Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.03.1956
  • Vadeli tasarruf hesaplarında her ay bir ikramiye çekilişi,her çekilişte 20 talilıliye aylık geliri DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1956
  • Başvekilin basınla ilgili yeni tamimi Dan İzmir'den Ankara'ya dönen Menderes bütün Vekâletlere bir tamim göndererek Yalan haberlerin derhal tekzibini istedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDENİ ANKARA 10 Ege Ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1956
  • İZMİR'DEKİ gizli toplantı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,10 Bu akşam uçakla şehrimizden ayrılan Başvekil Adnan Menderes'in başkanlığında hareketinden evvel il idare kurulu binasında gizli bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1956
  • Turan Güneş yine iktidara çattı f Hususi surette gönderdiğimiz Nail Güreliden] İZMİT,10 Hürriyet Partisinin Kocaeli İl merkezi dün İzmitte büyük bir toplantı ile açıldı.Parti mebuslarından Ekrem Alica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVER] If AR MlflÇİlfİÇİ' İstanll,ul Balkanlar'dan gelen yeni bir soğuk dalga-IVMIl I7IU3IBVI3I SI„ın tesiri altındadır.Sühunet dün 0)ile 2)saııtigrad derece arasında değişmiş ve zaman zaman k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1956
  • Firarî katil teslim o id Mehmet Taskesen 84 saat süren firarına karısının tevkif edilmesi üzerine son verdi [İBRAHİM ÖRS] Salı günü,Akıl hastahanesinden kaçar Profesör Feyyaz Gürsan'ın kaatili Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1956
  • 3 MEBUS DAHA Hürriyet Partisine katılmak istiyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,10 Önümüzdeki günlerde Hürriyet Partisine yeni iltihaklar beklendiği bildirilmektedir.Bu meyanda Demokrat Partiden ihraç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1956
  • l^o^uiu bu.Fena ve iyi Ekonomide bir Grascham Kanunu vardır:«Fena para iyi parayı koğar.Bozukluk çantanızda biri yeni,öteki eski iki on liralık varsa,yenisini saklar ve eskisini harcarsınız.Böylece İy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1956
  • 5.KMIK TİYATROSU SARTRE'IN «GİZLİ OTURUM» VE «SAYGILI YOSMA» PİYESLERİNİ OYNUYOR TUHAF ŞEY,GAZETELERDE D.P.MECLİS GRUPUNUN BURADA TOPLANACAĞINA DAİR BİR HABER YOK.«SAYGILI İOSMA»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1956
  • iNGiLiZ DIŞ Bakanı bugün GELİYOR IHUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,10 İngiliz Hariciye Vekili Selwyn Lloyd yarın saat 12.45 de hususi uçağı ile şehrimize gelecek ve Esenboğa hava alanında merasimıe karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1956
  • Sürgün yeri:Seyehelle Makarios'uıı sürgün olarak gönderildiği Malıı-adası,Hint Okyanusunun ortasında Seyehelle «Şcyşil» takım adalarından biridir.Bir İngiliz müstemlekesi olan Seyehelle adaları 60 sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1956
  • Yunanistan,Londra Elçisini geri çekti Birleşmiş Milletlere de müracaat eden Atina,hükümeti Çok vahim bir devre açılıyor diyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATİNA 10 Atina ve Selanik'te kanlı nümayişler cer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1956
  • Makarios'un sürülmesi.Yunanistan'da nümayişlere sebeb oldu Atina,Selanik ve Kıbrısta yüzlerce insan yaralandı.Nümayişçiler Amerikan ve İngiliz elçiliklerini yağma etmek istediler ingiliz bayrakları yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1956
  • [RUÇHAN UNVERİ PATRONA HALİL KALDIRILACAK Eski Bayezid Patrona)Hamamı dtiıı Bayezid Nahiye MUdiirlüğU tarafından mühürlenmiştir.Yıkılma tehlikesi arzeden hamamın tahliyesi derhal başlayacaktır.Burası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • 80 gecekondu bu ay içinde yıkılacak Sarayburnu civarındaki gecekondularda oturanlar muhacirhanede misafir edilecekler.Eminönü Kaymakamlığı,Sarayburnu civarındaki 80 gecekonduyu yıktırmak için teşebbüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • ESRAR İÇEN İKİ kardeş yakalandı Zeki Demirel ve Halit Demirel adında iki kardeş uyuşturucu madde taşımak ve kullanmak suçundan adliyeye verilmişlerdir-Dün Tophanede,kendilerinden geçmiş olarak görülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • VERGİ MECMUASI Mart sayısı çıkmıştır.Cilt:lll-Sayı:28-Fiatı:125 Kr.Bu sayı Gelir Beyannamelerinin tanzimine ayrılmıştır.Gelir Vergisi mükelleflerinin,beyannamelerini vermeden evvel,mecmuanın bu sayısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • KONGRE İLÂNI İSTANBUL TÜCCAR DERNEĞİNDEN 9 Mart cuma günü ekseriyet olmadığından yapılamayan Derneğimizin yıllık kongresi,aşağıda yazılı ayni gündem mucibince,14 mart çarşamba günü saat 17 de Galata L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • İPOTEK PARA VERİLİYOR 20.000 50.000 60.000-100.000-200.000 T.L.ACAR EMLÂK s,Cağaloğlu Tutiya)H.Rasih Han Kat:4,No:28 Hürriyet Gazetesi karşısı Not:Mutavassıt kabul edilmez.n ı ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • HAFMNIN FİLMLERİ TuHd X4C &fıİGUt,KANLI VADİ «The Purple Plain» Rejisör Robert Parrish idaresinde renkli alarak çevrilmiş bir J.Arthur Rank İngiliz)filmi.Oynayanlar:Gregory Peck.VVin Min Than,Maıırice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • Otel odasında 1092 lirasını çaldırmış Sirkecide bir otelde kalmakta olan Turgut Ertopuz adında birinin 1092 lirası çalınmıştır.Turgut,hırsızlığın,ayni odada yatmakta olan Selâmi ve Mustafa adında iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • Kok kömürü tevziatı 15 martta sona eriyor İkinci parti kömür tevziatı bu ayın 15 inde sona erecektir.Kömür Tevzi ve Satış Müessesesine ait depolarda halen 7.500 ton maden kömürü ve 4.200 ton kok kömür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • Büyükada telefon santralı otomatik çalışıyor Büyükada telefon santralı,dün saat 16 dan itibaren otomatik olarak çalışmağa başlamıştır.Telefon idaresi,ayrıca bâzı santrallan otomatik hale getirmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • Belediye emeklilerinin ilâve maaşları yarın Belediye,emekli,dul ve yetimlerin 1956 yılı ilâve maaşlarının tevziine yarından itibaren başlanacaktır.Bu hususla alâkalı hazırlıklar tamamlanmış ve tediyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • BORSA 10 Şubat 1056 Cumartesi SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 79.75—80.00 Resal 91.50—91.75 Vahit 77.50—78.00 Ham i t 77.50—78.00 Aziz 76.50—77.00 Gulden Hollanda 75.50—75.70 Külçe 11.75—11.77 İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Pazar sabahı için müzik 9.00 Türküler 9.15 Haberler 9.30 Saz eserleri 9.45 Akordeonla hafif melodiler 10.00 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.30 Melodi kervanı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • Yılmaz Duru Türkân Sülün O.Anburnu Aliye Ronâ FAKİR KIZIN KISMET!Rejisör ve Senaryo:ÇETİN KARAMANBEY Ankara Film Kontrol komisyonunun tebrik ettiği sinemacıların ve Türk Film sanatkârlarının işte yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • 240 TALİHLİYE.180.000 LtRA AYLIK GELÎR Her ay,bir çekiliş ve her ay 20 talihliye bir yıl müddetle 10 0-75-50 ve 25 LİRA AYLIK GELİR DENİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • HAYALİNİZpEKİ yuVA bu yuva dünyanın cenneti Boğaziçinde.ferah ve geniş bir apartman dairesinden başka ne ol.'bilir.İşte böyle muhteşem bir apartmanın dairelerini Türk Ekspres Bank veriyor.30 Mart tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • İç fındığın kilosu 400 kuruşa satılacak Fındık ihracatçılarının bir müddet,önce Ankaraya gönderdikleri heyet,ilgililerle temaslarda bulunarak dün şehrimize dönmüştür.Heyet mensuplarının belirttiklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • Dün şehre az su VERİLDİ Terkos isâle hattında vukubulan bir arıza sebebiyle dün şehrin bâzı semtlerindeki su tevziatı aksamıştır.Sular idaresi,tamiratın devam etmekte olduğunu ve durumun bugün düzelec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • ¦¦¦IIMIMI»IMWH MEVLİT Sevgili babamız merhum HALİL ALİ BEZMEN ile Sevgili annemiz merhum VEDİA BEZMEN'in ruhlarına ithaf edilmek üzere 11 mart 1956 bugünkü pazar günü öğle namazını müteakip saat 13 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • TEŞEKKÜR Kavafiye,Lâstik Tüccarlarından,Vehbi Altınçizme'nin müptelâ olduğu hastalıktan Hakkın rahmetine kavuşan sevgili Annemizin kaybı dolayısiyle bizleri teselli ve acılarımıza iştirak eden akraba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • SİNEMALAR Fahişe «Dişi BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 «121:«İki Yüzlü Melek» Kathleen Hughes.MELEK Tel:44 08 6S)Ebedivete kadar Gülistan Güzey.ATLAS Tel:44 08 35».«Cehennem Denizi» Richard Widmark Renkli.YKNİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • I—¦¦MİM.»W.I UMU III—1.11III 'Mil Milli I YEŞİLKÖY YEŞİLYÜRT'ta SATILIK ARSALAR ACAR EMLÂK:Cağaloğlu H.Rasih Han Kat:4 TEL:22 48 83,Hürriyet Gazetesi Karşısı.Pazar günleri Tel:73 83 04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • 19 aydır mevkuf bulunan 3 kişi beraet e!l\Mustafa Tuncay,Ali Güven ve Misak Bal adında üç kişi,dün adliyede,2 nci Ağırceza Mahkemesi önünde hıçkıra,hiçkira ağlamış «Yaşasın Adalet» diye bağırmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • ACI BİR ÖLÜM Kırk seneye yaklaşan bir ömür boyunca muhtelif Umum Müdürlükler,Avrupa Talebe Müfettişliği,Maarif Eminliği,Galatasaray Lisesi Müdürlüğü gibi memleket irfanına büyük hizmetler görmüş,ilim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • Bâzı semtler bu yaz yine su sıkıntısı çekecek Terkos Kâğıthane Güzergâhmdaki su borularının döşenmesi 957 de tamamlanacak Son yağmurlarla,Elmalı Bentleri ve Terkos gölü tamamen dolmuştur.Bentlerde 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • Konuşan kısrak E MEŞHUR «Konuşan Katır» filmi gdrmedim ya,duydum)eğlendirici bir hayâl mahsulüydü.Şimdi bahsedeceğim konuşan E kısrak,bir Fransız gazetesine ve şöhretli bir kaç Amerikan profesörüne in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • M ARTTA NİŞANTAŞI KALAMİŞDA 2 DAİRE MAYISTA 30.000 Liralık Para İkramiyesi İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • MEVLİDİ ŞERİF Rahmetli,Dr.ZEKİ TEKTAS'ın irtihalinin 40 ncı gününe tesadüt eden 11 mart bugünkü pazar günü öğle namazını müteakip Teşvikiye Camiinde merhumun aziz ruhu için mevlidi şerif kıraat edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • illltl!IB e 1 e d i y e d e I işler aksıyor| Vilâyetle,Belediyenin biri-Ş birinden ayrılması yüzünden,E iş sahipleri için yeni bir güç-lük başgöstermiştir.Belirtildiğine göre iş sahip-S leri mercii bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • KISA HABERLER O BEYOGLUNDA Meşrutiyet caddesinde bir apartmanın kapıcılığını yaparı Halil Delen'in bir buçuk yaşındaki oğlu Durmuş,evde eline geçirdiği ilâçlardan zehirlenmiş ve tedavi altına alınmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1956
  • BEYNELMİLEL PROJE MÜSABAKASI T.M.M.0.B.Mimarlar Odasından Avustralya'nın Sydney şehrinde inşa edilecek opera binası projesi Avustralyalı ve ecnebi mimarlar arasında beynelmilel müsabakaya çıkarılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.03.1956
  • Fransa mal karşılığı bize iilm gönderecek Dünkü basın toplantısında F.Büyük Elçisi,kültürel münasebetlerin inkişafına çalıştığını söyledi Fransanın üç ay evvel tâyin edilen Ankara Büyükelçisi Ekselans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1956
  • ClCÎ CAN BİZ GİDİYORUZ DOSTUM,Bu GECE SEVGİLİ HANIMLARI-MIZLA PAVYONA GİDECEĞİZ.STERSEN SEN DE GEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1956
  • jb~A~ ^Hfüsssşaa Gcefe Her 100 liraya bir kur'â numarası f umun pma ¦¦¦MNİ V İLÂNCILIK*Nİk DOGUBANK 1956 ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1956
  • BACAKLAR KONUŞUYOR Sophia Loren bu hafta 8 Madrid'te bir basın toplantıti yapmıştır.İtalyan yıldızı gazetecilere mühim bir şey söylemiş değildir.Sadece ha-len İspanya'da çevirmekte olduğu film hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1956
  • II TAKVİMDEN BİR YAPRAK B Bir Pazar Sohbeti UGÜN için aziz okuyucularımı eğlendirecek bir yazı yaz-j inişlini.Fıkramı patronla Yazı İşleri Müdürüne okurken daktilo ile yazılmış penbe bir kâğıt getirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1956
  • İthalâtçı tüccara yeni kolaylıklar sağlandı İthâl edecekleri mallarda memleket değişikliği yapmak isteyenlere bir defa için izin verildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,10 Ecnebi memleketlerden ithalin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.03.1956
  • BONCUft WAİTDJSNEY T ıvı Ki SELDİN yoŞ'AA BEN De ŞiMDı SENİ Ç&3IRACAKTIM NASiL TATLI SEVER.MİSİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1956
  • JOHNNYHAZARD f RANK ROBBİfilS UZEY TALYADAYlZ.NEREYE İTTİĞİ\AİZİ 3ANA ME ZAV A\5ÖyÜYECEK.SİKİZ V,R.RuDY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1956
  • cisco Mm HEY ŞERİF BU Ite-ERÎ GÖRÜYOR MUSUS?t HAYDUTLAR 3URADAM 'geçmiş olmalı st 'Ac OEÜBO M[ Bu VOLD.BlZ GEÇTİK TAMAM SEN DE HERŞEY.GÖRÜRSÜN MACK.HADİ ARKA-DALLAR.BİR iz Bulduk.J05E SAUNAS.ftOD RE5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1956
  • Bu SAAT 350 Bu VAZOLARIN BEHERİ DE 90 LİRA rKOCANIZIN MERAKü\LIA/ARDl/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1956
  • li [22 Aralık 20 OcaKİ jW L Bütçenizle meşgul olu-^m^J nl|z.Bugün ona düzeit-mjn baçka zamanlar aklınız;gelmeyentedbirleri düşünebilirsiniz.KOVA BURCU [21 ak ü)Şubat Ay,yenilik arzuları veriyor,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1956
  • AŞK HİKAYESİ •3 I BİR AŞK BİLMECESİ TEFRİKA No.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Genç ve yakışıklı mühendis Sabalıatüni H seven Tuna,yaşlı âşığı Kadriden ayrılmaya ka-rar verir.Fakat onunla son buluşmadan döner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1956
  • mu Neyyire Saman Alevi DÜN yolda bir dostla beraberdik.Gördün mü kızı,de-di,ue yaman şey.İngiliz kızı canım.Sizin gazetede resmi vardı.Hani.Ha.Şu.J Görmüştüm.Neş'eden ağzı j kulaklarında bir kız.Sırt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1956
  • İÜLMA i 23456789 SOLDAN SAĞA:1 Makbul bir deri.2 Bir ay AyaK eski)3 Helvası vardır Bıyıklı balık.4 Bir opera eseri kahramanı.5 Ayı'nın dansözü.6 Bir nota Eskilerin mürekkeb kurutucusu Bir soru.7 Aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:RE Fİ' CEVAD ULUN AY Tefrika No.169 Bu,neden icap ediyor'.Seni birdenbire böyle bir karar vermeye icbar eden sebep nedir?Tasavvur edemeyeceğin kadar mühim bir sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE Cingöz sigarasını yakmak için çıkardığı çakmağı tavana doğru fırlatıp bir eliyle havada tuttuktan sonra,bağırdı:Ooo!dedi,senin benim hakkımdaki fikirlerinde inkılâb vaı*.Hayır sevgilim,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1956
  • UMRUK JOHN&MURPHY TS püs K^e£.iJ^O!J VS ÇALIYOR.30RGY.KENDİNDEN EfAİN BOLT İSE S.NİRU OLARAK MAÇA BAŞLIYOR,DEVAMI VAR'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1956
  • NASİL KOCA BULMALI YAZAN:ÇORA CARLYSLE KENDİNİ BEĞENMİŞ ERKEKLERDEN,MÜMKÜNSE UZAK DURUN Sizlere dün,birkaç ideal koca tipi takdim ettim.Bugün de aynı şeye devam edeceğim.Günümüzde vehimli erkek tipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • Hayatınız 'boyunca kullanabileceğiniz Fin malı deniz motorlarımız gelmiştir.40 yılı aşan tecrübe ve ileri teknik bilginin mahsulü olan SAM deniz motorları,çok yüksek randımanı ve eşsiz hususiyetleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • kişiye 30000u.1 kişiye lOOOern.1000 den fazla müşteriye çeşitli Para ikramiyeleri GARANTİ BANKASI Muslerılermi Bufun kazalara karşı bedava sıgorfa ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • Pazartesi akşamından itibaren n I İSU Sinemasında eski İNCA'ların Peru'da 4 bin seneden beri saklı bulunan hazinelerinin esrarı ESRARLI DEFİNE «SECRET OF İNCA'S» RENKLİ.Artistleri GHARLTON HESTON ROBE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • Din Yolu—i Onbeş günlük Dinî ve İçtimaî Dergi Çıkaranlar:Profesör İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun idaresinde din mütefekkirleri ve içtimaiyatçılar 15 MARTTA ÇIKIYOR 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • İMİ».¦¦¦IIIIM IIJI—11—mu—IHI III San'at Okulu Mezunu Eleman Alınacak San'at Okulundan 954/955 ders yılında mezun olmuş 8 elemana ihtiyaç vardır.Mensucat şubesini bitirmiş olanlar tercih edilir.Taliple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • Sahibi.Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ B a s t.l d ı ğ t yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • 1 HİCRÎ PAZAR RUMİ 1375 11 1371 Kecep MART Şubat 28 1956 27 VAKİİ VASATÎ ezan!Güneş 19 12.08 Öğle 12.24 6.13 ikindi 15 42 9.31 Akşam 18.11 12.00 Yatsı 19.41 1.30 İmsak 4.40 1029
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • î-B Mhı 1 4go/vgs7/v/AVRUPA'DAN HUSUSİ SURETTE GETİRTTİĞİ CİHAZLARLA »özlükleri ile birlikte v.S.r:s BUUTLU İLAVEYİ VERİYOR 7 sinden 70 ine kadar BÜYÜK KÜÇÜK herkesin zevkle ve heyecanla okuyacağı fev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • SÜRÜMDEN KAZANÇ 2 Lira kârla ayakkabı Dikişli Çift kat kösele Erkek Kundura 28-30 lira.Kadın İskarpini 20-22 Fantazi Pine Topuk Kadın,yalnız,28-30 lirayadır.Erkek terlikleri 9-11 T.L.Kadın terlikleıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • Soğuk algınlığı ağrılarını V.V.TıVıVıVlTnY.V,teskin için OPON faydalıdır OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma ve soğuk algınlığından mütevellit ağrılar ile bayanların muayyen zamanlardaki sancılarını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • GAZİNOSU' ı Muazzam programa ilâveten kıymetli halk türküleri okuyucuları ÖZER KARDEŞLER'!Her akşam yalnız gazinomuzda dinleyebilirsiniz.Her pazar içkisiz aile matinesi.Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • BEBEK GAZİNOSU Muazzam programa ilâveten Yüksek ses sanatkârı N E D İ H A DEMİRKIRAN'ı Her akşam yalnız gazinomuzda dinleyebilirsiniz.Her pazar içkisiz aile matinesi.Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • BEBEK GAZİNOSUNDA Muazzam programa ilâveten Müthiş Komikler Bdldrıldrı'nı Her Akşam Yalnız Gazinomuzda Dinleyebilirsiniz.Her pazar içkisiz aile matinesi Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • Rakipsiz San'atkâr ZEKİ MOREN BEBEK GAZİNOSU ve HAKKI DERMAN her akşam muazzam programa ilâveten,her pazar tekmil programla içkisiz aile matinesi.Tel:6362 69 63 6711
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • 1 Amerikanın 1 numaralı yıldızı SARIŞIN BOMBA sı NARLYN MONROE tarafından yaratılan ve dayanılma?derecede şen sahnelerle dolu SARIŞIN BOM B A Gentelmen prefers blondes)renklî Erkekler sarışınları seve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • "cildinize benim gösterdiğim ihtimamı gösteriniz,diyor.Ben,banyo ve lavabomda PuroMan başka sabun kullanmam.Puro Tuvalet* Sabunu,tahayyül ettiğiniz o kadife gibi yumuşak teni,sihirli güzelliği temin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • ANKARA'DA mezar buhranına ÇARE BULUNDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,10 Ankara Belediyesi,jehirdeki mezarlık buhranını önlemek için yeni bazı tedbirler almıştır.Bu meyanda,941-944 yılları arasında şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • Türk Suriye hududunda hâdise [ASSOCIATED PRESS)ŞAM,10 Suriye hükümeti.Türkiye Suriye hudut karma komisyonu'nu toplantıya çağırmıştır.Suriye İçişleri Vekâleti'nden yapılan açıklamaya göre Suriyeli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • Gökay Ankara'da dün ders verdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,10 Vilâyet ve Belediye bütçeleri hakkında ilgililere izahat vermek üzere şehrimize gelen istanbul Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • Hastalık dolayısiyle DEVREN SATILIK Çamaşırhane Beyoğlu göbeğinde çok işlek sokakta,halen faaliyette,otomatik makinelerle mücehhez 50 m2 lik çamaşırhane dükkânı devren satılıktır.Müracaat:Beyoğlu,Burs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • Firari kaatil teslim oldu t Baştarajı birincide niye'nin tevkifi üzerine teslim olmaya karar verdiğini bildirmiştir.Mehmet Taşkesen,mahkeme karariyle neşri menedilen sözlerinin sonuna doğru içeri gire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1956
  • Makarios'un süriiln kanlı nümayişi t Baştarafı birincide mis vaziyettedir.Grevciler örfi idare nizamlarına göre cezalandırılacaktır.YENİ TEVKİFLER Basına sansür konmuştur.Gazeteler bugün çıkmayacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.03.1956
  • Türk-Hollanda Ordu maçı bugün yapılıyor Maçı 1130 dan itibaren radyo naklen verecek ANKARA 10 HUSUSİ)Türk Hollanda Ordu maçı yarın bugün)19 Mayıs stadında yapılacaktır.Takımımız sahaya dün bildirdiğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • GENÇ MİLLÎ TAKIM HÂLÂ ANTRENÖRSÜZ ANTRENÖRLÜK İÇİN BİR KAÇ NAMZET VAR.Budapeşte'de 28 martta başlayacak olan Dünya Junior takımlar turnuasına katılacak Genç Millî takımımız bilindiği gibi bir müddetta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • f Profesyonel 1 iğin son puan durumu O G B M A Y P Beşiktaş 11 8 2 1 33 15 18 G.Saray 9 7 I I 28 8 ıs F.Buhçc 9 4 1 1 13 r 12 Adalet 10 5 2 3 19 8 12 Beykoz 10 4 1 I 12 12 T.Spor 10 3 4 3 11 11 10 Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • Bugün Beykoz'a karşı' Beşiktaş değişik İlk devredeki maçı 2 1 kaybeden Siyah Beyazlılara karşı Beykoz Halûksuz oynayacak Bugün Mithatpaşa Stadında saat 15.30 da hakem Faik Gökayın idaresinde Beykoz il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • SAĞİÇ MLÛK OYNAMIYOR Beykoz takımının sağ içi Halûk'un bugün Beşiktaş'a karşı çıkacak olan Beykoz on birinde yer almaması çok kuvvetle muhtemeldir.Halûk,perşembe günkü antrenmandan sonra,disipline ayk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • fi Saraylı eski sporculara madalya verilecek Galatasaray kulübünün 50 nci yıl kutlama komitesi,kulüp azalarına 18 mart pazar günü Galatasaray lisesinde bir öğle yemeği erecektir.Lisenin konferans salo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • Beyoğluspor ve İstanbulspordan sonra KASIMPAŞAYfl V AK MAĞLUP OLDU:mm Vefa santrforu Erdinç muhakkak r golü kaçırırken.İlk devre 1 1 bitti.İkinci devrede Vefa santrahafm hatâsiyle bir gol yedi ithatpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • İran'Iı güreşçiler Rusya'da muvaffak güreşler çıkarıyor Iran Rusya serbest güreş karşılaşması 4-4 berabere bitti TAHRAN,10 Hususî)Birkaç gün evvel Rusya'ya giden İran serbest güreş takımı 'yaptığı iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • Melbourne Olimpiyatlarına 70 millet katılıyor [TÜRKTEL] SYDNEY 10 Olimpiyat Tertip Komitesi Başkanı General Bridgeford,yaptığı bir basın toplantısında,bu sene Olimpiyatların çok rağbet gördüğünü,daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • Yunanistan Jr.O Corenthos:O [BOSFORJ ATİNA,10 Macaristan'da yapılacak Juniorlar şampiyonasına katılacak Yunan Jr.takımı bugün Corenthos takımı ile hususi bir maç yapmış ve karşılaşma 0-0 beraberlikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • Güreş Federasyonu,Demiryolları ve Liselerarası Güreş Şampiyonları için birer kupa koydu [ANADOLU AJANSI] ANKARA,10 Haber verildiğine göre,Güreş Federasyonu 24,25 mart tarihlerinde Adapazarmda yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • Amatör küme lig maçları tehir edildi Şehrimiz amatör küme futbol maçlarının,11 mart pazar günü karşılaşmaları,hava muhalefeti yüzünden tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • Dünkü basket maçları Dün akşam yapılan basketbol maçlannda Fenerbahçe yeni bir sayı rekoru yapmıştır.Kadıköyspor'u günün ilk maçında San Lacivertli takım 108 67 mağlûp etmiştir.İlk devrede Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • GaSiana,sıklet değiştirerek unvanından vazgeçecek [BOSFOR] MADRİD 10 Avrupa tüy sıklet boks şampiyonu Fred Galiana İspanya)sıkletini muhafaza etmekte güçlük çektiğinden 6 nisanda Fransız şampiyonu Jul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • Beşiktaş'ın senelik kongresi Beşiktaş kulübünün senelik adî kongresi 25 mart pazar günü saat 9.30 da Beşiktaştaki kulüp lokalinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • Adalet İzmir'de Berabere kaldı İZMİR,10 Hususî)Göztepe kulübünün davetlisi olarak şehrimize gelen Adalet takımı,bugün az bir seyirci topluluğu önünde hakem İsmail Dikmen idaresinde ilk maçını lig lide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • İspanyol Juniorları Macaristan'a gitmiyorlar [TÜRKTEL] MADRİD,10 28 Mart 2 nisan tarihleri arasında Budapeşte'de yapılacak olan Jr-takımlar Dünya Futbol şampiyonasına,İspanya iştirak edemiyeceğini,bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • Fenerbahçe Vasco de Gama ile oynamayacak Beşiktaş takımının davetlisi olarak şehrimize mayıs ayının ilk haftasında gelecek olan Vasco de Gama takımı ile yapılacak organizasyona Fenerbahçe kulübü iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • tt0tmt0^0Mttt^^m0m0 mm u ISAMİ ÖNEMLİJ OYUNUN LK GQJ I i ^""kü mttçın ilk golünü Kasımpaşah Seracettin penaltıdan yapmıştır.İlk devrenin 27 nci dakikasında Kasımpaşah Zühtü gole giderken,Vefa'h Rahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1956
  • ADEMİR.ve PINGA'YI seyredeceğiz Mayıs ayının ilk haftasında Beşilctaş kulübünün davetlisi olarak Brezilya'nın ve dünyanın en meşhur takımı Vasco de Gama-şehrimize gelecektir.Brezilya liginde halen çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor