Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.03.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVER] HÜRRİYET PARTİSİ LİDERİ KARAOSMANOĞLU KONUŞUYOR.Karaosmanoğlu,yeni bir üniversite kanunuşarttır,dedi Hürriyet Partisi liderine göre,iktisadî buhran siyasî buhranla beraber yürüyor Hürri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1956
  • Uocfrtdu bu:Varlar ve yoklar Ortalık 1956 modeli Amerikan,İngiliz ve Alman arabalariyle dolu.Hattâ Şişlide bir mağaza bunları vitrininde teshir bile ediyormuş.Tabii,dükkânlarda incik boncuk,ruj,lavant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1956
  • Bir otobüs,askerî jiple çarpıştı Dün gece Şehremininde fecî bir trafik kazası olmuş,garaja gitmekte olan Belediye otobüsü ile bir askerî cip arasında vukua gelen çarpışmada cip'de bulunan bir yüzbaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1956
  • Millî Müdafaa Vekâletinin tekzibi [ANADOLU AJANSI] ANKARA,5 M.M.V.Temsil bürosundan bildirilmiştir:Bazı İstanbul gazetelerinde askerlik müddetlerinin kısaltılacağına dair haberler neşredilmiştir.Hakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1956
  • Dil Akademisi kurulması isteniyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDENİ ANKARA,5 Trabzon mebusu Salâhattin Karayavuz,bir sözlü soru vererek 1341 senesi Anayasa dili esas olduğuna göre,dil meselesinin içinde bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1956
  • ÜRDÜN MEMNUN SİÎ"!Kumi,d»n,11Glubb Pa«'°111 Kral fe^« azledilmesindi.t'he-Ürdünde'ki ingiliz Subayları geri çekiliyor [ASSOCIATED PRESS 1 LONDRA,5 İngiltere hükümeti bugün Ürdünde kalan Arab Lejyonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1956
  • Çöplükle çırılçıplak kadın cesedi buhmdu Dokuma fabrikasında çalışan Hediye'nin boğularak öldürüldüğü anlaşıldı I Hususi Muhabirimiz Yıldırım Aytemiz'den] MERSİN,5 Üzerinde kilot ve südyenden başka bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1956
  • i^ **3fc MARİLYN MAHKÛM OLDU lA.P.l Marilyn Monroe.bundan bir kaç sene evvel ehliyetsiz otomobil kullandığı irin mahkemeye çağırıldığı halde gitmemişti.Evvelki gün,sarışın afet Kaliforııia'da Beverly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1956
  • BİR LİRAYA OGLE YEMEĞİ IRÜÇHAN ÜNVERI İstanbul'un «1 numaralı Belediye Reisi» Prof.Fahrettin Kerim Gökay dünkü öğle yemeği iı.iıı sâdece 1 lira harcamıştır.Servisini de kendi yapan Gökay Kızılayın Üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1956
  • Ekmekler 780 grama iniyor Fırıncıların zam teklifini kabul etmeyen Ticaret Vekâleti gramajın indirilmesine razı olmuş.[NAİL GÜRELİ]* Aynı iş için bir yılda dört defa Ankaraya gidip gelen Ekmek Sanayii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERI KATİL POLİS HAYRKTTİN SİN Bir polis barda adam öldürdü Dün sabaha karşı saat 2 sıralarında,devlete ait tabanca ile,bir cinayet işlenmiştir.Öldüren,Emniyet Müdürlüğü'nün motorlu vasıtala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1956
  • PARİS GÜZELLİK KRALİÇESİ 1956 Paris Güzellik Kraliçesi evvelki gün Parisin tanınmış bir kabaresinde seçilmiştir.Bu iinvan 17 yaşındaki Claudine Rio\val'a verilmiştir.Resimde bir manken olan Paris dilb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1956
  • Bâzı Memur ve Emekliler henüz ikramiye alamadı İkramiyelerin tediyesinde bazı güçlükler başgöstermiştir.ı Gerek memurlardan,gerekse emeklilerden bazıları maaş ve ikramiyelerini,tahsisat yokluğu,bordro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1956
  • ı l ıı ı mı [RÜÇHAN ÜNVERI ŞEHRİMİZDE BULUNAN BAŞVE-KİL ADNAN MENDERES DÜNKÜ P TETKİKLERİ SIRASINDA BAYAR YARIN izmir'e gidiyor Şehrimizde bulunan Reisicumhur ve Başvekil,inşasına başlanan tesisleri t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1956
  • MAKARiOS'UN TEKLiFLERi TAMAMEN REDDEDiLDi GiLTERE KIBRIS KUVVET KULLANACAK Makarios'a,azamî tavizde bulunulduğu,daha fazlasının yapılamayacağı kafi şekilde belirtildi KIBRIS'TA TEDHİŞ ARTTI [ASSOCIATE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • VADELİ VADESİZ VE ÇİFTÇİ TASARRUF HESAPLARI 7 MAYIS 1956 ÇEKİLİŞİ 300 OOO LİRA 1 ADET lOO OOO LİRA 1 2 50 ıoo ıoo 200 200 İO OOO 5 OOO 1 OOO 500 250 ıoo 50 AYRICA 25 OOO LİRALIK EŞYA İKRAMİYESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • IKTIS X I mS Jr\XV JLj X Hazırlayan:Dr.Halûk CiLLOV BEDELSİZ İTHALATA AİT YENİ KARARLAR Amerikadan en son model otomobil getirenlerle,son zamanlarda uyut pek artmış bulunan Amerikan eşyası satanları y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış va program 12.30 Öğle konseri 13.00 Şarkılar 13.30 Oyun havaları 13.45 Haberler 14.00 Küçük orkestra 14.30 Şarkılar Mustafa Kovancı)15.00 Kapanıg 1657 Açılış 17.00 Türküler 17.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • BORSA 5 Mart 1956 Pazartesi SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 80.00—80.10 Resad 91.00—91.50 Vahit 77.25—77.50 Harait 78.00—78.50 Aziz 77.00—77.50 Gulden Hollanda 75.90—76.00 Külçe 11.77—11.80 ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • Bolu şilebi yola çıktı Denizcilik Bankasının Deniz Nak liyatı T.A.O.hesabına Japonya'da inşa ettirdiği beş gemiden sonuncusu olan «BolU;şilebinin teslim alınarak,memleketimize müteveccihen yola çıktığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • Komünizm propagandası yapan pirinin duruşması Yunus Kar adında biri adliyeye verilmiş,duruşmasına dün 3 üncü Ağu-ceza Mahkemesinde gizli celse olarak başlanmıştır.Yunus,komünizm propagandası yapmaktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • Haydarpaşa limanı inşaatı ilerliyor Rıhtım üzerinde çalışacak büyük vinçlerin montajları da tamamlanıyor Haydarpaşa liman ve dalgakıran inşaatının yakın bir gelecekte bitirilmesi için hummalı bir faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • Dün iki kişi denizde boğuldu Dün iki kişi denize düşerek boğulmuşun-Nurettin Yeşil adında 20 yaşında bir-genç,sabahleyin saat 5 sıralarında Galata rıhtımına bağlı bulunan Heybeli vapuruna binmek istem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • Bölge Çalışma Müdürü istifa etti Bölge Çalışma Müdürü Bediî Süngütay,kendi arzusu üzerîhe vazifesinden istifa etmiş ve istifa/namesini Çalışma Vekâletine göndermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • İlk parti kahve bugün geliyor Brezilya'dan ithal edilen bin ton kahvenin ilk partisini getirmekte olan Vegaland şilebi bu sabah limanımıza gelecektir.Ayrıca perşembe günü de 150 tonluk ikinci bir part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • Makina iğnesi bulunamıyor Makine iğnesi bulunamaması yüzünden bilhassa çorap imalâtçılarının zor durumda kaldıkları ileri sürülmektedir.Çorap imalâtçıları,iğne ithalâtı için mühim miktarda dövize de i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • I Babasını I tenkid eden işlemeci E İşlemeciler Derneğinin dün E yapılan kongresinde,iğne,E makara,sim ve makine ak-E samı darlığmdan şikâyet edil E E mistir.Bu arada Mehmet E g Altmkum adında bir üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • 33 müessese hakkında ceza zaptı tutuldu Belediye ekipleri son bir hafta içinde 2641 müesseseyi teftiş etmiş,gıda maddelerinden 409 numune alınarak tahlile gönderilmiştir.Bu arada 33 müessese hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • Bir akıl hastası İntihara teşebbüs etti Sirkecide bir otelde kalmakta olan Necdet Çetindaş adında biri,bir sinir buhranı sonunda kendisini pencereden sokağa atmıştır.Necdet'in düştüğü yer alçak olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • Esnafın Konfederasyon toplantısında bâzı kararlar alındı Memleketin muhtelif bölgelerindeki esnaf kooperatiflerinin ve esnafın başlıca dâvası olan ihtiyaç maddelerini temin için,memleket çapında bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • Bir makarna fabrikası yandı Dün sabah saat 4,30 sıralarında Çakmakçılardaki Büyük Valde Han'da yangın çıkmıştır.Şaban Naimi ve Ragıp Tural adındaki kimselere ait 31 numaralı makarna fabrikasında,sobad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • İşçi Sendikaları grev hakkında ısrar edecek Dün bir toplantı yapan Birlik Başkanı:Siyasî kanaatlarımızı muhafaza ediyoruz,dedi İşçi Sendikaları Birliğine si ^sî parti liderlerinin davetinin bir siyase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • f SİNEMALAR j BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)«Ay Mavidir» Williarr.Holden Dawn Adams MELEK Tel:44 08 68)«Yan Sokaklar Kraliçesi» Sophia Loren.Renkli.ATLAS Tel:44 08 351 «Cehennem Denizi» Richard Widmark Ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • 3 GUN KALDI!MART PERŞEMBE AKŞAMINA KADAR HESABINIZI AÇTIRARAK 31 HART J KEŞİDESİNE SİZ DE KATILINIZ Bu keşidede NİŞANTAŞI KALAMIŞ'ia 2 Apartıman Dairesi Hesabımzdaki her 150 liraya bir iştirak hakkı)İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • Bîr genç kız intihar** teşebbüs etti Bakırköyde,Tayyareci Fethi kağında oturan Hâle Kelle adın bir kız,dün fazla miktarda tentüı diyot içmek suretiyle intihara kalkışmış,tedavi altına alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • KİSA HABERLER m BELEDİYE tarafından Kazlıçeşmede yaptırılacak 12 daireli blok apartmanın temeli perşembe günü saat 12 30 da törenle atılacaktır.A Son yirmi dört saat içinde şeririmizde 12 hırsızlık hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1956
  • IHIMI III Eski bir münakaşa üzerine TTÜRKİYE'de otuz senedenberi devam eden bir münakaşanın sonu hâlâ alınmamıştır.Gençlerin sanat dergilerin-de sık sık rastlanan anket sorularından biri E mutlaka o m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.03.1956
  • IT.H.A.I 'Yİ!SN FN İYİ AKTÖRÜ FiIm Akademisini* her seı ilbii tıı ııı nnıunu ne tevü ettiği mükâiat bu seier SİT 'Laurence Olivier'ye verilmiştir.Yakında Marilyn Monroe ile bir jihn çevirecek olan ünl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1956
  • K BANA SOR A\ÎV.Lâkonizm ne demektir?Ali S.İstanbul)Uzun bir mektup yazmış.Hitabete meraklıy-«nıs.Öğretmeni kendisine:¦Güzel konuşmak için lakonizne dikkat et,«lemis.O da diyor J:Lâkonizm ne demek,iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1956
  • İstanbul Altıncı Noteri huzurunda yapılan yılın ilk çekilişindeki Göztepe Asfaltı üzerinde Konforlu apartman Dairesi İstanbul Şubesi müşterilerinden 15827 cüzdan sahibi Bay ARA ARŞER'e isabet etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1956
  • Beyoğlunda patronuna kızan hamurkâr tuliuğu bir fındık faresini ekmeğin içine sokmuş Orta boylu,tık ı;ız.alı al moru mor yaşlı bir zat,Beyoğlu Kaymakamlığından içeri girip kapıdaki bekçinin koluna yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1956
  • CİCİ CAN BEDRİ MAKlNE.N'N YANINDA HERHANGİ 8İR.KİMSE HERHANGİ 3İR.HADİSEYİ MERAK EDERSE HEMEN EKRANDA SEYREDE.SİZ BAVMUHteSEMTOKMtM İÇİMİZDE EN YAKIŞIKLI OLANISINIZ 6AUBA BıK ASK.İZDİVAÇ» VAP/VVIŞ-TİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1956
  • OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI SO.OOCK 75000 6 Temraul %m M 50000 50000 ai Aralık 75000 Her 150 liraya bir kur'a numarası fazla İzahat için Bankamızın gişelerine müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1956
  • 8* ETNA İNDİFA EDİYOR AlU İeneden heri ük üar & İtalyadaki Etna yanardağı tekrar indifa etmeğe başlamıştır.Volkandan alevlerle beraber fışkıran taş parçalan 175 metre yükseğe çıkmaktadır.Alimler muay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1956
  • İstanbul'da okuma yazma bilmeyen kalmayacak Bağlarbaşmdaki Halk Dershanesinden bu yıl yedisi torun sahibi olan 106 kişi mezun oldu [VELİ SEZAİ BALCI] Birkaç sene sonra,şehrimizde okuma yazma bilmeyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1956
  • Termen,Haysiyet Divanına verildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN} ANKARA.S Öğrendiğimize gör»,D.P.Genel İdare Kurulu.Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in.Demokrat Parti dahilinde fesatkerâne hareketlerde bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1956
  • ingiltere Kıbrıs'ta kuvvet kullanacak t Boştarafı birincide «Bizim için Kıbrıs'ta gerekli olan birinci vazife bu bölgede kanun ve asayişi muhafaza ve müdafaa etmektir.Bunu temin etmek üzere kuvvet kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1956
  • Ankara'nın görüşü t Baçtaraft birincide ileri sürdüğü dört şart.taralımızdan dahilî i$)olarak kabul edilip cevaplanmış,bunun üzerine Yunan hükûme-ti,şartı bire indirmiştir.Bu tek şart,Türk hükümetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1956
  • tllUlllIMI I TAKVİMDEN I BİR YAPRA C E ECEN gün hırsızlar,polis otomobilini çalmışlar.Arabayı ön E Jjf kısmı paraçlanmış olarak bilmem nerede buldular,bizimki de dalıil olduğu halde gazeteler hâdiseye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1956
  • ARAP LİDERLERİ Kahirede toplanıyor Şükrü El Kuvvetli bugün Nasır'la görüşmek üzere Kahire'ye geldi.Ürdün Kralı da Mısır'da bekleniyor [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE 5 Suriye Cumhurreisi Şükrü El Kuvvetli,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1956
  • ^K fP^İli İİİipSlf* *V.j;J iğ^ l&P P^B SİIRKOîIOT» K^V iv 5 «es** âfi&ı i |I||B n ^1 ^INifc IggK si.45 yaşlarındaki Erenköy camii imavıı Muzaffer Koldaş,mezuniyet imtihanında,kendisintt sorulan suall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.03.1956
  • O EMİR YUAARM JOHN C.MURPHY KULPlN IL£ £jj&asa& AAAK V ÛZ&ZE HAZJJİUMM BOLT KA$tMN ÜZeHlMCEKİ YAüAYt 04 TEDAVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1956
  • JOHNNYHAZARD GÖTüKENi MühARZLAR PiLOTLN DAHİ GENERAL ĞECALLEN'iN GEREDE SAKLANDIĞIM ÖĞRENMESİNİ İSTEMEZLsR.vANt Bü SEYAHAT HAYATINA MAL OLABİLİR.BENİMı IçiM BAŞININ DERDE GİRMESİNİ I5TEMEM frank,Mmmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1956
  • jo5S $İ*lma$» mo l&D ^m PEKALA ı KIZI HİÇ jiÇLV AZ5A BıR GÖREyİAA-•JOAN'j.SOM DEFA O AYLIK KE^ 60KMÜ$» PEKİ.BuvRüM TTü/a L 1 iSSİ 3V 3fo cT k j JJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1956
  • MARUF BEY MARTİN r-1 r ¦erna 2£ *7 jA ^i~~'l Jy^l ı f7-ıe f ı jja.U M^J c^«»n7r—*tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1956
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Nef*t var.Küçümsemeyin.Hayatınızı Bej 1x1 rcbUia.Bagıı aklarınızı «ihmal etmeyiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Dost İmdadınıza yetiniyor.Çapraşık durum düzelecek.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1956
  • BÜİMÂCA SOLDAN SAĞA:1 Bir maden Bir vilâyet,2 Bir çay Taş irisi,3 Mazbut yerine kullanılan Dlr aıfat,4 Yapmak Bir çalgı,8 Bir bas Sehlr Bir nota,6 Favori Başkan,7 Çinko,8 Bir çiçek Haya,9 Hücum Bir re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.164 Öldükten sonra hiçbir mektubu,vasiyeti çıkmadı mı?Bilmiyorum.Acaba neden kendine kıydı?Kapıcı,düşündü:Onu da bilmiyorum,dedi,kara s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:KEŞ A D EKREM KOÇU Tefrika No.161 Şimdi hayli sulıanveran içre Nef'î m a nendi var uu bir şair?Sözleri Seb'ai Muallakadır Imrülkays kendidir kâfir!Diye iltifat etmişti.Hasankaleli,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1956
  • A CİNGÖZ MERİHTE Yatağın kenarına oturan Cingöz Jaleye küçük bir tokat attı:Sayemde hayatın kurtuldu,dedi,bunu istihza ile mi ödeyeceksin?Jale kahkahalarla gülmeye devam •diyordu:Sen bu gece oraya ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1956
  • AŞK HİKAYESİ BİR AŞK BİLMECESİ TEFRİKA No:2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:İ Kendinden yirmi yedi yas büyük Kadridı t sonra genç ve yakışıldı Sabahattin)tanıyan Tın o delikanlıya vurulur.«Anlat,anlat bütün bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1956
  • 1 Paramız bizim ama.BİR hanım,parmaklarında sigara,Kadıköy vapurundan çıkıyo muş.Önünde kürklü bir h mm varmış.Sigaranın v kürkü yakmış.Kazara d?bilerek,isteyerek.Yaka*kendinden dinledim.İyi deki tort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • HİDR en üst katta Ev,apartman sahipleri ve inşaatçılar için en lüzumlu tesisat: rv lif/ fö finiandiya malı HİDROFOR VALMEÎ kazanlarımız Broşür isteyiniz.CÎMAN KOM.ORT.Kafırcıoğlu Kan kat 5 İstanbul Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Dahiliye Vekâletinden Sinop Vilâyetine bağlı Gerze Kazası nüfus kütükleri yanmıştır.Bu kaza halkından olup da başka yerde bulunanların kayıtlarını yenilettirmek üzere oturdukları yerler nüfus daireler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • BAŞ,DİŞ,ADALE,SİNİR AĞRILARINA KARŞI ba şa rı ile kul lanı11 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • İZAHLI MEYLUT Süleyman Çete(n/ıin Şaheseri fuRKUeşRİYÂT Yimot/NOA Z,S Ura,CUUı'ti 4-Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • s B U G u AKŞAMA kadar bîr hesap açınız Para ikramiyeleri l I I m Her 100 liraya bir kur'a numarası ÇEKİLİŞ TARİHİ:31 MARTllJİNCIltK* NttC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI jjr OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma siyatik ve lumbago ağrılarına karşı faydalıdıry^ OPON,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları Önler GÜNDE 6 ADETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Eseri Amerikada Akademi mükâfatı kazanan.Tesiri aylarca unutulmayacak olan.CANİLER AVCISI Night Of The Hunter» Orijinal ROBERT MİTCHUM SHELLEY WİNTERS Perşembe akşammdan itibaren LÂLE ve AR AIV bW "ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • I YAKİN AKŞAM SARAY SİNEMASINDA S GREGORI PECK ve WİH MİN THAN A-tarafından yaratılan [KANLI VADİ Büyük aşk ve macera filmi başlıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • I YARIN AKŞAM LÜKS SİNEMASINDA Hayatta zedelenen,sevdiği erkek tarafından ihanete uğrayan SİLVANA PAMPANİNİ FAHİŞE ANNE oluyor.Cidden tekrar tekrar görülecek film.ı m Koçanga Film mhh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • MÜJDE.MÜJDE-Bankalar caddesi İş ve Selanik Bankaları arasındaki Billur sokakta birinci sınıf servisle açtığım "KEMAL,Lokantası 5 mart 1956 tarihinde emirlerinize girmiştir.Telefon:44 36 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • f;bekler için naylondan sutyen yapıldı CHİCAGO,5 Bir plâstik maddeler fabrikası,inekler için sutyen naline başlamıştır.Naylondan yapılan bu sutyenler,çiftçiler aramda büyük rağbet görmektedir,demeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Senenin en güzel Amerikan filmi j,[ASSOCIATED PRESS J NEW-YORK,5 Film münekkitlerinin senelik müsabakalarında jl'j 55 in en güzel filmi olarak birinciliği 2.ci Dünya Harbinde donanmadaki hayatı canlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Amerika'lı bir şarkıcıyı öldürüyordu İM Polis tarafından güçlükle kurtarılan Johnny Ray'a 20 dakikalık bir tedavi yapıldı [ASSOCİATED PRESS SİDNEY,5 Meşhur ağlayan şarkıcı Johnny Ray,dün kendisini rşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Adenauer bir zafer daha zan o ı Adenauer devrini sona erdirmeye yemin eden muhalifler mağlûp oldu [ASSOCİATED PRESS] Stutgart,5 Batı Almanyada Adenauer devrini sona erdirmeğe yemin etmiş olan muhalif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Ilköğretmen Okulu binasının temeli atılıyor Maarif Vekâleti tarafından Bakırköy'deki Siyavuşpaşa Çiftliğinde inşasına karar verilen İlköğretmen Okulu binasının temeli,önümüzdeki nisan aymda atılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Böreğine «kötü» denmesine kızmış Mehmet Özkan adında bir börekçi,böreğine kötü diyen bir müşterisini ağır surette yaralamıştır.Hâdise,dün sabah saat 6,30 sıralarında Tophane'de Necatibey caddesinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Millî bankaların genel kurul toplantıları Bilançolarını tamamlayan millî bankaların genel kurul toplantıları bu ay içinde yapılacaktır.Banka yönetim kurullarının bu yılki çalışma raporlarının çok ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • İstanbul Sanayi Odasından 1 İ.C.A.F.OA)yardımından faydalanmak suretiyle yedek parça tahsisine ihtiyacı olan âzamızm,ihtiyacmı belirten bir yazı ile en geç 10/3/1956 cumartesi günü saat 13 e kadar Tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Milliııetf Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • HİCRÎ SALI RUMÎ 1375 6 1371 Recep MART Şubal 23 1956 22 VAKİİ vasat!EZANÎ Güneş 6.27 12.22 Öğle 12.26 6.20 İkindi 15.38 9.32 Akşam 18.06 12.00 Yatsı 19.34 1.30 İmsak 4.48 10.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Ölümle biten trafik kazası Şoför Vahe'nin idaresindeki 15927 plâkalı taksi,Galata köprüsü üzerinde Yasin Ozçen adında birine çarparak ağır surette yaralanmasına sebebiyet vermiştir.Yasin kaldırıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Valinin teftişleri devam ediyor Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,dün şehrin muhtelif mıntakalarmda teftişler yapmış,bu arada Dolapdere caddesinin temizlenmesi hususunda ilgililere gerekli talimatı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Türk Japon Ticaret anlaşması imzalanıyor [TÜRK HABERLER AJANSİ] ANKARA 5 Türk Japon ticaret anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi hususunda bir müddettenberi Hariciye Vekâletinde yapılmakta olan müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Sırtımızdan geçinenler Simitçi fırınları,her gün halkın sırtından 12.000 kilo un kazanmaktadırlar.Belediyece 60 gram ağırlığında olması kararlaştırılan beş kuruşluk simitler,son bir kaç aydanberi küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Suudî Arabistan'da hâlâ esir ticareti yapılıyor Ryad ve El Hassa'daki pazarlarda alenen Orta Afrika'dan getirilen esirler satılıyor [BOSFOR] LONDRA,5 Yirminci asır medeniyetine rağmen Suudî Arabistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • "KOLAD,TA ÇIKAN İHTİLAF MAHKEMEYE İNTİKAL ETTİ Kamyon,Otomobil ve Lâstik Acentalan Derneği Kolad'dan altmış üç üyenin ihracıyla ortaya,çıkan ihtilâf,mahkemeye intikal etmiştir.Dernekten ihraç edilenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Grevden Finlandiya'nın dünya ile irtibatı kesildi Elektrikler kesildiğinden Helsinki karanlığa hastahanelerden evlerine gönderildi.Amel [ASSOCIATED PRESS] HELSİNKİ,5 1917 den beri Finlandiyadaki ilk u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Kaafil balıkçı,müşahede altını alındı 3 üncü Ağırcczada muhakeme edilmekte olan ve karısını tabanca ile öldürmüş bulunan Hayrullah adındaki balıkçı,Adlî Tıp müessesesince müşahede altına alınmıştır.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Kaaiil arabacının deli olmadığı anlaşıldı Balatta,yanında çalışdığı Pakize adında bir kadını bıçakla yaralayan,araya giren Pakizenin 19 yaşlarındaki kızı Yükseli de yine bıçakla öldüren İhsan Çelikel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Bayram namazları Gazetemizin 18 Şubat tarihli sayısında çıkan ve tBayram namazları yanlış tanzim edilmiş» başlığını taşıyan yazı için,Diyanet İşleri Reisliği'nin gönderdiği tavzihi neşrediyoruz:«1 Hic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Bir adam,otel odasında ölü bulundu Küçükpazar'da bir otelde kalmakta olan 36 yaşında Kamer Ateş,dün sabah odasında ölü olarak bulunmuştur.Ölümü şüpheli gören adalet doktoru,cesetin morga kaldırılmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Ölüm yıldönümünde S t a 1 i n'd e n hiç bahsedilmedi [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA,5 Stalin'in üçüncü ölüm yıldönümü yegâne Moskova gazetesi olan Pravda'da hiç bahsolunmadan geçmiştir.Komünist Partisinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1956
  • Bir Yunan gemisi battı [ANADOLU AJANSİ] COLOMBO,5 Hindistan'dan italya'ya demir götürmekte olan 6 bin tonluk «Aenos» Yunan gemisi Seylan'ın 4 mil güneyindeki bir kayalığa çarptıktan sonra kıyıdan yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.03.1956
  • W® Mââmmmmmmmm IRÜÇHAN ÜNVERJ Dün akşam yurda dönen ordu takımı jutbolcuları Yeşilköy hava alanına indikten sonra birarada görülüyor.Futbolcuların hepsinin sıhhati yerinde olup,hepsi de bilhassa oynad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1956
  • Mehmet Ali yakında antrenmanlara başlayacak Son günlerde Fenerbahçe'li Mehmet Ali'nin antrenmanlara gelmemesi ve İzmir'e giden kafile içersinde bulunmaması bir takım söylentilere yol açmışta'.Bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1956
  • Beşiktaş ve Beykoz kampa giriyor Bu hafta yapılacak olan Beşiktaş Beykoz maçına Her iki rakip de ciddî bir şekilde hazırlanmaktadır.Lig maçlarının istikametini değiştirecek kadar kritik bir durum arze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1956
  • iuJİ&İ^-iJ|i|"VJliji'lw)Bn.ıjaJklWilı» 1—MB?gagagsaBgg?y8 [SAMİ ÖNEMLIJ £ere/stadnıda Denizgücü iZe bir antrenman maçı yapan Galatasaraylılar neticede sahadan 7-0 galip ayrılmışlardır.Resimde,Kâmil'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1956
  • JÜHIOR TAKIM kampa giriyor Peşte'de yapılacak olan Dünya Junior Takımlar Turnuasına katılacak olan genç millî takımımız yarın saat 11 de Bölge binasında toplanacaklar ve 12 vapuru ile Yalova üzerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1956
  • Futbol Federasyonu şikâyet ediliyor İzmir'de teşkilât aleyhine hazırlanan komplo şikâyetin sebebi oldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN J İZMİR,5 Macarların İzmir'e gelişi,Federasyonla İzmir profesyonel kulüple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1956
  • [A.P.Birmingham kalecisi Gilbert Merrick,Arsenal sdlaçığt G.Nntt ile sağiçi Derek Tapscott arasından topu uzaklaştırıyor.Bu bir kupa maçıdır vs Birmingham 3-2 galip gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1956
  • Bu haftaki lig maçları Bu hafta saat 15.30 dan itibaren Mithatpaşada aşağıda yazılı günlerde profesyonel küme lig maçları yapılacaktır:Çarşamba:B.Spor Emniyet Cumartesi:Vefa Kasımpaşa Pazar:Beşiktaş B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1956
  • Beykozlu Halûk Beşiktaş maçında oynuyor Bir müddet evvel sakatlanan Beykoz'un acar futbolcusu Halûk Eralp'ın sakatlığı geçmiştir.Halûk,bu hafta yapılacak olan Beşiktaş maçında takımdaki yerini alacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1956
  • MİLLÎ TAKIM antrenmanını bugün yapıyor Yeşildirekle karşılaşacak namzetler ilk devreye Macarları yendikleri kadro ile çıkacaklar Tek seçici Eşfak Aykaç Macar millî maçından sonra yaptığı basın toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1956
  • Portekiz Millî takımı hazırlanıyor [ASSOCIATED PRESS] LİZBON,5 25 Martta burada National Stadyomunda Türk millî futbol takımına karşı bir rövanş maçı yapacak olan Portekiz milli takımı hazırlık devres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1956
  • AVCILIK Turhan TAMERLER ÇULLUK:Havanın lodos ve mevsimin ilerlemiş olmasına rağmen,Beykozun Alibahaclır taraflarında on tane kadar çulluk kaldırıp bunlardan iki,üçünü vuran avcılar olmuştur.Bu kuşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1956
  • GARBİS PARİS'te GALİP GELDİ Dört ve altıncı raundlarda Garbis'in rakibi iki defa yere düştü Geride bıraktığımız haftanın cumartesi gecesi Paris'in 4000 kişilik «Stadyom» isimli kapalı salonunda Garbis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1956
  • [A.P.Amerika ordu takımı müdafaası hücum hattımızı tutmakta müşkülât çekti.Bu tazyikin neticesi olarak top Amerika filelerini defa ziyaret etti.Resim:Coşkun,Sabahattin ve Burhanın müşterek bir akınını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1956
  • GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI VEHBİ EMRE DEDİ Kİ TAKIMIMIZI iyatlara hazırlamaktır Artık spor siiesi kurmak ve bundan istifade zamanı gelmiştir Güreş Federasyonu başkanı Vehbi Emre dün bir basın toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor