Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • FRANSIZ SİYASETİ ENDİŞE UYANDIRIYOR Gazetelerden)İm mUfH ŞARK RLZGAR1 GARP RÜZGARI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • %mti yeri [Wr âmftrdıan syatn?fmwı r»w(ıi /i f Wşğ% jüammrm-«Mittim» İKİ MİLYONLUK YÜZME HAVUZU İLHAN DEMİRELI Hilton'un 1 milyon 908 bin liraya mal olan yüzme havuzu tamamlanmış olarak yazı beklemeVt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • Bursa'da 40 polis karga avına çıktı Setbaşı caddesi ve deresinde yüzlerce karga öldürüldü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,7 Bursa şehri bu sabah eşi görülmemiş bir sürek avına sahne olmuştur.Sedbaşı cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • ZİYA TERMEN MENDERES'E AÇIK MEKTUP YAZDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN ANKARA,7 D.P.Genel İdare Kurulunca ihraç talebiyle müşterek haysiyet divanına verilen ve Haysiyet Divanınca müdafaası istenen Kastamonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • KatilMehmedi Tımarhaneden karısı kaçırtmış Bakırköy Akıl Hastahanesinden firar 'en,Prof.Feyyaz Gürkan'ın katili hmet Taşkesen henüz yakalanmaktır Firar üzerine yapılan soruşturmalar vtieesi,Mehmet'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • Seçim komedyası!rz 5:S bu zat Cumhurbaşkanlığı seçiminde Eisenho\ver'in rakibi olarak mücadeleye girişecek olan Adlai Stevenson'dur.Eyâlet eyâlet dolasan ve sempati kazanmak için her bölgenin âdetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • IT.H.A.I TEMİZ ASK Geçenlerde çocuk felcine tutulan 20 yaşındaki Amerikalı fc,m,fc **TIV havacı Michael Storms,geçen pazar günü İngilteredc Sunulun kasabasında June Vinceııt adındaki bir İngiliz kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • TÜRK JAPON Ticaret anlaşması dün imzalandı Japonya'dan 2,5 milyon dolar alacağımız var fHususî Muhabirimiz İsmail ATİLLÂ'dan] ANKARA,7 Japon ticaret heyeti ile hükümetimiz mümessilleri arasında 43 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • KORE'DE KAYBOLAN TÜRK ERİ IA.P.I Bir seneden beri kayıp bulunan Koredeki Türk tugayına mensup er Necati Öztürk,geçen hafta Cin hududunu geçerek Hoıı-Kong'a vasıl olmuştur.Bu Türk erinin hangi şartlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • Suat Hayri dün gece Londra'dan uçakla geldi ingiltere Hariciye Vekili.Sehvyn Lloyd'un Ankara'da yapacağı müzakerelerde hazır bulunmak üzere Londra Büyükelçimiz Suat Hayri Ürgüplü dün gece uçakla şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • Yeni Amerika Elçisi 1 Mayıs'ta geliyor [ASSOCIATED PRESS] KARAKAS 7 Türkiye'ye tâyin edilen yeni Amerikan Büyük Elçisi Fletcher Warren,bugün verdiği bir demeçte,Ankara'ya 1 mayıs 1956 tarihinde vâsıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • YAKIN ŞARKTA YENİ HADİSELER Suriye'nin,İsrail hududunda geniş ölçüde askerî tahşidat yaptığı ileri sürülüyor 5 [ASSOCIATED PRF.SS1 NEW-YORK 7 Birleşmiş Milletler nezdindeki diplomatlar,Ortaşarktaki du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • Tahliye için limanda yer yok 7 00 T on Kahve gemide haldi Brezilya'dan gelen vapurun boşaltılmasına 10 gün sonra başlanacak.Bâzı yerlerde yine KAHVE KALMADI levhaları asıldı Brezilya'dan ithâl edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • AMERİKA Bağdadi Paktına KATILMIYOR [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,7 Başkan Eisenhower bugün Beyaz Saray sözcüsü vasıtasıyla şu üç noktayı açıklamıştırn Amerikan hükümeti Bağdat Pakıma taraftardır.Ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • Osman Bölfikbaşı 84 vilâyeti dolaşacak Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbası 14 martta bir propaganda seyahatine çıkacaktır.Bütün vilâyetleri dolaşacak olan Bolükbaşı'na yardımcısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • NANiSTAN YİNE İNGiLTEREYE ÇATTI îaramanlis,İngiltere'nin dalavera yaptığını iddia ederek jbrıs'ta haklarının korunması için teminat istedi [ASSOCIATED PRESS A.A.ATİNA 7 Yunan Başvekili Karamanlis,bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • Bulganin Amerika'da bekleniyor Eisenhower'in Rus Başvekilini davet etmesi muhtemel [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON 7 Başkan Eisenhower,bugün Sovyet Başvekili Bulganin'in Amerika'yı ziyaretinin muhtemel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • UŞAK'TA SULAR 4 çocuğun ölümüne SEBEP OLDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] UŞAK,7 Son yağan şiddetli yağmurlar 4 çocuğun ölümüne sebep olmuştur.Eşme'de yağmurlardan kabaran Çakmak çayının suları odun toplamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1956
  • IRUÇHAN UNVERİ CELÂL BAYAR VE ADNAN MENDERES YENİ EGE VAPURUNUN SALONUNDA SOHBET EDİYORLAR Bayar ve Menderes İzmir'e gittiler Ege'de siyasî faaliyet arttı Menderes,bugün konuşacak.Fevzi Lülfî'nin ânî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)«İki Yüzlü Melek» Kathleen Hughes.MELEK Tel:44 08 68)Ebediyete kadar Gülistan Güzey.ATLAS Tel:44 08 35 «Cehennem Denizi» Richard Widmark Renkli.YENİ MELEK To 44 42 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • 240 TALİHLİYE 180.000 LİRA AYLIK GELİR Her ay,bir çekiliş ve her ay 20 talihliye bir i yıl müddetle 100-75-50 ve Z5 LİRA AYLIK GELİR D EHIIU N K i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • PATATES îKig.50 2000 Gr.100 KÜRÜ 1 İNCİR 1 »110 909 Gr.100 Kr.t 1 DİKKAT:Cumartesi gününden itibaren M İ G R 0 S' u n kendi kavurduğu KAHY-IKIg.1275 196Gr250Kr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • Profesör S e g S vazifesine başladı İstanbul Teknik Üniversitesi kina Fakültesi Ziraat Makin.Kürsüsünde ders vermek üzere vet edilmiş olan Ord.Prof.Dr.w Segler,şehrimize gelerek vaz.sine başlamıştır.a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • Gerçek bir hikâye J ARİS'te,1938 de,Casıno de Paris'nin vesş tiyeri kadın,temsil bittikten sonra,Amerikalı müşterilerden birine pardesüsünü giydiriri Müşteri hemen giydiği pardesüyü çıkarır:Bu benim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.3C Öğle müziği 13.00 Şarkılar.Tü lûn Korman 13,30 Türküler.Şemsi Yastıman Nezihe Darga 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği ve hafif melodiler 14.30 Beraber şarkılar 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • 3ERİN DİYOR Kİ j HİÇ şüphe yok ki,bu haftanın en mühim hâdisesi,Rebiî Gorbon'un Olgunlaşma Enstitüsü galerisinde açtığı Seramik sergisidir.Bu serginin diğerlerinde görmediğimiz hususiyetleri çok var,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • BUGÜN AKŞAMA KADAR HESABINIZI AÇTIRARAK 31 MART KEŞİDESİNE SİZ DE KATILINIZ Bu keşidede NİŞANTAŞI ve KALAMIŞ'ia Apartıman Dairesi Hesabınızdaki her 150 liraya bir iştirak hakkı)İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • KAZAN TÜRE SİLAHTARAĞA FABRİKASINDAKİ KAZAN KİM-LERE YARADI?KİMLER YEDİLER İÇTİLER.olmu HAFTALIK MİZAH MECMUASININ Bugün çıkan 10 uncu sayısında okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • İfti de işveren de hafla tatili istiyor Sanayi işyerlerinin hafta tatilinden muaf tutulması kimseyi memnun etmedi Bütün sanayi işyerlerinin hafta tatilinden muaf tutulmaları kararı,ne işverenleri,ne d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • Bir öğretmen intihara teşebbüs etti Lâleli'de Reşitpaşa caddesinde Hayrettin Paşa sokağında oturan öğretmen Bahriye Çaner,intihara teşebbüs etmiştir.Oturduğu apartmanın üst katından kendisini sokağa a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • Marmara tütün piyasası pazartesi günü açılıyor Şehrimize gelen haberlere göre,devam etmekte olan Karadeniz tütün piyasasına henüz Amerikalı alıcılar katılmamıştır.Tütünlerin ortalama fiatı 427 kuruştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • Mübarek miraç gecesi 9/10 mart 1956 ve 26/27 Recebi şerif 1375 tarihine müsadif cuma akşamı cumartesi gecesi)mübarek Leylei Miraç olduğu ilân olunur.İstanbul Müftüsü Ö.Nasuhi Bilmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • BORSA 7 Şubat 1956 Çarşamba SERBEST ALTIN FİATLABI Cumhuriyet 80.10—80.25 Reşat 91.50—91.75 Vahit 77.25—77.50 Hamit 78.00—78.50 Aziz 77.00—77.50 Gulden Hollanda 76.00—76.10 Külçe 11.80—11.83 ingiliz V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • Belediyenin elinde 1000 ton kömür kaldı Belediyenin mangal kömürü satışları rağbet görmektedir.Geçen yıl Romanya'dan ithal ve depo edilen 2.5 milyon kilo kömürden elde 1000 ton mal kalmıştır.Alıcıya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • Teknik Üniversitede elektrikçilik kursları açıldı İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi tarafından tertiplenen elektrik tesisatçılığı kursu yaz devresi dersleri başlamıştır.A ve B adı altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • Bir rüşvet alma iddiası Paşabahçe polis karakolu kadrosundan komiser muavini ibrahim'le Mehmet ve ibrahim adındaki polisler hakkında rüşvet almak suçundan takibat yapılmaktadıriddiaya göre sanıklar ib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • Bağlarbaşı İlkokulunda ikinci devre halk dersleri Üsküdar Bağlarbaşı İlkokulu öğretim ailesinin teşebbüsü ile açılan Halk Dershanesinde,ikinci devre tedrisata başlanmıştır.Okuma yazma bilmeyenlere oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • Otobüs sıkıntısı hâd safhaya girdi İ.E.T.T.İdaresinin Karayollarından aldığı 11 otobüsün-tâdil işi tamamlanmak üzeredir.Vasıtalardan hâlen biri Kadıköy mıntakasında servise girmiştir.Diğerleri de yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • I Pil fabrikası I I ham madde I bulamıyor j Yabancı Sermayeyi Teşvik E Kanunu gereğince ve Türk Ş I Amerikan sermayesinin işti-jj râkiyle Kartalda bir pil ve akümülâtör fabrikası kurul-i muş,fakat ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • KISA H A B c R L c R a VİLAYET ihtikârı Tetkik Komisyonu,dün sabah Vali muavini Veflk Kitapçıgil'in başkanlığında toplanmış ve tekrar üç esnafı Adliyeye vermiştir.S SON bir hafta içinde Belediye Sağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • Şehir yollarının tamiri için 4 milyon lira ayrıldı Şehir yollarının yeniden tamiri için 4 milyon liralık bir tahsisat ayrılmıştır.Faaliyete yakında başlanacaktır.Ancak havaların tamamiyle düzelmesi be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • Elektrikli fren seferleri aktarmalı yapılıyor Sirkeci banliyösündeki elektrikl' tren seferlerine aktarmalı olarak devam edilmektedir.Yeşilköyde bir müddet önce meydana gelen arıza yüzünden,seferler bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • TEŞEKKÜR Tevfik Alanay'ın esi,kızımız,annemiz ve kardeşimiz,Mürüvvet ALANAY'ın vefatı münasebetiyle cenaze merasimine iştirak etmek,çelenk göndermek veya telefon,telgraf ve ziyaretleriyle acımızı payl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • MEVLİDİ ŞERİF Rahmetli,Dr.ZEKİ TEKTAŞ'ın irtihalinin kırkıncı gününe tesadüf eden 11 mart Pazar günü öğle namazını müteakip Teşvikiye Camiinde merhumun aziz ruhu için mevlidi şerif kıraat edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • Limanımızdan dün yapılan ihracat Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 502461 lira tutarında ihracat yapılmış,bu arada İtalyaya paçavra,İsraile hayvan kemiği,Çekoslovakya'ya ayçiçeği küspesi,İngilter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • İşçi Sigortaları Kurumunun açacağı yeni kurslar Kalifiye eleman yetiştirmek gayesiyle İşçi Sigortaları Kurumu Ankara'da bir yetiştirme kursu açmaya karar vermiştir.Kurslau üç sınıf hâlinde sınıflandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • Amerika'dan temin edilen makineler geliyor Geçen temmuz ayı içinde aktedilen mukavele esaslarına göre Karayolları ve Su İşlerine Westinghouse müessesesi tarafmdan açılmış olan 23.300.000 dolarlık kred
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • Karaca Tiyatroda yeni bir İngiliz eseri ve Fransız Bernard Bimont trupu Önümüzdeki salı akşamından itibaren Leylâ Erduran tarafından tercüme edilen maruf İngiliz Muharrirlerinden Philip Kıng'in «See H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1956
  • Kira esasına göre vergi alınmasına iiiraz edildi Esnaf Dernekleri Birliği dün Reisicumhura ve Maliye Vekiline yazılı müracaatta bulundu Esnaftan,verdiği kira esasına göre vergi alınması cihetine gidil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.03.1956
  • ENEME OKULUNUN MÜŞTEREK EĞİTİM,GÜNÜNDE abalar çocukları ile beraber derse girdi ATATÜRK KIZ LİSESİNDE DÜN VELİLERE GENÇLERİN HAYATA NASIL HAZIRLANDIKLARI GÖSTERİLDİ UMIT DENİZ fllllMllUtllIllimilllMII
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1956
  • BANA SOR Ce+pıie CttAi't' Ce*t v Hiddet faydalı mı?Ali E.Ankara)bir yelde okuduğunu söylüyor:«Hiddetin de faydası varmış.Halbuki ekseriya zararlı olduğunu duyardım.Siz hu hususta ne dersiniz?Gerçi küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1956
  • roQ« Akşam kahvenizi Boğazın güzelliklerine karşı içiniz!ir 100 liraya i kura numara*)Türk Ekspres Bank ^s Bu sen» Türk Ekspres Bank Emirgândaki muhteşem bir apartmanın dairelerini hediye ediyor.30 Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1956
  • er-S4S ile direkt olarak ya kutup üzerinden uçunuz Los Angelese "Şimal Işığı Seferini.yapan SAS ile gidiniz.Zamandan,yoldan tasarruf ediniz.çok rağbet gören kısa Kutup Yolu ile krallara has lüks ve ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK *f[âınAÛ i Dramda iki Piyes ğ!fc ECEN kar fırtmalarmm talihsizliğine uğrayan «Hayâl Köş-I ğ I kü» nden sonra evvelki akşam Şehir Tiyatrosunda Sartre)m birer perdelik iki piyesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1956
  • J e f t e n korkan bir çocuk öldü Hususî Muhabirimiz Sabri Türkozan'danJ BURSA,7 Evvelki gün şehrin üzerinden çok alçaktan uçarak gecen bir jet uçağının çıkardığı gürültü bir çocuğun ölümüne sebep olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1956
  • İhsan Hisarh Arif Sami Toker'i affetmedi fHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,7 izmir Radyosunun en yaşlı san'atkârı Tanburi ihsan Hisarh tarafından radyonun müzik yayınları şefi Arif Sami Toker aleyhine açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1956
  • Hayrettin Erkmen söylentileri yalanladı Demokrat Parti İl İdare Kuruluna işten el çektirilip idarenin bir müteşebbis hey'ete devredileceği hususundaki söylentiler,şehrimizde bulunan Parti Müfettişi Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1956
  • mmbm IRÜÇHAN ÜNVER] YENİDEN ACİLDİ Tamiraü biten Re*i™ ve Heykel Müzesi dün Maart/Vekili Prof.Ahmet Özel tarafından açılmıştır.Müzede,Yüksek Mimar Sedat Çetintaş'ın hazırladığı «Türk mimarî eserlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ VE HAYAT YÜRÜYOR Çocukları Koruma Birliği ilk umumî hey'et toplantısını dün yapmıştır.Derneğin raporunda ahlâk ve sağlık meselesi üzerinde durulmuştur.Fakat beride hayat yürümekte ve sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1956
  • Kahire görüşmeleri resmen başladı [TÜRK HABERLER AJANSI] KAHİRE,7 Başvekil Nasır,Suriye Cumhurreisi El Kuvvetli ve Kral Suud arasındaki üçlü görüşmeler bugün resmen başlamış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1956
  • Bir Profesör grev lüzumsuzdur dedi iktisat Fakültesi Profesörü İngiltere'de ileri demokrasinin olmadığını da iddia etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 7 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat Pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1956
  • MÜKÂFAT KAZANAN GAZETECİLER tecıler Sendikasının tertiplediği Gazetecilik Armağanı» nda derece alanların ar» mağanları dün saat 16 da,Liman Lokantasında kendilerine Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.03.1956
  • «ÇERDE ONGAR VAR GALİBA BAKAYIM.IfETÎKSÎZ CO HEMEN HAREKETE GEÇTİ V£t&NSIZIN SER/F SAM L£ BACAKSIZ BOB HARAÇYER.OKTAVA Ç/KT/LAR.CO 7ESUM OUAU$Tü 3*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1956
  • Doğudan gelen delikanlı GENÇ bir okuyucum tâ Doğuda bir şehirden gelmiş.Ayağının tozuyla hayır karıyla da i ana koştu.Matbaanın bir köseciğindc oturduk.Kırk yıllık ahbap gibi konuştuk.Yüzünden buram b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:RE Fİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.16i Ve yanma sokulan çocuğu göstererek:Bu da oğlu.Allah bağışlasın.Dedim ama sesim nezleli gibi çıktı.Yine sustuk.Buna karşı «Macid ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1956
  • KÖSEM SULTÂN Yazan:BEŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.1G3 İltifat eyler sana ey dil o sahi nîk baht Meyi ider elbetde hake ıneyvedar olsa diraht Efendinin manzum teşekkürü de pek zariiane idi:»O bahtı açık P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE Cingöz sordu:İş nedir?Mücerred konuşmayınız.Tayfur birdenbire doğrularak:İş muazzam,dedi,muazzam!Yâni benim bu işi ezbere kabul etmemi mi istiyorsunuz?Hayır.Arzedeceğinı.Buyurunuz.Tayfu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1956
  • i;|ll!llll!l!TEFRİKA No.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:j Kendinden yirmi yedi yaş büyük Kadriden 5 soma genç ve yakışıklı Sabahattin'i tanıyan Tu-s rıa,delikanlıyı sever.Kadri ile alâkasını kesmeye j| karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1956
  • BULMAC 23456789 SOLDAN SAĞA:1 Duygu Sai Kanaryaların mnu clıgı onbir tepeli fe)ı dağ.2 Bir sarık Hücre.3 Hububat Sizde iki,Antalya'bir.4 Çekip çevi ine m Aziz kadın.5 Muharebe Haya.6 Bir dirhemi bin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1956
  • 'i/mm-OĞLAK BURCU n |22 Aralık 20 Ocak] iLt 4/Bugün,birisi mühim oir J idinize yardım edecek.•Fwİ Öyleden sonra şahsi Ka-biiiyetleriniz hayatınızda büyük bir rol oynayacak.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şuba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1956
  • ALLAHLIK ALI BET İUAN SİGORTA ŞİRKETİ BANA BİR İŞ TEKLİF [ETTİ„ YALNiZ OTOMOBiL ACENTA-|Sl AZlKER'E BİR OÜCE ^SATMAK LÂZIM-r-v r-BU İ5İ BEN BECERlRİM İŞ HAYATIKIOA KDNUŞMASJN» BİLMEK.LÂZlfı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1956
  • CİSCO KID JOSE SALINAS,fiODÇEED KIZ AĞABEViSÎNE uîÇ benzemiyor.•DEĞİL Mi İm DEvAMl VAR.^DOGRU-HİÇ BENZEMİyOK-V ar"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1956
  • BONCUK HAV AKSİ TERLİK YİNE AĞZIMDAN KAVDI i.WAlTDİSHgy BEN BONCUĞA BlEŞEV ÖĞRETMEDİM BİLAKİS O BANA ÖĞEETTİ.ŞıMDİ DE KARDEŞİNİ VETİŞTIgft!Qg!YAMAN KERATA!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • Pamukbank Türk Anonim Şirketinden 5.3.1956 tarihinde ikinci Noter huzurunda Beyoğlu Merkez Binasında yapılan keşidede kazanan numaraların listesidir:Kazandığı Kura No.İkramiye Hesap No:Şube Talihlinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ 31 ARALIK 1955 TA RİHİNDE AKTİF ALTIN Safi Kg.DÖVİZ BORÇLULARI a 3133 sayılı kanuna göre:Hariçteki Muhabirler Muhtelif.î.b 5256 sayılı kanuna göre:Hariçteki Muhabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • 80 Kalem Muhtelif Kablo Alınacaktır.Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden 1 Ge/58326 dosyada 20 kalem,Ba/58160 dosyada 12 kalem,Ge/58321 dosyada 7 kalem,Mer/58312 dosyada 1 kalem,Fi/58129 dosyaoa 1 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • Milliuetf Sahibi;Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDI İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • r HİCRÎ 1375 Perşembe 8 RUMİ 1371 Recep MART Şubat 25 1956 24 VAKİİ vasat!EZANİ Güneş 6.24 12.16 Öğle 12.25 6.17 İkindi 15.40 9.32 Akşam 18.08 12.00 Yatsı 19.37 1.30 İmsak 4.45 10.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • Dahiliye Vekâletinden Sinop Vilâyetine bağlı Gerze Kazası nüfus kütükleri yanmıştır.Bu kaza halkından olup da başka yerde bulunanların kayıtlarını yenilettirmek üzere oturdukları yerler nüfus daireler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden Teklif isteme İlânı 1 Gemilerimize ait bakır kapların' kalaylanması işi için teklif alınacaktır.2 Teklif şartnamesi hergün iş saatlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • S E M t R A M t S RESTORAN ve PAVİYONUNDA Dünyaca tanınmış PATRAS REVÜSÜ ve DEL POZO DÜETİ Şantöz:MARUŞKA VERA KRUZ ı Tel:4858 91
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • Millî Piyangoda Kazanan Numaralar Millî Piyangonun 7/Mart/1956 çekiliri dün Ankarada saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:423116 numara 200.000 lira 292860 numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Dekanlığından Memleketimize gelmiş bulunan Massaehusetts Institute of Technologyde makine,elemanları kürsüsü Profesörü ve dinamik kontrol lâboratuvan Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • Bir kazada 14 kişi öldü [ANADOLU AJANSI] TOKYO,7 Dün gece Fukuşima eyaletinde Joban madeninde bir galeride 14 işçi boğularak ölmüşlerdir.Kaza havalandırma tesisatında çıkan bir arıza yüzünden vukubulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • Piyasa ve ambalaj mütehassısı işe başlıyor Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği tarafından davet edilen Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Teşkilâtı piyasa ve ambalaj mütehassısı Douglas Nuad yakında nare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • RUS'LAR İRAN'A NOTA VERDİ [ANADOLU AJANSİ] TAHRAN,7 Bugün resmen açıklandığına göre,Sovyet hükümeti,İran'daki Sovyet ataşemiliter muavininin tevkifini protesto maksadiyle pazartesi günü Moskova'daki I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • Seato gizli müzakereleri dün başladı [ANADOLU AJANSİ] KARAŞİ,7 Güney-Doğu Asya Paktı Seato)müzakerelerine bugün de devam edilmiştir.Görüşmeler gizli yapılmaktadır.Bu arada bâzı yeni teklifler ileri sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • Finlandiya' da umumî grevin altıncı günü [ANADOLU AJANSI] HELSİNKİ,7 Finlandiya'da umumî grevin altıncı günü olan dünkü gün bütün memlekette benzin tevzi istasyonlarmm etrafında çıkan karışıklıklarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • ORDUN BATl'LILABA SADIK KALACAK Dr.Halidî dış politikada bir değişikliğin bahis konusu olmayacağını açıkladı [TÜRK HABERLER AJANSI] AMMAN,7 Bugün bir beyanat veren Ürdün Hariciye Vekili Dr.Halidi,Glub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • HACİZ KARARI Firar ve emniyeti suiistimal suçlarından maznun ve gaib Karamürsel İsmail Ağa mahallesinde nüfusa mukayyet P.Okulu Muh.ve Hz.Bl.erlerinden Reşat Gündüzalp'ın Türkiye dahilindeki bilcümle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • İstanbul Sanayi Odasından 1 İ.CA.F.O.A.yardımından faydalanmak suretiyle yedek parça tahsisine ihtiyacı olan azamızın* ihtiyacmı belirten bir yazı ile en geç 10/3/1956 cumartesi günü saat 13 e kadar T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • İL Â N Halide İrek olarak kullandığım soyadımı İstanbul Asliye 6.cı Hukuk Hâkimliğinin 17/2/956 tarih ve 955/1452 sayılı kararile bundan böyle soyadımı Halide İpek olarak kullanacağım ilân olunur.Hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • ARZU EDEN HERKESE Roman Hediye Edilir.Müessesemiz abonelerine her ay,ses sanatkârı,film yıldızı ve dansözlerimize ait 13X18 eb'adında 16 poz imzalı resim göndermektedir.16 imzalı artist resmi sadece 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • Bugün matinelerden itibaren1 TAKSİN Sinemasında Sayın halkımızın zevkle seyredeceği iddiasız ilk Türk filmi BEKLENEN İTİRAF POLA MORELLİ NAZIM İNAN HALÛK SARİGİ ve AYTEN GÜVENÇ Şarkılar:SEMA İÇLİ Reji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1956
  • Sevgiliye Mektuplar Öğütleri cAşkta SİZE ZAFER KAZANDIRIR YENİ ÇIKTI Tri.200 Krş:Lütfen Müvezzilerden İsteyiniz.Çıkaran:BOLAYIR YAYINEVİ Posta Kutusu 718,Galata İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.03.1956
  • i.^vV-vi'.v';[İLHAN DEMIRELI Kız okulları voleybol karşılaşmalarına Eminönü Halkevinde dün yapılan müsabakalarla devam edilmiştir.Erenköy Işık Lisesini iki sette 15-5)15-2)Kandilli İstanbul Lisesini i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1956
  • Yeni B.T.G.Müdürü vazifesine başladı ANKARA 7 HUSUSÎ)Yeni Beden Terbiyesi Genel Müdürü Nizamettin Kırşan,bugün vazifesine başlamıştır.Umum Müdür,makamında şube müdürlerini kabul etmiş ve basın mensupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1956
  • Büyük Fikret'in aylık ücreti 1250 liraya çıkarıldı Fenerbahçe İdare Heyeti dünkü toplantı sonunda bu kararı verdi Dün kulüp lokalinde toplanan Fenerbahçe idare heyeti bazı mevzular üzerinde kararlar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1956
  • ş-[SAMİ ÖNEMLİ I NFTİCESİZ AfflM Beyoğluspor hücum hattı oyunun büyük bir kısmında Emniyei kaleni önünde oynamasına rağmen yine de sahadan mağlûp ayrılmışlardır.Resimde,Beyoğluspor soliçi Çindikakis v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1956
  • Cahit dün gidemedi Kalifornia'da Frestno Üniversitesinde mühendisi* tahsili yapa-cak olan Cahit Önel,okulun an'anevî koşusunda 952 olimpiyad şampiyonu 3.000 steepçi Aşan Felter ile 2 milde yarışacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1956
  • Bölge Ceza Heyeti bu akşam toplanıyor Bölge Ceza Heyeti bu akşam saat 18 de yapacağı toplantıda basketbolcu Altan Dinçer ve Vefalı B.Garbis'i dinleyerek kendileri hakkında bir karar verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1956
  • KISA HA 26-29.martta Dimburg'daki hakem kursunda bulunacak olan dört basketbol hakemimizin dövizleri henüz çıkmamıştır.Beden Terbiyesi Genel Müdürü Federasyon bütçelerinin merkez istişare hey'etine su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1956
  • Ordu Takımı kampa girdi Hollanda Ordu takımı bugün geliyor ANKARA,7 Hususî)Ordu takımı Devran otelinde kampa girmiştir.Yarın Ankaragücü sahasında Muhafızgücü ile bir antrenman yapılacaktır.9 martta is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1956
  • Parasızlık ve i m kâns ızl ı ktan sıkıntı içerisinde bulunanj FEDERASYONLARA 1 DAHA ÇOK İMKÂN.j BABÜR ARDAHAN i Ç ÜREŞÇİLERİMİZİ beynelmilel çapta büyük imti-hanlar bekliyor I I Macar millî maçı,Eş] D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1956
  • nrl| ISAMİ ÖNEMLİ] ÜtNC Mil LtR Genç millî takım namzetleri Bursa'daki kampta toplanmaya başlamışlardır.Sedat Taylan'ın başkanlığındaki oyunculardan Vefa kalecisi Özcan,İstanbulspor'dan Yüksel,Adalet'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1956
  • Olimpiyad şampiyonu ve Yalçın NAMIK SEVİK Fıtri kabiliyeti ile arkadaşları arasında çabucak sivrilen evvelâ Kolej takımına seçilip oradan da muhtelif branşlarda Dünya şampiyonluğu mertebesine ulaşan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1956
  • IASOR] MACARLAR HAZIRLANIYOR Nisanın J4-15 inde Spor ve Sergi Sarayında bizimle iki müsabaka yapacak olan Macar millî güreş takımı bilhassa son günlerde çalışmalarına,hız vermiştir.Yukarıda,Macar mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1956
  • 100 BİNLİK STADIN YERİ GELECEK HAFTA TESBIT EDİLECE Bölge Müdürü Cihanoğlu,bu ayın sonunda beş buçuk senelik icraaimm hesabını verecek Şehrimizde yapılacak kişilik Stadyom ve «10» bin kişilik kapalı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1956
  • TEK SECİCİNİN morali bozulmuş Türk milli futbol takımının tek secicisi Eşfak Aykaç,millî maçtan evvel ve müteakip günlerde gazetelerde çıkan yazılardan dolayı bir moral sarsıntısı geçirdiğini söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1956
  • Şehrimiz yeni bir stadyum kazandı Bölge Müdürlüğü Ali Sami Yen Stadını bugün teslim ediyor Mecidiyeköyünde bugün yapılacak bir merasimle «Ali Sami Yen» stadı Bölge tarafından Galatasaray Kulübüne devr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1956
  • Beyoğluspor İzmir'e gitmiyor Beyoğluspor takımının Adalet fîe birlikte bu hafta İzmir'e gideceği ve orada iki maç yapacağı söylenmekte idi.Dün kendisiyle konuşan bir arkadaşımıza Beyoğluspor'lır bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1956
  • Adalet İzmir'e gidiyor İki maç yapmak üzere Adalet,perşembe günü izmir'e gidecektir.Adalet,cumartesi ve pazar günü Izmirspor ve Göztepe takımı ile oynayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor