Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • YERLİ TARZAN,TONA BALCI ERROL FLYNN'E DUBLÖR SEÇİLDİ BUGÜN ÜÇÜNCÜDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • Çete kelimesi üzerine Başvekil ve Çelikbaş arasında başlayan söz düellosu 5 saat sürdü C.M.P.sözcüsü konuşurken Fikri Apaydın Riyaset kürsüsünü lerketti HUSUSÎ MUHABİRİMİZ NEDRET SELÇUKERden] ANKARA 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • Dünyanın en garip isyanı Brezilya'da 4 subay ve 30 asker bir şehri işgal etti [ASSOCIATED PRESS] RİO DE JANEİRO,22 Hâlen dünyanın en garip isyan harekâtı Brezilyada mahiyeti anlaşılmayan bir şekilde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • Yunanistan Kodoşa asker sevkediyor LHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 22 Buraya gelen Yunan Elefteria gazetesinin bildirdiğine göre,önümüzdeki mart ayından itibaren Yunanistan Rodos adasına bir piyade birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • 'Doçfiuâu bu.Bir itiraf başlangıcı AMAN Allahım!Kulaklarımız neler duyuyor?Bugünkü Sovyet idarecilerine göre meğer Stalin vatan haini imiş.Meğer onun zamanında muhakeme edilip öldürülenler masum imişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • Kalb hastalığına karşı mücadele [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON 22 Kalb Hastalıkları Enstitüsü tarafından yapılan bir keşif,doktorları kalb hastalıklarının sırrına biraz daha yaklaştırmıştır.Kalb Hasatlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • Her hafta bir milyon lira imha ediliyor 15 mütehassıs eleman,eskimiş paraları kabarite cetveline göre değiştiriyor [NAİL GÜRELİ] Bankalar caddesindeki Merkez Bankasında her hafta bin milyon Türk liras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • CEZAYİR'DE BİR Fransız Dirliği pusuya lüşiirüldii Memleketin muhtelif yerk rinde de tedhişçiler 41 kişiyi öldürdüler ITÜRKTELI CEZAİR,22 Fransız makamları bugün,bir askerî nakliye kolunun Doğu Cezair'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • m [T.H.A.1 ^İJfPVVa Hînfiİctsn'fİA KTal'?e5İ Süreyya,resmi davetli olarak Hindistan'da bulunmaktadır.Kraliçe.OUIcy Vö nillUİ9iail Vld hafta basında uçakla Yeni Delhi'ye gitmiş ve hava alanında bizzat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • İstanbul Belediye Beisi bir yıl sonra seçilecek Vali Gökay,gelecek şubaia kadar yine Belediye Reis Vekili olarak kalacak f CELAL İKİBUDAK] Aylardanberi devam eden bir dedikodunun düğümü çözülmüş ve İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • BÜYÜK SÖZLERDEN KÜÇ"^ tt.tjamt.ajR:KANUNLARIN TATBİKİ,YAPMAKTAN DAHA MÜHİMDİR* JEFFERSON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • BiR SARHOŞ arkadaşını OLDURDU Kadıköy'de Güneşlibahce sokağında 9/1 no.da oturan Recep Koşar,arkadaşı Kani Ummetler'i 6aat 17 de bıçaklayarak öldürmüştür.İki arkadaş dün akşam üzeri önce Sütlüce ve Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • lA.P.j Sağlam kafa,sağlam yîîft||l Sporun cazibesi protokol VtlvUl tanımıyor,her sınıf insana aynı derecede müessir.Resim,tenis kıyafetinin sevimlileştirdİBİ Mısır Başvekili Abdirtnasır'ı göstermekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • [İLHAN DEMİRELI *vİsTll fttf\İt fB YÜNDE Köy '*te bu na,de-Fakat felâketin de şükredilecek bir tarafı oluyor.Satılmıg kovu I IV U I UIlll E halkının tesellisi de insan kaybına uğram ayışları.Fakat can
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • 1 Yanan uçağı kanattan idare etti Uçağı 9 metreye kadar indiren pilot,yere atladı ve hiçbir şey olmadı [ASSOCIATED PRESS] DOUGLAS AMERİKA)22 1 Yanmakta olan tayyaresi-i nin içini «fazla sıcak» bulan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • TAŞ-IT.H.A.Ç AV ARI Kıbrıs'ta,JarmagusU'daki ingiliz askerleri,tedhişçilerin silâhı olan taslardan korunmak için yüzlerini ve vücutlarını eski muharipler gibi kalkan ve maskelerle örtmektedir.Beri tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • Yağmurlardan bir santral çöktü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,22 Ege bölgesindeki son şiddetli yağmurları müteakip Denizli'deki yeni elektrik santralı bir kayma neticesinde yıkılmıştır.Zararın büyük ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1956
  • İngiltere Hariciye Vekili geliyor [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,22 Hariciye Vekili Selwyn Lloyd bugün önümüzdeki ay iptidalarında belli başlı Yakın ve Orta Şark hükümet reisleriyle görüşmeler yaptıktan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • rx':fe-v:İ:X İRİN DİYOR Ki:SIK sık eğlence yerlerinde rastladığımı/bâzı tipler vardır,onlar hakkında başka hiçbir şey bilmezsiniz.Ben de bu sefer merak sâikasiyle bunlardan biriyle yakından alâkadar o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Öğle müziği 13.00 Şarkılar Alâettin Yayaşca 13.30 Oyun havaları 13.45 Haberler 14.00 Hafif şarkılar ve caz müziği 14.30 Beraber şarkılar 15.00 Kapanış.16.57 Açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • ŞEKERBANK 10 uncu ŞUBESİNİ BEYOĞLÜNDA AÇMIŞTIR ZENGİN ÇEŞİTLİ AÇILIŞ HÂTIRALARI HUSUSÎ İSTANBUL KEŞİDESİ 30.000 Lira 500 talihliye muhtelif para ikramiyeleri Ayrıca 1 kişiye 10.000 Lira Açılış ikramiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • BOR 22 Şubat 1956 S A Çarşamba SERBEST ALTIN FIATLARl Cumhuriyet Reşad Vahit Hamit Aziz Gulden Hollanda Külçe İngiliz Viktorya İngiliz Napolyon İsviçre Frangı 79.00—79.20 90.50—91.50 76.50—77.00 77.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Bir açıklama Pek iyi hatırlanacağı gibi,gazetemizin 21 şubat tarihli sayısında cFuhuş Yapan Yıldızlar» başlıklı bir yazı çıkmıştı.Dün bize bir mektup gönderen artist Üftade Kimi,bu yazıdaki Ü.K.ile şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Hakikaten kısmetini aştı Fenerde Şahbudak sokağında 16 numarada oturan Mehmet İhsan Kızılay hakkında üfürükçülük suçundan takibat yapılmaktadır.Mehmet İhsan,Birinci Şube Müdürlüğüne mensup bir genç kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • T.K.P.Başkanı,İşçi Sendikaları Birliğine davet edildi İstanbu1 İşçi Sendikaları Birliğinin siyasî parti liderlerine yapmakta olduğu davete ikinci olarak Türkiye Köylü Partisi Genel Başkanı icabet etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Gıda maddelerine narh konmuyor İstanbul Valisi,narh mevzuunda dün şu beyanatta bulunmuştur:Bâzı gıda maddelerinin,narh konulduğu için Ankarada daha ucuza satıldığına dair dünkü gazetelerde bir haber ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • i!'iil:ll!llll!I Rapor alacak] 1 memurlar için I yeni bir kolaylık)S Sağlık Vekâletine ait olan S g Şişli Çocuk Hastahanesi,tam E teşekküllü bir müessese hâli-M ne getirilecektir.Bir müddet önce Sıhhî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • İsim benzerliği Evvelki günkü nüshamızda kıskançlık yüzünden metresini yaraladığını bildirdiğimiz Ahmet Kireç'in,askerî müzede vazifeli astsubay Ahmet Kireçle alâkası olmadığı bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Bir bar sahibinin,üç kişinin 40 bin lirasını aldığı iddia ediliyor İbrahim adında bir bar sahibi,dolandırıcılık suçundan dün geç vakit adliyeye verilmiştir.İbrahim'in,Ali,Adil,Hüseyin,ve Sefer adındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Fırıncılar ekmeğe 5 kuruş zam isliyorlar Ankara'ya heyet gönderen fırıncılar zam yapılmazsa gramajın düşürülmesini teklif ediyor Ekmek fiatlarmın ayarlanması hususunda fırıncılar,bir yıl zarfında üçün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Lüks vapurlar inşa ettiriliyor Denizcilik Bankası,yeniden büyük ve sür'atli vapurlar inşa ettirecektir.İdare,bilhassa İzmir hattı için 22 mil sür'atli lüks yolcu gemileri yaptıracaktır-Bu vapurların p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Bâzı memleketlerden ithalât güçleşti İktisat ve Ticaret Vekâleti tarafından yayınlanan iki tebliğ sebebiyle,Avrupa İktisadî İşbirliği dahilindeki memleketlerden ithalâtın hemen tamamen imkânsız bir hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Bîr bar sahibinin,4 kişi» 3250 lirasını dolandırmış Küçükpazarda bir otelde kalmakta olan Ahmet Büyük adında bir şoför,bir hamamda çalışan Hasan adında birinin 3250 lirasını dolandırdığını iddia etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Oyun kâğıtlarına yeniden zam yapıldı Maliye Vekâleti tarafından evvelki gün neşredilen bir tebliğle oyun kâğıdı fiatlarına bir miktar daha zam yapılmıştır.Bugünden itibaren tatbike konulan yeni tarife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Sıhhî inşaat malzemesi tacirlerinin kongresi Sıhhî inşaat Malzemesi Tacirleri Derneğinin kongresi dün yapılmıştır.Tacirler,Doğu Almanya'dan ithâli kararlaştırılan 570 bin dolarlık malzemenin derneğe t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Emirgân vapuru yalıya bindirdi Sadık Kaptan'm idaresindeki cEmirgân» vapuru Beykoz iskelesinde manevra yaparken,Didar Amaç'a ait yalı'ya çarpmış ve hasarına sebebiyet vermiştir.Kaza,vapur yolcuları ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • KrsMHABERLER VİLAYET ihtikârı Tetkik Komisyonu,dün sabah Vali Muavini Vefik Kitapçıgil'in başkanlığında toplanmış ve yeniden 9 esnafı adliyeye vermiştir.DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 354.792
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • H.ıınıiHBtıiMiıiMiııııınm.iii.hiiiihi.Baliacıoğlıı'nım Konferansı DÜN,Baltacıoğlu'nun eski Eminönü Halkeviııde verdiği konferansı dinlerken,iki zıd heyecan arasında çırpından.Heyecanın biri konuşmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Bez Fabrikası işçileri ikramiye almamış Sümerbank Bakırköy Bez Fabrikası işçileri 1955 yılma ait temettülerini alamadıklarını iddia etmektedirlerişçiler,ayrıca üç yıldanberi senede bir maaş tutarındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • r SİNEMALAR J «Kurşun Edward BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)«Hayat Melodisi» Marta Tören Renkli.MELEK Tel:44 08 68)«Kaderin Pençesinde».Robert Mitchumm Renkli.ATLAS Tel:44 08 35)«Şeytanın Bahçeleri» Gary Co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • lir kilo çivi 5 liraya sabhyor Nalburlar karaborsadan «İllallah» dediklerini dünkü kongrelerinde misalleriyle tekrarlamışlardır.Nalburların ifâdesine göre,karaborsacılar köşe başlarında kilosu 5 liray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • BİR SABIKALIMIN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ GÖRÜLÜYOR «Kör» nâmiyle mâruf Sami Ulusoy adında bir sabıkalı esrarlı Hr şekilde ölmüştür.Şişli'de Meşrutiyet mahallesinde Kelek p akağında 9 numarada oturan 30 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • BİR İTİRAF DAHA IRUÇHAN UNVERI Şekerciler Dcrneği'nin dün yapılan kongresinde ittifak edilen tek konu Belediyeden zam talebi olmuştur.Söz alan üyeler diğer gıda maddelerindeki jiat artışlarını ileri s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Japon sanayicileri dün uçakla geldiler Japon mensucat makineleri imalâtçılarından müteşekkil dört kişilik sanayici heyeti dün gece uçakla şehrimize gelmiştir.Heyet bugün ve yarın Sanayi Odasında sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Genç bir kız intihara teşebbüs etti Üsküdaıda Hayrettin Çavuş mahallesinde oturan Aysel adında 17 yaşında akıl hastası bir kız intihara teşebbüs etmiştir.Kendisini,oturduğu evin dördüncü kat balkonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Çalıktan ^iosnobilie bir ds vitriü?parçaladılar Ayhan Hoşaf ve Selâhattin Kara adında iki kişi,dün sabaha karşı,Taksimde Meşelik sokağına bırakılan «DÜ7C" 183,plâkalı otomobili kaçırmışlardır.Hırsızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Gülek'in Eskişehir felâketzedelerine telgrafı Şehrimizde bulunan C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,dün sabah Eskişehir Belediye R.eisine bir telgraf çekerek,deprem felâketi dolayısiyle C.H.P.adına duy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Florya tesisleri 2 mi liraya ipotek ettirildi Belediye temin ettiği bu parayı trafik sıkıntısı çekilen meydan ve yolların açılmasında kullanacak Florya tesisleri,şehrimiz-deki bir bankaya 2.000.000 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • ŞEHİR HATTİ VâPÜHLABIHIN yarış yapmaları yasak edildi Şehir Hatları İşletmesine ait iki vapurun evvelki gün Boğaziçi seferini yaparlarken biribirleriyle yarış etmeleri üzerine Denizcilik Bankası 'bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Yeniköy' de bir iaksi denize uçtu Dün sabah Yenikjpyde bir taksi denize uçmuştur.j Şoför Salih Kuşcuoğlumın idaresindeki 14533 plâkajı taksi,Yeniköyde Koy bası caddesinden geçerken,önündeki Belediye o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • Uzunoğlu şilebi ümitsiz durumda Geçen pazar günü sis ve fırtına yüzünden Ereğli önlerinde karaya oturan,ehrimiz armatörlerinden Karjur.ehmetoğlu firmasına ait 3500 tonluk Uzunoğlu» şilebini kurtarmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1956
  • «Kabataş »araba vapurunun seyir tecrübesi D(nizeilik Bankası tarafından Haliç tersanesinde inşa ettirilen «Kabataş-araba vapurunun seyir tecrübeleri yapılmaya başlanmıştır.Bahis konusu geminin bütün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • REYİMİ KOCAMA' VERİYORUM,Bütün Yunan kadınları gibi,Bayan Karamanlis de ilk defa olarak pazar günkü seçimlerde sandık başına giderek reyini kullanmıştır.Seçimler neticesinde Karamanlis'in partisi Parl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • Batı Almanya ile ticaret görüşmeleri [ANKABA AJANSI] ANKARA,22 Türkiye ile Batı Almanya arasında imzalanan ticaret anlaşması gereğince,her yıl yapılması gereken komisyon toplantılarına katılacak heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • Celâl Bayar dün Ankara'ya döndü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 Gerzeyi ziyaret ettikten sonra Kastamonu yoluyla Zonguldak'a giden Reisicumhur Celâl Bayar bugün trenle Ankara'ya dönmüştür.Reisicumhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • 72j m ^v3-^S t fiSc «A İJ V t BANA SOR Ce**ti£ ÇttÂiPt' Cetn Aşk ve güzel sözler Cavidan T.İstanbul)nişanlı bir genç hanım.Nişanlandığı gençten gayet memnun.«Ama,diyor,bir kusuru var.Bana hiç güzel şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • Bir aşçı kepçe ile doktora saldırdı Darülaceze Müdürü ile doktorlar arasında geçimsizlik bâzı hâdiselere sebep oldu Darülaceze Müdürü ile,müessese tabibleri arasında ihtilâf çıkmıştır.İddiaya gör* Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • Kartal yem fabrikası bu yıl sonu çalışacak Et ve Balak Kurumunun teşebbüsüyle Kartal'da inşaatına başlanan yem fabrikası,muhtemelen bu yılın sonunda faaliyete geçecektir.Fabrikada imâl edilecek sıkışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • Taksinin çarptığı kadın doğurdu w [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] "îZMİR 22 Polis karakolu önünde bir taksinin sadmesine mâruz kalarak ağır yaralanan hâmile bir kadın,bugün devlet hastahânesinde nur topu gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • ir milyon liralık ihraç malı yandı Soma'da bir fabrikada çıkan yangına giden itfaiye bir köprünün bozukluğu yüzünden yolda kaldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,22 Soma'da çıkan büyük bir yangın netices
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • Bir açıklama 19.2.956 tarihli sayımızda «İzmit Cezaevinde dün yüz kişi dövüştü» başlığını taşıyan bir haber neşretmişük.Kocaeli C.Müddeiumumiliğinden aldığımız mektupta,kavganın beş hükümlü arasında c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • Bir kilo zeytinyağı için 20 yerinden bıçaklandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,22 Bir kilo zeytinyağı yüzünden Akhisar'da bir adam tam 20 yerinden bıçakla yaralanmıştır.Hâdise,bahşiş olarak verilen zey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • Esrar tüccarının DURUŞMASI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 22 Bir esrar tüccarının bugünkü duruşması,bir bayii enteresan olmuştur.Sanık Kemal Tekin,ağlamaklı bir ifade ile,hâkimlere şöyle demiştir:Muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • Al Kapon'un Müşaviri öldü 69 yaşmdaki Jack Guzik yağlı parmak adı ile şöhret kazanmıştı [ASSOCIATED PRESS] CHİCAGO,22 Bir zamanlar Chicago'yu kasıp kavuran Al Capone çetesinin para işlerini idare eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • Amerikanın yardım teklifi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 Amerika Hariciye Vekâleti,şiddetli soğuk dalgasından za-i rar gören memleketlerin arasında yer aldığımıza kanaat getirerek,hükûme-ı timize y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • Kaçak bir arslan avcısı geri döndü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,22 Kaçak olarak arslan avına çıkan bir maceraperest,Alman bandıralı bir gemi ile bir hayli dünyayı dolaştıktan sonra tekrar izmir'e dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • Avam Kamarası iktisadî tedbirleri tasvip etti Sterlin'in kıymetini muhafazaya karar veren hükümet 325 reyle itimad aldı [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,22 ingiltere'de alınacak yeni iktisadî tedbirlerle alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • r ¦»ııım.¦ııınnıı—n—I TAKVİMDEN BİR YAPRAK 1t'İttâM*t'â Bir Derviş göçtü.LTMIŞ küsur senedenberi Bahariye Dergâhında bulunan İ Al Giritli Ali Fânî Dede evvelki gün hakkın rahmetine kavuş-I muş,vuslatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • 200 yıldır görülmemiş loş Orta Avrupayı altüst etti Fransa'da 10 kişi dondu.Yugoslavya'da buz tutan nehirler hava kuvvetleri tarafından bombalandı [RADYO A.P.LONDRA,22 Avrupa'da soğuklar bütün şiddeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • IRUÇHAN ÜNVER İLKBAHAR HAZIRLIĞI ¦puan defilesi,ilkbahar ve kış modellerinin orijinalitesi ile ilgi çekmiştir» Resimde,şehrimizde bulunun bir Alman kızını teshir ettiği etek ceket ile görüyorsunuz.Azı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • CİCİ CAN BEDRİ ÇiCiCAN Bü MSS'UT AlUE YUVASINDA FAlLA ŞASjmuŞ OLACAK Ki,KAŞLARIMI KAtDlÇMAVf AĞZIM ÇARPiTSP kULAKLARlM SALLAYARAK KONUŞMAYI UNirruVERDf» Pgv4w VAS.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERI Rejisör Sherıcood ortada)nihayet dublörler!it seçtiği İçin hayatından memnun göri'ıniiyordu.Dublörler Irna solda)ve Torna Balcı sağda)da ayni derecede memnun olmalılar ki.fotoğrafçılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.02.1956
  • DEMİR YUMRUK Bocsy B=N DAHA MÖ» HİM İŞLERİN PE.SİNDEYİM SEN ADALELERİNİ PEKİ,PEKİ~ FAKAT BU GİDİŞLE ŞAMPİYONU YENEMİYECEĞİMl PEŞİ men söyüyEyİM SEN HİÇ MERAK ETME BOESy~.ELE GEÇİRECEĞİM MALUMAT U SENİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1956
  • ALLAH t IK ALİ AYBAŞINDA MAAŞINI AlAN DÖRT ÇOCUK SAHİBİ BlR MEfAUKUN RARASl TRAMVAYDA CEBİNDEN ÇAUNPU^.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1956
  • OĞLAK BURCU m [22 Aralık 20 Ocak] İŞ mm t hayatınız:Para idleriniz jL.1 için iyi bir gün.His ya-yatınız:Şüphe ve ümit bir arada.Sağlığınız:İyi.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şnbat] İŞ hayatınız:Muhitinizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1956
  • m ıı ¦•¦¦an ¦••¦mim i BULMACA 2 3 t 5 6 7 8 9 t L 2 3 4 S 6 7 8 4\SOLDAN SAĞA:1 Ördek züğürt züppeler için de kullanılan bir tâbir)2 Serkeş Karabey'll bir müzisyen hanım.3 Esirgemek,çekememek.4 Su yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞKUR YOSMALARI Yazan:REFT CEVAD ULUNAY Tefrika No.152 Tuhaf.Ben böyle bir değişikliğin hiç farkında değilim.Yoksa bu da merasim ve teşrifata mı tâbi?Güldü:Neler söylüyorsun.Hakikati söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1956
  • AŞK HİKAYESİ KAMİLİ TEFRİKA No.6 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Gazeteci Faruk gazete hesabına,Doktor Münir dâvasını tâkib etmektedir.Doktor,hemşire Semrânın uğruna,karısı Nilüjeri öldürdüğünü şiddetle reddede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1956
  • tfEKSAS'TA TEKNİK ÇOK İLERtOlfl İŞTE TELEVİLYONLU ŞEZLONK Bu TERAKKİNİN,MİSAU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1956
  • Yazan:SERVER BEDİ Tefrika No.68 Cingöz onun koluna girdi:Gel,dedi,göreceksin.Bütün evi dolaştıktan sonra mahzendeki lâboratuvara indiler.Gördükleri manzara Jaleyi şaşırttı,Cingözü güldürdü.Altı kişi,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1956
  • %VM İeyyire ders aldım SON seyahatte yolum,bir akşam vakti,Karamürsele düştü.Gölcük'e geçecektim.Vapura dört saat var.Kasaba,zifirî denizin kıyısında kurşun gibi bir uykuda.Basımı nereye soksam,derken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1956
  • KÖSEM SULTAN ¦X-k.Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.149 Gece de at sürdüler.Cuma günü şafakla beraber sahile inildi,Sultan Murad fevkalâde sabırsızdı:Doce!Kadirgayı bekleyemem!Dedi:Katırlı köyünde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • Mecliste dün sert münakaşalar oldu t Baytara/birincide halefet grupunun şiddetli protestolariyle karşılandı ve salon gürültü ile doldu.Menderes,gürültüler arasında soyla diyordu:«Grupumuza hakaret edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • MtEUTAT HASASI AUNACAK İstanbul Belediyesinden Zeynep Xâmil Doğumevine lüzumu olan bir adet ameliyat masası 15.000 liralık tahmin bedeli dahilinde,23/Şubat/955 perşembe günü saat 15 de Divanyolunda Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • Eskişehir'de halk sokakta yatıyor 9 Baştarajı birincide yorganlara,döşeklere sarınarak gecenin ayan,gündüzün soğuğu ile mücadeleye çalışıyorlar.Tahliye edilen köy Çadırı gelmeyen,ilk yardıma nail olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • BÂNDRULAN Almacak.Tel:444975 İstanbul Orta Öğretim Talebesini Koruma Derneğinden:Derneğimizin ismini kullanmak suretiyle Şan Sinemasında bir konser tertip edildiğini haber almış bulunuyoruz.Bu konseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • Lice Asliye Ceza Hakimliginden 953/77-953/78 Aslen Uluborlu ilçesinin Dere Kden Ali ve Fatma oğlu l/Ralak/332 doğumlu olup Bozdoğan Merkez Karakol Kumandanlığından emekli jandarma başçavuşu Mustafa Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • HERŞEY BESLENMEYE MUHTAÇTIR.Teniniz»" En Tabu Gtdast.KRENI Pertev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • 1000 MeskeVılik GARANTİ MAHALLESİ 1000 meskenlik j Garanti Mahallesi i Boğazlçlne nazır Bebek sırtlarında kurulmakta olan 10.000 meskenlik modern bir sitenin en cazip mahallesidir.GARANTİ BANKASI Gişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • İNCİ Sinemasında bugün KARA VADİ kadının aynı erkeği sevmesi KARA VADİ hakiki aşkın muzafferiyeti KARA VADİ ^era^tl insanlarının yaşama mücadelesi KARA VADİ En meğnur Türk artistlerinin bulunduğu ifti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • ıı 'Bugün matinelerden itibaren TAKSİM SİNEMASINDA Baş rollerde:NERİMAN KOKSAL TURAN SEYFİ-OGLU NECLA İZ ATIF KAPTAN RAUF ULUKUT SETTAR KÖRMÜK ÇÜ-FER tDUN ÇÖLGEÇEN-ATALAY ÖZ ÇAK İR Türküler:Hasan Mutl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • Diş Tabibi Aranıyor Bilecik Valiliğinden:Bilecik'te resmî veya serbest diş hekimi bulunmadığından halkm mübrem ihtiyacını karşılamak üzere vilâyetimiz devlet hastahanesinds kendisine maaş veya ücret k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • TAKSİTLE KÜRK Hazır ısmarlama,Manto,Ceket Paris modası renkli kürkler.UYGUN KÜRK Kapahçarşı Kürkçüler 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • Petrol Dairesi Reisliğinden:Reisliğimizde münhal bulunan ve 3656 sayılı kanunun 3 ve 13 üncü maddeleri şümulüne giren ve aşağıda unvanları yazılı Müşavir ve Mühendisler alınacaktır.Taliplerin lüzumlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • Milliııet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İğîeri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yeri MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • HİCRÎ Perşembe bum!1375 23 1371 Recep ŞUBAT Şubat 11 1956 10 VAKİT VASATİ EZANİ Günej 6.45 12.54 Öğle 12.2* 6.38 İkindi 15.2» 9.37 Akçam 17.52 12.00 Yatsı 19.22 1.31 İmsak 5.06 11.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • I akşamına kadar bîr hesap açınız 3/Matâ cekcâ4M& LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ 12ıli Bahçeli Ev Her 100 liraya bir kur'a numarası 1 ts&6 300000mm il* ALIK VARA J DOĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • HACİZ KARARI Firar ve emniyeti suiistimal suçlarından maznun ve gaib Karamürsel İsmail Ağa mahallesinde nüfusa mukayyet P.Okulu Muh.ve Hc Bl.erlerinden Reşat Gündüzalp'm Türkiye dahilindeki biletim!ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • Bu akşam ŞEN SES Tiyatrosunda Aylavyu Delkiz 3 Perde 8 Tablo Dans Muallimi:Yılmaz Duru Sahnede göreceksiniz.Gişe saat 13 den itibaren açıktır.Tel:44 93 69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • NERVÎTAL BAYGINLIK,ÇARPINTI SİNİR BUHRANLARINA 20 DAMLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • Pamukbank Türk Anonim Şirketinden:Bankanın âdi veya fevkalâde Umumî Hey'et toplantılarına bizzat gelemeyip diğer bir ortağı vekil tâyin etmek suretile kendilerini temsil ettirecek olan ortaklarımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1956
  • Cilt mütehassıslarının 'A 85'i Puro harika güzel lik müstahzarıdır diyor PURO PUJfH* PURO Dİ YOR Kİ sabunun terkibinde krem hassaları olda* ğnndan cildi besler,korur ve yumuşatır cilt üzerindeki siyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.02.1956
  • ERIMIZİM AKİSLERİ DEVAM EDİYOR Macaristan'ı yenişimiz,Londra ve Viyana'd a bir olarak,kabul ediliyor.Almanlar ise memnun görünüyorlar Türk Millî Takımının Macarları umulmadık bir mağlûbiyete sürükleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • Macar Futbol Federasyonu Başkanı Barcs idarecileri mes'ul t Peşte radyosunda kanı mağlûbiyet se ¦millî takımının şehrimizdeki mağlûbiyeti Macaristan'da büyük akisler uyandırmış ve sert tenkitlere yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • Yaşar Doğu şehrimizde Milli Güreş Takımımızın kıymetli antrenörü Yaşar Doğu,dün şehrimize gelmiş ve Bölge Müdürü S.S.Cihanoğlu'nu ziyaret etmiştir.Yaşar Doğunun sıhhatinin gayet iyi olmasına rağmen,do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • İsfendiyar Açıksöz profesyonel oluyor Millî futbolcumuzun isteyeceği transfer ücreti merakla beklenmektedir Galatasaray ve millî takım sağaçığı İsfendiyar Açıksöz,bir müddet evvel kulübüne müracaat ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • Meşhur atlet Santee diskalifiye edildi [TÜRK HABERLER AJANSI)NEW YORK,22 Amerikalı bir mil rekordmeni ve Amerikanın 1500 metrede beynelmilel sahada yegâne kıymeti olan Wee Santee bundan bir müddet.evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • Raul Macias Leo Espinoza karşılaşması [ANADOLU AJANSI] MEXİCO CİTY 22 Dünya hafif sıklet boks şampiyonu Raul Macias,24 veya 25 mart tarihinde unvanını Filipinli Leo Espinoza'ya karşı korumaya karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • Bir Alman takımı gelmek istiyor Alman güney liginde altıncı durumda bulunan Eintracht Frankfurt takımı,Fenerbahçe Kulübüne müracaatla,mayıs ayı içinde memleketimize gelmek istediğini bildirmiştir.Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • Kısa Spor LONDRA,22 T.H.A.İngiltere Federasyonu kardöfinal kurası çekilmiş ve şu karşılaşmalar ortaya çıkmıştır:Nevocastle Sunderland veya Sheffield Vnited,Manchester City veya Liverpool Everton,Arsen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • I Ordu takımı dün 1 Ankara'ya gitti Ordu takımımız ayın 28 inde şehrimize dönerek Almanya'ya gidecektir Ordu takımı sporcu ve idarecileri dün akşamki ekspresle Ankaraya hareket etmişlerdir.Macarlarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • VOLEYBOL MAÇLARI lSAMİ ÖNEMLİ)Kız okulları voleybol müsabakala' rina Eminönü Öğrenci lokalinde t/apılan maçlarla devam edilmiştir.İlk karşılaşmada Işık Lisesi,Kolleji 15/7,13/15,15/1.İkinci maçta:İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • Türkiye voleybol şampiyonası ANKARA 22 HUSUSÎ)Türkiye Voleybol Şampiyonası 23,24,25 ve 26 şubat günleri Ankara'da Kollej Spor salonunda Galatasaray,Darüşşafaka,Beyoğluspor,Hilâlspor,Yün Pamuk Mensucat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • Sir İsveçli tenisçinin Amerikatiaki başarısı [TÜRK HABERLER AJANSI] NEW YORK 22 Buffalo Tenis Turnuası dömifinalinde meşhur rakibi Vic Seixas'ı 14/2,7/9 6/3 yendikten sonra finalde de Schwartz'ı 6/3 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • Mustafa'ya prim verilmedi Macar Millî takımına karşı büyük bir zafer kazanan Millî takımımız oyuncularına yedekler de dahil Federasyonca 1000 er lira prim verildi.Futbolcularımıza verilen bu primler,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • KROS ŞAMPİYONASI ANKARA,22 Hususî)Önümüzdeki günlerde Bursa'da yapılacak Balkan Kros şampiyonasına,bidayette iştirak edeceklerini bildiren Yunanlılar,bilâhare Federasyonumuza çektikleri telgrafla,gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • Turgayın bir açıklaması Millî takım kaptanlığını yapmış olan Turgay Şeren'i,millî maçtan evvel gazetelere aksetmiş bâzı hâdiseler fazlasiyle üzmüştür.Kaleci Şükrü'nün kampa gelmeme sebebinin «Ben yede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • AVCILIK ü TurhanTAMERLER ÇULLUK:Havaların iyileşip karların erimesi üzerine çulluklar,bundan evvel bulundukları sahil bölgelerini terkederek kısmen muhaceret yollarına devam etmişler ve kısmen de daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • [SAMI ÖNEMLİ] GİİJlYURLAR Bu9un Ankarada Başvekil Adnan Menderes tarafından kabul edilecek millî takım futbolcularından Saim,Ali,Coşkun ve Lef ter dün akşam Bölgede idareci Hasan Ekin ile görüşüyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • TEK SEÇİCİ izahat verdi Tek seçici,Dünkü basın toplantısında Portekiz millî maçına şimdiden hazırlanmaya başlanıldığını söyledi Namık SEVİK «MiıııınıtııınmtııııtıııııiHiıı Dün saat 17 de Bölge binasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1956
  • FRA1SSIZLÂ kendilerine pay çıkarıyor Macarları yenen Türkleri Pariste yendiklerini her fırsatta tekrarlamaları Fransızların "etrafı hor görme,sinden ileri gelmektedir Doğan KOLOĞLU FRANSADA münteşir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor