Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • ıpır mı.¦ııımı.11| ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral YIL:8 SAYI:2082
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • Haftalık Milliyetçi Siyarf Gazet* OCAK BUGÜN ÇIKTI En selâhiyetli Milliyetçi kalemler bir arada Komünizmle amansız mücadele Hâdiselere objektif Bakış Olayların tarafsız tahlili.Cağaloğlu Yokuşu Nu:44/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • MENDERES Pakistan'a GİDECEK Başvekil 16 Mart cuma günü Karaşiye hareket edecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA,1 Başvekil Adnan Menderes,16 Mart cuma günü uçakla Pakistan'a hareket edecektir.Bu seyahat,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • Ordu tayın bedelleri bir ay geri kaldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,1 Subay,Askerî memur,astsubay ve Millî Müdafaa Vekâletinin bilûmum personeline ait yeni taym bedellerinin tevziatı 1 martta yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • VALİ GÖKAY,BELEDİYENİN VİLAYETTEN AYBILMASI DOLAYISİYLE,KURBAN KESİLİRKEN,BELEDİYEYE BAŞARILAR TEMENNİ EDİYOR [İLHAN DEMİRELJ 25 SENELİK FASILADAN SONBA müstakil oldu Gökay dünkü ayrılma töreninde "Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • KOLAD YİNE UCUZ LASTİK getirecekmiş KOLAD Derneğinden altmış üç üyenin ihraciyle patlak veren ihtilâf genişlemektedir.KOLAD'dan ihraç edilenlerden bir kısmının mahkemeye müracaatı üzerine,şimdiki KOLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • t [A.P.J DÜĞÜNE HAZIRLIK Hollywood'un tanınmış kadın şapkacısı John Fredericks,evvelki gün,Grace Kelly'ye hediye ettiği bir şapkayı bizzat yıldızın başına koymuştur.19 nisanda Monako'da Prens Rainier
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • [A.P.KUŞLAR ÜÇÜMFÇİN Almanya'da,Nuremberj?şehrinde oturan ve n"îilM" ü^MmfcaiH k„8]arl çok 8even blr dekotatör,evinin balı-«asinde duran bir kus.kafesine ufak bir elektrik sobası yerleştirmiştir.Böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • Selâhattin Toker Hürriyet Partisine resmen katıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,1 Demokrat Partiden ihraç edilen ve bugüne kadar müstakil kalan Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker,Hürriyet Partisine resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • Bursa da bir okulun bahçe duvarı çöktü ÎHususî Muhabirimiz Sabrî Türkozan'dan] BURSA,1 Tophane'deki Osman Gazi İlkokulunun bahçe duvarı,bugün çocukların bahçede oynadıkları sırada büyük bir gürültü il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • Polis Müdürlüğünün OTOMOBİLİ ÇALINDI Hırsızlar,hususî araba zannederek çaldıkları araba ile kaza yaptıktan sonra kaçtılar Emniyet Müdürlüğü'nün 00301 plâkalı «Ford» marka otomobili evvelki gece Beyoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • Ege üniversitesi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,1 Ege Üniversitesinin resmî açılış töreni 5 mart pazartesi günü yapılacaktır.Reisicumhur Celâl Bayar'ın merasimde bulunmak üzere cumartesi günü trenle An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • v^^^mi j MM TELEFOTO BAYAR'IN GEZİNTİSİ Başşehir dün güneşli ve güzel hir gün geçirmiştir.Bu arada Reisicumhur Celâl Bayar da şehir içinde hir gezinti yapmış,Ulus'a kadar yürümüştür.Resim,Reisicumhuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • KIBRIS İŞİ GENE ASKIDA İngiliz Müsiemlekeler Vekili neiice almadan dönüyor.Tedhişler gene ariiı Milliyet Radyo Servisi Ajanslar] LEFKOŞE,1 İngiltere Müstemlekeler Vekili Ailen Lennox Boyd'un Kıbrıs'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • Mebuslar seçim bölgelerine gidiyorlar [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,1 Büyük Millet Meclisinin 26 mart 1956 gününe kadar tatile girmesi münasebetiyle niebuslar,seçim bölgelerine hareket etmeğe başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • OTELDE CİNAYET Bir sabıkalı «diğer bir sabıkalıyı bıçaklıyarak öldürdü Dün Galatadaki Kars otelinde bir sabıkalı diğer bir sabıkalıyı kunduracı bıçağıyla vurarak öldürmüştür.Necatibey caddesindeki Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • Atomdum»» l İLHAN DEM İR ELİ İKRAMİYE Vl,da bese yükse,tilen ikramiyelerin ilki memurlara dün 1 fc dağıtılmıştır.Diğer taraftan,on binlerce emekli,dul ve yetim de,üç maaş nisbetine yUkselülen ikramiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • [ABBAS GORALI] RSİTCF M1IPAHFI ÇflNRA I)ain,a nıücadelcM,zaman zaman da sert,hattâ ağır konuşma-T™ HlUUHUtİBtOlllUtll wUHnH larla geçen ve kafaları olduğu kadar sinirleri de yoran müzakerelerden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • Çanakkalede zelzele [ANADOLU AJANSI] ANKARA,1 Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden bildirildiğine göre,bugün saat 17.22 de Çanakkale'de 1 saniye devam eden orta şiddette zararsız bir deprem ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1956
  • ular istilâ elli Manyas gölünün suları 150 bin dekar arazideki mahsulü mahvetti.Zarar 30 milyon lirayı geçti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,İ Trakya'daki büyük sel felâketinden sonra,Balıkesir'deki Man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • 14 bin esnaf zam talebine hazır Esnaf Teşekküllerinin Kurduğu Komisyon durumu inceliyor Vilâyetten dün törenle ayrılmış bulunan Belediyeden İstanbul esnafının ilk talebi «zam» olacaktır.Esnaf teşekkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • Karısının başını keserle parçaladı Kıskançlığın ne demek olduğunu bilmezsiniz efendim.Hâdisenin müsebbibi tamamen karandır.Beni teskin edeceği yerde,bilâkis tahrik etti.Dün sabah Üsküdarda kıskançlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • 18 senelik karaborsacı yakalandı Türkiye Macaristan millî maçının biletlerini karaborsaya intikal ettiren Ali Erbekleriz adında biri hakkında takibat yapılmaktadır.18 senedenberi sinema ve maç bileti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • Şehirde satılan sütlerin hepsi hileli imiş Süt müstahsilleri ve Damızlık Hayvan Yetiştiricileri Derneği,şehirde satılan sütlerin hemen hepsinin hileli olduğunu iddia etmektedir.Derneğe göre,bunun kaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • ¦t •t •X •i mat mm T*.«M om î 1 "2 Ik,^««»1 zj& HAFTANIN İ FİLMLERİ Tlutücuc Ç)kjûut,AY MAVİDİR «The Moon is Bltıe» Rejisör Otto Preminger idaresinde çevrilmiş bir United Artisti Amerikan)filmi.Oynaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • Yüksek Denizcilik Okulu talebesinin gezileri Samsun vapuru ile Akdeniz'de 11 gün süren bir tetkik gezisi yapan Yüksek Denizcilik Okulu makine ve güverte kısmı son sınıf talebelerinden 29 kişilik bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • İthal mallarının ekserisini yedek parça teşkil ediyor Geçen ay memleketimize ithal edilen maddelerin ekseriyetini otomobil ve kamyon yedek parçalarıyla lâstik teşkil etmiştir!Son hafta içinde ise gümr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • Boğazda görülen mayin bulunamadı Son üç gün içinde limanda iki mayin görüldüğü ilgililere ihbar edilmiştir.Yapılan bütün araştırmalara rağmen mayine benzer hiç bir cisme rastlanmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • Bugün 500 turist geliyor Amerikan Export Line kumpanyasının «Constitution» turist gemisi,500 yolcu ile bugün limanımıza gelecektir.Gemide bulunan kumpanyanın New-York bürosu erkânından Charles S.Franc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • Ortadoğu Çalışma Enstitüsü yarın açılıyor Yakın ve Orta Doğu Çaiışma Enstitüsü,yeni devre faaliyetine yarın saat 9.30 da İş ve İşçi Bulma Kurumunun Tophanedeki merkezinde yapılacak bir törenle başlaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • Emniyet Müdürünün çok yerinde bir kararı Emniyet Müdürlüğü,bütün teşkilâtına bir tamim yayınlayarak,vatandaş tarafından bir hâdiseye davet edilen bazı emniyet mensuplarının «vazifeli değilim.«Mıntakam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • Denizcilikl Bankasında)e n s i k a i| Denizcilik Bankasında geniş ğŞ E çapta bir tensikat yapılması E bahis konusudur.Bu cümleden olarak,50 den fazla memur Umum Müdür-E lük emrine almmıştır.Bunlara mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • Gazoz imâlatı yakında tamamen duracakmış Gazozcular ve Meşrubatçılar dünkü toplantıda da ham madde yokluğundan şikâyet ettiler Gazozcular,Meşrubatçılar ve Sucular Derneğinin dün yapılan kongresinde,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • Avra VYarren bugün gidiyor Emekliye ayrılan Amerikanın sabık Ankara Büyükelçisi Avra Warren,bugün italyan bandıralı Abasia vapuru ile memleketimizden ayrılacaktır.Pakistan Büyükelçisi Mian Amuniddin,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • TANC A'nın senelik BÜYÜK TENZİLÂT'lı Satışı başladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • İki otomobil hırsızı yakalandı iki otomobil hırsızı hakkında takibat yapılmaktadır.Recep Koksal ve Hasan Uslu adındaki bu hırsızlar,dün sabaha karşı,Kuledibinde Büyükhendek caddesine bırakılan 15334 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • 600 ton kahve yakında geliyor Brezilyadan ithal edilen bin ton kahvenin 600 tonluk partisi pazartesi günü limanımıza gelmiş olacaktır.Mütebaki kısmı ise Nisanda getirilecektir.Bu kahveler vilâyetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • Maden ihracatçıları prim istiyor Çok güç durumda kaldıklarını ileri süren maden ihracatçıları,kendilerine prim verilmesini istemektedirler.İhracatçılar,dolar üzerinden carî dış fiatların resmî kur üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • TÜRKİYE BANKASI 1 MART ÇEKİLİŞİNDE KAZANANLAR RAHPFI İ FV Bedri K°S Türke)Ayğe Türker Malatya)üm,VLU Uf Mehmet Karaman Muğla)Abdurrahman İçlek Tire)25.000 LİRA KAZANAN:10.000 URA KAZANANLAR 5.00OLIRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • c SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)«Ay Mavidir» Willlam Holden Dawn Adams MELEK Tel:44 08 68)«Yan Sokaklar Kraliçesi» Sophia Loren.Renkli.ATLAS Tel:44 08 35)«Yeni İlâhlar» Tane Powell Renkli.YENİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • BORSA 1 Mart 195G Perşembe SERBEST ALTIN FİATLARl Cumhuriyet 80.00—80.20 Reşad 91.00—91.50 Vahit 77.25—77.50 Ham i t 78.00—78.50 Aziz 77.00—77.50 Gulden Hollanda 75.90—76.10 Külçe 1177—11.80 ingiliz V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • İSTANBUL 7.30 Açılı;ve program 7.35 Kur'ân-ı Kerim 7.45 Haberler ve hava raporu 8.00 Şarkı ve türküler Pl.30 Neşeli sabah melodileri Pl.9.00 Çeşitli Türk müziği Pl.9.30 Çeşitli Batı müziği Pl.10.00 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • K.Partisi Merkez İdare Kurulu bugün toplanıyor Türkiye Köylü Partisi Merkez İdare Kurulu bugün saat 10 da Genel Merkez binasında aylık top lantısını yapacaktır.Ayrıca,yarın saat 16 da Parti Merkez bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • Bizans tarihi ile ilgili bir eser hazırlandı Geçen sene 15-21 eylül tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yapılan 10 uncu Enternasyonal Bizantoloji kongresine katılan bizantinistler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • ÇİMENTO KARABORSASI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI Karaborsa yoluyla çimento sattıkları tesbit edilen iki kişi hakkında tahkikata başlanmıştır.Belirtildiğine göre,karaborsacılık yapan şahıslar,inşaatta kullan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • KISA HABERLER YÜKSEK Denizcilik Okulunun an'anevî «Balık Günü» yarın saat 13 de,eski ve yeni mezunlarla,davetlilerin iştirakiyle okulda yapılacaktır.HALK Eğitim Derneği tarafından gelirimizdeki bâzı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • Ticaret Sarayı Şişhanede inşa edilecek Dün toplanan şehrimiz Ticaret Odası Meclisi,«Ticaret Sarayı» mn Şişhanedeki maliye binasının yatımdaki sahada kurulmasını kararlaştırmıştır.Bu vesileyle toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1956
  • i Yeni bütçemizin düşündürdükleri O ÜTÇEMİZ üç buçuk milyar liraya yak-İ 13 laştı.Eskiden bu astronomik rakamlar Fransa gibi altın babası memleketlerin İ bütçelerinde görülürdü.Bizi imrendirirdi.Şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • v ğ KIS ORTASINDA YAZ *'raTm2 Rivyerosinda Nice sahilleri bur/ünlerde ı/üzmec/e re fjihıeş Ivnı-j/osu yapmağa can atanlarla dolup taşmaktadır.Avrupa'yı soğuklar kasıp kavururken,Nice'te havat yazı an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • BSffiÖfe BOŞANMA KARARINDAN SONRA Bir kaymakamlıkta elediyeyi aradık Vatandaş hangi mevzularda Belediyeye,hangisinde Kaymakamlığa müracaat edeceğini henüz bilmiyor ümit DENİZ f.jf APIDAKİ bekçiye soku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • [A.P.I HüM YA Yİ nniAQAPAK Jan Wood adında genç bir Ameri-UünlHIl UULH^MUnil ha h kadtrit huSusî uçağı ile tek başına dünyayı dolaşmak niyetindedir.Miss Wood'un,köpeği Cindy ile beraber yapacağı bu se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • BANA SOR Ce+CttAit" C&f*tj0 VVCS.l1^ Kavalyelik kalmadı mı?Z.T.ve A.K.İstanbul)iki genç kız okuyucumuz.Erkeklerin artık nazik ve kavalye ruhlu olmadıklarından şikâyetçidirler:«Ne sinema ve tiyatrolard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • IILHAN DEMIRELJ KONSER VERECEK Santa Cecilia Konservatuarı Artistik Sekreterlik Şefi Maestro Mario Corti tiiin şehrimize gelmiştir.Ayni zamanda violonist olan Corti,şehrimizdeki konserlerinden ilkini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • Dördüz ve üçüz doğuran koyunlar [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BANDIRMA,1 Şehrimiz civarındaki bir çiftlikte koyunlar üçüz ve dördüz doğurmaktadır.Fakat koyunların doğumdan son ra öldükleri,kuzulardan da anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • Bir açıklama 23 şubat tarihli sayımızda:«Yağmurlardan bir santral çöktü» başlıklı bir yazı çıkmıştı.Denizli Belediye Reisliğinden aldığı» mız bir mektuptan,yağmurların,Denizli'deki yeni elektrik santr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • CİCİ CAN İ Û3LUNV SÜLÜN H AYÂL KURMAKTAN VAZ GEC.GİT YİYECEK R ŞEYLER «A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • Helsinki'de büyük bir grev başladı 40 yıldır görülmemiş çaptaki grev işçi ücretlerinin art tırılmay ışından çıktı [ANADOLU AJANSI1 HELSİNKİ,1 Finlandiya'da,son 40 senedir görülmemiş derecede büyük mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • 8 M ARI Akşamına kadar HESABINIZI AÇTIRARAK 31 MART KEŞİDESİNE KATILINIZ Bu keşidede NİŞANTAŞI KALAMIŞ'ia 2 Apartıman Dairesi Hesabınızdaki her 150 liraya bir iştirak hakkt)İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • Korede'ki erimiz esaretten kurtuldu [ANADOLU AJANSİ 1 HONG-KONG,1 Geçen yıl içinde komünist Çinlilere esir düşmüş olan Kore Türk Tugayı erlerinden Necati Öztürk,komünist Çin'de uzun bir esaret devresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • TAL BANOUET ÖUDİ' HERÂNT COMMİTTEE MÜZEYYEN SENAR1 h?avoku* c-BDSiTi.r o&JfcJföU;v:^r THE MASTER ÖUDÎ HEEÂNT tlSO TP aZ.*fiiXi CiuK Z^mV öw»-Dandag Star Morocco Harry Haseki»»* Vbli» acd Dae Club Zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • Mısır Vakıfları Türklere aiS paraları ödemiyor Mısır Vakıflar Nezareti,ilgililerin şahsen veya sıhhatli vesikalarla yeniden müracaatını istedi [ANADOLU AJANSI] KAHİRE,1 Mısır Evkaf Nezareti,Türkiye'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • I İLHAN DEMİRELJ DEFİLE DAHA İstanbul,Christian Dior gibi moda kralını bekliyor,fakat vaktini boş geçirmiyor.Nitekim dün de Belediye Gazinosunda bir defile olmuş,Başkurt Koksal ilkbahar ve yaz koleksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • 111111111 r.in TAKVİMDEN BİR YAPRAK Akıl,zekâ,para.CHP.Umumî Kâtibi Kasım Gülek'e Amerikalılar «Sizin yanlız paraya değil,akla da ihtiyacınız var» demişler.Elhak güzel lâf etmişler.Zâten «Allah bir in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • Yugoslavya' da soğuklardan 146 kişi öldü 3 [ANADOLU AJANSI] BELGRAD,1 Yugoslavya'da Şubat ayı zarfında hüküm süren fena hava şartları yüzünden 146 kişi ölmüş ve 26 kişi ağır surette yalanmıştır.Bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • BANDIRMA Belediyesinde zamlar serisi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BANDIRMA,1 Belediye Meclisi tartışmalı toplantılar sonunda yeni bütçeyi 2.228.200 lira olarak kabul etmiştir.Bu suretle Bandırma,vatandaş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1956
  • Suriye ile Ticaret görüşmeleri başladı Akdedilecek anlaşma ile senede 30 milyon lirayı bulan kaçak ticaret önlenmiş olacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN J ANKARA,1 Türkiye ile Suriye hükümetleri arasında ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.03.1956
  • ti OĞLAK BURCU 2 Aralık 20 Orak)Hiç ummadığınız,an/et yasayacaksın'Zin pratik taraflarını da unut KOVA BURCU [21 Orak 19 Şubat] Har vurup harman sa-mmm rkürle |V*s arasındaki a-vlik düşüncelerinizi k,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1956
  • SOLDAN SAĞA:I 23456789 1 Hizmet veya vazifeyi kendi arzusu ile kabul eden.2 Bir Islanıl tarikate mensııb Laboratuar camı.3 Tarihi ve değerli eserler binası Şehrırnizdeki en yüksek ilim müessesesinin r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1956
  • AŞK KAATİLİ BULDUM TEFRİKA No.14 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Hemşire Semrânın uğruna,karısı Nilüferi öldürmekle itham edilen Doktor Münir idama mahkûm olur.Dâvayı tâkib eden gazeteci Faruk,doktorun masumiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1956
  • Belki de.Bizim gökten bir kadın geçecek.34 yaşında bir kadın.Amerika'dan havalanacak.Atlas Okyanu-sunu aşacak.Birkaç yer dolaşıp Türkiyeye uğrayacak.Sonra İskandinavya,Afrika,Orta Şark,Hindistan,Güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1956
  • "ffETİKSİZ L CO YENİ BİR DALA VERE MAKİNESİ YAPMIŞTI J SAF ALTIN ARAYICILARI BiA.TUZAĞA DÜŞECEKTİ.OŞTE TET/KSIZ A CO'NUN MAKU NESİNİN İÇİ:ZÜPPE KIZLARN BEYNİ GİBİ'r-vr t.v bomboş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1956
  • BONCUK r HEPİNİZ *tağA' BAkaliaa7\ÜŞÜTÜP HASTA OLACAK SıNIZN Snr v.uı ki ''13 H Ipvi İ&3ZL 1 Jl ^W/4 trty k»T l~ i)j\Vt~ı\r 116 ANNE ANNtCI-2»\z %^U*Y\Jra VP/^İ%Y KiiSS-C ı'P^^ Mr WAIT DISNEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1956
  • JOSH SÂÜNAS,KOD KEED HAVIR.0 KUfcTULMüŞ ŞİMDİ ÇİFTLİKTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY İüd&5B&&&:YA ŞU GÜZELİM CEKETE NE DEKSİN ALİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE asan:SER V EK BEDİ Tefrika No:76 O halde.Halidin evi kalıyor.Jala ayağa kalktı:Şimdi anladım,dedi,Halidin evini soyacaklar.Cingöz de ayağa kalktı:Evet,dedi,son imkânları bu.Mirasda ümit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No:160 Dalgındım,kafamın içinde zevkten,senetten başka bir şey yoktu.Ne olursa olsun bir rkek hasreti çekiyordum.Tanıdığım zanparaların iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1956
  • KÖSEM SULTAN y Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No:157 Abaza Mehmet Paşa Bâbüssaadeden girince iki koltuğuna iki Zülüflü Baltacı neferi girdi.Paşayı Has Bahçede Fâtih Sultan Mehmedin Çinili Köşküne götü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • Cezayir'de vaziyet gittikçe karışıyor MUKAVEMETÇİLER FRANSIZLARIN "ATEŞ KES,TEKLİFİNE 39 KÎSt ÖLDÜRMEKLE CEVAP VERDİ [AMOCtATED PRE8SJ PARİS,1 Frensenm Cezair harekâtını tedvir* memur «ivil müdafaa şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • Kore'de soğuktan 113 asker dondu Amerikan ordusu kar altındaki bölgelere helikopterlerle yardım yapıyor [ASSOCIATED PRESS] TOKYO,1 Amerikan ordu makamlarınca bugün açıklandığına göre,Koredeki cephe ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • SİNEMA TARİFELERİNİN UCUZLATILMASI İSTENDİ Sinema tarifelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve fiatlarm indirilmesi için yapılan teklif,Beeldiye Encümenince incelenmektedir-Teklife göre,biletlerden alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • Gaz sobası bir yuvayı yıktı Hammalbaşında Tutkalcı soka ğmda 26 numaralı apa'rtmanm kapıcılığını yapan Hüseyin Şahin'in odasında patlayan gaz sobasının kurbanları ikiye yükselmiştir.Hâdiseyi müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • S kişilik kongrede 22 kişi seçildi [ANKARA AJANSI] İZMİR,1 Son günlerin en enteresan kongresi şehrimizde yapılmıştır.Yeni teşekkül eden Ege Kavakçılık İstihsal Kooperatifi ilk umumî heyet toplantısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • Hâriciye Vekâletinin bir tekzibi [ANADOLU AJANSI] ANKARA,1 Hariciye Vekâleti matbuat bürosundan bildirilmiştir:France Presse Ajansının Bağdat muhabiri,Irak iktisadî çevrelerine atfen,Türkiyenin Irak't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • iran'daki Rus Askeri Aleşesi tevkil edildi Binbaşı ivanoviç Kuznetsoff'un üzerinde İran'a ait mahrem bir evrak bulundu [ASSOCIATED PRESS] TAHRAN,1 İran'ın siyasi emniyet memurları buradaki Sovyet Ataş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • KRİSTAL'DE BİR HÂDİSE Dün gece Taksimdeki Kristal gazinosunda bir hâdise olmuş,gazino sahibi ile birinci sınıf solistlerden birinin arasında çıkan iş ihtilâfı,solistin kocasının bir hayli tartaklanmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • Türk kadınının Meclise girişinin yıldönümü kutlandı [ANKARA AJANSI] ANKARA,1 Türk kadınının Meclise girişinin 22 nci yıldönümü dolayısiyle Türkiye Kadınlar Birliği tarafından Dil Tarih ve Coğrafya Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • Eisenhower Radyo ve Televizyonda konuştu [ASSOCİATED FRESS1 WASHİNGTON,1 Başkan Eisenhower,dün gece «Başkanlığın mühim vazifelerini» yerine getirebilecek kadar kendisini kuvvetli hissettiğinden ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • Telefon başında 48 saat bekledi [Hususî Muhabirimiz Mukbil Öztunah'danl BANDIRMA,1 Musa Aydın adında bir şahıs telefon başında tam 48 saat beklemiş,buna rağmen İstanbul'la konuşmaya muvaffak olamamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • Bir benzin bidonu infilâk etti 2 kişi yaralandı Bahçelievlerde asfalt yol üzerinde Nihat Yüzatlı ve Karabus Çilingiryana ait benzin deposunda ucuz atlatılan bir infilâk olmuştur.Deponun bitişiğindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • 30 liralık pota 300 liraya satılıyormuş Bakır Sanayiinin mübrem ihtiyaç maddelerinden olan pota ve fosfor ithali için yapılan on bin dolarlık tahsise ait muamelenin bir an önce tamamlanması için,Bakır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • CUMARTESİDEN İTİBAREN m Dünyaca tanınmış **evüsü ve İspanyol Düeti SEMtRAMlS'te 1 Tel:48 ü6 tfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • M* NEVROZİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • ilân Hatları 1 Mart 1956 dan itibaren Baslık.40 Tl* 2 veya 5 üncü sayfada santimi)10 Tl* İlân sayfalan sant)7,50 T.L.Nişan,evlenme,doğum ve ölüm ilânları,5 santime kadar maktuan)30 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • Milliuef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yax% «Itri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Bastldtğı y e r t MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • r HİCRÎ Cuma RUMİ 1375 2 1371 Recep MART Şubat İt 1956 İS VAKİİ vasat!EZANÎ Günej 6.33 12.33 Öğle 12.2T 6.25 ikindi 15.35 9.34 Akşam 18.01 12.00 Yatsı 19.30 1.31 İmsak 4.54 10.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • MUUABANK H«WİABABİ0 EV PLÂNINA AİT İSTANBUL APAÜTMAN1ACIN0AN.BİBİ BİR EV MU HABAN K m!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • Sağlık Müesseseleri T.A.0.Yönetim Kurulundan Ortaklığımız Hissedarlar Genel Kurulu 1955 yılı adî toplantısı 27 mart 1956 salı günü saat 15 de Şirket Merkezinin bulunduğu Aşirefendi caddesi İmar han Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • DOĞAN SAĞLIK ve SİGORTALARI A.Ş.YÖNETİM KURULU Şirketimiz Ortakları Genel Kurulu,aşağıda yazılı işleri görüşmek ve karara bağlamak üzere adî surette 27.3.1956 salı günü saat 11 de Şirket merkezimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI OPON FAYDALIDIR OPON,bas,diş,adale,sinir,romatizma siyatik ve lumbago ağrılarına karşı faydalıdır,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları önler Ter TABLETLİK SAŞE Âft-ız OP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • YEŞİL SABUN ALINACAK Teklif İsteme İlânı Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden Bünyan fabrikamızın ihtiyacı için 40 ton yeşil sabun alınacaktır.Bu işe iştirak edebilmek üzere evsaf şartnamesinin Satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • HöÜ i 1 I Tasarrufla ilk adım:Bankamızda bir hesap açtırmaktır.Paranızı orada biriktirirsiniz.6ANKAMr2 1©1* Y1UNOA UUPULMUÇ OLUP tSTANJBUUOA 1031 den BERİ FAALİYETTEDİR HOLANTSE BANKUNINV GALATAı KARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • Kömürsüzlükten kapanan fabrika [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,1 Pamuk Mensucat fabrikası,kömürsüzlük yüzünden faaliyetini tatil etmiş,bu yüzden 6000 den fazla işçi,işsiz kalmıştır.Bununla beraber ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • HER TÜRLÜ ÖKSÜRÜĞE VE NEFES DARLIĞINA KARŞI REÇETESİZ SATILIÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • LÂLELİDE ARSA Tramvay Caddesi Lâleli camii karşısında köşeden 20 metre ileride 152 metre arsa metrosu 1000 liradan,Müracaat:Bakırköy Kartaltepe Taşköprü Hatboyu No:38 Kat 2.MMBİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • YAZIHANE NAKLİ SAKİ CANLISOY MÜESSESESİ 1 Mart 956 tarihinden itibaren Bankalar Voyvoda Caddesi 75-77 BUNGE HAN)3 üncü katta faaliyetine devam edecektir.Tel:44 74 54 GALATA İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz hastahaneleri ihtiyacı için 25-30 Kg.saat kapasiteli odun,kömür veya haricen hazırlanmış sıcak su ile çalışan 5 adet çamaşır makine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • Vekiller Heyeti bütçede aktarmalar yapacak t Başiarafı birincide miktannca hususî kanuna tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak fasd ve maddelerine kaydolunan tahsisleri,Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • Zenci öğrenci haklı çıktı [ANADOLU AJANSI] BİRMİNGHAM,1 Alabama Üniversitesine tekrar kabul edilmesine Federal Mahkeme tarafından karar verilen zenci talebe Autherine Lucy,üniversite ida»ecileri aleyh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • Birinci Noterin kasasını soyan hırsız yakalanmadı Sanık olarak tevkif edilen İsmet,delil kifayetsizliğinden dün serbest bırakıldı Beyoğlu 1 inci Noteri Kemal Türkoğlu'nun dairesinde bulunan kasanın iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • Paha biçilmez ESERLER YANDI [ANADOLU AJANSI] LONDRA,1 Bu sabah Londra Üniversitesinde çıkan bir yangında paha biçilmez kıymette arkeolojik eserler ve mumyalar yanmıştır.Yangının,üçüncü katta bulunan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1956
  • WESTERLÎNG' î HOLLANDA GÖZ HAPSİNE ALDI [ANADOLU AJANSI] LA HAYE,1 Dün Hollanda Mebusan Meclisinde bir konuşma yapan Hollanda Adliye Vekili Van Öven,Türkiyede doğduğu için «Türk* lâkabı ile tanınan,We
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.03.1956
  • TELEFOTO Dünü «Wiesbaden» deki otellerinde istirahat ile geçiren Ordu futbol takımımız bugün maçın oynanacağı sahada hafif bir antrenman yapacaktır.Her gittiği yerde halkın yakın alâkasını gören futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1956
  • Mısır'daki Basketbol Turnuasına çağrıldık Spor Oyunları Hakem talimatnamesi hazırlandı.Almanya'daki kursa 4 kişi gidecek MISIR Basketbol Federasyonu,S.O.Federasyonumuza göndermiş olduğu bir mektupta,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1956
  • Hakkı Akalan Fenerbahçe Kulübü müdürü m oluyor Fikret Arıcanın antrenör olusundan sonra kulüp müdürlüğü bir müddetten beri boş kalmıştır.İdare heyeti bugüne kadar müdürlük için pek çok namzet isim üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1956
  • 8.T.G.Müdürlüğü Kanunu hazırlanırken Değişen şahıs mı,zihniyet mi olmalı Şahıs nu?Zihniyet mi?Bu Sual Faik Binal'ın teşkilâttan ayrılışından sonra pek çok kimsenin zihnine takılmıştır.Onun yerine gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1956
  • Yugoslavlar da çok memnun 3-1 galibiyetimizle biten Türkiye Macaristan futbol maçının Avrupadaki akisleri el'an devam etmekte ve tebrik mektupları gelmektedir.Dün bu hususta Futbol Federasyonuna Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1956
  • F.Bahçenin ilk kafilesi bugün gidiyor Fenerbahçeliler iki kafile halinde Izmire gidiyor.İlk kafile bu gün saat 15 de kalkacak uçakla şehrimizden ayrılacaktır.Antrenör Fikretin riyaset edeceği kafilede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1956
  • Tenisçilerimiz Viyanaya gidecek Geçen sene Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünün davetlisi olarak şehrimize gelen Viyananın Unyonspor kulübünün ziyaretini iade etmek maksadiyle,T.E.Dkulübü 40 kişilik bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1956
  • "m T.H.A.J Eslet Avrupa,boks şampiyonu Tiberio Mitri,rakibi Fransız şampiyonunu sayı ile yenmeye muvaffak olmuştur.Eski şampiyon maçı kazanmasına rağmen formda görühnemiğtirş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1956
  • Genç Miili Bursa'da takım 5 Kfarf ta kamp kuruyor ANKARA,1 HUSUSİ)28 mart ve 2 nisan arasında Macaristanda yapılacak 9.beynelmilel genç millî takımlar karşılaşmalarının hazırlıklarına futbol federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1956
  • Uç Şehir arasında voleybol maçları İstanbul,Ankara ve İzmir voleybol karmalarmın iştirakile üç şehrin arasmdaki voleybol maçları 23-25 mart tarihlerinde İzmir de başlanacaktır.Müsabakalara 13-15 Nisan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1956
  • Faik Binal'ın durumu [Hususi Muhabirimiz Veli Necdet Anğ'dan] ANKARA,1 Mart ayı içerisinde Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden ayrılacağı bildirilen Faik Binai,henüz resmen vazifesinden ayrılmamakla be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1956
  • KISA HABERLER Fransa ile Macaristan istidatları arasında 25 martta yapılacak olan futbol karşılaşması için seçilmiş bulunan 30 oyuncunun adedi 17 ye indirilmiştir.Bunlar,haftada bir gün millî antrenör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1956
  • İZMİR KARMASININ GENÇ SOLİÇI Ergun transfere niyetli değil.[Hususî Muhabirimiz Suat Kızılcan'dan İZMİR,1 Bu hafta şehrimize gelecek olan Fenerbahçenin cumartesi günü İzmirspor,pazar günü de Altay'la y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1956
  • sızı Kendisiyle Hava meydanında konuştuğumuz Sebes dediki:"İngilizler burada yenemez Geceyi Yeşilköyde geçiren Macar futbolcuları dün sabah memleketlerine gittiler.Suriye gazeteleri galibiyetimizi yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1956
  • SAMİ ÖNEMLİ)Antrenör Gündüz Kılıç çocukların rahat ve ritmik hareketle çalışmasını ve antrenmanlardan bıkmamalarını temin için bu tarz çalışmayı muvafık buldum.diyerek,pikaba yeni bir plâk koyuyor.dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor