Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.03.1956
  • m Vtj/M IRÜÇHAN ÜNVERİ 16 MART 1G Mart Şehitleri,dün saat 15 de,Edirnckapı'daki Sakızağacı Şehitliğinde yapılan bir törenle anıl-v İn Mü I mıslardır.Törene kalabalık bir halk kitlesi,talebeler,askeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1956
  • İSTANBUL'A Diyar-ı-Kerim ÖENMELÎYMİŞ [Hususî Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'dan] ANKARA,16 Halil Güden adında bir vatandaş İstanbul Valiliğine tâyinin gecikmesi yüzünden İstanbul'un,hattâ 24 milyon vatandaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1956
  • Fiat artışına harsı tedbir Ticaret Vekili Fahri Ulaş fiat kontrolünü hızlandıracak yeni bir sistem arandığını söyledi Ticaret Vekili Fahri Ulaş,dün Ticaret Odası İdare Heyetiyle yaptığı toplantıdan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1956
  • ^f\7~"r~ S'um-jt.ı »HwwııwnMim;M*vıYWıı» n,4'an ıı/rtnlfaifnm'ı fnı^ıtıt OYUN 7AMANI!Makarlos'an ıtirUlmeahıden tonra Lefkoşe'deki B«g VI vn lıHmHnii piskoposluk binası bomboş kalmıştır.Bununla berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1956
  • ğ#;İ x W*i-Ş®K,Humbaracı'nın Rus casusları için ifşaatı [TÜRK HABERLER AJANSI] LONDRA,16 Bugünkü Daily Mail gazetesi,Aslan Humbaracı'dan alındığı kaydiyle,Rus ajanlarının Türkiye ve Orta Şarktaki faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1956
  • G.H.P.liler dün Çanakkale'de Emin Kalafat'a çattı [Hususi Muhabirimiz Necmettin Şenay'dan] ÇANAKKALE,16 C.H.P.Genel Kurul üyelerinden Malatya mebusu Kâmil Kırıkoğlu,Kars mebusu Hasan Erdoğan ve Kars m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1956
  • GOKAY «BEN NİMET BİR BELEDİYE REİSİYİM.DEDİ.KÜFRAN-I NİMET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1956
  • Elâzığ'da havalar birdenbire bozdu ölükbaşı kar altında konuştu C.M.P.lideri konuşmasını tele aldırdı ve nutku takip edenlere "Konuşmamda suç unsuru var mı„ diye sordu [Hususî surette gönderdiğimi* ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1956
  • aşvekil Pakistanda bir hafta kalacak olan Menderes'e Köprülü refakat edecek Menderes,Moskova'ya da davet edilecekmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1956
  • Başvekil Adnan Menderes,beraberinde Hariciye Vekili Prof.Fuat Köprülü olduğu halde bugece saat 20.30 da uçakla Pakistana gidecektir.Başvekile bu seyahatinde Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi Muharrem Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1956
  • süren grev yapıldı Okul ve fabrikalar kapatıldı,seyrüsefer durduruldu.Kıbrıs'ta ve Atina'da kanlı çarpışmalar oldu [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] Makarios'un sürgüne gönderilmesini protesto maksadiyle dün Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • 1 Kaygusuzlar adası Ufak bir firkateyn,ufak bir adaya yanaştı.Şimdiye kadar kimsenin ismini duymadığı,dünya ile alâkasını kesmiş bir ada.Vapurdan evvelâ kara sakallı,kara cüppeli bir adam indi.Onu üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • 7 GÜZEL ESER SİYAH DANTELLİ SEMSİYE.ROMAN 2 LİRA] KANLI DÜĞÜN.cw„*2 v Hafeze£Jal*Uİ/ti Oia'l/ktieÂlmStlûtıgı leteı Üıes/neı/MANZUM 11/MASAL 1/3 MANZUM O 1/PİYES L/2 TARİHİ ROMAN 1/2 ŞAH NAZAR.GÖK KORS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 1230 Salon orkestralarından hafif müzik 13.00 Şarkılar.Muallâ Gökçay 13.30 Saz eserleri 1345 Haberler 14.00 Şarkılar.Mürşide Şener 14.20 Haftanın programı 14.30 Cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • B 0 I 16 Şubat 1» 1 M* ğ» " ti Cuma SERBEST ALTIN FİATLARl Cumhuriyet 79.50—79.70 Reşat 91.50—91.75 Vahit 77.00—77.25 Hamit 77.00—77.25 Aziz 76.50—76.75 Gulden Hollanda 75.00—75.10 Külce 11.78—11.80 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • EN ESKİ VE EN GÜZEL PEKOS BİLL Sayfalarını Arttırarak VE Bisiklet,Radyo,Dolmakalem gibi Hediyeler vereceği Zengin Bir ikramiye %î I Tertip Ederek BUGtJNCIKTI İM vi 2537
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • M E V L İ D Hünkâr imamı Halil Avni efendi torunu Bahriye Feriklerinden Sami Paşa kızı Dr.Refi bey eşi Fransızca muallimi merhume Handan Seyhanın annesi muhterem büyüğümüz,Fatma Müfide Hanımın vefatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • Tedavüldeki para bir miktar azaldı Merkez Bankasının hazırladığı istatistiğe göre,tedavüldeki para miktarı 2 milyar 41 milyon 660 bin 323 liradır.Bir hafta önceki miktara nazaran emisyonda 29 milyon l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • Y ü k ç ü I e r kongresf yarın yapılıyor Yükçüler Derneğinin yarın Spor ve Sergi Sarayında yapılacak yıllık kongresinin çok hararetli geçeceği anlaşılmaktadır.Kongrede hamal kâhyaları ile hamallardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • 7 tacirin duruşmasına dün başlandı 7 tacir,fahiş fiatla mal Batmak suçundan dolayı adliyeye verilmiş duruşmalarına dün 9.Asliye Ceza mahkemesinde başlanmıştır.Duruşma başka güne bırakılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASI GENEL KURULU TOPLANDI.BANKANIN 2.042.559.95 TL.KÂR YAPTIĞI GÖRÜLDÜ Türkiye Kredi Bankası A-O.nın 8.nci Genel Kurul toplantısı,yönetim kurulu başkanı B.Şakir Kesebir'ın başkanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92»:«Lükres Borjiya» Martine Carol Renkli.MELEK Tel:44 08 ı x «Yan Sokaklar Kral:çesi» Sophia Loreıi ATLAS Tel:44 08 3.V «Esrarlı Define» Chaı ton Hoston Renkli.VENİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • Almanya'dan getirilen balıklar İznik Gölünü üretilecek Memleketimizde göl balıkçılı' nın geliştirilmesi için teşebbüse j çilmiştir.Hidrobiyoloji Enstit-tarafından Avusturya ve Alman.dan ithal edilen K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • I Yeni resim ve her çeşit yeni m İZDE yeni sanılan resim ve edebiyat çı-|Ly ğırlarının kırk,elli senelik mazileri vardır.Picasso yetmiş yaşını geçmiştir.Bir E genç okuyucunun mektubunda olduğu gibi,on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • KISA HABERLER ESNAF Kredi Kefalet Kooperatifinin yıllık kongresi yarın saat 10 dan itibaren Aksaraydaki Türk Ocağı salonunda yayılacaktır.0 DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 260.296 lira tutarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • İktisat Fakültesinde Dekan seçimi bugün İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi yeni Dekan seçimi bugün saat 11 de yapılacaktır.Normal Dekanlık müddetini doldurmuş olan İktisat Fakültesi Dekanı Prof.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • Otomobil lâstiği hırsızlığı arttı izmit Valiliği emrine tahsis olunan kamyon lâstiklerini götürmekte olan kamyon iki hırsız tarafından soyulmuştur.Cevdet Bıyıklı ve Metin Birsan adındaki suçlular,idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • Bahar Bayramına Belediye karışmamaya karar verdi Gülhane Parkındaki eğlenceler döner sermayeli bir teşekkül tarafından idare edilecek Gülhane Parkında yaz aylarında tertiplenmekte olan Bahar ve Çiçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • Eyüp'ün Kırkçeşme suları dün açıldı Dört ay önce,sıhhate zararlı görüldüğü için,suları kesilen Eyübün Kırkçeşmeleri dün saat 12 de Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay tarafından törenle açılmıştır.Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • AYTEN ve İLHAN GEN CER HER AKŞAM Taksim Belediye Gazinosu PAVYONUNDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • Türk Yapı Bankasının bir açıklaması Bir bankanın neşrettiği bir mecmuaya abone olanlara arsa vâdettiği,fakat vaadini yerine getirmediği için savcılığa vâki ihbar üzerine tahkikat açıldığını bildirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • Okullarda ikinci dinlenme tatili başlıyor İlk,orta,lise,ticaret liseleri,sanat okulları,meslek,azınlık ve ecnebi okullarında ikinci dinlenme tatili,önümüzdeki pazartesi sabahından itibaren başlayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • Gecekonducular dün Valiye dertlerini döktüler Kazlıçeşme gecekondu mahallesi muhtarlarından müteşekkil bir heyet dün Vali Gökayı ziyaret ederek,gecekondu sâkinlerinin dileklerini bildirmişlerdir.Muhta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • Otomobilde silâh atan bir sarhoş yakalandı Sirkecide bir otelde kalmakta olan Rıfat Çilekçi adında biri,dün sabaha karşı sarhoş bir vaziyette,taksi ile Tünel caddesinden geçerken tabanca ile havaya bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • Ucuz halk lokantaları çoğaltılıyor Israrla zam isteyen ve ev-velki gün yaptıkları toplantıda Belediyeye şiddetle çatan lokantacılara Belediyenin ilk cevabı yeni bir «Ucuz halk I lokantası» açmak karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • Garip bir dâvanın duruşması başladı f 7 Mahkemeye başvuran bir adam:"Karımın karnındaki çocuk benim değildir,diyor Son yılların en garip dâvası 9 uncu Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmektedir.Buraya mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • 200 kişiye trafik cezası kesildi Trafik Müdürlüğü dün sabah saat 8 ile 10 arasında,Sirkeci,Karaköy ve Saraçhanede bir trafik kontrolü yapmıştır.Kontrol sonunda ışıklara riayet etmeyen 200 den fazla ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • Sahte diplomalı memur Ağırcezaya verildi Sahabettin Folayi» 'SSı aşmasına dün 4 üncü-AğYrceza mahkemesinde de"vafri edilmiştir.Muhtelif dairelerde sahte diploma ile memurluk yaptığı iddia olunan maznu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • Plâstik çiler Sanayi Odasından şikâyetçi Plâstikçiler Derneği şimdiye kadar Sanayi Odası vasıtasıyla yapılan plâstik ham maddesi tevziatının Vilâyet eliyle yapılması huşunda ilgili makamlara baş vurmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1956
  • Bakkallar MI g r o s' I a rekabete hazırlanıyorlar Şehrimiz Bakkallar Derneğinin Migrosla rekabet etmek için kurmaya karar verdiği şirket hususunda ilk toplantı dün Esnaf Hanında yapılmıştır.Bu toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • i-'1 *xs^sr~»wa ^s!''is^' BANA SOR Esmer mi,sarışın mı?Recal F.Ankara)galiba erken endişeye kapılmış.Yaşını,başını yazmamış ama,ifadesinden hayli genç olduğu anlaşılıyor.Şu suali sormuş:«Esmerlerle mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • MEŞUM KADIN.Munis yüzlü Mitzi Gaynor «Kuşlar ve Arılar» adlı bir filmde nıeğ'um kadın rolü yapmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • Foster Dulles Çankayşek ile görüşecek IANADOLU AJANSI] TAİPEH,16 Amerika Hariciye Vekili John Foster Dulles bu sabah mahalli saatle 12 de Manilla'dan Taipeh'e gelmiştir.Dulles 24 saatlik ziyareti esna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • CİCİ CAN HURİYEYf TELEVİZYON İLE aÜCAN'l TAKİP E DEKKEN ft-KA KM İŞTİK CÎCrCAN i'SF MA?5£MTf NİN DULLARIMDAN,Y/NE KL/U KIL IÖINA GİREREK KAÇMIŞ Tl.GSÇ KALDIN SH/RlZA f NEREDE İSE 5AFAK SÖKE Cbk/HADf C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • BU m ıs Gece güneşi GENERAL ELECTRIC ampulü BOL IŞIK VERİR-FAZLA DAYANIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • Yalova'da bakır madeni bulundu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] YALOVA 16 Termal Çınarcık sahalarında,sondajlar neticesinde zengin oldukları anlaşılan bakır ve kurşun damarları bulunmuştur.İzni müteakip,işletm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • Macaristan SEL 411 m D A Tuna'nın bütün memleket boyunca taşan sularını durdurmak için 40 bin kişi seferber oldu [ANADOLU AJANSİ] VİYANA,16 Tunanın taşmasın dan ileri gelen seller Macaristan'da 1838 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • PARİS'E YAZ DÜŞTÜ [A.P.Paris'liler,8 mart sabahı yataklarından kalkıp da,şehrin en meşhur cad" delerinden birinde,yanlarında sıkt sıkıya giyinmiş üç e^Jcek bulunan yedi mayolu kızın arzı endam ettiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • ıııııııifiıKMıııııııınniHimıııır.TAKVİMDE BİR YAPRÂ Bir "Nevha,için.Vecihe Ekrem Şerif Hanımefendiye AZİZ oğlunuz Yaman beyin,kaderin amansız bir darbesiyle ziyâı sizi teselli kabul etmez bir derde gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • Cezayir'de bir günde 15 çarpışma oldu 37 mukavemetçinin öldürüldüğü çarpışmalara Fransız hava kuvvetleri de iştirak etti [ANADOLU AJANSI] CEZAYİR,16 Cezayirde hâdiseler birdenbire harb şeklini almış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • Fransa,Tunus' un istiklâlini tanıyacak [ANADOLU AJANSI] PARİS,16 Fransa Hariciye Vekili Christian Pineau,bugün Tunus Başvekil yardımcısı Beki Ladgam ile görüşmüştür.Yetkili kaynaklardan öğrenildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • Karaosmanoğlu Ankara'ya gitti İzmirdert evvelki gün şehrimize gelen Hürriyet Partisi Genel Başkanı Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu dün otomobille Ankara'ya gitmiştir.Karaosmanoğlu pazartesi günü,partinin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • AMERİKAN YARDIMI [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,16 Beyaz Saraydan bildirildiğine göre,Başkan Eisenhower,yabancı memleketlere yardım programları hakkındaki hususî mesajım kongreye önümüzdeki hafta göndere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • W;[İLHAN DEMİREL] GALİRA HAKİ II AR ^'''2 9ram kalıve için kuyruk,bir metre patiska için kuyruk,otobüse binmek ün llnıiLILnri iç{n jİUVTUıCt Galiba en kestirme yolu,Hazreü Eyüp Sultan'ın kapısında,dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • Orta Doğu'da harb çıkarsa önlenecek Amerika,İngiltere ve Fransa Washington müzakerelerinde bir harbi önlemek üzere gerekli plânları hazırladı lASSOCtATED PRESS] LONDRA,16 Amerika,İngiltere ve Fransa h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • Ife Spr' IUSIS1 AMERİKA'DA 3 AV York Her«(d lYjbune» gazetesinin geçenlerde tertiplediği bir yaz% müsabakasında muvajjnk olan Salih Sezgin adında genç bir Türk talebesi,halen gazete kc*»bına Amerika'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1956
  • «Hep yarın» romanını niçin ve nasıl yazdım "Arlık yüküne dayanamadığını hayalımın sırlarını bölüşmek isliyorum,diyen genç kadın hiç durmadan anlatıyordu.Kapı çalındı.Açtım.Karşımda tanımadığım genç bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.03.1956
  • OĞLAK BURCU it [22 Aralık 20 Ocak] lâm Bu sabah,sevdiğinizin n/usunu yapmaya çalı-siniz.Muhitinizde sami-mi bir hava yaratmaya bakını/KOVA BUKCU [21 Ocak 19 Şubat] Epeydir üzüldüğünüz ıı i i sona er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1956
  • SOLDAN SAĞA:I 23456789 1 Bir ısıtma vâ-sılası,z Sözüm ona başşehir Bir işaret 2 sıfatı.3 İspirtolu koku esansı.4 Bir 3 giyecek.5 Niğde ile A arasında eşek yolcu-luğu meşhurdur Bir çeşit pamuk.6 Al-6 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan R E F İ C E V A D ULUNAY Tefrika No.175 Biz Kadıköyünde oturuyoruz.Bugün Cumartesi olduğu için Ömeri mektepten aldım,eve gidiyoruz.Ömer;gayet terbiyeli' bir eçlâ-ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1956
  • İNGÖİ MERİHTE Yazan:SERVER BEDİ Peki.Haydi bakalım öyleyse.İs başına xvn O gece bütün servisler çalışıyor,on,on beş dakikada bir dahili telefonla Cingöze malûmat veriyordu:Saat on ikiyi beş geçe,Cemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1956
  • i İçimin şeytanı BİR toplulukta birkaç saat.Süzme bir topluluk.Çoğu,paranın zevk imbiğinden süzülmüş.Paris modellerinden birini yaprak yaprak çevirir gibisi-niz.Her kadın,bir yaprağı,i Defilede gibisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1956
  • NASIL KOCA BULMALI YAZAN:ÇORA CARLYSLE [Bıı yazının Türkiye'de telif hakkı MİLLİYET'e aittir] EVLENME İLE BİTEN "AŞK,GÜZELDİR Güzel doğmayan kadınların başlarını önlerine eğip kötü kötü düşünmelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1956
  • ^lülilllllllllliriHlIHÜMlilllülMIIL:TEFRİKA No.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Ekran,arabasını durduran Mehtab'ı istedi-ği yare kadar götürür.Fakat o gece genç ka-EE dinin kocası bir kazaya kurban gider.Meh-S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1956
  • BONCUK «e İJEBSlN PÜSKÜL.SEMİMLE BİRAZ.OOwA$SAıC MI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1956
  • TOMTB1K 1PAKAT TAM BU ANDA BİZİMKİLER.DAZLAĞIN ELİNE ES/R DüşüyozDu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1956
  • JOHNNY HA IVVAL.U NEREDE SAKtANDlötNİ S^.NA SÖYLESEYDİ Bj KATii-LES.ONj UÇAKTAN ATAMAZ-J5TE GELİYORUZ BEM RAOYO İLE" KÛNUSACAG'M SEM SAKIM BİR.AKSlÜK C KARMA L X^:S GEMERAU Ç KONUŞUYOR.SESİMİ DUYuYO.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1956
  • Hu ESMADA ÇİFTLİKTE AfAAM AMCACIĞIM BENİ FAZLA SIKMA VÜCUDUM YABA BEKE İÇİNDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1956
  • 6Ön£ BİR KAKA KEDİ GÖM-MÜŞ,VE BAŞIMA BlR BELA GELECEK n DEMİŞ-TİN C-2 Wt JLT-C H V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • OPON faydalıdır!OPON y fi&ÜtUtii ^aş,adale,6İnir,romatizma,siyatik ağrılarına karşı ftx ;X\X\ X\vX-"X t;X:X;X-x-X:XvX:X:X:x vX-x:xx OPON bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında OPON soğuk algınlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • İŞÇİ SİGORTALARI KUBtmU İstanbul Satınalma Müdürlüğünden Kurumumuz Süreyyapaşa Sanatoryumunun 1956 yılı ihtiyacı olan tavuk ve sakadat kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.1 İhale 30/Mart/1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • ÇAKMAK HaHalık Siyası Mecmua 2 nci Sayısı BUGÜN ÇIKTI Başyazarı Dr.Cezmi TÜRK İlk sayısı büyük bir alâka ile karşılanan ÇAKMAK'm 2.nci sayısında neler var ORTA DOĞU KAYNIYOR ÇELİKBAŞ'ın RÜYASI 10 MİL-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • FÜillâııef i a lı ı O Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Bauld tğı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • r A HİCRİ 1375 Şaban Cumartesi 17 MART RUMÎ 1372 4 1956 Mart 4 VAKİİ VASATÎ EZANÎ Güneş 6.09 1151 Ogle 12.22 6.05 ikindi 15.45 9.28 Akşam 18.18 12.00 Yatsı 19.48 1.31 İmsak 4.30 10.12 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • Alâkalı Tüccarların Nazarı Dikkatine Adana Üzbucak İplik ve Bez Fabrikamızın Adana Telefon No.su J ü04 I I İstanbul Telefon No.su 444354 olup isteklerinize cevap alacağınız bu numaraları rehberleriniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • BAYAR,SÂRIYAR BARAJİNİ GEZDİ [ANADOLU AJANSİ] ANKARA,16 Reisicumhur Celâl Bayar dün Beypazarı halkı ile yaptığı bir hasbıhalden sonra Sarıyar Barajına giderek tetkiklerde bulunmuştur.Reisicumhura veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • İzmir'de bir katar yoldan çıktı [Husus!Muhabirimiz Ekrem Bahbek'den] BALIKESİR,16 Bugün şehrimizde bir tren kazası olmuş ve bir katar yoldan çıkarak devrilmiştir Kazada katarın dokuz vagonu içindeki o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • C.H.P.liler dün Emin Kalafat'a çattı Baştarafı birincide zanlık yapanları,partiyi şahsî menfaatlere âlet edenlere ergeç lâzım gelen şamarı vurur.Bundan sonra şahsî hücumlara geçen Hasan Erdoğan,bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • İstanbul'a "Diyarı 1 Kerim,denilmeliymiş t Baştarafı birincide Avrupa ile Asya'nın milyonlarını İstanbul'da toplayacak muazzam bir projeye sahib bulunmaktadır.Bu projeden Prost ile Hösner'e bahsettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • Bölükb altında t Baştarajı birincide halefette bulunduğu devirlerde verdiği demeçleri,konuşmaları,mesnet ittihaz etti.Bütün konuşması boyunca Menderes'e çatan Bölükbaşı,malî saha tenkitlerinde,iktidar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • M Binlerce kremli köpüğün cildinize getireceği cazibe ve güzelliğinizi bir kat daha arttırır.Banyo ve lavabonuzda kremli Puro Tuvalet Sabunu kullanınız.Puro vücudun krem ihtiyacını karşılar.cildinizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • Etibank İstanbul Şubesinden:39x74 eb'adında 16000 adet kanaviçe torba satılacaktır.Numunesi satınalma servisimizden görülebilir.Tekliflerin kapalı zarf içinde 23.3.956 tarihinde saat 12 ye kadar şubem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • CEHENNEM KAPISI?ŞAHESERİNİ 21 MARTTAN İTİBAREN GÖSTERMEK ŞEREFİNİ LÜKS SİNEMASI KAZANDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • kişilik aileyi RAHATÇA BARINDIRABİLİR.Türkiye ÎŞ Bankası ikramiye evleri,ikişer,katlı,bahçeli ve bodrumlu olup,oturma,yemek,yatak odaları,kullanışlı mutfağı,banyosu,tuvaleti ve balkonları ile 7 kişili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • 191 Polis Stajyeri dün kur'a çekti Polis Okulunun 72.döneminden mezun olan 191 polis stajyeri dün kuralarını çekmişlerdir.43 vilâyete gidecek öğrenciler bugün Taksim Âbidesine bir çelenk koyacaklar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • Mudanya Belediye Riyasetinden 1 Mudanya Belediyesine ait hâlen faal durumda olan 15 atmosfer tazyikli alev borulu 110 beygir takatında 300 devirli buhar kurutucu tertibatlı Wolf fabrikası 1939 mâmûlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • İstinye Tersanesi Müdürlüğünden 1 Tersanemizde teraküm etmiş olan 4 ton kadar hurda prinç talaşları ile 150 çift eski kaynakçı meşin eldiven,100 çift eski lâstik çizme 3 adet eski can kurtaran simidi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • 700 X 16 6 kat O 0 0 D R İ C H lâstikleri havi 3 tonluk römorkların ucuz fiatmı İstanbul 444354 ve Adana 3162 telefon numaralarından öğrenin.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • İNŞAAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE 115 mm.genişlikte 600 ve 950 mm.boyunda Kalorifer Radyatörleri Gelmiştir.Derhal teslim edilir.SAKI CANLISOY Bankalar caddesi No.75/77 Bunge Han kat 3 Galata—İSTANBUL Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1956
  • âdapazarın'da bir tepe kayıyor [Hususî Muhabirimizi Vahdettin KOLLARKILIÇ'danl ADAPAZARI,16 Karasu ka-1 zasının Paralı köyünde,geçen ayın 20 sindenberi 200 dönümlük büyük bir yer geceli gündüzlü korku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.03.1956
  • [SAMI ONEMLI1 G.SARAY'IN DÜNKÜ ÇALIŞMASI ^TT^uS^!ut s 1530 da hafif bir antrenman yapmışlardır.Kulturjızık ve koşu halinde geçen çalışma çok kısa sürmüştür.Yukarıda,Rober ile Isfendiyarhn birbirleriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • İspanya'ya transfer olacak oyuncu Kopa değil,L u k a c imiş:[TÜRKTELJ PARİS,16 Fransız günlük spor gazetelerinden L'Equipe'in bildirdiğine göre,İspanya'ya transfer olacak olan meşhur futbolcu Kopa değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • [A.P.J RARTÛN GALİP Londra'da 23 martta yapılan İngiltere ağır sıklet boks şampiyonluğu karşılaşmasında Ron Barton sekizinci ravuntda rakibi West tjatn't nakavt ederek mağlûp etmiştir.Renim,Barton'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • "GÜNEY AMERİKA FUTBOLUNU YERİNDE SEYRETMEK UZ Avusturya'nın büyük otoritesi Walter Nausch,gençliğin iyi futbol oynama imkânlarının G.Amerika'da Avrupa'dan daha fazla olduğunu söylüyor Hususî Muhabirim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • TÜRK MACAR maçının faühüsi BURSA,16 Budapeşte Radyosunun tertip ettiği Türk Macar millî maçı tahmin müsabakasında Merinos fabrikasında memur bulunan Muazzez Yamnnoğlu ismindeki gene kız üçüncülüğü kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • Fenerbahçe,dün antrenman yaptı Pazar günü Istanbulsporla lig maçı oynayacak olan Fenerbahçeliler dün de kendi sahalarında hafif bir antrenman yapmışlardır.Antrenör Fikret Arıcan takımda oynaması ihtim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • Merkez istişare Heyeti toplantısı tferi kaldı.30 Mart Cuma günü Ankara'da oplanması icabeden Merkez istişare Hey'etinin bu toplantısı bazı zaruriyetler dolayısiyle geri bırakılmıştır.2 Nisan 1956 paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • Basket Milli Takımımız flmerikaya davet edildi Henüz resmen teyit edilmeyen habere göre takımımız yaz aylarında Amerika'ya gidecek Öğrendiğimize göre,önümüzdeki yaz aylarında basketbol millî takımımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • ALTAN TURHAN TEZOL Fenerin devi pota altında Bu gece Fenerbahçe'yi terleteeth Şampiyonluk üzerine iesir edecek olan mühim maç F.BAHÇE Modaspor Gecenin diğer maçları G.Saray Teknik Üniversite,Karagücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • Austria,Güney Amerika turnesinde Meksika'nın Oro takımını 2-1 yenerken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • Çek güreşçileri gelmek istiyor Çek Federasyonu bir telgrafla Dünya Kupasına iştirak şartlarını sordu Haziran ayında şehrimizde yapılacak olan Dünya Güreş Kupası müsabakalarına Polonya'nm iştirak edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • Altaylı Bayram Macaristan'a gidecek İZMİR,16 Hususî)Hâlen Altay takımının kaptanı bulunan tanınmış futbolculardan Bayram,Macaristan'a antrenör kursuna gidecektir.Bayram Budapeştede tek seçici Sebes'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • Fenerbahçe i idare heyeti yalanlıyor Dün bir sabah refikimizde Fenerbahçe kulübü ile idareciler arasında ihtilâf çıklığı ve istenilen para verilmezse ismi geçen futbolcuların takımda oynayamıyacakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • ORDU TAKIMI antrenman yaptı Yeşilköyde kampta bulunan Ordu millî takım futbolcuları dün kapalı salonda kültür-fizik hareketleri yapmışlardır.Bir saat kadar süren çalışmalara kendi takımlarında oynayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • GÜREŞ SEÇME müsabakaları Türkiye Greko Romen güreş birinciliklerine iştirak edecek olan İstanbul takımını tesbit etmek maksadiyle bugün ve yarın bütün kulüplerin iştirakiyle bir seçme müsabakası yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • izmirli Ergun'a şimdi de Vefa talip Adalet şartlarını bildirirken Vefalı bir idareci de Ergun'un peşinde dolaşıyormuş İzmir Karşıyaka kulübü futbolcusu Ergunun İstanbul kulüplerinden birine transfer o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ 1 BEŞİKTAŞ İZMİR'E GİTTİiki maç «°pmafc üzere d*n B.eşiktaş futbol takımı uçakla İzmire gitmiştir.Kafilede millî takım kampında bulunan futbolcular da vardır.Millî futbolcular en geç paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • F.Bahçe Haysiyet Divânı 32.toplantısını yaptı Fenerbahçe spor kulübü haysiyet divânı dün 32.toplantısını yapmıştır.Bilindiği gibi bugüne kadar yapılan bu 32.toplantı Haysiyet Divânına sevkedilen kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1956
  • Dünya Voleybol şampiyonasına 25 takım katılıyor ITÜRKTEL] PARİS,16 Bu sene burada 30 ağustos ile 12 eylül tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Voleybol şampiyonasına daha şimdiden 25 müsbet cevap g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor