Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.02.1956
  • Fecî bir otomobil kazası oldu Dün Sultanahmet'te,bir otomobil kazasında üç kişi ağır,bir kişi de hafif surette yaralanmıştır.Hâdiseye,temizlenmekte olan 10011 plâkalı otomobilin aniden hareketi sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1956
  • 79 luk bir ihtiyar sağır ve dilsiz bir çobanı öldürdü Kaatil Arnavut aşçı,cinayeti işledikten sonra kaçtı.Fakat arkadaşını öldürdüğünü bilmiyordu [İBRAHİM ÖRS] 79 yaşındaki bir Arnavut,10 senelik arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1956
  • ŞARLO'NUN PARTNERİ [T.H.A.Charlie Chaplin,yeni çevireceği «New York Kralı» adlı filmin bas rolünü bir İtalyan prensi ile evli bulunan İngiliz yıldızı Dawn Adams'a vermiştir.Dawn'a «Sahne Işıkları» fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1956
  • edişle izahat verdi Hariciye Vekili "Yunanistana bu mevzuda söz düşmez,dedi.Bayur,Kıbrıs'ın ikiye bölünmesini teklif etli [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 25 Meclis bu gün sabahtan gece yarışma kadar Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1956
  • Makarios'a nota verildi [TÜRK HABERLER AJANSI] LEFKOŞE 25 Kıbrıs Genel Valisi Sir John Harding ile Başpiskopos Makarios arasında bir müddettenberi devam eden mülakat ve temaslarm arkası kesilme mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1956
  • Genelevde ölen yaşlı çapkın Elia adında 76 yaşında bir şahıs,evvelki gece genelevde kalp sektesinden ölmüştür.Taksimde Büyük Ziba'da oturan Elia,Abanoz sokağındaki 19 numaralı geneleve girmiş ve orada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1956
  • RÜÇHAN ÜNVERİ KAKAL VE QPA KADAR YÜK ±5,nimeti Fn^ni •r«anlat iç'n böylr h'r frayıt yoVtnr.Bu delikanlıya or'nsı 'ular bujini oian bu ambalaj Madiğini,iluuual i$ie bu ünden jükleıni&Ieı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1956
  • VALİNİN BELEDİYE REİSLİĞİNDE KALMASI IYI KARŞILANDI GAZETELERDEN)%i M i JİJL-LL-IMMlIlI I kerim ile asli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1956
  • X^oqW« hu-Yerinde bir alkış ADLİYE Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ü Meclisteki muhalefet alkışladı.Çünkü hazret her fikrin muhterem olduğunu söyledi ve muhalif meb'uslann tenkidlerinl not etti.Biz de bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1956
  • KADIKÖY'DE büyük kavga Kereste hırsızlığı yüzünden 100 çingene ile 20 işçi kavga etti 3 kişi ağırca yaralandı TERTUĞRUL ÜNAL] Dün Kadıköyünde Koşuyolunda 100 e yakın Çingene ile 20 den fazla E.T.T.işç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1956
  • Gülek,zihniyet değişikliği istiyor Fatih,Fevzipaşa Ocağının açılışında konuşan Genel Sekreter 1956 bütçesine denk denemez diyor C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,Fatihte Fevzipaşa ocağının açılışında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1956
  • Vadeli tasarruf hesaplarında her ay bir ikramiye çekilişi» her çekilişte 20 talihliye aylık gelir.DEMIRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1956
  • [İLHAN DEMİRELJ AV ET A Pil IYHD Kirecburıuı'nda bir toprak kayması olmuş ve Boğaz yolu vasıtalara kapanmıştı,tkl İlin A I EL I Atf ILI I Un aya yakm bir zamandan beri devam eden çalışmalar nihayet ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1956
  • DÖRT SAHTE İSİM TAŞIYAN NURİ ÖZTÜRK 12 Yaşında hırsız çocuk 15 gün içinde 245 çocuk yakalandı Resmî kayıtlara göre,son 15 gün içinde,yaşları 7 ile 12 arasında değişen 245 çocuk,hırsızlık suçundan adli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1956
  • HARİCİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİNİN MÜZAKERESİ SIRASINDA Çelikbaş,Amerika'dan kredi alamayışımızı Fafin Rüşlü'ye yükledi.Menderes/Bizi yardımdan mahrum etmek için her şey yapılıyor,dedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1956
  • W.Wi:'7.ılışm z:w m İmi'-¦i i':JAPONYA'DAN MALZEME ALIYORUZ [RUÇHAN UNVER] Şehrimizde bulunan Japon Sanayi Heyeti,dün Ticaret Odasında ithalâtçılarla görüşmüştür.Heyet Başkanı Mr.Yama Moko konuşan)Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • Sokakla bir çocuk cesedi bulundu Evvelki akşam Çifte Saraylar caddesinde,torba içinde yeni doğmuş bir çocuk ceseti bulunmuştur.Ölüm sebebinin tesbiti için morga kaldırılan gocuğun annesi zabıtaca aran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • Vergi kaçakçılığı yapan tacirler Son hafta içinde,yeniden 17 tacir vergi kaçakçılığı yapmak ve hileli defter tutmak suçlarından dolayı adliyeye verilmişlerdir.Maznunların duruşmasına önümüzdeki günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • Diyanet İşleri Reisliğinin mektubu 18 şubat tarihli sayımızda çıkan bir yazıda alâka çekici bir iddia bulunmaktaydı.Bu iddiaya göre,Diyanet İşleri Reisliğinin neşrettiği takvimde bazı hatalar yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • Balık fiatları düşmüyor Dün balıkhaneye 7 ton balık gelmiştir.Fiatlar çok yüksektir.Barbunya balığının toptan kilosu 20 32 lira,tekir 4-12 lira,kefal 2-6 lira,levrek 10 15 lira,mercan 4-10 lira,İstako
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • Üniversitede aslî kayıtlara başlandı Şubat devresinde İstanbul Üniversitesine kabul edilen namzet talebelerin aslî kayıtlarına başlanmıştır.Kayıtlar,bu ay sonuna kadar devam edecektir.Diğer taraftan,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • k-*r-k-k f k k tr *r HAFTANIN İ FİLMLERİ AVA GAKDNER Çıplak Ayaklı Kovtes'te GECE GÜZELLERİ «Les Belles De Nuh» Rejisörlüğünü ve senaristliğini Rene Clair'in yapmış olduğu hır Fransız italyan mııstere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • SIZIN OLABİLİR Bankamızda Hesabınızı Açtırmakta Gecikmeyiniz İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • Bir genç kız,intihara teşebbüs etti Bir gençle olan alâkasının anne ve babasının kulağına gideceğinden korkan Sevim adında 17 yaşında bir kız intihara teşebbüs etmiştir.Sevgilisi ile konuşurken komşul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • Parmak izi hakkında çıkarılan yalan haber Şehrimizde,bütün vatandaşların parmak izlerinin alınacağı yolundaki haberler,Valilikçe dün resmen yalanlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • Koska yolundaki binaların istimlâkine başlanıyor Beyazıt meydanı bir an evvel tanzim edilerek buradaki trafik güçlüğü giderilecek Beyazıt Meydanının tanzimi için,Vali dün alâkalılara emir vermiştir.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • Bir kuyumcunun 25 bin lirası dolandırılmış Dün duruşmaları yapılan iki gemici bir iftira karşısında bulunduklarını söylediler Denizcilik Bankasının yurt dışına sefer yapan vapurlarından birinde çalışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • Taksi içinde esrar içenler Muharrem Gülkokan,Orhan Yavuz ve Rıfat Yanık adındaki kimseler,şoför Nuri Eryılmaz'ın idaresindeki 12499 plâkalı takside esrar içerken suçüstü yakalanmışlardır.Taksi,evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • Basın Yayın Umum Müdürü Paris'e gitti Basın Yayın ve Turizm Umum' Müdürü Dr.Muammer Baykan Mart aymm ilk haftasında Pariste toplanacak olan milletlerarası resmî turizm teşekkülleri kongresi çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • r SİNEMALAR 1 J BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)«Hayat Melodisi» Marta Tören Renkli.MELEK Tel:44 08 68)«Kaderin Pençesinda» Robert Mitchumm Renkli.ATLAS Tel:44 08 35)«Şeytanın Bahçeleri» Gary Cooper Susar Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • Yakacsk'ta devrilen otobüsün şoförü tevkif edildi Kartal Müddeiumumiliği,Pendikle Yakacık arasında vuku bulan ve üç kişinin ölümü ile sona eren otobüs kazasının tahkikatına dün de devam etmiş,yaralıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • Limanımızdan dün yapılan ihracat Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 374,549 lira değerinde koyun derisi,keçi kılı,manganez,iç fındık,acı çekirdek içi,tiftik,lületaşından mamul pipo ve ağızlık,taze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • İsim benzerliği Aksaray'da Millet caddesinde 95 numarada fotoğrafçılık yapan Cemil Serin,22 şubat tarihli gazetemizde çıkan «üç kişi bir olup Kâzımı yaralamışlar» başlıklı yazıda adı geçen Cemil Serin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • ¦j,Abdiilkadir Bey BÂBIÂLİ'de,Vilâyetin kapısını geçip de köşeyi döndükten sonra,geceleri karanlık bir bölge vardır.Evvelki akşam,ora-E da,sağ kaldırımdan iniyordum.Boş bir taksiyi E durdurdum.Teşviki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • ıı.H I.11 I I I,SİÎMERBAM'ın 1956 YILI İKRAMİYELERİNİN İKİNCİ ÇEKİLİŞİ İÇİN m 10 Mart 1956 Nihayetine Kadar 150 liralık bir hesap açtırırsanız İstanbul'da Göztepe'de Konforlu Apartman Dairesini I ve „
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • Sürümden Kazanç lira kârla ayakkabı satışı,Kadın iskarpinleri 18 20 22 lira,Erkek kunduraları 26 28 30 liraya çift kat köseleli ve dikişli Kapri Kunduraları)Galatasaray,İngiliz Sarayı karşısı KAPRİ)Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • KISA HABERLE* TÜRKİYE izciler Birliği istanbul Şubesi,bir Deniz İzci Oymağı teşkili için faaliyete geçmiştir.GÜZEL San'atlar Akademisinin an'anevî yıllık balosu,7 mart çarşamba günü sehrimizdeki bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • CORRESPONDENCE İNSTİTUTE Metoduyla siz de Türkiyenin her yerinde okuyarak,yazarak,işiterek,konuşarak İNGİLİZCE ÖĞRENİNİZ Tafsilât için ücretsiz broşürümüzü,P.K.135 Aksaray İS-TANBUL adresinden isteyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Pazar sabahı için müzik 9.00 Türküler 9.15 Haberler 9.30 Saz eserleri 9.45 Akordeonla melodiler 10.00 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.30 Melodi kervanı.Takdim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • TIIT BANK EV ve PARA İKRAMİYELERİ Yüz liralık hesap açarak çekilişlere iştirak edebilirsiniz.Her yüz liraya bir kura numarası vadeli hesaplara BEDAVA SİGORTA I v_J Ayrıca bütün çekilişlere iştirak hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • Fazla içkiden ölmüş Kadıköyde Halidağa mahallesinde oturan 50 yaşında Mehmet Ozsaraç,evvelki gece Tepebaşında bir gazinoda arkadaşlariyle birlikte içki içerken birden bire fenalaşmış ve kaldırıldığı İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1956
  • Anadolufeneri sahilinde bir iskelet bulundu Anadolufeneri sahilinde,dün sabah,iki bacak ve bir kol kemiğinden ibaret bir insan iskeleti bulunmuştur.İskeletin deniz kazasına kurban giden bir şahsa ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.02.1956
  • UtLUlLtK,liOKUULtK,tülİILtK [RÜÇHAN ÜNVERİ «Britannic» isimli,27.000 tonluk ingiliz gemisi dün saat 9.00 da şehrimize 492 turist getirmiştir.Yolcu Salonu'nda bir Danışma Bürosu ve kendileri için basıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1956
  • Teihişçilerin elinde esir bulunan isanlısını kurtarmak için akarios'a telefon etti!18 yaşındaki Shirley dedi:"Ne ol söyleyin kendisini ço Kıbrısta tethişçilerin e-Jinde esir bulunan onbaşı Gordon Hill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1956
  • BANA SOR Ce-tnie C£tAi£" Ce**t Benzetilen adam Nedim G.Ankara)bir genç okuyucumuz.Çok kimsenin başından geçen bir şeyin pek hatalısını yaşamış ama epey de mühimsemiş:«Arkasından gördüğüm adamı,hemşeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1956
  • infizam.10.000 beygir gücünde 4 dev motorlu dünyanın en modern Dougla» DC-6B uçakları.intizam ve dakikliği şiar edinmiş tecrübeli SAS mürettebatı,ŞAS'ın"daima zamanında kalkıp zamanında varan,havayolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1956
  • M -ROHAM ÇIZEN RESSAM DAHA SONRA OLANLARI ÇİZMEK İSTESEYDİ,UMUAAl.7 OÂ8A *OXiU4VRv€ MÜSTEHCEN NEŞRİYAT' **f*UŞ OLURDU OMUM IÇN H/lŞARDA YILDIZLAR.PARLIK RDL(GÜZEL BİR MEHTAP VARDI BİRBİRLERİNİ ÇOK.SEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1956
  • ıji!m BOĞAZİÇİNDEKİ APARTMAN Bu.Rumeli Hisarı ile Emirgân arasında.Balta Limanı Koruluğu ihisakında,Boğaz sahiline 200 metre mesafede,6 daireli,tam konforlu muhteşem bir Apartmandır.1956 yılında İŞTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1956
  • r v,11111¦ l¦ 111¦ 1111¦ ı¦ ı¦ 11¦ ı¦ 11¦ ı¦ ı¦ 11¦ 111• 1111¦.TAKVİMDEN BİR YAPRAK m9^ i r* I Haşmetlû Barbunya Hazretleri BARBUNYANIN kilosunun 30 liraya satıldığını gördüğüm zaman hiç şaşmadım.Usku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1956
  • Dahiliye politika Vekili,büiçe konuşmasında,hiç bir valinin yapmasına müsaade edilmediğini bildirdi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,25 Büyük Millet Meclisi bu sabahtan itibaren 187 mebusun iştirakiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1956
  • [T.H.A.I AVUSTRALYADA BİR TÜRK AİLESİ So,adında genç oir Türk mühendisi Avustralyada baraj inşaatında çalışmak üzere ailesile birlikte Sidney'e gitmiştir.Solu'nun Yıldırım ve Can adında 4 ve 2 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1956
  • Köprülü Kıbrıs mevzuunda Mecliste izahat verdi t Baştarajı birincide «Yunanistan ile münasebetlerimiz iyi görünmüyor.Nasıl düzeleceğini hükümetin beyanlarından çıkaramıyoruz.Kıbrıs meselesi,milletleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1956
  • Kredi meselesi Mecliste gürültülere sebep oldu t Buştaraiı birincide ği:«Ticaret Vekili olmadığı zaman buğdaylar daha kolay satılır» şeklindeki sözüne de «Fatin beyin hakkı var.Hakikaten bazı ahvalde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1956
  • 79 luk bir ihtiyar sağır bir çobanı öldürdü t Baştaraiı birincide arkadaşına,«Şu moruğa bak,silâh ne de yakışıyor» mânasına gelen jestlerle takıldı.Bu şakaya fena halde sinirlenen ihtiyar «Ben harp gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.02.1956
  • ti OĞLAK BURCU Aralık 20 Ocak] Tatil gününüz:Düşünce ve nız daha iyiye gidecek.HİS hayatınız:Ailenizde bir sinirli ha-Sağl iğiniz:fena değil.KOVA BURCU |2I Ocak I!Şubat] Tâ-I l gününüz:İstidat ve etin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1956
  • rtLİK Bıfc TATLI SOZ.B;R.DE ÖPÜCÜK.ğ ONDAN SONRA ^HAÜME' DEM ¦PCKER İÇİM ras KOPARlRl,îAfuJL ş SUP ^S oh GÜLÜM ah/OİkenİİaTj a,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1956
  • 1 2 3 A 5 6 7 8 9 1 2 3 A 5 6 [8 7 8 9 1 SOLDAN SAĞA:1 Hukukî anlaşma Resim çekenin rumzu.2 Tahkikat ve muayenenin neticesini bildiren yazı Rüzgâr.3 Asrın silâhı Pilin bir kutbu.4 Peygamberimizin ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1956
  • ciscö mm X Y f MERHABA EPEN.¦STE GELDİK SENORiTA-IK.AENİZE VAKDiAA EDEyıM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1956
  • BONCUK n7 vAW,BEBECİK 1 i NiEREOE'.CUKUKA DÜŞECEK ou-ouRAMivoeuM.Ly i/f*g o."u ~81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1956
  • SAMA AÇ DErA SÖVlEDİ.'A,SAM^yONUN YÜZÜNE VURMA.j BAŞIMIZI YİNE DERDE SOKA-^ttQ f/ ABAHAT BENDE SPİDER.BEN SAĞ TARAFA GEÇTİM «ERHABA SEvGuİM OEvAMI VAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE Yazan:SERVER BEDİ Tefrika No.71 Cingöz derin bir nefes alarak:Oh.dedi,üç gün tatil yapacağız demek.Üç gün keman çalacağım,üç gün Jaleciğimle başbaşa oturacağım,üç gün Melihten getirdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.152 Ah!Ol güzelin gözleri bir yıkıcı tatar Bulduğunu lalar.Ha durmar eder gönlüm evin göz göre yağma Her cağ işi kavga.Canıyla sevühdür seni,sen sevgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1956
  • [9 t&l İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.155 Ishak Beyin karşısında soyundum.Büyük endam aynasında kendimi doya doya seyrettikten sonra hamam dâiresine girdim.Soğuk suya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1956
  • TEFRİKA No.9 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:5 Gazeteci Faruk,mühim bir dâvanın röportajım yapar.Hemşire Semra uğruna karısı Nilüferi öldürmekle suçlan dır ıhın Doktor Münir,masumiyetini iddia ederse de bütün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1956
  • i Aşk,çorba,tavuk eti;KARNIM acıkmıştı.Berbat şey şu açlık.Ne iş güç,ne dert,ne sevinç dinler.İlim,günün birinde,boğaz kavgasını,şu kör dövüşünü bir hapla,bir kaşık su ile.ne bileyim işte ucuzca halle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.02.1956
  • MUJJA&ANK UtOlUSABABIDCV PLÂNINA AİÎ İJTANBÜL APABTMANUPJNOAN.BIOI ıMTffH* MU IiABÂW K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • Sis âe Nevi» Âvpar'tn tavsiyesine uyunuz.Kremli Puro Tuvalet Sabuna kullanarak daha GENÇ ve ÇVZEL olunuzayrı meziyet 5 ayrı meziyeti olan sabun Kremi» Puro Sabunudur.O PURO cildin gıdasıdır Q PURO ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • 2 Bahçeli Ev 50000lira UM İKRAMİYELER 9$ 6 300000 İKBfMV* tlRAUK PARA DOCUBANK Her 100 liraya bir kur'a numarası Çekiliş 31 Mart Cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesinden Sosyetemiz ortaklarının 1955 yılı Hey'etî Umumiye toplantısı 30.3.956 cuma günü saat 15 de yapılacağından Ticaret Kanunu ile esas mukavelemiz hükümleri gereğinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • S a t ı b ı Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yası İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ yer:MİT.LİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • HİCRÎ PAZAR RUMÎ 1375 26 1371 Recep ŞUBAT gubat 14 1956 13 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 6.41 12 46 Öğle 1227 6.32 İkindi 15.31 35 Akşam 17.55 12.00 Yatsı 19.25 1.31 'imsak 5.02 11.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • Rakipsiz San'atkâr ZEKİ MUREN Bebek Gazinosu ve HAKKI DERMAN her akşam muazzam programa ilâveten,her Pazar tekmil programla içkisiz aile matinesi mhm Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • GAZİNOSUNDA ı Muazzam programa ilâveten Müthiş Komikler BALARILARI'm Her Akşam Yalnız Gazinomuzda Dinleyebilirsiniz.Her Pazar İçkisiz aile matinesi Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • BATAK MEMUR ARANIYOR Büro ve daktilo işlerinde istihdam edilmek üzere bayan memura ihtiyaç vardır.Taliplerin tercümei hallerini gösteren vesaikle birlikte Taşlıtarla Uluyol 104 numaralı:Bereç Sanayi T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • MODEL ARANIYOR-Belçikalı bir mütehassıs tarafından dünyaca tanınmış «Oreal» mamulleri ile yapılacak boya ve permanant tatbikatı için model aranmaktadır.İlgililerin Çemberlitaş,Peykâne sokakda Raylan L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • En kuvvetli mevzuu,en büyük artistler,senenin en güzel filminde toplandılar KIZIMLA BERABER AĞLADIK Muzaffer TEMA Lâle ORALOĞLU Turan Seyfioğlu PEK YAKINDA İKİ SİNEMADA BİRDEN Prodüksiyon:ERMAN KARDEŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • BAHAR MÜJDESİ ae tef Sayın bayanlar ilkbahar ve yaz mevsimlerinin giyimi O» sizleri düşündürmesin iS.YENİ LÂLE'Yİ s Bir ziyaretiniz kâfidir.O 9**4 Taksitle peşin arasında fark gözetmeyen yegâne müesse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden YEŞİL SABUN ALINACAK TEKLİF İSTEME İLÂNI Diyarbakır Şayak Fabrikamızın ihtiyacı için 50 ton yeşil sabun alınacaktır.Bu işe iştirak edebilmek üzere şartnamesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • Tamamen dramatik bir film ÖKSÜZLER İnsafsız kadın avcıları.Genç kızları çalıp dilenmeye mecbur eden bir cadı.Kadın parası ile geçinen ahlâksız bir delikanlı ve bunların arasında iffet ve namuslarını m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • MÜTEHASSIS Kahve Kavurucusu alınacak.Müracaat:Migros Türk Ticaret A.Ş.Yemiş Keresteciler Cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • YENİ NELEK'ie 28 Şubat SALI akşamı Büyük artist filminin büyük artisti DANY KAYE ve BİNG CROSBY VERA ALLEN ROSEMARY CLOONEY tarafından şahane bir surette yaratılan EĞLENCELER OTELİ Renkli Whits Chrism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • BEBEK GAZİNOSUNDA OKUYUCU BAYANLAR ESMA ENGİN SEMA İÇLİ ÂFET SEVİLAY YILDIZ ERDEM Her Pazar içkisiz aile matinesi-Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • Pazartesi akşamından itibaren Sinemasında METRO GOLDWYN şirketinin en büyük beş artistinin iştirâkile yarattığı eğlence,neş'e ve müzik harikası YENİ İLAHLAR «ATHENA» RENKLİ PANORAMİK Artistleri JANE P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • Ehil Şoför Aranıyor Mazotlu kamyonlarımız için bilgili,çalışkan şoförlere ihtiyaç vardır.İsteklilerin Pendik Kurt Kiremit Fabrikasına müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • Salı akşamından itibaren TEğer hayalınızda gülmediğiniz kadar jgülmek isterseniz ve şayet dar fikirli değilseniz,işte ara* y,dığınızı buldunuz demektir I VVilliam HOLDEN Dawn ADDAMS Maggie »Vtc NAMARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • KONGRE Fethiye Gençlik Spor Kulübü Başkanlığından 4 mart 1956 pazar günü saat 10.30 da Fâtih Fethiye Caddesi No.26 daki Kulüp Lokalinde yapılacak fevkalâde Umumi Heyet toplantısına kulüp üyelerinin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.02.1956
  • Kitapçılara ve gazete bayilerine-1956 yılı Saatli Duvar Takvimleri)yeniden basılıyor.Para kazanmak isteyenler siparişlerini hemen bildirsinler.Ve mahsuben havale çıkarsınlar.Adres Türk Neşriyat Yurdu)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.02.1956
  • İteMfttM [İLHAN DEMIREL] ıî î Beşiktaş hücum hattııan dağınık oynaması netice almalarına mani oluyordu.Nusret bunu anlamış olacak ki «10» cu dakikada ileriye fırladı ve Ercanın soldan yaptığı ortaya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1956
  • Profesyonel puan Takımlar O Beşiktaş 10 Galatasaray 9 Fenerbahçe 9 Beykoz 9 Adalet n Istanbulspor 9 Vefa 9 Emniyet 10 Kasımpaşa 9 Beyoğluspor 9 in ligin son durumu G B M A Y P 7 2 1 27 15 16 7 1 1 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1956
  • Güreş Kupası Mit hat posa d a yapı I a c a k W Dünya güreş şampiyonası için çok geniş bir organizasyon hazırlanıyor Amsterdamda yapılan Dün-tır,acaba bu işi üzerlerine alanlar ya Güreş Federasyonları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1956
  • Sugünkü başfcot maçları Birinci küme basketbol liginin ikinci devresine bugün Spor ve Sergi Sarayında yap'.cak m-nlarla başlanacaktır.s3İ:nn programı şöyledir:16.00 Fenerbahçe T.Üniversite jp"' ı-Vi:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1956
  • Amatör küme lig maçları Şehrimizdeki amatör küme lig maçlarına dün muhtelif stad ve sahalarda yapılan karşılaşmalarla devam edilmiştir.ŞEREF STADI Anadolu:1 Alemdar:0,Ondörtmayıs:1 Paşabahçe:1.FENERBA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1956
  • j» Dün Mitlıatpaşa stadında oynanan Beşiktaş Emniyet î maçında 9731 seyirci stad gi-i şeşine 21771,75 kr.ödemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1956
  • Türkiye Almanya amatör millî maçı Fransız L'Equipe gazetesinin bildirdiğine göre,Türkiye Batı Almanya amatör millî futbol maçı,8 nisanda istanbul'da Mithatpaşa Stadında yapılacaktır.Gençlerden müteşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1956
  • Denizli İstanbul'u 5-3 yendi Dün gece İstanbul Denizli güreş takımları arasındaki müsabakalar çok heyecanlı ve çetin geçmiş,neticede Denizli takımı 5—3 galip gelmiştir.Teknik neticeler:I 52 kilo:Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1956
  • VEFA bugün B.Sporla oynuyor Mahallî maçların helecanı yeniden başladı.Haftanın mühim karşılaşmalarından birini bugün,Mithatpaşa stadında Vefa ile Beyoğiuspor yapacaklardır.Her iki ta-kim da bu maça bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1956
  • Oyuncularımızın burnu büyümüştü Budapeşte'de çıkmakta olan «Nepsport» gazetesinde Tiirkiyeye Macarların mağlûp olmalarının tepkileri devam etmekte ve bu hususta yazılar çıkmaktadır.Bu yazıların birind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1956
  • Vali" Stada Gökay,Galatasaray ve zaman içersinde fa Namık SEVİK GÜNLERDEN bir gün,İstanbul' un sempatik Valisi Gökay,bir gazetenin spor muharririni yanına çağırarak «Lânga'da» 100 bin kişilik bir stad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1956
  • Dün akşam yapılan Galatasaray Modaspor basketbol maçından bir an Modaspor Galatasaray' ı 42-40 mağlûp eiii Dün geceki galibiyetten sonra Modaspor,basketbol liginin ilk devresini ikinci olarak bitirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor