Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.03.1956
  • DİNCER GARANTİLİ GÖMLEKLERİ Çok zengin çeşitlerle mevsim satışlarına başlanmıştır.Toptan ve Perakende Sultanhamanı llı/apasa Yokuşu 99 İstanbul Tel:22 94 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1956
  • MİLLİYET»,müziksever okuyucularına hazırladığı bir yeniliği sunmakla zevk-duyar:Haftanın Şarkısı MİLLİYET Okuyucularının seçtiği l şarkı,her hatia Cumartesi günü saat 20.55 de İstanbul Radyosunda çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1956
  • GALATASARAY KULÜBÜNÜN KURUCUSU MÜTEVEFFA ALİ SAMİ YEN'İN REFİKASI VALİ GOKAYDAN EŞİNE VERİLEN KUPAYI ALIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1956
  • Gunaltay,iktidarı servet temini ile suçlandırdı C.H.P.nin son Başvekili Şemsettin Gunaltay dün bir C.H.P.ocağında iktidara çatarak.Onlar,liberaldirler bâzı zümreleri kalkındırdılar.Onlar,kendilerine s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1956
  • Bölükbaşı dün iyarbakır'da iktidara çattı C.M.P.lideri seyir halinde bir Amerikan uçağını görerek Eğer içinde Menderes varsa,yolu açık olsun,güle güle dedi Hususi surette gönderdiğlraia arkadaşımız Üm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1956
  • Peykler de Stalin'e hücuma başladı [ASSOCİATED PRES.BERLİN,18 Doğu Berlin'i idare eden Komünist Partisinin patronu,bugün,Stalin'i Hitlerle giriştiği savaşta kusurlu olmakla ve Sovyetler Birliğini bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1956
  • Zelzeleden Lübnan'da 130 kişi öldü [ASSOCIATED PRESS] BEYRUT,18 A.P.Şiddetli depremlerden sonra,korku içinde kalan Lübnan'hlar,gecelerini muhtelif sığınaklarda ve çadırlarda geçiı-mektedirler.Şimdiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1956
  • Galatasaray 50 YAŞİNDA Galatasaray Lisesinde dünkü ananevi pilâva ilk defa olarak kadınlar da iştirak etti [HALİT T AL A YEKİ Yarım asırlık bir maziye sahip olmak şerefini kazanan ilk Türk kulübü Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1956
  • IMfr ıı Kınm 1T.H.A.I jİDIf MA YUT Şiddetli bir soğuk altında Londralılar evvelki gece şeh-IV W İl IV MM I Ul rin tanınmış bir gece kulübüne giderek bu senenin yeni plaj kıyafetlerini seyretmişlerdir!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1956
  • İzmir'de işçiler D.P.li mebusları bir hayli terletti Hususî Muhabirimi?Nevzat Kızılean'datıl İZMİR,18 İzmir D.P.Mebusları bugün Vali ile birlikte işçilerle dört saat süren bir toplantı yaptılar fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1956
  • Kıbrıs hakkında yalnız Türk'lerle görüşülecek Lefkoşe'de bir kiliseye giren maskeli tedhişçiler koro heyetinden birini öldürdüler [ASSOCİATKD PKESS] LEFKOŞE,18 Kıbrıs Genel Valisi Mareşal Sir Jhon Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1956
  • um ııı.ııfıt^tgaLMİııımrnı [RUÇHAN UNVER] GALATASARAYLI HANIMLAR AN* A NEVİ PİLÂVA KASIK ATARLARKEN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1956
  • SÜVARİSİ VE ÇARKÇIBAŞI TARAFINDAN "Hopa,Şilebi KAÇIRILDI Geminin Marsilya' ya kaçakçılığın sebep o götürülmesine büyük bir lduğu tahmin ediliyor [HASAN YILMAfcR] Denizcilik Bankasına ait «Hopa» şilebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1956
  • 'jy^ M "1 1 T^P^ [RUÇHAN UNVERI SERGİ SARAYINDA GÜRÜLTÜLÜ BİR KONGRE YAPAN HAMALLAR Hamallar gurultulu bir kongre yaptı lar Dün Spor ve Sergi Sarayında toplanan iki bin kadar hamal,bir kısmı gaz bomba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1956
  • Menderes» Pakistan'da tezahüratla karşılandı Başvekil,Karaşi'de Pakistan Reisicumhuru ile görüştü.Karşılıklı müzakerelere derhal başlandı [ANADOLU AJANSI A.P] KARAŞİ,18 Başvekil Adnan Menderes beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • Ahlâk zabıtası umumî bir kontrol yaptı Ahlâk zabıtası memurları evvelki gece şehrin muhtelif semtlerinde,bilhassa Beyoğlundaki bar,pavyon,saz ve içkili lokantalarda umumî bir kontrol yapmışlardır.Bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • Bütün vilâyetlerde çocuk kütüphaneleri kurulacak Maarif Vekâleti almış olduğu bir karar gereğince bütün vilâyetlerde ve kasabalarda ilkokul talebelerinin istifade edebileceği birer çocuk kütüphanesi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • 18 Mart deniz zaferinin 41 inci yılı 18 Mart Çanakkale deniz zaferinin 41 inci yıldönümü,dün Çanakkale'de olduğu gibi yurdun her yerinde de büyük törenlerle kutlanmıştır.Bu münasebetle,şehrimizde de b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • Pis oteller gün geçtikçe artıyor Bilhassa Sirkeci otellerinin pislik içinde olduğu ve tarifeye riayet etmedikleri iddia ediliyor Beledî nizamlara riayet etmeyen oteller gittikçe fazlalaşmaktadır.Çeşit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • Soğuk havalar devam ediyor Yeşilköy Meteoroloji İstasyonundan aldığımız malûmata göre,havanın bugün parçalı çok bulutlu geçeceği,rüzgârların kuzeyden saatte 40 kilometre hızla eseceği ve sühunetin dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • Subay süsü veren iki kişi yakalandı Kendilerine subay süsü veren Mehmet Şimşek ve Vestan Bekan adında iki kişi yakalanmıştır.Aksaraydaki bir içkili lokantada hâdise çıkaran bu iki kişi,kendilerini iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • Alacak meselesinden bir kişi yaralandı Dün Kasımpaşada kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte oturan Hüsnü Pehlivan adında bir kahveci,ayni semt sakinlerinden Ahmet Gençer adında biri ile,bir alacak mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • Bir kız kendini köprüden atıyordu Tarlabaşında oturan 17 yaşlarında Aynur Kızılkaya adında bir kız,kendisini Galata Köprüsünden denize atmak suretiyle intihara teşebbüs etmiştir.Güçlükle kurtarılıp,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • Vali Gökay,dün bir işçi kongresinde bulundu Elektrik,Gaz ve Motorlu nın toplantısı bir istifa Dün,Marmara Lokalinde umumiyetle fırtınalı geçen bir toplantı aktedildi.Fırtınanın kopacağı önceden tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • 21 Irak'h talebe İstanbul'a geliyor Bağdat Fen Fakültesine mensup 21 kişilik bir talebe grupu profesörlerinin refakatinde bugün saat 8.30 de trenle Ankara'dan şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • I Gençliğin yetişme imkânları E ğretim ehliyeti zaviyesinden Üniversitele-E ^aJ' rimizin hâli malûm.Gençliğin yetişme imkânları zaviyesinden hâli daha acı.İ Remzi Oğuz Arık'ın bu konudaki meşhur yazıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • KIS A HABERLER HÜRRİYET Partisi,Şişli kazası merkezi bugün saat 14 de yapılacak merasimi müteakip faaliyete geçecektirm VİLÂYET Trafik Komisyonu,bugün toplanarak,trafik mevzuundaki Şikâyetleri inceley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • Aynı yeri üçüncü defa soymaya kalktı Sabıkalı hırsızlardan İsmail Taşdan admda biri,ayni yeri üçüncü defa soymaya çalışırken suçüstü yakalanmıştır.Balatta,Güngör adında birinin bakır imalâthanesine ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinin kongresi Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinin dünkü genel kurul toplantısında bir konuşma yapan Vali ve Belediye Reisi Prof Gökay:Esnaf,cemiyetin temel direklerinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesi Hususî sektör ihtiyacı i çın dış piyasadan getirtilecek sunğipek'e ait tekEif isteme ilânı Hususî sektör ihtiyacı için 60 ve 100 Denye sunğipek ithal edilecektir.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • n Beyoğlu Şubesinin Açılış ikramiyesi 25NİSANDA 10 Nisan 1956 akşamına kadar yatıracağınız her 100 liraya bir kur'a numarası ile bu çekilişe iştirak edebilirsiniz.MEVDUAT SAHİPLERİ AYRICA 30 NİSAN 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • TEŞEKKÜR Biricik oğlumuz Tahsin Savaş Karpuz'un büyük bir ihtimamla sünnet ve ameliyatını başaran Gureba Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Kliniğinde Doktor Ayhan Arıtamur,Doktor Nihal Karahan Hastahane per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • llMlın.l.l.IMIllilHlilllllınlIHIIIIIIIIIKII IIIIIOIIIIIIMIIIlMlı.l.Milf MI.IIMHII.İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Orkestra müziği.Camille Saint-Saens:«Introductlon et Rondo Capriccioso» W.A.Moz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)«Lükres Borjiya» Martine Carol Renkli.MELEK Tel:44 08 68)«Yan Sokaklar Kraliçesi» Sophia Loren.ATLAS Tel:44 08 35)«Esrarlı Define» Charl ton Heston Renkli.Suare:Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • konforun şahikası 1 SAS'm 4 motorlu DC-6B uçaklarındaki rahat koltuklar,üitra-modem teçhizat,sıcak ve dostane hava,SAS ile yapacağınız yolculuğu mea'ut bir istirahat devresinin en zevkli anlarından bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • Bir genç kız tenine siz de sahip olabilirsiniz fİLÎM YILDIZI,SANATKÂR ÖZCAN TEKGÜL cildimin gıdası Puro Sabunudur,'diyor."Puro alelade bir tabun değil,hakiki bir güzellik müstahzarı.Cildi besliyor,kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • Hazırlayan:DR.S.RECEP DOKSAT Acı,maddî olsun,manevî olsun arzulanmayan bir haldir.Acı,ruhî bakımdan ıztırabı ifade eder.Bedenî bakımdan ise,ağrı kelimesine pek yakın bir mâna taşır.Çok defa acı yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1956
  • 7 GÜZEL ESER SİYAH DANTELLİ SEMSİYE.ROMAN 2 LİRA] KANLI DÜĞÜN.gmM2 m%rf ŞAH NAZAR.JK&r VA GÖK KORSAN.WBT 2% fc.SİYAH KUĞU.SSSÜS,YA ÖLÜLER KONUŞAMAZ.SZV,SJ?N 2 ROMAN AFEDERSINİZRAHATSIZ ETTİM.YA PEK YA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • *şw tp&eçi "Hiç bir şey olmamak Frankfurt'ta şehri gezip görebilmek için bir taksiye binmiştim.Şoför,ayni zamanda kılavuzluk yapıyor,geçtiğimiz yerler hakkında izahat veriyordu.Ufak bir meydanda bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • 1RÜÇHAN ÜNVER] İKİ İSTİFHAM "Darbukacı Fahri,kemanı Faruk,kardeşleri dinledinizn.Belli olmaz,gün gelir bu sözleri belki de İstanbul Radyosu'ndan dinleriz.O zaman bu resmi hatırlayanınız olur mu dersin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • C.H.P.Balosunda siyaset eğlencenin yanında yer aldı Baloda küçük bir hediye kazanan bir C.H.P.li "1958 deki büyük ikramiyeyi kazanmayı tercih ederim,diyor [HALİT KIVANÇ] C.H.P.nin evvelki akşam Istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • KAN kuvvet;şurubu "m ^erT«ıPlgBDE,|REC8TESİZ.SATIUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • Mudanya Belediye Riyasetinden 1 Mudanya Belediyesine ait hâlen faal durumda olan 15 atmosfer tazyikli alev borulu 110 beygir takatında 300 devirli buhar kurutucu tertibatlı Wolf fabrikası 1939 mâmûlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • CİCİ CAN BÜZDÜK VÜZDİ'S KUYRUĞUNA OFLOİK BU UĞURSUZ KARI İŞİMİZİ BOZU YOK ONA BU SEFBR DE BU OYUNU YUTTURA MAZSAK,TENÛZLEM&K-TBN «AŞKA ÇAREMİZ t YOK,DEMEKTİK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • ZEHİR HAFİYE ı ME*W BANA BAK BİR VERİ GİDEMEZSİN I SÖKÜL PARAyıU MANFRED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • Baş.diş,nezle,romatizma,sinir ağrılarına karşı NEVROZİN günde 4 saat ara ile 3 adet alınabilir.3874
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası Bahçekapı Şubesinden Yapı Tasarrufu ikrazatına Şubemizce devam edilmektedir.Uzun vadeli ve ucuz faizli mesken kredisi is-«yenlerin gişelerimize müracaatını rica ederiz.3155
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • Bozuk havalar cildinizi çatlatıp kurutunca KREM NIVEA cildinizi tekrar düzgünleştirir!Çünkü Krem Nivea' da cildin tabii unsur» larından olan EUCERİT mevcuttur.Bundan dolayı Krem Nivea cildin derin» İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Kendini okutan eser MİLLİYET dündenberi kadın romancılarımızın en iyilerin-I den biri.hattâ en iyisi olan Cahit Uçuk'un «Hep Yarın» ad-I lı bir romanını tefrikaya başladı.Eseri,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • İTHALÂTÇILARA 572 sayıh sirküler gereğince memleket değişikliği yapacak ve YENİ JAPON İthal lisansı alacakların dikkat nazarına Açacağınız akreditifler,tebdil edeceğimiz lisanslarına için acele Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • r\9 I R L"'A R ÖNCE YA İl L M I Ş O t U ASIRLAR SOMRAYA KALACAK OLAN BlR HİNT ŞAHESERl İKİ liİN SENE BİR CİNSİYET Kİ;L\C I'ABI OT AR İN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • Hopa şilebi kaçırıldı t Baştarajı birincide centaya ve Türk Konsolosluğuna birer telgraf çekerek geminin «izole» edilmesini ve süvari ile çarkçının tevkifini istemiştir.Gemiden ise son telsiz Marsilya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • ^te* [RÜÇHAN ÜNVER' TEHLİKELİ GEÇİT Çemberlitaş ile Çarşıkapı durağı arasındaki bu ağaç caddeye doğru aldığı meyille,bilhassa aceleci şoförler için daimî bir tehlike teşkil etmektedir.Birkaç kazaya da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • Bölükbaşı Diyarbakır'da iktidara çattı t Baştarafı birincide kitlesini bir arada görmemişti.Elâzığ açık hava toplantısının en aşağı iki misli halkı ihtiva eden bu mitingin bir hususiyeti de dinleyicil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1956
  • BANA SOR W SV.Bilmek ve bilmek!Salim Ş.İzmir)uzun mektubunda çok şey bilmek istediğinden bahsediyor:«Çok şey bilmek için ne yapmalı?Nasıl hareket etmeli?diye de soruyor.Evvelâ bir kere cçok şey Dilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.03.1956
  • [BU HÂTIRA BERİSİNİN TÜBKİYEDK NEŞİR HAKKI MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİR)AŞKI İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN WİNDS0R DÜŞESİNİN HATIRALARI Yazan:ÇIKAN KISMIN ÖZETİ Kendisini:«Gayesiz,beceriksiz» olarak tav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1956
  • YARIN Yazan:CAHİT UÇUK Tefrika No.2 ÇIKAN KISMIN ÖZETİ Aziz adında 35 yaşlarında yakışıkla bir genç,sakin bir hayat yaşayan akrabası Miinire Hanımı ziyarete gelmiştir.Vakit akşamdır.Bu beklenmedik ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1956
  • OLUM PERDESİ Yazan:ÜMİT DENİZ Tefrika No.2 ÇIKAN KISMIN ÖZETİ Milli Emniyet Teşkilâtınca yardıma çağırılan ve son derece açıkgöz bir kimse olan gazeteci Murat Davman,Sirkeci Garında,ikinci Dünya Harbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1956
  • M;AŞK HİKÂYESİ Yolumun üstüne çıkan kadın] I TEFRİKA No.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:j Ekrem,bir gece yoluna çıkan Mehtapla se-vişir.Kadının kocası Enis,o gece bir kazaya i j kurban gider.Ekrem,sözde şoför
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1956
  • Duvardaki resim HER gün gördüğüm duvarların birinde bir tablo asılıdır.Bir yaz ortası:Deniz mavi,gök mavi,her yerde bir mavi ışık.Yeşillikte,ağaçlarda,yerde.Yapan,tanınmış bir ressam değil ama eşref s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1956
  • ftİll-M ACA SOLDAN SAĞA:1 Geçimi zorlaştıran sebeplerden biri.2 Cüsseli Nüsk.3 GöKyüzü Mevcut.4 Kancık.5 Meşhur aspirin Üye.6 Bravo Bir gıda maddesi.7 Memo'nun hitabı Onarım,bayındırına.8 Güreşçi Beki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1956
  • K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Tehlikeli teşebbüslere girişmeyiniz.Paranızı sıkı tutunuz.Güzel bir haber gelecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Akşam,size tatlı bir sürpriz saklıyor.Sinirlerinizi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1956
  • ALLAH LİK ALİ BEY HlfA-OĞLUN TENBElMİŞ VEÜCİdifA SEN NEYİ İCAT ETMEK İSTERDİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1956
  • TOMB1K HELAL ET J$\^İ^Sr^a İl/ılı.W^ 4 Sn5t WP jâ£tt ^L^S 1 flK?îîÂv^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1956
  • BONCUK 3 m ij£3ga i ZEHİ^NIN SOyLEDiSİ RU Mü I MÜSABAKA KÖPEĞİ.SEKfiıyE Mİ İŞTİRAK VALLAHİ BİLMİYO-RUMnr V/AtîDİSNEY f AMMA DA KlRlTıYOZ BU HASPA,1 NE ŞILUK ŞEV S DEVAMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHN C.MURPHT ©0«5V KULPİN,VAHŞİCE SALDIRMAĞA DEVAM EDİYOR Ve SAĞ GÖZÜM)ARTİK i BOLT'u RİNGİN KENARINA SIKIŞTIRIYOR S7'M/75/Z S/S «410£ GÖZÜNÜ KORUMA& CALIŞAM BOLT,Bu SEFER KARNIMA MÜTHİŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.03.1956
  • n ¦¦¦¦MMİ IhNNMHİ r «ı^iPNiPiinnümmıiffR Her 100 liraya bir kur'a numarası IlAscilik-nİk DO&UBANK 1956 ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.03.1956
  • soğuk algınlığından mütevellit ağrılara karşı GÜNDE 6 ADET'E KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.03.1956
  • Bugünden itibaren Beşiktaş O U A I I A K ft 13 2 güzel yerli film birden:Kıymetli Edib HALİDE EDİP ADIVAR'ın YOL PALAS CİNAYETİ Uğur Başaran Altan Hanoğlu Bülent Oral A.Palay CİNGÖZ RECAİ Beyaz Cehenn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.03.1956
  • U.S.Â.'ya S-E-R-E-S-E-R'P-E gitmek varken neden oturarak gitmeli?PAA'ya münhasır bu pratik koltuklar arkaya yaslanarak yatak uzunlu» fanda açıldığından Amerika yolu insana daha yakın gelir.Arzu ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.03.1956
  • Çoım kediye ka2dntrsw& }ukat&an aşağı vaya tofian lağa 1)DÜNYANIN EN İYİ GAZOCAGI İngilizce SICAK demek)2)Nakil vasıtası 3)Maçta kullanılır.Çözdünüzse almayınız.Yukardaki bilmeceyi çözdünüzse sakın at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.03.1956
  • TUTUM BANKASİİ MART ÇEKİLİŞİNDE 10.000 LİRAYI 45410 NO.LU HESAP SAHİBİ BAY SADETTİN OCAĞI SÖNMEZ KAZANMIŞTIR I Tutum Bankasında yüz liralık hesap açarak I çekilişlere katılınız.Her yüz liraya bir kur'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.03.1956
  • Kişiye 50.000 Kişiye lOOOerlira N 1000 den fazla müşteriye çeşitli para ikramiyeleri GARANTİ BANKASI Miisleriıerini buîün «azalara karşı bedava sigorta ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.03.1956
  • füilliııef Sahibi;Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.03.1956
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUNU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden Kurumumuz Süreyyapaşa Sanatoryumunun 1956 yılı ihtiyacı olan tavuk ve sakadat kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.1 İhale 30/Mart/1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.03.1956
  • HİCRİ 1375 Şaban Pazartesi 19 MART 1 RUMÎ 1372 e 1956 Mart 6 VAKİİ VASATİ ezan!Güneş 6.06 1146 Öğle 12.22 6.02 ikindi 15.46 9.27 Aksam 18.20 12 00 Yatsı İmsak 19.50 4.26 131 10.06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.03.1956
  • Satılık Ziraat Âletleri istanbul 12.Sulh Hukuk Hâkimliğinden Dosya No:54/72 Mahkememizce tasfiyesine karar verilen müteveffa Muhtar Demoko terekesine dahil muhtelif mahallerde bulunan malların 22/3/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.03.1956
  • TEKLİF İSTEME İLANI Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesinden Malatya Pamuklu Sanayi Müessesesi ihtiyacı için 310 ton buğday nişastası alınacaktır.Bu işe iştirak edilmek üzere evsaf Şartnamesinin alım gu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.03.1956
  • t Profesyonel ligin son puan durumu Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Beşiktaş 11 8 2 1 33 15 18 G.Saray 10 7 2 1 31 11 16 F.Bahçe 10 5 4 1 17 7 14 Adalet 11 5 3 3 22 11 13 Beykoz 10 4 4 2 12 9 12 İ Spor 11 3 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1956
  • Ankaragücü dün Harbokulunu 58-54 yendi ANKARA,18 Hususî)Basketbol liginin en mühim karşılaşması bugün İstanbul hakemlerinden Osman Kermen ile Ankaralı Tevfik Artun idaresinde Karagücü ile Harpokulu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1956
  • I SAMİ ÖNEMLİ] F RAHPF'NİN İl K fi fi Oyuna hâkim başlayan Sarı lacivertliler.15 inci dakikada bunun semeresini aldılar.K.Nedim'in or-tasından istifade eden Hüsamettin,topu Istanbulspor kalesine doldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1956
  • ÇALIM ÜSTADI LEFIER'in HAYATI Yazan:HALIT TALAYER No.2 Bunun içindir ki,elele verip Lefter'i toptan uzaklaştırmaya çalıştılar.Ama ne hadlerine.Lefter her fırsat buluşunda,akşam yiyeceği dayağı bile gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1956
  • Hadi Nasır idareyi eline bizzat afdı Vefa Kulübü Başkanı Hadi Nasır dün futbolcularla bir hasbıhalde bulunmuştur.Takımın son muvaffakiyetsizlikleri üzerinde konuşan Hadi Nasır,şunları söylemiştir:Antr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1956
  • Ankara lig maçları ANKARA 18 HUSUSÎ)Lig maçlarına bugün iki sahada birden devam edilmiştir.19 Mayıs stadında oynanan profesyonel küme karşılaşmalarının ilkinde Hacettepe Otoyıldırım'ı 2-0,Gençlerbirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1956
  • vvvv?Ordu takımtmız 231 Mart'ta Lizbon'a hareket edecek Lizbon'daki Dünya Ordu-Jj lararası Şampiyonasına iştirak Jj edecek olan Ordu futbol ta-kuramız 23 mart cuma günü tayyare ile İstanbul'dan Liz-bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1956
  • BEŞİKTAŞ'IN İZMİR'DE MAÇINDA HÂDİSELER OLDU Siyah Beyazlılar dünkü maçta Altay'ı 3-0 mağlûp ettiler İZMİR,18 Beşiktaş bugün Altay ile yaptığı rövanş maçını 3-0 kazandı.Güneşli,fakat rüzgârlı havada Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1956
  • Millî takım yarın akşam gidiyor.Yarın akşam Lizbon'a hareket edecek olan millî taktmımtz hazırlıklarını henüz ikmal etmemiştir.Futbolcuların Lizbon'a gitme vizeleri yaptırılmamıştır.Antrenör Giovanni'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1956
  • GENÇ MİLLÎ NAMZETLERİN MAÇLARI BURSA 18 HUSUSÎ)Şehrimizde bulunan genç millî takım namzetleri,bugün Atatürk stadında biri istanbul karması,diğeri de Acar idmanla olmak üzere iki karşılaşma yaptılar.Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor