Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.03.1956
  • KRALLAR GEMİSİ GİTTİ IRUÇHAN UNVERj İstanbul'a 138 turist getiren Yunan Bandralı «Agamemnon» gemisi dün gece karasularımızdan ayrılmıştır.Gecen yıl,Akdenizde kral aileleri için yaptığı bir »elerden de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1956
  • IUSISI Yeni bir Hava Okulu Yeni adıyla «Tin k Hava Yolları Anonim Ortaklığı» Amerika'lı uzmanların iştirakiyle bir «Trafik ve Satış Eğitim Okulu» tesis etmiştir.Açılış merasimi bugün yapılan okul hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1956
  • HAYATIMIN 20 YILINI yCpİpİM uçakla şehrimize w tnınını gelen Rcşal.ın gelini «kocasının da memleket hasretiyle yandığını söylemiş Yukarda)ve 11 il Kında kuzeni Nesi imli ortada)ile aile alhümunu karış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1956
  • ingiliz Başvekili Edenin dün Avam Kamarasında verdiği kat'î teminat «Kıbrıs için rızasını almak şarttır» Eden,"Türkiyenin müdafaasında Kıbrıs çok mühimdir.Değişiklik yapılırsa Türkiye'nin de Lozan anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1956
  • 7 NCİ KORE BİRLİĞİ İZMİR'E GİTTİ 7 nC!K°re İstanbul'dan katılacak birlikler,dün sabah gSSO* RrtSmındımümessilleri ile kalabalık hi-ı,aıu ü*ı w a] Il.an îwr,ak merasimle toplanma yeri olan Seferihisar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1956
  • Selanik dâvası yeni safhada [Hususî Muhabirimiz İSMAİL ATTİLÂ'dan] ANKARA,14 Selanik'te Atatürkün evine atılan bomba hâdisesi bütün çıplaklığı ile meydana çıkmıştır.Yunan Adlî makamları tarafından hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1956
  • TIBBİYE' nin 750 inci YILI dün kutlandı Memleketimizde Tıbbiyenin kuruluşunun 750 nci yıldönümü,dün saat 10 da Fen Fakültesi konferans salonunda yapılan bir törenle kutlanmıştır.Vali ve Belediye Reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1956
  • Uzunköprü yine sel tehdidi altında [Hususi Muhabirimiz Mustafa GÜRSES'den] UZUNKÖPRÜ,14 Birkaç günden beri yağmakta olan kar,dün yerini şiddetli yağmura bırakmıştır.Ergene nehri,Balkanlardan ve diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1956
  • Tüccar «Bizi dinleselerdi pahalılık olmazdı» diyor Dün şehrimize gelen Ticaret Vekili dış ticaret rejiminin,ticaret âleminin seyrine göre tatbik edileceğini bildirdi İstanbul Tüccar Derneğinin dün yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1956
  • bildiği VVindsor Düşesi'nin HÂTIRALARI Bundan takriben 20 sene evvel,bir KADIN,dünyanın en büyük İmparatorluğunun tacını giymiş olan KRALIN kalbini fethetmiş ve onu aşk uğruna taht tan feragat etmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1956
  • 0$ YANAN UÇAĞIMIZ Evvelki BÜn Bursa Top,H A,avl üzerinde talim uçuğu yapmakta olan iki «Topçu irtibat» uçağımızdan biri selâm turu yaptığı sırada yanarak düşmüş ve pilotu İ7 yaşındaki Üsteğmen Turhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1956
  • C.H.P.EĞEDE kampanya acıyor Rauf Onursal,CHP.yi karada titreyen balığa benzetti,Hürriyet Partisini ise mevki düşkünlüğü ile itham etti HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)İZMİR,14 Muğla Denizli,Aydın,Manisa ve İzmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1956
  • BÖLÜKBAŞI RAHATSIZ Hususî suretle gönderdiğimi/arkadaşımız Ümit Deniz'denJ KIRIKKALE,14 C.M.P.nin propaganda kampanyasını açmak i üzere yola çıkan Genel Başkan Os-I man Bölükbaşı ve Ahmet Bilgin bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • BERİN DİYOR Kİ:Geçen hafta Küçük Sahnede bir San konseri dinledik,fakat her nedense müzik kritikleri ve gazetelerin san'at sütunları bu konseri pek sessiz ve sedasız geçtiler.Güner Arpağ,Konservatuar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • VATANDAŞ!TORİK YE!Sular neden kesildi?Dayan başarırsın!DP.den istifa mektupları AKBABA'NIN BUGÜNKÜ SAYISI Evinizi bir hafta kahkahayla dolduracaktır!AKBABA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • KLASİK BATI MÜZİĞİ KLASİK BATI MÜZİĞİ KLASİK BATI MÜZİĞİ Bestekâr Mozart,kız kardeşi ve babasmle berabo VVÛFGANG AMADEUS MOZART I cinde bulunduğumuz sene bütün dünya tarafından Mozart senesi olarak ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Öğle müziği.Arnold Bax:«Tlntagel» Senfonik sür.Nikola Rimski Korsakof:«Skazka» Bir masal.13.00 Şarkılar.Radife Erten 13.30 Türküler.Fatma Türkân 13.45 Haberler 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • c SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)«Lükres Borjiya» Martine Carol Renkli.MELEK Tel:44 08 t 8 cYan Sokaklar Kraliçesi» Sophla Loren.ATLAS Tel:44 08 35)«Esrarlı Define» Charlton Heston Renkli.YENİ ME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • Esnaf,vergi ödemek)tereddüt ediyor Bu ay içinde ödenmesi gerekf esnaf vergisinin kiralara yapÜT son zamlara göre hesaplanması w hetine gidilmesi üzerine,esna* büyük bir kısmı vergi daireleri| müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • C.H.P.Cevdet Özgü aleyhine dâva açıyor Pazar günü Bakırköyde Mahmti diye Bucağında yapılacak muhtî seçimleri dolayısiyle D.P.nin bi kaç gün evvel burada yaptığı bj;siyasî toplantıda konuşan D.P.u çe İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • I Namuslu olmak faciası TİCARET Borsası Umumi Kâtibi Ferit Metinsoy'u tanımam.Tanıyanlardan dinledim:Namuslu adam,vekarlı adam,kâ-E mil adam örneklerinden biridir.Ahlâkî meziyet-lerini saymakla bitire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • TTzun Yıllardanberi Foto Operatörlüğünü yaptığım FO-TO SABAH Müessesesinden ayrılıp kendi nam ve hesabıma,Konak Oteli karşısı Çiçekçi Sapunçakis binasında ŞAFAK FOTOĞRAF STÜDYOSUnamı altında faaliyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • a AŞİYAN Müzesi,tamirat dolayısiy-m ELMADAG'c.a Sazlıdere sokağında le muvakkat bir zaman için ziyaretçi-19 numarada marangozluk yapan Araç lere kapatılmıştır.Akdere,sağ elini bıçkı makinesine kap S P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • Bremen limanında kavga çıkaran Türk gemicileri Fethi adında birisini bıçaklayan iki kişi dün Almanya'dan uçakla şehrimize getirildi Bremen limanında bir Türk gemisinde cerayan eden bir hâdise,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • Haydarpaşa hastanesinde oksijen tüpü infilâk etti Haydarpaşa Numune Hastahanesinin Dahiliye servisinde bulunan bir oksijen tüpü,dün birdenbire büyük bir gürültü ile infilâk etmiştirinfilâk hiç bir müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • İşinden çıkarıldığı için intihar etmiş Eski Emniyet Umum Müdürü Ethem Yetkiner'in,Şişli'de Zafer sokağında 5/1 numaralı evinde,bir intihar hâdisesi olmuştur.Burada kiracı olarak oturan Behiye Altınmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • Tavukçuluk kursu açılacak İstanbul Teknik Ziraat Müdürlüğü tarafından 10 gün devam edecek olan bir tavukçuluk kursu açılacaktır.Tavuk bakımı ve hastalıkları üzerinde kursiyerlere bilgi verecek olan ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • Vefa Lisesinin 84 üncü kuruluş yıldönümü Vefa Lisesinin kuruluşunun 84üncü yıldönümü,önümüzdeki cumartesi günü saat 15 de okulda yapılacak olan bir törelne kutlanacaktır.Ayrıca,bugün,Vefalı'lann meşhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • Dün dokuz esnaf Adliyeye sevkedildi Vilâyet İhtikârı Tetkik Komisyonu dün sabah Vali Muavini Vefik Kitapçıgil'in riyasetinde toplanmıştır.Komisyon,9 esnafı ihtikâr ve etiket mecburiyetine riayetsizlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • ŞUBAT AYINDA EVLENENLER Geçen şubat ayı içinde şehrimizde 826 çift evlenmiştir.Diğer taraftan,Eminönü Evlendirme Memurluğu dün Şehzadebaşında Belediye Sarayı inşaatı yanındaki apartmana taşınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • 5 komiser muavini ile 20 polis Şark'a gidiyor İstanbul Emniyet teşkilâtına mensup 5 komiser muavini ile 20 polis memurunun,Şark vilâyetlerine nakillerine ait tamim,dün Emniyet Müdürlüğüne gelmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • Brezilyadan ithâl edilen KAHVELER Brezilyadan ithal edilen i I kahvelerin taahhütnamede-I kinden düşük evsafta olduğu 8 ve bu yüzden büyük döviz 1 kaçakçılıkları yapıldığı yolun-I daki haberler dün ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • Lokantacılar,bugün bir toplantı yapacak Tarifeye tâbi esnafın zam hususundaki müracaatının önümüzdeki günlerde Belediye tarafından ele alınacağı anlaşılmaktadır.Bir kısım esnafın çift tarife kullanmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • BORSA 14 Şubat 1956 Çarşamba SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 79.70—79.80 Reşat 91.75—92.00 Vahit 77.50—77.75 Hamit 77.75—78.00 Aziz 76.75—77.00 Gulden Hollanda 75.50—75.60 Külçe 11.78—11.80 İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • Okullarda ikinci dinlenme tatili pazartesi başlıyor İlk ve orta tedrisat okullarında ikinci dinlenme tatili 19 mart pazartesi sabahından itibaren başlayacak ve bir hafta devam edecektir.Bu arada,son s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1956
  • Anadolu yakasında vapur sıkıntısı Bâzı vapur seferlerinin kaldırılması yolcuları güç duruma soktu Denizicilik Bankası Şehir Hatları İşletmesi tarafından bâzı vapur seferlerinin lâğvedilmesi,şikâyet ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • BANA SOR Anlarız bayım,anlarız!Rifat G.Ankara)bundan hayli zaman önce bana bir roman müsveddesi yollamıştı.Vaktim olduğu nisbette inceledim.Sonra bir mektupla kendisine iade ettim.Bir müddet sonra uzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • 1% v• a(m5& B1^' İl Sât'S Sğİ H& fi Ü?HS İP Wjt v' mrkm ¦3-¦x 1 i Hitler ayrılmalarına VOİ SCtl Almanya doğum-J 5 lu,58 yaşında Louise Augisüna isminde bir kadın,geçenlerde Londra'da,Hitler3i kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • Malenkov Londra'ya gidiyor [ASSOCİATED PRESS] MOSKOVA.14 Georgi Malenkov ile Sovyet elektrik mühendislerinden müteşekkil bir heyet bugün uçakla İn» giltere'ye hareket etmişlerdir.Bu,sabık Sovyet Başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • ÜRDÜN KRALI İLE IRAK KRALI DÜN BULUŞTULAR [ANADOLU AJANSI1 BAĞDAT lf Irak Kralı Faysal,Ürdün Kralı Hüseyin ile iki memleketi ayıran hudut bölgesinde buluşmuşlardır.Yanında Prens Abdülillâh,Başvekil Nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • Halk Mebuslara derdini döküyor Ege köylüsü orman,şoförü trafik kanunundan şikâyetçi.Hepsinin birleştiği nokta ise karaborsacının lâyık olduğu cezayı görmeyişi.İZMİR,14)Pencere içlerinden kapılarının d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • POLİSE MEYDAN OKUDU e*«letin« Pennsylvanıa şehrinde gangster Joseph Madera,sabahın erken saatinde Reyburn Plaza'daki karakola giderek,silâhım çekmiş ve nöbetçi bulunan bir polis ile bir detektifi zorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • 1 Medenî Kanun İmillî bünyemize)uyduruluyorj B [Hususî Muhabirimize Tevfik »OfcAN'dan]=ANKARA,14 Medenî E kanunun tamamen milî bün-B yemize uydurulmasını temin S B için bir müddettenberi Adli-B ye Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • Sahnede rol icabı olmayan "Dayak,İzmir'de,seyircilerin kahkahası arasında üç artist bir olup diğer bir artisti dövdü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDE I İZMİR,14 Ara tiyatro'da Harputta bir Amerikalı)piyesinin dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • Grip salgını arttı Şehrimizde havaların sık sık değişmesi yüzünden grip vak'alan çoğalmıştır.Bu hastalık bâzı semtlerde salgın hâlini almıştır.Bu yüzden bir çok memurlar dairelerine gidememektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • I TAKVİMDEN I BİR YAPRAK fi ıi û m n I Bir ölüm yıldönümü A ZİZ dostum avukat Cihad Özhan bana gönderdiği bir mek-İ tupla kantocu Şamram hanımın ölüm yıldönümünü hatırlattı.Bütün hayatınca bu memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • İZMİT ŞİLEBİ Danimarka'da TEVKİF EDİLDİ [ASSOCIATED PRESS] DANİMARKA 14 İzmit süetinin kaptanı,kurtarma masrafları olan 28.000 doları ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine Danimarka makamları geminin hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • Nazım canavarı idam edilecek Halkın linç etmesi ihtimaline karşı katil kılığı değiştirilerek mahkemeye getirildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,14 Nazilli'de bir genel ev patronu kadının 17 yaşındaki g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • Amerikanın Alabama Üniversitesine polis muhafazası altında devamda İsrar etmesi bütün dünyada geniş tepkiler yaratan zenci öğrenci Aütherine Lucy,geçenlerde Amerika Radyosunda yaptığı bir konuşmada,Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • âs%î i Iİ118 Fİİ HAMDİ'NİN "REN7FR İNF MÜKÂFAT Bu ku?a «Benzerlik» mükâfatı değildir.Es.TIL nniTlUI 11111 DI.IICLRyy MİL IIIURMI «I Fİİ Hamdi» diye palca pandtro* yakalanıp İstanbula getirilen namlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • Yazın Tanzim PLAJLARI.AÇILACAK Gökay,Patrona hamamı ve Simkeşhâne hakkında son söz ilim adamlar inindir,diyor İstanbulini ilk Belediye Reisi,bir kış günü Hükümet merkezinden dönüşte,hemşehrilerime ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • CİCİ CAN KOCAM ÇOK KISKANÇ.DOKTOR,ŞÜPHELERİ BENİ MAHVEPf-YOR.şoförü iveıAkip erriRNoR.ÂNi olarak £ie GELiVoR,ÇAN1Aim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1956
  • ^8886» t T UÇAKLAR YOLA DÜŞTÜ [A.P.l Yağmurların tesiriı/le taşan Susguehanna nehri,Amerika'da Pennsylvania eyaletinin Wyoming hava alanını sular altında bırakmıştır.Bu yüzden normal uçak seferleri ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.03.1956
  • JOHNNY HAZARD fRÂNK R08RİNS Bundan sonra uçagi ben idare edecedija sen de sadece kullanacaksın böyt-ece sana birkaç saat daha vaşamak RRSATıNl VERİYORUM ESNADA 80MB A HÜCRESİNDE NEY5E »ÇAPAK.ÇABUK KAP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1956
  • CİSCO Kİ D JOSE SALfNAŞ,ROD RgED vz SERİP izi ı ıcwaeTT;M_özüfc OilSRİu L fifaACK,ŞERJP VS ADAMLARIM BOŞ VB?E DOLAŞTIR(YOK.BU KAYALIK ARAZİDE ZATEN BİRŞEy BULUNMAZDI HADİ ARKADAŞLAR ARTİK GER» Dönelim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1956
  • A L LA H LI K ALİ BEY t& AlLAHIM ZAMAN O KADAR ÇABUK GEO/OKKl-9UĞÜN BIK.SENE YAKINDA iHTİyAK.AK SAÇLI 1 ÇELİMSİZ BİR KAOlN OLACAĞIM.SEN DE HER SENE BANA I VAŞGÜNÜAAÜ HATlRLATMASAN OLMAZ Mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1956
  • fc lisiniz.OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocakl Ki konuşunuz.İtiraflarınızın iyi karşılanması için yarını beklemelisiniz.Sabırsızlığı bırakı-Zarar gedeceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubal] Bu siitrah alış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1956
  • B Üt MÂCA I SOLDAN SAĞA:1 Hüsn-ü Aşk'ın şâiri.2 Doğum yardımcısı Dağdağasız.3 Sembol Gün doğumu öncesi.4 İspanya,Portekiz'in bulunduğu kesim Bir nota veya soru.5 İlmin çocuğu Muhaceret.6 İlâve Bir oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1956
  • NASIL KOCA BULMALI YAZAN:ÇORA CARLYSLE [Bu yazının Türkiye'de telif hakkı MİLLİYET* aittir] BİRBİRİNİZE YARDIMA KOŞALIM Her kizir} bir,iki veya daha fazla arkadaşı vardır.Çocukluktaki oyun arkadaşlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:R E F İ CEVAD ULUNAY Tefrika No.173 Eve mi?Evet eve geldiler.Ben kendisini tanımıyordum.Fakat «Ben Macidin haremiyim» deyince,başka kadınlar gibi:«Kadın kadm!Ver koc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1956
  • ram CİNGÖZ MERİHTE Yazanı SERVEK BEDİ Jale!dedi,bu kumpanyanın bütün aktörleri mükemmel değil.Yukarı çık.Cemile Hanıma bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sor.Hatırını sor.Yeni gelen oda hizmetçisine di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1956
  • Neyyire istanbul yalları bu.I*STANBUL yolları bu.Ne kadar söylesen bitmez.Bu sabah onbeş dakikalık yola bir saat yetmedi.Çünkü.Yağmur yağıyordu.Basbayağı bir yağmurdu.Ne bardaktan boşanıyordu,ne selle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1956
  • WE HAFNE HEMEN AYAKLARINI ÇAUŞT/VAAĞA BAŞ.LADI KUNDURALA-RININ ALTINDAKİ HUSUSİ TERTİBATLA ARABAYI BOZDu TABİİ ŞOFÖR İNDİ V£ KAPAĞI AÇTi^ mm.İK |SS8ğ T* ŞÖFORUN* ŞEYTANCA PLAJ* KUSAN KAFASI KAPAĞIN AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1956
  • AŞK HİKAYESİ Yolumun üstüne çıkan kadını I TEFRİKA No.3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:j Ekrem,bir gece,arabasını durduran Meh-ı I tab'ı istediği yere kadar götürür.Ertesi sabah İ gazetelerden,genç kadının mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • Soğuk algınlığı I III m ağrılarını teskin ipin OPON faydalıdır rr-ıc OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma ve soğuk algınlığından mütevellit ağrılar ile bayanların muayyen zaman* lardakl sancılarını tesk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • Cildinizi traşbtçağına c(dc/rmaı/t lif Cildinize göre bir traşbtçağt arat/tnız/POKER PLAY RAŞBIÇAKLARININ HER SAKALA UYGUN ÇEŞİDİ VARDIR*.SERT SAKALA YUMUŞAK SAKALA.O.IO Q,Oft'n/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • fUsllıtıeı S a lı ı b Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İsleri Müdürü ABDI İPEKÇİ yer:MİI-ÜYET IWAT^*A«ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • r ı HİCRİ Perşembe RUM)1375 15 1372 Şaban MART 2 1956 Mart 2 VAKİİ vasat!ezan!Güneş 6.12 1157 Öğle 12.23 8.07 İkindi 15.44 9.29 Akşam 18.16 12.00 Yatsı 19 46 1.31 İmsak 4.SI 10.18 V-•J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • Türkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden:Elinde fabrika satış faturası ile tevsik edilebilecek ve münhasıran pazen,divitin ve basma imaline salih,kaput bezi normları har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • Daktilo Büen Bayan Aranıyor Müessesemizde istihdam edilmek üzere daktilo bilen oıta okul mezunu bayan aranıyor.Müracaat:PURO Sabun Fabrikası Mecidiyeköy.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • TEKLİF İSTEME Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesinden Malatya Pamuklu Sanayi Müessesesi ihtiyacı için 310 ton buğday nişastası alınacaktır.Bu işe iştirak edilmek üzere evsaf şartnamesinin alım gurubumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • Sayın Kara Nakil Vasıtası Sahiplerine İstanbul Defterdarlığından:6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile nizamnamesi gereğince kara nakil vasıtası bisiklet,motosiklet,otomobil,kamyonet,kamyon ye oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • İNŞAAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE 115 mm.genişlikte 600 ve 950 mm.boyunda Kalorifer Radyatörleri Gelmiştir.Derhal teslim edilir.SAKI CANLISOY Bankalar caddesi No.75/77 Bunge Han kat 3 Galata—İSTANBUL Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • BM?yi Eli* jTM.m İNGİLİZ HAVAYOLLARI Istanbuldan haftada beş servis yapan uçaklarının ATINA ROMA MİLANO yoluyla Londraya munatazaman sefer yaptıklarını sayın müşterilerine ilân eder-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • *fc* *S 6teeyA/v &Xr09&l ¦8 ¦vn-N)EDİSON il ı I I l Sadece "ampul,demektense,EDISON isteyiniz!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • TAKSİM Sinemasında Bugün Matinelerden itibaren unutulmayan meşhur şarkının unutulmayacak AŞK,İHTİRAS ve MACERA filmi ADA SAHİLLERİNDE Baş Rollerde:Nebile Teker Orhan Or Ömer Hayyam Ayten Güvenç Feridu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • Puro sabununun müstesna mevkii.'Her sabah kullandığım çeşitli tuvalet malzemesi arasında PURO baş mevkii işgal eder.diyor.Çünkü Puro hem mükemmel ve emsalsiz bir tuvalet sabunu,hem de en alâ kremdir.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • i 20.55 de Radyolarınızın basında bekleyiniz Mii'de Alacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • İzmir Manisa yolu heyelandan kapandı [ANADOLU AJANSI] İZMİR,14 İzmir Manisa yolu du sabahtan itibaren Sabuncubeli mevki İnde vukubulan bir heyelan yüzünden kapanmıştır.Yol açılıncaya kadar Menemen vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • İğler Ticaret ve Dokısmaeıfık Sanayii T.A.Ortaklığı Şirketimizin âdî Genel Kurulu yıllık toplantısı 27/3/956 salı günü saat 10 da Rami Topçular Demirkapı caddesinde No.2 fabrika toplantı salonunda yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • GENÇLİK îESİlî KEŞFEBİLİİŞ [BOSFOHJ TRİESTE 14 Gorizia'da tertip ettiği bir basın toplantısında genç alşimistlerden Ricardo Valentini,uzun araştırmalardan sonra,uzun hayatı temin eden bir gençlik iksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • ren eniyor İki kocasını,üç çocuğunu ve annesini sigorta paralarını almak için öldüren katil kadın tevkif edildi MONTGOMERY,Amerika)14 Beş kocasından ikisini,üç çocuğunu ve annesini arsenikle zehirleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • AMERİKA'DAN GELEN YARDIM MALZEMESİ HM Memleketimizin muhtelif bölgelerinde vukubulan sel,zelzele ve yangın felâketzedelerine Amerika hükümeti tarafından iki mliyon dolarlık yardım yapılmağa karar veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • Orta-Doğu mevzuunda mühim görüşmeler yapılıyor ingiliz ve Fransız diplomatları Arap liderleri ile dünden itibaren görüşmelere başladılar [ANADOLU AJANSİ] KUDÜS,14 İngiliz ve Fransız diplomatları,bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • İnaler,arabasının lâstiklerini çalmak isteyen hırsızı yakalattı Dün sabah Aksaray'da heyecanlı bir takipten sonra bir otomobil hırsızı yakalanmıştır.Eski İkinci Şube Müdürü Fethi inaler,dün sabaha kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • AMBALAJ İŞÇİSİ ARANIYOR İlâç ambalajı yapacak,okuma yazma bilen,14-16 yaslarında bir isçi kıza ihtiyaç vardır.Hergün saat 9-12 arası Dlvanyolunda Plyerloti Caddesinde No.7-9 da Dr.İhsan Sami Lâboratua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1956
  • «Kıbrıs için Türkiyenin almak şarttır» t Baştarajı birincide inağını oynatmayı dahi kabul etmemiştir.Bundan başka Piskopos her zaman yeni meseleler ileri sürmeye çalışmıştır.Şimdiki halde ilk hedefimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.03.1956
  • Fenerbahçe yeni bir sayı rekoru daha yaptı Karagücü'nü 118-63 mağlûp eden San Lacivertli takım bilhassa ikinci devrede çok güzel bir oyun çıkardı Fenerbahçe dün yeni bir sayı rekoru daha temin etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1956
  • Kopa,İspanyada mı oynayacak?[BOBFOR] PARİS,14 «L'Equipe» günlük spor gazetesinin bildirdiğine göre,Fransız millî takımının gözbebeği Raymond Kopa İspanya'nın tanınmış bir takımından üç senelik bir kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1956
  • Adnan İnan da meydan okuyor.Bir müddet evvel millî boksörlerden Orhan Tuş gazetemiz vasıtasiyle Vuralla,istediği yerde maç yapmak arzusunu izhar etmişti.Bu teklife nihayet dün müsbet bir cevap alabild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1956
  • li;|i,lli(l Dün mulıtelij sahalarda yapılan mektep maçlarında şu neticeler alınmıştır:Eminönü Öğrenci Lokali Voleybol)Erenköy Çamlıcayı 16/14,15/9,Kandilli İşık Ortayı 15/5,15/10,Kadıköy Ens.Cağaloğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1956
  • Mithatpaşa'daki boks salonunun tribünü İstanbul Boks ajanlığı,çok yerinde bir görüşle,Mithatpaşa Stadındaki boks salonuna 500 kişilik bir tribün yapılmasına karar vermiştir.Küçüklüğüne rağmen,içindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1956
  • İngiltere jr)2 İsviçre jr.O [BOSFOR] LONDR^,14 Schaffhouse'de yapılan juniorlar futbol maçında İngiltere takımı İsviçre'yi 2-0 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1956
  • İstanbuisporu Ali Mortaş çalıştıracak İstanbulspor antrenörü Sabri Kiraz genç millî takımla beraber Macaristana gittiği takdirde takımını Ali Mortaş çalıştıracaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1956
  • Vefa Beykoz maçı tehir mi edilecek?Lig maçlarında Profesyonel Tertip Komitesi,son iki haftanın maçlarını tesbit etmişti.Buna göre martın 25 inde Beykoz ile Vefa karşılaşacaktır.Fakat mevsim başındanbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1956
  • 16 futbolcu bugün kampa giriyorlar Millî takımımız 20 mart salı günü Portekiz'e hareket edecek Futbol Federasyonu,Portekiz millî maçı ile ilgili dün aşağıdaki tebliği neşretmiştir:Futbol Federasyonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1956
  • Bulgurlu'nun ihraç EDİLDİĞİ ISRARLA SÖYLENMEKTEDİR Haysiyet Divanının bu mevzuda fikir ayrılığına düştüğü ve kararı tasdik etmediği iddia ediliyor Haftalar,hattâ aylar var ki gazetelerin spor sahifesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1956
  • Futbolcuları Koruma Cemiyeti v e Federasyon Futbolcuları Koruma Cemiyeti kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.Bu teşekkül muhtelif kulüplerden sporcuların alâkası ile karşılanmıştır.Bâzı kulüp idarecileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1956
  • ^l—¦•*'f11 ll?v'ff-n »ıı ijiijiu.nı«.iM^jj!ışı.ı ı.«%&i3M MM, 7:ıt'iımm ı îıkıH&itiu mmmmttimiu^mmmâii,y''A DPnınrnıı/nnı r isamî önemui DlRAdERLIK G!I Misafir takım ilk golü atalı henüz «30* saniye o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6