Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • VALİDE MENBA SUYU AÇILDI Valide menba suyu tesisleri,tekrar faaliyete geçmiştir.Bir müddet «vvel,beledî nizamlara riayet etmediği İçin muvakkaten kapatılan tesislerin,Belediyece yapılan «on kontrolü m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • JmiL ÇİN TIPI EV AMERİKAN TIPI EV HIND TIPI EV İSVİÇRE TIPI EV TÜRK TIPI EV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • n t Tr.Tnri'ıTı RUÇHAN UNVER» MACARLAR 3»"1 GALİP Macar,ar 5*l»ıimizde ilk karşılaşmalarını dün Mithaıpaşa Stadında,Peşte Karinası adı altında,İstanbul Muhtelitine karşı niMuUnkMn w I UHUlr yapmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • IT.H.A.Yeniden inşa edilen Viyana opera binasında evvelki gece ilk defa olarak mnazzam bir balo verilmişi!Baloda,opera artistlerinden başka,Viyana sosyetesinin ileri gelen şahsiyetleri de hazır bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • New York Herald Tribüne'un yazısı tASSOCİATED PRESS] NEW-YORK,15 «New-York Herald Tribüne* gazetesinin bugünkü nüshasında yayınlanan bir makalede,«Türkiyedeki enflâsyonun ikiz sebebleri,ağır askerî ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • BİR KÖY ÇIĞ cıltındcı Kaldı Erzurum'daki faciada 20 kişi öldü,6 köylü kayıp.Yardım ekipleri hâdise mahalline ancak iki günde gidebildi [ANADOLU AJANSI] ERZURUM 15 Hınıs kazasına bağlı Güzeldere köyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • GiLTERE KIBRIS'A Bağımsız bir Parlâmento kurulacak müdafaa ve dış işlerinin idaresi İngiltere'nin kontrolü altında kalacak Âda Türklerinin her sahada eşit haklardan faydalanmalarının garanti edileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • Buzlar arasında kalan "Ruşen,f dün limana geldi Şilebin üçüncü kaptanı,geminin bir ay mahsur kaldıktan sonra kurtarıldığını söyledi Sadıkoğulları'nın 7500 tonluk Ruşen şilebi,dün sabah saat 8 de liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • «ŞAKA SÖYLEDİM!Hâlen İspanya'da bulunan Sophia Loren,yeni çevireceği «Gurur ve Istırap» adlı film için hazırlanmaktadır.İtalyan yıldızı,meşhur matador Lııis Miguel Dominguin'in davetlisi olarak evvelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • İNÖNÜ DÜN işçilerle görüştü ı İstanbul İşçi Sendikaları Birliğinden altı kişilik bir heyet dün I saat 18 de C.H.P.Genel Başkanı İnönü'yü evinde ziyaret ederek kendisini Sendikalar Birliğine davet etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • bu;İleri memleket!BİR kasabamız yanıp kül oluyor.Bilanço dehşet vericidir:833 ev,300 dükkân harap.6000 kişi sokakta.17 ölü.Bir yangın bir sokağı,nihayet bir mahalleyi yakar.Fakat bütün bir kasabayı ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • IA.P.DANS NUMARASI R""ü dönecek ola» Kraliçe'Eh-~~ıw nviHHnHılI 2abelh,bu hafta Nigeria^ıın kuzey bölgelerini ziyaret etmiş ve yerli kabile reisleri ile tanışmıştır.Ziyaret ettiği bir çok yerlerde,yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • Fransız Meclisinde mebuslar doğuştu [ASSOCİATKD PRESSJ PARİS,15 Bugün Fransız Millî Meclisinde bir taraftan komünist ve Sosyalist mebuslar,diğer taraftan Pierre Poujade taraftarı mebuslar arasında şid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • İTHALÂTIN TAH D İD İ Artan dış ticaret açığımızı kapamak maksadiyle iktisat ve Ticaret Vekâleti tarafından bazı kararlar alınacağı bildirilmektedir.Geçen yıl 877 milyon liralık ihracata karşılık,1 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • Bütçe görüşmeleri pazartesi Meclis müzakerelerinin her gün saat 24 e kadar devamı kararlaştırıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,15 1956 yılına ait bütçe lâyihasının müzakeresine önümüzdeki pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • Gerzede zarar 30 milyonu buluyor Facia kurbanlarının adedi 19 u buldu.Para dolu Ziraat Bankası ile 500 bin kilo tütün yanarak kül oldu [Hususi surette gönderdiğimi2 arkadaşımız Tevfik Doğandan GERZE,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1956
  • ftji'j"^" u«*$ifc* n*;«e-*v;m jjgM»ijri^ fı.im ınTta^^ ]*ıw wnl«ır- iMW"i nnırırnınnırıirriıinı rrırrıf-TiiımrrnrTirlrrı-ll1".T"M ff'rıımte IRÜÇHAN ÜNVERİ a X,^ImH RÜÇHAN ÜNVER| prjl YİjlfCCI İ Kiiçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • I Sahipsiz bîr müessese Ç EIIİR Tiyatrosunda işlerin iyi gittiği söy-E «3 leneraez.Bu müesseseyi kendine getir-E mek için,tarafsız ve iyi niyetli insanlağ rm tenkidleri ve yapıcı telkinleri İstanbul B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • UC KADIM ZEHtBLEMDl Dün üç kadın,fazla miktardcf aldıkları ilâçtan zehirlenmiş ve tedavi altına alınmıştır.Bunlar,Şehremininde oturan Elif Geç,Hamalbaşı'nda oturan Şükriye Kabhcımar ve Bakırköyde otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • Japonya'da inşâ edilen Kayseri şilebi geldi Denizcilik Bankasının Deniz Nakliyatı T.A.O.hesabına Japonya'da inşa ettirdiği yeni gemilerin üçüncüsü olan 5500 tonluk «Kayseri» şilebi,kuzey Çin'den aldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • 2 40 TALİHLİYE-180.000 LİRA AYLIK GELİR Her ay,bir çekiliş ve her ay 20 talihliye bir yıl müddetle 100-75-50 ve 25 LİRA AYLIK GELİR DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN:Tel:48 67 92)«Çilem» Ruth Niehaus MELEK Tel:44 08 68)«Kaderin Pençesinde» Robert Mitchumm Virginia Mayo Renkli.ATLAS:Tel 44 08 35)«Kazanovanın Hatun Defteri» Gabriel Ferzetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • İsmet Çevikerden şarkılar 14.15 Saz eserleri 14.30 Film melodileri Pl.15.00 Mustafa Sağyaşardan ¦şarkılar 15.15 Muzaffer Akgünden türküler 15.30 Batı müziği Pl.16.00 Kapanış.ANKARA İSTANBUL 12.27 Açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • TEŞEKKÜR Geçirdiğim kaza neticesinde k»rılan ayağımı büyük bir hazakatle tedavi ile İyileştiren Nişantaşı İsçi Sigortaları Hastahanesi Hariciye Kısmı Doçent Fethiye Ayral,Operatör Dr.Sungur GUltekin,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • MEVLİT SÜREYYA PAŞA İL M EN 'in aziz ruhu için vefatının senei devriyesi münasebetiyle 17 şubat 1956 cuma günü öğle namazını müteakip Kızıltoprak'ta Zühtü Paşa Camii Şerifinde okunacak mevlidi şerife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • BORSA 15 Şubat 195C Çarşamba SERBEST ALTIN FİATLAR1 Cumhuriyet Reşad Vahit Hamit Aziz Gulden Hollanda Külçe ingiliz VJktorya ingiliz Napolyon İsviçre Frangı 79.80—80.00 91.00—91.50 77.00—77.25 77.50—7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • konforun şahikası 1 SAS'tn 4 motorlu DC-6B uçaklarındaki rahat koltuklar,ültra-modern teçhizat,sıcak ve dostane bava,SAS ile yapacağınız yolculuğu raea'ut bir istirahat devresinin en zevkli anlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • İzmir'den 2500 çuval kahve geliyor Piyasadaki kahve satışlarının hemen yalnız Migros kamyonlarına inhisar ettiği görülmektedir.Bir çok kahveciler,kahve kabnadığmı beyanla kepenklerini indirmişlerdiriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • Karabük demirlerinin fiatları indirildi Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları imalâtından olan lama ve dört köşe demirlerin evvelce 990 lira olan tonu 820 liraya indirilmiştir.Tenzilâtlı fiatlar yılbaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • 3ERİN DİYOR Ki İstanbulluların hasretle bekleyip bir türlü kavuşamadıktan Opera,biliyorsunuz ki,başşehrimizin en esaslı ruh gıdasıdır.Ankaralılar prömiyerlere itina ile hazırlanırlar.Sahne artistlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • TEŞEKKÜR Geçirmiş olduğum İnfarctus krizi dolayısiyle sağlığıma yakın alâka gösteren İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Reisi ile İdare Heyeti âzası meslekdaslarıma,çağırıldığı anda koşup gelen ve hastalığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • DENİZCİLİK BANKASI YİNE ZAM YAPTÎ Denizcilik Bankası,dış hat yolcu navlunlarında yeni bir ayarlama yapmıştır.Bilhassa talebelere yapılmakta olan tenzilât azaltılarak,zam yoluna gidilmiştir.Buna göre,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • Bir garson,bıçak üstüne düşerek yaralandı Fatih'te Macar Kardeşler caddesinde 66 numaralı lokantada garsonluk yapan Salâhaddin Yüksel,ekmek keserken elinde bulunan bıçağın üzerine düşmüştür.Bıçağın so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • 75 metre boyunda bir duvar yıkıldı Evvelki gece Dolmabahçe'de bir heyelan olmuştur.Taşkışla'dan Gazhane'ye inen yol güzergâhında bulunan eski Taşkışla'dan kalma taş duvarın 75 metre uzunluğunda ve 4 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • Çöpler arasında yeni doğmuş bir çocuk ölüsü bulundu Hürriyeti Ebediye tepesinde çöpler arasında yeni doğmuş bir çocuk cesedi bulunmuştur.Çocuğun muayenisinde boğularak öldürüldüğü kanaatini uyandıran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • D EK m r firma 300 kuruştan et satmak için teklif yaptı İstanbul Belediyesi teklifi kabul ettiği takdirde şehrimizde azamî 350 kuruşa et satmak mümkün olacak Bursa'dan bir firma Belediyeye müracaatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • 200 FUTBOLCUNUN BİLİNMEYEN TARAFLARI İSTANBUL PROFEc ÖNEL FUTBOL YİLLİĞİ 10 Kulübün kuruluş hikâyesi Futbolcular idareciler Taraftarlar Meşhurlar ve muhtelif yazılar ile PAZAR GÜNÜ ÇIKIYOH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • EMNİYET NİSAN KEŞİDESİ 16 akşamına kadar hesap açtırınız.6 f 1 Kişiye 2 0.0 0 0 u» Her 150J liraya bir kut'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • Gaz ocağından etekleri tutuşan kadın yandı Beşiktaş'ta Hasırcı Veli sokağında oturan Nedime Alptekin adında bir kadm,evinde yemek pişirirken gaz ocağının parlaması neticesinde eteklerinden tutuşmuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • Hürriyet Partisi Başkanı C.H.P.yi ziyaret etti C.H.P.İl Başkanı Muhlis Sırmalı'nın Hürriyet Partisi il merkezine yaptığı ziyareti iade etmek üzere,Hürriyet Partisi İl Başkanı Muhiddin Akdik ve İkinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • Üniversitede n a m z e 1 talebe kaydı kapandı istanbul Üniversitesi Şubat dönemi namzet talebe kayıtları dün akşam sona ermiştir.Edebiyat Fakültesi kontenjanı dolmamıştır.Orman ve Fen Fakültelerine ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • Adana vapurunda kaçak 1200 mermi bulundu Evvelki gün Şimalî Akdeniz seferinden limanımıza dönmüş olan Denizyollarına ait «Adana» yolcu vapurunda gümrük muhafaza memurları tarafından yapılan aramalar s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • Amatör talebe rehber kursuna 105 kişi girdi Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm Müdürlüğü tarafından açılacak olan Amatör Talebe Rehber Kursları namzet kayıtları,önümüzdeki Cumartesi günü sona ere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • Mübarek Regaip gecesi 4-5 Recebişerif ve 16 17 Şubat 1956 tarihine müsadif Perşembe günü akşamı Cuma gecesi)Mübarek Regaib Gecesi olduğu ilân olunur.İstanbul Müftüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • KİSâ H/KIZILAY Cemiyeti Beyoğlu Şubesinin yıllık Kongresi,önümüzdeki pazar günü Galatasaray Lisesinde toplanacaktır.DAHİLİYE Vekâleti Müsteşarı Dilâver Argun,dün sabah Valiyi ziyaret etmiş ve Vilâyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • Belediyenin 5yıllık çalışma programı Belediyenin 5 yıllık yeni çalışma programını hazırlamak üz,ere,dün sabah Belediyede bir toplantı yapılmıştır.Meclis Encümen Reisleri,Reis Muavinleri,Emlâk Müdürü,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1956
  • Muhallebiciler Belediyeyi insafa davet ediyorlar Dünkü kongrede bir tabak mahallebinin bir fincan kahve fiatına satılamayacağını belirttiler Muhallebiciler Derneğinin yıllık genel kurul toplantısı dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.02.1956
  • Orta Doğu sulhu için çalışmalar Bir harpte Amerika,İngiltere ve Fransa Orta Doğuya asker sevkedecek [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,15 Amerika ingiltere ve Fransa,Rusya'nın bütün bozguncu teşebbüslerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1956
  • fT.H.A.I İS KONUŞULMADI Londra'daki Sefarethanemizde Ticaret Müsteşarı olarak vazife gören Hüsnü Sabuncuoğlu ve refikası birkaç gün evvel Dorchester Otelinde bir parti vermiştir.Sabuncuoğlu,gazetecile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1956
  • Ekselans Abdiilvahap Han gitti Bir kaç günden beri memleketimizde tetkik ve temaslai'da bulunan dost ve kardeş Pakistan'ın Anayasa Meclisi Reisi Ekselans Abdiilvahap Han ve Meclis Genel Sekreteri B.M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1956
  • Yunanistan'da kurtlar dört çocuğu parçaladı Mektepten evlerine gittikleri sırada kurtların hücumuna uğrayan çocuklar kurtarılamadı [ANADOLU AJANSI} ATİNA,15 Tesalya'da Kalambaka kasabasındaki evlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1956
  • ı.TAKVİMDEN BİR YAPRAK Yıldızlar ve ötesi j ZAMANI evailde Sinop'la ikamete memur bulunduğum za-man evim Bektaşî tekkesine yakındı,Firavî Ahmet Paşanın i oğlu olan Baba Erenlerle sık sık görüşürdük.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1956
  • IKISAHI HEPSİ NAYLON Lo"('rr,lft bn hafta bir Naylon Sergisi açılmıştır.Sergide ingiltere'de naylondan imal edilen muhtelif giyim eşyaları teşhir edilmektedir.Resimde.sergide takdim edilen naylon iç ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1956
  • Trakyada seS ağır hasara sebep oldu t Buşlarajı birincide' kalmıştır.Sellerle sürüklenirken ağaçların üzerine çıkıp sığman vatandaşlar.Şeker fabrikasının itfaiyesi tarafından kurtarılmıştır.Adana'da s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1956
  • [A.P] IA.P.I Marilyn nefis sırtını ve cazip bacaklarım cömertçe teşhir ederken gazete fotoğrafçıları hayatlarından son derece memnunlardı.Marilyn'e iltifat edilince vs GOGSU KABARDI VE.koptu asKisı Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1956
  • MÜlî Korunma Kanunu tâdili müzakereleri [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,15 Millî Korunma Kanunu tadil lâyihasının müzakerelerine bugün muvakkat encümende devam edilmiştir.Münakaşaların siklet merkezini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1956
  • İngiltere Kıbrıs'a muhtariyet veriyor t Baştarafı birincide olacaktır.Bu parlâmentonun çıkaracağı bütün kanunî mevzuatın otomatik olarak Vali tarafından tasvibi lâzım gelecektir.Vali,içişlerin sevk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1956
  • ^m m EM BÂNÂ C&n i£ CetAzt" Ce**ı Dişlere dair Ragıp R.İstanbul)dişlerinden şikâyet ediyor ama anladığıma süre diş ihtimamına pek ehemmiyet verdiği yok.«Diş macunlarının dişlerimi kâfi derecede beyazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1956
  • Gerze'de zarar 30 milyonu buluyor t Buştarajı birincide muşlar.Kemikleri birbirine kaynamış.Geçen yıl Kabe'ye gidemeyen ve adı Cennetlik diye anılan bir ihtiyar da yangın akşamı camiden çıkıp evine gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.02.1956
  • JOHNNY HAZARD FRANK ROBBİNS mmasL 9/JAO Lr.rr-a Tr„ &NAP HUNTER.TEHLİKELİ BlR,t TRAPEZ NUMARASINA BAŞLIYOR.DURUMDA ODADA OLUP 0/7EV-*LERl GÖRÜYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1956
  • BONCUK •Vc J hZimkVALt' 7OSMA ÇOK JJĞ2ASTIĞ)HALDE İKİ KZ1 V£ KÜÇÜK OGUJNA 'SİM BULAMADI.t BEN BOSCUÖUfAÎ BUNLAKDA KUYUCU MEKTUBU 8Av WALT O/SNEV:tt wzA,lhylA ve tJURSEN ADLARINI TAKARSANIZ ÇOK SEVİ-Nİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1956
  • CİSCO KID JOSE SAKNAS;ROD REED ÇEKMESİNE ÇEKERİM AMA HEY,AYAĞIM KAYIYOR.^mm^.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1956
  • TOMBİK ISÖyLECE BİZİMKİLERİN GEMİSİ 7 UÇSUZ BUCAKSIZ DENİZLERE KlLOl.1-DAZLAK DA PEŞLERİNDE *%cP sT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1956
  • ALLAHLIK Ati BEY f KALK BİRŞEVLER YE.BELKİ DAHA ÇABUK UYuyABİLİRSlN İJ «SK:MiS?İİ' 8u SEFER 1Lh'KUSUZ-VLUKBAMA,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1956
  • a^K tt OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak] h hayatınız:Bir mektup is hayatınızda rol oynayacak.His hayatınız:Aydınlanacak.KOVA BURCU f21 Ocak 19 Şubat] iş hayatınız:İs muhitinizle daha tamimi bir münasebet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Ayağa faydalıd-ı ama başa örülürse felâket olur Bir masal dağı.2 Halk Duruş,vaziyet alış.3 Esef ifadesi Ensi/4 Merasim Bir sa lata otu.5 Kanun ilk mermi.6 Efe horoz tabiatlı.7 Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULUN AY Tefrika No:145 Resimdeki adama baktım,başmda acâip bir sarık,üzerinde kırmızı çuha üzerine sırma işlemeli bir cepken,ayağında yine kırmızı çizmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1956
  • eJ!II1IIIIIIIII1I1IIIIII^ AŞK HİKÂYESİ Sarışınları öldürmeyin TEFRİKA No.15 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Üç akşam,üç sarışın kız öldürülür.Eczacı Talat yalnız üçüncü kurban,Duyguyu kendisinin öîdürdüğü?ıü it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1956
  • Ç-Kestirme yol BİR gazeteyi açıyorsu-nuz:«Kasap soyan ço-cııklar Ağırcezada.Obürünü açıyorsunuz:«Profes-5 yonel bir çocuk hırsız,gece j çaldığını gündüz satıp yaşıyor.Neden düşüyorlar?Neden düşmesinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:R E Ş A D EKREM KOÇU Tefrika No:142 Merhum Sultan Ahmed Han Efendimiz bu ağaçtan eliyle bir elma koparmak için yamağımın sırtına basacak olmuştu da siz Sultanım üstüne kul hakkı ned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1956
  • ÇAKAMADIM:BENİ BuKAYA KİM ĞETH5Dİ NASlU ĞİKDİK.BURAYA fJÜ'AFİYE NUMARA YAPIYOZ.BAL GİBı ÇAKTI 3SrabpjEt&M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE Yazan:SERVER BEDİ Tefrika No:61 Emin ol.Bir saat,hiç kesilmeden devam etti,bu rüya.Çok muntazam.Hakikat gibi.Orasını anlatamam sana.Uzun sürer.Asıl meseleyi anlatayım.Hayretten bağıraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • TARLADA YOLDA Her türlü lastik ihtiyacınızı karşılayacak FİL GİBİ DAYANIKLI 100 SAF KAUÇUK TAKVİYELİ ARAZİDE TZEL LASTİKLERİDİR.Türkiye Umum Mümessili BEKEBCAM BEKTAŞ ERCAN ve KARDEŞLERİ Koli.Şti.Taks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • f£anuoaan âottta iıthe HAVILLAND ntemi Mesamatın açık olduğa sıraaa rmvıı.LAND kremi ile Masaj yaparak,cildin»zı azami şekilde beslemiş olursunuz.Mesamatın derinlerine kadar giren Krem HAVILLAND ihtiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • 11 cildinize benim gösterdiğim ihtimamı gösteriniz,diyor.Ben,banyo ve lavabomda PuroMan başka sabun kullanmam.Puro Tuvalet Sabunu,tahayyül ettiğiniz o kadife gibi yumuşak teni,sihirli güzelliği temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • OPON romatizma,siyatik ağrılarına karşı V bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında OPON soğuk algınlığından mütevellit ağrıları teskin bakımından iğ OPON yorgunluktan ileri ge İen ağrı ve kırıklığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • $BAŞ,DİŞ,ADALE,SİNİR AĞRILARINA KARŞİ başarı ile kul lanı Ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • MîlIiBgef S t h i b i Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İdleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • r HİCRİ Pers *p?be RUMÎ 1375 16 1371 Recep 4 şmT 1956 Şubat 3 VAKİT VASATI EZANI Güneg 6.55 1.12 Öğle 12.28 6.45 ikindi 15.23 9.39 Akşam 17.43 12.00 Yatsı 19.14 1.32 Irnsak 5.15 11.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • Teknik Okulu Müdürlüğünden Yıldızda bulunan okulumuz için bir adet Taş kesme makinası kapalı zarfla ve şartnamesine göre satın alınacaktır.Muhammen bedeli 9000 ve ilk teminatı 675 liradır.Kapalı zarfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • Donanma Kumandanlığından 1.Donanma gemilerinin su üstü top atışları 6.7.8.9.10 11.13.14.15.16.17 ve 18/Şubat/1956 günlerinde MARMARA denizinde yapılacaktır.2.Atışlar atış günleri saat 09.00 ilâ 12.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • KARAKÖY BÖREKÇİSİ KARAKÖY ve SARIYER'deki fırınlarında Kandil çöreklerini muhterem müşterileri için mamul nefaseti ile hazırladığını ırzeder ve başka hiç bir yerde şubesi olmadığını bildirir.TEL:KARAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • Bugün matinelerden itibaren TAKSİM SİNEMASINDA MWB COŞKUN CAHİT MAT AYTBN' QÜ¥BNC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanlığından:5 Mart 1956 Pazartesi günü saat 19.15 de derslere başhyacak olan Elektrik Teknisyenleri gece kurslarından Elektrik Tesisatçıbğı A ve B kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • ACELE Telefonlu,garajlı,her kat şofben tesisatını havi,geniş bahçeli ev çok ucuza satılıktır.Müracaat telefon:636606)446960)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • MAHDUT MES'ULİYETLİ ANKARA MAHALLESİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN Kooperatifimizin 1955 senesi Umumî Heyeti toplantısı 10 mart 1956 cumartesi günü saat 14.00 de,İstanbul'da Tepebaşmda,163 nolu Cebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • Ayçiçeği Küspe Satışı istanbul Asliye 1 inci Ticaret Mahkemesinden 956/85 Yeniköyde İstikbâl ve Ortaköyde kömür vapurlarında bulunan 2000 ton ay çiçeği küsbesinin açık arttırma ile satılmasına mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • anka İçin Kiralık Yer Aranıyor Bahçekapı,İstiklâl caddesi,Osmanbey,Kadıköy,Çarşıkapı ve Beşiktaş semtlerinde ticaretin münkesif olduğu iş merkezlerinde Banka şubesi olmağa müsait kiralık ve devren kir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • Bir komser bir polis ve bir bekçi vuruldu 1 Hususî Muhabirimiz Hilmi KÜRKÇÜ'den] ADANA,15 Ceyhan'da Ceylân Bar'da çıkan bir hâdisede,bir komiser muavini,1 polis ve 1 de bekçibaşı tabanca ile vurulmuşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • Bazlar arasında kalan Ruşen dün limana geldi t Baştarajı birincide doğrusu buzlara bırakılmıştır.Ruşen'i dün Büyükdere önlerinde görenler gemilerden bir gemiye ne kadar dikkat ederlerse o kadar dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • Bir köy çığ altında kaldı t Baştarajı birincide nmdadır.Dağdan kopan büyük bir çığm 7 evden ibaret olan bu 38 nüfuslu köy üzerine göçtüğü haber alınır alınmaz Hınıs Kaymakamı ile Jandarma Kumandanı,Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • Fransız Meclisinde mebuslar döğüştü t Baştarajı birincide Fransız Haberler Ajansınm bildirdiğine göre,infilâk sesi bir mantar tabancasından çıkmıştır.Kavga,Poujade aleyhtarı bir teklife rey verilmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • Nevv.York Herald Tribune'un yazısı t Baştarafı birimcide kaydedilmektedir:«Başta görülen en belirli faktör,dar çerçeveli bir kredi politikası takib etmemek,aşırı gelirleri absorbe edecek bir vergi sis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1956
  • Bütçe görüşmeleri Pazartesi başlıyor t Baştarafı birincide mumî muvazenede,idarî masraflar 2 milyar,349 milvon,977 bin 095 lira.yatırımlar:900 milyon.879 bin 445 lira ve cem'an 3 milyar 250 milyon 856
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.02.1956
  • KIR KOŞUSU müsabakaları [ANADOLU AJANSI] ANKARA 15 Atletizm Federasyonu tarafından hazırlanmış olan program gereğince gruplar kır koşuları yapılacaktır.Gruplar gu şekilde tesbit edilmiştir:Doğu grupu:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1956
  • i MAÇIN HAKEMİ I TEBRİK EDİLDİ Dünkü maçın hakemi Zül-I bahar Sağnak'z,maçtan son-l i ra Macar futbol federasyonu,K i sekreteri Honti bitaraf ve gü-I I zel idaresinden sonra tebrik û I etmiştir.Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1956
  • Millî Takıma çağrılanlar Millî namzetler bu sabah kampa giriyor.Takımın tertibi bugün açıklanacak Futbol Federasyonunun dün akşam yayınladığı bir tebliğle,19 şubat pazar günü Macarlarla karşılanacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1956
  • Buzlar üzerinde oynanan maç İTALYA-2 Fransa 0 [ASSOCIATED PRESS] BOLOGNE,15 İtalyan millî futbol takımı buz tutmuş kaygan bir sahada Fransayı 2/0 yenmiştir.Sühunetin sıfırın altında bulunmasına rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1956
  • S.Fox'un yeni çalışma programı tesbîf edildi ANKARA 15 HUSUSÎ)Yurdumuzda bir müddet daha kalacak olan Samuell Fox'un çalışma programı S.O.Federasyonu tarafından yeniden tesbit edilmiştir.Buna göre Sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1956
  • Maçtan sonra ne dediler.Maçtan sonra soyunma odalarında sakin bir hava esiyordu.Evvelden,Puşkaş ve Bozsik'in Peşte takımında yer alnuyacağı haberi yayılmışken,son dakikada her ikisinin de Sadri Usuuğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1956
  • Üç şehir karma maçlarından sonra voleybol millî takımı seçilecek ANKARA 15 HUSUSÎ)Dünya birinciliğine katılacak millî voleybol ekibimizin hazırlanması için üç şehir kaı-maları ilki 23-25 martta İzmir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1956
  • İzmir at yarışları 18 martta başlayacak [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA 15 İlkbahar at yarışlarının hazırlıklarına şimdiden başlanılmış bulunmaktadır.Yarışlar ilk olarak 18 martta İzmir'de başlayacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1956
  • YUGOSLAV hakemler geldi Pazar günü yapılacak olan Türkiye Macaristan millî maçını idare edecek üç Yugoslav hakem dün gece şehrimize gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1956
  • Nuri Hocanın yetiştirdiği takım iyi netice aldı.[BOSFORi ROMA,15 Şöhretli Türk güreş hocası Nuri Baytorun'un yetiştirdiği İtalya millî güreş takımı Pazar günü Finlandiya karşısında gayet iyi bir netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1956
  • BBrSbfirlîk GOİÜmÜZ ^azmi ilcinci devrenin birinci dakikasında Mehmet Ali'nin görerek ve çok yerinde bir pası ile uzattığı topu,sağa kaçarak Macar müdafaasının müdahalesine rağmen,sert bir şutla ı U&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor