Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.03.1956
  • Muğlada Kobalt madeni bulundu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 12 Haber aldığımıza göre,Muğla vilâyetinde Kobalt madeni bulunmuştur.Büyük bir arsenik cevheri arazisi içinde bulunan Kobalt,bilindiği gibi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1956
  • EĞEDE PARTILERARASI GÖVDE GÖSTERİLERİ GAZETELERDEJNl;D.P.BEN KAZANDIM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1956
  • CİRİTTEKİ İNGİLİZ KONSOLOSLUK BİNASI KUMLAR TARAFINDAN TAHRİP EDİLİYOR TELEFOTO MİLLİYET:GİRİT:FRANKFURT İSTANBUL Hükümetin mitingleri yasak etmesine rağmen Atina'da kaynaşma henüz durulmadı Halk ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1956
  • Araplar Batıya karşı birleştiler Kahirede,Arap meselelerinin Londra ve Pariste halledilmeyeceği bildirildi [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE,12 Mısır,Suriye,Suudi Arabistan devlet başkanlarının burada 6 günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1956
  • Truman'm kızı nişanlandı 3 İNDEPENDENCE,12 Sabık Amerika Reisicunılıuru Truman'm kızı Maıgaret Truman bugün bir gazeteci ile nişanlanmıştır.Truman gazetecilere düğünün nisanda İndependence'de yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1956
  • GÖĞÜS KAVGASI!İngilterede Olham kasabasındaki karnavala Sabrına davet edilmiş,fakat artist bir baııane ile bu daveti savusturmuştu Bunun üzerine June Gibson adında 23 yaşında genç bir kız Komiteye bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1956
  • Menderes Selwyn Lloyd Köprülü arasında cereyan eden Ankara görüşmeleri dün akşam sona erdi Kıbrıs'da Türklerin haklarına riayet edilecek.Orta-Doğu Paktının iktisadî cephesi kuruluyor Hususî surette gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1956
  • Müşterek resmî tebliğ Her iki Memleketin tam bir anlaşmaya vardığı bildirildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 12 İngiliz Hariciye Vekiliyle yapılan görüşmeler so-j nunda müşterek bir tebliğ neşre-dilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1956
  • Çarşafı yasak eden Kanun Mecliste [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.12 Üç kadın mebusumuz,çarşafın yasak edilmesine dair bir kanun teklifi hazırlamışlardır.Bu mevzuda Zonguldak mebusu Edibe Sayar su izah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1956
  • Dr.Sarol dün bir gazeteciyi dövdü Tahkikat Komisyonunda 3,5 saat ifade verdikten sonra,Sarol resmini çeken foto muhabirinin makinasım kırarak,yumrukladı Sabık Devlet Vekili Mükerrem Sarol,dün saat 18.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • Kavaflar çarşısı 30 Martta açılıyor 300 bin lira sarfiyle yeniden yapılan dükkânlar eski sahiplerine verilecek inşaatı tamamlanmış olan Kavaflar Çarşısı 30 mart cuma günü merasimle açılacaktır.Geçen y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • Hastahanede tabanca çekmiş Numune Hastahanesinin asabiye koğuşundaki hastaları heyecana •evkeden Sipahi Pala adında biri hakkında takibat yapılmaktadır.Sipahi,sarhoş bir vaziyette asabiye koğuşuna gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • MİGROS-TÜRK'ün M,GROS Ucuz fiatlanndan istifade ediniz Portakal Yafa Büyüklük 100 Adedi 80 64 15 Krş 20 Krğ 25 Krş.Patates Kilosu 50^5 2 K.100 Kl5 Kontrollü Yumurta Adedi 12,5 Krs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • İKTİSAT ve [Hazırlayan.Dr.Halûk CILLOVI FUTLAR YÜKSELME temayülünde bulunuyor L-Fiatların yüksekliğini müşahede etmek için şöyle bir defa çarşı pazar dolaşmak kâfi gelebilir.Nitekim durumu şimdiye kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • Rakıyı fazla kaçırınca yolunu şaşırmış!Kasımpaşada Kotralar sokağında oturan Hüsnü Yetişir,iddiaya göre,evvelki gece sarhoş bir vaziyette,ayni muhitte İplikçi Fırın sokağında oturan Melâhat Pektok'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • Yeni Kore değiştirme birliğimiz törenle uğurlanacak M.M.V.İstanbul Temsil Bürosundan bildirilmiştir.Yedinci Kore değiştirme birliğimizin büyük bir kısmının,toplanma mahalli olan Seferîhisara hareketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • Teraziler ve ölçü âletleri muayene edilecek Şehrimizde kullanılmakta olan ve 1954 yılı ile daha önceki yıllara ait mühürlü terazi ve ölçü âletlerinin muayenelerine perşemhe gününden itibaren başlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • «Duvardelen» Yücel yakalandı «Duvardelen» nâmiyle mâruf Yücel Köşker adında sabıkalı bir hırsız yakalanmıştır.Fener'de oturan Yücel,evvelki gece,Cibalide Abdülezelpaşa caddesinde Muhittin Büyükkurtara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • îkinci parti kahve geliyor Geçen hafta başında Brezilyadan getirilen 700 ton kahveye ilâveten hafta sonunda da 150 tonluk ikinci bir parti limanımıza getirilmiştir.Tahliyesi tamamlanmak üzere olan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • Vilâyet İmar Komisyonu lâğvedildi Vilâyet ve Belediyenin bi-I ribirinden ayrılması üzerine,I Vilâyet İmar Komisyonu lâğ-vedilmiştir.Şehrin imar işleri bundan f böyle dün teşekkül eden bir i heyet tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • Toptancı tacirler dün Belediyeye çattılar Balikpazarinın imarı için bir banka kurulmasına karar verildi İstanbul Eminönü Tüccarları dün Ticaret Odasmda yapılan Geı zarının istimlâki ile burada modern'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • Vali,bugün Ankara'dan dönüyor Ankarada bulunan Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'ın bu sabah şehrimize dönmesi muhtemeldir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • 15 hırsızlık hâdisesinin faili yakalandı iki ay içinde şehrimizde cereyan eden 15 hırsızlık hâdisesinin faili olan Cemal Ayvaz adında bir sabıkalı Bursa'da yakalanmış ve şehrimize getirilmiştir.Girdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • 2 MAYIS ÇEKİLİŞİNDE 1 adet 10.000 lira 3 adet 5.000 lira zengin para ikramiyeleri Cem'an LİRA TUTARINDA İKRAMİYE Bu sene:ikişer daireli 10 Apartman ikişer katlı Bahçeli 10 Ev 875.000 1.750.000 lira He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)«İki Yüzlü Melek» Kathleen Hughes.Suare:«Lükres Bor-Jiya» Martine Carol Renkli.MELEK Tel:44 08 68)Ebediyete kadar Gülistan Güzey.ATLAS Tel:44 08 35)«Esrarlı Define
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • Belediye Mezat salonunda bir yılda yapılan satış istanbul Belediyesi Mezat idaresi salonlarında 1955 yılı içinde 957.850 liralık mücevherat ve 104.984 lira tutarında da çeşitli eşya satılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • 240 TALİHLİYE 180.000 LİRA AYLIK GELİR Her ay,bir çekiliş ve her ay 20 talihliye bir yıl müddetle 10 0-75-50 ve 25 LİRA AYLIK GELİR DEMİRHANE 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • Kimsesiz Çocukları Koruma Birliği toplantısı İstanbul Vilâyeti ve Belediyesi Kimsesiz Çocukları Koruma Birliği Encümeni,ilk toplantısını dün Belediye Meclisinde yapmıştır.Reis Muavini Dr.Nail Çolpan'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • KISA HABERLER LİMANIMIZDA misafir bulunan Newport News kruvazörünün komutanı Amiral Ofstic'i Vali adına,muavini Vefik Kitapçığil,dün sabah gemide ziyaret etmiştir.İSTANBUL Vilâyeti Dahiliye Memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • C.H.P.II Başkanı Karamürsel'e gitti CHP.İl Başkanı Muhlis Sırmalı,dün otomobille Karamürsel'e gitmiştir.Sırmalı orada bir gün kalarak C.H.P.teşkilâtı ile temas edecektir.İl Başkanı bugün şehrimize dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • BORSA 12 Şubat 1956 Pazartesi SERBEST ALTIN FİATLARl Cumhuriyet Reşat Vahit Ham i t Aziz Gulden Hollanda Külçe İngiliz Viktorya İngiliz Napolyon İsviçre Frangı 79.75—80.00 91.50—91.75 77.50—78.00 77.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • Teneke kutu fabrikası kurulacak Et ve Balık Kurumu,teneke kutu fabrikası kurmak üzere teşebbüse geçmiş ve gerekli malzemenin siparişi hususunda temaslara başlamıştır.Bu suretle,konserve sanayiinin müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • bu şalıane apartmanın bir dairesini kazanabilir ve arzunuza göre döşeyebilirsinîz.30 Mart çekilişinde Boğaz-İçindeki Apartmanın,muhteşem dairesini kazanan talihliye ayrıca 10.000 lira eşya kredisi ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • Gönüllü hemşire kursları 2 nisanda açılacak Kızılay İstanbul Temsil Heyeti tarafından tertip edilen gönüllü hemşire ve hastabakıcı kursları,2 nisanda faaliyete geçecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • 0mı ııı inim ııı mıııı I Yabancı ve yerli malı Ç APKASI İtalyan,gözlüğünün çerçevesi Z?Amerikan,camları Alman,elbisesinin ku-maşı İngiliz,kravatı Fransız,Gömleğinin poplini İtalyan,çorapları Fransız,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • ÖLÜM Tütün Eksperi Bülent Yasan,Solma Salahor,Jale Katırcıoğlu'nun pederleri,Hümeyra Yaltkaya'nın büyükbabası,tüccardan Vahab Salahor,Fabrikatör Namık Katırcıoğlu'nun,Y.Müh.Erol Yaltkaya'nın kayınpede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Öğle konseri 13.00 Şarkılar Rıza Rit 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Küçük orkestra 14.30 Şarkılar Afitap Karacan)15.00 Kapanış.16.57 Açılış ve program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • istanbul'u yine yaşlı turistler ziyaret etti Turistlerin tek şikâyeti kambiyo güçlüğü.70 lik bir Amerikalı "Güzel kadınlarınızı tekrar görmeğe geleceğim,diyor p% ÜN saat dörtten itibaren Tophane rıhtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • us BANA SOR Boksun faydası Şemsettin A.İstanbul)dehşetli bir boks meraklısıymış.Ders de alıyormuş.Fakat son zamanlarda gazetelerde gördüğü bâzı yazılar biraz midesini bulandırmış.«Boks aleyhinde bir c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • Emekli,Dul ve Yetimler ikramiyelerini alıyor Belediye emekli,rlul ve yetimlerine,dünden itibaren 1956 yılı ilâve maaşları veremeye baglanmıgtır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • BEŞİKTAŞ'TA İKİ ÇU V A L CIYI ÖLDÜREN Ali Ünverin Savcı idamını istedi Mahkemede maktullerden birinin ağabeysinden bıçak çıktı.Diğerinin oğlu,0 n v e r e tekme attı Tahsin Yayla ve Seyit Ahmet adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • f£r lı I.t İl II «I MIH—I r.ıiFifiıı »t tRÜÇHAN ÜNVEBJ YARININ HEKİMLERİ Dii" Marmaro lobinde bir toplanu yapan Tıb Fakültesi talebeleri 5 inci sınıftaki baraj'ın kaldırılmasını istemişlerdir.Toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • ^lUIIHIIIIIIMIHIlllllllllllHIIIIIII.İlli IIIIIIMIHUIIHIIII llltMIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIH TAKVİMDEN BİR YAPRAK it «ı t» ıf û I *â Arı ve Edebiyatı ANKARA'da «Türkiye Arıcılık Mecmuası» adı ile bir mecmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • JAMES OLİVER CURWBOD'un büyük eserinden Alaska Haydutları Bach tu God's Country)ROCK HUDSON Renkli Panoramik Bugece SÜMER'de M A R C I A HENDERSON S T E V E COCHRAN Yarın Türkçe FERAH Şimalin harikula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • HIMHIfUHirirn'HIfVI.MIC t Ituı tohbl 50.000* 75000 50000 50000 75000 5 Temmuz 'da 5 Eylül S Kasım 31 Aralık İ Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için Bankamızın gişelerine mOracaat ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • CİCİ CAN ^KISKANÇLIKTAN ÖLEBİÜRMA TAKAT DAHA ÖNCE.ÖLDÜRMEM LÂZIM!İKİSİNİ DE GEBER-TECEÂÎM/I İ5TE/ADAM YANINA OTURDU V ELLERİMİ TUTUYOR/V PAYANAMIYOZUNifj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • AŞK MI,PARA MI?Fakir bir kız,para ile Aşk arasında kalınca ne yapar?Kıskançlık yüzünden,sevmediği zengin adamla evlenmeğe giden genç kız,nikâh memuruna «Evet» diyecek mi?Bir gecenin günahı,insanı bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • y A Al Sinemasında bu akşam suareden itibaren Güzellik,Entrika ve şehvet ilahesi,çılgın aşk «aluıel«r| muddi.LÜKKES BOİJİYA Rolünde:MARTİNE CAROL PEDRO ARMENDARİZ TECHNİCOLOR RENKLİ Fransızca Seanslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • Sesten sür'atli.Çelikten sert.Amerikanın en büyük hava kahramanı.Yüzbaşı Mak Konel'in hakikî hayatı GÖKLER ŞAHİNİ «The Mac Connel Story» HAKİKİ SİNEMASKOP RENKLİ ALAN LADD JUNE ALLYSON Perşemba akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • YATILI OKULLARIN ZAMLI TAKSİTLERİ ALINMAYA BAŞLADI Yatılı Okulların taksitleri,dünden itibaren samlı olarak emanet kaydı ile tahsil edilmeye başlanmıştır.Bu hususta Maarif Vekâletinden ikinci bir emir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • Bir köpek 14 yavru doğurdu [ANKARA AJANSI] AKHİSAR 12 Ali adında bir çobana ait 80 santim yüksekliğin» deki bir çoban köpeği,bir batında 14 yavru doğrumuştur.Köpek yavrularını 45 dakikada doğurmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • Grace Kelly,düğün elbisesini müzeye verecek [ASSOCİATED PRESS] FİLADELFİYA 12 Filadelfiya Sanat Müzesinden dün açıklandığına göre,Monako Prensi ila düğününü müteakip Grace Kelly,düğün elbisesini müzey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • t f-IRÜÇHAN ÜNVERI RpÇMFI F Dün naat İG da Sendikalar Birliğini ziyaret eden Hürriyet Partisinin temsilciler heyeti,grev meselesinin halli hususunda sendikacılarla pazarlığa oturmuş veya kendi tabirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • işçiler grev hakkının tanınmasını istiyor Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu,grev hakkının gecikmesinin hükümetçe karşılaşılan bâzı güçlüklerden doğduğuunu belirtti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • Banka kredileri tanzim ediliyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN} ANKARA,12 Banka kredilerini tanzim komitesi bugün mukarrer olan toplantısını Maliye Vekili Nedim Okmen'in riyasetinde yapmıştır.Toplantıda,memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1956
  • [RÜÇHAN ÜN VER?7 İNCİ YILINDA Dr.Âkil Muhtar Ozden'in ölümünün 7.nci yıldönümü münasebetiyle,dün Tıp Fakültesinde bir anma töreni Kırk seneden fazla hocalık yapan ve 200 kadar kitap yazmış olan Profes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.03.1956
  • JOHNNY BENİ OİNLE EFENDİ.B'J E-VOLCU uCAGıOiR.BOVtBA ATMA MA.NEVRALARı YAPMASA BlRAK.ŞU KOUJ 8iRAKACAĞifA HAZARÛ MERAK ETOE HELE ŞU FOTOĞRAFÇI DOS-TUN 6li?OÜŞŞÜN.SONRA AÜ'D;FRANK RÖBBÎNS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1956
  • ALLAHLIK ALİ B HALİME HAMIM KOCANIZA VERDİĞİM İLAÇ TAVDA VERDİ Mİ HASIL ŞİMDİ KUVVETİ VERİNDE Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1956
  • NASIL KOCA BULMALI YAZAN:ÇORA CARLYSLE Tipinizi seçtiniz mi?Fakat,harekete geçmeyin hemen.Takdim etmek istediğim birkaç ideal koca tipi daha var.Bunları da anlattıktan sonra,onları nasıl avlıyacağımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE Y a z a ıı SERVER BEDİ Tefrika No.87 Daha kalabalık bir yerde,daha emniyette olayım diye.Cingöz:Pekâlâ,dedi,bu gece,yarın gece,öbür gece,istediğiniz kadar buradasınız.Evinizden ve oteld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1956
  • Yarenlik Gürdünüz mü ğu Mart ne etti bize.İlkbahar diye sayıklarken tutup kara kışı getirdi.Severmişiz gibi.Duymamışız gibi.Keyfini çıkarabilinuişiz gibi.Yakacağımız bol,evimiz rahat,kesemiz dolu da,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1956
  • 40WNCM0ffl HY $PÇ)Z SARAyjmDA TOtoJMAN BİNLERCE SEYİRCİ j^6/2 SIKLET BOrâ ŞAMPİYONU BOLT İLE RAKİBİ BORSf KulPÎN'İF* MAÇINIM İLK «AVU/VTUAOJ BÜYÜK BİR.HEYECANLA SEYREDİYOR EMARE GÖRMÜYORUM-BORGY KEN-D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1956
  • BONCUK ISUK ÇALMA TBOJÎ&INİ HBOSÜM DAHA İLOHETİyûKDU Hkmer SEN Mİ Y'/ÇALD.'N t VI KÜÇÜiC J köpek ıy^i,S|H WAtT ÜfcNgY V 1 cvET,öVce,B««r NASIL ANLADIN 1-^J S vMürig S ZEtCiYlM Ot ONDAM OusyAOA B£NO£*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1956
  • ÖİI İM At A i 2 ¦6 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 L i 5 Dİ 6 7 8 9 HK H i m LL J SOLDAN SAĞA:1 El ve ayaganın tersini kullanan Bir harf/2 Peykimiz Boks'un tuşu,3 Gtr bet,4 İsim Çevrt veya yazma,5 Kesil renk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1956
  • fc t OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Orak] Beklemediğiniz hâdisei.ı i sarkacak Öyleden sonra bunu nasıl bnliy.*cejinizi bulacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak l!l Şubat] Huysuzluğunuzla etraf nızi bezdirmekten sak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1956
  • AŞK HİKAYESİ Yolumun üstüne çıkan ka TEFRİKA No:1 Ortalık kararmıştı.Haziran ayında bu Iibtb.olur gey değildi.Yağmur bardaktan boşanırcasma yağıyordu Ama ben şoför yerinde keyfimde idim.Mükemmel bir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARE Yazan R E F İ C E V A D ULUN A Y Tefrika No.171 Hiç hatırında kalan yok mu'.Nereden kalacak?İpe sapa gelmez bir sürü lâf.Neyse.Gelelim Macide.Bu işi yüzyüze gelmeden bitir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • Ankara görüşmeleri dün akşam sona erdi t Baştaralı birincide letmek için elinden gelen her şeyi yaptığını,fakat neticede Makarios'a karşı şiddetle hareket etmek zorunda kaldığını söylemiş ve Londra'nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • Dizzie Gillespie orkestrası geliyor Amerika'da «BE-BOP» müziğinin hâmisi sayılan meşhur Dizzie Gillespie,23 nisanda orkestrası ile birlikte Türkiye'ye gelecek ve Ankara ile İstanbul'da konserler verec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • Şoförler Derneğine üye olanlara lâstik verilecek Şoförler ve Otomobilciler Derneğinin,otomobil lâstiği tahsisi hususunda bir müddet önce ilgililer nezdinde yaptığı müracaat,müsbet netice vermiştir.Der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • Halk Sağlığı Eğitim Komitesinin toplantısı Beynelmilel Halk Sağlığı Eğitimi Millî Komitesinin İstanbul şubesi,dün Taksim Verem Dispanserinde ikinci toplantısını yapmıştır.Dr.Tevfik İsmail Gökçe'nin ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • İthalâtçı vesikalarının vizesine başlanıyor Dış Ticaret rejimine dair talimatname gereğince,ithalâtçı vesikalarının vizesine bu ayın 15 inde başlanacak ve ay sonuna kadar tamamlanacaktır.Şehrimizde 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • DAKTİLO BİLEN BAYAN ARANİYOR Müessesemizde istihdam edilmek üzere daktilo bilen ortaokul mezunu bayan aranıyor.Müracaat:Puro Sabun Fabrikası Mecidiyeköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • Sayın Kara Nakil Vasıtası Sahiplerine tf,İstanbul Defterdarlığından:*3p sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile nizamnamesi gereğince *akil vasıtası bisiklet,motosiklet,otomobil,kamyonet,kamyon üs)sahipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • Nfliliiııet S u h ı b i Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:i MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • r HİCRİ SALI RUMÎ 1375 13 1371 Recep MART Şubat 30 1956 29 VAKİİ vasat!EZANI Güneş 6.15 12.02 Öğle 12.24 6.10 İkindi 15.43 9.30 Akşam 18.14 12.00 Yatsı 19.43 1.30 İmsak 4JI 10.23 L 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • AjA Bu Akşamdan İtibaren TİYATRO Papazlar Trafiği SEE HOW THEY RUN)Yazan:Tercüme:PHİLİP KtNG Leylâ Erduran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • ZAYİ Beyoğlu Nüfus Memurluğundan almış olduğum Nüfus cüzdanımı zayi ettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Dikran Denürcioğlu ÇEKOSLOVAKYANIN Millîleştİrilmiş STR0JEXP0RT Makine Endüstrisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • İ L A N istanbul Profesyonel Fotoğraf Sanatkârları Derneğinden Derneğimizin senelik kongresi 15/Mart/956 perşembe günü ekseriyet teşekkül etmediği takdirde 22/Mart/956 perşembe günü)saat 20.30 da Emin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • Kiiçükçekmece Belediye Reisliğinden K.Çekmece Belediyesi için Belediye işlerinden anlar 1 muhasebeci,muhasebe kâtibi ve başkâtip,kâtip alınacaktır.Liyakatlarına göre dolgun ücret verilecektir.Talipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • Âh I buna bayılırım I o S:o O K «Bol SANA sürülmüş bir dilim ekmeğin üstünde bir sosis!İşte bu çok lezzetli ve besleyicidir Mektep dönüşünde,bu lezzetli ikindi kahvaltısını hazırlayarak,çocuklarınıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • notısltstieie Ali Nofio Vokalinin d» kafi HM mSom mm» tabak t*t*anndo aoduo tatiller)0* oto» 10.000 saaıksıuifc ittesin Icioosd'f.8«re «nutaaddii yoiiorio bajlı olan Garanti autholleıind» bir ona veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • Soğuk algınlığından ileri gelen ağrıları teskin için OPOM OPON,baş,diş,adale,6inir,lumbago.romatizma,siyatik ağrıları Ue bayanların muayyen zamanlardaki sancılarını «mi teskin için faydalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • Cazibemi borçlu olduğum tabun.Filim Yıldızı ÖZCAN TEKGÜL cildimi Puro'nun ihtimamına bıraktım.Puro Güzellik Metodunu muntazaman tatbik ediyorum» diyor.Siz de özcanın tavsiyelerine uyunuz.Puro sabunu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • SATILIK Transformotörlü bir elektrik süpürgesi Kauçuk şişirme deniz yatağı ve otomatik bir pikap acele satılıktır Müracaat:Tel:48 26 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • HERŞEY BESLENMEYE MUHTAÇTIR.TeninUia fi» T «MS GıdasıkKREM_Pertev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • Amerika'dan 10 bin ton pamuk yağı alıyoruz [ANADOLU AJANSI] ANKARA.12 Bugün Hariciye Vekâletinde Türk hükümetinin Amerikan ihtiyaç maddesi fazlasından talep ettiği on bin ton pamuk yağının mubayaasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1956
  • Atina' da kaynaşma henüz durulmadı t Baştarajı birincide riciye Vekâletine mensup bir sözcü bugün yaptığı bir açıklamada.Amerikanın «Kıbrıs meselesi hakkında,İngiltere ve Yunanistana bazı tavsiyelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.03.1956
  • Ceza Hey'etine verilen Yalçın Granit Yalçın Granit ceza heyetine sevkedildi Galatasaray,basketbol takım kaptanı Yalçın Granit,dün Beden Terbiyesi Bölge başkanı tarafından bölge ceza heyetine sevkedilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • Brezilya,Pan Amerikan futbol kupası lideri [TÜRKTEL] MEXİCO 12 Burada son yapılan karşılaşmalarda Pan Amerikan Futbol Şampiyonasının liderliğini Brezilya ele geçirmiştir.Hâlen üç maç yapmış olan Brezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • Üç büyük takım antrenman yapacak Beşiktaş,Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri bugün kendi stadlannda antrenman yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • KISA SPOR HABERLERİ İstanbul genç basketbol karmasına 24 kişi seçilmiş ve antrenörlüğe Sinan King getirilmiştir.Beykoz profesyonel futbol takımı pazar sabahı Beyoğlusporla hususi bir karşılaşma yapmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • Kadri Garnizon takımında oynayacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 12 Haber aldığımıza göre,perşembe günü İstanbulda yapılacak olan Amsterdam İstanbul garnizon karmaları maçında Hollanda takımı,Ankarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • Yılmaz Gündüz genç lakım antrenörü oluyor Fenerbahçe kulübü idare heyetinde vazifeli olan bazı şahıslar antrenör Önder Dai ile Basketbolcu Al tan Dinçer arasında bir maçta vukubulan nahoş hâdiseden so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • Eski futbolcu Jean Ducret ameliyat oldu PARİS 12 1910 1914 seneleri arasında Fransa'nın en iyi futbolcusu olarak tanınmış olan Jean Ducret,bugün Necker haatahanesinde ameliyat olmuştur.Sıhhî durumunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • Macar güreşçilerinin biletleri gönderiliyor 14-15 nisanda Istanbulda iki müsabaka yapacak olan Macar millî güreş takımının 12 nisanda şehrimize gelmeleri beklenmektedir.Macar millî güreşçileri ilk kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • ¦ın»M»ı'mmıi m».mıım.m.n [A.P.1 LANDY'NİN YENİ REKORU Avustralya'nın *uçan sütçüsü» Düve Stephens soldaki)yeni Avustralya üç mil rekorunu kıran John Landy'yi tebrik ediyor.Melbum'daki Olimpiyat parkur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • İki haftalık tehirden sonra Ordu takımındaki oyunculariyle Fenerbahçe ve Galatasaray bu haftaki maçlarda oynuyor Cumartesi G.Saray Adalet,Pazar günü de F.Bahçe î.Spor karşılaşacaklar Profesyonel lig t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • Adalet Izmirden döndü İzmirde iki maç yaparak ikisini de kazanan Adalet takımı dün uçakla şehrimize gelmiştir.Adaletli idareciler kendisiyle konuşan arkadaşımıza neticeden memnun olduklarını söylemişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • Garbis'in ikinci maçı [BOSFOR] PARİS,12 İlk yaptığı maçta Michel François'yı yenen Türkiye yarı orta sıklet boks şampiyonu Garbis Zaharyan,17 mart cumartesi günü Granville'de Fransız boksörü Jacques N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • Bulgurlu dâvası yeni bir safhada Maliye Müfettişleri "Voroş Lobogo organizasyonu hesaplarında 20 bin liralık aksama buldular Fenerbahçe kulübü murakıbı Muhittin Bulgurlu tarafından hususî organizasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • ıııımKtınnı nıri [SAMİ ÖNEMLİ] ANKARA'DAN GELDİLER Ho^an^a or&u takımı,İstanbul Amsterdam garnizon karşılaşmasını yapmak üzere dün şehrimize saat nilliniin Unll UI_LUILL.i1 ^g jlt(SUSj tayyare ile gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • AVCILIK Turhan TAMERLER KARA AVCILIĞI KANUNU TASARISI SON ŞEKLİNİ ALI YOR:Bu satırları okuduğunuz esnada ben Ankarada,yeni hazırlanan kara avcılığı kanunu tasarısının Orman Umum Müdürlüğü Fen Hey'etin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • Altan Dinçer'in annesi vefat etti Millî basketbol takımımızın kıymetli elemanlarından Fenerbahçe'n Altan Dinçer'in annesinin dün ani olarak vefat etmiş olduğunu teessürle öğrendik.Altan Dinçer ve kede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • I İLHAN DEMİRELI Al TAV PASTASI Adaletliler Altay'ı yendikleri için,İzmir dönüşü bugün yapacakları antrenmanda,hazırlanmış olan iki pastayı yiyeceklerdir.Bu pastalardan birinin üstünde «Altayı yendik»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • Mısır Fransa Ordu maçı [BOSFORİ KAHİRE,12 Belçika ordu takımını yenmiş olan Mısır ordu takımının finale kalma şansı Fransa'nın Belçika ile berabere kalması ile kuvvetlenmiştir.Mısır 28 martta yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • Basketbol iurnuası için malî şartları sorduk Spor Oyunları Federasyonu,pazar günkü toplantısında 956 temmuz ayında Mısır'da yapılacak beynelmilel basketbol turnuvasına katılmayı prensip olarak kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • ADALET VE GALATASARAY KAMPA GİRİYOR Bu hafta Galatasaray ve Adalet takımları iddialı bir lig maçı yapacaklardır.Her iki takım da bu maça çok iyi hazırlanmaktadırlar.Dün şehrimize dönen kırmızı beyazlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • iki hakemimi» Yugoslavyaya davet edildi 23 memlekete mensup 2 şer hakem 5 gün müddetle kurs görecekler [Husus!Muhabirimiz Veli Necdet Arığ'dan] ANKARA,12 İki Türk hakemi Yugoslavya'ya davet edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1956
  • Milli Namzetler bugün Yeşildirekle oynuyorlar Tek seçici Eşfak Aykaç oyuncuların moral ve fizikî durumunu yeniden gözden geçirecek 24 martta Lizbon'da Portekiz millî takımı ile karşılaşacak olanmillî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor