Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.02.1956
  • I İH ^İHS^iyi!MHiiimi!üiiIln!ğillii^^eiffigS!ADRES Cağaioğiu,Moliafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral YIL:SAYI:208*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1956
  • GÖNÜLLÜ HEMŞİRELER KAN VERMEĞE HAZIR BUGÜN ÜÇÜNCÜDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1956
  • MECLİS bütün I m Örfî îdarenin uzatılmasına dair teklif,gazetemiz makineye verilinceye kadar meclise sevkedilmedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA,28 Meclis,bütçe müzakerelerini tamamlamak üzere sabaha k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1956
  • BÜTÇE görüşmeleri ANKARA,28 Ziraat Vekâleti bütçesinin dün gece kabulünden sonra,bugün sıra Münakalât Vekâletinin bütçesine gelmişti.Fakat müstaceliyet kararı ile Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1956
  • Şahit dinletme rekoru kırıldı Kâğıthane köyün iki ismail'i arasında geçen kavganın dâvası adliyede yeni bir rekorun kırılmasına vesile olmuştur.Şimdiye kadar 40 şahit dinliyen 1.Ağır Ceza mahkemesi,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1956
  • Gerze'ye 14 milyon lira tahsis edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,28 13 şubat akşamı Gerze'de vuku bulan müessif yangından zarar görenlerin,zararlarının telâfisi için hükümet tarafından hazırlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1956
  • 4 yılda 4 defa ikiz doğurdu [ANADOLU AJANSİ] TURHAL 28 Karagözoğlu sokağında oturan Naciye Soylu adındaki kadın dört senedir üstüste ikiz çocuk dünyaya getirmiştir.Bu çocukların ikisi kız ve altısı er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1956
  • f':*t 1 1 Ş:v.lK -m ^1 M W m [RÜÇHAN ÜNVERİ |an Irıırflllrllllar Akdeniz'de batan «l'zuneı» motorunun bir Hollanda gemisi tarafından kurtarı-UlUlTiaen KUrlUllIUlar j,n 8 kişilik mürettebatı,dün Samsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1956
  • Boğaz'da bir mayin görüldü Dün saat 18.30 da Anadolukavağı Önlerinde bir mayın görüldüğü ihbar edilmiştir.Durum,askerî mayin grupuna bildirilmiş,aranmasına başlanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1956
  • Belediye yarın Vilâyetten ayrılıyor Belediye Meclisindeki tenkidler üzerine Gökay,"Size kalırsa Belediye üç sıfırdan ibarettir,dedi Bir zamanlar 7 şer dakikalık toplantılarla rekor kıran Belediye Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1956
  • Bir Hollanda şilebiyle çarpışarak batan Sapanca9nın bütün mürettebatı kurtarıldı [ASSOCIATED PBESS] ROTTERDAM HOLLANDA)28 Anvers radyosunun bildirdiğine göre «Sapanca» adlı Türk gemisi,Sheldt nehri ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1956
  • Lennox-Boyd Kıbrıs Türklerine teminat verdi [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,28 İngiltere Müstemlekeler Vekili Lennox-Boyd bu akşam Kıbris'da Türk Liderleri Dr.Fazıl Küçük ve Faiz Kaymak'la 1 saat süre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ Hava ordusuna katılacak Kadının hayata iştiraki,memleket kuvvetinin bir misli artısı demektir.İstihsâl faaliyetlerine öteden beri katılmakta olan Türk kadını,müdafaa plânında da vazife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1956
  • Kabul edilen bir kanunla 6-7 Eylülde zarar görenlere 60 MİLYON LİRA tazminat ödenecek Yetkin'in hükümeti hâdiselerin mes'ulü göstermesi sert tartışmalara yol açtı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZ NEDRET SELÇUKER'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1956
  • İZMİR'İN EŞİ GELDİ RUÇHAN UNVERJ Fırtınalı bir havada Alan-Denizinde başarılı bir tecrübe seferi yapan Ege yolcu vapuru,dün Batı Almanya'dan limanımıza gelmiştir.Denizcilik Bankasının bu yeni gemisi 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1956
  • SELLER ALTINDA KALAN TRAKYA Trakya'nın m ün bil ovaları,on beş günden beri sular altındadır.Yüzlerce seneden beri görülmemiş bu âfet,binlerce köy evinin yıkılmasına,yolların ve köprülerin kullanılmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • Bakkallar Migros'la rekabet için harekete geçiyorlar Dünkü kongrede konuşan bakkallar toptancıları pahalılığı yaratmak ve vurgunculukla itham ettiler Bakkallar dünkü kongrelerinde Migrosa ateş püskürm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • AYAKKABICILAR MÜŞTEREK MESAİYE KARAR VERDİLER Hazır Ayakkabıcılar ve Lâstik Satıcıları Derneğinin dün Beyaz Sarayda yapılan kongresinde,bazı kimseler tarafından pahalı olduğu iddia edilen ayakkabı fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • Turist akını başlıyor II t& Önümüzdeki Mart ayı iteri-m sinde İstanbul ve izmir'* çok ğ sayıda ecnebî turist gelecek-tir.2 Mart cuma günü «Cons-i titution» transatlantiği 500 den I fazla,9 Martta «Lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • Şehrimizde Yüksek Hemşire Koleji kurulacak Florence Nightingale tesisinin teşebbüsü ve Amerika Columbia ile İstanbul Üniversitelerinin iştirakiyle şehrimizde bir Yüksek Hemşire Koleji kurulacaktır.Gur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • İlâçlar tek tarifeye tâbi tutulacak Eczahanelerde hazırlanan ilâçlar tek bir tarifeye tâbi tutulacak ve bu ilâçları da hazır müstahzarat gibi yurdun her yerinde aynı fiata almak mümkün olacaktır.6197
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • BORSA 28 Şubat 1956 Salı SERBEST ALTIN FİATLARl Cumhuriyet 79.20—79.60 Reşad 90.50—91.00 Vahit 76.75—77.00 Hamit 77.50—77.75 Aziz 76.50—76.75 Gulden Hollanda 75.50—75.70 Külçe 11.75—11.77 İngiliz Vikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • MARTTA NİŞANTAŞI KALAMIŞDA L MAYISTA 30.000 Liralık Para ikramiyesi İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • TÜRK 1 İP.ARF T BANKASI MllN I wlll\1 iviiiil 28 Şubat 1956 Sah günü I UnillinUlı ı vrcıı İstanbul İkinci Noteri Ümran Nazil Yiğiter huzurunda yapılan çekilişte ikramiye kazananların listesidir Kadıkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılıg ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Necdet Cici 13.30 Tanbur soloları.Lâika Karabey 13 45 Haberler 14.00 Dana ve caz müziği 14.30 Ev kadınıyla bagbaşa 14.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • TEŞEKKÜR Prof.Dr.Nâsit Erez ve Doçent Dr.Kazım Ansan taraflarından muharrir arkadaşlarımızdan Orhan Dlzar Yılmaz'ın esi Bayan Yılmaz'a yap lan yerinde bir müdahale ile muhakkak olan tehlikeyi önleyere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • Otomobil kursu 5 Martta başlayacak iki aylık devre için kayıtlar başladı.Her talebeye 103 ders verilecek,mesleğe ait lüzumlu bütün teferruat bihakkın öğretilecek ve ehliyet aldırılacaktır.Bir ders ücr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • 1956 YILINDA İKİŞER DAİRELİ APARTMAN İKİŞER KATLI BAHÇELİ EV ayrıca 875 ooo ra fi TÜRKİYE S.BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • c SİNEMALAR 1 J Myriam Bru Yok)Çıplak Ava Gardner BEYOĞLU:SAN Tel:48 67 92)«Ay Mavidir» Williara Holden Dawn Adams.MELEK Tel:44 08 68)«Kaderin Pençesinde?Robert Mitchumm Renkli.Suare:Yan Sokaklar Kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • TÜRKİYE KREDİ 5 MAYIS 1956 ÇEKİLİŞİNDE GOZTEPEDE KONFORLU APARTIMAN DAİRESİ Daireyi kazanana f/Ye 230 kİŞİye 3000 liralık liray* bulan do1^ Yerleşme Kredisi Para İkramiyeleri 10 Mart 1956 a^811"113 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • MİGROS TÜRK'ün Ucuz fiatlarından istifade ediniz.PORTAKAL YAFA 1 Kg 65 Krş.154Q Gr.Net 100 Ki* PATATES iKg 50 Krş.2000 Gr.Net 100 Krş.PIRIL TEMİZLEME TOZU 260 Gr.Net Tl**
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • Deniz ikmal grubu tesisleri dün açıldı inşaatı tamamlanan İstanbul Deniz ikmal Grubu binası ve depo tesisleri dün törenle hizmete açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • Okullarda ikinci dinlenme tatili 18 martta başlıyor ilk ve orta tedris müesseselerinde ikinci dinlenme tatili 19 mart pazartesi günü başlayacak ve bir hafta devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • KISA HABERLER ABANA'yı Kalkındırma,Güzelleştirme ve Tanıtma Derneği,14 mart çarşamba gecesi Semlramls Gazinosunda bir «Abana Gecesi» tertiplemiştir.Gecenin hâsılatı ile bu şirin kasabamızın imarına ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • Haydarpaşa silosu yakında işletmeye açılıyor Haydarpaşada inşa edilen memleketimizin en büyük silosu yakında işletmeye açılacaktır.35.500 ton hacmindeki silo şehrimizin 2 aylık hububat ihtiyacını depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • Sigaradan 5 ton pamuk yandı Merkezefendi'de Cevizbağı mevkiinde Ali Ferruh Baykala ait pamuk deposunda yangın çıkmış ve 5 ton pamuk yanmıştır.Yangının bir sigara izmaritinden meydana geldiği anlaşılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • Zavallı Türk ekonomisi KONOMİ ilmine dayanarak fetva çıka-C ranlara rastlarsınız.Gökten âyet iniyormuş gibi konuşurlar.Sanki tabiat ilimle-ri kadar kesin ve müsbet bir iktisat ilmi vardırğ Var mıdır?Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • Balialimanı cinayeti garip bir safhaya girdi Katil;"Ben hatır için suçu üzerime aldım.Cinayetle alâkam yok,diyor Baltalimanı cinayetinin duruşmasına dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde bağlanmış,katil su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • Gaz sobası patlamasından bir çocuk öldü Bir gaz sobasının patlaması neticesinde,bir çocuk ölmüş,diğer bir çocuk da tehlikeli surette yanmıştır.Hâdise,evvelki gece Hamalbaşı caddesinde Tutkalcı sokağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • İki çocuğun ölümü şüpheli görüldü Ölümleri şüpheli görülen iki çocuğun ceseti dün morga kaldırılmıştır.Bunlar,Mecidiyeköy'de Kar kuyusunda oturan Süleyman Tosunun 40 günlük kızı Sebahat ile Taksimde F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1956
  • Konservatuar orkestra konseri Şehir Orkestrasının önümüzdeki 4 Mart pazar sabahı saat 11 de Şan Sinemasında Cemal Reşit Rey idaresinde vereceği konsere İtalyan Piyanist Piyeralberto Biondi solist olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • i5*^ ~il~İ rfılİM'ıı'iıiı.ıı'n m I.DÜĞÜN PU I Mmmko Preırsi Rainier ile Hollyvoood yıldızı Grace Kelly'nin JS Nisanda Monako'da yapılacak düğünü münasebetiyle yeni bir seri pul çıkarılmıştır.Pulda Pre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • Kızılay'ın Kan programına yardım edecek Gönüllü Hemşireler vermeğe hazır;Hemşirelik yapmak isteyen gönüllü hanımlar,hastahanelerde gereken alâkayı göremediklerinden dert yanıyor kan Biz elimiz,kolumuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • BUGÜN Eğer hayatınızda 'gülmediğiniz kadar gülmek isterseniz jve şayet dar likirii değilseniz,iste ara* Sığınızı buldunuz demektir I Davîd NIVEN SAN SiMEMASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • T^Msamm i ¦i İL i BANA SOR Moda ve acâiplBkleri Nami S.İstanbul)hanımlar*mızın moda düşkünlüğünden şikâyet ediyor.«İsin garibi,çok defa moda diye kendilerini gülünç hallere soktuklarını da farkedemeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • BÜAKŞAM MELEK'te Zevkine inceliğine doyulamayacak şaheser Yan Sokaklar Kraliçesi Baş rollerde iki muazzam artist SOPHİA LOREN YİTTORİO de SİCA ingilizce)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • Kadıköy ve civan halkına müjde YURD SİNEMASINDA Bugün matinelerden itibaren senenin en güzel filmi NARGts jiğK YARASI rajkap°°r Türkçe sözlü Hindce şarkılı Avareden sonra çevirdikleri emsalsi* film aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • LÜKS Sinemasında Gina Lollobrigida-Martine Carol-Gerard Phllippe Gibi üç büyük yıldız tarafından yaratılan ve bütün istanbul halkını havran kılan GECE GÜZELLERİ Fransızca sözlü emsalsiz güzel filmin İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • En kuvvetli mevzuu,en büyük artistler,senenin en güzel filminde toplandılar KIZIMLA BERABER AĞLADIK Bu akşamdan Yarın matinelerden itibaren itibaren INC t TAKSİN Sinemalarında gösterilmeğe başlanıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • Amerikayı korku ve dehşet içinde bırakan.Alkapon ve Halk düşmanlarını hiçe sayan Kabadayılar Kralının son eseri DERİNİ YÜZECEĞİM «Black Tuesday» Orijinal EDYVARD G.ROBİNSON JEAN PARKER Yarın akşamdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • BEŞİKTAŞ YILDIZ Sinemasında matineden itibaren Sinemaskop renklİ MİLYON AVCILARI 0RİJİNAL MARILYN MONROE m,U W" "f u,lJimBErry GRABLE «HOW TO MARRY A MİLLİONAİRE» kobeSSorGANGSTER KURŞUNU—uac„ Seansla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • ELHAHRA NEMASINDAN Film müsabakası neticesinde tertiplediğimiz piyango çekileceğinden arzu edenlerin 1 Mart 1956 perşembe sabahı saat 10 da Sinemamıza teşrif etmeleri rica olunur.Müdüriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • ıı 11 ıı mı ıı ı.mı miliminin mıııllllllllllllılı BİR YAPRAK i Konservatuar Konseri PAZAR günkü konserde hazır bulunamadım.Radyodan da din-leyemedim.Bereket versin Konservatuar bütün konserleri j tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • Atatürk'e ait bir film gösterildi Birleşmiş Milletler delegelerine gösterilen film Türkiye'ye de gönderilecek [ASSOCIATED PRESS] NEW YORK,28 Dün gece Birleşmiş Milletler delegelerine gösterilen yeni d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • 160 kilometreyle giden tren yapıldı [ANADOLU AJANSI] PİTTSBURG,28 General Motors Şirketinin son fennî terakkiyattan faydalanarak imâl ettiği yeni Aero dinamik tren dün New York'la Pittsburg arasında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • ALIŞ VERİŞE ÇIKTILAR Kraliçe Elizaheth,Ana Kraliçe ve Prenses Margaret geçen Cuma günü,Londrada alış verişe çıkmışlar ve bu arada İngiliz Endüstri Fuarını ziyaret etmişlerdir.Ana Kraliçe Fuardan 6 çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • CHESSMAH,YİNE idamdan kurtuldu Amerika Temyiz Mahkemesi ölüm hücresi yazarına tam müdafaa hakkı verilmediğini kabul etti [ASSOCIATED PRESS] SAN FRANCİSKO,28 Amerika temyiz mahkemesinin başhakimi Willi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • Amasya yangın tehlikesi atlattı [Hususi Muhabirimiz Namık Kitapçı'dan] AMASYA,28 Şehrimiz bugün büyük bir yangın felâketinden oldukça ucuz kurtulmuştur.Yangın bir marangoz dükkânından müthiş bir parla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • Humprey Bogart ameliyat olacak [ANADOLU AJANSI] HOLLYWOOD,28 Sinema âleminin tanınmış simalarından Humprey Bogart,çarşamba günü buradaki bir hastahanede ameliyat olacaktır.Bogart'ın yemek borusundan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1956
  • Anadolufeneri sahillerinde bir ceset bulundu Anadolu Fenerine bağlı Poyrazköyü sahilinde bir erkek ceseti bulunmuştur.Ceset,hüviyetinin ve ölüm sebebinin tesbiti için morga kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.02.1956
  • Mi,ll9GtoCUK KLÜBÜ BAYRAGIt?Bayrağım al bayrağım.Bayatım can kaynağım,Banim güzel bayrağım,Sana aalâm bayrağım.Ayını,yıldızım,Almıştır gökyüzünde»,Sevgimi tâ ezelden,Yardim ona ben kalbden.Ne İstersen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1956
  • ti OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Ufak şeylerden sarsılmayınız.Sabrın sonu selâmet.Dostluk güreceıcsiniz.KOVA BURCU t r21 Ocak 19 Şubat] Hayırlı bir yer,ev vpv:i muhit derişikliği.Bahtsızlığınız geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1956
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 II 4 Ih 5| 6 7 ¦I 1 8 9 SOLDAN SAĞA:1 Harbin güzel bir adı Bir askerî birlik.2 Bir hukuk mesleği Bir harf veya şart eki.3 Birini bulun,at sahibi olmanız kolaylaşır Kavg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI îazaıı:REFİ' CEVAD ÜLUNAY Tefrika No.158 Vakit bırakmadınız ki.Doğru,dedim,güzelliğinizle beni öyle çileden çıkardınız ki.O halde bir ağabey hemşiresine bir cep harçlığı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1956
  • KÖSEM SULTAM m Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.155 ÇİNİLİ KÖŞKTE BOĞULAN ADAM 1634 yılı Ağustosunun sonlarına doğru idi.İstanbul Rumları ile Ermenileri kızıl yumurta yortusunun gününü tâyinde ihtilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE Yazan:SERVER BEDİ Tefrika No.74 Ona,Cingöz'ün fısıldadığı şeyleri söyledi.Konuştu ve telefonu kapadı:Tamam!Dedi.Teşekkür ederim.Gidebilir miyim arlıkT Cingöz onu salonun kapısına kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1956
  • Küçük Prenses s ff% ün akşam,kızım Türk-^J çe ödevini hazırlıyordu.Konu,enteresandı:«En J çok hangi çocuk romanını sevdiniz?Neden?Baktun,«Küçük Prenses» i seçmiş.Şipşirin bir şeydir kâfir.Bir î» okudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1956
  • S TEFRİKA No.12 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:s Hemşire Semra ile evlenmek için karısını S öldürdüğü iddia edilen doktor Münir idama EE mahkûm olıır.Dâvayı takip eden gazeten Fâğğ rnk,doktorun masum olduğuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI OPON FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma,siyatik ağrılarına,soğuk algınlığından ileri gelen ağrı ve kırıklığa günde d tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • Ii ı ı 'i I BİNA YIKTIRILACAK ANADOLU KULÜBÜNDEN;Kulübümüz Büyükada Şubesinde bulunan «Beyaz Bin** yıküniaeaktır.Tekliflerin en geç 10 Mart 1956 tarihine kadar ara lüp müdüriyetine verilmeleri rica ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • DO&VB&NK» BİR HESAP AÇINIZ ÇEKİLİŞ 3!MART-HER 100 LİRAYA BİR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • Milliyet Sahibi;Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yan İşleri Müdürü ABDI İPEKÇİ B a s %l d ı ğ yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • ilân Fiatları 1 Mart 1956 dan itibaren Başlık.40 M* 2 veya 3 üncü sayfada santimi)10 Tl*.İlân sayfaları sant)7,50 Tl* Nisan,evlenme,doğun ve ölüm ilânları,S santime kadar maktuan)30 TJU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • f-HİCRİ Çarşamba BVMt 1375 29 1*1 1 f aettp ŞUBAT 17 1999 M VAKİT VASATİ EZANİ Günet 6.M İMM Ö£l» 12.2?•Jf İkindi 15.34 9J8 Akvım 18.00 1200 Yatsı 19.29 İM İmsak 4.5» 1»Jİ V.SI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • LJeUcek cfünleU düfanctek ı bitaj yata Utildituut Biriktirdiğiniz paraları Bankamıza emanet ediniz.Bankamızda bir hesap açınız.BANKAMIZ 1914 YILINDA KURULMUŞ OLUP ISTANautOA 1021 öen BERİ FAALİYETTEDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • Türk-Hoechst Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulundan Şirketimiz Ortakları Genel Kurulu aşağıdaki gündemde yazılı hususatı müzakere ederek bir karara bağlamak üzere 21 Mart 1956 tarihine te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • Dr.A.Wander Tıbbî Müstahzarat Fabrikası A.Şirketinden Şirketimizin yıllık alelade umumî hey'eti 26 Mart 1956 pazartesi günü saat 16 da,Sirkecide Nur Handaki İdare Merkezinde toplanacaktır.Hissedarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • işçi Sigortaları Kurumu istanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz hastahaneleri ihtiyacı için 25-30 Kg.saat kapasiteli odun,kömür veya haricen hazırlanmış sıcak su ile çalışan 5 adet çamaşır makine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • Gelir Kontrolörlüğü Müsabaka İmtihanı İLÂNI 1 Maliye Vekâleti Gelirler Genel Müdürlüğüne,Siyasal Bilgiler,İktisat ve Hukuk Fakülteleri ile,Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulları veya bunlara muadil Ecnebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • İthalâtçıların nazarı dikkatine:YUGOSLAVYA'ya ithal lisansı olanların 44 12 57 44 84 91 44 84 92 telefonlara müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • Turistik Divan Otelinde çalışacak birinci sınıf erkek ve kadın berber kalfaları aranmaktadır.Her gün 19.30 20.00 arası mezkûr Otel idaresine müracaat edilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • MEMUR ALINACAK 14 15 yaşlarında bir erkek memur alınacaktır.Bahçekapı Mühürdarzade han 35/103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • İSTANBUL TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ FATİH ŞUBESİ Yıllık kongresinin 7/3/1956 çarşamba günü saat 14.30 da Fatih Yardımsevenler binasında yapılacaktır.Ekseriyet olmazsa 10/3/1956 Cumartesi günü aynı saatte y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • CUMARTESİDEN İTİBAREN Dünyaca tamnmığ PATRAS Revüsü ve İspanyol Düeti SEMİRAMİS'te Tel:48 58 91
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • DARÜŞSAFAKA CEMİYETİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Darü«safaka Lisesi deposunda mevcut 900 kilo kadar kullanılmış giyim e»yasiyle bir sandık dolusu sofra levazımı ve 300 kilo kadar ot minder yastıkları 12 Mart 1956 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • MODEL ARANIYOR-Belçikalı bir mütehassıs tarafından dünyaca tanınmış «Oreal» mamulleri ile yapılacak boya ve permanant tatbikatı için model aranmaktadır.İlgililerin Çemberlitaş,Peykhane sokakta Raylan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • istanbul İhracat,İthalât ve Sanayi T.A.Ş.Yönetim Kurulundan:Şirketimiz Ortakları Genel Kurulu aşağıdaki gündemde yazılı hususatı müzakere ederek bir karara bağlamak üzere 20 Mart 1956 tarihine tesadüf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • ÇATI Haftalık Çatı)dergisini okumayanın iç ve dış olayları takip etmesi imkânsızdır,ÇATI'yı İsrarla arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • Tanınmış Kadın Berberi J A K 1 Mart 1956 tarihinden itibaren Divan Oteli kuafür salonunda sayın müşterilerini randevu ile kabule başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • HALKADAN PIRILTILAR 300 Mo tasavyt/îft tn mûje{tojti i Wz* NeşfiivAr Yok dun o a SUro,attü*i7lir r.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • B U GECE Saat 20 ie İstanbul Radyosunu DİNLEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • Hükümet ve Belediye Tabibleri,Poliklinik yapan asistanlar!Yatacağınız adil raporlar İçin.Hakim,müddeiumumi t* avukatlar!Raporların tefsiri için.Tıp va Hukuk talebeleri!Adlî Tıp imtihanlarına girerken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • İki misli yol.t% km.başına maliyeti yarıya indirmek için Auto-Lite Bujileri MUto»Lito Resistor Bujileri il* İki misli yol kat'edebilirslnüt «çüukü Auto-Lite Resistor Bujileri aynı kullanma »artları al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1956
  • 60 milyon lira tazminat ödenecek Bajtara/t birincide mek için fitneye devam ediyorlar.Bunu muhalefete yakıştıramıyorum.Şayet,ellerinde böyle bir delil varsa ortaya koysunlar.Ben o zaman değil hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.02.1956
  • ^mş0?mk.V [T.H.A.KUPA MAPI İngilierede kupa maçları hararetli safhaya girmiş flülM ITIMVI hulunmaktadır.Yukarıda Chelsea île White Haart Lane arasında yapılan müsabakada Chelsea santraforu Lewis'in ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • Vefa bugün Isianbulspor'la karşılaşıyor Bugün Mithatpaşa Stadında saat 15 de hakem Faik Gökay'm idaresinde Vefa ve Istanbulspor karşılaşacaktır.Bu maç,her iki takım için de mühimdir.Çünkü her iki takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • SAMİ ÖNEMLİ 1 Amatör millî takım namzetleri dün Mithatpaşa Stadında çaltfma lara başlamışlardır Dünkü antrenman'a 25 futbolcu iştirak etmiştir.Amatör millî fakım çalışmaları başladı Dünkü deneme maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • VEFA takımında tasfiye yok Vefa Kulübünde dün Teknik Komite azaları ile futbolcular arasında yapılan bir toplantıda son mağlûbiyet hakkında umumî bir konuşma yapılmıştır.Sakin ve anlayışlı bir hava iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • Libya maç teklif etli ANKARA,28 Veli Necdet Arığdan)Libya sefaretine mensup selahiyetli bir memur,bugün Futbol Fedreasyonu Reisi Hasan Polat'ı makamında ziyaret ederek millî maç teklifinde bulunmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • r Ftvsi Törk ural-Orhan maçı VE BİR TEKLİF.Antrenör Fevzi Törk Her iki boksörün G.Saray F.Bahçe karşılaşmalarında müsabaka yapmaları muhtemeldir.dedi Gazetemiz vasıtasiyle Türkiye şampiyonu Orhan Tuş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • Portekiz millî maçı hakkında Tek Seçici bir tebliğ neşretti Eşfak Aykaç millî namzetleri önümüzdeki Salı günü çalışmaya davet ediyor 25 martta Lizbonda yapılacak olan Türkiye Portekiz karşılaşması içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • FENERBAHÇE İzmir'e gidiyor Fenerbahçe takımı,İzmir Kültürspor kulübünün davetlisi olarak muhtemelen cuma günü izmir'e hareket edeceklerdir.Şan lacivertliler Izmirde cumartesi v« pazar iki karşılaşma y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • Zatopek'in 1956 daki ilk muvaffakiyeti [TÜRK HABERLER AJANSI] PRAG,28 Senenin ilk kros kantri müsabakasında Emil Zâtopek 8,300 metreyi 26.49.6/10 la kazanmıştır.Sıfırın altında bir derece soğukta yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • Kara kuvvetleri kros şampiyonası ANKARA,28 Hususî)Karakuvvetleri kros şampiyomsı bugün 24 atletin iştirakiyle şehrimizde yapılmıştır.8 kilometre üzerinden yapılan koşunun teknik neticeleri şöyledir:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • Soi 3/tU İİ28Î8 A H K A K v^ »atamı.»re»i »e Jfiaîlj.Xx?bt^a»x 4olayı 3i w Anfca ra^Rî Ki î a iti** Udiler» Yahya Borar-çiil ket ıfcul fa1t?riH' 116 pars» İlik şimalî ü&ore;Dtir^?raüfa* MUSTAFA'YA AR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • Havagücü,Eskişehir'e gidiyor ANKARA,28 Hususî)Ankara Havagücü futbol takımı bu hafta Eskişehir'e giderek zelzeleden zarar görenler yararına iki karşılaşma yapacaktır.Ayni ta kim müteakip hafta da Gerz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • Real-Madrid Milan maçı [TÜRK HABERLER AJANSI] ROMA,28 Avrupa şampiyon kulüpler turnuvasının dömifinali için Real Madrit ile Milan takımları 19 Nisanda Madrit'te ve 1 Mayıs'ta Milan şehrinde karşılaşac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • Avustralya yüzücülerinin yeni dünya rekorları [TÜRK HABERLER AJANSI] SYDNEY 28 Avustralya yüzme şampiyonası müsabakaları iki yeni dünya rekoru üe neticelen mistir.Erkekler arası 100 metre yarışında He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • Basketbol maçında Rusya,Çekoslovakya'yı zorlukla yendi [TÜRK HABERLER AJANSI] PRAG,28 Burada yapılan millî basketbol maçında Rusya Çekoslovakyayı temditten sonra 74-67 mağlûp edebilmiştir.Maç normal m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • Macar'lardan haber yok.SURİYE'den Macaristan'a gidecek olan Macar millî takımının,dün öğle üzeri uçakla memleketimizden transit olarak geçmesi bekleniyordu.Öğrendiğimize göre,Macar sporcularını getirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • ALMANLAR TURGAYI BEKLİYOR VİES-BADEN,28 Hususî muhabirimizden)3 mart günü burada yapılacak olan Türkiye Amerika Ordu takımları maçı,büyük bir alâka ile beklenmektedir.Türk Ordu takımında Macaristan ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • Güreş takımımız Dünya kupası için kampa girecek Takımımızın antrenörlüğünü İtalya'dan gelecek olan Nuri Boytorun yapacak Beynelmilel Güreş Federasyonu FİLA)nın 19 mayısta Istanbulda bir güreş teknik k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • AVCILIK Turhan TAMERLER ÇULLUK:Hafta içinde oldukça kuvvetli bir çulluk geçimi olmasına rağ-1/men pazar günü ava çıkanlar pek az kuşa rastlamışlardır.İyi köpeklerle aksama kadar gezenler,ancak 2-3 çul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.02.1956
  • Ordu Takımı bugün Almanyayagidiyor 3 Martta Almanya'nın VViesbaden şehrinde Amerika ile oynayacak olan takımımızın galip gelmesi bekleniyor Doğan KOLOĞLU 1111 MIHI Ilıt I mıtııuım im W DÜNYA Ordularar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor