Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • m.IA.P.1 7ÎMÎ*înj İ HAnPÎN Karda yürürken düşüyor musunuz?Eğer siz de:IfRlıNII böyle bir ayakkabı kullanırsanız,ne kayar,ne de düşersiniz'^1"*-Batı Almanyalı hir ayakkabıcınındır ve zekâsı sayesinde z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • Sarıyerde 2 gecekondu toprak altında kaldı 8u mıntakadaki evler evvelce tahliye edildiğinden insanca zayiat olmadı Dün sabah saat 10 sıralarında Sarıyerde ucuz atlatılan bir çökme hâdisesi olmuştur.So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • YENİ ALMAN ORDUSU KAZ ADIMI ATMAYACAK t GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • 96 yaşında baba olda [TÜRKTE'J BEYRUT:26 Halil Suud adın da 110 yaşında bir adamın 154 çocuk ve torunu vardır.Hepsi de berhayattır.Halil Suut,96 yaşında iken yeniden baba olmuştur.Oğlu halen 14 yaşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • Bir ihtiyar otobüs altında kaldı Dün akşam Fatih'te bir ihtiyar,belediye otobüsünün altında can vermiştir.Şoför Namık idaresindeki 66 saydı Rami Eminönü belediye otobüsü,Malta durağında Ali Rıza Argün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • AMERİKA RUSYA'YA İNANMIYOR [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] NEW-YORK,26 Sovyet Kongresinde beliren yeni Rus siyaseti Amerika tarafından bir sulh taarruzu olarak karşılanmakta ve inanılmaması gerektiği belirti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • Memurlara ilk ikramiye 1 Marl'ia ANKARA,26 Birkaç gün önce Mecliste kabul edilen Memurlara 5 maaş ikramiye kanununa göre ilk ikramiye 1 Martta dağıtılacaktır.Diğer ikramiyelerin tarihleri ise 2 Mayıs,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • Yeni elektrik tesisleri dün faaliyete geçti Silâhtarağa fabrikasına eklenen tesislerle istihsâl günde 128 bin kilovata çıktı Şehrin elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için Silâhtarağa elektrik santra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • RANDALL B£E AİT RAPORUIU HAZIRLAJI [ANKARA ANSIJ WASHİNGTON 26 Şut ayı başlarında Türkiye'yi ziyarf etmiş olan Başkan Eisenhower'inktisadî müşaviri Clarence Randl bu ziyareti ile ilgili raporum mart i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • Dünyanın en eski Migros'u işportacılar!Üsteğmenlikten ayrılarak işportacılığa başlayan Halil.Boyu,salondaki heyecanlı topluluğa:Dünyanın en eski Migros'u İstanbul işportacılarıdır.Pahalı mal satan dük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • Wp^" m Mm fl M» ur-M W K mt ar «j IRÜÇHAN ÜNVER] Pastasız hekim,hekim-«ÎT hacla «Anadolu'da has t» di* IICI3ICI h€kiınsiZı istanbul'da hekim hastasızdır» sözü Türkiye için bir realitedir.Bu hakikat dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • Talebe bursları arttırıldı Hususi Muhabirimizi İsmail ATİLLÂ'danl ANKARA,26 Bütçe komisyonu bugünkü toplantısında talebe burslarının 125 liradan 160 liraya çıkarılmasına karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • CEZAYİR'DE 193 kişi öldü [TÜRK HABERLER AJANSI] LONDRA,26 Cezayir'de Fransız kuvvetleri ile milliyetçiler arasındaki çarpışmalar şiddetini artır mış bulunmaktadır.Son 48 saat içinde vuku bulan çarpışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • y IA.P.I Dakikaya 20 dolar «Hindistanlı Mücâhit» filminin kadın artisti Elsa Martinelli,dakikada 20 dolar kazanmaktadır.Aslen İtalyan olan Elsa,Kirk Douglas tarafından 86 kız arasından seçilmiştir.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • ZELZELEDEft SONRA KAR Eskişehir'de şiddetli karın başlaması üzerine halk yıkılan evlerinden sobaları çıkarıyor [ANADOLU AJANSI] ESKİŞEHİR,26 Zelzele şiddetini kaybetmiş ve bu gece ancak iki hafif sars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • JA.P.1 YEM fi AĞITI YflR!Hollanda'da Yssellake bölgesinde yasayan kuslarıa l km VHUIIII Ulli soğuktan aç kaldıkları öğrenilmiş ve kendilerim helikopterle 10 çuval yem atılmıştır.Bu isi gören helikopte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • ÜNİVERSİTE KANUNU sert tenkitlere uğradı Mecliste Fethi Çelikbaş ile Başvekil arasında münakaşalar oldu.înönü ilmin hür olmasını istedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 26 Maarif Vekâleti bütçesi,Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • KIBRIS MEVZUUNDA YENi BiR SAFHA AÇILIYOR m ios ı e anlaşmaya çalışıyor İngiltere Müstemlekeler Vekili Sir Allan Boyddün anîolarak Kıbrıs'a gitti Makarios tethişçi Rumların derhal serbest bırakılmasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • jjtİKfif *tf [RUÇHAN ÜNVERJ 'ANESI BİR LİRAYA t0 lira,k barbunyanın yanında,tâncsl 1 Miik^ı um kin» ı h lirıya mum mütevâxi torik d,ima ka_¦pların bas düşmanıdır.Karasularımıza dünden itibaren torik a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1956
  • Gülek'e Torik hediye edildi Şemsettin Günaltay da Erenköyde iktisadî buhranın bilgisizlikten olduğunu söyledi Kasım Gülek'e dün Arnavutköy C.H.P.lileri tarafından karnında dilekçe bulunan bir torik ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • KAUÇUK FABRİKALARI HAM MADDE SIKINTISI EKİYı Fabrika sahipleri ham madde bulamadıkları takdirde bir iki aya kadar kapanmak zorunda kalacaklarını bildirdiler Şehrimizdeki kauçuk fabrikalarının ham madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • I Türkiye'nin en i 1 büyük çocuk 1 parkı kuruluyor S Kadıköyde tesis edi-s E lecek çocuk bahçesinin yeri tesbit edildi |j Tüi'kiyenin en büyük ço-S 5 cuk bahçesi Kadıköyünde ku-rulmak üzeredir.Bahçe,N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • Belediye Perşembe günü Vilâyetten ayrılıyor Her iki daire üç gün sonra birbirinden ayrı olarak müstakilen vazife görecekler Vilâyetle Belediyenin ayrılması için yapılan çalışmalar tamamlanmak üzeredir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • Kasaplar,kâğıt sıkıntısı çekiyormuş Kasaplar,ambalâjlık kâğıt sıkın-kliklerini bildirerek,buna bir çâre bulunması için,derneklerine başvurmuşlardır.Yağlı kâğıtların ve paketin dışına sarılan kalın amb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • Tiyatroda kadınlara sarkıntıhk eden sarhoş Sabri Şen adında biri dün Adliyeye verilmiştir.Evvelki gece,son derece sarhoş bir halde Beyoğlundaki Ses Tiyatrosuna giren Sabri,evvelâ müşteri sıiatı ile ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • Garsonların imtihana tâbi tutulması isteniyor Otel ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası,bütün garsonların imtihana tâbi tutulmasını istemiştir.Sendika,aynı zamanda.eğlence yerlerinde çalıştırılan ecn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • Riyaseticurohur yatı denize indirilecek Gölcük Askeri Tersanelerinde inşa edilmekte olan Riyaseti Cumhur Yatı Umurun inşaatı tamamlanmıştır.Üç seneden beri inşa edilmekte olan yat bugünlerde denize in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • 1 BU GÜZEL OLABİLİR bankamızda Hesabınızı Açtırmakta Gecikmeyiniz.İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • BOR S 25 Şubat 1956 Cumartesi SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 78.80—79.00 Reşad 90.00—90.50 Vahit 76.25—7650 Haınit 76.75—77.00 Aziz 75.50—76.00 Gulden Hollanda 74.80—75.00 Külçe 11.70—11.75 ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • Toplanan bıçakların paraları veriliyor 613ü sayılı kanunla tü-ınması yasak edilen bıçak ve tabancalardan sahipleri tarafından Emniyete teslim edilenlerin bedellerinin ödenmesi hususunda Maliye Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • Şehrimizde hava gittikçe düzeliyor Şehrimizde hava gittikçe düzelmekte ve sühunet artmaktadır.Yeşilköy Meteoroloji İstasyonundan aldığımız malûmata göre,bugün İstanbul'da havanın çok bulutlu geçeceği,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • Sinemaların da İş Kanununa tâbi tutulması istendi Bar,dansing ve koku.ly salonları ile içkili gazinolar gibi sinemaların da İş Kanunu şümulüne alınması hususunda Sinema işçileri Sendikası tarafından Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • Dün dört yerde K?£i$ay kongresi yapı'cJı Kızılay Kadıköy.Sarıyer ve Büyükada Şubelerinin senelik Kongreleri dün yapılmıştır.Her üç Kongrede de konuşan üyeler,umumiyetle,Gerze,Trakya ve Eskişehir felâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • Pakistan,Türk filmi almak istiyor Son senelerde yabancı memle-I ketlerden yerli filmimize karşı olan alâkanın çok arttığı görülmektedir.Bu cümleden olarak Pakistan'dan bir firma,memleketimize müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • Atom istişare kongresi Ankara'da toplanıyor Atom İstişare Kongresi bugün Ankara'da toplanacaktır.Kongreye iştirak etmek üzere,dün İstanbul Üniversitesi ile Teknik Üniversitesine mensup altı kişilik öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • Kanalizasyonların yeniden tanzim edilmesi gerekiyor istanbul halkının sıhhatini korumak ve hastalıkların önüne geçebilmek için,şehrin kanalizasyon şebekesinin tanzim ve ikmâl edilmesi,nakil vasıtaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • Kadro yüzünden terfi edemeyen hocalar Bir yıl önce bir üst dereceye terfi eden ilkokul öğretmenlerinden bir kısmı,hâlâ terfi ettikleri kadro üzerinden maaş alamamalarından şikâyetçi bulunmaktadırlar.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • İş yerlerinde "Bekâr pavyonları,teşkili islendi Tekstil işçileri,işçilerin pansiyon köşelerinde sefalet çektiklerini söylüyor İktisadî devlet teşekküllerine ait şehrimizdeki iş yerlerinde «Bekâr pavyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • mwwıw—mmmm1 Yanı başımızdaki tecrübe î PJ ANA Fransızca «L'İntrpretc» adında bir i C# mecmua gelir.Nereden gelir,kim gönderir,bilmem.Üstünde hangi memlekette çıktığı,İ kimlerin çıkardığı,nerede basıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • Siz de çocuklarınızın istikbalini teminat altına alınız!Türkiye ÎŞ Bankasında çocuklarınız adına açtıracağınız bir îratlı Küçük Cari Hesap,onlara 720 liraya kadar kaydıhayat şartıyle aylık irat veya 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • MARTTA NİŞANTAŞI KALAMIŞDA 2 DAİRE MAYISTA 30.000 Liralık Para İkramiyesi istanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • i SİNEMALAR J Antalya'ya giden profesörler döndü Sömestr tatilinden istifade ederek Antalya ve civarına bir geziye çıkmış olan İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden 12 kişilik bir grup,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • A HABERLER BELEDİYE Meclisi bugün saat 15 de toplanarak,bütçe çalışmalarına devam edecektir.PAZAR tatiline riâyet etmeyen müesseselerin tecziyesi için,yeniden bâzı kararlara varılmıştır.SULAR İdaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • şüpheli bir ölüme savcılık el koydu Müddeiumumîlik şüpheli bir ölüm hâdisesine elkoymuştur.Beyoğlunda Kalyoncu semtinde oturan Şevket Akın adında bir marangoz,evinde koma halinde bulunmuş,kaldırıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • 1956 YILINDA 15 Ev ve Apartman Dairesi ikramiye ve Kredili Ayrıca Zengin Para İkramiyeleri MARTTA 75.000 LİRA Hesabınızda daima en az 150 LİRA Bulundurunuz AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Orkestra müziği 13.00 Şarkılar Necmi Rıza Ahıskan 13.30 Say eserleri 13.45 Haberler 14.0» Dans müziği ve hafif melodiler 14.30 Şarkılar.Sevim Süer 14ı/Meksika me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • ri dün bir Müzikle süslenen programın cazip iarah,gençlerin kendi şiirlerini okumaları idi.«Gençlik spordan başka şeye yüz vermiyor »diyen Peyâmi Safa üstad dünkü güneşli,sahte bahar gününde Galatasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • TA.P.I Gelinini Görmeye Geldi Monte-Carlo Prensi Rainier'in babası müstakbel gelinini görmek üzere uçakla Los Angelos'a gitmiştir.Hava alanında oğlu ile konuşan Prens Pierre de Polignan «Kızım Kelly'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • I &A+pçL£ CUük^C&fH Giyime kuşama dâir Necla A.İstanbul)bir zamaa önce bâzı okuyucularla aramızda bir hayli mektup alıp cevap vermeye,yâni münakaşaya sebep olan bir mevzua temas ederek diyor ki:«Kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • Giilek'e "Torik,hediye edildi I Bağtaraiı birincide için kapıları ardına kadar açmak duğru değildir.Kendi kabinesinden 10 kuruşluk hesap sorulmadığını belirten Günaltay,Bugün millî ahlâk ve seciye teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • ÖLDÜREN DANS 2?yastndakî Amerikalı dansöz Charlotte Hollandanın Baltimore şehrinde çalıştığı gece kulübünde bir müşterinin ölümüne sebep olmakla suçlandırılmaktadır.Gregory Delli Pizza adındaki Tıp Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • Üniversite I tenkitler i t Baştarafı birincide ve şöyle söyledi:«İlimde kıymet ölçüleri bizâtihîdir.Bir ilim adamını,kendi politikanızı tasvibe mecbur tutamazsınız.Bu böyle devam ederse bu memlekette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • Hürriyet Parlisi ilim adamlarına sualler soruyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,26 Hürriyet Partisi Ankara İl Başkanlığı,memleket meseleleri üzerinde ilim adamlarının ve muhtelif meslek erbabının fiki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • Zelzeleden sonra kar t Baştarafı birincide lan aşıya tabi tutmuşlar ve süratle aşıya başlamışlardır.Vilâyetçe her türlü ihtiyaca karşı ilâç ve aşı stoku yapılmıştır.Sarsıntılardan evleri hasara uğraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • italya Reisicumhuru Amerika'ya gidiyor [ASSOCIATED PRESSJ ROMA,26 İtalya Cumhurbagkanı Giovanni Gronchi ile Hariciye Vekili Geatano Martino,bu gece,Amerikaya müteveccihen Roma'dan ayrılmışlardır.Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • YILVIZLAZ PAZj.iYO(PUYÜSYU VARLAK 8İZ AV ı/AJ?prhurîyc ı»njwimim ı 'i11¦ iWjirıwCi\İÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • Okuma yazma bilmeyen dert köyün dileği [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!İZMİR,26 Kemalpaşa ilçesine bağlı Kadriye,Kamberler,Yeni K-ırudere ve Beşpmar köyü halkı,yüksek makamlara müracaat ederek,80 sene evvel Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • Memleketin sağlık plânı hazırlandı Tatbikat için 8266 hekim,734 dişçi,400 eczacı,4717 hemşire 2311 ebe ve 4712 sıhhat memuruna ihtiyaç var [ANKARA AJANSİ I ANKARA,26 Hazırlanmakta olan 10 yıllık sağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • ingiltere'nin baş celladı istifa etti [ANADOLU AJANSI] LONDRA,26 İngiltere'de ölüm cezasının kaldırılmasına dair gerekli kanunun Avam Kamarasında tasvip edilmesini beklemiyen İngiltere'nin baş cellâdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • Bir tren kazasında 32 kişi öldü 40 kişi yaralı [ANADOLU AJANSI] BERLİN,26 Leipzig-Dresden sürat katarının bir marşandizle çarpışması neticesinde 32 kişinin ölümü ve 40 kişinin de yaralanması ile netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • iddia üzerine 20 tabak yemek yedi Evvelki gece Yeniköy'de bir lokantada arkadaşiyle iddiaya tutuşan Ahmet S.adında bir genç,20 tabak yemek yiyerek 50 lira kazanmıştır.19 yaşındaki Ahmet bir saat içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • Fas'lı milliyetçiler desteğimizi istiyor Birleşmiş Milletlerde istiklâl dâvalarının desteklenmesini isteyecek bir heyet Türkiye'ye geliyor [TÜRK HABERLER AJANSI] TANCA,26 Milliyetçi liderlerden Mehdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • Peru9 da isyan dün hastırıldt Âsi kuvvetleri idare eden general hükümet kuvvetlerine teslim oldu.Hayat normale döndü [ANADOLU AJANSİ] LİMA,26 Dün akşam Peru millî radyosunda okunan resmî bir tebliğe g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1956
  • BİR YAPRAK i Tenkidde Görüş Farkı GAZETECİLİK Mektebinden bir müstakbel meslekdaş bana bir mektup gönderdi.Benim Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmında temsil edilmekte olan «Rüya Gibi» adlı piyes hakkında E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.02.1956
  • C-ARıTV,BEN BGLT'A ACl TEHİR ETMEĞİ TEKÜF TTİ,XV rA AT O BİR TÜRLÜ RAZi OLVAOI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1956
  • WAİTDÎSNa ONA YARDIM' EDELİM ÖABA!T DURAMIYACAK ĞEÜVOZUtt,BONCUK!GELİyOfcUAA r ĞORDUM MU ANNE i BU DA oyusı MU SANtfi?BABAfA DA ÇOCUK OLDU-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1956
  • I 5IZE 8ıR *AA 3uZ i KESEYİM PİLOTUNUZU t OA TAKDiM EDEYİM lEY HAZARD 3İR.DAKİKA 3u?A A GEDR MİSİNİZ sı»-"Mfifc MR.HAZARD,UÇAK 3İR 5E~ERE HAZİR O İKİ SAATE.KADAR ET EDECEĞİZ.SİZE A\ANS OLARAK KOO DOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1956
  • BEN ARABADAYDIM X MASKELİ HAYDUTLAR.BİZİ DURDUTTULAR.SİLÂH SESLERİ DUYULDU ATLAR BAŞIBOŞ OŞvASA BAŞLADI CISCO VE PANÇO OLMASAYDI,BEN ÇOK-TAN ÖtAMjŞTÜAA.İÇERİ GİRİN KIZIM.BİRAZ İSTİRAHAT EDİN.SİZE ÇAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1956
  • ALLAHLIKALİBEY w Bü GECE MI lUYpRSUNUZ DuB.BAKA-LIM,HALİME'YE BİRAZ İLTİ-FAT EDEYİ AA NE TESADÜF L BEN DE Bu ANDA SENİ DÜŞÜNÜYOR-DUM SEVGİLİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1956
  • SOLDAN SAĞA:1 Armağan Favori.2 Bir İslârh büyüğü İlgi.3 Çok kullanılan bir köpek adı.4 Yüz kuruş;Bir rabıt eki.5 Zehir Balığı ile meşhur ay.6 M'niK fransızcası veya bir emir Sirano yazarının Yavru Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1956
  • OĞLAK BURCU n I 22 Aralık 20 Ocak] iş ¦jfm 4/hayatınız:Canınızı s -J kan uıak bir hâdise,riis hayatınız:Avunmaya bakın.Sağlınınız:Kapalı kalıyorsunuz.KOVA BURCU T21 Ocak 19 Şubat] U hayatınız:Görüşünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:R E F 1' CEVAD ULUNAY Tefrika No.156 Onun lâfını etmeyin,yüzyüze gelsem boğazına sarılacağım.Neden?Ah beyim.Neden olduğunu artık sorma.Hem efendim,biz buraya beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1956
  • Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.153 Oğlunu Pâdişâhımıza göndermiştir ki,Pâdişâhı mızı kemend-i zülfüne ala ve babasmın istiklâl sevdasını bu taraftan dahi sağlaya.Amma ben siz devlet direği Sultanım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1956
  • KAATİLİ BULDUM 1 TEFRİKA No.30 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Genç kız yüzüme deli gilii baktı.«Dâva bitti,bil-E mlyor musunuz?Bitti diyorum,bitti.Elini sıkı sıkı j=tuttum.Ümidimi ona da aşılamak istiyordum.«B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE İyi!dedi,şimdi motor sizi karşıya geçirecek ve «ve,ablanızın yanına götürecek.Onun da Neriman hanım olduğunu biliyorsunuz,iki gün,gazetecilerin gevezeliklerini,savcının ve polisin suall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1956
  • Bu ne hal YİNE bir kaza.Şoförün,yarış çılgınlığına dayanamayan otobii» ttç takla atmış.Üç kurban vermiş.Daha da vermekte.Durakta idim,cankurtaran rüzgâr gibi geçti.«Kan!Kanları akıyor!diye bir telâş e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.02.1956
  • 17 ŞUBAT 1956 8 Kalem Muhtelif Kereste Alınacaktır Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesinden 1 Muhtelif cins evsaf ve Eb'atta cem'an 9 kalem kereste alınacaktır.Bu malzemeye ait liste alım uzmanlığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan