Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.03.1956
  • zer gunu eliyor Selwyn Lloyd ile Kıbrıs ve Oria-Doğuyu ilgilendiren mevzular müzakere edilecek [Hususî Muhabirimi?Mücahit BEŞER'den] ANKARA 8 İngiliz Hariciye Vekili Selwyn Lloyd'un önümüzdeki pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1956
  • Adliye Vekili kriz geçirdi [Hususî Muhabirimiz Nevzat Kızılcandan)İZMİR 8 Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk,bugün Reisicumhur Celâl Bayar ve Başvekilin refakatinde Ege vapuru ile İzmir'e gelirken bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1956
  • [İLHAN DEMIRELİ Mazhar Osman Heykeli İhtiyaç sahasındaki değişmeler Bakırköy Akıl ve Sinir Hastahanesiııde de yeni şartlar yaratmıştır.Bu durumu karşılamak maksadiyle dün hastahaneyc yeni ilâveler yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1956
  • GLUBB PAŞANIN HALEFİ [A.P.Genç Ürdün Kralı Hüseyin'in m Paşa'nın vazifesine son vermesi halk arasında büyük memnuniyet uyandırmıştır.Hafta boyunca Amman'da Hüseyin'in lehinde nümayişler yapılmıştır.Km
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1956
  • Manisa'da 8 ayda bir Vali değişiyor [Hususî Muhabirimiz Ergun ONARIR'dan] MANİSA,8 D.P.nin iktidara geçmesinden bu yana Türkiyede Valj değiştirme rekorunu kıran Manisa'nın 9 uncu Valisi Şefik San,yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1956
  • Tütün piyasası 12 martta açılıyor 117 milyon kiloyu bulan rekoltenin kilosu 410 kuruşa satılacak Dün bir basın toplantısı yapan inhisarlar Umum Müdürü Ömer Refik Yaltkaya,ezcümle şunları söylemiştir:Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1956
  • e'de heyecanlı günler başladı Menderes'in nutkunu D.P.lilere göre 25 bin,Muhalefete göre de 15 bin kişi dinledi HUSUSİ SURETTE GÖNDERDİĞİMİZ ARKADAŞIMIZ HALİT KIVANÇ'DAN)İZMİR,8 Ege'deki siyasî faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1956
  • Nutku,Muhalefet nasıl karşıladı [Hususî Muhabirimiz Nevzat Kızılcan'dan] İZMİR,8 Denebilir ki,Başvekil ve D.P.Genel Başkanı Adnan Menderes'in bugünkü meydan nutku,muhalefet arasında,D.P.den daha fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1956
  • İZMİRLİLER MENDERESİN CUMHURİYET MEYDANINDAKİ NUTKUNU DİNLİYOR [AHMET GÜLTAS] TELEFOTO MİLLİYET:İZMİR İSTANBUL izmirde ilk açık Başvekil,1 saat süren nutkunda bazı gazetelerde görülen maksatlı neşriya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1956
  • [İLHAN DEMİRELİ JANDARMA ERİ KAATİL MEHMET TAŞKESEN'İN FİRAR ETTİĞİ KAPIYI GÖSTERİYOR Tımarhaneden kaçan kaatilin hudut dışına ÇIKTIĞI SANILIYOR Ceza evinde 30-40 bin lira biriktiren kaatilin çok hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1956
  • ANA MUHALEFET PARTİSİ İKİLEŞTİ GAZETELERDEN)TAADDUD-Ü ZEVÇ AT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1956
  • SİYASET MODASİ IA.P.1 Hanımlar siyaseti de modaya soktular.Yahut modayı siyasete.Gecen gün Eisenhowcr'in Washington hava alanına inerken Cumhuriyet Partisine mensup bu kadınları görenler,kendilerini m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • VADELİ VADESİZ VE ÇİFTÇİ TASARRUF HESAPLARI 7 MAYIS 1956 ÇEKİLİŞİ LİRA 1 ADET lOO OOO LİRA 1 İO OOO 2 5 OOO 50 1 OOO İOO 500 100 250 200 100 200 50 AYRICA 25 OOO LİRALIK EŞYA İKRAMİYESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Sevilmiş orkestra parçaları.Mavilice Ravel:«La Valse».Leo Delibes:«Coppella» Bale süiti.13.00 Şarkılar.Ahmet Çağan 1.1.30 Oyun havaları 13.45 Haberler 14.00 Hafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • HAFTANI:iİFİLMLtKİ Tîutecut Gkjûut EBEDİYETE KADAR Turgut K.tingu'nun rejisörlüğünde çevrilmiş hir Güven Film prodüksiyona.Oynayanlar:Gülistan Güzey,Re«it Giirzap,Nâzım İnan,Neriman Koksal,Feridun Çöl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • KER V AN S AR A Y-Zengin programa ilâveten Türkiyede ilk defa AMELİA ROMAN ve JOZE İspanyanın en meşhur Flamengo)yıldızı ve Gitaristi Pavivonda:Her aksam 22 den sonra FRANCO MORELLİ İtalyan orkestrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • MEVLİT Sevgili babamız merhum HALİL ALİ BEZMEN ile Sevgili annemiz merhume VEDİA BEZMEN'in ruhlarına ithaf edilmek üzere 11 mart 1956 pazar günü öğle namazını müteaftip Şişli camiinde seçkin hafızlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • Amerikanın Akdeniz 6 ncı Filosu Kumandanı geliyor M.M.V.Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Amerika Birleşik Devletleri donanmasına mensup,Albay Whencher kumandasındaki 21000 tonluk Newport News ağır kru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • Hapishaneye bıçak sokarken yakalandı Kâzım Zümrütoğlu adında biri Sultanahmet Cezaevine bıçak sokmak isterken yakalanmıştır.Mahkûm bulunan bir arkadaşını ziyaret için cezaevine gelen Kâzım'm üzerini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • İmar Müdürlüğünde yapılan temizlik Vali Gökay dün sabah iki mühendis ile iki memurun işlerine son verdi Vali Gökay,dün sabah beraberinde Belediye Reis muavini Sedat Erkoğlu olduğu halde şehrin muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • fesiş tarih Ş Majjkl l56 da 75000 50000 50000 75000 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için Bankamızın gişelerine müracaat edinizgJ.l,M.HI=M li:i. »I'M,Hı,llil=Fi!ı,i;fiHI'M.ı 5 Temmuz 'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • c SİNEMALAR Fahişe «Dişi BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)«İki Yüzlü Melek» Kathleen Hughes.MELEK Tel:44 08 CS)Ebediyete kadar Gülistan Güzey.ATLAS Tel:44 08 35)«Cehennem Denizi» Richard Widmark Renkli.YENİ M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • I Eve!nankörlüğün ia kendisi!E ^N S M AN İlkhasan'ın vefatı üzerine,Dârüş-E '^rf/şafaka idaresinin gösterdiği nankörlüğün çirkin tezahürlerini,tam bir tablo hâlinde,E dostum Ulunay'ın bugünkü yazısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • I Şehir Hatları I vapur seferleri i |AZALTILDI| Şehir hatları vapur seferle-E E rinde yeniden bâzı değişik-ğ=likler yapılmış ve bir kısım E seferler lağvedilmiştir.E E Buna göre,önümüzdeki E E pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • Tıp Fakültesi Genel Kurulu yarın toplanıyor İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör ve doçentlerinden müteşekkil genel kurulu yarın saat 14 de bir toplantı yapacaktır.Bu toplantıda,uzun zamandanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • Sanayi Odasında işüeri aksatanlar Şehrimiz Sanayi Odasında Meclis,yönetim kurulu ve meslek komiteleri toplantılarına üyelerin muntazam devam etmemeleri yüzünden bazı işlerin aksadığı görülmüştür.Bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • Bir ırz düşmanı iki sene hapse mahkûm oldu Recaî Ulusan admda biri,dün 1 inci Ağırceza Mahkemesinde neticelenen duruşması sonunda 2 sene hapse mahkûm edilmiştir.Kovboy elbisesi giydirdiği bir köpeği s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • ACI BİR OLUM 1 Mart Perçembe günü ani olarak beyin Ka naması ile hakkın rahmetine kavuşan büyücümüz Eczacıbaşı Seramik Faorikası Ressam ve Hattat'ı.kıymetli san'atkâr Emekli Topçu binbaşısı,MEHMET HÜS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • Karşahksız çsk vermiş Emin adında biri,adliyeye verilmiş,duruşmasına 8 inci Asliye Ceza Mahkemesinde başlanmıştıriddiaya göre Emin,kendisinden alacağı olan bir arkadaşına,bankada karşılığı olmayan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • A YENİ yetişen hafızlar için,önü-a VİLÂYET Daimi Komisyonu,dün müzdeki pazar günü öğle namazını Vali muavini Vefik Kitapçıgil'in başmüteakip,Cemberlitaştaki Atik Ali Pa-kanlığında toplanmış ve şehre a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • Balık istihsali arttı Havaların düzelmesiyle balık istihsali artmıştır.Dün Boğaz ve Marmara mıntakasmdan Balıkhaneye 30 bin çift torik,4 bin çift paİamut,1500 kilo çeşitli balık,İfiOO kilo da köpek ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • Bir bakkal dükkânı güpegündüz soyuldu Kurtuluş caddesinde Tahsin Tamer'e ait 240 numaralı bakkal dükkânı,güpegündüz soyulmuştur.Öğle üzeri,dükkân sahibinin evine gitmesinden istifade eden meçhul hırsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1956
  • Sebze ve meyvede ucuzluk neden sağlanamıyormuş Esnaf Derneği Başkanı;"Belediye önümüzdeki yaz da domates savaşı açacaktır,diyor Bu yıl sebze ve meyve mahsulünün bol olmasına rağmen,fiatlarda yine bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.03.1956
  • Wi Şimdiye kadar 7 bin metres i tamamlanan 18.300 metrelik Boğaz yolu 11 ay 22 gün sonra açılıyor Genişliği 21-30 metre arasında olacak yola şimdiki hesaplara göre 8 milyon 983 bin 653 lira 22 kuruş h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1956
  • m$M H 1 jfc 1 BANA SOR Ce t*ti£ K^ctAi't' Ce+H Otel ve lokanta buhranı Şerif S.İstanbul)mesleği icâ-bı Anadoluda çok gezmeye mecbur bir okuyucumuz.Uzun mektubunda bu gezginciliğin ne Kadar mahrumiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1956
  • Yarın Son Gün TÜRKİYE KREDİ 5 MAYIS 1956 ÇEKİLİŞİNDE GÖZTEPEDE KONFORLU APARTIMAN DAİRESİ ve 230 kişiye 25.000 lirayı bulan dolgun Para ikramiyeleri 10 Mart 1956 ak^amma kadar 100 liralık bir hesap si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1956
  • CİCİ CAN İSTE,GÖRÜYORSUNUZ Kİ,7 DUR SAKALI» v KÂRlfo DİŞÇİYE y i DAHA SONfc 15TB BOTU SEVfiîtl KARîM DİŞÇİ İSKEMLESİNDEN KALKIYOR.LBİRAT SONRA YOLA ÇIKMIŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1956
  • LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ 20000 TL TüRhTiCRRCT BANKASI Her 150 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1956
  • m *T I İLHAN DEMİRELI AKADEfVi!BALOSU Gi'~el San'atlar Akademisinin yıllık kıyafet balosu dün gece Taksim Belediye Gazinosunda sabah 5 e kadar devam etmiştir.Görülmemiş bir alâka toplayan balo,orijina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1956
  • YAZ MODASİ" Paris'in tanınmış modaevlerinden biri geçen hafta tertip ettiği bir defile esnasında,yaz kreasyonlarını teşhir etmiştir.Manken Colette'in takdim ettiği Keşmirden yapılan plâj tuvaleti bilh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1956
  • [USIS] TÜRK FOLKLORU ve AMERİKA ket* Güzel San atlar Bolümü Müdürü Prof.Lamar Dodd,«Türkiye seyahatim iki gayeyi hedef tutmaktadır» demiştir.Prof.Dodd'un izahatına göre bu gayelerden biri,Amerika'daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1956
  • I Buna nankörlük derler GEÇENDE «Osman İlkbasan» adında bir zât vefat etti.Bu zât kimdir?Arzedeyim:Osman İlkbasan,soyadından anlaşılacağı veçhile bir matbaacı,hem de memleketimizde ilk İ yetişen matba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1956
  • Sakat Hoca muska yazarken yakalandı Sakat Hoca nâmiyle maruf Süleyman Bilgin adında biri,gaipten haber vermek ve şirinlik muskası yazmak suçlarından dolayı adliyeye verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1956
  • Norveç'te çığ evleri İZE SÜRÜKLEDİ Faciada 20 kişi öldü.Fasılasız kar yağdığından imdat ekiplerinin işi güçleşiyor [ANADOLU AJANSI] PARİS,8 Kuzey Norveç'te bu sabah korkunç bir çığ felâketi vukubulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1956
  • Molotov Londraya çağırılıyor LONDRA,8 İngiltere Hükümeti Sovyet Hariciye Vekili Molotov'u Londara'ya davet etmeyi kararlaştırmıştır.Cenevre görüşmeleri sırasında Molotov ile Selwyn Lloyd,Vietnam müzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1956
  • Dış hatlarda navlun ücreti arttırılıyor [TÜRKTELÎ LONDRA,8 Türk armatörlerine ait dış sularda sefer yapan gemiler navlun ücretlerini artırabilecektir.Bu husus Baltık Denizi ve Atlantik Okyanusu navlun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1956
  • Sendikalar Birliğinin gönderdiği mektup İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Genci Sekreteri Lütfi Yılmaz,gazetemize gönderdiği bir mektupta «Sendikalar Birliğinde siyasi ihtilâf çıktı» başlıklı haberimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1956
  • Polisler bar a gide m iyecele Yılhk veya haftalık izinleri esnasında dahi polis memurlarının Beyoğlundaki bar,saz ve kokteyl salonu gibi yerlere gidip eğlenmeleri men edilmiştir.Bu yasağa sebep,bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.03.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHNC r^.C fi 3EN DE Ay si şevİ EN BÜYÜK TEAAEN-KİS\BOLT'uisi BİR AM EVVEL ŞU 30 5 DENİLEfv VAHŞt kAVSA' *~ dan vazgeçme,mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1956
  • BONCUK WALT DISNEY BU GUNKU ÇOCUKLAR BİR ALEM VALLAHİ BABALARIN 6ECE GÜNDÜZ UYANIK OLMASI Lİ.TJU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1956
  • TOMBIK TAMAM TOMBİK!t U^AK PASA J Buldum ^C^f KtlUSl.WU ÖT^*^ J «at T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1956
  • CİSCO Kİ KİD.SİZİNLE MEŞGUL 01-A\ADıV\YESE.GÖRMEK İSTEDİM.BÜTÜN YAP-K_Ak N 5,Z£ ÇOK TEŞE«o^ EOECİNV TANIŞTIĞIMIZA MEM-NUN OLDUAA,SEN^R.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1956
  • ALLAHL1KALİBEY VEU 'NİN ARKADAŞLARI GELECEK.SABAH TAN BERİ EVİ TEMİZLİYORjJM.NEDEN?^EC vi'ne soruyorum:NEDEN gj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1956
  • fc OĞLAK BURCU |22 Aralık 20 Orak)Butun enerjiaizl harcayacak,göze çarpacaksınız,f^kat aşkta kendinize fazia güvenmeyiniz.KOVA BURCU [21 kak İS SulıatJ Venüs,san'at kalnizi körletfyor.Bu nevi idlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1956
  • B üt M İİ;Ş-İIÜ SOLDAN SAĞA:1 Osmanlı Devleti başkanı,2 Büdü'nün esi BJr erkek adı,3 Bir Avrupa memleketi,4 İdam argo)Bir kesici,5 Tencere azmanı Güzel koku,6 Eğer'in bir parçası Bir nota,7 Yel eski)V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1956
  • Yazan:R E F İ C Yavrucak konuştuğumuzdan hiçbir şey anlamıyordu.Yavaş yavaş yanıma sokulmuştu.Maddin karısı:Çocuk babasına çok düşkündür ve o nisbette de içlidir.Geçen gün kucağına gitmek istedi.Macit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1956
  • KÖSEM SULTÂN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Vefakâr imişsin!Helâl süt emmişsin.Aferinler irfanına,terbiyene.Biz dahi bundan böyle seni bu hizmete muhtaç kılmayız!Dedi.Pâdisalı ile maiyetinin gelme,yıkanması a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1956
  • I TEFRİKA No.S ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:j s Turta,genç ve yakışıklı Sabdhattini görüp se-Ş S vince,kendisinden yirmi yedi yaş büyük âşıkı Ş Kadcide?ı ayrılmaya kurar verir.Kevser,Kadri-E ğğ ini!karısı.Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1956
  • Saat altı buçuk.KARŞIMDA bir kadın uyukluyor.Kırkında var mı bilmem?Fakat uykusu yetmişlik.Dudaklarında boya,yüzünde pudra varmış,ne çıkar.Kadının yüzünde hayat nykuda.Küpeleri bile boynunu bükmüş.Sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1956
  • CİNGÖZ;M E RIH TE Gazeteler,ertesi sabah,Yeşilköy'ünde,esrarengiz bir evde,Cingöz Reeai'nin ölü bulunduğunu ve kaatillerin arandığını yazacaklar.Kaşlarını kaldırıp hayret içinde kısa bir düşünceye dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • ARZU EDEN HERKESE 24 ROMAN HEDİYE EDİLİR.Müessesemiz abonelerine her ay,ses sanatkârı,film yıldızı ve dansözlerimize ait 13X18 eb'adında 16 poz imzalı resim göndermektedir.16 imzalı artist resmi sadec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • SÜMERBANK' m I 1956 Yılı İkramiyelerinin 2 inci Çekilişi İçin 150 liralık bîr hesap açiırırsamz Apartman Dairesini ve Tutarında para ikramiyelerini kazanabilirsiniz.Sümerbank'ta 150 liralık bir hesap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • karşı baş,diş,adale,sinir,romatizma ve bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında OPON faydalıdır.%l\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • Milliuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü AB Dİ İPEKÇİ Bıııldıgt yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • 1 »İÇKİ Cuma RUMİ 1375 9 1371 Recep MART Şubat 26 1956 25 VAKİİ VASATÎ ezan!Güneg 6.22 12.13 Öğle 12.25 6.16 ikindi 15.41 9.31 Akşam 18.09 12.00 Yatsı 19.3S 1.30 Imsâk 4.44 10.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • ile yapılan her banyo güzellik yolunda yeni bir adımdır."güzellik banyonuz için güzelleştirici bir sabun seçiniz.Ben Puro kullanırım,siz de PURO TUVALET SABUNU KULLANINIZ,dlyor# memleketimizde 10 güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • wwp—a im^—İM ÂLİ MUHlDDİN HACI BEKİR Bahçekapı,Beyoğlu,Karaköy,Kadıköy mağazalarına ilâveten Karaköyde Eski Borsa Hanı altında açtığı yeni şubesinde en değerli ustaların hususî surette hazırladıkları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • BREZİL J)A W S Dershanesi Açılışının üçüncü senesi münasebetiyle bütün dansları garantili figürlerile,yalnız bir ay müddetle 40)liraya öğretmektedir.Galatasaray Lisesi,Zara Gömleklisi karşısı Koçlu Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • İlim ve iman,ahlâk ve nizam yolunda Başyazart:Dr.Cezmi Türk Yarın çıkıyor Çıkaran Türkiye Yayınevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • ¦i ıı mu ı ıı »i m ı ımııi'iım ıı» iiih»"iiibw n'iııi" '~^*imMm S M İ E A M İ S RESTORAN ve PAVİYOH'JHBA Dünyaca tanınmış PATRAS REVÜSÜ ve DEL POZO DÜETİ Şantöz:MARUŞKA VERA KRUZ Tel:48 58 91 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • Dahiliye Vekâletinden Sinop Vilâyetine bağlı Gerze Kazası nüfus kütükleri yanmıştır.Bu kaza halkından olup da başka yerde bulunanların kayıtlarını yenilettirmek üzere oturdukları yerler nüfus daireler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • YUGOSLAVYADAN KERESTE İTHALAT LİSANSI Olanların yazıhanemizle irtibat etmeleri menfaatleri icabıdır.Galata Bankalar,Şair Ziya Paşa caddesi Zekâi Han 70/15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • Karaosmanoğlu Manisa'ya gitti I Hususi Muhabirimiz Erfrun Onarır'dan] MANİSA.8 Hürriyet Partisi Genel Başkanı Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu bugün saat 11 de şehrimize gelmiş ve İl idare heyetinin de hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • GEDE HEYEC LER BAŞL t Baştarajı birincide birine göre,15 bin bile az bir rakamdı.Bu kurucu,«D.P.Ege'de bu hâle gelmemeliydi.Zira bugünkü miting,bütün Ege çapındadır.Daha kalabalık olmalıydı» diyordu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • ANtJİtJf POMAT »nezle;•GRİP "iv yv.i »Dİ$ AĞRISI ADALE ROHATIIMASI!¦YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI •ARI.pÖÇEK SOKMASI •KESİK v yaralar;v *PİşİK v.1 «KAŞ/IKfl.ı •EKZEMA i ERGENLİK DONUK DERİ ÇATLAKLARINDA VE TR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • Nutku Muhalefet nasıl karşıladı t Baştarafı birincide Diğer taraftan Hürriyet Partisi İl Başkanı Mahmut Yalay,nutuk hakkındaki intibalarıni,ancak yarın bildireceğini,zira konuşmanın henüz eline geçmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • Robert KoIIej'de dün gece yangın çıktı Dün gece Bebekteki Robert Kollej'in pavyonlarından birinde bir yangın çıkmış,itfaiyenin müdahalesi neticesinde genişlemeden söndürülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • İtalya ile Ticaret münasebetlerimizde beliren güçlükler İtalyan Parlâmentosu üyelerinden ve Dış ticaret komisyonu reisi Sinyor Turani şehrimizde bulunmaktadır.Ankara ve İstanbulda ticarî mehafille baz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • Tımarhaneden kaçan kaalilin linçin!dışına çıktığı sanılıyor Polis dün de Hüseyin Hancı adında bir inzibat erinden başka,bir kaç hademe,kapıcı ve gardiyanın ifadesini almıştır.İkinci cinayet ihtimali K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1956
  • D.P.izmirde ilk açık havatoplantısını yaptı t Ba-ştarafı birincide delâlete düşmesin.Doğnı yolu seçmek kararını versin.Matbuatın bir haber tarafı,bir de fikir yayma tarafı vardır.Fakat,maddi hakikatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.03.1956
  • MUHTEMEL RAKİP 23 yaşında bulunan siyahi Amerikalı Moses Ward,Berınondsey' deki jimnasükhanede boksa çalışırken görülüyor.Bu genç siyahi yarı ağırda Archie Moore'un muhtemel rakibidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • Haydarpaşa Lisesi voleybolda mağlûp Bugün Haydarpaşa Lisesi spor salonunda yapılan hususî voleybol maçında Sen Jozef lisesi,Haydarpaşa Lisesini 15/10,15/12 olarak,iki sette mağlûp etmiştir.Sen Jozef:Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • Voleybol millî takım antrenörlüğü ANKARA,8 Hususî)Voleybol millî takımı antrenörlüğüne,geçen sene Galatasaray'ı çalıştırmış olan Ayhan Demir ve menejerliğine de Halûk Kanbay getirilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • H^ i fcl^ t 9B J^-ki "İl Lfc—r JkV »EIp^![ABBAS GORALIJ Yeni Beden Terbiyesi Genel Müdürü Nizamettin Kırşan,Federasyon başkanlarının iştirâkile bir toplantı yapmıştır.Bu toplantıda federasyonların 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • Ceza Heyetinin VERDİĞİ KARA Basketbolcu Alt an'a bir ihtar,Garbis'e ise 1 ay ceza verildi Dün saat 18 de bölge binasında toplanan Bölge Ceza Heyeti,Antrenör Önder Dai ile Altan Dinçer arasında bir maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • ı samİ önemli ı BÜLENT SAKATLANDI baleci Bülent dün yapılan antrenmanda sakatlanmıştır.Kaburga adelesinden sakatlanan Bülent'in röntge-LiniıUI ni aiınmiş ve neticede bir arıza olmadığı anlaşılmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • Türk Hollanda Or maçı Pazar günü.flollanda'lılar dün Ankara'ya geldi.Ordu Takımımız bir antrenman maçı yaptı.Maçın hakemi "karşılaşma çok çetin geçecektir,dedi [Veli Necdet Arığ bildiriyor] ANKARA,8 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • F.Bahçe Haysiyet Divânı dün de bir karar veremedi Şahitlerin ifadelerinde imza bulunmayışı sebebiyle toplantı önümüzdeki haftaya bırakıldı Fenerbahçe kulübü haysijıet di-vanmın dört üye hakkında verec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • F.Bahçe stadının inşaatı 10 gün sonra başlıyor Fenerbahçe Stadını asgari «50» bin kişi alabilecek bir hale getirmek irin iki gün evvel idare heyetinin bir karar alması üzerine dün kulüp başkanı Zeki R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • İtalya Yunanistan Ordu takımları maçı [BOSFOR] NAPOLİ,8 İtajya Yunanistan ordu takımlarının rövanş karşılaşması pazar günü burada yapılacaktır.Geçen sefer maç berabere neticelendiğinden bu sefer taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • Adalet bugün İzmir'e gidiyor Bugün Adalet kulübü profesyonel futbolcuları onbeş futbolcu ve beş idareciden müteşekkil bir kafile halinde saat üçte İzmire hareket edeceklerdir.Adalet takımı İzmirde Göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • İngiliz futbolcularının grevi bekleniyor IBOSFOR] LONDRA,8 İngiliz lig tertip heyeti ile Futbolcular Sendikası arasında gece maçları primi ve televizyonda gösterilen maçlar mevzuunda ihtilâf çıkmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • İtalya'da oynayan yabancı futbolcular [BOSFOR] GENOVA,8 İtalyan hükümeti italyan profesyonel futbol takımlarında oynayan yabancı futbolcular meselesi ile yakından alâkadar olmaktadır.Futbol Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • Fenerbahçe l haftayıboş İ geçirecek.J Asker futbolculara kendi kıı-4 İüplerındc oynamak müsaadesi verilmediği için maçları geri bira kılan F.Bahçeliler bu haftayı boş f geçirmek niyetindedirler.İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • 12 LİRA KİRA VE 30 SENE MÜDDETLE Sami Yen Stadı Galatasaray'a teslim edildi.Henüz tamamlanmayan stadın inşaatı 3 yıl sonra 1959 da ancak nihayete ermiş olacak Dün sabah önce Bedea Terbiyesi Bölgesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • Karmalarası voleybol maçları ANKARA,8 Hususî)İzmir Ankara ve İstanbul voleybol karmaları aresında 23,24,25 mart tarihlerinde millî takım seçme müsabakaları yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • Melbourne Olimpiyatlarına katılacak İngiliz yüzücüleri [TÜRKTEL] LONDRA,8 İngiltere Federasyonu Melbourne olimpiyatlarına iştirak edecek yüzücülerin sayısını tesbit etmiştir.Bu takım,17 yüzücü ve beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • Türkiye hentbol birincilikleri ANKARA 8 Hususî)Hentbol 955 Türkiye birinciliği 31 mart'ta Ankara'da yapılacaktır.Bu müsabakalara Ankara şampiyonu Harp Okulu,İzmir şampiyonu Karşıyaka takımları iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1956
  • MACARİSTAN futbol şampiyonası ITÜRKTEL] BUDAPEŞTE,8 1956 Macaristan futbol şampiyonası,Honved ve Csepel takımlarının maçı ile başlamıştır.İlk golü Czepel takı-mı,penaltıdan kazanmış,Honved takımı buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor