Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • Fuhuş yapan yıldızlar!Bir kaç yerli filmde baş rolü almış olan Ü.K.ve G.B.adında iki film yıldızı,dün umumî âdaba mugayir harekette bulunmak suçundan dolayı adliyeye verilmişlerdir.Yıldızlar!evvelki g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • MACAR-ASLARININ S sonu gelmiş 1 Maçın tenkidini yapan Budapeşte Radyosu «Ar-1 tık kadın gibi oyuna 1 son verelim» dedi lASSOCIATED PRESS]| VİYANA,20 Budapeşte ğ Radyosu bugün Macar milli j| futbol tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • RÜÇHAN ÜNVEKj KIZILAY'IN YARDIMI ılay,irlere kömür tevziine defidir.Cemiyetin 14 şubesi a şehrin muhtelif semtı)yerde faaliyet göstermekleşkilât ayrıca gıda maddeleri yardımını da arttırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • Kf ti ip Hi" ti *'i»fc |ijji ¦f Wk k.'|yEnK m w$ V nUİ »T,rai ıs i] j Sffi^m Kgpt İ IRÜÇHAN ÜNVBR1 MRl DA DA ft AII?İ*tauhul'un sabıkalılar âlemi,yavaş yavaş bir WM rMrffUMHi hayvanat bahçesi hâlini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • zelzele eldu Halkı heyecana düşüren zelzele bilhassa Bilecik ve Eskişehir'de hasar yaptı.İnsanca zayiat olmadığı anlaşılıyor Şhrimizde dün gece saat 22 yi 35 dakika 54 saniye geçe çok şiddetli bir zel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • Karamanlis 159 mebusluk aldı [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATİNA,20 Dün yapılan genel seçimlerde Başvekil Karamanlısın parlâmentoda ekseriyeti sağladığı anlaşılmıştır.Geç vakit gelen haberlerde Karamanlis'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ DEFTERDAR ŞEFİK KÂZIM UR Vergi daireleri iakviye edildi [HALİT KIVANÇ] İstanbulun genç Defterdarı Şefik Kâzım Yur önümüzdeki mart ayında verilecek vergi,beyannamelerinin geçen yıllardak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • 1955 Roman Müsabakasında mükafat alan Kemal Tahir'in uzun zamandır beklediğiniz eseri:GÖL İHSANLARI Martı Yayınları No.1 Bütan ntttvvuflard* S Lira Anadolu Tevziatı:Sabri özakar)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • CERBE» AMERİKA'DA A.P.l Donanmamıza mensup Cerbe Denizaltısı,hâlen ziyaret maksadiyle Amerika'da,Philadelphia limanında bulunmaktadır.Evvelki gün,Denizalu Kumandanı C.Teksoy.yanında Deniz Ataşesi Yüzb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • I Meriç ve Tunca tekrar tastı Edirne'de 95 ev su altında kaldı.5 ev yıkıldı Hususî Muhabirimiz Ergin Nurtangör'denl EDİRNE 20 Meriç ve Tunca I nehirleri Balkanlarda yağan şid-detli yağmurlar yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • Mısır'da bir uçak k a z asın d a 52 kişi öld ü [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE 20 Dev bir Fransız Cloudmaster yolcu uçağı bugün Saygon'dan Paris'e giderken Kahire dışında,alevler içinde çöle düşmüştür.Mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • i Komisyonu ij arını dinledi ifadeler nazarı dikkate alındığ:takdirde bir çok müesseselerir defterlerinin kontrolü icabedecel Sabık Vekillerden Fatin Rüştü Zorlu,Hasan Polatkan,Sıtkı Yır cali ve Müker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • başladı Malive Vekili Meclise denk Jh am yeni bütçe C.H.P.ve Hürriyet Partisi sözcüleri bütçeyi muhtelif cephelerden ele alarak sert tenkidlerde bulundular Hususi Muhabirimiz Tevflk DOĞAN'danl ANKARA,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • ş&g» ma zm i' %&fî'/İÜ SHN il SSSSIÎ W.f*-k j 1 İflİlİsİ f' a V,S 8S*^P İİlİİ 5^ L—£Î IRÜÇHAN ÜNVER| K^f Vp CAIIP3 Iki Eunaen şehrimizde hava günlük güneşlik geçmektedir.Şiddetli soğuk,ivdi f* IIHUMU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • Karadeniz tütün piyasası açıldı j Hususî Muhabirimiz İLTCR NURDAN SAMSUN 20 Karadeniz tütün piyasası bu sabah açılmıştır.İlk satışlarda Maden tütünü 550,Canik 450 525,Bafra 450 500,Çarşamba 420,Alaçam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • Tire'de köpekler yaşlı ir kadını yediler Hâdise,köpeklerin ağızlarında insan kolu ve bacağı ile dolaşmalarından sonra meydana çıktı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,0 Tire kazasında köpekler yaşh bir kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • *ı RÖ& ti V l it »i SjSP 1 1 l/i JSp^ •İNSANCIKLAR»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • Bir kadınlar hamamında kavga çıktı Dün İstanbul semtindeki hamamlardan birinde kadınlar arasında vuku bulan bir arbede güçlükle bastırılabilmiştir.Ayni kurna başında yıkanmakta olan 26 yaşlarında Melâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1956
  • Fil Hamdi adî suç îşlemezmiş Çalmak mı?Ben böyle bayağı bir suç işlemem efendim.Ben masumum.Hepsi iftira.Muhtelif kimseleri dolandırmak suçundan dolayı adliyeye veribnis olan ve hâlen Sultanahmet ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • 150 TON KAHVE DAĞITILDI İzmirden şehrimize getirilen 150 ton kahvenin kurukahvecilere tevziatı tamamlanmıştır.Bu kahvelerin halka satışına muhtemelen bugünden itibaren başlanacaktır.Kurukahvecilere 98
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • Eczacıbaşı Firmasının Gerzelilere yardımı Eczacıbaşı firması,Gerze felâketzedelerine 12.500 lira tutarında ilâç yardımında bulunmuştur.Ayrıca firmanın Samsunda bulunan hekimleri de,felâketzedelere yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • Ham madde darlığı yüzünden gayri sıhhî 72 Gazoz imalâthanesi sahibi gazoz kapağı sıkıntısı önlenmediği takdirde Belediyeden zam isteyecek Şehrimizde imal edilen gazozla' rın çoğunun ham madde ve malze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • MUHALLEBİCİLER BUGÜN VALİ GÖKAY'A BİR RAPOR VERECEK Muhallebiciler bugün Vali Prof.Gökay'a bir rapor vereceklerdir.Bu raporda,sütlü mamullerin lüks ve birinci sınıf dükkânlarda 45,diğer dükkânlarda is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • Gönüllü hemşire kursları açılıyor Kızılay İstanbul Temsil Heyeti,şehrimizde «Gönüllü Hemşire ve Hastabakıcı Kursları» açmak üzere teşebbüse geçmiştir.Önümüzdeki ay içinde faaliyete geçecek olan kursla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • tmızâm.10.000 beygir gücünde 4 dev motorlu dünyanın en modern Douglaâ DC-6B uçakları.intizam ve dakikliği şiar edinmiş tecrübeli SAS mürettebatı,SAS m "daima zamanında kalkıp zamanında varan,havayolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • İKTİSÂT ve TİCÂRET Hazırlayan Dr.Halûk CILLOV Yeni iktisadî politikanın ilk adımları Hükümetin son tinlerde tatbikine karar verdiği anlaşılan yeni mali ve İktisadi politika tedbirlerinden olarak.Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • ¦Tm @ofr İSTANBUL 12.27 Açılıg ve program 12.80 Öğle konseri 13.00 Şarkılar «Gülseren Güvenli» 13.30 Türküler «Şemsi Yastınıan» 13.45 Haberler 14.00 Küçük orkestra 14.30 Şarkılar «Nimet Ergüder» 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • Karaya oturan Yalçın şilebi kurtarıldı Karadenizi kaplayan kesif bir sis tabakası yüzünden evvelki gün Ereğli açıklarında karaya oturan iki şilepden biri olan A.Kalkavan firmasına ait 1050 tonluk «Yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • Şişli Belediye Tabibine işten el çektirildi Rüşvet aldığı iddiasiyle mahkemeye verilmiş olan Şişli Belediye tabibine,adlî tahkikat sonuna kadar Valilikçe işten el çektirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • Otelde yatarken 1150 lirasını çaldırdı Zabıta,bir otel hırsızlığı hâdisesini aydınlatmağa çalışmaktadır.Gazinolardan birinde şef olarak çalışan Hüsnü îlker adında biri,evvelki gece Tepebaşındaki bir o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • İzmir'i!50 tüccarın Denizcilik Bankasından isteği Denizyolları işletmesine,dün izmirli 50 tüccarın imzasını taşıyan bir mektup gönderilmiştir.Bu mektupta,salı günleri izmir'den istanbul'a saat 14 te k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • Yeni «Ege» geliyor Denizcilik Bankasının Batı Almanya tezgâhlarında inşa ettirdiği 5 gemiden üçüncüsü olan «Ege» yolcu vapuru dün 1400 ton yük ile limanımıza müteveccihen Bremen'den hareket etmiştir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • [İLHAN DEMİREL] ÖRNFK RİR İstanbul Mahmutpasa İlkokulunun,witiii.it um ıınıtı.ıtı.1 Qkul AiU Birliği)tedris yüt ba8tndan beri,örnek bir faaliyet göstermekte,yoksul çocukların her türlü ihtiyaçtın temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • Necat ve Giresun vapurları rötarlı geliyor Denizlerde hüküm süren fırtına ve sis yüzünden,iç hatlarda seferde bulunan bazı vapurlar rötarlı olarak limanımıza dönmektedirler.«Necat* vapuru,İskenderun p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • IRTİHA L Merhum Sadrâzam Kadri Pasa ve merhum Adeviye Hanım kerimesi,merhum Dr.Nazif Bey haremi,merhum İsmail Cenani ve Şevket Cenani hemşiresi.Afife Akson'un hemşiresi,Sait Akson'un teyzesi.Nazire Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • Gıda maddelerine narh konulması isteniyor Son zamanlarda fiatlarda görülen artışın önlenmesi için narha ihtiyaç olduğu belirtiliyor Şehrimizde gıda maddeleri fiatlarının yükselme seyrine mâni olunamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • BİR MEMUR YALAN ŞAHADET YÜZÜNDEN DÜN TEVKİF EDİLDİ Toptaşı Cezaevinde çalışan Hüseyin Hüsnü adında bir memur,dün 4 üncü Ağırceza Mahkemesince,yalan şahadette bulunması suçundan dolayı tevkif edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • Üniversiteye giriş test imtihanları başladı İstanbul Üniversitesi şubat dönemi giriş test'imtihanları dün yapılmaya başlanmıştır.Güz devresinde üniversiteye fazla talebe kabul edildiğinden,şubat dönem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • dlUlUMİHI.Millî maç ve millî ruh ğk A AÇI radyodan takip ettim.Birinci golde jj İVİ içimi sarıp sarmalayan hayret ve sevinç,üçüncü golden sonra patlamasına zor mâni olduğum bir dinamit kuvvetine vardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • KISA!HABERLER BELEDİYE Sağlık Müdürlüğü tarafından son bir hafta içinde 1457 müessese teftiş edilmiştir.Aynı müddet zarfında cezalandırılan müessese sayısı ise 40 dır.MİLLETLERARASI Verem Mücadele Teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • Kasım Gülek,bugün şehrimize geliyor CHP.Genel Sekreteri Kasım Gülek,bu sabah şehrimize gelecektir.Gülek,23 şubatta Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak duruşmasında hazır bulunacaktır.Genel Sekreter,ayrıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • TEŞEKKÜR Sevgili babamız ve aile büyüğümüz,Adliye emeklilerinden SABRİ ARCAN'ın vefatı dolay isiyle gerek bizzat cenazesine gelmek lUtfunu esirgemeyen,gerekse telgrafla tâzlyette bulunarak büyük acımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • Avda 15 lira da mı tasarruf edemezsiniz?Bu 15 liradan en verimli şekilde istifade etmeniz artık mümkündür.Bütün şartları mevduar sahibinin lebine olan i.ratlı Küçük Cari Hesapların 15 liralık yeni gru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • t-SİNEMALAR] BEYOĞLU:ŞAN:Tel:48 67 92)«Çilem» Ruth Niehaus MELEK Tel:44 08 W,«Kaderin Pençesinde» Robert Mitchumm Renk 11.ATLAS:Tel 44 08 35;«Şeytanın Bahçeleri» Gary Cooper Susan Hayward Renkli.YENİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1956
  • S Mart 1956 'da 50000 5 Mayıs 50000 1 5 Temmuz 75000 5 EylUl 50000 S Kasım 50000 31 Aralık 75000 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat iğin Bankamızın gişelerine müracaat ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • elci CAN İŞTE KLÜP BuRASıyon,mr.klark ÖTEKİLERİ ATLATTIM.İZİNLE YALNIZ KAL.İSTİYORDUM AN-LıVORSüNUZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • x«r*-İT.H.A.J KADINLAR GİBİ 16 30 ^S^rı arasında 100 genç haftada bir,Londra'da Arthur Gray'in {jeroer dükkânını ziyaret ederler.Bu modern berber talonunda gençler 1956 stili permanant yaptırırlar.63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • 1 M,TAKVİMDEN BİR YAPRAK I Peyâmi Safâ'ya Mektup A ZİZ dostum.İ Macar takımına kargı galebemiz dolayısiyle sen ne âlemdesin?Ben,bugünkü yazımla biraz sağdan geri ede-i ceğim.Dün evden çıktığımdan beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • İtalyan'lar Türkiye'de bir film hafiası tertiplemek istiyorlar [BOSFOB] ROMA,20 Son yıllarda Avrupa ve dünya piyasasında mühim bir yer işgal etmeğe ve Hollywood'a kafa tutmağa başlayan İtalyan filmcil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • Avrupa' da yeni bir soğuk dalgası [ANADOLU AJANSI!LONDRA,20 Batı Avrupayı bu sabahtan itibaren yeni bir soğuk dalgası kaplamış ve tekrar kar yağmağa başlamıştıritalyan Rivierası karlar altındadır.Alpl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • Başpapaz Makarios toplantılar yapıyor I ASSOCIATED PRESS] NİKOSİA.20 Kibrisin Yunanistana ilhakı kampanyasının lideri başpiskopos Makarios,Ada Konseyini yarın İngilizlerin Kibrisin istikbali hakkındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • Teks»k Üniversite tiyatrosu *»Mra'va gidiyor İsttP^u ToHıik İniversitesi Tiyatrosu,temsiller vermek üzere yarın Ankaraya gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • ¦MNMHHatMİ H NİŞANLANDILAR MI 1ASOR)Son zamanlarda sık sık kendisinden bahsettiren Hollymood yıldız* Anita Ekberg,Londra'da bulunduğu sırada İngiliz aktörii Anthony Steel ile samimiyetini epey ilerlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • Vergi daireleri takviye edildi Baştaralı birincide sünen istanbul Defterdarlığı beyannamelerin alınması dolayısiyle bütün vergi dairelerini takviye etmiştir.Bâzı firmaların büyük ölçüde vergi kaçakçıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • BANA SOR İyilik yapmalı ama.Aliye D.İstanbul)çocuk anas evli bir hanımdır.Herkesle iyi geçinmek istediğini,dedikodudan hoşlanmadığını ve herkese iyilik yapmayı sevdiğini söyledikten sonra:«Ama,diyor,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • Şg?OTWiiiıiiiimfmiw^ Kızıl Çin ve Bulgaristan'dan GELİYORUM C-»v+v\Ahır gibi bir yerde ameliyattan firar Dairen limanında,komünist Çin hakkında gerçek hükmü verdirebilecek bir hâdise daha cereyan ediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • MACAR ASLARININ SONU GELMİŞ t Baştarafı birincide Molnar,maçın kendisinin çetin fakat güzel geçtiğini söylemiş,billıassn Türk futbolcularının formlarını,enerji ve yüksek kaliteli oyunla-i rını övmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • Mısır'da bir uçak kazasında 52 kişi öldü 4 Baştarajı birincide Uçağın hareketini müteakip Saygon'da yolcu listesi neşredilmiş olmamakla beraber Claudmaster'in 55 yolcu ve 9 mürettebatla hareket ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • Tahkikat komisyonu iş adamlarını dinledi t Baştarafı birincide dikkate alındığı takdirde yüzü mütecaviz müesssenin defterlerinin kontrolüne lüzum hâsıl olacaktır.Bu şekilde bir tetkikin ise ancak 6 ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • Fil Hamdi adî suç işlemezmiş t Baştarafı birincide hakkında konuşacağım* diye Dr.Rahime Batur'un muayenehanesine gitmiş ve buradan aynlııken,başka bir ziyaretçinin 450 lira kıymetindeki paltosunu aşır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • Meriç ve Tunca t Bastaraiı birincide yas'ırt Kazaklar köyü arasındaki 0 bin dönüme yakın bir saha su altındadır.Yağmurlar devam ettiğinden,buradaki mahsul harap nlmus bir vaziyettedir.Ekili arazinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1956
  • Bütçe müzakereleri başladı t Başlaraiı birincide bir iktisadî kalkınma hamlesini ta-hakkuk ettirme yoluna girdiği malû-munuzdur.Bu kalkınmayı takip ettirebilmek için.Hükümetimizin şimdiye kadar ta-kip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.02.1956
  • DEMİR YUMRUK "»AZI H:Ç TE FEMA DEÖU_BOKSÖRLUKTaN VAZ GEÇTİĞİM GÜM.MUHARRİRLİĞE BASLiyABlUaSİN i-S JOHN C.EVVELA Ailesi onu vaz_GEÇİRMEĞE UĞRAŞTI L SONRA ALNINDAN VARA-LAND» ŞİMDİ DE.MUİ HARRİRLİĞE MER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1956
  • BONCUK WALT DİSNKİ KÜÇÜK EHKEK KASİDESİ B'lZAZ PiSikUCTi.&JL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1956
  • CİSCO Ki D KURTARDINIZ Mi AFFE DERSİN İZ.KATLADJM.ÇOK ÖZÜR;DİLE.BENİ Si.SİZİ TO' RİM.EVVELA SİLÂH SESLERİ DUYDUM İMDAT DİVE BAĞIRDIM BAŞKA BİRŞEY HATIRUYAM1VDRÜM JOS€ SAUNA$,ftODJÜ&6.BUSStâB&S MASKELE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY p£ PEKİ AMA OGUJM SANA BOKS ÖGfcE TE&LMEM İÇİM Bıfc RiNG lAZJM.R5 V^ RiNG VAR,BABA»r~1(YEMEK MASASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1956
  • OĞLAK BURCU n 122 Aralık 20 Ocak] İs f» 4(hayatınız:Eşya ve para-J nizı sıkı tutunuz.His na-yatınız:Beklenmedik Rü.zel hadiseler.Sağlığınız:Romatizma!ağrılar.KOVA BURCU f 21 Ocak 1» Şubat] Js hayatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1956
  • BULMA SOLDAN SAĞA:1 Hatır yapan,tatlı dille özür dileyen 2 kelimelik bir tâbir)2 Yalaza Bir »ıfat eki.3 İkinci Dünya Harbi silâhlarından M'si arkadan geliyor,4 Akıcı madde Dünya üzerindeki mefruz çizg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:R E F İ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.150 Yâni selâmsız,sabahsız.Allahaısmarladık,hayırlı geceler dersem almıyorlar.Sanki işret dokunmuş da odalarımıza çekilmiş gibi yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1956
  • m Yazan:RE ŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.147 Bir kaplıcada muazzam mermer havuza aıslan ağzından gürül gürül dökülen şifalı sıcak su,gece altın ve gümüş şamdanlardaki yüzlerce balmumunun ve çini veya bill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE Yazan:SERVER BEDI Tefrika No.66 Bu düşüncelerini ve hislerini ondan gizlemek için tekrarladı:Geçer,bunların hepsi geçer,göreceksin.Geceleyin,Sabahat ve Tayfur,vücutlarına merhem sürdükt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1956
  • AŞK HİKAYESİ KAATİLİ BULDUM TEFRİKA No:4 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Gazeteci Faruk,hemşire Semranın uğruna,karısı Nilüferi öldürmekten sanık Doktor Münirin dâvasındadır.Doktor,karısının feryadına koşup onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1956
  • K.E/%%AL BAYSAL İ.SÖZEN İstanbul)SUAL Makinemde Hâs tertibatı yoktur,gece oda içinde nasıl resim çekebilirim?CEVAP Estantaneyi B ye getiriniz.5 ilâ 10 sayı sayınız.Diyaframınız açık olsun.SUAL Makinem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4