Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.02.1956
  • BÜYÜK SÖZLERDEN KUÇUK İLHAMLAR:¦İMİ HUDUTSUZ HÜR RİYET YOKTUR»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1956
  • ıi)«ı uwıı.nı vımmıt ıımt»mmmtimtım0tmt^f/^f »¥mmmmMMiıımmmmm m KRALİÇE İÇİN DANS EDİYORLAR fA.P.l Halen-NigerSa'nın kuzey bölgelerini 'ziyaret etmekte olan Kraliçe EUzabeth İle kocası Edinburgh Dükü,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1956
  • flr l İLHAN DEMİRELJ Temizlik İsleri personeline dün bnl miktarda helva dağıtılmıştır.Tevzii olunan miktar 1500 kilodur.Şiddetli karakışta,fedakârlıkla durmadan ahsan temizlik amelelerine bugün de lok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1956
  • HAVA RAPORüj 3 Yeşilköy Meteoroloji Istas-E 3 ı/tmıı tarajından-verilen ma-lûmata göre bugün şehrimiz-de hava kapalı geçecek,öğ-leden evvel sulu kar,öğle-S de/ı sonra da yağmur yağa-5 5 çaktır.Sühunet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1956
  • Cevabi notamız Rusya'ya verildi [ANKARA AJANSI ANKARA,19 Sovyet Rusya hükümeti tarafından,topraklan üzerin» bazı balonlar şevki iddia siyle,geçen 4 şubatta tevdi edilmiş olan notaya hükümetimizce veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1956
  • Köhne makine Karakış gidiyormuş.Aman,güle güle.Cayıp geri dönmezse bayram yapalım.Anlaşıldı ki,bizde karakış,umumî felç demektir*.Hükümete,Belediyeye,halka,şuna,buna kabahat bulmayalım.Bu köhne idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1956
  • HAVALAR DÜZELİYOR Beş şilep,kömür getiriyor.Şehir hatla rında vapur seferleri azaltıldı Ovacık'ta kar dört metreyi buldu 15 günden beri ilk defa olarak dün şehrimize kar yağmamış,sühunet derecesi de z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1956
  • [RUÇHAN UNVERİ TİCRET VEKİLİ.DÜN YAPTIĞI TOPLANTIDA tutulacak Şehrimizde bulunan Ticaret Vekili dün tüccarla görüştü.Ticaret Odası,Millî Korunma Kanununda yapılacak tadilâtı beğenmiyor [ERTUĞRUL ÜNAL]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1956
  • ¦M»y,M.iıMWıiıWılWMı Hv *fc^ I ¦M m v wm m *t ih 4t TELEFOTO MACARLAR 11-0 GALİP Macarlar ikinci maçlarını dün izmir karmasına karşı yaparak 11-0 galip geldiler.Çok gollü geçen bu karşılaşmanın bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1956
  • Kaynanas bir genç Kocasının annesini mı öldüren intihar etli öldürdüğünü haber alan gelin de cinnet getirdi l Hususî Muhabirimi?Mustafa Gürses'den] ESKİŞEHİR 10 Askerden yeni dönen bir genç,kendisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1956
  • ÇANTADA KOKTEYL [A.P.l Anita Ekberg bugünkü şöhretinin zirvesine biraz da garabetleri ile yükselmiştir.Resim,de kendisini çevirdiği Picnic» isimli filmin galasından çıkarken görmektesiniz.Anita bu gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Akıl hastanesinden çıktı Bakırköy Akıl Hastahanesinde müşahede altına alınmış olan Nebahat Güven,aklı muvazenesi yerinde olduğu kaydı ile hastalıaıi'-ı'cn çıkarılmış ve dün Müddeiumumil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1956
  • Adana Cezaevinde yeni bir hâdise [Hususi Muhabirimiz Hilmi KÜRKLÜ'den] ADANA,10 Şehrimiz cezaevinde vukubulan son hâdiseler üzerine mahkûmların yeni inşa edilmiş olan ve şehrin dışında bulunan asrî ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ BELEDİYENİN DÜN BAŞLADIĞI ET TANZİM SATIŞLARINDA ETİN KİLOSU 423 KURUŞA SATILIRKEN,SERBEST KASAPLARDA HALK 5,5 LİRADAN ET ALMAKTADIRediye 425 kuruşa et salmaya başladı Yüksek fiatla et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1956
  • mun I MM sert oldu Turgut Göle'nin bir sözlü sorusu üzerine Başvekil dört defa söz aldısıklet,merkezini Randall'ın ziyareti teşkil etti [Hususî Muhabirimiz Tevfik DOGAN'danl ANKARA,10 Başvekil Adnan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1956
  • Türk hey'eti Kıbrıs'a döndü Heyet Başkanı verdiği beyanatta,ada Türklerinin fevkalâde hâlin devamına taraftar olduğunu söyledi [ANADOLU AJANSI] LEFKOŞA,10 Kıbrıs Türk Kurumları Federasyon Başkanı Faiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • 1 I Karışık bir mes' elenin hâili İ Mk İR okuyucumuz,pek çoklarımızı düşünbTİ dürebilecek bir karışıklığın içinden çıkamamış ve bir arkadaşıyla bahse tutuşmuş.E Bir mektupla bana bildirdiği mesele şu:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • E3 Qu**V* Diplomatik Muhaberat Dört Büyükler Konferansından altı ay sonra,Sovyet Rusya,kaybolan «Cenevre Ruhu* nu tekrar canlandırmağa karar vermiş gibi görünmektedir.Başvurduğu metod:Diplomatik muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Salon orkestralarından hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Muallâ Gökçay 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Şarkılar.Ali Rız;Köprülüleroğlu 14.20 Haftanu prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • ATİKALİ AJANSIMIZDA SALI GÜNÜ AKŞAMIMA KADAR VADESİZ 100 TL.VADELİ 200 TL.Hesap Açanlara NADİDE HÂTIRALAR TAKDİM EDİLMEKTEDİR DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • Mes'ut Bir Doğum Gazeteciler Cemiyeti İdare Müdürü Bülent ÇANKA ve eşi Gülen ÇANKA' nın dün bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.Arkadaşımız ve eşini tebrik eder,nevzada uzun ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • Bir açıklama Gazetemizin dünkü nüshasında Diş Dr.Remzi Güleryüz hakkında çıkan haber üzerine şu açıklamayı aldık,neşrediyoruz:«Adı geçen Nadire'nin muhtelif sebeplerle benden aldığı paraya mukabil hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • VEFAT Kudüs mutasarrıflığını,Selanik.Konya,Yemen.Bursa,Ankara,Valiliklerini,Şûrayı Devlet,Divanı Muhasebat Reisliklerini,Maliye Nazırlığını ifa etmiı.Yüksek İktisat Profesörü,Mehmet Tevfik BİREN hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • f SİNEMALAR I BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)«Çilem» Ruth Niehaus.MELEK:Tel:44 08 68)«Jüpiter'in Sevgilisi» Esther W«lliams Renkli.ATLAS Tel:14 08 35)«Eğlenceler Beldesi» Gene Kelly Renkli.YENİ MELEK Tel.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • Mahkûm şoförler ziyaret edildi Esnaf Dernekleri Birliği Başkanı Yusuf Jncegüzel'in riyasetinde Birlik ile Şoför ve Otomobilciler Derneği idarecilerinden müteşekkil bir heyet dün saat 15 de Toptaşı cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • iki çuvalcıyı dün müşahede Yuh.Yamyama bak,yamyama.Allah kahretsin seni,iki ayaklı canavar.Beşiktaştaki börekçi fırınında iki çuval tacirini parasma tamaen öldürmüş olan ve üç gün önceki duruşmasında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • kisjP^ DENİZCİLİK Bankası tarafından Japonyaya sipariş edilen şileplerden dördüncüsü olan Amasya 6 martta limanımıza gelecektir.İNGİLİZ bandıralı Britanic turist gemisi 25 şubatta 492 turistle limanım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • B O E S A 10 Şubat 1956 CUMA SERBEST ALTA Fİ ATLARI Cumhuriyet 79.00—79.25 Reşad 91.00—91.50 Vahit 76.50—77.09 Hamlt 77.50—78.00 Aziz 75.50—76.00 Gulden Hollanda 75.80—75.90 Külçe 11.55—11.65 İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • Bankalarda ucuz atlatılan kaza Dün sabah Bankalar caddesinde,nisbeten ucuz atlatılan bir tramvay kazası olmuştur.Vatman Niyazi Ümit'in idaresindeki,otomatik kapılı tramvay,Şişhane yokuşundan inerken a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • Bir doktoru yaralayan Amerikalı mahkemede Abusto Robenson adında Amerikalı bir deniz astsubayının duruşmasına dün 1 inci Ağırceza Mahkemesinde başlanmıştır.Mevkuf bulunan ve adliyeye öldürmeğe teşebbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • İmâr Komisyonumun aldığı yeni kararlar Vilâyet îmar Komisyonu dün sabah Valinin başkanlığında yaptığı toplantıda yeniden bazı kararlar almıştır.Buna göre,Kadıköydeki Mühürdar sahillerinde bundan böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • HÜRRİYET PARTİSİ İLÇE TEŞKİLÂTI KURULUYOR Hürriyet Partisi İlçe teşkilâtlarını kurmağa başlamıştır.İlk olarak Beyoğlu ve Şişli İlçeleri müteşebbis heyetleri teşekkül etmiştir.Şişli ilçesi geçici idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • Üniversitede lisan imtihanlarının neticeleri İstanbul Üniversitesi lisan imtihanlarının yazılılarını müteakip sözlüleri yapılmış ve neticeleri lisan okulu müdürlüğü tarafından ait oldukları fakülteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • 60 bin lira zarara sebep olan yangın Dolapderede,Kemal Vç-lkan adında birine ait çamaşır suyu imalâthanesinde yangın çıkmış ve binan m büyük bir kısmı kısa zamanda yan mıştır.Zararın 60 bin li^a plduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • 18 apartman soyan lise 9 sene hapse mahkûm olan Nâzım Sevdiğim kadına para yetiştirmek için hırsız oldum diyor Bir müddet önce yakalanıp,Adliyeye verilmiş olan 21 yaşlarında,Lise mezunu bir hırsız dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • as»*' v KARLI İSTANBUL İster kış,ister yaz olsun İstanbul daima güzeldir.Güzel İstanbul daima ressamların başlıca mevzuu olmuştur.Bir misal:Dün Ayasofya camii avlusunda 'amatör bir ressam tezgâhını ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • Taltif edilen polis ve Başkom is erler İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda vazifeli bulunan Başkomiser Muhsin Ersan,Komiser Ridvan İker,Kemal Oray,Bedrettin Çalışkur,Komiser Muavini İhsan Tan,Feridu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • Üniversitede namzet kayıtları devam ediyor istanbul Üniversitesi namzet kayıtları devam etmektedir.Evvelce bildirdiğimiz gibi Fen Fakültesi Matematik kısmına 27,Orman Fakültesine 63 ve Edebiyat Fakült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • Bir ay içinde 961 çift evlendi Geçen Ocak ayı içinde İstanbul Belediyesi hudutları dahilinde 961 çift evlenmiştir.Geçen sene ayni ayda evlenen i çiftin sayısı ise 875 idi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • «Sülün» Bursa'dan mevcuden getirtilecek* Emniyet Müdürlüğüne mensup iki memur dün Bursaya gitmiştir.Bunlar,birkaç gün önce Emniyet Müdürlüğünden firar edip,Bursada yakalanmış olan Osman Sülün,admdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • 24 saat içinde beş ölüm vak'ası oldu Son 24 saat içinde şehrimizde ölümle neticelenen beş vak'a olmuştur.Beyoğlunda Galatasaray hamamında çalışan Minas Kuloğlu ve Tahtakale'de manifaturacılık ya-pan N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1956
  • Belediye Meclisi imâr işleri ve tiyatroların durumunu görüştü Geç vakie kadar devam eden toplantıda sert konuşmalar oldu ve sanatkâr maaşlarının arttırılması istendi Belediye imâr Müdürlüğü ve Şehir T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • •M İTAKV I BİR YAPRAK Okullarda din tedrisi EVVELKİ gün bir gazete birinci sahifesinde üç sütun üze-i rine konmuş kocaman bir manşetle şu haberi veriyordu:«Okullara din tedrisatı lehinde broşürler atı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • fim ı&fc'y\i 1 m*-C i BANA SOR Yaş hesabı Yurtlanur K.ve Münevver Ç.İstanbul)yaş hesabında anlaşamamışlar:«Birimiz 1.1.1939 ela doğduk,ötekimiz de 1.1.1932 de,diyor.Birincimizin İS,ikincimizin de 25 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • YARIN GECE RADYONUZUN BAŞINDA OLUNUZ İstanbul Radyosu Saat 20.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • RİTA-ALİ AŞKI CANLANIYOR MU?IT.H.A.Rita Hayıoorth ile eski kocusı Ali Han'ın geçen Perşembe günü Fransız Alpler indeki bir otelde yanak yanağa dansetmeleri,tekrar birbirlerini seııdikleri söylentileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • Gina LoUobrigida bir mükâfat daha kazandı LANADOLU AJANSI] VIAREGGIO,10 1954-55 senesi Viareggio şehri «altın taç» sinema mükâfatı Gina LoUobrigida'ya verilmiştir.Artist,pazartesi günü Viareggio'da ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • ZENCİ TALEBE DÂVA AÇTI [ANADOLU AJANSI] BİRMİNGHAM,10 Alabama Üniversitesine kabul edilen,fakat sonradan çıkarılan zenci talebe Miss Autherine Lucy,Üniversitede derslere,yatakhaneye hiç alınmamıştır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • Peyklerdeki yahudiler İsrail'e göç ediyor israil'de akrabaları olanlara çok daha fazla kolaylık gösterildiği bildiriliyor [ASSOCIATED PRESS] VİYANA,10 Son zamanlarda,muhtelif peyk devletlerinden İsrai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • Dünya Bankası Mısır'a 2 0 0 milyon doSar verecek fASSOCİATED KAHİRE,10 Dünya Bankası Umum Müdürü Eugene Black ile Mısır hükümeti tarafından yayınlanan müşterek bir tebliğde,iki tarafın,Dünya Bankasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • BÜTÜN GÖZLER ONDA.IT.H.A.l Hâlen Londra'da bulunan Kaiyaıılfirnı Sarışın Bombası Rosalini Nery,cazip pozları ve takındığı tahrik edici tavırlarla hergün kendisinden bahsett'ırmektedir.Bir televizyon a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • Macarlar,bize fabrika tesisleri satmak istiyor Bazı Macar firmaları Et ve Balık Kurumuna 3.5 milyon dolarlık fabrika tesisleri satmak istemektedir.Bir anlaşmaya varıldığı takdirde satışlar 5 sene vade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • Samsun'da bir kongre sabaha kadar sürdü Fotoğrafçılar Derneği üyeleri sabah karanlığında Atatürk Anıtına giderek çelenk koydular SAMSUN,10 Fotoğraf ma fotoğrafçıları,uzun zamandan beri [ususî Muhabiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • Tahsile ara veren öğrencilerin durumu Tahsillerine bir müddet ara verdikten sonra,tekrar devam etmek isteyenlerin,ortaokul ve lise bitirme imtihanlarına girmek için yapacakları müracaat şekli tesbit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • Japonya'da 25 kişi çığ altında kaidı [ASSOCIATED PRESS] UNAZUKİ Japonya)10 Kansai elektrik fabrikasının dün gece geç vakit çığ altında kalan bir grup işçisinden 25 inin artık hayatlarından ümit kesilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • Moskova'da güpegündüz katliâm [ANADOLU AJANSI] MOSKOVA,10 Moskova'da bir kadın ile bir çocuk,güpegündüz vahşiyane bir şekilde katledilmişlerdir.Alexandre Afonin isminde bir muslukcu,bazı tamirat için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • Bir yolcu uçağı bir binaya kondu İçinde 55 kişi bulunan uçağa ve yolcularına hiç bir şey olmadı [TÜRKTEL] CHİCAGO,10 T.W.L.Havayollarına ait bir uçak,dört motorunun da birden durması üzerine mecburî i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • C.H.P.ocak kc:ıgre!sri C.H.P.teşkilâtının şehrimizdeki Ocak kongreleri devam etmektedir.Bugün saat 20.30 da Şehremini Arpaemini ve yine aynı saatte Üsküdar Salacak ocaklarının kongreleri yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • Milli TM Ta fee 1j?M*Irdeki ihl^âf hallerimi Millî Türk Talebe Birlisinin,s*oçen yıl Erzurum'da yaptığı kongre Temyizce de iptal edilmiştir.Böylece Ankara kongresinde seçilmiş olan idare heyeti.Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • Azdı bir idam kaçağı yakalandı [ANADOLU AJANSİ] SA.N FRANCİSCO.10 m.eri-„anın en azılı câni -i olun İndjnna eyaletinin Prin'^toıı hapi^anosinde hakkındaki idnın hükmünün yerine petirPr-ini ho' 'erken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • Kıbrıs'ta tabanca taşıyan bir papaz ağır hapse mahkûm oldu LEFKOŞE,10 Renos Kiriakikes adlı,Kirenin Piskopos'unun kardeşi,bugün,üzerinde dolu bir tabanca taşımak suçundan 12 yıl ağır hapse mahkûm edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • NİCE'TE KARNAVAL1 Her sene bu zamanlarda yapılan Nice karnavalı,bu yıl havaların soğuduğu bir sırada başlamıştır.Fakat Fransa'nın güneyindeki bu şehirde,halk,eğlencenin,neş'enin ve coşkunluğun hararet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1956
  • Yeni bir soğuk dalgası flvmpayı istilâ elli Kısa bir duraklamadan sonra tekrar şiddetlenen kış,hayatı felce uğrattı.Y ugosl avya'da derece 33e düştü [ANADOLU AJANSI] PARİS 10 Kısa bir duraklamadan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.02.1956
  • Telefonun başında bekle.Tabiî.Güle güle.Telefon kapandı.Jale konuştuklarını Cingöze anlattı.İkisi de bakıştılar ve gülümsediler.Cingöz başını salladı:Aferin,dedi,iyi konuştun.«Yapamam» demeni beğendim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1956
  • AŞK HIKAYES} I Sarışınları öldürmeyin TEFRİKA No.10 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:fğ iki sarışın güzel,bir kaç gün ara ile,esrarlı bir E S şekilde boğularak öldürülür.O sırada,bir ecza E deposunda çalışan Ful
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1956
  • L'UN Yazan:REFİ Öyleyse,dedim,ne için bu adam korktuğunu söyledi?Bir keresinde kuşağı koptu,yere yuvarlandı,yine kopacak sanıyor.Osman Beyin bağ merakından sonra bir de at merakının imtihanını böylece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1956
  • KÖSEM SULTAN SS Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.137 Geçenki fitnelerin senin başının altından çıktığını bilmez miyim sanırsın.Hâfızm,Hasanın,Mustafanın kaatili!Gaflet ile sana emanet ettiğim Musanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1956
  • ALLAHLIK LgLaL SALAK 5 ARKADAŞINLA DOLAŞIRSIN EVE YEME ğE SEÇ KALIRSIN BAk şimdi de külleri yere döküyorsun yahu biraz komşumuz hamdi beye benzemeğe çallşsana.SWAN O NE İÇER,NE SÎSARA KULLANIR NE DE P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1956
  • JOHNNY MA fŞANK BÖBBÎtslS YAPILACAK TEK ŞEY,GENERAL GEFALLEN'E TELEFON EDİP/OMUN FİKRİNİ ALMAKTIR.BAŞKA ı 41 yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1956
  • DEMİR YUMRUK KUPLIN İŞILAŞMASAYDIN DERECEDE ENDİŞE OUYMAZDIM YARAN HEDEF JOHN OLAY OLUR,MU HİÇ DOSTUM BİLHASSA 30LT GİBİ BİR ADAMLA İŞIN OLURSA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1956
  • TOMBİJC u ğw ^y AMAN p-ç' Allah.1 J DAZLAG'A n HABER.VEREMEZ- t ıİpSr SEM İŞLER lü BOZULA-VCAK^ iılf-JsJ.~p fi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1956
  • AVCI JtD FORAN fNSAN ETİ KOKUŞUNU ALAN ARSLAN.LAR,ES/2."lehin Bulunduğu yere doğru vuruyorlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1956
  • BONCUK l i KIZIMIZ OA BİKBİEİSE &EKZEİUMO£ HAKİKATEN ÖYLE L BAK BİZİ NE KARAR OVNAK ÖBÜRÜ DUIZGÜM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.02.1956
  • J I SİNEMA DÜNYASINDAN I i Universal Int.İSTİKAMET HOLUWÛOD:^Tnîi kumpanyası,evvelâ Cornell Borchers,sonra da Marianne Koch olmak üzere geçen yıl içinde Almanya'dan iki meşhur sinema şahsiyetini müsai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Memnu Denizi olan bir madde.2 Nezir Nim.3 Yağmadı derken yağışı felâket halini aldı Bir mevsim.4 Miskin Bir şart eki.5 Urganın babası.6 Müsvedde.7 Ateh.8 Yemek Netameli tel Bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1956
  • SUYUN TADINI BİLMİYOR![TÜRKTEL] MÜNİCH,Burada bir kundura mağazası işleten Hermann Schutte,60 yaşına gelmiş yaşlı bir adam olduğu halde,suyun tadını bile bilmemektedir.Hermann,kendini bildiği gündenbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1956
  • AFRODİT Hamtlaymkri NURHAN SELÇUK aOlCNT OKAN 1 Demetrios'un tünediği yer bir ağaçkakanın yuvasıydi.Kus,hazretin beynini gagalamağa kalktığından Demetrios aşağıya kaydı.2 Ajrodit Demetriosa sarılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1956
  • YETMİŞİNDEN SONRA kadın olmak istemedi [BOSFOKJ SAN ANDREA Arjantin)Paolo adında yetmiş yaşında bir ihtiyarda,bu yaştan sonra kadınlık alâmetleri belirmiştir.Yapılan muayenede,iki çocuk bir torun sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1956
  • MARGARET İÇİN İDAM EDİLECEK![BOSFOR] LONDRA,Patrick Ross adında birisi,Prenses Margaret'in uğrunda idam sehbasının yolunu boylamıştır.Ross,bundan iki ay evveJ en yakın arkadaşı Akon Dutta'nın Margaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İş hayatınız:Yeni ay,jL k kesenizi doldurmak niye-^J tinde görünüyor.Para is-S&vC lerinizde basarı var.His hayatınız:Mes'ut bir gün yasayacaksınız.Sağlığınız:İyi.KOVA BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1956
  • SAĞLIK FİLMİ K* p İF V.VV Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır r—Resimler:Nezih s SUN'I TENEFFÜS t;X;x*x:Xv:i Sr I Donmaları anlatırken sunf teneffüa tavsiye etmiştim.Bugün sun'î teneffüsün nasıl yapılacağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1956
  • Borcunu ödemeyen milyoner hapse mahkûm oldu [TÜRKTEL] CHİCAGO,İnatçı bir milyoner,200 dolar borcunu ödemediği ve bunu inkâr ettiği için,hapse mahkûm olmuştur.Mac O'Neil adında aslen İrlanda'lı olan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1956
  • mm ARANIZDA milli AK AŞA GENÇ KIZLARIN EVLENMEDEN EVVEL MESRÛ ÖLÇÜLER DA-HİLİNDE FLÖRT ETMELERİNİ DOĞRU BULUR MUSUNUZ?EVET I^VLILİK hayatın en mukaddes bir meyvesi ise Cve bunu sağlam temellere bağlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1956
  • HEP kara kışın elinden dert yanan mektupların arasından bir mektup çıktı.Öbürlerine benzemiyor.Bir havası var ki,geldiği yeri Eskişehir-bahardır sandım.Ne yakacak,ne ekmek,ne vâsıta sızıltısı.Yalnız s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1956
  • I 3628759432849763857 İ EUOKAÖŞGAR 6 4 8 3 5 6 2 7 8 9 4 5 3 6 8 7 4 2 7 5 N K E M R U D A C M S G A L E G E E U I 4 9 5 6 3 7 6 9 5 8 7 9 4 3 2 6 8 5 9 7 V E N I N N ş S L T L U I O R I A I T E 3 5 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1956
  • İhtiyar bir kadın 80yaşını bando ile tes'id etti [TÜRKTEL] TOULOUSE,Eski bir albayın karısı olan Bayan Jacqueline Cossort,dün,şehrin göbeğinde Fırka bandosunun çaldığı marşlar arasında,sekseninci yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1956
  • İNGİLTERENİN MOTORLU VASITA İHRACATI [BOSFOR] LONDRA,Açıklanan istatistiklere göre,ingiltere her sene biraz daha fazla motorlu vasıta imâl ve ihraç etmektedir.1954 yılı zarfında,ingiltere,kamyon,Jeep,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1956
  • Yazan:VICTOR COHN İstenilen anda yağmur yağacak 7 1999 da toprağı pembe renkte bir kar tabakası örtüyordu.Çiftçiler güneşten istifade etmek,karları eritmek ve toprağı münbit hale sokmak için bâzı husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • SARAY'da 17 Şubat Cuma günü akşamı MÜNİR NÜREDDİN KONSERİ Yeni Programla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • İstanbul Vilâyeti Tevzi Bürosundan 2 nci Hamur 3-üncü Hamur Biledik Hutbah İmitasvon Sülfit Sellüloz Şerenz Kaplık 1 Büromuzda boru talebinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin 1-1000 umumî sıra No.almış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • 2 adet VHF alıcı verici telsiz telefon cihazı alınacaktır.İstanbul Sular idaresinden Birisi Terkos fabrikasında diğeri Terkos golü barajında tesis edilmek üzere iki adet alıcı verici telsiz telefon ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • İSTANBUL Belediyesinden Fatih Muhtesip İskender mahallesinin Kasideci ve Mevlutcu sokağında 1546 ada 15 parsel No.lu Belediye malı arsadan müfrez 158,20 metre murabbaı A.Parçasının beher metre murabba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamız reviri için TL.250.iki yüz elli lira)aylık ücret ile bir hemşire alınacaktır-Taliplerin Kızılay Hemşire Okulu mezunu olması ve bir ameliyathanede çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • istanbul Belediyesinden 1 Fatih Muhtesip İskender mahallesinin Kasideci ve Mevlitçi sokağında 1546 ada,15 parsel No.lu Belediye malı arsadan müfrez 57,30 M2 C.Parçası beher metre murabbai 50 lira muka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • Nafia Vekâletinden:Halkapmar ile Çimento fabrikası arasında inşası eksiltmeye konulan demiryolunun eksiltmesine girmek isteyenlerin bu önemde bir demiryolu yapmış veya denetlemiş olmalarının icabettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • FORMAMİDE PASTİLLERİ GRİP,Göğüs ve Burun nezlelerini,her türlü boğaz ağrılarını önler ve iyileştirir.Eczanelere tevzi edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • Sümerbank Âlım ve Satım Müessesesi Akgürgen Takozu Alınacak.Teklif isteme ilânı)Nazilli Basma Sanayii Müessesesi ihtiyacı için,50X60X420 mm.eb'admda 162.588.Ac 60X70X950 39.287.60X60X900 9.G25.50X60X9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • Donanma Kumandanlığından 1.Donanma gemilerinin su üstü top atışları 6.7.8.9.10-11.13.14.15.16.17 ve 18/Şubat/1956 günlerinde MARMARA denizinde yapılacaktır.2.Atışlar atış günleri saat 09.00 ilâ 12.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • R U T H NİEHAUS SAN Sinemasında gösterilen ÇİLEM LAYA RAKI VİCTOR STAAL filminin hakikaten ne artistlerini tanırsınız,ne de ismini.Fakat pek kısa zamanda ÇILEM'i duymayan veya görmeyen kimse kalmıyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • istanbul Belediyesinden:1 Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü için lüzumu olan 86,580 metreküb tabutluk kereste,beher metre mik'abı 460 lira hesabiyle 39.826 lira tahmin bedeli çevresinde kapalı zarf eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • TÜRK ZAFERLERİ I adlı büyük tarihî eseri nefis bir kapak içinde ciltli olarak satışa arzedilmiştirnı t SATIŞ YERLERİ:Beyoglunda Kitap Saray Bâbıâlide t t İnkılâb ve Remzi Kitabevleri ve MİLLİYET Matba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • İLAN Hava kuvvetlerinde kullanılmak üzere mazotla kullanılan soba,mutbak ocakları ve fırın makineleri satın alınacaktır.Piyasada bulunan bu gibi malzemelerden elinde mevcut ve temin edebilecek olanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • TÜRK SEYİRCİSİNİN HAKEMLİĞİNİ RİCA EDİYORUZ "SDNEH YILDIZ» Memleketimize gelen ecnebi filmlerinin çoğundan kalite,temsil ve ruh itibarile daha nıükemmedir.Kararı siz vereceksiniz.KEMAL FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • Devlet Hava Yollarına Hostes Alınacak 1 Hava hostesliğinde hizmet görmek üzere aşağıdaki şartlan haiz bayanlar alınacaktıra)Lise veya muadili bir meslek okulu mezunu olmak,b)Yaşı 20-30 arasında olmak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • OPON FAYDALIDIR OPON baş,diş,adale,sinir,roma tizma,siyatik ve lumbago ağrılarına karşı OPON bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında OPON soğuk algınlığından mütevellit ağrıları teskin bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • Bu pahabiçilmez üstünlük.dünyanın çevresini dolaşarak elde edilen tecrübeyi yalnız Pan American istifadenize arzeder!ister birkaç yüz,ister binlerce kilometre uçunuz bu tecrübenin sağladığı üstünlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1956
  • KONYA BELEDİYE REİSLİĞİNDEN PROJE MÜSABAKASI 1 Konya Cumhuriyet Meydanında inşa edilecek olan,Belediye binası projesi Türk Mühendis ve Mimarları arasında müsabakaya çıkarılmıştır.2 Müsabaka müddeti 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • istanbul yüz bin kişilik stada kavuşuyor.İstanbul nihayet yüz bin kişilik bir Stada sahib oluyor.Bu müjdeyi dün Bölge Başkanı Sait Selâhattin Cihanoğlu verdi.Cihanoğlu kısaca:«Bu iş için Langadan daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • C.M.Pnin Kuruluşunun ikinci yıldönümü ANKARA,10 C.M.P.nin ikinci seneyi devriyesini tes'it için bu gece Ankara Turan Lokantası salonlarında Parti mensubinine basın mensuplarına ve misafirlere bü.nik b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • HİCRİ OjMaıfŞjJ Ki İM î 1371 1375 11 'tmn-zi.vel' ŞUBAT Ocak âh«» 29 1359 29 VAKİİ VASATÎ ezan!125 Güneş 7.01 Öfcle 12.28 6.52 İkindi 15 18 9 41 Aksarı "7 12,m Valsı i*mm "3 İnısâk 5.21 11.14 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • Nehrunun tarafsızlığını kongre de benimsedi [ASSOCİATED PRESS] AMEEİTSAR Hindistan)10 Hindistan'ın başta gelen Kongre partisinin millî komitesi,dün yaptığı bir toplantıda,başbakan Nehru'nun «Soğuk har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • Uşak'ta bir hâkimin evini soyan yakalandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] UŞAK 10 Bundan bir müddet önce Uşak'ta bir hâkimin evine girerek 90G0 lira değerindeki mücevherleri çalan Ertem Karaköse ile İs met bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • ithalât tahdide tâbi tutulacak t Baştarafı birincice ğine inandıklarını ifade etmiştir.Vekilin diğer temasları Vekil öğleden evvel de Merkez Bankasında meşgul olmuş ve bu arada Balıkçılar Cemiyetinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • Baş garsonun vergi borcu [ASSOCIATED PRESS] NEW YORK,10 Waldorf Astoria otelinin baş garsonu olan Alman asıllı Hans Paul,vergi kaçakçılığı yapmak suçu ile itham edilmiştir.Derhal işinden çıkarılan Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • Millîuet Sahibi;Eıcüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İsleri Müdürü l.RVK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Bo»tldı ğı Yer:MİLLİYET M.TBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 44 T.L,8 Aylık 24 T.L.3 Aylık 13 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • Amerikalı bir is adamı geliyor [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,10 Amerikan Fabrikatör ve İmalâtçılar Millî Cemiyeti Başkanı Earl Bunting,ortadoğuda 7 haftalık bir tetkik seyahati için bugün vapurla Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • İşçi Sigortaları yatırım yapacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZ» I ANKARA 10 İşçi Sigortalan Kurumunun serbest yatırım yapabilmesine imkân veren bir kanun lâyihası Çalışma Vekâletince hazırlanmıştır.Lâyihada,Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • Münakalât Şûrası tesis ediliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,10 Münakalât işlerimizin daha rasyonel bir şekilde tanzimi ve daha verimli olabilmesini temin maksadiyle bir Münakalât Şûrası tesis edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • Adana Cezaevinde yeni bir hâdise t Baştarajı birincide rine hâdise büyümüştür.Derhal Jandarma Merkez Kumandanlığından jandarma birlikleri sevkedilmişsfc de mahkûmlar,jandarmaları içeri sokmamak için v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • Türk Hey'eti Kıbrıs'a döndü Baştarnfı birincide ingiliz idaresine karşı dürüstlÜKle hareket ettiklerini açıklayan heyet mej plan,dâvaları uğrunda meşru vasıtalarla mücadele edeceklerini tekrarlamışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • Camie gitmeyenler kâfirdir diyen Müftü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN I İZMİR 10 Urla camiinde oldukça garip bir hâdise geçmiştir.Müfütün «Namaz kılmayanlar ve camie gelmeyenler kâfirdir» sözünü sarf etmesi ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • Kaynanasını öldüren bil genç intihar etti t Bağtarafı birincide yola getirememiştir.Hasan,nihayet bugün çeşme başında destileri ile dönen kaynanasına rastlayınca,«Beni karımdan ayırdın,bedbaht ettin»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • ıı ¦ııaııiMgt—J—¦wrjmc»ıııww.ı—iiw n~ mıı SİZLER İC*N TT*7TP*.AN*N PROGRAMI YARIN GECE «»at 45 de İSTANBUL RADYOSUNDA DİNLEYİNİZ w*m*A.wu»xnm\vv,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • Sunî gaz buhranına karşı alınan tedbirler Şehirdeki sunî gaz sıkıntısını önlemek için yeniden bazı kararlar alınmış,ve bu arada dün bilumum bayilere tekrar gaz tevzi olunmuştur.Ayrıca şehrin ihtiyacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • Bir tren kazasında dört yolcu öldü SANTANDER,10 Bir yolcu treninin dün Orejo'da bir marşandiz ile çarpışması neticesinde vukubulan kazada 4 kişi ölmüş,birçok kimse yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • Mahkûmları Koruma Cemiyeti kuruluyor Yeni tesis olunan Mahkûmları Koruma ve Kurtarma Cemiyeti faaliyete geçmiştir.Cemiyetin ilk müteşebbis heyet toplantısı bugün saat 12 de Kızılay İstanbul Temsil Hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • Ruslar Kıbrıs'a silâh gönderiyormuş HUSUSÎ MUHASİBİMİZDEN t İZMİR,10 İktidara mensup Yunan Hatimerini gazetesinin bugün şehrimize gelen nüshasında,Londra'dan aldığı hususî bir haber dikkati çekmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • HAVALAR DOZEÜY t Baştarajı birincide yağacak,öğleden sonra ise yağmura çevirecektir.Sühunet derecesi yükselecektir.Kardan kapalı bulunan Ispartakule Yarımburgaz yolunu açmak için iki makine ile çalışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1956
  • Mecliste dün cok sert münakaşalar oldu Baştaraft birincide de muhabirlerinin bulunduğu bir basm toplantısında muhalefete «vatan haini»,«komünist tahrikçisi» ve «beşinci kol» dediği iddia edilmekte ve:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.02.1956
  • Macarlar bugün Ankaraya gidiy Macar Kafile Başkanı Dr.Sebes dün"Her yerde oynayabilecek durumdayız,dedi İZMİR,10 Hususî)Macarların İzmirdeki ikinci maçında 90 bin küsur lira hâsılat olmuştur Bu,İzmird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1956
  • Polat,İzmir'li idarecilerle dün görüşlü İZMİR,10 Hususî)Bugün Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Polat Bölge binasında Profesyonel kulüb temsilcileri ile konuşmuştur.Zaman zaman çetin ve miicadeleli geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1956
  • H.GürüzlOObinlira tazminat istiyor.îzmir'de dürüstlüğü ile tanınan hakem Hakkı Gürüz'ün bir idarecinin hakaretine uğraması üzüntü yarattı izmir 10 Nâzım ÖZBAY bildiriyor)MİLLÎ takım kafilesinin İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1956
  • Bursa'lılar da davet ediyorlar Mersinlilerden sonra Bursalı idareciler de Macar millî takımını Bursaya davet etmişlerdir.Telefonla yapılan müracaatları Macar idarecileri cevaplandırmamışlardır.Federas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1956
  • Serbest güreş müsabakaları Kulüpler arası serbest güreş müsabakaları bugün saat 15 te Fatih Kulübünde yapılacaktır.Bu müsabakaların tartısı,saat 12 ile 13 arasuıda Fatih Kulübündeuir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1956
  • Kavrakoğlu FEVKALÂDE kongre istiyor Fenerbahçe Klübü ikinci Başkanının idare heyetine gönderdiği mektup henüz gündeme alınmadı Fenerbahçe Kulübündeki iç karışıklığa bir son vermek inaksadiyle ikinci b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1956
  • Macarlar yine FARKLA 11-0 Düzineyi tamamlayamayan Peşle Karması dün bilhassa birinci devre şaheser bir oyun çıkardı İZMİR.10 İzmir ve Peşte muntelitl İkinci karşılaşmasını bugün Al-«ancak Stadında 14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1956
  • BAŞLICA hususiyetleri MACAR futbolcularının İzmirdeki oyunlarında göze çarpan bâzı hususları şunlardır:1)Rakiplerinden evvel topu kapmak ve top mücadelesinde üstün olmak,2)Topu rakibe kaptırmamak ve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1956
  • Macar Doktor minisküs ameliyat yapamıyacak Galatasaraylı Ergim,ameliyat olmak üzere bugün uçakla Londra'ya hareket edecek DÜN İngiltereye hareket etmesi icap eden Galatasaray santrhafı Ergim hareketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1956
  • KISA DIS HABERLER Göteborg'da 10 ile 11 Şubatta Rusya ile isveç Greko-Romen ve serbest stilde karşılaşacaklardır.Robi?ıson ile Olson 20 Nisanda Hollywood'da dünya orta sıklet rövanş maçını yapacaklard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1956
  • IT.H.A.f Suıide/ıand sayacıyı Bingham 7 numarah)yapılan nagtü Araenal solhajı Evans'tan topu alırken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor