Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • 3 sabık Vekil hakkında tahkikat İFA ve Deka lâstikleri meselesinde bâzı suiistimallerin olduğu iddia ediliyor.Uç eski Vekil hakkındaki komisyon tahkikatına dün de devam edilmiş ve bâzı şahıslar dinlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • Hayatı hakikiye sahnelerinden CZAHANEYE iki kişi gir-E di.Biri genç ve zarif bir kadın.Lüks markalı bir dudak boyası istedi.Buldu,aldı.Öteki yaslı ve telâşlı bir kadın.Hastasını ölümden kurtarmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • irinde 32 yolcu bulunduğu halde önündeki otobüsü geemek için 120 kilometreyle giden otobüs Yukacının TASLIBEYGİR mevkiinde üç takla atmış üstte)ve bu fecî kaza neticesinde üç kurban verdikten sonra bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • RAYDAN ÇIKAN TREN IRUÇHAN UNVERI Dün Haydarpaşa hattında vuku bulan bir tren kazası ucuz atlatılmıştır.Saat 9 sıralarında Pcndikten Haydarpaşa'ya gelen banliyö treninin bir vagonu,Söğütlüceşme köprüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • DÂD PAKTININ RİNCİ YILDÖNÜMÜ Başvekil Menderes ve Hariciye Vekili Köprülü birer mesaj verdiler.İngiliz Hariciye Vekili,İngiltere'nin âzâ devletlere yardım vaadini açıkladı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • Bir uçak düştü 21 kişi öldü [ASSOCIATED PRESS1 ŞAM,24 Suriye havayollarına ait bir yolcu uçağı Haleb'in 25 kmgüneyinde havada infilâk ederek parçalanmıştır.Uçaktaki 17 kişi ile 4 mürettebat ölmüştür.U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • w»my)amilinin ı« «hiiiiimiii ¦ıir-ıı-HKıı.im ı,m mnı.ı ıiııWllliSilıliİ»ftiııı m«w,ııı ıi ii:iınln»»:ı,A.f.BALTIK DENİZİNDE Şi(delli neticesinde Baltık denizinin bir S-im.vj donmuştur.Alman-ada deni-y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • Sessiz boykot [ASSOCIATED PRESS] Montgomery 24 Şiddetli bir sabah yağmuruna rağmen binlerce zenci bugün ırk farkı gözetilmesine karşı pasif mukavemet ifade eden sessiz bir nümayiş yapmışlardır.Binlerc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • Bir çocuk bir mahalleyi yaktı [BOSFOR] BOMBAY,24 Rojandra adında dokuz yaşlarında bir çocuk,sokakta eline geçirdiği bir kedinin kuyruğuna bir gazeteyi bağladıktan sonra kâğıdı ateşlemiştir.Yanan gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • AMERİKANIN YENİ SEFİRİ ÇARŞAMBA GÜNÜ GELECEK Amerikanın Ankaraya tâyin edilen yeni sefiri Fletcher Warren önümüzdeki çarşamba günü şehrimize gelecektir.Yeni sefirin de,sabık sefir gibi Warren adını ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • Ağır hapis cezaları Mahpuslar muvakkat ve m ü e b b e d şekilde ceza görecekler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,24 Büyük Millet Meclisince kabul edilen bir kanunla Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • meklılerede 3 maaş ı3P ikramiye verilecek Emekli meb'usların dışında,dul ve yetimler de bu kanundan faydalanacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,24 Emekli,Dul ve Yetimlerle,vatanî hizmet tertibinden ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • PRENSİN KIZKARDEŞİ Prens Rainier ile Monako'da Nisan'da evlenecek olan Grace Kelly'niıı şahane gelin elbisesinin eteğini taşımak şerefi Prenses Antoinette ile Hollyyvood yıldızı Rita Gam'a düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • Muhalefetin alkışladığı İLK VEKİL HUSUSÎ MUHABİRİMİZ NEDRET SELÇUKER'denl ANKARA,24 Adliye Vekili,bugün Mecliste:Bence her fikir muhteremdir.Hepsinin ayrı ayrı kıymeti vardır.Muhterem muhalefet hatipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • Adliye ve Milli Savunma Bütçeleri dün kabul edildi [Hususî Muhabirimiz Tevfik DOĞANTcUm)ANKARA.24 Bütçe müzakerelerinde bugün Adliye ve Millî Müdafaa bütçelerinin görüşmeleri yapılmıştır.Sabahleyin İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • TELEFOTO Reisicumhur Celâl Bayar zelzele bölgesindedir.Dün Eskişehir'e giden Celâl Bayar önce burada,müteakiben de Bozöyük'te zelzeleden zarar gören yerleri yaya olarak dolaşmış,köyleri gezmiş,felâket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1956
  • E» A j vvelkı geceki hadiseler üzerine uhalefet Meclis 3 saat boykot etti C.H.P.C.M.P ve Hürriyet Partisinin Meclise verdiği takrirlerden sonra bütçe müzakerelerine devam edildi [Hususi Muhabirimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • MEVLİD Ailemizin sevgili rüknü,OSMAN SARİCA'nın vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 26 Şubat Pazar günü ikindi namazını müteakip Kadıköy Osmanaga camiinde aziz ruhuna ithaf edilmek üzere mevlidi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • Evlerde bulunan resmî telefonlar geri alınıyor Vilâyette teşkil olunan komisyon,meccani telefonların yerini ve adedini tesbit ediyor Evlerinde meccani olarak telefon kullanan resmî zevatın tesbitine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • Ayakkabıcılar malzemeye kavuştu Ayakkabıcılar Derneğine tahsis olunan kösele,ökçe lâstiği ve çivi gibi maddelerin ihtiyaç sahibi esnafa dağıtılmasına dünden itibaren başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • istanbul esnafının yardım teşebbüsü Gerze felâketzedelerine yardım mevzuunu görüşmek üzere şehrimizdeki Esnaf Derneklerinin başkanları dün toplanmışlardır.Toplantıda,Eskişehir'deki zelzele felâketzede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • Bir açıklama Birkaç gün önce gazetemizde çıkan bir haberde G.B.ve U.K.isimli iki film yıldızının fuhuş yaparken zabıtaca suçüstü yakalandıkları bildiriliyordu.Yanlış tefsirlere yol açan bu rumuzların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • MARTTA NİŞANTAŞI ve KALAMIŞDA 2 DAİRE MAYISTA 30.000 Liralık Para İkramiyesi istanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • S ou+*U Kj&e+t Kadınlar Karamanlisi Kurlardı!GECEN Pazar sabahı,Atina sokakları gayet tenha ve sessizdi.Diğer Yunan şehirlerinde olduğu gibi,başkentte de,barlar,kahveler ve muhtelif eğlence yerleri.Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • HB—I MİMİ lll—ll.l,JHLiUI.IJUB.İSTANBUL SERBEST HEKİMLER Derneği Kongresi 26 şubat 1956 pa7ar saat 14 de Cağal-oğlu İstanbul Erkek Lisesi karşısında Tabib Odasında yapılacaktır.Üyeler ve serbest hekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)«Hayat Melodisi» Marta Tören Renkli.MELEK Tel:44 08' 68)«Kaderin Pençesinde» Robert Renkli.ATLAS Tel:44 08 35)«Şeytanın Bahçeleri» Gary Cooper Susan Hayward Renkli.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • İçinde 2500 lira bulunan bir çanta kayboldu Zabıta,bir doktorun kaybolan veya çalman 2500 lirasını aramaktadır.Hayrabolu'da tabiblik yapmakta olan Dr.Hamit Akanak,bir kaç gün kalmak üzere İstanbul'a g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • 11 KİŞİ İLE KONGRE Hazır Elbiseciler İstihlâk Kooperatifinin yıllık kongresi dün onbir üyenin iştirakiyle yapılmıştır.Üyeler,Sümerbankm kendilerine yeter miktarda seten vermediğini belirtmişlerdir.Kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • Saatçiler dernek kuruyor Şehrimizdeki saatçiler,aralarında bir dernek kurmak üzere teşebbüse geçmişlerdir.Derneğin nizamnamesi hazırlanarak ilgili makamlara verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • Bir bekçi Erenköy halkını telâşa verdi Köpek öldürmek için silâh atan fakat buna da muvaffak olamayan bekçi hakkında tahkikat açıldı Dün Erenköyde,Bostancı caddesinde ortalığı heyecana düşüren bir hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • Lâstik levziafındaki aksaklık ancak gelecek ay düzelecek Ticaret Vekâletinin Mart ve Nisan aylarında îstanbula yeni tahsisler ayırması bekleniyor Vilâyet Tevzii Bürosu lâstik tev-istenilen eb'ada uyma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • hu I Yaşayan mes'elelerden biri E N BİR sene evvel,Ankara'da,o zaman-Ç J ki Cumhurbaşkanı İnönü'nün de hazır bulunduğu bir futbol maçmda,oyuncusu lardan biri «topu kivim kıvıra üç dört kişinin E elind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • Derleme Müdürlüğünün bir kadirşinaslığı Dün Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğünün kapısına,merhum Selim Nüzhet Gerçek'in hatırasına izafeten bir levha asılmıştır.On yıl önce kaybettiğimiz Selim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • Terkos sularında koli basili yok Terkos sularında koli basili bulunduğu yolundaki haberler alâkalılarca yalanlanmıştır.Belediye Sağlık Müdürlüğüne göre,şehrimizde görülen tifo vakalarının terkos suyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • ÖLÜM Merhum Beyazıt Mutasarrıfı Nedim Beyin Kerimesi ve Handan Mümin'in annesi ve Emekli Binbaşı Arif Aksu ile Garanti Bankası Müdürlerinden Fatin Aksu'nun hemşiresi ve Kömür Tevzi ve Satış Müessesesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Salon orkestralarından karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar Zeki Müren)13.30 Saz eserleri Özel plâk)13.45 Haberler 14.00 Şarkılar.Mürşide Şener 14.20 Haftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • KIZILAY Cemiyeti Kadıköy şube-TRAFİK Müdürlüğü şehrin 13 yesinin yıllık kongresi,yarın saat 14.30 rinde tekrar ışıklı işaret feneri tesis da kaymakamlık binasında toplanacak-edecektirtır.VİLÂYET İhtik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • TEACH ME TONİGHT Did you say T ve got a lot to J learn?VVelJ,don't ttıink l'm tryiııg not to learn Since this Is Uıe perfect spot to learn ŞTeach me tonight.«'Starting with tlıe A.B.C,of İt j»Wtlte do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1956
  • İLHAN DEMİRELI ^AN'ÂT flİİNİJ Üsküdar Amerikan Kız Lisesi öğrencilerinin tertipledikleri «San'at Günü» dün okulda yapılmış ve gayet başarılı geçmiştir.Yirminci yüzyılda san'ata dair konuşmalardan,muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • Profesör Gamerith'in Türkiye hakkındaki konferansının ilânı.Konferanstaki bütün müsbet propagandaya rağmen Türk,yine hah üstünde uçan bir feslidir.Uçan halı üzerinde:î I resim çeken adam i Almanya'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • ji.îW İl fe s i BANA SOR Ce**ti£CctA*?"Ce+*t Ağzı bozulan çocuk Necmettin S.İstanbul)genç bir baba.5 yaşında bir oğlu varmış.Allah cünılesininkini bağışlasın.Bu genç babanın elerdi 4U:«O kadar Üzülüyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • Bir yangında yedi kişi öldü [ANADOLU AJANSI)LONDRA,24 Yorkshire eyaletinde Keighley'de bir mensucat fabrikasının üst katından bir kısmının yıkılması üzerine enkaz altında kalan bir oksijen lâmbası bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • Memurlarına içki içmeyi meneden Kaymakam [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 24 Kmık Kaymakamı,resmî dairelere yaptığı bir tamimle,memurların içki içmelerini sureti kat'iyede menettiğini bildirmiş,kumar oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • Amerika'da korkunç bir İren kazası oldu Frenleri tutmayan New York ekspresinin devriL mesi üzerine 5 kişi öldü 100 yolcu yaralandı [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,New York ekspresi dün akşam Baltimore yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • IT.H.A.J YAZA HAZIRLIK Londralılar evvelki gün soğuktan titrerken,Picaddily meydanındaki binaların birinde model Marianne Burıoood,1956 plaj ve tenis kıyafetlerini meraklı bir seyirci kitlesine teşhir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • ihanet eden karısının saçlarını dibinden kesti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 24 Şehrimiz sosyetesine mensup tanınmış bir iş adamı,genç karısının ihanetini,güzel sarı saçlarını dibinden kesmek suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • Bir dilenci şebekesi meydana çıkarıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 24 Zabıta,bir dilenci şebekesini meydana çıkarmıştu*.Şebeke,9 kadın ve 2 erkek ile 1 patrondan müteşekkildir.Kadınların kıyafetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • Rus Basını Malenkov'a karşı hücuma geçti Eski Başvekil ve şimdiki Elektrik Santrallan Vekili,işlerini zamanında yapmamakla itham ediliyor [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA,24 Sovyet basını bugün eski Rus Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • Güneşte müthiş bir infilâk oldu Bir milyon hidrojen bombası kuvvetindeki infilâk neticesinde dünyaya kozmik şualar hücum etti [ASSOCIATED PRESS1 LONDRA,24 Greemvich Rasathanesinden Dr.Thomas Gold'un b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • Japonlarla yapılan ticarî görüşmeler En seçkin iş adamlarından meydana gelen yirmi yedi kişilik bir ekiple Orta Doğuda iktisadî turneye çıkan Japonlarla,iki memleket arasındaki ticarî münasebetlerin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • CİCİ C CN ONUN İÇİN Bu VLIVAAMZIN Bö.VLE KÜÇÜK KAPRİSLER ÜZÜNJOEN 'IML.A.V\AS LÂZtM 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • Solcular italya'da hâdise çıkarıyor [ANADOLU AJANSI] TORİNO,24 Solcu sendikalar tarafından Torino'da tertiplenen işsiz amele nümayişleri sırasında bazı hâdiseler cereyan etmiştir.Nümayişçilerle polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • Bronşit hapları esrar haline gelmiş [HUSUSÎ MUHABİRİıMZDEN] İZMİR,24 «Eczahaneden bronşit hapı istedim.Esrar verdiler.bu cümle,bugün Ağız Ceza Mahkemesinde görülen bir dâvada,üze rinde esrar bulundurd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • KIRMIZI TAŞ Amerikan ordusunun en sür'atli güdümlü mermilerinden biri evvelki hajta ilk defa olarak tecrübe edilmiştir.Saatte 2250 km,hızla giden bu mermi'ye Kırmızı Taş» adı verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • DÜŞMAN NE ÂLEMDE?IA.P.1 Amerikan ordusunda kullanılmak üzere 29 kilo ağırlığında portatij bir televizyon kamerası imal edilmiştir.Bu makine sayesinde düşmanın ileri hatlarındaki bütün harekât,cephe ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • Gülek,eski Vekillerle bir toplantı yaptı C.H.P.Genel Sekreteri,"Seçimlerin vaktinden evvel yapılması muhtemeldir,hazırlanıyoruz,diyor C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,dün saat 15 te C.H.P.nin eski Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • Hi**mmm,v TEDHİŞÇİLERİN ELİNDE İA.P.I Gecen aralıktanberi Kıbrıs'ta kayıp bulunan ingiliz onbaşısı Gordon Hill'in tedhişçilerin elinde tesir» bulunduğu anlaşılmıştır.Tedhişçiler,LimasoVda dağıttıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK igffigSSihfr "Darülaceze» muharebesi HABERİ nekreden gazete hâdiseye «üzücü ve güldürücü* j diyor ama,ben bunu ne üzücü,ne de güldürücü buluyo-i rum.Vaka,sâdece tarihin tekerrürün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.02.1956
  • BONCUK WALTDİSNEY T VA/KERATA NE 6ÜZEL DE KAyiyOK-İNŞALLAH DÜŞMEZ.FAKAT O NE AMAM ALLAHIM L 1 o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1956
  • JOHNNY HAZARD HAZAR.D SNAP HUNTER,»İN rAvSf/E ETT;Ğl HER,ADAMI ABUL EDERİM ÖVLE ZANNEDİyoRUM l SANA DERHAL B'R İŞ VEREBİLİRİM TEŞEKKÜRLER,WR.A\ELUSO~.VERE-CEĞİNİZ HERHANGİ SİS.İŞİ HEMEN KABUL îDİyO^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1956
  • CISCO Kİ D Pûv z.HENÜZ ĞC^NMEDİ.NEDEN ARASA DAHA v BİLMEM.Bu SEFER GELMEDİ Mİ LAFE V BİR HAVÜ GEÇ KALDİ XOS£ SALINAN »OD R€EÜ fU AIZABA HİÇBİR ZAMAN ŞEHRE DONE.'MJyECEKTİR OSCO SİZ VE PANÇO ÇOK TATLI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY L-~fc-^Tbihir.f MÜTHİŞ SOĞUK.VAR.U?VELİ OE TİTRiyoR.İŞURAVA «SlREyİM DE,VELÎ VE SİCAK BlR ÇAy İÇiRTEyİlA ~jûARSON.BANA SICAK DEAM.İ BİR ÇAY VE-•AV^F' t* BANA DA ÇUKü-'lifîMl LATALI.Bl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1956
  • t1;OĞLAK BURCU 2 Aralık 20 Ocak] iş 4S nayatınız:Muntazamy'His hayatınız:Şüpheniz W yersiz.Sağlığınız:Şi-kâyetiniz olmayacak.KOVA BURCU f21 Ocak 19 Şubat] U hayatınız:Sabah,hamle zamanı değil.His haya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1956
  • SOLDAN SAĞA:12 3 4 5 67 8 9 1 Tabiî bir içecek iki kelime)2 Müzayede neticesi Eski 2 Rus devlet başkanı.3 Hayatın ana unsurla-rından biri Bir hay-4 van Bir renk.4 Adaletle hareket eden Bir çeşit temsî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1956
  • Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.154 Pederim değil,fakat amcalarımdan biri böyleydi.Gayet kibirli ve mahcup bir adam olduğu için kimseye halini söyleyememiş.Büyük babamın emriyle evlenmiş ve aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:RESAD EKREM KOÇU YANARDAĞ AĞZI GİBİ BİR CEMİYET YARASI En azdan iki yıllık mesele idi.Sultan Murad bir gün onaltmcı asır şâirlerinden Hayretî'nin divanını okurken şu gazel üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1956
  • AŞK HİKÂYESİ KAATİLİ BULDUM TEFRİKA No.8 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Gazeteci Faruk,Doktor Münir dâvasını takip eder.Hemşire Semra ile evlenmek için karısı Nilüferi öldürmekle suçlandırılan doktor,masumiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1956
  • CİNGÖZ MfeRlMTE Yazan:SERVER BEDİ Tefrika No.70 Jale şikâyetli bir sesle:Aman,aman.dedi,sen Merihtekilere özür dile.Biz bu karışık işden çıkalım.Bâzan çok zevkli oluyor ama her zaman irademiz elimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1956
  • Mavili kadın BİR mavi eşarpı söylemek istiyorum.Sanki Gerze yanıp kül olmamış gibi.Sanki Eskişehirde geceler kar,çamur ve öldürücü soğukta sabahı bulmuyornıuş gibi.Sanki ekmeğini bile ağzına bir tatsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1956
  • W5T ŞCAFİYE,BO'Ğ HARAÇYER'İ BANKADA BULDU »FAKAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.02.1956
  • Adliye ve Millî Savunma Bütçeleri dün kabul edildi t Baştarajı birincide nız iki memlekette yapılmamaktadır.Bunlardan biri Sovyet Rusya,diğeri de Türkiyedir.Çalışmalarımızla,İslâmiyetin ruhunu,ahlâkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1956
  • Muhalefetin alkışladığı ilk Vekil t Bnştarafı birincide Hüseyin Avni Göktürk,muhalefet mebuslarından «çok kıymetli bazı hatipler» diye bahsederken,DJ .sıralarından,hiç bir protesto hitabında bulunulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1956
  • Mâlliaıett Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1956
  • T HİCRÎ Cumartesi RUMİ 1375 25 1371 Recep ŞUBAT Şubat 13 1956 12 VAKİT VASATİ ezan!Güneş 6.42 12.48 Öğle 12.27 6.33 ikindi 15.30 9.36 Aksam 17.54 12.00 Yatsı 19.24 1.31 İmsak 5.03 11.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1956
  • BAYAN MEMUR ARANIYOR Büro ve daktilo işlerinde istihdam edilmek üzere bayan memura ihtiyaç vardır.Taliplerin tercümei hallerini gösteren vesaikle birlikte Taşlıtarla Uluyol 104 numaralı:Bereç Sanayi T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1956
  • VİLAYET TEVZİ BÜROSUNDAN Büromuza tnart ve nisan aylarında lâstik tahsisi yapılacağından lâstik almaları için tevzi bürosundan ilerki tarihlerde gün almış olanların ihtiyaçları verilen günden önce kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1956
  • BİLLUR KÖŞK-Restoran ve Paviyonunda Her akşam saat 20,30 dan itibaren tanınmış Avrupab 4 sesli şarkıcı ÇORA C0R0NA Klâsik Piyanist CHARLES DUMONT ve ÜMİT AKSU TRİOSU TURGUT SERTER TUNCAY TUĞ Sizleri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1956
  • Bağdat Paktının birinci yıldönümü t Baştarajı birincide lerinin aza devletlerle yakından alâkadar olduğundan bahseden Menderes mesajına şu sözlerle son vermiştir: Paktımızın,bütün aza devletlere gün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1956
  • MUHALEFET MECLİSİ 3 SAAT BOYKOT ETTİ t Baştarajı birincide okudukları şekilde Kalafat'ın bu sözleri geri almadığı,partilerini ve genel başkanlarını,vatanperverane olmayan,memleketseverlikle telif olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1956
  • MART 2 Bahçeli ev SOOOOhra 1211 İKRAMİYELER 956 300000V'krbkVi^ ^«RaliK PARA ylKRAMIYEURj 06üBANK Her 100 liraya bir kur'a numarası Çekiliş 31 Mart Cumartesi mmuBmxttosamaciıaj*tme,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1956
  • SÜMERBANK ALIN ve SATIH MÜESSESESİNDEN Teklif isteme ilânıdır.1 Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı bulunan:16,18,20,22 mm.maktamda yük kaldırma zinciri alınacaktır.2 Resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1956
  • BAHAR MÜJDESİ S5 sizleri düşündürmesin yaz mevsimlerinin giyimi Sayın bayanlar ilkbahar ve YENİ LÂLE'YİS V Bir ziyaretiniz kafidir.*S?f Taksitle peşin arasında fark gözetmeyeh yegâne müessese D)YENİ L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1956
  • ŞAH Sineması Gördüğü emsalsiz rağbete rağmen ve senelerdenberi emsali görülmeyen renkli müzikal bir şaheser olan HAYAT MELODİSİ P U C C İNİ Yalnız salı günü matinelerine kadar gösterilecektir.Son günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1956
  • Gl.Reily geliyor Amerika İktisadî yardım kolu başkanı General Reily önümüzdeki hafta memleketimize gelecektir.Generelin memleketimizde bir hafta kalacağı bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1956
  • İyi bir kahvaltı ettikten sonra.Kendimi tamamen formumda hissediyorum' Çocuklarınız sınıfta ve oyunlarda,devamlı surette,büyük insanlardan üç defa fazla miktarda,enerji sarfederler.Bu sebeple,kuvvetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.02.1956
  • Zaferimiz isveç'te bomba tesiri yaptı isveç gazeteleri Macar'ları yenmemizi hergiin karikatür ve haberlerle neşrediyorlar.Hiç bir spor haberi Macar'ları yenmemiz kadar alâka uyandırmadı Hususî muhabir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1956
  • l| S l&L.I2fl HB^5Jmf'5PC v ff pi it f» 1 il.%o*»«W!V 1SAMI ONEMLI1 İDDİALARI BÜYÜK ^"ö"7' Teknik Üniversite spor salonundu Denizli ile İstanbul serbest güreş takımları karşılaşacaktır.Bu müsabakalard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1956
  • G.Saray ve F.Bahçe bu haftayı boş geçirecekler Lig maçlarının yeniden başlaması üzerine haftayı boş geçirmek istemeyen Galatasaraylılar Ankara ve izmir'de hususî maç yapmak yolunu tutmuşlardı.Fakat id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1956
  • Suriye karmasının sert oyunu karşısında Budapeşte karması ancak dört gol çıkarabildi ŞAM,24 Hususî)Macarlar ilk maçlarını bugün burada çok büyük bir kalabalık önünde Suriye karmasına karşı oynadılar.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1956
  • Dünya Güreş Şampiyonası İstanbul'da yapılacak [ASSOCIATED PRESS] AMSTERDAM 24 Milletlerarası Güreş Federasyonu FILA)bugün «Fila Dünya Şampiyonluk Kupası» müsabakalarının 25-27 mayısta İstanbul'da Mith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1956
  • BİR İKİ NOKTA 19 Şubai artık geride kaldı yeni mücadeleler bizi bekliyor.I mtFt ÜRK zeybeğinin keskin I ve sert havası Macar rapsodisinin sesini bastırarak futbol dünyasında akisler uyanl dırdı.19 şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1956
  • MACAR'LARI yensinler sonra konuşsunlar Macarlara karşı elde ettiğimiz başarıyı kendilerine göre bir takım garip ölçülerle değerlendiren Fransızların bu hareketlerinin Spor çevrelerinde yarattığı menfî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1956
  • İSTANBUL-DENİZLİ güreş karşılaşması Adil ve irfan Atan ile takviyeli Denizli lakımı bu geceki müsabakalarda favori görülmekledir Yavuz S.BAYRAKTAR İstanbul ve Denizli serbest güreş karmaları bugün saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1956
  • Galatasaray Modaspor karşıkarşıya Bu gece yapılacak maç ikinciliği tâyin edecek BASKETBOL Birinci küme lig maçlarının ilk devresine ait iki tehir maçı,bu gece Spor ve Sergi Sarayında oynanacaktır.Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1956
  • Yüzmede yeni bir dünya rekoru [TÜRK HABERLER AJANSI] SYDNEY 24 Avustralya yüzme şampiyonasının bilhassa kadanlararası müsabakalarında bir çok dünya rekorları kırılmıştır.Nitekim bu müsabakaların son g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1956
  • SAMİ ÖNEMLİ] VAl HEDİYE VERİYOR ta'cım futbolcularına dün Şehir Meclisi salonunda yapılan merasimle Vali Gökay tarafından «Şehir Rozeti» verilmiştir.Şehir Meclisi üyeleri,Bölge Müdürü ve davetli grupu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1956
  • BUGÜN MÎTHATPAŞASTADYUMUNDA SAAT 15 de PROFESYONEL LİGİN 2.DEVRESİ BAŞLIYOR Devrenin ilk maçını Emniyete karşı yapacak olan Lig ikincisi Beşiktaş'ın bugün sahadan galip ayrılması beklenmektedir FENERB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor