Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • xv'-«fc*10W **teş'!4i&''5^:[RÜÇHAN ÜNVERİ RFYA7IT MFYnANI tyl bakımından en ileri gelen Belediye,bize kalırsa,tstanbul Belediyesi'dir Fa-DC İMAJI lUbl UMIII kat istanhul Belediyesi Rİbl hercai mesrch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • Kocasını öldürüp etlerini pişirdi Etleri,işlettiği lokantanın müşterilerine yediren cânî kadın linç ediliyordu [ANADOLU AJANSI] LA PAZ Bolivya)13 Cochabamba'da lokanta işleten bir kadın kıskançlık yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • L^oc^uiu bu-Grev hakkı İsçiye grev hakkı tanımalı mı?TUrkiyede demokrasi var» sa elbette.Fakat büyük bir iktisadi sıkıntı varsa,şimdilik evet,şimdilik!Bazı şartlarla.Çünkü enerjilerini son haddine kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • Ege'de siyasi faaliyet sönük [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,13 Siyasi partilerin Eğedeki faaliyetleri ilk hararetini kaybetmiş ve kongrelere inhisar etmiş vaziyettedir.Bu arada Hürriyet Partisi teşkilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • Selwyn Lloyd dün Telaviv'e gitti ingiliz Hariciye Vekili Ankara'dan harekelinden evvel görüşmelerin çok faydalı geçtiğini söyledi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Hükümetimizin resmî davetlisi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • X X X IRÜÇHAN ÜNVERİ İCT AURCII 'A ÇEI ÂM Samsun vapuru ilk Batı Akdeniz seferinden NINIIUU1.M OKLHIII ton yUk 12 olomoblI,147 yolcu ve iki köpekle dönmüştür.Usta birer cambaz olan ve Vizk ile adını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • BAŞVEKİL şehrimizde ingiltere Hariciye Vekili Sehvyn Lloyd'la görüşmeler bittikten sonra Başvekil Adnan Menderes,dün saat 17 de uçakla Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Hava alanından doğru Park Otele gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • Migros pahalı mal satıyor LNAİL GÜRELİ] Kurulduğu her memlekette «Ucuzluk Önderi» olan Migros,ilk defa şehrimizde bu vasfını kaybetmiştir.Migros'un sattığı bir kısım maddeler halk tarafından pahalı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • lic-ıK-nnnnı-[fi IRÜÇHAN ÜNVER OTOLAR Bu araba 1956 modeli Dİr Admiral Cadillaktır,yani tam mânasiyle lüks bir otomobil.Diğer 7?taraftan lüks otomobillerin Türkiye'ye ithali yasaktır.Kısacası minare ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • umumi grev ilân ediliyor Atina'da dünkü nümayişlerde 22 si polis olmak üzere 77 kişi yaralandı.150 komünist tevkif edildi [ASSOCIATED PRESS] ATİNA,13 Atina ve Kıbrıs'ta,Makarios'un sürgün edilmesini p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • Başvekilin bey analı Yarın ingiltere Avam Kamarasında Kıbrıs meselesi üzerinde yapılacak münakaşa münasebetiyle,bu meseleye dair mütalâasını rica eden Anadolu Ajansı muhabirine Başvekil Adnan Menderes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • W'4T j P f;*î Bfe^ ^P^i 1;t jâ[.f X-3H L.II.nranııfinftü IA.P.1 MAlfARİflÇ'UN FVİNIIF Kıbrısta tethis hareketlerine önayak olduğu için sürülen Kızıl Papas Maka-UlMIVMniUO Un t W IHU£ rios'un evi İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • Amerikan yardımı DEVAM EDECEK Washington'da müttefik devletlerin askerî masraflarına aii ihtiyaçların müzakeresine başlandı [ASSOCIATED PRESS1 WASHİNGTON,13 Askerî masraflarla ilgili NATO ihtiyaçların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • Çanakkaleyi sel bastı [Hususî Muhabirimiz Necmettin Şenay'danl ÇANAKKALE,13 Birkaç gündür karlı geçen havalar dün gece şiddetli yağmurlara çevrilmiş ve 24 saattenberi sürekli bir şekilde yağan yağmurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • Calvert'in oğlu oldu IA.PJ Holljrvvood'un sevimli yıldızlarından Corinne Calvert ile kocası aktör Jeff Stone,daima memnun oldukları evliliklerinde,bir erkek evlâda kavuşmakla gerçek saadeti de tatmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • Bursa'da bir askerî uçağımız düştü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,13 Bugün saat 15,30 sıralarmda Bursa üzerinde talim uçuşu yapmakta olan iki askerî uçaktan biri,topçu alayı garnizonu karşısmdaki tarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • B A Y R A N NAMAZLARI Gazetemizin 18 Şubat tarihli sayısında çıkan ve «Bayram namazları vanlış tanzim edilmiş» başlığını taşıyan yazı için.Diyanet İşleri Rcisliği'nin gönderdiği tavzihi neşrediyoruz:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • Esnaf çift tarife KULLANIYOR Zam talebine Belediye tarafından cevap verilmeyen bir kısım esnaf «Çift tarife» kullanmaya başlamıştır.Esnaf duvara astığı Belediyenin resmi tarifesine «Duvar tarifesi»,ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1956
  • FARTILERARASI AÇIK:HEPİMİZ,HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • EHİRDEN,YURTTAN,DÜNYADAN SANAT HABERLERİ' İki Şehir Arasında Muhiddin Sadak ağır ağır ayağa kalktı,alçak sesle konuşarak Mezzo Soprano Saadet İkesus'u Şehir Korosu üyelerine takdim etti.Saadet İkesus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Türkân Dizer 13.30 Saz eserleri Özel plâk)13.45 Haberler 14.00 Karışık şarkılar,dans ve caz müziği 14.30 Ev kadınıyla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • MACER ÜÇ BUUTLU FEVKALADE MECMUA HER OKUYUCUYA BEDAVA DOLMA KALEM İsteyen okuyucuların 3 BUUTLU resimleri ZENGİN HEDİYELER 42T5İÎ?SiP WKuN Müvezzilerinizden gözlükleriyle birlikte YENİ MACERA mecmuası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • SELANİK BANKASI 30 Nisan Keşidemi 25.000 LİRA Bir kişiye 15.000 LİRA TAFSİLÂT GİŞELERİMİZDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Eminönü Evlendirme dairesi Şehzadebaşı'na naklediliyor Çemberlitaştaki Belediye binası yanında bulunan Eminönü Evlendirme Dairesi,bugün Şehzadeba-$jnda Belediye Sarayı inşaatı yanındaki apartmana nakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Dün 11 dilenci yakalandı Polis,şehrin muhtelif semtlerinde kontroller yapmakta,dilenenleri toplamaktadır.Son 48 saat içinde dilenirken yakalanmış olan dört kadınla,yedi erkek dün adli makamlara teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • İç Ticaret Dairesi Genel Müdürünün tetkikleri Şehrimize gelen İç Ticaret Dairesi Umum Müdürü Mazhar Ozkul,dün trafik sigortası mevzuunda sigorta şirketleri müdürleriyle bir toplantı yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Sahte ilâmla satılan arsa Fatihte,Saim Yolasığmaz adında birinin arsasını,sahte veraset ilâmı çıkararak muhtelif kimselere satmak ve bu suretle sahtekârlık yapmak suçundan dolayı adliyeye verilmiş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Gazocağı yeni bir faciaya sebep oldu Odalarına aldıkları gazocağmdan zehirlenen üç kişiden ikisi öldü Dün üç kişi gaz ocağından zehirlenmiş,bunlardan ikisi ölmüştür.Mecidiyeköyünde İkinci Taşocağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Bir ana babanın garip müracaatı İki gün önce Giresundan şehrimize gelen Yusuf adında biri ile karısı,dün adlî makamlara müracaat ederek,bir ay önce ölen ve kendileri görmeden defnedilmiş olan oğulları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Vali bu »14 geliyor Dün Jknkaradan dönmesi beklenen Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökoy'ın şehrimize avdeti bugüne kalmıştır.Pr«f.Gökay,bu sabahki yataklı trenle şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • VEFAT Zahire tüccarlarından CEVDET ÖZDEDE hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 14 '3 1956 çarşamba gunu evinden alınarak Fatih camimde ikindi namazını müteakip Eyüp Sultan mezarlığına defnedilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • BORSA 13 Subnt 1036 Sah SERBEST ALTIN FIATLARI Cumhuriyet 79.90—80.10 Reşat 91.50—91.75 Vahit 77.50—7800 Hamit 77.50—78.00 Aziz 76.50—77.00 Gulden Hollanda 75.70—75.80 Külçe 11.77—11.80 İngiliz Viktor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Dün sabahki sis trafiği aksattı Dün sabah şehrimizi kesif bir sis tabakası kaplamıştır.Saat 9.30 a kadar devam eden sis yüzünden,kara ve denizlerde trafik aksamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Bir yılda 23638 kişi Belediye cezasına çarptırıldı Geçen yıl içinde Belediye ekipleri tarafından 23638 kişi Belediye nizamlarına riayetsizlikten dolayı cezaya çarptırılmıştır.Bunlardan 346 kişi sinema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Bir işçi kongre salonunda öldü Denizciler Sendikası Başkanı Tahsin Cengiz,evvelki akşam Gemi Adamları Sendikası Şehir Hatları Şubesinin Eminönü Öğrenci Lokalinde yaptığı kongre sırasında ölmüştür.Kona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • 11 fırıncı hakkında] I zabıt tutuldu S Noksan vezinli ekmek imâl ettiği tesbit edilen 11 fırıncı S E hakkında tahkikata başlan-S S mıştır.E Fırıncıların suçu,Belediye j S Merkez Teşkilâtının son yap-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Eğlence yerlerinden alınan resimler arttı Bundan böyle bütün eğlence yerlerinden ayda 3 bin lira Belediye vergisi alınacak Dün toplanan Belediye Meclisi içkili gazino,bar ve benzeri eğlence yerlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Kadınlar ona lâf atmışlar!Bir banka memuru ile çeşitli meslek sahibi dört kişi adliyeye verilmişlerdir.Bu beş kişi,evvelki gece şehrin muhtelif semtlerinde kadınlara lâf atarken yakalanmışlardır.Bu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • T ı b b i y e' n i n 750 nci kuruluş yıldönümü Türkiye'de Tıbbiyenin 750 nci kuruluş yıldönümü,bugün saat 10 da Fen Fakültesi konferans,salonunda yapılacak olan bir merasimle kutlanacaktır.Ayrıca,14 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Dün de 139 turist geldi Yunan bandralı,5500 tonluk «Agememnon» yolcu vapuru dün saat 18 30 da muhtelif milletlere mensup 139 turisti limanımıza getirmiştir.«Agememnon» son yirmi gün içinde İstanbula g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Gazeteciler Sendikası Meclis Başkanlığına müracaat etti Evvelki gün Vilâyette bir gazetecinin İstanbul Mebusu ve eski Devlet Vekili Mükerrem Sarol tarafından dövülmesi üzerine,İstanbul Gazeteciler Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Sarayburnu açıklarında sahipsiz bir motor bulundu Evvelki akşam Köprüden Kadıköye gitmekte olan «Yeni Moda» motorunun yolcuları,Sarayburnu açıklarında,içinde insan bulunmadığı halde çalışmakta olan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Cezaevi otomobilinin lâstikleri kalmamış Dün muhtelif mahkemelerde duruşması olan Sultanahmet Cezaevindeki mahkûmları Adliyeye,Emniyet Müdürlüğünün büyük po-Üs kamyonları getirip,götürmüştür.Buna sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Çarşaf ve pijama UÇ KADIN mebusumuz,Nazlı Tlabar,Edibe Sayar ve Aliye Timuçin.Büyük Millet Meclisine garf&fl yasak eden bir kanun E tâdili teklif ettiler.İnkılâpçı Mustafa Kemal kılık bahsinde te-E kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • SİNEMALAR r BEYOĞLU:ŞAN Tel!48 67 92)«Lükres Borjiya» Martine Carol Renkli.MELEK Tel:44 08 68)Ebediyete Kadar Gülistan Güzey.Suare:Yan Sokakhtr Kraliçesi.Sophia Loren.ı ATLAS Tel:44 08 35)«Esrarlı Def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Florence Nightingale fesisi için hazırlıklar Hemşirelik mesleğinin kurucu*'.Florance Nightingale adına şehri-1 mizde bir yüksek hemşire koleji SÂ hastahane kurulması için girişilev teşebbüsler inkişaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Merhume Nezahat Energinin eşi Ümit Energin,Doğan Energin,Sema İşcan'ın çok sevgili babaları,Mustafa Energin,Dr.Fehim Energin ve Pakize Esenler'in ağabeyleri.Dr.İhsan Esenler'in dayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • ÖLÜM Ali Tuncer'ln oğlu,Sadık Tuncer'in kardeşi,Sadiye Tor'un ağabeysi,Sabahat Tuncer'ln eşi,Güzin ve Ertuğrul'un babaları,Bülent Ezginer'in kayınpederi,Zeki Özel'in ortağı,Eğinli)Hamdi TT\CER 13/3195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Şehir Galerisinde açılacak sergiler Yarın Şehir Galerisi birinci kısmında Özden Ergökçe'nin yağlıboya,ikinci kısmında Nazime Pasiner ve arkadaşlarının Amerikan boyaları ile hazırlamış oldukları ev eşy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Gözlükçüler cam ve çerçeve bulamıyor Uzun zamandır ithalât yapılamaması yüzünden piyasada fennî gözlük camı ve çerçevesi bulunamadığı belirtilmektedir.Gözlükçüler,geçen yıl yapılan 950 bin liralık tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • Denizcilik Banka*.memurlarına zam Denizcilik Bankasının bir mür' det önce yapmış olduğu zamdar ş tifade edemeyen memur m ğ* rında bir ayarlama yapacağı rilmektedir.Belirtildiğine göre,aylıkla^ arttırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1956
  • KİSA HABERLER YENİ KOLKJ Kültür ve Edebiyat Kolunun «Hayat mı iradeyi yapar,irade mi hayatı yapar?konusunda tertiplediği tartışmalı toplantı bugün Kandilli Kız Lisesinde yapılacaktır.A DÜN Limanımızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.03.1956
  • Kandil Pariste idil Biret'de yedik Konser salonlarında piyanosu ile büyük bir şahsiyet olan "Hârika T ürk Kızı,evinde tabanca ile oynayan küçük bir çocuk Kapı açıldığı zaman iki elinde tabanca taşıyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1956
  • BANA SOR Kabahat kimde?Ayşe E.Beykoz)bir okuyucumuza verdiğimiz cevaba takılıyor.Bu cevapta,Şehir Hattı vapurlarından $ikâyet ^diliyordu ve biz de şikâyete can-ü gönülden katılmıştık.Muhterem okuyucum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1956
  • Abana yemek gecesi Abana'yı Kalkındırma,Güzelleştirme ve Tanıtma Derneği,bu akşam saat 20 den sabaha kadar devam etmek üzore Sev-iramis Gazinosunda bir «Abana Yemek Gecesi» tertiplemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1956
  • JBfr.ÎRÜÇHAN ÜNVER Hukuk öğrencileri gürültülü kongreye girmek için kartlarını kapıda öldtlar.Hukuk kongresinde Hiltondan bahsedildi Son günlerin en gürültülü talebe kongresinde İstifa eden riyaset üy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1956
  • Fransa Cezayirde harekete geçiyor Millî Meclis,karışıklıkları önlemesi için hükümete fevkalâde selâhiyetler tanıdı [ANADOLU AJANSI] PARİS,13 Fransa,Cezayir meselesini halletmek için teşebbüse geçmiş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1956
  • MANOMETRE YERİNE BURUN [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,13 Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yapılan bir duruşmada,bir fabrikatörün manometre yerine burun kullandığı açıklanmıştır.Hatırlanacağı üzere,bir müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1956
  • Mae West,gençleri baştan çıkanyormuş [TÜRKTEL} HOLLYWOOD,13 Bir zamanlar beyaz perdenin en güzel kadınlarından biri olarak tanınan Mae West,çoğullarını baştan çıkardığı ve onları sefahata alıştırdığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1956
  • Esnafın bir kısmı ambalaj kâğıdı bulamıyor Bakkal,şekerci,manav,balıkçı,börekçi ve terziler ambalaj kâğıdı sıkıntısından şikâyetçidirler.Bakkallarda kullanılan gazete kâğıtlarının gıda maddelerinin ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1956
  • [İ.F.A.J TÜRK HFYFTİ IPAKTIA BU-müddettenberi Irak'ta buluıuı\r\nbitıı ınm\un nan misa/ir Türk Parlâmento Hey'eti büyük bir hüsnü kabul görmekte ve tetkiklerine devam etmektedir.Resim,Hey'et başkanı R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1956
  • C.N.P.Kasımpaşa'da bir toplantı yapacak Önümüzdeki cumartesi günü saat 17.30 da,C.H.P.ilçelerindeki işçi temsilcilerinin iştirakiyle bir toplantı yapılacaktır.Kasımpaşada C.H.P.nin Camii Kebir ocağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1956
  • Finike'de dolu ağır hasar yaptı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,13 Finike'den bildirildiğine göre,geçenlerde buraya düşen ceviz büyüklüğündeki dolu yüzünden sebze ve meyya bahçeleri tamamen tahrip olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1956
  • iran ile yapılacak iki yeni anlaşma Nafia Vekili Muammer Çavuşoğlu'nun riyasetindeki heyet yakında Tahran'a gidecek [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,13 Haber alındığına göre,İran ile memleketimiz arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1956
  • ^iMmiMiMinrılıılı Ilının ılımınım ilmininim ılımını mı ninnim imli mı takvimden ı bir yaprak Eski terbiye,yeni terbiye E VVELKİ günkü gazetelerden birinde şaşılacak bir haber okudum:Antalya'da Muallim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1956
  • [AJM DULLES DOLAŞIYOR ter Karaşi'deki SEATO fconuuli-8-O uuinyi I Vll AmeHfctt Hariçti Vekili John Fosferansından dönüşünde Yeni Delhi'ye uğrayarak burada Hindistan Başvekili Nehru ile bir konuşma yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1956
  • TARİH İÇİN" İngiltere'de «Surrey Yürüyüş Klübih üyeleri,tarihî bir meseleyi halletmek için,eski asker kıyafetleri giymişlerdir.1066 senesinde,Nonnandiyu Kralı William'la harbetmek üzere,ordusunu 10 gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.03.1956
  • ALLAHLIK ALI BEY İŞTE SANA AlDİGlA* HEOİyE 6ÜZEL DEĞİL MI HELE ŞU RENGE BAK.NE TATLI-DEĞİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1956
  • mmm t OĞLAK BURCU n 122 Aralık 20 Ocak] fc V Vcni ay,etrafınırdâkller j^*m.J hakkındaki kanaatleri-%m nızde ve kararlarınızda değişiklik yapacak.Fakat yakm istikbale âi* kararlarınızda israi ediniz.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1956
  • SOLDAN SAĞA:1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Tabib Bir pasta.2 Akıllı eski)2 Katıksız.3 Nân beyza Bir başşehir.3 4 Himmet,lütuf,İh-4 san 3.1416.5 Küçük,renkli taslarla be-5 zeme işi.6 Kürkü x makbul bir hayvan 7 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1956
  • TETtKSİZ CO AKŞAMA KADAR yjBUT\lN SUÇ DÖNMEZSE» SAUO-7 "EfiL NUNU KÜL EDE.TÜ?26 UNLARIN ARKASINDA VÜZIERCE ALT/N ARAYICISI VAR ŞOFÖR.HAFİYEMİN EUNDEKİ KUTUYU 6ÖRÜNCE ŞEYTAkL.CA BİR.PLÂaj KURDU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1956
  • CİNGÖZ H T E Yazan:SERVER BEDÎ Tefrika No.88 Ona ihtiyacım olmayacak.Ötekilerin hepsi yerli yerinde kalacak.İç tarassud servisleri ortada görünmeden çalışacaklar.Elektrik sigortaları ve telefon teller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1956
  • Krtesi sabah gazeteyi açar açmaz gözüne D* Çar" E pan havadis şu oldu:«Büyük âlim Enis Başo'yu kay-E bettik.Başo,yıllardanberidir yürüyemiyordu.Dün E gece 23.10 treni ile bir arkadaşından dönen karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1956
  • NASIL KOCA BULMALI YAZAN:ÇORA CARLYSLE SSS^Sa^İS ERKEK NEREDE BULUNUR 0 Eh bayanlar artık,hemen hemen her tip erkeği nasıl elde edebileceğinizi öğrendiniz.Bundan sonraki mevzuumuz su:Erkek istersek ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1956
  • M f&l İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan R E F İ CEVAD ULUNAY Tefrika No.172 Bana tuttuğun ev ne oldu?Hizmetçiyi savdım,yalnız aşçıyı alıkoydum.Belki avdet edersin diye günlerce bekledik.Sonra?Sonra e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1956
  • i O insanlar.Kendilerinden çok büyük izler bırakan küçücük hâdiseler vardır:Bu gece yarısı bir tıkırtı-ya uyandım.Hırsız,sessiz gelir.Hem muharrir evinde ne arasın!Köpek olmalı.Bizim orada geceler,köp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1956
  • Milliue t OCUK KLUBU 4 KIŞ YALNIZ NOKTALI YERLERİ BOYAYIN Hoş bir rcs'iiıüf karaılasacakstntz.S B" sene de Kış Balcı.Yine geldin Merhaba» S Bol bol karlar yağdırdın.J Be. az çarşaflar yığdın.j Çocukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • Marangozluk,doğramacılık ve inşaat endüstrisinde YENİ BİR ÇIĞIR H w te« net es» nV» tfftü * 1* fctt âedv te\t\ic u »tW a es** o* toes\bû^?ında« v oeçV Ado^!Xe^c\ttne*,te*« S«te *tf**aVl,rtfta\H»ÜS* A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • ŞEHİR TİYATROSU İstanbul Bölümü Aksaray Türk Ocağı Binasında)15/3/956 Perşembe akşamından itibaren HANIMLAR TERZİHANESİ Vodvil 3 Perde Yazan:Georges Feydeau Türkçesi:Mahmut Yesarî Sahneye koyan:Vasfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • Miliiıie* Sahibi.Ercüment Karacan Şirket)adın ERCÜMENT KARACAN Yan İçleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • r HİCRÎ 14 RUMİ 1375 Çarşamba 1372 Şaban MART Mart 1 1956 1 VAKİ!VASATİ EZANİ Güneş 6.14 14.59 Öğle 12.23 6.09 İkindi 15.44 9 29 Aksan 18.15 1200 Yatsı 19.45 1.30 Imsâk 4.35 10.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • Buruşmaz yaka Geniş beden Üstün malzeme Birinci sınıf isçilik •Zenginçeşit ve En son yenilikler İHdfamu Toptan satış MAPİ ÇFYHANI I İstanbul Marpuççular Çarşılı veri linvl OL I lift^Uİ Gürün Han No 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • Teklif İsteme ilânı Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesinden 725 Kalem İlâç Alınacak.Karabük Demir ve Çelik fabrikası ihtiyacı için 725 kalem ilâç ve sıhhî malzeme alınacaktır.Bu işle alâkadar ithalâtçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • Bugün matinelerden itibaren Şehzadebaşı N R Sinemasında İlk defa iki birinci vizyon yerli film birden Geçen haftanın Beyoğlu Pangaltı ve Kadıköy hasılat rekorlarını kıran 1 DIŞt YILAN MUZAFFER TEMA AY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • Beşiktaş YILDIZ-SİNEMASINDA matinelerden itibaren SİNEMASKOP türkçe I1FNİ7I renkli RİCHARD WİDMARK ^nCHRUM ULIUU D0N TAYL0R Hell And High Valer)Renkli EĞLENCELER OTELİ Orijinal DANNYKAYE tULUHUI-Ul.1%
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • SATILIK KOMPLE BUZ MAKİNASI 7,5 H.IJ General Moton Freon gazlı Müracaat İstanbul Tel:22 65 29 Konya Tel:1507
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • İtalya'da bâzı kasabalar buz duvarları ile çevrildi Yugoslavya'da da 24 saattir devam eden şiddetli kar fırtınası hayatı felce uğrattı [ANADOLU AJANSI] I rmştır.Birçok köy ve kasabalar iki tadır.Bir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • Bayram namazları t Baştarafı birincide o seneden beri tanzim etmektedir.Evvelâ Hicri yıla göre tertip edilmiş ise de,gerek hazırlanması,gerekse takvim neşredenlerin işine yaraması bakımından bazı mahz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • Hilion'un yeni bir kararı Hilton Oteli,dün yeni ve mühim bir karar almıştır.Bu karara göre,otelde kalan müşteriler,kendi cinslerinden bankalarını odalarında kabul edemiyeceklerdir.Yani,erkek müşterile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • Tahkik Komisyonu Belediye Fen işleri Müdürünü dinledi Vilâyetteki çalışmalarına devam Meclis Tahkik Komisyonu dün de Belediye Fen İşleri Müdürü ile müşavirini dinlemiştir.Diğer taraftan öğrendiğimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • ilköğretim kanonu tasarısı hazırlandı [Hususi Muhabirimiz İsmail ATTİLÂ'dan] ANKARA.13 Maarif Vekâleti tarafından uzun müddettenberi hazırlanmakta olan İlköğretim Kanun tasarısı ikmal edilmiştir.10 se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • İthalât için yeni tahsis yapı İd ı Fransa'dan 1 milyon 556 bin liralık ilâç ve diğer maddeler ithâl edilecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN I ANKARA,13 İktisat ve Ticaret Vekâleti,Türk Fransız Ticaret ve Tedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • Ticaret Odası bir rapor hazırladı Şehrimiz Ticaret Odası,iktisadî durumumuz hakkında 60 sayfalık mühim bir rapor hazırlamıştır.Raporda:Dış ticaretin ıslahı bakımından alınması elzem tedbirler arasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • Yunanistan'da umumî grev ilân ediliyor Baştarajı birincide liz kabinesi Kıbrıstaki durumu gözden geçirmiştir.Ancak beklenen müzakereler henüz başlamamıştır.Bu arada Hariciye Vekâletinin sözcüsü tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • Bir açıklama 11 Mart tarihli sayımızda çıkan ve «3 mebus daha Hürriyet Partlsi'ne katılmak istiyor» baslığını taşıyan haberde,Erzurum Mebusu Hamit Şevket İnce'nln de ayni partiye girmek İçin müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • ti |1lTl'lrf'-fılİi-j 1MT'-Bu yılın en meraklı filmi.ALIN YAZISI BUGÜN İNCİ SİNEMASINDA Kimi parasına,kimi kuvvetine güvenir.Fakat,kaderin yazdığı alın yazışım kimse bozamaz.Güzel bir genç kız ve haya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • l—IMIMII—I—IIIM«II II1IHI M—IIMII Yerli Filmciliğimizin medarı iftiharı KEMAL FİLMİN 956 İKTNf!t S ATİLERİ SÖNEN YİLDİZ Oynayanlar:GÜLİSTAN DENİZ AYFER FERAY MAHİR ÖZERDEM ve SAMİYE HÜN Bugün Matinele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • Umumî arzu Üzerine SOPHİA LOREN ve VİTTORİO de SİCA'nın Yarattığı Yan Sokaklar Kraliçesi MELEK Sinemasında tekrar başlıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • SAYIN DOKTOR ve Diş Tabiblerine ASEPTADEN Eczanelere tevzi edilmiş olup ihtiyacınız temin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • DANS'ı HARLEM'de Öğreniniz.Adres:Hava sokak Yeni Melek girişi No.5 kat 3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1956
  • KAYIP 1 1927 senesinde Kızıltoprak Zühtüpaea İlkokulundan almış olduğum diplomamı kaybettim Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur.İsmail Çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.03.1956
  • TENİS Federasyonunda değişiklikle!Tenis Federasyonu eski başkanı Hasan Akev,yeni kurulan Tenis Federasyonunda üyelik vazifesine getirilmişti.Dün kendisi bu vazifesinden istifa îderek çekilmiştir.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1956
  • İSTANBUL.ÂMSTERDAM GARNİZON TAKIMLARI MAÇI İstanbul Amsterdanı garnizon takımları maçı,bugün saat 14 de Mithatpaşa Stadında yapılacaktır.Bu karşılaşmaya gerek İstanbul ve gerekse Amsterdanı takımı,0-0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1956
  • Bugün yapılacak basketbol maçları Basketbol birinci küme lig maçlarına,bu akşam Spor ve Ser-$i Sarayında devam edilecektir.Vlüsabakaların programı şöyledir:16.00 Modaspır Kadıköyspor 17.30 Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1956
  • [İLHAN DEMİRELI İkinci devrede oyuna giren Nazmi bir müddet sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştır.Dün alıştığımız gollerini atamamasına rağmen Nazmi çok formunda olduğunu kıvrak oyunuyla ispat etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1956
  • ^Ş^İS^ Saj&** .M";ıs l İLHAN DEMİREL] Millî taktın ncm.2etlcrinijt dünkü maçında muvajjak bir oyun çıkaran Recep,37 nei dakikada Yeşildirek müdafilerini geçerek takımnm bir gol daha kazandırmıştır.Yuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1956
  • Polonya güreş takımı geliyor Polonya Güreş Federasyonu,rasyon reisimiz Vehbi Emre'ye dün federasyonumuza göndermiş bildirmelerine rağmen,henüz diolduğu cevabî mektubunda,ma-ğer milletlerden cevap gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1956
  • İzmirli Ergun'a Adalet de talip.İZMİR,13 Hususî)Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Karşıyakalı Ergun'a Adalet Kulübünün de talip olduğu bildirilmektedir.Bu arada Kırmızı Beyaz idarecilerinin,kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1956
  • Ankara Mektubu.Futbol Federasyonunun son toplantısındaki yabancılar kimlerdi Ordu takımımızın Lizbon'daki muhtemel derecesi Binal ve Nizamettin Kırşan'ın tâyini Veli Necdet ARIĞ i IIIMIItltlIHItlMHItl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1956
  • jÇWMjlM^ıııııııjıııu»»Kiııı^ııııiHiı.rm ¦M '^îMi-i;1 l ıı 1.fı1"T¥^i.it lİLHAN DEMİREL)ÇAMUR VE FUTBOL Adaletliler dün Çamura rağmen Eyilpte antrenman yapmışlardır.Kırmızı beya*U bej futbolcu çamur de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1956
  • YALÇIN GRANİT BASKETBOLÜ BIRAKIYOR Son hâdise sebebiyle morali bozulan milli basketbolcunun bu kararı verdiği söyleniyor Basketbolümüzün şöhretli* kıymeti Yalcın Granit,aleyhinde yapılan devamlı neşri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1956
  • Spor Sergi Sarayının çatısı L üzere Devamlı yağmur ve kar sebebiyle sızan sular Spor ve Sergi Sarayı binasını tehlikeli bir duruma sokmuş bulunmaktadır 9 sene evvel 1949 da Harbiyede 3 milyon lira sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1956
  • COŞKUN SAKAT [İLHAN DEMİREL] Milli takımın ve Ordu takımımızın sağhafı Coşkun Ankaradaki Ordu maçında dizinden sakatlanmıştır."Bu hafta Adalete karşı takımında oynaması şüpheli görülen Coşkun,millî ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor