Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • Simkeşhâne yıktırılacak Esnaf dün eşyalarını dışarı çıkartırken,içerde unutulup aç kalan,köpekler de kurtarıldı Yıkılma tehlikesi arzettiği için tahliyesi kararlaştırılan ve iki gün önce mühürlenen Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • Prof.Gürhan'ın kaiili kaçlı İstanbul Teknik Üniversitesi profesörlerinden Feyyaz Gürkan'ı öldürmekten 24 yıl ağır hapis cezasına mahkûm bulunan Mehmet Taşkesen,dün sabah Bakırköy Akıl Hastahanesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • Sanayi işyerleri pazarları da çalışacak Mücahit BEŞER'den] ANKARA,6 Bilûmum sanayi iş yerleri,Vekiller Heyetinin Millî Korunma Kanununun 19 uncu maddesine istinaden aldığı bir karar üzerine,Hafta Tati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • İsmet Uslu tekrar D.P.ye alınıyor [JHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 D.P.Müşterek Haysiyet Di anı bugün yaptığı toplantıda,geçen yıl Adana D.P.II kongresinde gösterdiği faaliyet dolayısiyle partiden ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • Her tramvay yolcusu 5,5 kuruş zarara mal oluyor İstanbulda tramvaya binen her yolcu İ.E.T.T.İdaresine 5,5 kuruş zarara mal olmaktadır.Bu zarar,işletme masrafları ile bilet ücretlerindeki vergi ve resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • ün ey* Doğu Asya konferansı açıldı Konferansta geri kalmış memleketleri kalkındırmak için tedbirler aranıyor [ANADOLU AJANSI] KARAŞİ 6 Güney Doğu Asya Paktı SEATO)Konferansı bu sabah mahallî saatle 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • [A.P.J PAPA 80 YAŞINDA Papa On İkinci Pitıs,geren cuma günü 80 inci domun yıldönümünü kutlamıştır.Bu münasebetle muhtelif milletlere mensup 19 çocuk,Vatikan'a giderek Papa'ya pasta ile çiçek takdim et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • f* A i*fk MM rjji BBy i-Ahhl,3JM" i" ^iâHH 5 *X-^v.R.^f-w Bir okul bahçesinde DEFiNEb ulundu İzmir bölgesi,define arayıcıları için öteden beri fazla caziptir.Bu cazibe pek de esassız bir sey olmasa ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • Küçük esnafı vergi dışında bırakacak olan Gelir Vergisi tasarısı Meclis'e sevkedildi Yakında müzakeresine başlanacak tasarı ile mer'î Gelir Vergisi kanununun tatbikatında şimdiye kadar müşahede olunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • Gider vergisi ihdas ediliyor Hususî Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'danl ANKARA,6 Gelir vergisine muvazi olarak bir de gider vergisi ihdası için Maliye Vekâletinde yapılan tetkikler sona ermiştir.Gider Vergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • CASUS ATAŞE l IA.P.I Tahran'daki Sovyet Asker!Ataşe Yardımcısı Binbaşı İvanoviç Kuznetsov,casusluk suçu ile tevkif edilmiş ve evvelki gün iki İranlı subayın nezâretinde genel karargâha götürülmüştür.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • [RÜÇHAN UNVER] BAYAR,DÜN VALİ İLE YEMEK YERKEN CELÂL BAYAR VE Menderes bugün İzmir'e gidiyorlar Devlet ve Hükümet Reislerinin gidişiyle siyasî ağırlık merkezi Ege'ye kaydı Reisicumhur Bayar ve Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • Atina Radyosunun çirkin neşriyatı Radyo tefsircisi,Türk Vekillerinin Kıbrıs'a dair beyanatlarının sabırlarını taşırdığını söyledi [TÜRK HABERLER AJANSI] ATİNA,6 Atina radyosu Kıbrıs için yapılan bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • İstanbul'da dün kar yağdı Bir kaç günden beri gayet güzel gitmekte olan havalar,dün sabah bozmuş,sabahleyin saat 11 sıralarında,öğleden sonra ise saat 13 14 raddelerinde sulu-halde kar yağmıştır.Bu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • TABİBLER BİRLİĞİ ASGARÎ ÜCRET FIATLARINI TESBİT ETTİ Gazetelerden)TIB YA PARANI.YA CANINI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • t |SŞ ^Mtota^^Pİ BlyŞ IRUÇHAN ÜNVERI Devamlı yağmurlar ve şiddetli rüzgârlar,Kirerburnu'nda asırlık bir çınarın devrilmesine sebep olmuştur.Ağacın altında kalan bina,D.P.Ocak Merkezidir.D.P.DE ZARAR G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1956
  • Esnaf Belediyeyi tehdit ediyor [NAİL GÜRELİ] Zam talebine karşı Belediyenin bir «oyalama siyaseti» takip ettiğine kani olan İstanbul esnafı Belediyeyi kat'î ve yeni bir şekilde protestoya hazırlanmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • I Ocak ayında ele geçen kaçak eşya j 1956 ocak ayı içinde kaçak-B çılarla yapılan mücadelede ğj S 357.069 lira değerinde kaçak 9 E eşya ele geçirilmiştir.Gümrük Muhafaza Teşkilâtı B I tarafmdan alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • EHİRDEH* KURTTAN,DÜNYADA** SANAT HABERLERİ Orkestra Konseri Geçen pazar Şan Sinemasındaki konserden evvel Mario Corti sahneye çıktı.İtaiyan müziği hakkında bir konuşma yapacaktı.Sinemanın büyük salonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karıjık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Türkân Dizer 13.30 Saz eserleri Özel plâk» 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği ve hafif melodiler 14.30 Ev kadınıyla haşha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • SİNEMALAR D BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)t Ay Mavidir» William Holden Dawn Adams.MELEK Tel:44 08 68)«Yan Sokaklar Kraliçesi» Sophla Loren.Renkli.Suare:Ebediyete Kadar Gülistan Güzey.ATLAS Tel:44 08 33)«Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • YARIN AKŞAMA KADAR HESABINIZI AÇTIRARAK 31 MART KEŞİDESİNE SİZ DE KATILINIZ Bu keşidede NİŞANTAŞI ve KALAMIŞ'la 2 Apartıman Dairesi Hesabmızdaki her 150 liraya bir iştirak hakkı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • Yeni Üniversiteler Kanunu MUHALEFET yeni bir Üniversiteler Kanunu istiyor.Hükümetin de böyle bir kanun tasarısı hazırlamak yolunda veya niyetin-İ de olduğunu duyuyoruz.Muhalefetin bu kanunda aradığı ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • Bir kadın kocasının yüzünü kezzapla yakmış Bir doktor olan koca,müddeiumumîliğe müracaat ederek karısı aleyhine dâva açtı T.E.admda bir doktor,adlî makamlara müracaat edreek,kendisini kezzapla yakan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • Mahkûmların Adliye Vekiline çektiği telgraf Sultanahmet cezaevinde bulunmakta olan 500 kadar mahkûm ve mevkuf,dün Adliye Vekili Profesör Hüseyin Avni Göktürk'e bir telgraf göndererek kendilerine karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • KISA HABERLER 14 MART Tıp Bayramının hazırlıkları ilerlemiştir.Bu münasebetle,sabah saat 10 da Fen Fakültesi konferans salonunda bir merasim yapılacak,öğleden sonra saat 13.30 da aynı salonda Tıp kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • Bir depodan lâstik çalındı Cibalide Abdülezelpaşa caddesinde 178 numaralı depo'dan 4 adet yeni kamyon lâstiği çalınmıştır.Deponun deniz kısmmdaki saç kepenklerini kırmak suretiyle içeri giren hırsızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • Grip,salgın hâlinde Şehrimizde havaların değişik gitmesi yüzünden grip ve nezle devam etmektedir.Bu hastalığa yakalananların sayısı gittikçe artmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • Dört mühendisin i$ine son verildi imar işlerinden ve bilhassa İmar Müdürlüğünden devamlı şikâyetleri dikkate alan Vali Prof.Gökay dün bahis konusu dairede ani bir teftişte bulunmuştur.Vali bu arada dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • Sağlık Vekili dün tetkiklerde bulundu Şehrimizde bulunan Sağlık Vekili Dr.Nafiz Körez,dün saat 10.30 da Vilâyet Sağlık Müdürlüğüne giderek,ilgililerden çalışmalar hakkında izahat almıştır.Vekil,öğlede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • Limanımızdan dün yapılan ihracat Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 1.224.418 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiş,bu arada Batı Almanya'ya İÇ fındık,Bulgaristana tuzlu balık,İngiltere'ye tift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 7 mart çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bu gece saat 23 te Ankara Radyosu ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • Belediye emeklilerinin ikramiyeleri veriliyor Belediye emekli,dul ve yetimlerinin üç aylık maaşlarının tevziine bugünden itibaren başlanacaktır.Maaş sahiplerinin,maaş cüzdanlarında yapılı Ziraat Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • Bîr sokak çamur deryası hâline gelmiş Fatih'te Sakalçeşme caddesinde Zeynelağa sokağmda oturanlar,sokağın bakımsızlığından şikâyet etmektedirler.Sokağın çamurdan ve pislikten kurtarılması için ilgilil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • Resim ve Heykel Müzesi açılıyor Tâmiratı sona eren Resim ve Heykel Müzesi,Y.Mimar Sedat Çetintaş'ın rölövelerinden müteşekkil bir sergi ile birlikte bugün Maarif Vekili Ahmet Özel tarafından açılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1956
  • İKİ r:r:r r;s:r 1 VADELİ VADESİZ VE ÇİFTÇİ TASARRUF HESAPLARI 7 MAYIS 1956 ÇEKİLİŞİ 3QO OOO IHI IMHHMMIIHHJI.Ji LİRA 1 ADET İOO OOO LİRA 1 İO OOO 2 5 OOO m 50 1 OOO 9 İOO 500 İOO 250 200 İOO 200 50 AY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • Mangal kömürü tanzim satışı Belediye,mangal kömürü tanzim satış yerlerine bir yenisini daha eklemiştir.Bu sabahtan itibaren Darüşşafaka Lisesi yanındaki depoda da kilosu 22 kuruşa mangal kömürü satışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • KADIN MI HAKLI ERKEK Mİ HAKLI Asırlardanberi münakaşa mevzuu olan bu sualin cevabını,senenin en kuvvetli filminde bulacaksınız.EBEDİYETE KADAR GÜLİSTAN GÜZEY REŞİD GÜRZAP NERİMAN KOKSAL NAZIM İNAN ATI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI jf OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma siyatik ve lumbago ağrılarına karşı faydalıdır.OPON,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları önler OPON GÜNDE 6 ADETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • Milliııet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ Bastldığ% yar:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • KİRALIK-Konforlu Yazıhaneler ve Mağazalar Yeni yapılan Işık Hanında,kalorifer,asansör,parke döşemeli girketler için katlar ve yazıhaneler,ayrıca dükkânlar kiralıktır.Galata,Bankalar Okçu Musa caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • %V.v.A\w v w,v!"TV!v ÜSTÜN MALZEME B\R|NCİ SINIF İŞVf GÖMLEKLERİNİ Toptan satış NAPj ÇFYHANI I *stanbul Marpuççular Çarşılı v*rî ı ¦""VI OL I rılirii„ unn ı:nr:u^ Nn.29-30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversite Fen ve Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda,Halk Konferanslarından Demokrat Rejimlerde Vatandaş Hak ve Hürriyetlerinin teminatı)mevzulusu,7 Mart 1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • Teklif İsteme İlânı Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesinden 725 Kalem İlâç Alınacak.Karabük Demir ve Çelik fabrikası ihtiyacı için 725 kalem ilâç ve sıhhî malzeme alınacaktır.Bu işle alâkadar ithalâtçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • İNŞAAT HANI Erzurum Demir evler Yapı Kooperatifi İdare Heyeti Reisliğinden:1 Erzurum'da İstasyon civarında Kooperatifimize ait tek katlı kırk dokuz ev birim fiat esası üzerinden yaptırılacaktır.2—İşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • HARACA SON GÜN 13 Mart Salıdan itibaren SEE HOW THEY RUN Papazlar Trafiği Tercüme:LEYLA ERDURAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • ÇAKMAK İlim ve iman,ahlâk ve nizam yolunda Başyazarı:Dr.Cezmi Türk Cumartesi günü çıkıyor Çıkaran Türkiye Yayınevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • KALABİLİR Yüzünüzü olduğu gibi ellerinizi de daima PURO TUVALET SABUNU ile yıkayınız.PURO,adeta bir krem vazifesi görerek ellerinizi günlük temizlik işlerinin yıpratıcı tesirine karşı muhafaza eder.ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • Fas'ta tedhişler i devam ediyor Fas Sultanı bugün radyoda memleketinin istiklâlini bizzat ilân edecek [ANADOLU AJANSI] RABAT,6 Dün gece Eladey ve Ahermumu bölgesinde süvari muhafızlariyle mukavemetçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • Konservatuar Türk mûsikisi konseri Konservatuar Türk Musikisi icra heyetinin Münir Nurettin Selçuk idaresinde önümüzdeki 11 Mart pazar sabahı saat 11 de Şan sinemasında vereceği konserde Nay,tanbur ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • hailesi vj«$yOOO MeskenhkGaranti Mahallesi-1000 MeskenlikGaranti Mahallesi 1000 Meskenlik Garanti Mahallesi 1000 Gorontt mahallesinin «narplânı,İstanbul İma/Müdürlüğü ile Beledi/Meclisi ve Nafio Vekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • İSTANBUL MARMARA ve ALEMDAR SİNEMALARINDA Bugün matinelerden itibaren İki büyük film birden 1 N A N A Renkli)MARTİNE CAROL CHARLES BOYER 2 KAHRAMAN ALAY Renkli)ALAN LADD SHELLEY WİNTERS DİKKAT:Yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • Türk Filimciliğinin iftihar âbyîesi EBEDİYETE KADAR Bugün matinelerden itibaren BEŞİKTAŞ YILDIZ SİNEMASINDA Gösterilmeğe başlanacaktır.Gülistan Güzey Reşit Gürzap Neriman Koksal Nâzını İnan ftmmımK^m^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • Çanakkale'de elektriğe 4 kuruş zam yapıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ÇANAKKALE,6 Şehrimizin 1956 yılı Belediye bütçesi 921.253 liradır.Diğer taraftan Çanakkale'liler 1 marttanberi,aydınlanmak için,4 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • Bugünden itibaren sabırsızlıkla beklenen büyük Türk filmi âzgğj£g^myg£mfozfe Uç sinemada birden FERAH AZAK ÜNAL Sinemalarında Şehzadebaşı Gedikpaşa Kasımpaşa Pek yakında Ankara Zonguldak ve Eskişehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • MALENKOV LONDRA'YA GİDİYOR [ASSOCIATED PRESS1 LONDRA,6 Eski Sovyet Başvekili Georgi Malenkov'un 15 martta bir Sovyet mütehassıslar grupunun başında Londra'ya geleceği Hariciye Vekâletinden bildirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • Ürdün hâdiseleri İngiliz kabinesini aüc duruma soktu Avam Kamarasında hükümeti destekleyen mebusların mühim bir kısmı Orta-Doğu meselesi dolayısiyle muhalefete geçti [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,6 Avam K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • Teklif İsteme İlâm Sümerbank Alım ve Satım Müesseseden Nazilli Basma fabrikamızın ihtiyacı için 270 ton buğday ve 110 ton mısır nişastası ile İzmir Basma Sanayi müessesesinin ihtiyacı için 9 ton kitre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • İstanbul Sanayi Odasından 1 İ.C.A.F.O.A.yardımından faydalanmak suretiyle yedek parça tahsisine ihtiyacı olan azamızın,ihtiyacmı belirten bir yazı ile en geç 10/3/1956 cumartesi günü saat 13 e kadar T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • Dahiliye Vekâletinden Sinop Vilâyetine bağlı Gerze Kazası nüfus kütükleri yanmıştır.Bu kaza halkından olup da başka yerde bulunanların kayıtlarını yenilettirmek üzere oturdukları yerler nüfus daireler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1956
  • t HİCRÎ 1375 Çarşamba 7 RUMİ 1371 Recep MART Şubat 24 1 956 23 VAKİİ VASATİ EZANİ Güneş 6.26 12.19 Öğle 12.26 6.18 İkindi 15.39 932 Aksam 18.07 12.00 Yatsı 19.35 130 Imsâk 4.47 10.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.03.1956
  • B.Sporbugün Emniyet ile karşılaşıyor Profesyonel ligin ikinci devresi karşılaşmalarından Emniyet Beyoğluspor maçı,bugün saat 15.30 da Mithatpaşa Stadında yapılacaktır.Bu devrede Vefayı mağlûp eden Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • M.ALİ HAS Dedikodulardan kurtulacak mı?M.ALİ DÜN ANTRENMANA ÇIKTI Millî takım çalışmalarına kadroda olmasına rağmen iştirak etmeyen,kulübünün ani renman ve seyahatlerine de moral bozukluğu yüzünden ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • &i f^^a^fMVf-V''1'/v xS t *i ^İflİfe ^S^i5jSte£ş*:MİLLÎ NAMZETLER YEJİLDİREK'E DÜN 13 GOL ATTILAR Dünkü antrenman maçı yağmur altında yapıldı.Turgay,Lefter,Mehmet Ali ve Nusret oynamadı Doğan KOLOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • 11 MARTTA HOLLANDA İLE OYNAYACAK OLAN Takımımız tekrar çalışmalara Hollanda ordu takımını Ankara'da yendiğimiz takdirde Portekiz'deki finallere iştirak edeceğiz ORDU.takımı dün sabah Ankara'ya hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Dünya orta sıklet boks maçı tehir edildi [TÜRK HABERLER AJANSI] LOS ANGELES,6 Dünya orta siklet boks şampiyonu Ray Sugar Robinson ile rakibi Cari Bobo Olson arasında 20 nisanda yapılması gereken şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Tenisçi Patty ve Drobny galip [TÜRKTEL] DAKAR,6 Burada yapılan tenis karşılaşmalarında Patty,Haillet'i 6/2,2/6,6/0,Drobny de Remy'yi 6/1,6/0 yenmişlerdir.Çiftlerde ise Drobny Remy çifti,Patty Haillet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Yüzmede yeni bir rekor [TÜRK HABERLER AJANSI] NEW YORK,6 Portland havuzunda yapılan yüzme müsabakaları esnasında tanınmamış bir yüzücü olan Nancy Ramey adındaki genç kız 100 yarda kelebek yarışını 1.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Dünya dibe dalma rekoru kırıldı [TÜRKTEL] SAN DİEGO,California)6 James Ray Jordan adında bir yüzücü hiçbir âlet kullanmadan suyun altında 6'30" kalarak dünya dibe dalma rekorunu kırmıştır.James Ray Jo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • 100 yarda kelebek yüzmede yeni dünya rekoru [TÜRKTEL] PORTLAND,6 Dühya 100 yarda kelebek yüzme rekoru Amerikalı bayan yüzücü Nancy Ramey tarafından 1'4"6 ile kırılmıştır.Eski rekor 1'5"4 ile Amerikalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Ulf mağlûp oldu [TÜRKTEL] JACKSONVİLLE FLORİDA)6 Amerika kapalı salon tenis şampiyonu etnisçi Ulf burada yapılan müsabakalarda,Mulloy'a 5/7,6/4,6/4 mağlûp olmuştur,isveçli Schmidt'in yenilmesi büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • DÖRT GALATASARAY!ASKER [İLHAN DEMİREL] Ordu takımı kadrosunda,dört Galatasaraylı asker bulunmaktadır.Dün milli takım antrenmanı için şehrimizde kalan asker millî futbolcular,bu sabah Ankaradaki ordu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Cahit Önel bugün Amerika'ya gidiyor Millî atletimiz Amerika'da antrenörlük ve mühendislik tahsil edecek MİLLÎ atletlerimizden Cahit Önel bugün tayyare ile mühendislik tahsilini tamamlamak üzere Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Cihat Arman Macaristan'a gidiyor İSTANBUL,6 Beşiktaş'ın kıymetli antrenörü Cihat Arman,lig maçlarından sonra Budapeşte'de açılacak olan antrenörlük kursuna gidecektir.Cihat Arman,Macaristan'da antrenö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • ÎYPOR SİTEsTl TEMİNİ İÇİN Güreş Federasyonu Başka-n nı Vehbi Emre,dün Anka-ra'ya gitmiştir.Vehbi Emre'-|j 'i nin yapacağı temasların en mühiminim spor sitesi mev-jjı zuu teşkil edecektir.Federas-ı yon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • İngiltere-Rusya futbol maçı [TÜRKTEL] LONDRA 6 Şehrimiz gazetelerinden Evening Standart'ın bildirdiğine göre,İngiliz ve Rus futbol idarecileri,1957 senesinin mayıs aymda Wembley stadında bir maç yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Genç millî fakım namzetleri bu sabah Bursaya gidiyor Dünya juniorlar futbol şampiyonasına hazırlanmakta olan genç millî takım namzetleri bu sabah Yalova yolu ile,Bursaya gidecekler ve orada kampa gire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Amerikan atletlerinin güzel dereceleri [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,6 New-York'ta yapılan kapalı saha müsabakalarında bazı güzel dereceler elde edilmiş ve bu arada sırıkla atlama Don Bragg 4 metre 70 1/2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Basketbolda Rusya Bulgaristan'ı yendi [TÜ#k HABERLER AJANSI] MOSKOVA 6 Burada yapılan basketbol millî maçında Rusya,Bulgar millî takımını 66 49 mağlûp etmiştir.Ruslar ilk decrede 31 18 ilerde bulunuyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Fransa krosunu Mimoun kazandı [TÜRK HABERLER AJANS f] PARİS 6 Her sene Fransa Atletizm Federasyonu tarafından tertip edilmekte olan millî kros şampiyonasının 61 incisi 8 bin seyirci önünde Nantes şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Samuel Fox'a Hilton'da bir vazife verildi Türkiye millî basketbol takımını çalıştırmak üzere memleketimizde bulunan Amerika'lı Samuel Fox'a ikamet etmekte olduğu Hilton oteli idaresi yeni bir vazife v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Bir F.Bahçelinin şikâyeti üzerine Basketçi ALTAN Ceza Hey'etine SEVKEDiLiYOR F.Bahçe genç takım antrenörü Altan'ı bir ikinci küme maçındaki hâdise sebebiyle rapor etmiş Fenerbahçeli basketbolcu Altan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • NAMZETLER ÇALIŞTILAR SA6AÇIK VE KALECİ KARDEŞLER [İLHAN DEMIRELJ Millî takım namzetleri karşısında,Yeşildirek takımının kalesini sağaçık İsfendiyar'ın kardeşi Yaşar Açıksöz korumuştur.Resim,Kadrinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • l4ıliiplerden4|aWW ADALET Profesyonel futbol takımı cuma günü Göztepen'tn davetlisi olarak iki maç yapmak üzere izmire gidecektir.Kulüpçe cezalandırılmış bulunan Ahmet'in takımda oynamasıyla anlaşmazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Kadmiararası 220 yarda rekoru egale ediEdi [ASSOCIATED PRESS] SİDNEY,6 Avustralya'da yapılan kadınlar arası atletizm müsabakalarında Marlene Matthe\vs,220 yardayı 24 saniyede koşarak,Marjarie Jackson'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Beşiktaş takımı kampta Pazar günü Beykoz ile karşılaşacak olan Beşiktaş takımı,bu akşamdan itibaren Moda'da kampa çekilmiştir.Gerek Beşiktaş takımı ve gerek-M perşembe günü Sirkeci'deki otellerden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Bisikletçi Coppi tekrar çalışmağa başladı ROMA,6 TJÎA.Birkaç haftadanberi hastalandığı için müsabakalara katılamamakta olan tanınmış bisikletçi Fausto Coppi,pzar günü ilk defa olarak hafif bir idman y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • Beyoğluspor ile Emniyet bugün karşılaşıyorlar Profesyonel lig maçlarına yarından itibaren Mithatpaşa stadında devam edilecektir.Yarınki karşılaşmayı Beyoğluspor ile Emniyet takımları saat 15.30 da yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1956
  • FUTBOLCULAR CEMİYETİNDEN SONRA Spor teknisyenleri birliğidekuruluyor Pek yakında resmen faaliyete geçecek olan birliğin gayesi,Antrenörlerin hakkını korumak olacak SPORLA ilgili cemiyetler,memlekette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor