Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • Vadeli tasarruf hesaplarında her ay bir ikramiye çekilişi,her çekilişte 20 talihliye aylık gelir.DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • Hürriyet Partisinin Ankara Merkezi açıldı Genel Başkan Karaosmanoğlu Üniversite,basın ve geçim duramu üzerinde durarak iktidarı tenkid etti [HUSUS!MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 Hürriyet Partisi Ankara'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • Uskumrunun kilosn 7 lira İstanbul,Türkiyenin bir numaralı balık istihsal deposudur.Bu şehirde,çeşitli cins balıklar,ton ton tutulur.Haliç,liman ağzı ve Boğazda avlananların sayısı,bazan denizde adacık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • kUÇÜ* ıss^,W BÜKÜK UÂDİbKLEK EkbLKl KÜÇÜK HABEKLEKUL.N ÇIKAK im.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • mm MAHKÛMLARI KORUMA DERNEĞİ KURULUYOR 1RÜÇHAN ÜNVER)Mahkûmların cezaevlerinde ve mahkûmiyetlerini mıi'cakin islfilı cdi'erek Cemiyete kazandırılmalarını temin maksadiyle,memleket çapınca Maliyet göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • ZONGULDAK' DAN BOL MİKTARDA KÖMÜR ÛELDİ Soğuk hava dalgası geçti.Şehirde bir çok yollar bozuldu.Paşabahçe'de bir polis kurtla boğuştu Hava muhalefeti ve kömürsüzlük yüzünden azaltılmış olan Şehir hatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • Ümit dünyası Macarlar İzmir'deki ikinci maçlarında 11-0 galip geldiler.Spiker maçı anlatırken gaşkına dönmüş,kekeliyordu.Bakalım Ankara'da ve İstanbııl'da ne olacak?Ne olacağı malûm ya,ümit dünyası.Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • Başvekil dün şehrimize geldi Başvekil Adnan Menderes dün Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Menderes şehrimizde bir müddet kalacak ve şehir işleri ile meşgul olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • Ceyhan Ovası sular altında [Hususi Muhabirimiz Hilmi KÜRKÇÜ'den] ADANA 11 Bugün normal seviyesinden 5 metre 40 santim yükselmiş olan Ceyhan nehri,Çatalhöyük kazasını tamamen istilâ etmiştir.Öte yandan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ NALBANTLARIN DERDİ SfSr AE dağıtım seklinden şikâyetçidirler.İddia edildiğine göre,meselâ Erzurum bölgesinde kullanılacak olan nal mıhları İstanbul'a tahsis edilmekte,Erzurum için de ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • Gökay Valilikten ayrılıp,Belediye eısı seçilecek 1 Mariian sonra,Belediye Reisi Gökay Valilik makamına da muvakkai bir zaman «1 yıl» için vekâleien bakacak' IÜMİT DENİZ] Evet,yılın esrarengiz adamı,İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • [İ.F.A.1 DÜN GELDİLER Pakistan Anayasa Meclisi Başkanı Ekselans Abdül-VUH ULhUlbkll vehap İle yardımcısı M.B.Ahmet,dün uçakla şehrimize gelmişlerdir.Besimde,misafirler hava alanında görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • HADİSE uruşmas Örfî İdare Mahkemesince hazırlanan iddianamede 17 kişi halkı galeyana sevkefmekle suçlandırılıyor Yarınki duruşmada Savcı 22 sayfa iutan iddianameyi okuyacak Örfî İdare Kumandanlığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • Rusya'ya cevabi notamız Hariciye Vekâletimiz Rusların iddialarını reddetti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 11 Hariciye Vekâletimiz bugün Moskova Elçiliğimiz vasıtasiyle Sovyet Rusya Hariciyesine cevabî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • Mektepler yarın açılıyor Şehrimizde hüküm süren şiddetli kar ve tipi sebebiyle Vilâyet Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bir hafta müddetle kapatılmasına karar verilen ilk,orta,lise,teknik,özel,yabancı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • ı Dün Ankara'da yaptığı basın toplantısında Randall'la yaptığı görüşme hakkında radyoda açıklamada bulu-I nabileceğini söyleyen ve hakkındaki ithamları reddeden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • I [RUÇHAN UNVER)Pedagoji Cemiyetinin kongresi 15 de Galatasaray Lisesinde yapılmıştır.Kongrede,ancak 11 kişi hazır bulunmuştur.İdare Heyeti raporunun okunmasından sonra söz alan Kâzım Nâml Duru,ezcüml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • İNGİLTERE HARİCİYE Vekili geliyor [ANADOLU AJANSI] ANKARA.11 Hariciye Vekâleti Matbuat Bürosundan bildirilmiştir:İngiltere Hariciye Nazırı Ekselans Selwyn Lloyd'un 11 mart 1956 da başlayıp 13 martta n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • Çocuklar bir kurt'u öldürdü f Hususî Muhabirimiz İLTER NUR'OAN] SAMSUN,11 Bugün şehrimize 15 dakika mesafede bulunan Tepecik köyünde beş ilkokul talebesi,üzerlerine saldıran bir kurtun başını sopa ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • IRÜCHAN ÜNVER» «SÜLÜN» GETİRTİLDİ Otuzdan fazla sabıkası olan ve bir hafta kadar önce Emniyet Müdürlüğü Müteferrikasından kaçmış olan Sülün Osman adındaki dolandırıcı Bursa'da yakalanmış ve dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • ŞEKERBâNK 10 uncu ŞUBESİNİ s BEYOĞLUNDA AÇMIŞTIR ZENGİN ÇEŞİTLİ AÇILIŞ HÂTIRALARI HUSUSİ İSTANBUL KEŞİDESİ 30.000 LİRA 500 talihliye müteaddit para ikramiyeleri Ayrıca 1 Kişiye 10.080 Lira Açılış ikra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • MARTTA» NİŞANTAŞI KALAMIŞDA 2 DAİRE MAYISTA 3O.OO0 Liralık Para ikramiyesi İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • HAFTANIN FİLMLERİ Tüdt^oac &fca VENEDİK TATİLİ «Sıımmert'.me» Rejisör Da-id Lean idaresinde renkli olarak çevrilmiş bir United Artist* Amerikan)filmi.Oynayanlar:Katbarinc Hepinim,Rnssano Brazzi,Isa Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Pa zar sabahı için müzik 900 Tür küler 9.15 Haberler 9.30 Sa eserleri 9.45 Akordeonla hafif ine İndiler 10.00 Sevilmiş sesler se vilnıiş şarkılar 10.30 Melodi ker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • Mart çekilişinde 39.000 Liralık para ikramiyeleri Her yüz liraya bir kura numarası Vadeli Tasarruf hesapları için BEDAVA SİGORTA' Ayrıca bütün çekilişlere iştirak hakkı TUTUM BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • ll—¦¦MIMUM Ilı I BU GECE Saat 20.45 de İSTANBUL RADYOSU?111.1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • JP 4FÜP ile direkt olarak KALİFORNİYA" rj'j kutup üzerinden uçunuz Los Angelese "Şimal Işığı Seferini.yapan SAS ile gidiniz.Zamandan,yoldan tasarruf ediniz.çok rağbet gören kısa Kutup Yolu ile krallar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • BORSA 11 Şubat 1956 Cumartesi SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 79.20—79.5.Resad 91.00—91.50 Vahit 77.00—77.23 Hanı i t 77.50—77.75 Aziz 75.50—76.50 Gulden Hollanda 76.00—76.25 Külçe 11.65—11.70 ingil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • MİGROS KİGROS-TÜRK Tenzilâtlı flatlarını takdim eder.Buldur Kg.66.50 750 Gr.^OİCrş.Tualet sabunlarını tercih ediniz.150 Gr.125 Krş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • istanbul Gazetecilerinin 195 6 Yılı TURİSTİK GEZİSİ İTALYA İNGİLTERE FRANSA HOLLANDA İSPANYA ALMANYA PORTEKİZ DANİMARKA ve İSVEÇ TAFSİLÂT:Yakında ilân olunacaktır.Yerlerinizi ayırtabilmek için şimdide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • Karısını öldüren bir Yüzbaşı 18 yıl hapis yafacak Yüzbaşılıktan matrut Ahmet Zeki,dün 2 nci Ağırceza Mahkemesince 18 sene,bir buçuk ay hapse mahkûm edilmiştir.Ahmet Zeki,dört sene önce,kendisinden ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • Washington Büyük Elçimiz dün gitti Randall'ın Ankara'yı ziyareti münasjebetiyle memleketimize gelen W .ihington Büyükelçimiz Haydar Görk,dün uçakla Amerika'ya dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • Brezilya'dan 500 ton kahve getiriliyor Toprak Mahsûlleri Ofisi tarafından ithaline girişilen 1200 ton kahvenin 500 tonu Brezilya'dan yola çıkarılmıştır.Kahveler bu ay sonunda gelecek ve derhal tevzie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • Ticaret Vekili,hububat durumunu inceledi Şehrimizde bulunan İktisat ve Ticaret Vekili Fahri Ulaş tetkiklerine devam etmektedir.Vekil dün de Toprak Mahsulleri Ofisine giderek hububat ve kahve durumu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • Bir ırz düşmanı 1,5 yıl hapse mahkûm oldu Irza geçmek suçundan dolayı adliyeye verilmiş olan Enver Bahsi adında biri,dün 3 üncü Ağırceza Mahkemesince 1,5 sene hapse mahkûm edilmittir.Yine ayni mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • KIRTASİYECİLERDE SATILAN İLAÇLAR MÜSADERE EDİLDİ Vilâyet Sağlık Müdürlüğü,iki kırtasiye mağazasında satışa çıkarılan bir miktar ilâcı müsadere etmiştir.Tahtakale caddesi Aktar Handa 8 13 sayılı Enver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • Esnafın çoğu henüz vergi defterini tasdik ettirmedi Esnaf Dernekleri Birliği üyelerine defterlerini iasdik ettirmelerini,aksi halde ceza göreceklerini bildirdi Piyasa çevreleri gelir vergisinde yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)cÇilem»-Rııth Niehaus.MELEK Tel:44 08 68)«Jüpiter'in Sevgilisi» Esther Wil-Iiams Renkli.ATLAS:Tel:44 08 35)«Eğlenceler Beldesi» Gene Kelly Renkli.YENİ MELEK Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • İstanbul Radyosunun 15 günde bir programı istanbul Radyosunun 15 günde bir programı,zengin bir şekilde 20 şubat pazartesi akşamı saat 21.15 de Şan Sinemasında tertiplenmiştir.Programda Şükran Özer,irf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • Nebahat Güven serbest bırakıldı Müddeiumumiliğin tevkif talebi ile mahkemeye sevkedilmiş olan,trompetçi Necdet Güven'in karısı Nebahat Güven dün serbest bırakılmıştır.7 nci Asliye Ceza Mahkemesinin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • Profesör hastalığı i 1 ASTA simsarı,ense kökünde devamlı ağ-I ular duyan bir bacı ağayı eline düşürdü mü,onu,ortaklaşa çalıştığı «Profosor» a E götürür.Bu Profosorlar arasında çok değerliğ leri,az değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • Bîr gece bekçisi kömürden zehirlendi Üsküdarda,Sultantepe Gençlik Kulübü inşaatında gece bekçiliği yapan 30 yaşlarında Hamza Yenerç adında biri,dün sabah odasında ölü olarak bulunmuştur.Hamza'nın,odas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • Kimsesiz çocuklar için 1000 yataklı yurt açılıyor Yurt binaları için bu yıl Belediye ve Maarif Vekâleti 1.5 milyon liralık tahsisat ayırıyor Şehrimizdeki Yetiştirme Yurtları Müdürleri dün Maarif Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • DUN limanımızdan muhtelif leketlere 1.446.374 lira tutarında ıem-I mal İhraç edilmiştir.SÖMESTR tatili münasebetiyle şeh-rimizde bulunan Ankara Teknik Öğretim Okulu öğrencileri,dün sabah Valiyi ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.02.1956
  • Zenci talebeye dünyanın yerinden teklif geliyor Irkı dolaytsiyle Amerikan Üniversitelerinde okuyamıyan Zenci Kıza Norveçlilerde iki senelik burs veriyorlar [ASSOCIATED PRESS] OSLO 11 Zenci olduğu için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1956
  • 'Karasaplanan trenin i I 8 yolcusu Çatalcadan şehre yaya geldi 6 Gün Çatalcada misafir edilen 287 olcunun sekizi "5-10 saat daha trende kalsaydık,hepimiz donardık,diyor Niyet Edirne'ye idi,amma,neyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1956
  • ^$Wti' '2 sğ BsS 1 A SOR Çe**U# ÇecAit''Ce+*t 75''iı Para canlısı kız!Şinasi S.İstanbul)bir aşk hikâyesi ve neticesini anlatır:«Onunla iki sene seviştik.Nihayet evlenmemiz gerektiğini kendisine açtım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1956
  • BU GECE RADYONUZUN BAŞINDA OLUNUZ İstanbul Radyosu Saat 20.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1956
  • 2 40 TALİHLİYE 180.000 LİRA AYLIK GELİR Her ay,bir çekiliş ve her ay 20-talihliye bir yıl müddetle 100-75-50 ve 25 LİRA AYLIK GELİR DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1956
  • Salı Günü Akşamına Kadar ATİKALİ AJANSIMIZDA VADESİZ 100 T.L VADELİ 200 T.L.HESAP AÇANLARA NADİDE HATIRALAR TAKDİM EDİLMEKTEDİR DOĞUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1956
  • EMNİYET SANDIĞI NİSAN KEŞİDESİ 16 f akşamına kadar hesap açtırtmzf I Kişiye 20.000*»,Her 150} t/raya b/r kut'a:A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1956
  • 1956 YILINDA r-15 Ev ve Apartman Dairesi İkramiye ve kredili Ayrıca zengin para ikramiyeleri AKBANK Tafsilât gişelerimizde)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1956
  • 10 liraya gaz satan iki fırsatçı yakalandı Şehirdeki sun'i gaz buhranı devam etmekte,bu durumu fırsat bilerek fahiş fiatla gaz satmak isteyenler takip olunmaktadır.Dün de,kamyonla gaz tevzi eden Melih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1956
  • 15 Şubat 1956 tarihine kadar para yatıranlar TÜRK TİCARET BANKASI ŞİŞHANE Ajansı'nın açılışı münasebetiyle tertiplenen 10.000 Liralık HUSUSİ KEŞİDENİN ikincisine iştirak ederler Ayrıca 12 APARTMAN İ d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1956
  • 1 kbalinizin emniyeti 15 LİRALIK GRUBU *k Wmğm Çocuklar iyin tahsil ve cihaz masrafı karşılığı.orta yaşlılar irin iş sermayesi ve yaşlılar iyin bir nev'i tekaüdiye mahiyetinde olan tratiı Küçük Cari H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1956
  • Ibİratom| j Bombasının |ağirliği| 75 kilogram [ASSOCİATED PRESS] SAPPORO,11 Japon E hava gücü Genel Kurmay Başkanı General Kentaro E Uemura burada gazetecilere E yerdijN bir demeçte,bir atom E S bomba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1956
  • ŞİMDİ OE İSPANYA'DA İtalyanların meşhur yıldızı Sçphia Loren.tanınmış İspanyol boğa riv* h„ hntt.r OWHtm Luis Miguel ile İtalyan artisti Lncia Bose'nin daveti ü*e-Kak «^TiS^f „ntf b"hmmu^^-aW^4*l hv «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1956
  • ırıttiMi wiMHimMmwmımım ıı ılımımın TAKVİMDEN BİR YAPRAK Topdan yediğimiz tekme DÖVİZ yoksulluğundan veremliler delik deşik ciğerleri için film bulamazlarken,karaciğer,safra kesesi hastaları,ülserlil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.02.1956
  • Mi,i3e£oCUK KLÜBÜ SEVGİLJ KÜÇÜKLER,Birden bastıran karakış,sizlere bir haftalık tatil getirdi.Anıma çalışkan öğrenciler bu tatili bir fırsat saydı ve oturup derslerini hazırladılar.Böylece imtihanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1956
  • llllllllllıIIII!l!AŞK HİKÂYESİ Sarışınları öldürmeyin TEFRİKA No.11 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:İki sarışın kadın,esrürlı bir şekilde boğularak öldürülür.Bir kaç gün sonra bir eczahanede çalışan Fulya,gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1956
  • CİNGÖZ MERİH15E Yazan:SERVER BEDI Tefrika No.57 Peki,başka?Hüseyin,inandırıcı bir kesinlikle:Başka bir şey yok,dedi.Cingöz Jaleye döndü:Bizim Necati ile Şükrüye söyle,buraya gelsinler.Jale çıktı ve Ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1956
  • Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.138 Yeminler Divanda tutulan bir zabıtname ile tescil edildi.İncili Köşk Divanı dağıldıktan sonra yeni Sadrıâzam Tabanıyassı Mehmed Paşaya,Sultan Muradm kendi el yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1956
  • Yaaan:KEFİ' CE Gülüşerek salondan çıktılar.Ra'nâ kalktı,limüş kutulardan birini açtı,uzun zıvanalı bir ahp sigarası aldı,yine gümüş kibritlikten allığı bir kibritle yaktı,bana da sigara kutusunu şaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.02.1956
  • ^esiKm;s?s;ei£;v.emekler fabrikada "imâl edilecek,8 ÇİFTÇİ Gus Farmer,1999 da,helikopterden tarlasına bir göz ottu Helikopter kendisi için bir kontrol kulesi vazifesini görüyordu.Hava raporunu dinledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1956
  • r SİNEMA DÜNYASINDAN V-ı i m BALE ÖĞRENİYOR.{T.H.A.Hâlen Paris'te çevrilmekte olan «Sefirin Ki zı» filmindeki rolü için Olivia De HaviUand bale dersleri almaya mecbur kalmıştır.Aktrisin dans öğretmenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1956
  • GinaLollobrigida 400.000 liret alacak [BOSFOR] TORİNO,1953 yılında Napoli'de meşhur Alfredo Ottolini'nin lokantasında yemek yiyen Gina Lollobriglda,lokantanın âdeti veçhile duvara asılması için elinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1956
  • lUlMACI 1 1 3 4 5 6 7 8 9 1 LP 2 3 4 B 5 6 7 i n» 8 9 Girdap veya beleş.9 Ye-SOLDAN SAĞA:1 Bir avlanma sekli Ateşten kalan.2 Çr.pul,hırsızlık argo)Sosyal bir birlik.3 Bir hazım usaresi Kırk para.4 Can
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1956
  • ÂFRODİT Hazırlayanlar» TURHAN SELÇUK BÜUNT OKAN 1 Afroditin kazara çaldırdığı öpücük onların kolaylıkla mabede gitmelerine yaramıştı.2 Mabetteki ilahe,başına gelecekten habersiz,hayatından memnun bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1956
  • Bevan'a 4 Sterling miras bırakan Muhafazakâr LONDRA,Charles adında bir muhafazakâr köylü,ölürken servetinin 4 sterlinini İşçi Partisi mebuslarından Bevan'a bırakmıştır.Bevan'a kısa bir mektup da yazmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1956
  • Kızaklı otomobil STOCKHOLM,Bir İsveç mühendisi,kar üzerinde kolaylıkla yürüyebilen bir otomobil imâl etmiştir.Arka tekerlekleri kocaman dişli büyük lâstiklerle mücehhez olan otomobilin ön tekerlekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1956
  • TAVUK HIRSIZLARI B€u nasıl is anlamıyorum?İki hafta içinde yüzden fazla tavuğumuz çalındı.Ayşe,artık bu ise bir son vermeliyiz.Yoksa çiftlik elimizden gidecek.Ayşe tatmin olmuşa benziyordu.Çiftçi Rami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak ji Tatil gününüz:Normal.¦fc His hayatınız:Venüs güîftg^i lüyor.Kalbinizde büvük ^Xi bir yer tutan insan size sevgisini açıkça gösterecek.Sağlığınız:iyi.KOVA BURCU 21 Ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1956
  • SAĞLIK FİLMİ I Nezih J V J m m Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır ÇOCUKLARDA ANJİN %Ş B B S8 35 X V.V.V B x:x x.x*x* j:g;ij •V%ı S R SfeS V.XvX-j:j:ix;x xl W İİ!xX-Xv "*ıX &vv gftj i&:x m fil R "1 Bugün,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1956
  • Avrupayı kaplayan soğuk dalgası Laponya ve Sibiryadan geliyor [TÜKKTEL] MÜNİCH,Alman Meteoroloji Bürosu tarafından bildirildiğine göre,Avrupa memleketlerini kaplayan çok şiddetli soğuk dalgası,Laponya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1956
  • w GENÇ KIZLARIN EVLENMEDEN EVVEL MESRÜ ÖLÇÜLER DA-HİLİNDE FLÖRT ETMELERİNİ DOĞRU BULUR MUSUNUZ?EVET HAYIR EFENDİM,bir genç kız flört etmelidir,ancak flörtün mânâsını bu sütunlarda tarif edildiği şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1956
  • SİZ KADINLAR ®3SS&İ V.VlNeyyîre S İJfflIîlllIHI!4mâ Gazete sahifeleri azalıyor Anadoludan tren veya otobüsle geçerken kulaklarınızda bir ses kalır:Gazete,gazete.Sizden ısrarla ve yalnız gazete isteyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1956
  • Jf".hUGÜNKÜ NİYETİNİZ jc^:y'.x:i;~ı-u.i-J 23765384935746987385 BGAMBÜDEHZ İ LSE İ AÂERR 4 9 8 5 7 2 9 3 6 4 9 5 8 7 3 6 9 4 7 6 K Ç G I K I U L K I M ş I A B T I D ç U 3 6 2 8 4 5 7 9 3 8 2 6 4 3 5 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1956
  • DONJUAN'IN başına gelenler![BOSFOK] PALERMO,Trapani'de donjuanlığı ile şöhret bulmuş Benito Salvatore adında bir genç sevgililerinin kötü bir intikamına martu kalmıştır.Senelerdenberi birbirlerinden h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.02.1956
  • AMATÖR ve PROFESYONEL DENİZCİLERİN nazarı dikkafinc ilk hareketi çok kolay elektrik starterli hem benzin hem de gazyağı ile çalışan ^ampella DENİZ MOTORLARI SATIŞA ARZEDİLMiSTİR.Sağlamlık,Emniyet ve T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.02.1956
  • Clipper'ler hergün Havada geçCjl beher uçuş saatine mukabil Clipper uçağı yerde iki saat bakım görmektedirdünyanın en çetin liyakat testine tabî tutulur lier uçuştan evvel ve sonra bütün aksam sıkı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.02.1956
  • GALATA ŞUBEMİZ Para yatıranlara kıymetti hatirajar^ fefyesnhe günü üdldLı şubesinde fcesâp-'l lf liMnlılt d ik d i kut ı dahil ulur Lir.1 M ırvnr 10.000 liraUc piİ5p tlususî aUj| ikramruesf/ınuf,'W'rı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.02.1956
  • Sümerhank Alım ve Satım Müessesesi Akgürgen Takozu Alınacak.Teklif isteme ilânı)Nazilli Basma Sanayii Müessesesi ihtiyacı için,50X60X420 mm.eb'ndında 162.588.Ad.60X70X950 39.287.60X60X900 9.625.50X60X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.02.1956
  • MÜJDE i KUKLA REVÜSÜ Genel istek üzerine 19 Şubat Pazara kadar YENİ NUMEROLARLA zenginleştirilmiş progıamla uzatılmıştır.Hergün 15 ve 18.30 da 2 matine.Yalnız Cumartesi matinelere ilâveten bir suare s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.02.1956
  • Finlandiya malı-115 m/m genişlikte 000 ve 950 m/m boyunda çelikten m â m û 1 kalorifer RADYATÖRLERİMİZ Gelmiştir.Derhal teslim edilir.Galata Perçemli sokak Lâcivert Han No:1.Tel:41 «4 Sı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.02.1956
  • Soğuk algınlığı ağrılarını teskin için OPON faydalıdır sV\Vıl/ıt-'t ı Sv;XvX :Xv :v;OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma ve soğuk algınlığından mütevellit ağ* rılar ile bayanların muayyen zamanlardaki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.02.1956
  • StfMERBANK ILIM VE SâTIM MÜESSESESİNDEN 3000 Kg.idrofil Vatka pamuğu için Teklif İsteme ilânı Gemlik fabrikasının ihtiyacı irin 3000 Kg.idrofil vatka pamuğu alınacaktır.Bu is?e ait numune ve şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.02.1956
  • Vilâyet Tevzi Bürosundan Boru:İOOO den 5000 numaraya kadar dilekçe sahiplerinin Tevzi Bürosuna müracaatları.Lâstik:1955 senesinde:Cemiyetlere ve Tevzi Bürosuna müracaat edip de hiç lâstik almamış,bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.02.1956
  • İstanbul Vilâyeti Tevzi Bürosundan 1 Sümerbank Gemlik sun'î ipek ve viskos mamulleri sanayii müessesesinde 1/1/1956 tarihinden 31/12/1956 tarihine kadar imâl edilecek olan Selon ve Selon Deşesinin vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.02.1956
  • ACELE SATILIK Çok kıymetli ve hiç kullanılmamış VİZON KÜRK Çarşıkapı Yeniokul Sokak No.9/3 Tel:226295
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.02.1956
  • Santrifüjlü çamaşır makinesi aranıyor Yeni veya az kullanılmış makinesi olanların 176 posta kutusu ER» rümûzu ile müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.02.1956
  • ZAÇ YAĞI Aci l * Sulfiri(juc)ARANIYOR Büyük bir fabrika devamlı isleri için toptancılarla temasa geçmek istiyor.Teklifleri 176 Posta Kutusu A.N.F.rumuzuna yapılması.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.02.1956
  • İSTANBUL Belediyesinden Fatih Muhtesip İskender mahallesinin Kasideci ve Mevlutcu sokağında 1546 ada 15 parsel No.lu Belediye malı arsadan müfrez 158,20 metre murabbaı A.parçasının beher metre murabba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • Hâülâııef Sahibi:ErcUment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlen Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Basıldığı Y e r s MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6 Aylık 24 T.L.3 Aylık 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • PEUGEOT ve CiTROEN'cilere Müjdeler.Pek yakında 155 X 400 165 X 400 185 X 400 LÂSTİKLERİMİZ ÇIKACAKTA İhtiyaç sahiplerinin şimdiden mahallerindeki tevziat komisyonuna müracaatları.LÂSTİK YURDU KOLL.ŞTt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • f HİCRÎ 1375 Ccma-Pazar 12 RUMÎ 1371 ziyel' âhır ŞUBAT Ocak 30 1956 30 VAKİ!VASATÎ ezan!Güneş Öğle ikindi Akçam Yatsı İmsak 7.00 12.28 15.19 17.38 19.09 5.20 1.22 6.50 9.40 12.00 1.32 11.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • FORMAMIDE PASTİLLERİ GRİP,Göğüs ve Burun nezlelerini,her türlü boğaz ağnlanm önler ve iyileştirir.Eczanelere tevzi edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Şehir Hatları işletmesinden Hava muhalefeti yüzünden bazı tadillere uğramış olan Şehir Hatları tarifelerinin 13 Şubat pazartesi sabahından itibaren eskisi gibi tatbik olunacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • SİZLER İÇİN HAZIRLANAN PROGRAMI BU GECE Saat 20.45 de İSTANBUL RADYOSUNDA DİNLEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • PAZARTESİ AKŞAMINDAN İTİBAREN Sinemasında güzel kadınları teshir etmekte büyük bir meharet gösteren meşhur çapkın Kazanovanm Hâtıra Defterî RENKLt PANORAMİK Artistleri GABRİELE FERZETTI CORİNNE C A L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • Hiçbir Kanım Sizleri Sinemaya Gitmeğe İcbar Edemez "SÖNEN YILDIZ» j Kalitesi,Tekniği,Mevzuu ve bütûa üstün kaliteleri ile sizlere bu mecburiyeti tahmil ediyorıı KEMAL FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • MİNE COŞKUN CAHİT IRGAT AYTEN GÜVENÇ GONAH BİZİMDİR Günah,saadeti yalnız parada sanan bedbaht enn« vm babanındır.Bu bir AND filmidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • Rakipsiz San'atkftr ZEKİ MÜREN Bebek Gazinosu KIŞLIK PAVYONUNDA ve HAKKI DERMAN her akşam muazzam programa ilâveten,her pazar tekmil programla içkisiz «ile matinesi.Tel:63 «2 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • Türk Alman ticaret görüşmeleri geri kaldı Belli olmayan bir tarihe talik edilen görüşmelerde ticarî güçlüklerin izalesine çalışılacak [TÜRK HABERLER AJANSİ] ANKARA,11 Haber alındığına göre,20 şubatta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • ZONGULDAK' DAN BOL KÖMÜR GELDİ t Bağtaraf% birincide üzere Zonguldak'a hareket etmiştir.Zonguldak'da hava sakinleştiği için tahmil ameliyesine hız verilmiştir.Kömür Tevzi ve Satış Müessesesi Müdürü Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • Rusya'ya cevabi notamız t Baştaraft birincide balon istimali suretiyle yüksek irtifalardaki hava şartları hakkmda bilgi toplamaya tevessül eylemiş bulunmaktadır.Bu tetkikin neticeleri Meteoroloji Serv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • 6-7 Eylül hâdiseleri mesullerinin duruşması başlıyor t Baştarafı birincide ve teşvik ve cürüm delillerini yoketmek.2 Hikmet Bil Kıbrıs Türktür Cemiyeti Reisi)Yabancı bir devlet aleyhine hasmane hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • KASIM GtİLEK HAKKINDAKİ İDDİALARA CEVAP VERDİ I Başfarafı birincide Daveti üzerine olmasa ne lâzım gelirdi?Kendisi esasen şahsî dostumdur.Bilmek isteriz,memleketimize gelen yabancı dostlarımızla görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • Hürriyet Partisinin Ankara Merkezi açıldı t Baştarajı birincide safe kazanacağımızı ve her gün dâvamızın hedefine biraz daha yaklaşacağını umuyoruz.30 küsur sene evvel Türkiye,istiklâl mücadelesinin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • Gökay Valilikten ayrıîif Belediye Reisi seçilecel t Baştarafı birincîdi düşüp,onun istifa edip etmediğin öğrenmeye çalıştı.Fakat her zamar konuşmaktan,beyanat vermekten kurdelâ kesmekten zevk duyan Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • Bursa Cezaevinden bir mahkûm kaçtı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA 11 Geçen 25 ocak gecesi Kapalıçarşı'da bir saatçi dükkânını soyarken yakalanan meşhur sabıkalılardan Mardin'li Bedrettin Yüksel,mevkuf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • SEFA YALCUK D.D.Y.Umum Müdürü oldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 11 Devlet Demiryolları Umum Müdürü Nedret Esmen,görülen lüzum üzerine vazifesinden alınarak İdare Meclisi Reisliğine getirilmiş ve Umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1956
  • Ceyhan ovası sular altında t Baştaraft birincide da olduğundan yolcular ve vasıtalar,köylülerin yardımı ile yoldan geçebilmektedirler.Şehre bir kaç kilometre mesafede bulunan Bayram Osman köprüsü,sell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.02.1956
  • L'Equipe gazetesinin ortaya attığı fikir Avrupa Basketbol Kupası tasavvuru gerçekleşebilecek [BOSFOR] BARSELONA 11 İspanya Basketbol Federasyonu'nun Avrupa'nın şampiyon takımları arasında bir cAvrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1956
  • TEŞEKKÜR Peşte Muhtelitinin İzmir Karmasıyla yaptığı maçları takip eden tele-foto servisimizin kuruluş ve transmisyonunda her türlü kolaylığı gösteren İzmirin «Grand Porteur.ve «şehirler arası» teleio
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1956
  • Fenerbahçeliler Cemiyeti gelişiyor Cemijetin kurucuları,«İki ay evvel 30 âza ile işe başladık.Bugün bu yekûn yüzü geçmiştir» diyorlar Takriben iki ay evvel bâzı Fenerbahçeli âzâlar bir araya gelerek c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1956
  • çalışmalarına hız veriliyor Eskişehir ve Konya'da yapılacak maçlardan sonra gençler,martın ilk haftasında Bursada kampa girecekler Önümüzdeki mart ayının 28 inde Budapeştede yapılacak olan cJünior» ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1956
  • BASKETBOL LİG MAÇLARI SÖNÜK GEÇTİ G.Saray:88 Kadıköyspor:51 FENERBAHÇE:68-VEFÂ:50 Bir müddetten beri muhtelif sebeplerle tehir edilen basketbol lig maçlarına,dün Spor ve Sergi Sarayında devam edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1956
  • KIZLARARASI TÜRKİYE VOLEYBOL ŞAMPİYONASI FİNAL MAÇINDA:istanbul Üniversitesi Fenerbahçe'yi yendi Maç 2-1 neticelendiği için bu iki takım aralarında bir maç daha yapacaklar Geçen hafta bir türlü sona e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1956
  • İlk iki maçta İzmirlilere ondokuz gol atan Macarlar bugün Ankara Karması ile karşılaşıyorlar Karmanın teşkilinde düşülen ihtilâflar maçın çok farklı bir neticeye sürüklenmesine tesir edebilir ANKARA,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1956
  • MAÇI RADYO VERECEK Bugün 19 Mayıs stadında saat 15 te oynanacak olan Ankara Peşte karma maçını Ankara Radyosu naklen yayınlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1956
  • Milli takım bugün geliyor İzmir'de Macarların iki karşılaşmasını seyreden millî takım elemanları bugün İskenderun vapuru ile şehrimize dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1956
  • t Amerika'da yeni bir Owens doğuyor [BOSFOR] NEW YORK 11 Amerika'da yeni bir sprinter'in yıldızı parlamıştır.Henüz 19 yaşında olan bu atletin adı David Sime'dir.Melbourne Olimpiyat Oyunlarında 100 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1956
  • Millî kadroda bulunan F.Bahçeli futbolcular dün Ankara'ya gitti Millî takım kadrosuna seçilmiş olup mazeretleri sebebiyle kafile ile izmir'e gitmeyen Fenerbahçeli Lefter,Şükrü,M.Ali,Ahmet dün sabah mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1956
  • Kuluplerarası serbest güreş müsabakaları Kulüpler arası serbest güreş müsabakaları dün Fatih Güreş kulübünde başlamıştır.71 kişinin iştirak ettiği bu müsabakaların neticeleri bu akşam alınacaktır.Karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1956
  • Ergun İngiltere'ye dün de gidemedi Dün ingiltere'ye hareket etmesi icap eden Galatasarayın santrhaiı Erçun hava muhalefeti yüzünden tayyarenin Atina'dan gelememiş olmasıyla hareketini tehir etmiştir.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1956
  • TELEFOTO Esenboğa hava alanına inen Macar kafilesini dün Ankara Bölge Müdürü Ziya Ozan karşılamıştır.Resimde Macar kafile başkanı Dr.Sebes kendisin* hava alanında Ziya Ozan tarafından verilen buketi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
  • 12.02.1956
  • VONLAR ÇÖZÜLÜNCE,14 KLASİK KAR MANZARALARI J İl KAR YAĞDI!it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • Dil D Cif ARFT İ^F YARADI 'kt Vl1 onte J Arttan Rank kumpanyası ile kontrat imza-I ıwk I HnHUl lamış bulunduğu ilk günlerde Marilyn Moııroe'ya rakibe olarak lanse edilen Jill Adams,bu gün İngiltere'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • Aşağıdaki 10 maddeye riayet ederseniz İYİ BİR KOCA Olabilirsiniz GEÇENLERDE Londrada cereyan eden bir boşanma dâvası sırasında bir avukat şöyle,diyordu:«Bir kocanın karısına yapabileceği en fena şey n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • 1896 da iki Amerikalı maceraperest G metre uzunluğundaki bir sandalla Atlrıntiği geçmiştir ikisi 3200 millik yolu.sırf kürek çekmekle,ancak 62 günde katedebilrnişlerdir.Dünyanın nüfusu her gün 85.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • SİNEMA DÜNYASINDAN HABERLER v_JEAN SİMMONS Steıcart Granger çiftinin şu son günlerde saadeti bir kat daha artmıştır.Jean Simmons'un bu sene içinde Hollyıuood'un mes'ut anneleri arasına karışacağı müjd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 12.02.1956
  • i FANTEZİ "Gani,Gani,su göbeğe bak:HAMUR TATLISI KÂFİR!Şehrin en lüks eğlence muhallerinden biri.Masalarda şık giyimli hanımlarla zarif giyimli erkekler hem viskilerini içiyor,hem de kaçamak nazarlarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2