Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • im*-r i,ıllfU I-ı ttİiaslI mm [T.H.A.CİİT Klsa zaınanda Parlayan Fransız yıldızı Bardot,halen «Neron'un Hafta Sonu Tatili VİI I DMn I UvU a^|1 our fjiın çevirmektedir.Eski Koma İmparatorunun hususi ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • Bir motor batlı 7 kişi boğuldu [Hususî Muhabirimiz Sev fi ÖZGENEL'den)İZMİR,17 Dün gece saat 20 sıralarında Menderes nehrinde feci bir motor kazası olmuş ve 7 kişi boğulmak suretiyle ölmüşlerdir.Fethi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • Çoruh'un adı Artvin oldu Vilâyetin adının değiştirilmesi dün Mecliste uzun müzakerelere sebep oldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Büyük Millet Meclisinin bugünkü müzakerelerinde,Gaziantep Mebusu Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • I İLHAN DEMİREL] C.H.P.GENEL BAŞKANI İNÖNÜ,DÜN SENDİKALAR BİRLİĞİNDE İŞÇİLERLE GÖRÜŞÜRKEN mevzu İŞÇİLERLE GREV MM a goruştu İşçilere daima yardımcı olacaklarını belirten C.H.P.Genel Başkanı,grev hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • Deniz işçileri grev İCİİVAP İstanbul Denizciler 19IIJUI Sendikasının dün Cağaloğlu Öğrenci Lokalinde yapılan kongresinde,iğcilere grev hakkı tanınması istenmiştir.Bu konuda konuşan bir tiye,hemen bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • Küçükçekmece gölü 15 evi yıktı Evler,evvelce tahliye edildiğinden insanca zayiat olmadı.Bir askerî birliğe ait kışla boşaltıldı Son yağmurlar Küçükçekmece'de bâzı hasarlar yapmış ve bu arada 15 evin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • Nezleye karşı ilâç bulundu [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,17 Bugün «Amerikan Kimyagerler Cemiyetine» bir ilim adamlan grupunun bildirdiğine göre laboratuar testlerinde nezle virüs'üne karsı çok müessir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • ingiltere'de idam cezası kaldırıldı 94 yıllık mücadeleden sonra elde edilen neiice halkın büyük iezahüraiına vesile oldu [ASSOCİATED PRESS] LONDRA,17 İngiltere Avam Kamarası,perşembe gecesi,İngiltere'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • ıi n,r,[İLHAN DEMİRELf nCAIIIPIIİ nilPIIQMACI s~7 K İ11' hadiseleriyle ilgili olarak X numaralı Örfi İdare Mahkemesinde hak-OAHlUin UUilUOrnHOl larmda dâva acılan İT maznunun duruşmasına,dün de devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • Bayram namazları yanlış tanzim edilmiş İddiaya göre Diyanet İşlerinin neşrettiği cedveldeki Kamerî aylar ve dinî günler de hatalı imiş Diyanet İşleri Reisliğinin çıkartıp müftülüklere dağıttığı bir ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • î SOKAKLARINDA ıNSAN BULUNMAYAN ÜLKELERDEN.KIZIL ÇİN VE BULGARISTANDAN GELİYORUM Kayseri şilebimizin mürettebatından Osman Demir'in iki Kızıl Çin limanı ile Bulgaristan'da geçirdiği uzun günlerin işit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • AVRA WARREN ANKARA'DAN AYRILDI IANADOLU AJANSI] ANKARA,17 29 şubattan itibaren emekliye ayrılacak olan Amerika'nın Ankara nezdindeki Büyükelçisi Avra Varren bu sabah hususî bir uçakla Amerika'ya gitme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • İyi haber kıtlığı Dünkü serlevhalara bakarken,güzlerimiz karardı:«Trakya bölgesi »ular altında»,«İngiltere Bankası faizi yükseltti»,Gerze halkı göç etmeye başladı»,«Orta Doğuda her an bir harb çikması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • irk İktisadiyatı akkında rapor Avrupa iktisadî işbirliğinin raporunda Türkiye'nin terakkiler kaydetmekle beraber döviz sıkıntısı içinde olduğu belirtiliyor [ASSOCİATED PUESS] PARİS,17 Avrupa İktisadî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • O ESKİ CHURCHILL!şıııda Londraya dönmüş ve [A.P.Güney Fransada bir müddet istirahat etmiş olan Sir YViston Churchill,hafta haili;iş olarak Başvekâlet binasına giderek,Sir Aııthony l.ıu-n ile görüşmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • Tahkikat Komisyonu çalışmasına başladı Sabık Vekillerden İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı,Maliye Vekili Hasan Polatkan ile Hariciye Vekâleti Vekili ve Döviz Komitesi Reisi Fatin Rüştü Zorlu,Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • Gerze'nin uğradığı felâket unutulmayacaktır.Fakat insanların yaşaması lâzımdır.İşte bunlar yeni bir yolun yolcularıdır.Gerze'den göç devam etmektedir."Reisicumhur Celâl Bayar Gerze yolundadır.Dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1956
  • Kanun teklifi Meclise şevke memur ve hizmetli olanlar ikra AHA 1 yılda ıkı idildi.Daire ve Kurumlarda miyeden istifade edemiyecekler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN} ANKARA,17 Vatanî hizmet karşılığı maaş alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • J g t.A DÜNYADA Kruşçev "Nazariyesi,SIKI bir muhafaza altındaki Kremlin Sarayının büyük salonunda 1600 delege sabahın erken saatinde yerlerini aldı ve Sovyet Rusya nın mutlak hâkimi mevkiinde oulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.80 Salon Orkestralarından hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Muallâ Gökçay 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Şarkılaı Nevzat Yalçınsu 14.20 Haftan-n programı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • r SİNEMALAR 1 J Kukla BEYOĞLU:ŞAN:Tel:48 67 92)«Çilem» Ruth Niehaus MELEK Tel:44 08 68)«Kaderin Pençesinde» Robert Mitchumm Renk 11.ATLAS:Tel 44 08 35)«Kazanovanın Hatıra Defteri» Gabriel Ferzettl Ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Yaşlı bir kadının 1750 Sırasını çaldılar Zabıta,Alemdarda,Piyer Loti caddesinde oturan 81 yaşlarında Emine Şenol adında bir kadının 1750 lira parasmı aşıran bir dolandırıcıyı aramaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • KISA HABERLER ŞEHRİMİZ Tanzim Tahsis Dairesi tarafından muhtelif vilâyetler emrine 166 ton nal mıhı tahsis edilmiştir.Bu miktarın 1200 kiloluk kısmı şehrimiz ihtiyacına ayrılmıştır MERKEZ Bankasının h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Cereyana kapılan bir çırak öldü Topkapı Maltepesinde izzet Baykal adında birine ait dökümhanede çalışan 15 yaşında Niyazi Kırbıyıkelektrikle çalışan bir makinenin nakli sırasında cereyana kapılarak öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Bir kadın dün Adliyede bayıldı Sinirli bir kadın,dün adliyede bayılmıştır.Kuledibinde Avadis adında birinin apartmanında oturan diş doktoru Cevat Tolunla karısı Emel Tolun,bir tahliye meselesi yüzünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • I Spor dilinde efendilik E POR dilimiz üzerine yazdığım fıkra,beni bâzı okuyucularımın haklı haksız tepkileriyle karşılaştırdı.Bir okuyucumuz,«Penalty» kelimesini «ce-İ za» ile ifade etmenin doğru olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • POLİSİM EIİN0EJ?KAÇMAK İSTEYEN HIRSIZ SOKULDU Bir hırsız,polislerin elinden kaçışmm cezasını,hayatiyle ödemiştir.Nuri Yılmaz adındaki hırsız,Beykoz'da Ortaçeşme'de 93 numaralı eve girmiş ve çeşitli eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Genç bir kadın intihara kalkıştı Beyoğlunda,Yenizengin sokağında oturan Gönül Arıtan adında genç bir kadın dün baygın vaziyette Haseki Hastahanesine kaldırılmıştır.Gönül,intihar maksadiyle fazla mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Polis Okulunda verilen konferans Meslekî konferanslar vermek üzere şehrimize gelen Emniyet Umum Müdürlüğü 3 üncü Şube Müdür Muavini Ali Çankaya,cTürk polisinin moral vasıfları» mevzuundaki seri konfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • 240 TALİHLİYE 180.000 LİRA AYLIK GELİR Her ay,bir çekiliş ve her ay 20 talihliye bir yıl müddetle 100-75-50 ve 25 LİRA AYLIK GELİR' DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • İşçi Sigortaları Kurumu istanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Adana Hastahanesi ameliyathanesinde yaptırılacak soğuk hava tesisatı işi 28/2/956 sah günü saat 15 de teklif alma.usulü ile ihale e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Donanma Kumandanlığından 1.Donanma gemilerinin su üstü top atışları 6.7.8.9.10-11.13.14.15.16.17 ve 18/Şubat/1956 günlerinde MARMARA denizinde yapılacaktır.2.Atışlar atış günleri saat 09.00 ilâ 12.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Petrol Dairesi Reisliğinden:Reisliğimizde münhal bulunan ve 3656 sayılı kanunun 3 ve 13 üncü maddeleri şümulüne giren ve aşağıda unvanları yazılı Müşavir ve Mühendisler alınacaktır.Taliplerin lüzumlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • £ÎM£ıCXıU «K O N Y A» ŞUBEMİZ Hizmetinizdedir.Bu Şubemizde hesap açtıranlar için 10.000 LİRALIK hususi keşide Ayrıca bütün ikramiye çekilişlerine iştirak hakkı Her 150 Liraya Bir Kura Numarası AKBAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Kireç kuyusuna düşen bir çocuk boğuldu İçerenköyüne bağlı Küçükbakkal köyünden Hasan Aksal'ın 3 yaşındaki oğlu Rahmi,komşusunun bahçesindeki kireç kuyusuna düşmüş ve boğularak ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Brezilyadan 300 ion kahve geldi îzmirden şehrimize nakli kararlaştırılan 2500 çuval kahvenin 4 kamyonluk ilk partisi dün gelmiş tir.Yekûnu 150 tonu bulacak olan kahvelerin tevziatma önümüzdeki hafta b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Acıklı temsilden bıkan biri radyoyu dâva ediyor İstanbul radyosunun haftalık temsilleri yüzünden bir aile efradı sinir hastası olmuş istanbul Radyosunun temsil saatinden zarar gördüğünü iddia eden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Okullarda dinlenme tatili Lise ve Ortaokullarda,ikinci dinlenme tatili,19 mart pazartesi sabahı başlayarak 26 marta kadar bir hafta devam edecektir.Şiddetli kış dolayısiyle geçenlerde verilen bir haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Köy bütçelerine okullar için tahsisat kondu Köy okullarının ders levazımı,gibi ihtiyaçların köy bütçelerinden karşılanacaktır.Kazalar,okulların ihtiyacını ve köylerin malî kudretini dikkate alarak,ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Bîr kapkaççı dün tevkif edildi Ali Çevik adında biri dün tevkif edilerek cezaevine gönderilmiştir,Müşteri sıfatile Pendikte iki dükkâna giren Ali,kap,kaç suretiyle birinden 40 diğerinden 50 lira çalmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Bir hizmet eri kömürden zehirlendi Kâmil Güleş adında bir er,mangal kömüründen zehirlenerek ölmüştür.Halen Adapazarında bulunan General İsmail Hakkı Sokullunun hizmet eri olan Kâmil,Mecidiyeköyünde Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Mensucat makînaları için yedek parça ithal edilecek Türk İtalyan iktisadî ve teknik işbirliği anlaşmasından sağlanan kredilerle,bilhassa mensucat sanayiinin muhtaç olduğu yedek parça ve makine aksamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Freni bozuk taksi bir kişiyi öldürdü Frenleri patlayan bir taksi,dün sabah Mercan'da bir kişinin ölümüne,üç kişinin de yaralanmasına sebebiyet vermiştir.Şoför Ahmet Karasaç'ın idaresindeki 13238 plâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • ŞEKERBANK 10 uncu ŞUBESİNİ BEYOĞLÜNDA AÇMIŞTIR ZENGİN ÇEŞİTLİ AÇILIŞ HÂTIRALARI HUSUSÎ İSTANBUL KEŞİDESİ 30.000 Lira 500 talihliye muhtelif para ikramiyeleri Ayrıca 1 Kişiye 10.000 Lira Açılış ikramiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1956
  • Bir firmanın 350 kurusa el satma teklifi reddedildi Etler bir senedenberi Bursa'daki buzhanelerde bekletilmiş.Belediyeye yapılan iki yeni teklif de inceleniyor Bursadan bir firmanın kilosu 350 kuruşta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • Millî Korunma Kanunu tadilâtı Muvakkat Komisyon,tanzim satışları yapılabilmesi için 150 milyon liralık fon kabul etti NEDRET SELÇUKER'den] l HUSUSÎ MUHABİRİMİZ ANKARA,17 Hükümet tarafından hazırlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • Çoruh'un ismi Artvin oldu t Baştaraft birincide müzakere mevzuu yapılmıştır.Sâdece bu kanun üzerindeki görüşmeler 1 saate yakın devam etmiş ve Halk Partisi mebuslarından Hasan Erdoğan,bu değişikliğe i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • ingiltere'de idam cezası kaldırıldı t Baştarafı birincide şında toplanan kadın,erkek,binlerce dinleyici,karar alındıktan sonra,çılgınca alkışa başlamışlar ve büyük tezahürat yapmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • fW'' V-w İı BANA SOR Ce+*u£CaÂzt"CbfH 11 V\W JSW Şansa inanmak Hakkı G.Ankara)sansa çok inandığı için dâima piyango bileti alır ve bankalara para yatırarak ikramiye kur'alarına girermiş:«Fakat,diyor,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • Peru'da askerî isyan çıktı [ANADOLU AJANSI] QUİTO,17 Peru'nun doğusunda askerî ayaklanma baş gösterdiğinin bildirilmesinden 12 saat sonra,general Marcial Marino idaresindeki bu hareketin,Peru'nun en b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • m\IA.P.J GLORİA VE NO:3 Hollywood l/*W«ı Glona de Hovcn bu hafta üçüncü de/a olarak Miami'de evlenmiştir.Yeni kocası Richard W.Fincher adında bir otomobil taciridir.Glorianm 2 No.h kocası aktör John P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • Bayram namazları yanlış tanzim edilmiş Baştarafı birincide 4 En mühim hatâ,muhakkak ki bayram namazlarının saatlerini tayin ederken işlenmiştir.Cedvel,Ramazan bayramının İstanbulda 5.22,Ankara'da 5.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • Yunanistan' da genel seçimler yarın yapılıyor Başvekil,komünistlerin tehlikeli olabileceğini belirtti [ANADOLU AJANSI] ATİNA,17 Yunanistan'da seçimlere 48 saat kala,muhtelif partilerin liderleri,memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • Avra Warren Ankaradan ayrıldı İ Baştarafı birincide kânı ve dostları tarafından uğurlanmıstır.Amerikan Büyükelçisi hava meydanında hareketinden evvel verdiği beyanatta demiştir ki:«Bugün Türkiyeden üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • ANKARA'DA "Paris caddesi,ANKARA,17 Ankara Belediye Meclisi,Türk Fransız dostluğunun tezahürü olarak,Fransız Sefarethanesinin bukınduğu Kavaklıdere caddesindeki Güvenlik sokağına «Paris caddesi» adının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • ^ÇI l#;^p,^EPRi\DÜNYANİN EN AZSIN ARILAR| 3İLE Bü HALİNİZE MUKAVEMET EDEMEZLEE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden Kurumumuz Süreyyapaşa Sanatoryumunun 1956 yılı ihtiyacı olan tavuk ve sakatat et ve yoğurt yazlık ve kışlık sebze ve meyva kapalı zarf usulü il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları işletmesinden 1 23/2/956 perşembe gününden itibaren Cide postaları Istanbuldan 19.00 yerine saat 18.00 de hareket edecek ve badema gidişte de Çatalzeytin iskelesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • BİR YAPRAK M.E Regâib Kandili VVELKİ günkü gazetelerde İstanbul Müftülümü imzasiyle î üç buçuk satırlık bir ilân vardı.Bu üç buçuk satırlık ilâm bâzı 'gazeteler doğum ve ölüm haberlerinin arasına lütf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • İnönü işçilerle grev mevzuunda görüştü hada vukuf ve şerefle temsilini memnuniyetle karşılayacaklarını söylemiş ve bunun tahakukunun Vekiller Heyeti kararma bağlı olduğunu,karara varılması için işçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • BEYNELMİLEL FRANKFURT 1956 İLKBAHAR FUARI 4 ilâ 8 mart tarihine kadar açık bulunacaktır.Almanya ile her sahadaki ithalât ve ihracat ticaretinizin genişlemesi için FUARA siz de iştirak ediniz.Her türlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • Türk iktisadiyatı hakkında rapor t Baştarajı birincide Avrupa İktisadî işbirliği Teşkilâtı şunları belirtmiştir:Şimdiye kadar hükümetin para ve vergi siyaseti aşırı talep tazyikini kontrol altında tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • Bir motor battı 7 kişi boğuldu t Baştaraft birincide nündeki Dalyan köprüsünün altından geçrken köprünün çelik kazıklarına çarpmış ve delinmiştir.Kısa bir zamanda su alarak batan motördeki 19 yolcudan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • Kore'den gelen hasla erlerimiz [ANADOLU AJANSI] ANKARA,17 M.M.V.Temsil Bürosundan bildirilmiştir:6 ncı Kore Değiştirme Birliğimize mensup 4 hasta erimiz,bir Amerikan uçağı ile şehrimize gelmiş ve teda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1956
  • Seylâp mmtakasında rastlanan acıklt manzaralardan.Hastalar,ihtiyarlar ve çocuklar sırtta taşınıyorlar.Trakya'da binlerce insan yersiz yurtsuz kaldı Askerî birlikler geceli gündüzlü çalışıyor.Koca Sina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.02.1956
  • ZEHİR HAFİYENİN YENİ MACERASINDA KARŞILAŞACAĞINIZ TİPLERİ TANITIYORUZ:Bacaksız BOB HARAÇYER Polim MERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1956
  • Neyyıre Yarım asrı aşan gençlik KADIN,kaç yaşmda ihtiyarlar?Yasak tellere dokundum değil mi?Ama ihtiyatsız değilim.Rakkamlarm patavatsızlığını,dobra dobralığını,vurdum duymazlığını bilmez miyim?Ben,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1956
  • AŞK HİKÂYESİ KAATİLI BULDUM TEFRİKA No.1 Adım,Faruk.Meşhur bir yazat değilim ama doğuştan gazeteciyim.Bir şey,beni dâima hâdiselerin peşinden sürükler.Geçenlerde sansasyonel bir röportaj mevzuu arar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.147 İshak Bey bize sordu:Hangi faslı arzu buyuruyorsunuz?işitsinler diye sesimi yükselttim:içinizden ne doğarsa.Dedim.Benim bu sözüm bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Fakat işte o buhran gecesinden sonradır ki,Kösem Sultan fakir gelinlik kızların muhteşem hâmisi oldu.En sâdık adamlarını büyük İstanbulun kenar mahallelerine saldı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE WM Yazan:SERVER BEDÎ Tefrika No.63 Pek çok şey.Hepsini anlatamam.Yarınki adam bize izah edecek.Yarın Cingözle yanındaki karmm cesedlerini oradan alacağız.İçine başkalarının ruhlarını ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1956
  • OEMİRYUMR JOHNCMURPHY BEN SENİ B'JRA YA ZİHİN EKZERSİZİ yAPASlN oive getirmedi.'a 9ıeak Şunu da BİRAZ.D:$ARDA KOŞ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY SAÇ KURUTAN MAKİNE İLE OYNUYORUM ANNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1956
  • ımm OĞLAK BUIiCT ı [22 Aralık 20 Ocak] jC 4/İS hayatınız:Yıldızların J^^l tesiri değişiyor.Meselelerdi rinizi kolaylıkla hallede-meyişinize şaşmayınız.His hayatınız:Sinirlenmemeye çalışınız.KOVA BURCU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1956
  • BULMACA 1 23456789 SOLDAN SAĞA:1 Yıl'lık ayarlamanın fedaisi olan ay Söz.2 Gösterme Bir soru.3 Demir yol Yer.4 Eski şehir hatları vapur İsletmesi Bir harf.5 Kara tahtanın ak kalemi.6 İlâve Harb devres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.02.1956
  • MîMiîııet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yaz\işleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ Baıtidt0i Y r t MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • r HİCRİ Cumartesi i RUMÎ 1375 18 1371 Recep 6 ŞUBAT 1956 Şubat i VAKİT VASATI EZANI Günej 6.53 1.07 Öğle 12.28 4.42 İkindi 15.24 9.38 Akşam 17.46 12.00 Yatsı 19.16 1.32 İmsak L-5.13 11.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • CelkttifcUkc Jmo% TMtcamuufOj f^ÂAmdut Paranızın erimemesi için Bankamızda bir hesap açınız.Biriktirdiğiniz paraları Bankamıza emanet ediniz.BANKAMIZ 1914 YILINDA KURULMUŞ OLUP ISTANBULDA 1921 DEN SER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • 25 İLÂ 50 BİN ADET FAYANS ALINACAK Posta Kutusu 549 GALATA Telefon:44 65 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • Y A S E M i N YASEMİN İstanbul halkının unutamayacağı hârika küçük kız YASEMİN filmi Oynadığı 3 sinemada da hasılat rekoru kırmasına rağmenhaftaların meşgul bulunmasından,ikinci haftaya sadece Aksaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • KUÇUK CARÎ HESAPLAR ~1 I L* a&f&ğdfö.300000;«raim«v^ ÜMÜK IKHAMiylU»!ftAAtfUİ* *V L/ılın ilk keşidesine işiirak etmek için acele hesap açınız DO&UBANK i Her 100 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • İLAN 24801 No.lu kamyonuma ait trafik ruhsatnamesi ve sicil cüzdanımı zayi ettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Muharrem Kavadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • Diş Tabibi Aranıyor)Bilecik Valiliğinden:Bilecikte resmî veya serbest diş hekimi bulunmadığından halkın mübrem ihtiyacını karşılamak üzere vilâyetimiz devlet hastahanesinde kendisine maaş veya ücret k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • pastili FORMAMIDE Şiddetli soğuklara karşı sıhhatinizin koruyucusudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • Herkes kek yapabilir.ama SANA ile yapılan o kadar daha çok lezzetlidir ki!Mmm!Evde yapılan kek kadar lezzetli bir şey yoktur.SANA kullanırsanız yapılması o kadar daha çok kolay ve elde edilen netice d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • İLÂN-1 Giresun Asliye Ticaret Mahkemesinin 8/2/1956 tarih ve 9 sayılı kararile,alıcısı tarafından müddetinde vaki ihtara rağmen bedeli ödenmemiş olan Ordu Fındık Tarım Satış Kooperatifi depolarında me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • ŞİŞLİ MARMARA KLİKİĞİ KARŞİSİNDA Halâskârgazi cad.321 No-lu apartımanm 1 No.lu dairesinde eski bir aileye ait eşyalar 19 şubat 1956 pazar saahı saat 10 da AÇIK ARTTIRMA ile satılacaktır.15 parçadan ib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • yilcLiHİTİn tareliai Ketidim'ji âevdiriı Bir ev kadını olmakla ev ve çocuklarınızın bakımı ile meşgul olup kendinizi ihmal etmeyiniz.Bu hal,bn çok felâketlere sebeb olabileceğini her gün hayatta görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • NEZLE BAŞLANGICINDA BİR ÇOK FENALIKLARI ÖNLEMEK BAKIMINDA!4'er TABLETLİK SAŞE OPON baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ağrılarına karşı bayanların muayyen za manlardaki sancılarında faydalıdır OPO G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • SömerkaıÜK âlım vs Satım Klâessesesindea Teklif isteme ilânıdır.Müessesemizde kullanılmak üzere 1 adet 8 veya 2 adet dörder kişilik asansör alınacaktır.1 Alâkalılar şartnameyi müessesemiz Alım Uzmanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • 11-4*1/11* KESER ÖKSÜRÜĞÜ ECZANELERDE BULUNUf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • ¦ı ııı.ı Mmamaammmmmmtmmmmmmmmamaumaummum ıı ¦mııııı—m—at?BAYAN NENUB AEAHIYOR Daktilo ve Büro işlerinde istihdam edilmek üzere Bayan memura ihtiyaç vardır.Taliplerin tercümei hallerini müsbit vesaikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • CAĞALOĞLU ESKİ EMİNÖNÜ HALKEVİ SALONUNDA HER HAFTA CUMARTESİ GECESİ PAZAR GÜNDÜZ PAZAR GECE Her ailenin rahatça gelebileceği yegâne LOKAL.İçkisiz olarak tertiplediğimiz muazzam aile konserlerine ilâve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1956
  • MAHDUT MES'ULİYETLİ ANKARA MAHALLESİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN Kooperatifimizin 1955 senesi Umumî Heyeti toplantısı 10 mart 1956 cumartesi günü saat 14.00 de,İstanbul'da Tepebaşmda,163 nolu Cebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.02.1956
  • Altan Dinçer Fenerbahçe)F.Bahçe ve Gbugün karşıkarşıya Fenerbahçe ve Galatasaray basketbol takımları,bugece Spor ve Sergi Sarayında karşılaşacaklardır.Bu müsabaka,bir taraftan Sarı-Kırtnızı ve Sarı-Lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • Vefa basketbol takımı geceyi kampta geçirdi Bugün Beyoğlusporla karşılaşacak olan Vefa basketbolculan dün akşamı Durupalasta kampta geçirmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • rdıği mektup Bir müddet evvel İtalyan millî güreş takımını çalıştırmak üzere İtalyaya giden Nuri Boytorun,12 şubat tarihinde Fin İtalyan güreş müsabakalarını takip etmiş ve bu husustaki fikirlerini ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • Federasyon Kupası kızlararası voleybol şampiyonası Bugün Teknik Üniversite salonunda saat 13.30 da Eskişehir ile Kocaeli kız voleybol takımları kar filaşacaktır.Bu maçı Muzaffer Tuncalp idare edecek.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • Türkiye Birinci Dün yapılan maçta Beyoğluspor Eskişehir Havagücü'nü 3 sette mağlûp etti TÜRKİYE Voleybol Şampiyonası maçlarına dün teknik Üniversite salonunda pek az bir seyirci kitlesi Önünde İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • «Mft*»ı «m r mı ı Kembriç'le gelecek ay karşılaşacak olan Oksford üniversitesi bu müsabakaya hazırlanmaktadır.Oksford ekibini bir antrenmanda görüyorsunuz* [T.H.A.Yukarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • KARABELEN'E itiraz edildi Geçen hafta Ankarada yapılan basketbol turnuasınm Harbiye Mülkiye maçında,Harbiye takımında oynayan Erdoğan Karabelen'in hakem tarafından oyundan çıkarılması,ihtilâf mevzuu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • Kros birinciliği İstanbul kros birinciliği bugün Saat 14.30 da Levend'de yapılıyor.Beş gitme,beş de gelme olmak üzere on kilometrelik yarışa Fenerbahçe,Galatasaray,Beşiktaş,Beyoğluspor,Kurtuluş ve Şiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • Ordu takımımız 3 Martta Amerika ile oynayacak Ordu takımımızı önümüzdeki mart ayının ilk günleri içersinde iki çetin imtihan beklemektedir.Takımımız 3 martta Almanya'da Frankfurt'ta Amerika,11 martta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • dün kampı ferkelfi,gelme Her iki 'millî oyuncunun bugün tekrar kampa dönmeleri bekleniyor.Netice bugün belli olacak ¦SN* »çtrisi m-şia,VS3^-^cx^-^i^X$fefc* x*a» çini.km-aTİ.iAXMx* «2a.rai:lk «pıarifc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • u$:ALBAY,ÇORDAŞ VE BUZANSKİSp-s"«»»da dün Macar millî tafctnı'.futbolcuları hafif bir antrenman yapmışlardır.Resimde,Puşkas Buzanski ve Çordaş arkadaşlarının hareketlerini dikkatle takip edişleri görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • *»^yr^aM!p [SAMt ÖNEMLİ] PAl İST 'î AR Millî taknn namzetleri dün sahaİL Şerej stadında antrenör Giovanm nezaretinde anı-V 3 renman yapmışlardır.Devamlı yağan yağmur yüzünden göl haline gelen sahada n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • Millî takım antrenman yaptı Millî takım namzetleri dün sabah Şeref stadmda antrenör Giovanni'nin idaresinde bir antrenman yapmışta-Saha yağan yağmurlar sebebiyle göl haline geldiği için topla uzun boy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • N A C i'NİN SAKATLIĞI MÜHİM DEĞİL İstanbul Peşte macında sakatlanıp oyunu terkeden Fenerbahçe'nin ve millî takımın santrhafı Naci'nin ayak durumunu dün bir daha doktoru Reşat Dermanver'den sorduk.Bize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • BEYKOZ'LU NÜSRET İKİNCİ DEVREDE OYNAYACAK Beykozun acar santrforu Nusrete,bundan iki ay evvel Şişli Çocuk Hastahanesinde doktor Sadrettin Onaran tarafından muvaffakiyetli bir miniisküs ameliyatı yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • Fenerbahçe Kulübü Idare Heyeti P.ertesi günü toplanıyor Dün akşam toplanması icab eden Fenerbahçe kulübü İdare Heyeti,bazı sebepler yüzünden bu toplantısını pazartesi günü akşamına bırakmıştır.Kulağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • İstanbul Greko Romen lig şampiyonası bugün belli oluyor İstanbul Greko Romen lig şampiyonluğunu tâyin edecek olan Denizgücü Kasımpaşa güreş müsabakaları bugün saat 16.30 da Fatih Kulübünde yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • İzmir Karşıyaka kulübü basketçisi Ülkü G.Saray'a giriyor İzmir Karşıyaka kulübü basketbolcularından Ülkü Ozsen Galataray kulübü ile anlaşmıştır.Aynı zamanda yüzî'CÜ olan U'kü Galatasaray kulübü ile ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • Temmuzda belli olacak Burhan:«Henüz askerim,hangi takımda oynayacağıma temmuzda karar vereceğim» dedi Fenerbahçeli futbolcu Burhan Sargın,Fenerbahçede oynayıp oynamıyacağı yolunda kendisine sorulan su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • KISA HABERLER BURSA.17 Hususi)Batı grupu kayak müsabakaları 21 şubat'ta Uludağ'da başlayacaktır.Müsabakalara,İstanbul,Kayseri,Ankara,Yozgat.Bolu,Kütahya bölgeleri kayakçıları iştirak edecektir.BURSA,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1956
  • f\IT.HJV.Burniey'in santrjoru McJCay'in kaleye havale ettiği topu Chelsea kalecisi bloke edememesine rağmen topu ikinci bir hamle il« tutmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor