEDİ Ki UZAKTAN DAHA iYT *ş*r rmr GELİRMİŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1956
  • k OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocakl Münakaşaya girişmeyin:Faydası yok.Çıkınız,geziniz.Değişiklik sinirlerinize iyi gelecek.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Bugünkü kararlarınıza git yenmeyiniz.Pek çabuk de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1956
  • ÇIKAN KISMIN ÖZETİ Millî Emniyet Teşkilâtınca yardıma çağırılan ve son derece açıkgöz bir kimse olan gazeteci Murat Davman,Sirkeci Garında,İkinci Dünya Harbinden sonra memleketimize ilk defa gelmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1956
  • HEP YARIN 9?Yazan:CAHI T II C V K Tefrika No.3 ÇIKAN KISMIN ÖZETİ Aziz adında 35 yaşlarında yakışıklı bir genç,sakin bir hayat yaşayan halası Miinire Hanimi ziyarete gelmiştir.Halasına,evli bir kadını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1956
  • Telefonda bir ses Alo!Telefonda bir erkek sesi.Kalınca.Genç.Sıcak.Gecenin onbiri.Sesi tanımıyorum.Alo!Bilmediğim bir isim.Bildiğim bir meslek ve bir hikâye.Dünyanın bildiği,dünyanm asırlara söylediği,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1956
  • [BU HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NEŞİR HAKKİ MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİRj AŞKI İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN VVİNDSOR DÜŞESİNİN HATIRALARI Yazan:WİNDSOR DÜŞESİ MRS.SİMPSON No.3 ÇIKAN KISMIN ÖZETİ Kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Vefa'lıların içkisi Haberci,2 Grup,yığın Modem serjin,ambar.3 Bir peygamber Oy,4 Söylenti,5 Tenis âletidir,6 Bir ünleme Bir toprak Bir harf veya edat.7 İki dağ arası geçit ile bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1956
  • CİSCO KID KARA AAACKB~.AG4BEYİM NASIL OLUR BÖYLE BİR İSİM AuR TY~~ *J\bence Bumun SEBEBİ KlZDiûl ZAMAN V GÖZLERİMİN KARARMASINDAN İLERİ GELİYOR NE.DERSİN CISCO 5J joss saunas.&qd mm ğOAM Q£VERLV,KARA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1956
  • Yolumun üstüne çıkan kadın TEFRİKA No:8 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Ekrem bir gece arabasına aldığı güzel Mehtap'ın,kocasını öldürdüğünden şüphelenirse de kadın masumiyetine inandırır.Ve onu,sözde şoför diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • Veremin bas sebebi i uykusuzlukmus Verem tedavisinin basitleştiğini söyleyen ingiliz mütehassısı "Verem olmayı,bronşit olmaya tercih ederim diyor «Kadın,içki,sigara verem yapmaz bu tıbben tesbit edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • Amerikan yardım programı dün kongreye verildi [ASSOCİATED PRESS] WASHİNGTON 19 Devlet Reisi Eisenhower,bugün Amerika Kongresinden dost ve müttefik memleketlere yardım için 4 milyar 959.975.000 dolar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • Fransa Cezayir'de harekete geçti [ASSOCIATED PRESS] CEZAYİR 19 Fransa'nın Cezayir İşleri Vekili Robert Lacosta,dün Paris'ten buraya gelmiş ve elindeki yeni salâhiyetlerle derhal işe başlamıştır.Lacost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • Bir eşek idamdan kurtuldu yaşındaki dedesi derhal bir aile mahkemesi teşkil etmiş.Hâkim mevkiine kendisi,Aza refika hanımlar,evde misafir bulunan başka bir hanım,iddia makamında,Emekli hâkimin Hukuk F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • Malenkov,Eden'e mesaj götürmüş [ASSOCIATED PRESS] HARWELL,19 Londra'da bulunan Malenkov bugün 1 numaralı Atom Enerjisi Merkezini gezmiştir.Tesisler gazetecilere gösterilmemiştir.EDEN—MALENKOV GÖRÜŞMES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • Çolakof kararı temyiz edecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN J ANKARA,19 Bulgarlar hesabına casusluk yaptıkları tesbit edilerek bir kaç gün önce mahkemeleri neticelenen ve 24 er yıl ağıı hapis cezası alan İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • Ne kadar hâMtiL!Ne kadar %efcA!O Ne lezzetli pasta t Hem de muvaffak olmak için pasta uzmanı olmağa hacet de yok.SANA'ya güvenebilirsiniz.SANA ile yapılan pastalar dalma daha hafif ve daha nefistir.Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • HURDA-BAKIR,ÇİNKO,PİRİNÇ ve KURŞUN ALIYORUZ.Müracaat:AHMET KÂMİL ELLİALTIOĞLU.Galata Tünel caddesi No.9-11 Tel:445055 Tahtakale Nalburcular No.363 Tel:221333
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • BREZİL JD A i\ğ Dersevi Öğretimde tatbik ettiği yeni bir usulle bütün dansları en kısa bir zamanda öğretmektedir.En iyi hocalar,garantili öğretim ve en yeni figürlerle bütün danslar yalnız bir ay müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • istanbul Profesyonel Fotoğraf Sanatkârları Derneğinden 15/Mart/956 günü toplanan umumi heyetimizde ekseriyet teşekkül etmediğinden toplantının ilk karar gereğince 22/Mart/956 perşembe günü saat 20.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • OPON FAYDALIDIR baş,diş,adale,sinir,roma tizma,siyatik ve lumbago ağrılarına karşı OPON OPON bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında OPON soğuk algınlığından mütevellit ağrıları teskin bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • Çâiun kediye kazanırsınız yukatîan aşağı eeı/a »ofian ta$a ı 1)DÜNYANIN EN İYİ GAZOCAGI Inglllıce SICAK demek)2)Nakil vasıtası 3)Maçta kullanılır.Çözdünüzse atmayınız!Yukardaki bilmeceyi çözdünüzse sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • kimseye söylemeden,bir UHU al ve yapıştır her şeyi yapıştırın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • Hannover U 1 Fuarları 29 Nisan 8 Mayıs 1956 Teknik ve Ticaret Fuarı 4.000 Alman fabrika ve firmasının ve yabancı memleketlerinin iştirak ettikleri Hannover Fuarında bilûmum istihlâk ve istihsal malzem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • İSTANBUL BELEDİYESİ Şehir Tiyatrosu YENİ TİYATRODA «Eski İpek Sineması Binasında Yeni Tiyatroya nakil dolayısile temsillerine ara verilen İŞTE BUNA TALİH DERLER AZAİS Komedi 3 perde 21/3/956 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • 'mm,AĞIR VASITALAR NAKLİYE LIMITED ŞİRKETİ Fabrika ve emsali sınai tesislerin AĞIR VE HAVALELİ Kuruluş ve tevsi malzemeleri nakliyatı için büyük kudretli çeşitli ünitelerle cıhazlı yeni bir kuruluş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • Büyük aşklar,kinler,ihtiraslar filmi Onun kininden daha büyük yegâne hissi aşkı idi.MUKADDES AZAP E.»kii JANEVVYMAN hm y.r .ROCKHUDSONgf Türkçe Bugece BARBARA RUSH *9 SÜMER FERAH Özen Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • İşletmeler Vekili,kömür durumunu inceledi Tetkiklerde bulunmak üzere şehrimize gelen İşletmeler Vekili Samed Ağaoğlu dün sabah Kömür Tevzi Müessesesine giderek,şehrin kok kömürü ihtiyacı ve tevziat du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • üfilliuet Sahib\ErcUment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ yeri MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • r HİCRÎ SALI RUMÎ 1375 Şaban 20 MART 1372 7 1956 Mart 7 VAKİİ VASATİ ezan!Güneş 6.04 11.43 Öğle 12.22 6.00 ikindi 15.47 9.26 Aksanı 18.21 12.00 Yatıı 19.51 1.31 İmsak 4.24 10.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • IRAK KRALI TÜRK HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ [ANADOLU AJANSI] BAĞDAT 19 Irakda bulunan Türk parlâmento heyeti dün Kral Faysal ile Kral sarayında görüşmüştür.Bu münasebetle Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Ref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1956
  • Dört polis rüşvet alırken yakalandı Şehremini Karakolu mürettebatından komiser Musa Genç,komiser Nurettin Kılıç,polis memuru Tahsin Beşok ve polis memuru Ali Rıza Bulut haklarında rüşvet almak suçunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.03.1956
  • Millî takımımız Portekiz'e karşı Lizbonda bu stadda oynayacak.Lizbon Spor Sekreterimiz Babür Ardahan uçak ile Portekize hareket etti S BABÜR ARDAHAN Lizbon'da da MİLLİYET okuyucuları için çalışacak PO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1956
  • DÜN FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI Hasan Polat Lizbon'a bir mesaj gönderdi FEDERASYON BAŞKANI,MİLLÎ MAC HAKKINDA FİKRİNİ SORAN PORTEKİZ GAZETELERİNE MESAJININ GÖNDERİLMESİNİ GAZETEMİZDEN RİCA ETTİ Gazetem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1956
  • Neriman Tekil Federasyondan ayrılışını izah etti Atletizm Federasyonunun Faik Binalın iş başına gelmesi ile geçen sene Ankarada 17-18 Nisan tarihlerinde yapılan toplantı sonunda Federasyonun yeniden t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1956
  • Portekize karsı 3 Macarları yenen ekiple çıkıyoruz Şu anda herkezın zihninde beliren bir sual:Acaba Millî takımımız Lizbonda ne yapacak,nasıl bir netice alacaktır?Gerçekten bu sual üzerinde durulmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1956
  • Bu hafta yapılacak profesyonel maçlar Dün akşam toplanan lig tertip komitesi bu hafta yapılacak olan karşılaşmaları tesbit etmiştir.21 Mart Çarşamba Emniyet Kasımpaşa 24 Mart Cumartesi Adalet Beyoğlus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1956
  • Tenisçilerimiz Lübnan'a gidiyor ANKARA 19 HUSUSÎ)Başlarında tek seçicileri Kerim Bükey ile idareci olarak Ankara Tenis Ajanı Suat Baykurt'un bulunduğu Nazmi Bari,Cihat Özgenel,Engin Balağ,Behbut Cevan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1956
  • Ordu kros takımı bugün gidiyor Albay Hüsamettin Güreli'nin başkanlığı altındaki Ordu kros ekibimiz,bu sabah saat 9 da uçakla Brüksel'e hareke tedecektir.24 martta Brüksel'de yapılacak Ordulararası kro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1956
  • Vefalı Kenan antrenmanlara başladı Bir müddet evvel İtalya'da minüsküs ameliyatı geçiren santrhaf Kenan,kulübü ile barışarak dünden itibaren antrenmanlara başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1956
  • V:n ¦vt.S:Ç AL I M «ÜST A Dİ LEFTERln HAYAT!Yaz Babasına söyliyecek bir söz kaimamıştı.Eniştesi gittikten sonra oğlunu karşısına çekerek ona uzun uzun nasihat etti.Hayat şartlarından,futbolun onun kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1956
  • Burhan Ordu Takımından ÇIKARILDI Lizbon'a gidecek ordu takımımızın kadrosu dün ilân edildi ANKARA 19 HUSUSÎ)Ordu takımımızın kadrosu ve Portekiz'e hareket tarihi dün tesbit edilmiştir.Buna göre,Ordu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1956
  • MODASPOR FENERBAHÇE'YE İTİRAZ ETTİ Cumartesi gecesi Fenerbahçeye basketbolde 80-63 mağlûp olan Modaspor takımı,dün Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığına resmen müracaat ederek,bu maçda Fenerbahçe takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1956
  • Beykoz'lu Halûk affedildi Bir müddettenberi disiplinsizlik yüzünden takımdaki yerini alamayan Beykoz sağiçi Halûk Eralp,affedildiğinden bugünden itibaren antrenmanlara çıkacaktır.Bu hususta Beykoz Umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1956
  • VEFA,YARIN kampa giriyor Vefa Kulübü yarın Duru Palaa'ta bir ay müddetle kampa gireoekür.İdare Heyeti,son yapugı toplantıda bu kararı almış ve yarından itibaren tatbikine geç-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1956
  • 3Bb&.mmmmWX6&£ 1 cî* ^9 Jt *f^l rfagl f FYi 1% S^L JImİİhB ^W Türkiye Gür«f Birinciliklerine i$ttrâk edecek olan İstanbul GreJco Romen ve serbest güreş takımları iki haftadır yapılan seçmeler sonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1956
  • Dünya güreş kupasının fikstürü çekildi 3 Mayıs ayında şehrimizde yapılacak olan Dünya Güreş Kupası müsabakalarının hazırlıkları gün geçtikçe ilerlemektedir.Davet edilen bütün milletlerin kendi dilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1956
  • Mustafa ve Kadri millî takımımızın dünkü antrenmanında SAMİ ÖNEMLİ] Millî lakım dün kampla toplandı İstanbulspor'lü Kadri kampa iltihak etti İ.Sporlu Kadri dün kampa iltihak etmiştir.Resimde,İzmir'den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor