Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • B.Hi*a£ii ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İ s fan bu I POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral a n:n;r fiili YIL:6 SAYI:2083
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • jrp 1956 MODEL YENİ ÇERÇEVELERİYLE PEK YAKINDA KARŞINIZA ÇDCACAKTIR.Beyoğlu İstiklâl Cad.No.67 Z E İ S S Acentesi)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • MECLİSTE,ÜNİVERSİTE TALEBESİNİN 160 LİRALIK BURSU ÇOK GÖRÜLDÜ Gazetelerden)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • Türkiye Suriye ticaret anlaşması bugün imzalanıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Türkiye ile Suriye arasında yapılmakta olan Ticaret anlaşması müzakereleri bugün metin olarak neticelenmiş ve yarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • I Evvelki akşam Galata'da bir S j otelin kahvesinde Bin Ali g j adında bir sabıkalıyı kundu-s E racı bıçağiyle öldüren Erdaş E i Demirezen dün-Adliyeye ve-E rilmiş ve sorgusunu mütea-S I kip tevkif ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • Selıvyn Llyod 11 Mart'ta geliyor Bu ayın 11 inde Ankaraya gelecek olan İngiltere Hariciye Vekili Sir Selwyn Lloyd,Karaşiye hareket etmiştir.Ankara'da Bağdat Paktının son inkişaflarını müzakere edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • Boğaz y.h bgün açılıyor Bir müddet evvel toprak kayması yüzünden kapanan Boğaz'daki Kireçburnu yolu,bugün trafiğe açılacaktır.Yol,askerî birliklerin de yardımıyle devamlı çalışmalar sonunda temizlenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • SEL ÂN t K MUHAKEMESİNDE yeni bir safhada Tahkikata bakan hâkim değiştirildi.Tahkikat belki durdurulacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 22 6 eylülde Konsoloshanemize atılan bomba dolayısiyle Yunan mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • [A.P.J İtalyan Başkanı Washington'da ÎSB,tt!Amerikayı ziyaret etmektedir.Kendisi hafta başında VVashington'a gelmiş ve Beyaz Saray'da Başkan Eisenhower ve zevcesi tarafından karşılanmıştır.Gronchi'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • Man yasla dün irtibat kesildi âzı mmiakalarda iriibai ancak sal ve kayıkarla yapılıyor.Sular dün 2 metreyi buldu [Hususi Muhabirimiz Mukbil Öztunalı'danl BANDIRMA 2 Manyas Gölünün istilâ ettiği araziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • Lennox Boyd Londra'da [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,2 İngiltere Müstemlekeler Vekili Lennox Boyd bu sabah Kıbrıstan Londraya dönmüş ve raporunu Eden'e vermiştir.Müstemlekeler Vekilinin salı günü Ava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • Fas istiklâle KAVUŞTU [ANADOLU AJANSI] PARİS 2 Fas'ın istiklâlini tanıyan Fransız Fas anlaşması bu gün 17.50 de merasimle imzalanmıştır.Bu anlaşma gereğince Fas hükümranlığına kavuşacak ve bir ordu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • Hamit Şevket D.P.Haysiyet Divanını dâva edecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Demokrat Parti Haysiyet Divanı tarafından,partiden evvelce ihraç edilen Erzurum Mebusu Hamit Şevket İnce,divan kararının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • IA.P.1 Kıbrıs ihtilâfını halletmek için Lefkoseye giden ve Makarios ile görüşmelerde bulunan İngiliz mebusu Francis Noel-Baker,miraya eli bos olarak dönmüştür!Gayet güzel Rumca konuşan ve İşçi Partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • 'Ppgfofo bu-Sekiz çocuk annesi Okuyucularımızdan 6 çocuklu bir anne,çok çocuklu ailelere yardım kanunundan faydalanmak için,İIrİH makama dilekçe ile başvurmuş.Adresini almışlar ve «Biz sizi ararız» de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • [İLHAN DEMİREL] G.S.Lisesi Okul Aile Reisi,mükafatlar hakkında konuşuyor G.S.LİSESİNDE "Şeret mükâfatı,İHDAS EDİLDİ Tevfik Fikret,Salih Arif ve Salih Zeki mükâfatını kazanan 3 talebe 1 ay için Fransay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ POLİS MEMURLARI GÜNGÖRKÖYDEKİ EVİN BAHÇESİNDEN İKİ KİLO ESRARI ESRAR TÜCCARI HALİTLE BİRLİKTE ÇIKARIYOR fjjğ Bir esrar şebekesi meydana çıkarı İd Esrar satıcıları polisin tuzağına düştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • Osman Mşireğk CEP.ye katıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 C.M.P.den istifa eden ve bugüne kadar müstakil kalan Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu bugün C.H.P.nin Çankaya şubesine müracaat ederek kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • MEBUSLARIN SEÇiM BÖLGELERİNE HAREKETLERİ ARiFESiNDE D.P.idare Heveti 3 saat suren bir toplantı yaptı Başvekâlette yapılan toplantıda heyet muhalefetin propagandasına karşı mebusları vazifelendirdi [Hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • Tayın Bedeli Skanunu ÇIKIYOR j Alâkalılara,paraları 1 mart esas tutularak Sdenecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 2 Ordu,Jandarma ve Gümrük Muhafaza teşkilâtında mühim akisler yapan yeni Tayın Bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1956
  • Edith Piaff Nisan'da İstanbul'a geliyor Dünyanın her tarafında plâkları kapışılan Fransız şarkıcısı Edith Piaff Nisan ayı içerisinde üç konser vermek üzere şehrimize gelecektir.Bundan başha,İstanbullu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • İstanbul numune şehir olacakmış!Vali Gökay,«Plânlı ve programlı bir çalışma sonunda,İstanbul Türkiyenin numune şehri olacaktır.demiştir.Gökay bu sözleri,Vilâyet Daimî Encümenin faaliyete geçmesi münas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • LASTİKLERİN CO İ$E YARAMIYORM îthâl edilen lâstiklerin mühim bir kısmı taksilerde kullanılamıyor Lâstik tevziatı hakkında uzun zamandır devam eden şikâyetlerin neticesinde,ucu ithalâta dayanan yeni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • Yerli film seyrederken bayıldı Mecidiyeköy'de oturan Suzan Eğriboz adında bir kadın,Pangaltı'da bir sinemada yerli film seyrederken fenalık geçirmiştir.Suzan,İlk Yardım Hastahanesine kaldırılarak teda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • İki ayda 838 şoför cezalandırıldı 1956 yılı ocak ayı başından şubat sonuna kadar şehrimizde 838 şoför hakkında Trafik Kanununa muhalefet suçu ile ceza zaptı tanzim edilmiştir.Bu şoförlerden 332 si,vas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • Sütlüce faciasının kurbanları dün anıldı 1949 yılında Haliçte Nuri Killigil'e ait mermi fabrikasındaki infilâkte şehid düşen işçileri anmak maksadıyla dün saat 17 de Sendikalar Birliğinin Beşiktaştaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • Yemiş iskelesi önünde bir ceset bulundu Dün sabah Yemiş iskelesi önünde 18 yaşında bir erkek ceseti bulunmuştur.Ceset,hüviyetinin ve ölüm sebebinin tesbiti için morga kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • KERVANSARAY Bu akşamdan itibaren Avrupa'dan getirttiği 5 Fevkalâde Beynelmilel Atraksiyon takdim edecektir.İnda ve Anibal N a v a r o Aroküben Çifti Amelia Roman ve Y o se İspanyol Flamengo)Trio Van N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • DÜNYADA U HAFTA Soumt KjOfi^K» IKE-EVET DEDİ Georgia'da geçirdiği 10 günlük tatilden sonra hafta başında Wa*hington'a dönen Başkan Eisenhower hava alanına ayağını basarken,orta yaşlı bir kadın ona yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12 30 Radyo salon orkestrası 13.00 Şarkılar.Muallâ Gökçay 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Şarkılar.Ali Rıza Köprülüleroğlu 14.20 Haftanın programı 14 30 Dans m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92 «Ay Mavidir» VVillia t Holden Dawn Adams MELEK Tel:44 08 68)«Yan Sokaklar Kralı çesi» Sorjhia Loren Renkli.ATLAS Tel:44 i)8 35)«Yeni İlâhlar» Tası* Powelı Renkli.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • 8 M ARİ Akşamına kadar HESABINIZI AÇTIRARAK 31 MART KEŞİDESİNE KATILINIZ Bu keşidede NİŞANTAŞI ve KALAMIŞ'ia 2 I Apartıman Dairesi Hesabmızdaki her 150 liraya bir iştirak hakkı)İSTANBUL BANKİ BOS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • Avra VtfaiTOi dün i Amerikanın sabık Ankaryükelçisi Avra Warren ve eşi,d' memleketimizden ayrılmışlardır.Büyükelçiyi rıhtımda Prof.Göka.ve Amerikan kolonisi mensuplar uğurîamışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • ŞOFÖR Erdem Doğruelin idaresin-SON 24 saat içinde şehrimizde 7 deki 37190 plâkalı kamyonet,Beyoğ-hırsızlık hâdisesi olmuş ve bunlardan lunda Sahne sokağından geçerken Ya-6 sının faili yakalanmıştırşar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • ı ıı ıııımımmıııııııiHHtHimıtııııı ııı HUM lininin Türkçeyi bilenler azalıyor OBJEK Kİ okuyucumuz birbiriyle bahse tutuş-I rausj.Bunlardan biri «Kelimeler üzerinde cinlerin bile hatırına gelmeyen ince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • M i gros'a YAPILAN hücumlar Kurukahveciler ve Tekel Bayileri Derneğinin dünkü kongresinde Migros,karaborsacılıkla itham edilmiştir.Migros'a tanınan rüçhan hakkının gayri kanunî olduğunu ileri süren bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • Dış Ticaret rejiminde yapılacak değişiklik Günün şartlarına uygun bir dış ticaret rejiminin hazırlanması hususundaki çalışmalar sona ermek üzeredir.Rejimde,bilhassa,ihracatın kolaylaştırılmasını ve it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • Boğaz mıntakasında kaçak inşaat kısmen önlendi Boğaz mıntakasındaki imar ve inşaat teftişleri sıklaştmlmıştır.Belirtildiğine göre,devamlı kontrollar sonunda,bu bölgede kaçak inşaat geniş çapta önlenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • Beşikten düşen bir çocuk öldü Şehremininde Denizaptal mahallesinde oturan Ali Tannsever'in altı aylık kızı Ayşe,beşikten düşerek ölmüştür.Hâdise,odada kimse bulunmadığı bir sırada olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • Dünya gazetesi altıncı neşir yılına girdi «Dünya» gazetesi altı yaşına basmıştır.Arkadaşımızı tebrik eder,kendisine uzun ve hayırlı ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • MIGROS TÜRK'ün Ucuz fiatlarından istifade ediniz.Portakal Kilosu 50 Krş.1.5 Kgr.75 Krş.I mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • C.M.P.liler felâket bölgelerine gidiyorlar C.M.P.Genel İdare Kurulu iki ayrı heyet halinde felâket bölgelerine gideceklerdir.Enver Kök ve Suphi Batur vapurla Gerze'ye,Ahmet Oğuz ve arkadaşları da tren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • İki İngiliz profesörü şehrimize geliyor Ingilterenin iki tanınmış profesörü yakında memleketimize gelerek,İstanbul ve Ankarada konferanslar vereceklerdir.Cambridge Üniversitesi Maliye ve Muhasebe prof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • Sahabettin Fırat yine kamyon soymuş Mâruf kamyon hırsızı Sahabettin Fırat,yeni bir suçtan dolayı yakalanmıştır.Dört gün önce Sakarya'da cereyan eden bir kamyon hırsızlığının faili olduğu iddia edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • Beyazıt ve Galata kulelerine asansör konacak Şehirdeki başlıca kulelere asansör konulması düşünülmektedir.Bundan maksat,kule ziyaretçilerine kolaylıktır.Durum tetkik mevzuudur.Çalışmalar müsbet bir ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • Sahpazarı inşaatının birinci kısmı tamamlandı Rıhtım,anbar ve Antrepolar bu yıl sonunda işletmeye açıl a c ak Sahpazarı rıhtım ve antreposunun birinci anbar inşaatı tamamlanmıştır.Bu anbar için 16 ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • BORSA 2 Mart 1956 CUMA SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet Reşad Vahit Hamit Aziz Gulden Hollanda Külçe İngiliz Viktorya İngiliz Napolyon İsviçre Frangı 80.00—80.20 91.00—91.50 77.25—77.50 78.00—78.50 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1956
  • Nisan keşidesinde LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ BİR KİŞİYE TüRhTicnncT Her 150 liraya bir kur'a numarası tS^JLÂNCİLÎk "ÎV/K i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • [İLHAN DEMİREL] «Constitution» gemisi ile şehrimize gelen turistler Boğazı seyrediyor.I İstanbul'a dün bir üzen şehir geldi am Constitution,transatlantiğinde en ucuz sınıfta J seyahat ücreti bizim par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • BANA SOR Sır saklamak Alışan O.Ankara)genç bir okuyucumuz olacak.Kızlı oğlanlı bir çok arkadaşı ve tanıdığı olduğundan bahisle diyor ki:«Hepsiyle iyi geçinirim ama şimdiye kadarki tecrübem,ne derecede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • PAPA 80 YAŞINA GİRDİ [ANADOLU AJANSI] VATİKAN,2 Papa'mn 80 inci doğum yıldönümü dolayısiyle bugün Vatikan'da şimdiye kadar yapılanlardan daha farklı bir tören tertiplenmiştir.Bu sabah içlerinde yabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • [T.H.A.Son hizmeti Meleği» adile tanınan italyan rahibi Don Carlo'nun hayat gayesi sakat veya hasta olan çocuklara yardım etmek olmuştu.Don Carlo bu hafta Milano'da vefat etmiştir.Kendisi,öldükten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • Ürdün'ün Glubb Paşayı azli endişe uyandırdı Bu sebeple ingiliz Kabinesi,Eden'in riyasetinde toplanarak neticeler üzerinde müzakerelerde bulundu [ASSOCİATED PRESS] LONDRA 2 Kral Hüseyin,Ürdün Arap Lejy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • Katil Vedat'ın idamı istendi ANKARA,2 Bir müddet önce Yenişehirde Pancur atelyesi sahibi Mümtaz Gümüş'ü atelyede öldürerek firar eden ve bilâhare İstanbul polisi tarafından yakalanan katil Vedat'ın do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • f.ı AFRlKA BALESİ İ (Clıavıps ülysees Tiyatrosu Afrikalı bir bale trupunun jevkalâde atraksiyonlarını seyircilerine sunmağa başlamıştır.Trupun en ufak mensubu 4 yaşındaki Loba'dır.Dansör Kokoli ile Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • i-5*H ~ilp^ SSP IRp İw3K W%r w pr IsP^p W 1 i ¥wm m 11 *^*İıılBM^ pşfs s i c w$ İli V m i v i-j il x IA.P.1 nCU ÇAMHAN Musevilerin İngiltere 'ye yerleşmelerinin 300 ün-9 cü yıldönümü münusebetile Ava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • izmirde sunî şeker buhranı yaratıldı Halk bakkallara hücum etti ve ezilenler oldu.Bâzı şeker depolarına baskın yapıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 2 Ticaret Vekâleti ile Belediye Müfettişleri bu gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • Kok kömürü tevziatı 15 marta kadar uzatıldı Bu ay başında sona ermesi gereken kok kömür tevziatı,havaların düzelmemesi sebebiyle,İşletmeler Vekâletinin kararıyla 15 marta kadar uzatılmıştır.Kömür Tevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • Ağaoğlu komur darlığı yüzünden kapanan fabrika yoktur,diyor [ANADOLU AJANSI] ANKARA,2 İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu kömürsüzlük yüzünden İstanbul ve İzmir'de bazı fabrikaların kapandığını ve işçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • f T H A 1 NFRONUN SEVGİLİSİ K,sa zaman^n güzelliği ve.sanat ka~ bitiyetile «ıcjlıur olan Fransız yıldt-21 Brigitte Bardot halen italya'da,Roma İmparatoru Neron'un hususî hayatına dair çevrilen bir fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • ıniMttttmtiM.HiNmnaıııııımımiMkj TAKVİMDEN BİR YAPRAK i r m i tââ m i i I Sanat ve ötesi MÜZEYYEN Senar'ın Amerika'da verdiği yahut vereceği kon-serin ilânını siz de benim gibi Milliyet'te gördünüz.Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • C.H.P.MECLİS Grupu toplandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 C.H.P.Meclis Grupu idare heyetile Merkez idare heyeti bugün bir toplantı yapmış ve meclisin tatili müddetince mem leket dahilinde yapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • Arabasını çaldıran Ekip Şefi istifa etti Emniyet Müdürlüğünün 00301 plâkalı otomobilini,bir arama-tarama sırasında Beyoğlu'ndan kaçıran hırsız veya hırsızlar,dün de tesbit edilememiştir.Emniyet Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • BELEDİYE ve muhalefetin görüşü C.H.P.C.M.P.ve Hürriyet Partisi ayrılığı inkişaf yolunda iyi bir adım olarak vasıflandırıyor Vilâyetle Belediyenin ayrılması hususunda,şehrimizdeki muhalefet par-tileri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1956
  • CİCİ CAN VAHA SONRA 8ü ACA/P MAKİNEYİ TANINMIŞ ZENGİNLER^ DEN SAV jN„EVlNOE GÖRÜYORUZ.NASIL MI ORAYA GELMİŞ MÇAMN R KUVVETİ VARDIR.unu 5/C 5L£C£ BURNUMUZU SOKMASAK ÎYİ.EDERİZ dostlarım sizlere1 bir sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.03.1956
  • NİTEKİM KAŞINIM ÜZERİN.DEKİ YARAYI GÖRDÜKTEN SONRA HERKESİN BANA ŞAMPİYON DıYE HİTAP ETMESİNİ DUYAR.GİBİ OLUYORUM L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1956
  • *î Wâ?*Mââ IHI AFİYE'-ÇANTADAN' MASKESİNİ ALIP YUKARİ UZATMIŞTI İH DEVAMI VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1956
  • AA SEME EVVEL 48 YAŞINDA BİR.DELİKANLI İDİM AvRuPAYA GELMİŞTİM DAMA İŞTE YENİ İDİM 7 İLK.CLARAK.^6 BUDAPEŞTE'DEKİ 3İR GÜZELLİK MÜSA-1 BA AŞINI.~AK/P E7T/M 3u ÇOK ZEVKLİ Mu AZADA SARIŞIN BİR.KIZ CIKTL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1956
  • rAKAT BU ANDA VAZİFEM,ARABAYA HÜCUM EDEM HAYDUTLARIM PEŞİNDEM Gitmektir i.ANLIYORUM MACK.HERŞEYDEN ÖNCE VAZİFE!BEM DE GENÇ OLSAYDIM,SENİNLE BE-RABER.GELİRDİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1956
  • OĞLAK BURCU |22 Aralık 20 Ocak] Küçük engellerden ilişmeyiniz.Öğleden sonra başarı.Zfkânız çok uyanık,istiiade ediniz.KOVA BURCU [21 Ocak 1!Şubat 1 Lüzumsuz çekingenliği bırakınız.Yardım uğruna yorulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1956
  • SOLDAN SAĞA:1 Bir vilâyet Önder,2 Tetikte,dikkatli Bir nota,Güreşte bir oyun,4 Cereyan yeni)İyileşme,5 Zahir olanlar eski çoğulu)6 Şarklı hükümdar eşi Bir gıda,7 Bir sıfat eki Diinya'da iki tanedir,8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:R E F İ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.161 Uzun konçlu potinlerimin ökçeleri bağın kirizmelenmiş yumuşak topraklarma gömülüyor,çubuklar ayaklarıma dolanıyordu.Büyük bir ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1956
  • ¦i KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.158 Anadoluda binlerce Yeniçeri kesen,devlete karşı isyan bayrağını çekip kasabaları,köyleri alan taran eden,Kümelinde,Bosnada reayayı kasıp kavuran,N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE Yazan:SERVER BEDİ Tefrika No.77 Göğsünü ve gömleğini adamakıllı kana boyansm.Yüzü koyun yere yat ve kımıldama.Onlar gelince kıvranmaya başla.«Vurdular beni» dersin.Soracaklar.Cevap verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1956
  • m x-Fırtına,kar derken.Bahar geldi bile.Kuru dallarda tomurcuk o.Göğün mavisinde o.Rüzgârın esişi deli ama,kokusunda o.Bahar geldi,duymadınız mı?O halde,ya,evleri birbirini gözetleyen sokaklardan,ya d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1956
  • Ü Hemşire Semrânın uğruna karısı Nilüferi Ş S öldürmekle itham edilen Doktor Münir,idama p mahkûm olur.Dâvayı tâkib eden gazeteci Fâ-ruk,doktorun masum olduğuna inanır.Kaatili fğ bnlmaya ahdeder.Önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • CEZAYİR'DE çarpışmalar devam ediyor ANADOLU AJANSI] CEZAYİR,2 Fransız kaynaklarından verilen malûmata göre,son yirmi dört saat zarfında bilhassa Cezayir'in doğu bölgesinde ve Aures'lerde asayiş kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • Bir kadın taksi altında kalarak öldü Maçkapalas'ta oturan Rijine Resaryan adında bir kadın,evvelki gece Beyoğlu'nda,şoför Hüseyin Kartal'ın idaresindeki 50189 plâkalı taksinin altında kalarak ölmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • Rize' nin 38 inci kurtuluş yıldönümü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] RİZE,2 Rize'nin 38 inci kurtuluş yıldönümü,civar kasaba ve köylerin de iştirakiyle parlak bir çekilde kutlanmıştır.Şehre milis kuvvetlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • Emniyet Genel Müdürlüğü 4 cü Şube Müdürü Paris'e gidiyor Emniyet Umum Müdürlüğü Dördüncü Şube Müdürü ve Beynelmilel Polis Teşkilâtının Türkiye Merkez bürosu şefi Rıza Avni Yunak,4-7 mart tarihinde Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • İTALYA AMERİKA'DAN iktisadî yardım istemiyor Eisenhovver ile İtalyan Reisicumhuru yayınladıkları müşterek tebliğde nüdafaa hazırlıklarının gevşet ilmemesi gerektiğini bildirdiler [ASSOCİATED PRESS] bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • MÜHİM BİR PETROL ŞİRKETİ Satış işlerinde tecrübesi olan,memleketi iyi tanıyan ve satış işlerinde Müdüriyet seviyesindeki vazifeleri yapabilecek evsafta memur aramaktadır.İyi ingilizce bilmesi şarttır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • BREZİL y J^ ğJ dershanesi Açılışının üçüncü senesi münasebetile bütün dansları garantili,figürlerile,yalnız bir ay müddetle 40)liraya öğretmektedir.Galatasaray Lisesi,Zara Gömlekçisi karşısı Koçlu Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • KADIN TERZİSİ AYNUR Mim Hanında dikişe başladı.Beyoğlu İstiklâl cad.Mim Hanı No.79-81 kat 5 No?38-39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • HİCRÎ Cumartesi RUMt 1375 3 1371 Recep MART Şubat 20 1956 1» VAKİİ vasat!ezan!Güne» 6.31 1230 Öğle 12.26 6.24 İkindi 15.36 9.33 Akşam 18.02 12.00 Yatsı 19.31 1.31 İmsak 4.52 10.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • İNŞAAT İLANI Erzurum Demirevler Yapı Kooperatifi İdare Heyeti Reisliğinden 1 Erzurum'da İstasyon civarmda Kooperatifimize ait tek katlı kırk dokuz ev birim fiat esası üzerinden yaptırılacaktır.2—İşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • Kişiye KİŞİLJ 30.000 e lOOOerlıra 1000 den fazla müşteriye çeşitli para ikramiyeleri GARANTİ BANKASI Müşterilerini bütün kazalara karsı bedava sigorta ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İstanbul Teknik Üniversitesinin İnşaat,Mimarlık.Makina,Elekrik ve Maden Fakültelerinde mevcut bilim kollarında Üniversite Doçentliği imtihanı açılacaktır.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • NEZLE BAŞLANGICINDA BİR ÇOK FENALIKLARI ÖNLEMEK BAKIMINDAN 4'er TABLETLİK SAŞE OPON baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ağrılarına karşı I bayanların muayyen za manlardaki sancılarında faydalıdır OP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • BÎLLÛR KÖŞK-Restoran ve Pavyonunda Her akşam 20.30 dan itibaren CORÂ CORONA Tanınmış Avrupalı 4 sesli Şarkıcı ve ÜMİT AKSU TRİOSU TURGUT SERTER TUNCAY TUĞ dan Dans ve caz müziği EMIRGAN Tel:63 61 99 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • PfTipOT i» D İÇ AĞRISI,v.ADALE ROMATİZMASI ¦YANIKLAR «GÜNEŞ YANIĞI •ARLPÖCEK SOKMASI •KESİK •YARALAR »PİŞİK ¦KAŞINTI EKZ&MA «ERGENLİK *oo*iuk:OERI ÇATLAKLARINDA VE X£ TRASTAN SONRA KULLANILIR^ Fi ATI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • Bronzdan bina inşa edilecek [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,2 New-York'ta şimdiye kadar demir,beton,cam,paslanmaz çelik ve tuğladan muhtelif binalar inşa edilmiştir.Bugün açıklandığına göre,yakında Park Ave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • Kadıköy sosyetesini birbirine katan şen dul Son günlerde Kadıköylüler,Muhitlerini birbirine katan yeni bir şen-duldan bahsetmektedirler.Bu şen-dulun dillere destan güze'liği ile haris karakterinin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • ^yer 7/X X s X U TEN X t HER ZAMAN BAKIMA MUHTAÇTIR w1 ^L Jf S KRtM Perte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • Milliuef Sahibi;Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • «ji:"ıj "rıı;jı ;1. mh^:m i|i in,mt^ ADALAR GÜZELLİK KRALİÇESİ ve filim yıldızı r V-Jİ Jn ¦5 i r II 't i* P^f İT Mh:'İl Ifiı "cildinize benim gösterdiğim ihtimamı gösteriniz„ diyor.Ben,banyo ve lavabo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • cTNA tehlikeli olmaya başladı Yeni bir kraterden çıkan lâvlar 500 metre hızla Leone vadisine doğru akıyor [ANADOLU AJANSI] KATANA 2 Etna yanardağının şimdiye kadar hiçbir tehlike arzetmemiş olan bu de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • Limanımızdan ocak ayında 25 milyon liralık ihracat yapıldı Bu yılın ocak ayında limanımızdan muhtelif memleketlere 25 milyon 98 bin lira tutarında ihracat yapılmıştır.İhraç edilen maddelerin başında 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • Vergi beyannameleri veriliyor Gelir ve Esnaf Vergisi beyannamelerinin vergi daireleri tarafından kabulüne devam edilmektedir.İlk iki gün içinde pek az vergi mükellefi beyanname vermiştir.31 martta bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • İlân Fiatları 1 Mart 1956 dan itibaren Başlık.40 T.L.2 veya 3 üncü sayfada santim!10 T.L.İlân sayfaları sant)7,50 T.L.Nişan,evlenme,doğum ve ölüm ilânları,5 santime kadar maktuan)30 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • ATİNA ROMA MÜNİH MİLANO ve LONDRAYA Dünyanın en.tecrübeli İngiliz pilotlarının idare ettiği Tayyarelerde uçunuz Atına ve Roma'dan Paris,Madrid ve Avrupa'nın başlıca şehirlerine aynı günde varabilirsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1956
  • kadar bir hesap 50000 iiı Para ikramiyeleri DOfcü Her 100 liraya bir kur'a numarası ÇEKİLİŞ TARİHİ:31 MART ti N*T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.03.1956
  • ilk devrede kendilerine karşı iyi bir netice alan Kasımpaşa önünde Siyah Beyazlıların işi ciddi tutmaları lâzım geliyor Beşiktaş ikinci haftanın en çetin karşılaşmasını bugün Mithatpasa stadında Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • Fenerbahçe genç Kolej ile berabere Dün saat 15 de Robert Kolej sahasında Fenerbahçe genç takımı ile Robert Kolej futbol takımı hususî bir maç yapmışlardır.Zaman zaman mücadeleli ve çetin geçen müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • Fransa Ordu takımı 9 1 mağlûp [BOSFOR] REİMS 2 Fransız Ordu takımı,Reims karşısında hezimete uğrayarak 9-1 gibi açık farkla yenilmiştir.CİSM Ordulararası şampiyonası arifesinde Fransız Ordu takımının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • nOLF GÖSTERİSİ Sarimize Amerikan Constitution turist gemisi ile birlikte Amerika golf şampiyonlarından Jack Redmond da gelmiştir.Jack Redmond bu gece Spor ve Sergi Sarayında oynanacak olan basketbol m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • Silâhlı kuvvet'.et kros birinciliği [ANADOLU AJANSI.ANKARA,2 Silâhlı kuvvetler kros birinciliği yarınki cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır.Sekiz kilometre üzerinden yapılacak olan yarışmaya kara,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • Bugün yapılacak basket maçları Galatasaray Beyoğluspor ile Vefa da Kadıköysporla bu gece karşılaşıyor BASKETBOL birinci küme lig maçlarının ikinci devresinin ikinci haftası karşılaşmalarına bugün Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • F.Bahçe İZMİRE GİTTİ.[SAMI ÖNEMLİ 1 Fenerbahçe profesyonel takımı iki maç yapmak üzere izmir'e gitmiştir.Resimde,dün üç tayyaresi ile hareket eden ilk kafiledeki Hüsamettin,SelâJıattin,Tarık,Naci,Left
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • Bugünkü amatör lig maçları Şeref stadında:11.30 Yıldız Paşabahçe,13.30 Sarıyer-A.Hisar A)15.30 Anadolu Karagücü A)Fenerbahçe stadında:15.30 Demirspor Alemdar A)Vefa stadında:11.30 Kalespor Şişli 13.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • DÜNYA KUPASINA iştirak etmiy ormuy uz Beynelmilel futbol federasyonu neşrettiği bültende kırkdört millet arasında bizden hiç bahsetmiyor İsviçre'de yapılacak olan Dünya Kupası futbol şampiyonası maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • IT.H.A.I Dünya Ordular arası grup şampiyonasına Avrupa'nın muhtelif şehirlerinde devam edilmektedir.Bugün Almanya'da,Amerika ile yapacağımız maçın,neticesi merakla beklenirken bir kaç gün evvel şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • GENÇ MİLLİ takım seçildi t ANKARA,2 Hususi)Genç Millî Futbol takımı namzet kadrosu,Sedat Taylan'm da iştirak ettiği Federasyon toplantısından sonra aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir.Adı geçen eleman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • Tehir edilen voleybol maçtan Bugün I.T.Ü.spor salonunda ve Kadıköy Eğitim Merkezinde yapılması iacebeden 2.ve 3.küme voleybol maçlarının bâzıları tehir edilmiştir.Tehir edilen maçlar şunlardır:Lânga D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • GARBİSİN maçı bugün PARİS,2 Hususî)Türkiye yarı orta şampiyonu Garbis Zaharyan Fransadaki ilk maçını yarın gece Stadyom Salonunda yapacaktır.Garbis Zaharyanın Fransız rakibi,Rolland Fontarie'dir.Gecen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • Türkiye Hollanda Ordu millî maçı için komiteler seçildi 11 martta Ankara'da oynanacak olan Türkiye Hollanda Ordu millî maçı için Ankara'dan Basın,Tertip ve Karşılama Komiteleri teşekkül etmiştir.Komit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • Türk Macar Güreş müsabakaları 14 15 Nisan'da yapılacak Ocak ayında Budapeştede serbest ve greko-Romen stilinde yapılan millî güreş karşılaşmalarının revanşı Nisan ayında Spor ve Sergi Sarayında yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • Selâhaddin Ünlü Fedakâr kaleci Selâhatiin'e bonservisi verilecek.BİR müddet evvel Fenerbahçe Kulübü kalecisi Selâhattin Ünlünün kulübünden ayrılmak istediğini hattâ almış olduğu transfer ücretini dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • SELİMOĞLU YALANLIYOR Galatashrayın Mecidiyeköyündeki Ali Sami Yen stadının,bir merasimle Bölge tarafından Galatasaray kulübüne devrolunacağı ve stadyumun devir muamelesi münasebetiyle kulüpten bir hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1956
  • İstanbul Amsterdam Garnizon maçının hâsılatı Kızılay'a verilecek Ankara'da oynanacak olan Türkiye Hollanda Ordu millî maçından sonra 15 mart perşembe günit;Mithatpaşa stadında Amsterdam İstanbul Garni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor