Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • VALİDE MENBA SUYU AÇILDI Valide menba suyu tesisleri,tekrar faaliyete geçmiştir.Bir müddet evvel,beledî nizamlara riayet etmediği için muvakkaten kapatılan tesislerin,Belediyece yapılan son kontrolü m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • ANA MUHALEFET PAR TİSİ H P.OLACAK GAZETELERDEN)wm ANA MUHALEFET BABA İKTİDAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • MEMURLARA verilecek ikramiye [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA 14 Bütçe Encümeni bugün memurlara 5 maaş ve emekli,dul ve yetimlere ikişer maaş ikramiye verilmesi yolundaki tasarının Meclise sevkedilmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERl Sekiz kilo esrar bulundu Yenişehir'de oturan ve bir isçi ile evli bulunan Ayşe,dün sabah Yalova'dan şehrimize hareket etmekte olan vapura,elinde bir çanta olduğu halde binerken,şüphe üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • Okuyucularımızın ısrarlı arzuları üzerine TOMBIK Yarmki sayımızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • Unutulmamalıydılar HARB malûlleri maçlara ve buna benzer yerlere üc-reisiz girebilecekler.Belediye Meclisinin bu kararı ne Kadar doğru ise,o kadar eksiktir.Çünkü harlı malûllerimizin yanında,fedakârlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • Geçen yaz Eusya'da bir muharebe olmuş Pravda'da yayınlanan bir yazıdan Rusya'nın bir taarruza uğradığı veya isyan çıktığı anlaşılıyor fASSOCİATKD PRESS] MOSKOVA,14 Sovyet Rusya,bugün,geçen yaz ayları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • IA.P.1 ESİR K!Z "elU' 'lalyan »ıtrisi Maria Kolanda,hâlen Koıııa'da çevrilmekte °'an «Neron'un Hafta Sonu Tatili» adlı bir filmde esir kız rolünde oynamaktadır.Neron'un hususî hayatının bütün gülünç t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • M i g r o s' a 5 milyon lira kredi acildi s Migros Türk'ün isviçreli müdürü Hochtrasser Ankara'daki temaslarını bitirmiş ve şehrimize gelmiştir.Hochtrasser,dün kendisiyle görüşen basın mensuplarına,mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • Randall,Ankara temasları hakkında izahat verdi Eisenhoıverin müşaviri,Türkiye hükümeti kararlı tedbirler alarak ekonomik meselelerini halletmeye başlamıştır dedi [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK.14 Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • IRUÇHAN UNVER] İlintili nfiOTI İl E7İiinE Şehrimlrf* bulunan C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,dün dğle-INUNUf rAnlI İL mtnlVttinilt dcu sonra j| Merkezine giderek İdare Kuruluna riyaset etmiştir.Saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • Kabahat rüzgârda mı?IRÜÇHAN ÜNVERİ Dün akşam üzeri şehrimizde bir rüzgâr esti.Bu rüzgâr ne Zeytinburnu'ndaki gecekonduları yıkacak,ne de şehir hatlı vapur seferlerini felce uğratacak şiddette idi.Anca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • Bir kadın öz çocuğunu boğdu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 14 Akhisar'ın Çoruh köyünde oturan Emine Akbaş adında evli bir kadın,gizli olarak metres yaşadığı erkekten meydana gelen gayrimeşrû çocuğunu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • Aşık bankacı dövüldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,14 J.adındaki genç v.güzel kız,ağabeysine bir mektup uzattı ve kızgın bir tavırla neticeyi bekledi:Mektupta en güzel ve en tatlı kelimeler yanyana g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • Mezarlıkta bulunan kol ve bacaklar İki kişiye ait oldukları anlaşılan uzuvlar morga kaldırıldı.Bir cinayet ihtimali üzerinde duruluyor Jandarma makamları,Topkapı surları dışında' mezarlık içinde cerey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • Küçükçekmece gölü bir Lire yükseldi Yağan karların erimesi ve müteakiben yağmurun başlaması sebebiyle Küçükçekmece gölü tehlikeli bir şekilde yükselmiştir.Dün gölün suyu bir metre kadar yükselmiş ve c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • m w,i&m?[RÜÇHAN ÜNVERj 1 METRE KAREYE 1 24 KİLOGRAM ğ EE Dün İstanbul'a,sabahın erken sa-EE atlerindcn itibaren,aksama kadar EE Şj sağnak hâlinde yağmur yağmıştır,ŞJ Saat 14 de metrekareye düşen yağmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • Trakya yeni bir sel felâketine uğradı Eriyen karların ve yağan şiddetli yağmurun tesiriyle Tunca ve Meriç nehirleri 5 metreden fazla yükseldi.Edirne,Kırklareli ve havalisi sular altında Hususî Muhabir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • IRUÇHAN ÜNVEHI C-7 eylül hâdiselerinden sanık olarak Örfi İdare Mahkemesine sevkedileıı 17 kişinin duruşmasına dün devam edilmiştir.Savcı,iddianamesini okuduktan sonra,mahkeme heyeti,İzmir'de hâdise ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • erze yangınında 7KİŞİ ÖLD Kasabayı bir harabe haline getiren yangında 833 ev,300 dükkân kül oldu.6000 kişi sokakta kaldı.Hükümet yardım hakkında tebliğ neşretti Hamamda dumandan boğularak ölen facia k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • Zorlu için yeni tahkikat açılması isteniyor Grup,meselenin Mecliste görüşülmesini kararlaştırdı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,14 Demokrat Parti Meclis Grüpu toplantısı,bugün yine matbuata hücumlara s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • Banka kredilerini tanzim komitesi [HUSUSİ ML'HABİRİMİZDENİ ANKARA,14 Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı kararın sonuna bir madde eklenmesine dair Vekiller Hey'etinin kararı bugün Resmî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1956
  • Atina radyosunun neşriyatını İngilizler bozuyor [ASSOCIATED PRE Yl ATİNA 14 İnanılır bir kaynak bugün İngiltere'nin,Atina Radyosunun Kıbrıs'ı müteveccih yayınlarını bozmak hususundaki tehdidini tatbik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • Sanayiciler yeni muamele vergisinden de şikâyete Sanayi Odası,Millî Korunma Kanunundaki tadilâtı tenkit ederek tüccarın ahlâkının bozulacağını belirtiyor İstanbul Sanayi Odası,Oda Meclisi dün toplanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • NUR ULAŞ ile FİKRET KIRCAN Nişanlandılar İstanbul 14-2-1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • S kuruşluk simitler 10 kuruşa satılıyor içinden taş,ip ve böcek gibi iştah kırıcı maddeler çıkan ekmekler de fazlalaştı Zam ve ayarlama hâdiseleri,son haftalar içinde bazan sessiz bazan da gürültülü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • Gelir Vergisi beyannameleri martta verilecek Gelir ve Esnaf Vergisi mükelleflerinin beyannameleri önümüzdeki aydan itibaren verilmeğe başlanacaktır.Durumla alâkalı olarak Defterdarlık ve Vergi Dairele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • Hüseyin Nail Kübalı hakkında tahkikat açılmıyor Maarif Vekâletinin 9 Şubat tarihinde İstanbul Üniversitesi Senatosuna bir yazı göndererek,Hukuk Fakültesi profesörlerinden Hüseyin Nail Kübalı hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • Bir genç dondu Silivri'nin Fener köyünden 25 yaşında Hüseyin Aşık,köyüne gelirken,Arabacı Pınar mevkiinde soğuktan donarak ölmüştür.Üç günden beri ortalıkta görünmiyen Hüseyin'in,dün sabah köy yolunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • TEŞEKKÜR Sevgili babamız ve aile büyüğümüz Maliye emeklilerinden Karaferyeli SEYİT ALİ YÜCELT in vefatı dolayısiyle cenazesine gerek bizzat gelmek lütfunda bulunan ve gerekse telgraf ve telefonla tâzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • FINDIK FİATI yarıyarıya düştü Fındık ihracında zorluklarla karşılaşılmaktadır.Fındık,mevsim başında 620 kuruş iken,son defa 380 kuruşa düşmüş,fakat yine de ihraç imkânları temin edilememiştir.Belirtil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • Üç kişinin ölümü şüpheli görüldü Son 24 saat içinde şehrimizde üç şüpheli ölüm hâdisesi olmuştur.Eyüp'te Otakçılarda 45 numaralı İş Hanında gece bekçiliği yapan Hüseyin Yılmaz,dün sabah odasında ölü o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • Bir ses sanatkârı mahkemeye verildi Ses sanatkârı Sabite Tur Gülerman,mevcut iş kanunu hükümlerine riayet etmemek suçundan dolayı adliyeye verilmiştir.Duruşmasına yakında başlanacak olan Sabite,iddiay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • İÜ!1 lî^l I İl İlli 1956 YILINDA 4Z w Li-iJ iü SET liiU İÜ İİ5L' SS3gS3SolsSSSSSBSA İSİ 1553 mG5î] V-OD-LiSiJ ü;LiBU| jftEO İÜ BE ||IIbÎ] m GS ikişer daireli 10 APARTMAN BAHÇELİ 10 EV f ayrıca 875.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 1300 Şarkılar «Pl.13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Dans ve caz müziği 14.30 Ev kadını İle başbaşa 14.40 Şarkılar «Berrin Erbay»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • KISA HABERLER FERİDUN Nigâr,Servetifünun naşir ve şâirlerinin,bu arada Cevdet Paşa,Ahmet Mithat,Ahmet Râsim ve Piyer Loti'nin kendisine ve Şâir Nigâr Hanıma yazdıkları 43 adet mektubu,teşhir olunmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • Döviz kaçakçılığı yapan sarrafın duruşması Geniş ölçüde döviz kaçakçılığı yapan,bilhassa Fransa ile Avrupanm diğer memleketlerine gidenlere döviz temin ettiği iddia olunan Vafidis adındaki sarrafın du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN:Tel:48 67 92)«Çilem» Ruth Niehaus MELEK Tel:44 08 68)«Jüpiter'in Sevgilisi» Esther Williams Renkli Suare:«Kaderin Pen çesinde» Virginia Mav Renkli.ATLAS:Tel 44 08 35)«Kazanovan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • a&tr/i y da 1000 ura irat ıstennisıniz?m m^ İRATLI-SİGORTALI-İKRAMİYEM TASARRUF HESAPLARI 50.000 lira sermaye ikramiyesi Ayda 1000 lira daimi irat 200 kişide 1 kişi mutlak kazanır.Her hesap 6000 liral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • Üniversiteye namzet öğrenci kayıtları kapanıyor İstanbul Üniversitesi Şubat dö-nemi namzet öğrenci kayıtları buakşam sona erecektir.Düne kadar Orman Fakültesine 75 Türk,15 ecnebî,Fen Fakültesi lisans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • BOR S A 14 Şubat 1956 Sah SERBEST ALTIN FIATLARI Cumhuriyet Reşad Vahit Hamit Aziz 79.25—79.50 90.50—91.00 77.00—77.1-5 77.50—77.75 75.50—76.50 Gulden Hollanda Külçe ingiliz Viktorya ingiliz Napolyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • ŞEHİRDEN,YURTTAN,DÜNYADAN" SANAT HABERLERIı KEÇİLER ÂDÂSI Tiyatro repertuarında bazı eserler vardır,iyi hazırlanmadan ve orta derecede aktörlerle de oynansa yine karakterini belli eder,hattâ halk tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • vl/li:Bir delil daha!İSTANBUL Üniversitesinde en çok «millî» vasıflara sahip olması lâzım gelen kol Edebiyat Fakültesidir.Çünkü orada Türk E sanatı ve Türkoloji okutulur.Millî değerleriğ ini/in.orada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • BUGÜN AKŞAMA KADAR PARA YATIRANLAR TÜRK TİCARET BANKASI ŞİŞHANE Ajansı'nın açılışı münasebetiyle tertiplenen 10.000 Liralık HUSUSİ KEŞİDENİN ikincisine iştirak ederler Ayrıca 12 APARTMAN dairesi ve 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • TABANCA TEHDİDİYLE İMZALANAN BONOLAR Çağlayan Kitabevi sahiplerinden Refik Erduran'la,aynı müessesede ressam olarak çalışan Firuz Aşkın,yine müessese sahiplerinden olan Haldun Sel'i tabanca ile tehdit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • BALIK İHRACAT!TAKASLA YAPILMAYACAK Belirtildiğine göre,balık ihracı için takas sisteminin ihdası mümkün değildir.Bu bakımdan diğer bâzı tedbirler üzerinde durulmaktadır.Ayrıca küçük balıkçıların halat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1956
  • İki kişi zehirlendi Beyoğlunda Yeşilçam sokağında Melek apartmanının zemin katında oturan kapıcı ibrahim Demirel ile akrabası Hatice Özgen,bitişik apartmana ait havagazı borusundan sızan gazlardan zeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.02.1956
  • IT.H.A.l FİN DİLBERLERİ Helsinkide geçen gün yapılan güzellik müsabakasında 18 yaşındaki Sirpa Koivu,1956 Finlandiya Güzellik Kraliçesi olarak seçilmiştir.Kendisi Salo şehrinde bir şapkacıda çalışmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1956
  • »llUt'UMltlItllM IIMItHH 1 TAKVİMDE BİR YAPRA rMB3BBm âBuS Gerze I ZAKTA yakında ne zaman bir yangın felâketinin haberini l ^J alsam beni bir ateş basar.Öyle zannediyorum ki bilhassa l bütün İstanbull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1956
  • Tokyo'da şiddetli bir zelzele oldu [ASSOCİATED PRESS] TOKYO,14 Bugün,şiddetli bir deprem,bütün Tokyo'yu yerinden sarsmış ve büyük beton binaları yaprak gibi sallamıştır.30 r aniye kadar devam eden çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1956
  • BANA SOR Ce***û£ İnvn.'îv;J Futbol merakı Sermed A.İstanbul futbole meraklıymış ve kendi de oynarmış.Halbuki ailem hiç taraftar değil,üstelik bu yüzden derslerle ilgilenmediğimi de iddia ediyorlar.Şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1956
  • MİGROS-TÜRK SAYIN HALKIMIZA TAKDİM EDER TUALET SABUNU_150 c* 125 Klğ TEREYAĞ HUSUSİ ı Kğr 1000 Klğ 150 Gr 150 Krğ BALIK YU-MURTASI ı Kgr 2940 170 Gr 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1956
  • EMNİYET SANDIĞI NİSAN KEŞİDESİ e f.9 *1 Kişiye 2 0.0 00,U.16 akşamına kadar hesap açtırınız.^m ye/f/50 tirada bir kut'a\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1956
  • Neriman Koksal istanbul filmi için dublör seçildi Cornell Brochers'in şahane mavi tuvaletini tecrübe eden 15 hanımdan ancak birinin vücut ölçüleri uydu Bugünlerde Hilton'un 839 numaralı meşhur Akdeniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1956
  • CİCİ CAN I 1 W$L VmHI ^3\l E HALBUKİ ÇOK İHTİYAR VE YORGUNUM BANA YARDIM ETMELİSİN DOSTUM.GENÇSİN VE BANA ÇOK BENZİYORSUN.TIPKI BUNDAN 3Q SENE EVVELKİ KLARK'SIN/pfrfArvAEr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1956
  • •v-x:X;*Ş^5$?w$m wmmm İKRÂMİYELİ GRUP MEVDUAT i irat Omur boyunca jr ^^ayö» S •as.'S m.Faıla rr* ffiji'İl ivv-^fe:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1956
  • Fransa'dan turist kafileleri geliyor Paris'te yapılan bir toplantıda Türkiye'ye dair filmler gösterildi,şarkı ve türküler söylendi IHususî Muhabirimiz mistir.Toplantıda ayrıca Türk folk-İlhami ş.Polat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1956
  • Küçükçekmece gölü bir metre yükseldi t Baştarujı birincide si arzeden 18 ev tahliye olunmuş,ayrıca civardaki diğer meskûn yerlerin de tahliyelerine başlanmıştır.Tahliye edilen halk,ahbap ve akrabaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1956
  • Şehir Tiyatrosu sanatkârlarına yapılacak olan zam yine geri kaldı Fakat tiyatro biletlerine zam yapılması Şehir Meclis i'itin dünkü toplantısında kabul edildi Sinir doktoru Rahmi Duman ayağa kalktı,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1956
  • Migros'a 5 milyon lira kredi açıldı Baştaraiı biri?ıcide Bu 5 milyonun ne gibi ihtiyaçların giderilmesini sağlayacağı sualini Hochtrasser 5 madde halinde şöyle cevaplandırmıştır:1 Mahsulleri verimleşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1956
  • Âşık bankacı dövüldü t Baştarafı birincide Bir gün sonra,şehrimiz bankalarından birinde günün dedikodusu olacak bir hâdise cereyan ediyordu.Bayan J.nin ağabeysi,en az kendisi kadar iri bir arkadaşı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1956
  • Gerze yangımı t Baştarajı birincide İnandı.Salih Elköy,Ali Osman Çelebi,Fatma Sazak,Hüseyin Sazak,Fatma Çelebi,Mustafa Çelebi.Şef ika Çelebi,Yakup Ersoy.Felâketzedelerin hâli Facia mahalli şaşkın gözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.02.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak fc İş hayatınız:İşinizi,is yerinizi ve evinizi düzeltiniz.Hİ5 hayatınız:Kim senin dertlerine karışmayınız.Sağlığınız:İyi bir tesir altındasınız.KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şuba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1956
  • Nilliuet •Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Md.F.DEMİRTAŞ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI f HİCRİ 1375 Recep 3 Çarşamba 15 ŞUBAT 1956 RUMÎ 1371 Şubat 2 VAKİT VASATİ EZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1956
  • M;#lii SOLDAN SAĞA:1 Kıpti'nin bat I ısı Ev'in üstü,2 Hayat Ölümden önceki kendini kaybetme,3 Kan emici mahlûk Bir renk.4 Merhum bir karikatüristimiz.5 Peygamber için yazılan kaside Sivas civarında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Dedi.Sultan Murad,Cellâd Kara Ali'ye:Al şunu!dedi.Çocuk bir şey anlamadı,akıbetinden bihaber,şaşkın,melûl melûl baktı.Bostancıbaşı Doce Mustafa Ağa acıdı:Pâdişâhım!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1956
  • Mili OCUK KLÜBÜ s ÇOCUK KLUSÜMÜZE MISIR'DAN ÜYE OLAN KARDEŞİNİZ «Kahire-Mısır» damgasını tanıyan bir zar fin içinden şu mektup çıktı:«Ben Kahire'dc oturan bir Türk çocuğuyum.Babam MİLLIYET'e abone old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1956
  • CİNGÖZ MERİHfE Yazan:SERVER BEDİ Tefrika No.60 ikisi de daha derin nefes alıyordu.Biraz sonra,Jale'nin ayaklarında,şilteyi eşeler gibi bir çırpınma oldu.Peşinden bütün vücudu hareketsiz kaldı.Cingöz'ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1956
  • Kokain satan talebenin duruşmasına devam edildi Kokain satarken,kaçakçılık bürosu memurları tarafından yakalanmış olan eczacı okulu talebesi Fikret Günayın duruşmasına dün 1 inci Ağırceza Mahkemesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1956
  • WWHWWWWWWV7 Bir ayna hikâyesi j ZMİR'de bir bar artistik I içmiş,içmiş.Bulut gibij sarhoş olmuş.Sonra otel odasma dönmüş.Aynaya bakmış.Aynadan,çirkin bir kadm bakmış yüzüne.Kendi hayalindeki kendine h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.144 Bir arkadaşımdan borç para alarak telgraf çektim.«Birdenbire fena halde hastalandım.Bana gelecek ay tahsisatımı telgrafla gönderin»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1956
  • AŞK HİKAYESİ Sarışınları öldürmeyin TEFRİKA No.14 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:İki sarışın kız öldürülür.Eczacı Tal'at,üçüncü kurban,Duyguyu kendisinin öldürdüğünü itiraf eder,fakat diğerlerini reddeder.Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • NEZLE BAŞLANGICINDA BİR ÇOK FENALIKLARI ÖNLEMEK BAKIMINDAN 4'er TABLETLİK SAŞE OPON baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ağrılarına karşı B5EBI bayanların muayyen za manlardakİ sancılarında faydalıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • ^ınilkJtasic/esi İÜ ¦mm ses SSa 5M».MOSS «KKU M»2».A-A LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ Her 100 liraya bir kur'a numarası 300000)URAUK PARA x »KRAMlYUfRİ 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • GALATA ŞUBEMİZ Para yatıranlara kıymetli hatıralar •t Galafa şubesinde hesap açtıranlar ayrıca umumî ku ra ya d a bil olurlar^.N İO.OOO liralık Hususî açılış ikramiyesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • KARAR Sanık Rasim Öngören'in üst makamları harekete geçirmek kastı ile ve As.C.K.nun 84.maddesinin ruhunda mündemiç bulunan asıl ve esastan ârı yalan yere şikâyetler teaddüt ettiği gibi şikâyet için m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • Donanma Kumandanlığından 1.Donanma gemilerinin su üstü top atışları 6.7.8.9.10-11.13.14.15.16.17 ve 18/Şubat/1956 günlerinde MARMARA denizinde yapılacaktır.2.Atışlar atış günleri saat 09.00 ilâ 12.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • KARAKÖY BÖREKÇİSİ KARAKÖY ve SARIYER'deki fırınlarında Kandil çöreklerini muhterem müşterileri için mamul nefaseti ile hazırladığını arzeder ve başka hiç bir yerde şubesi olmadığını bildirir.TEL:KARAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • RandalI Ankara temasları hakkında izaha!verdi Baştarafı birincide mamlanabileceğini belirtmiş ve «Bundan sonra ne yapılacağını bilmiyorum» demiştir.RandalI,bütün Türk Devlet müesseselerinden tam bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • Trakya yeni bir sel felâketine uğradı t' Baştarajı birincide Kabaran nehir suları şehrin Yeni İmaret,Süpürgeciler,Bostan Pazarı ve Saraçhane mahallelerini tamamen kaplamıştır.Şehrin un ihtiyacını karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • Atina radyosu neşriyatı t Bagtarafı birincide rında bir kontrol postası tarafından tesbit edildiğini söylemiş,fakat Yunanlılar tarafından kurulduğu anlaşılan bu postanın mahallini açıklamamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • Kansız genç kızlara Boy atan soluk çocuklara [zayıf ihtiyarlara Verilecek,İçimi hoş,lezzetli ve kuvvetlendirici bir şurup.ECZANELERDE REÇETESİZ SATIUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • Mezarlıkta bulunan kol ve bacaklar t Bağtarafı birincide şahısların,hunharca işlenmiş bir cinayete kurban gitmeleridir.Hâdisenin bir hafta evvel cereyan ettiği tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • Geçen yaz Rusya'da bir muharebe olmuş t Baştaraiı birincide Japonlarla 1930 yılından vuku bulan çarpışmalardanberi ilk çarpışmadır.Şimdiye kadar,Orta Asya'da çarpışmalar olduğuna dair siyasî müşavirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • Banka kredilerini tanzim komitesi t Baştarafı birincide radan fazla bankaların Umum Müdürlerinin kendi aralarından iki sene için seçecekleri üç Umum Müdürden müteşekkil bir «Banka kredilerini tanzim k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • Zorlu için yeni tahkikat açılması isteniyor 6 Baştarafı binicide rinci maddesinde Kars Meb'usu Hasan Erdoğan'ın 11/1/956 tarihli,memleketimizde yapılacak çelik siloların ihalesi işindeki yolsuzluk hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanlığından:5 Mart 1956 Pazartesi günü saat 19.15 de derslere başlıyacak olan Elektrik Teknisyenleri gece kurslarından Elektrik Tesisatçılığı A ve B k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • Türkiye Sıhhî İnşaat Malzemesi Tüccarları Derneğinden Derneğimizin senelik âdî Genel Kurul toplantısı,22/Şubat/1956 çarşamba günü saat 14.30 da Derneğimizin merkezinde aşağıdaki gündemi müzakere etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • Denizcilik Bankası Türk A.O.Malzeme Müdürlüğünden 21 kalem küirase kablo teklif isteme suretile satın alınacaktır.Buna ait şartname Tophanedeki Müdürlüğümüz ilân tabelâsmda görülebilir.İstekli firmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • DANSI-En kısa zamanda,ehven fiatla ve garantili olarak öğrenmek istemez misiniz?O halde herkes gibi siz de bu ihtiyacınızı en mükemmel şekilde karşılayacak olan FİGÜR DANS EVİ'ne müracaat ediniz-Adres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • ŞEHİR TİYATROLARI YENİ TİYATRODA Eski İpek Sineması binasında)Bu akşamdan itibaren RÜYA GİBİ L'Ora Della Fantasia)Komedi 3 Perde 1 Tablo Yazan:Anna Bonacci Çevirenler:M.Abag Tevfik SaduUah Dekorlar:Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • Beşiktaş j jj 1 Sinemasında matineden itibaren RenkH gn RâRISALIM °rijinal RAY MİLLAND Wl"1" m JANE WYMAN «LET'S DO İT AGAİN» Türkçe Renkli paul.TRABLUS KORSANLARI HEINREİD MEDİNA Seanslar:Trablus K.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • Kadıköy TUK Sinemasında Bugün DAĞLARI BEKLEYEN KIZ Son senelerin en muazzam Türk filmi SEZER SEZİN KENAN ARTUN Eser:Esat Mahmut Karakurt.Reji:Atıf Yılmaz.Prodüksiyon Duru Film.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • Dudakiariyıe dövüşen,yumruKiarıyie üevışen kırıcı hafiyenin son maceraları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1956
  • EY VİLLÂ SAHİBİ OLMAK İSTEYEN VE BİLHASSA YAPI KOOPERATİFLERİ LÜTFEN OKUSUN 3-4,5-6,9-10 bin liraya ev villâ sahibi olabilirsiniz.Üç oda bir hol mutbak,banyo helası ve iki terası olan Villâ-ev)i yukar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.02.1956
  • Peşte maçında elde edilen kâr Ankara kulüplerine tevzi ediliyor ANKARA,14 Ankara kulüplerinin kalkınması için her çâreye başvuran Bölge Müdürü Ziya Ozanın Peşte Ankara maçında elde edilen safi kârın A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1956
  • Fikret Kırcan nişanlandı Futbolu bırakmamış olan en yaşlı faal futbolcu Fenerbahçeli Fikret Kırcan,dün Nur Ulaş.ile nifanlanmıştır.Gang fiifte saadetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1956
  • Voleybol Türkiye birincilik leri [ANADOLU AJANSI] ANKARA,14 Voleybol Türkiye birinciliği,müsabakaları gelecek hfata Ankara'da yapılacaktır.Bu birinciliklere Ankara'dan Hilâl,İstanbul'dan Galatasaray t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1956
  • BUGÜNKÜ 1.KÜME basketbol maçları Altıncı hafta basketbol maçlarının bir kısmı Spor ve Sergi Sarayında çıkan bir arıza yüzünden tehir edilmişti.Bu müsabakalara bu akşam saat 17 den itibaren Spor ve Ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1956
  • Bugün sahada İstanbul Karmasını idare edecek Sadrı Vsuuğlu muhtelit oyuncuları ile beraber görülmektedir.I İLHAN DEMİRKLj Macar fuibol yıldızlarını nihayet Mithatpaşada seyredeceğiz istanbul-SAHA MÜSA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1956
  • BİR GECELİK KANP İstanbul Karmasına seçilen futbolcular dün akşam Bölge binasında evvelce tesbit edilmiş olan saatte toplandılar.Bu arada asker futbolcuların ve Suat'in yokluğu gözden kaçmadı.Profesyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1956
  • ahap Ozaltay Bedri [aya nuı yerine Ordu akımı antrenörü oldu Ordu Takımını çalıştırmakta olan antrenör Bedri Kaya,13 şubat tarihinde aldığı bir emirle Ordu Takımı antrenörlüğünden uzaklaştırılmıştır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1956
  • Macarlar dün antrenman yaptı Macar futbolcuları dün sabah toplu bir halde Spor ve Sergi Sarayında bir antrenman yapmışlardır.Daha sonra istirahate çekilen misafirler akşam üzeri topluca sinemaya gitmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1956
  • Çin millî takımını iki Macar antrenörü Olimpiyatlara hazırlıyor BUDAPEŞTE,14 Melbourne olimpiyatları futbol turnuasma katılacak olan Çin Halk Cumhuriyeti futbol takımı Jozef Emeber ile Pal Szabo adlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1956
  • Muhtar Sencer'in Haysiyet Divanına verilmesi muhtemel Sencer,Kızlararası şampiyonanın finalinde kulübünün zararına bir durum yaraimış Fenerbahçe kulübü İdare Heyeti âzası Muhtar Sencer'in haysiyet div
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1956
  • KISA HABERLER ESKİ Avrupa Orta Siklet Boks Şampiyonu İtalyan Tiberio Mitrl.Tunuslu Ben Yunus'u üçüncü raundda nakavtla yenmiştir.İSPANYA Millî Takımı.pazar günü Madrid'de yapılan maçta Belçika Millî T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1956
  • Vefalı Muhteşem bugün evleniyor Tanınmış ve sevilen eski futbolcularımızdan Vefalı Muhteşem Kural ile bayan Müjgân Uluarda'nın nikâh törenleri bugün saat 16.45 te Beyoğlu evlenme dairesinde yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1956
  • İstanbul kır koşusu birinciliği Cumartesi günü saat 14.30 da kır koşusu İstanbul birinciliği Levent parkurunda yapılacaktır.Bu müsabakalara Fenerbahçe,Galatasaray ve Beşiktaş takımları da katılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1956
  • MİLLİ TAKIM KAPTANLIĞI VERİLMEZSE Lefter,Macar millî TAKIMINA KARŞI oynamıyacakmış Dün Fenerbahçe kulübünden sızan bir haber üzerinde ihtiyatla durulmaya değer.Haber kısaca şöyle:Lefter kendisine mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1956
  • Bugünkü maçı radyo verecek Bugün Mithatpaşa stadında oynanacak olan İstanbul Budapeşte karmaları arasındaki maç,saat 14.30 dan itibaren İstanbul Radyosu tarafından naklen yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1956
  • Klübü bonservisini verecek olursa lâhatfin transfer ücretini iade edecek Bir müddet evvel Fenerbahçe zamanda bu arzumu bildirecekulübü kalecilerinden Selâhattin ğim.Anlayış göstereceklerine ina-Ünlünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor