Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.02.1956
  • CEVAD YÜCESOY MUHASEBE Birinci ve ikinci Ciltler Çıktı Beheri j Q I ft Kuru» Ahmet Halit Yaşaro&lu Kitapçılık TJL.Ş.İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1956
  • Etfiatının8 liraya çıkması muhtemel Kasaplar dün bir topj'antı yaparak durumu açıkladılar.Et tanzim satışları bugün başlıyor Perakendeci Kasaplar Derneği tarafından dün yapılan basın toplantısında,bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1956
  • CADDELERDEKİ KARLAR KALDUULIYOR:F KG.KÜÇÜK DAĞLARI BEN YARATTIM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1956
  • Nuri Halil Poyraz dün vefat etti Konservatuar Tasnif Hey'eti âzasından bestekâr ve musiki hocası Nuri Halil Poyraz,evvelki gece kalb sektesinden vefat etmiş,bu suretle de Türk musikisi,kıymetli bir şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1956
  • HAYA DURUMU 5 Yeşilköy Meteoroloji îstas-I S yonundan bildirildiğine göre,3 bugün,fehrimizde houo par-ğ B çalı bulutlu geçecek,zaman ş| E zaman hafif kar yağışlı ola-3 3 cak,rüzgârlar kuzey doğu-g S d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1956
  • FIRTINADAN batanmotorlar [VELİ SEZAİ BALCI I Bir müddettenberi denizlerde hü-üm süren şiddetli fırtına dün de devam etmiştir.Karadeniz,Marmara ve Akdenizde,limanları allak bullak eden,seferleri felce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1956
  • I İLHAN DEMIRELI KAR İN ZEVKİNİ «KARDAN ADAM» TAPARAK ÇIKARANLAR SOĞUKLAR KIRILIYOR Kar ve tipi hafifledi.Çatalcada kara saplanan trenin yolcuları kurtarıldı [ERTUĞRUL ÜNAL)Karakış,istanbul'un üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1956
  • Fırtınadan vapurlar,kömür ile Denizcilik Bankasının İkisi Marmara'da birisi de Akde niz'de olmak üzere üç motor bati Kar ve tipi yüzünden,münaka lâtıri sekteye uğraması,şehrin kömürsüz kalması tehlike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1956
  • Elâzığ Cüzzam Hastahane ünde kavga çıktı fHususi Muhabirimiz REFİK ERENTJENİ ELAZIĞ,9 Şehrimiz Cüzzam Hastahanesinde bulunan hastalar,henüz bilinmeyen bir sebepten,iki grupa ayrılarak birbirlerine sop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1956
  • Otobüs sıkıntısı had bir safhaya girdi Döviz güçlüğü yüzünden lâstik ve yedek parça getirilemiyor.E.T.T.Karayollarından 20 otobüs satın aldı [CELÂL İKİBUOAK1 Şehirdeki vasıta sıkıntısı gün geçtikçe ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1956
  • BAŞVEKİL,AWRA Warrenle piiştü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 9 Mr.Clarence Randall,Roma'ya müteveccihen memleketimizden ayrılmıştır.Memleketimizden ayrılırken Randall,iyi intibalarla döndüğünü ve Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1956
  • Hâmit Şevket ince D.P.den ihraç edildi İnce,«Müstakil kalmakla hiç bir fayda mülâhaza etmiyorum» dedi.[HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Müşterek Haysiyet Divanı bugün saat 17 de Genel Merkezde toplanar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1956
  • SAVAŞ ÇİÇEKLERİ1 Tanınmış Fransız güzellik mütehassıslarından Jean «î'Estrees,«Savaş Çiçekleri» adını verdiği yeni model çiçeklerle kadınların yüzlerini süslemiştir.Yeni modaya niçin «Savaş Çiçekleri»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1956
  • Grup,Hüseyin Balık'a yapılan muamele ve Riyasetin söz kesmesi mevzuunda bir takrir verilmesini kararlaştırdı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Bugün Hürriyet Partisi Meclis Grupu açık bir 'oplantı yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1956
  • TELEFOTO Macarların 2 inci MAÇI BUGÜN Macarlar Feste karması namı altında ikinci maçlarını bugün İzmir Karması ile yapacaklardır.İlk maçlarını 8-1 kazanan Macarlar dün tarihi Efes harabelerine gitmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1956
  • Maliye Bütçesinin müzakeresi başladı Komisyonda konuşan Mebuslar,paramızın değeri hakkında açıklama yapılmasını ve Personel Kanununun kısa zamanda çıkarılmasını islediler [Hususî Muhabirimi?Tevfik DOĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • İSTANBUL 1227 Açılış ve program 12.30 Sevilmiş orkestra parçaları 13.00 Şarkılar.Ahmet Çağan 13.30 Oyun havaları 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği ve hafif melodiler 14.30 Şarkılar.Sevim Suer Şnyeste A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • Caz şarkılarını sevmiyenlerin dahi tanıdıkları Dean Martin,Dino Crocetti olarak 1917 de Ohio'da doğdu.Önceleri bir benzin istasyonunda,profesyonel boksör ve oto acentası olarak çalıştı,sonra Cleveland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • 14 Şubat Sah Akşamına Kadar ATİKALİ AJANSIMIZDA VADESİZ 100 T.L VADELİ 200 T.L.HESAP AÇANLARA NADİDE HATIRALAR TAKDİM EDİLMEKTEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • rs SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)cÇilem Ruth Niehaus Laya Raki Almanca MELEK Tel:44 03 68)«Jüpiter'in Sevgilisi» Esther Williams Howard Keel Renkli İngilizce Sinemaskop.AR:Tel:44 43 34)«Venedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • Ticaret Vekilinin dünkü temasları Şehrimizde bulunan İktisat ve Ticaret Vekili Fahri Ulaş'm riyasetinde dün öğleden sonra Vilâyette bir toplantı yapılmıştır.İstanbul Valisi,Dış Ticaret Dairesi Reis Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • I Türkiye,Amerika ve Sovyetler Birliği RUS Komünist Partisi Şefi Kruşcev'in ve Pravda'nın iddiasına göre,Rusyanın ve Türkiyenin arasını açan,ber iki memlekete de E düşman bir devlet vardır:Birledik Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • ACI BİR ÖLÜM Neyyire Poyraz'ın eşi.Şükrü Onomay.Aliye Yumru ve Enver Örs'ün dayıları,Cemal Gümüşayak.İhsan Gümüşayak,AH Haydar Güneren,Osman Özgeç'in enişteleri Müzika-I Hümâyun'dan emekli İstanbul Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • KISA HABERLER YÜNLÜ Mensucat Amilleri Derneğinin yıllık Kongresi dün yapılmıştır.Kongrede ham madde tevzi seklinin ıslahı istenmiştir.PEDAGOJİ Cemiyetinin yıllık Kongresi,yarın saat 15 de Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • İbrahim Müteferrika günü tertib edildi Basın Teknisyenleri Sendikası,Türkiyede ilk matbaayı kuran İbrahim Müteferrika için bir anma günü hazırlamıştır.İhtifal yarın saat 15 de Beyoğlu,Tünel başmdaki M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • "Asarız,keseriz,dedikten sonra polislik oldular Kabadayılık sevdasına düşen Aziz Kış ve Fethullah Seçin adında iki kişi dün geç vakit müddeiumumiliğe teslim edilmiştir.Evvelki gece Beyoğlundaki «Doğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • Orta Okullara dinî broşürler gönderilmemiş Şehrimiz ortaokullarına,din tedrisatı lehinde propagandayı ihtiva eden broşürler atıldığı yolunda çıkan haberler alâka uyandırmıştır.Bu hususta dün kendileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • Vali Gökay dün "yıldırım teftişlerine» tekrar başladı 271 Müessese kontrol edildi,18 kasap,11 manav ve 14 oduncu ihtikâr suçu ile Adliyeye verildi İstanbul Valisi Gökay,«Yıldırım teftişleri» ne tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • Akıl Hastahanes[ne esrar sokan kadın mahkûm oldu Nahide Topdemir adında bir kadınla Bakırköy Akıl Hastahafıesinde hademelik yapan Cemal Kayahan adında biri,dün 9 uncu Ağırceza Mahkemesince,ikişer sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • Bir diş doktoru 50 bin liralık sahtekarlıkla itham ediliyor Nadire isminde zengin bir kadın,sahte bir bono ile 50 bin lira borçlu çıkarıldığını Savcılığa ihbar etti Müddeiumumilik,R.G.adında bir diş d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • HIRSIZLIK YAPMAMIŞ,FAKAT HABERSİZ ÖDÜNÇ ALMIŞ Bakırköyde hırsızlık yapan Turan,soyduğu adam için o da başkasından ödünç alsın,dedi Turan Uyanık adında biri,kendisini yakalayıp,sorguya çeken emniyet me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • Kazablankadan iki kaçak yolcu geldi Dün limanımıza gelmiş olan İsveç bandıralı «Thunenano* isimli bir şilep,iki kaçak yolcu getirmiştiriki Alman genci olan bu yolcular,Kazablanka'dan gizlice gemiye bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • Suriyeli talebeler şehrimizde Suriye Üniversitesine mensup bir profesör refakatinde,4 kız ve 14 erkek talebeden müteşekkil 19 kişilik bir kafile,dün Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Şehrimizde 5 gün kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • Et ve Balık Kurumunun balık sevkiyatı Son günlerde sühunetin düşmesi balık istihsalini azaltmıştır.Alâkalılar balığın derin sulara çekildiğini ve günlük istihsalin ortalama 20 ton civarında olduğunu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1956
  • HAFTANIN FİLMLERİ ¦t Gene KeJ!y ue Cyd Charisse «Eğlenceler Beldesh nin bir sahnesinde.Filmin yegâne alâka çekici hususiyetini bu danslar teşkil etmektedir.HARİKALAR S İ R K t «The Greatest Show on Ea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.02.1956
  • il atrosunun garip bir kararı Basın mensuplarına malûmat veren artistler tiyatrodan önce muvakkaten,sonra da kafi olarak tardedilecek İstanbul Ceza Mahkemelerinden birinde mübaşir bağırır.Davacı Serme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1956
  • Öldürücü kahkahalar Samiye T.İzmir)bu sütunda anlattığım gülünçlü hikâyeler için:«Çoğu,duymadığımız,okumadığımız şeyler.Bunları nereden buluyorsunuz Allah aşkınıza?Sonra gelen mektuplara nasıl uyduruy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1956
  • '2 40 TALİHLİYE-180.000 LİRA AYLIK GELİR Her ay,bir çekiliş ve her ay 20 talihliye bir yıl müddetle 100-75-50 ve 25 LİRA AYLIK GELİR DEMİRBANK İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1956
  • İKRAHİYELİ GRUP MEVDUAT mmm 111 yi:Afo.mm mm {ı/raf «İ Ömür Munca,Tr sermai/«s'ş.30000 ıw°Süt^m,r WmMîİxmh jto»aaaa£^^ g aâa •v:v.v.x.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1956
  • IT.H.A.J Almanya'da,Bavyera hölgesînde bu hafta hararetin nakıs 15 dereceye düştüğü bir sırada,yer yer su baskınları da olmuş,bu arada Vilshofen kasabası rv rh.ında kalmıştır.Hâlen birçok evleri sular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1956
  • 5 Ttsiı toriM 50000 50000 75000 50000 50000 75000 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla İzahat için Bankamızın gişelerine müracaat ediniz.5 Mart 1956 'aa 5 Mayıs 5 Temmuz S Eylül S Kasım 31 Aralık ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1956
  • »ıım»mmııım»ınınn.mm.m.j TAKVİMDEN BİR YAPRAK I f» ıı *m\art Medeniyet!E i A MERİKA'nın çetrefil isimli bir şehrinden telgrafla bildiril-E diğine göre,Alabama Üniversitesine devam etmek isteyen bir kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1956
  • SELANİK BANKASI '30 Nisan Keşidesi 25.000 LİRA Bir Kişiye 15.000 LİRA Şubat sonuna kadar hesap açtırmayı ihmal etmeyiniz.TAFSİLÂT GİŞELERİMİZDE ¦ıı.m anı ııaı Mnanm» ıWMBBimBaaMBB!naaiMaaai^Ba i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1956
  • Eserleriyle her zümreye hitap eden sanatkâr HEYKELTRAŞ RHODEN Şehrimizde bulunan Amerikalı haykeliraş Rhoden eserlerinde tahta,aliminyum,tel ve bronz kullanıyor Dün memleketimize çok sempatik san atkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1956
  • Zenci talebenin ailesi ölümle tahdit ediliyor [ANADOLU AJANSI1 BİRMİNGHAM Amerika)9 Geçenlerde Alabama Üniversitesine kabul edilmiş olan zenci talebe Catherine Lucy'nin dostları ve ebeveyni son günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1956
  • Amerikan kadını Avrupalı kadından daha cazipmiş [ANADOLU AJANSI] NEWWYORK,9 Amerikan Karikatüristler Cemiyeti Başkanı Jozeph Kaliff,Amerikan kadınlarının,ingiliz,Fransız ve italyan kadınlarını gölgede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1956
  • NATO'DAKİ AMERİKA'LILAR TÜRKÇE ÖĞRENİYOR IALFSEEI Karargâhı İzmir'de bulunan NATO kara ve hava kuvvetlerinin Amerikalı mensuhini zaman zaman devam eden kurslar vasıtası ile Türkçe öğrenmektedirler.Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.02.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY SWANİ ı.1JI L7 BU GECE t POKEK OYMAMAK.MI MAALESEF GELEMEM MALUM VA BİZİM HANİM ABAM»DUR G^ÜyOELJM i.3u gece,çik;aaakTçw musade ALABİLİRİM.J Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1956
  • OlMİRSYUMRjük sf^-1 i İm MİM t S 2 İ 1 OT ^AM Bu ESNADA YARDIMCI BOKSÖR,BOLTUN SURATINA, UWE7Lİ BİZ SOL İNDİRJYOR.L JOHNCMURPHY SANA ŞÖVLEMEDİM Mİ ŞİMDİ.SU YARAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1956
  • TOMBIK *mi : mm^3^w.TiföG vay Piç KURULARI İŞİ KARIŞTIR.OILAR SABAH DÜZELTİRİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1956
  • AVCI JED FORAN tASRAZ İMu GURULTU TAHTA BİR BORUDAN ÇIKU YOZ.YERLİLER BU BORU İLE ARSLAN.LARl ÇAĞIRIYORLAR.DFVAM» VAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1956
  • Yukarı kata çıktılar.Yanyana iki yatak odası vardı,ikisinin müşterek balkonuna çıktılar.Cingöz demir parmaklığın üstünden eğilerek alt kata baktı.Orada da bir balkon vardıiçeriye girince Jaleye sordu:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1956
  • KÖSEM İULİÂN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.136 Söze Padişah başladı:Şân-ı saltanata lâyık olmayan şeyler oldu,saltanat ve devlet ırzına tecavüz edildi,ecdadımın tuz ve ekmek hakkı inkâr edildi.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1956
  • İSTANBUL'UN Yazan:KEFİ CEVAD ULUNA* Tefrika No.139 Evet.Pek öyle söylemeseler de hafif kiserler.Ne kadar muztar kalsalar ihtiyaçlarını ıklarlar.İşittiklerime inanamıyordum.Sonra?Kişnedikleri zaman sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1956
  • AŞK HİKÂYESİ 1 Sarışınları öldürmeyin E TEFRİKA No.9 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:7/ci güzel sansın,bir kaç gün ara ile,esrarlı 5 bir şekilde boğularak öldürülür.Hâdisenin tah-j=Jcikatı yapılırken,bir ecza d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • Yazan:O H N EVİMİZİ ON YIL SONRA GÜNEŞLE ISITACAĞIZ!6 4O0O da,Amerika'nın 7 *r S soğuk bölgelerinde,atom enerjisinden elde edilen hararet,borular vasıtasile evlere sevkediliyordu.Boston,Chicago,New-Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • ERKEK YAZIYOR:Yirmi altı yaşındayım.Şimdiye kadar hiç evlenmedim.Geçinilmesi kolay bir insan addedilirim.Bir senedenberi iki çocuk annesi otuz yaşında dul bir kadınla sevişiyorum.Beraber bulunduğumuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • BLU İMAGA I 23456789 1 1 J SOLDAN SAĞA:1 Bir tiryaki-İtle mevzuu Favori.2 Tanrıça 2 Batı Anadoluda bir dağ.3 Mertebe Duyurma,gösterme.4 Zerdüstün kitabı Bir harf.5 Bir harf Çağrışım psikoloji)6 Kavun,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • Uçakla sevk edilen arılar CALİFORNİA,1946 dan bu yana haşaratı öldürmek için kullanılan D.D.T.birçok faydalı böcek ve haşereyi de mahvetmiştir.Bu yüzden,bu bölgedeki bir çok çiçek ve meyva fidanları m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • ALACAK YÜZÜNDEN Kâmil Eliçabuk,garsona bir içki daha emretti.İyice sarhoş olmak istiyordu.Şu Cemil denilen mirasyedi hâlâ parasını ödememişti.Bir kere daha istemeye gidecekti.Vermezse?İşin o tarafını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • YENİ BİR YILDIZ KEŞFEDİLDİ tTÜBKTEL] SAN FRANSİSCO,San Fransisco Rasathanesi bilginleri,dün,basma verdikleri bir tebliğde,yeni bir yıldız keşfettiklerini bildirmektedirler.Bu yeni yıldız,dünyamıza 700
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • KUMARDA KAYBEDEN BİR KUMARBAZ OYUN KÂĞITLARINI YEDİ [TÜRKTEL] MARSİLYA,Dün burada bir kahvede,Belot adı verilen ve Fransa'da pek rağbette olan oyunda posta memurlarından Jacques Dubois,oyunu kaybedinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • Kundell belediye reisine yapılan muziplik [BOSFOR] MİLANO,Roveretolu bir genç,Livio Baldo,arkadaşlarile bahse girdiği için Şarlo'nun «Charlie Chaplin» filmlerdeki kılığına girecek küçük bir Avusturya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • ttttttrioytmlar:TIRMAN,SEtÇUK frÜUNJ ORAN Her işten anladığı halde o güne kadar ölmeği hiç denememiş olan Demetrios,ölüm hakkındaki bütün tecrübesizliğine rağmen,bir kazanda tavuk gibi haşlanmaktansa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • 4 3 2 6 5 9 7 3 2 4 8 6 7 3 5 9 4 8 6 7 U I R R R K I N U L S D H ç N S I I A H 9 4 3 8 2 5 6 7 9 6 5 4 3 8 2 7 9 4 3 9 E Ş L N N î N A V Y ş I I A U T I N B L 6 5 8 7 9 2 4 3 S 9 4 7 5 6 3 9 8 2 4 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • PULCU BİR PAKİSTAN PULU Batı Pakistan eyaletlerin'in birleştirilmesi münasebetiyle 14 ekim 1955 de çıkarılan pullardan biri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • Adamın ısırdığı yılan öldü [BOSFOK] GANSBAİ Cenubî Afrika Birliği)Peter adında bir yerli avlanırken,kobralara çok benzeyen ve çok zehirli olan mamba yılanının hücumuna maruz kalmıştır.Dikkatsiz avcını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • Wright kardeşlerin tayyaresini imâl eden öldü [BOSFOR] NEW-YORK,Charles Edward Taylor 87 yaşında olarak Californianm San Femando sanatoryumunda ölmüştür.Wright kardeşlerin meşhur «Kitty Ha\vk» isimli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • SAĞLIK Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır J Resimler:Nezih BUZ KAZALARI b&ttfifisS Parçalanan buz sathından nehire veya göle düşen bir kimseyi kurtarmaya girişmeden evvel kendinizi emniyete alınız.Belinize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak ıj İş hayatınız:Satürnle ¦İL 4/Mars,burcunuzda.Evvel-J^LJ ce yenemediğiniz güçlük-^Yvi lori yenebileceksiniz de mektir.His hayatınız:Günden güne güzelleşecek.Sağlığınız:H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • BİR AMERİKALI MİLYARDER "GÖKDELEN„İN ZIDDİNİ YAPTIRMAĞA KARAR VERDİ [TÜRKTEL] BALTİMOR,B.AMERİKA Şehrimiz milyarderlerinden Jack Hamilton,New York ve Chicago'nun medarı iftiharı olan Gökdelenlerin tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • ARANIZDA MÜNAKAŞA GENÇ KIZLARIN EVLENMEDEN EVVEL MEŞRU ÖLÇÜLER DA-HİLİNDE FLÖRT ETMELERİNİ DOĞRU BULUR MUSUNUZ?EVET GENÇ kızların evlenmeden evvel flört etmelerini doğru bulmaktan öte iki baş faktör y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1956
  • ŞÜPHE.SON günlerdeki gazetelerin başlıklarına göz gezdiriyorum:«Kara saplanan üç tren yolda kaldı.Edirne treninin yolcuları bir köye sığındılar.«Elektrikli trenin arızası bir türlü giderilemedik «Okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • Yılın îlk&esicfesı 8$ 11 m *3vvi 4 4 4 4 vw vfis1 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ DOĞUBANK Her 1 10 liraya bir kur'a numarası 300000 V LİRALIK PARA i m—V I KRAMIVEttRİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • bayılırım 1.o 1 o v 4 «Bol SANA sürülmüş bir dilim ekmeğin üstünde bir sosis!İşte bu çok lezzetli ve besleyicidir!Mektep dönüşünde,bu lezzetli Ikfndİ kahvaltısını hazırlayarak,çocuklarınıza hoş bir sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Malzeme Müdürlüğünden iki kalemde 800 metre kaynak kablosu teklif isteme suretile satın alınacaktır.Buna ait liste Tophanedeki Müdürlüğümüz ilân tabelâsında görülebilir.İstekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • Nafia Vekâletinden Halkapınar ile Çimento fabrikası arasında inşası eksiltmeye konulan demiryolunun eksiltmesin* girmek isteyenlerin,bu önemde bir demiryolu yapmış veya denetlemiş olmalarının icabetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • 2 adet VHF alıcı verici telsiz telefon cihazı alınacaktır.İstanbul Sular idaresinden Birisi Terkos fabrikasında diğeri Terkos gölü barajında tesis edilmek üzere iki adet alıcı verici telsiz telefon ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • Beşiktaş Askerlik Şube Başkanlığından 1 1937 doğumlu mükelleflerin ilk yoklamaları 1 Ocak 1956 tarihinden 30'6/1956 tarihine kadar yapılacaktır.2 Şubeye kayıtlı 1937 doğumlu mükelleflerin isimleri mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • PROJE MÜSABAKASI Konya Belediye Reisliğinden 1 i—Konya Cumhuriyet meydanında inşa edilecek olan.Belediye binası projesi Türk Mühendis ve Mimarları arasında müsabakaya çıkarılmıştır.2 Müsabaka müddeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • istanbul Belediyesinden i 1 Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü için lüzumu olan 86,580 metreküb tabutluk kereste,beher metre mik'abı 460 lira hesabiyle 39.826 lira tahmin bedeli çevresinde kapalı zarf eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • İstanbul Vilâyeti Tevzi Bürosundan 2 nci Hamur 3 üncü Hamur Biletlik Hutbah Imilasyon Sülfit Sellüloz Şerenz Kaplık 1 Büromuzda boru talebinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin 1-1000 umumî sıra No.almış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • EMNİYET SANDIĞI NİSAN KEŞİDESİ i 1 Kişiye 20.0 16 f akşamına kadar hesap açtırınız.Her 150)liraya bir Kura GORE n 63 SES»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • FORMAMİDE PASTİLLERİ GRİP,Göğüs ve Burun nezlelerini,her türlü boğaz ağrılarını önler ve iyileştirir.Eczanelere tevzi edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • ANTIDOT POMAT 'NEZLE "GRİP ¦Dİ$ AĞRISI ADALE ROMATİZMASI «YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI ARLPÖCEK SOKMASI ¦KESİK «YARALAR ¦PİŞİK ¦KASINTI »EKİEHA »ERGENLİK ¦DONUK DERİ ÇATLAKLARINDA VE TRASTAN SONRA KULLANILIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • NEBATI YAG VE SABUN İMÂLCİLERİNİN Nazarı dikkatine Doğu Almanyadan nebatî yağ ve sabun imali için,pres,süzme presi,komple hidrojenleme ve rafine vesair tesislerini ithal etmek isteyen sayın imalcileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • Devlet Kava Yollarına Hostes Alınacak 1 Hava hostesliğinde hizmet görmek üzere aşağıdaki şartları haiz bayanlar alınacaktıra)Lise veya muadili bir meslek okulu mezunu olmak,b)Yaşı 20-30 arasında olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • ELBİSE TÜCCARLARINA Amerikalım en son modeli deri paçal' KOLELLE Kadûı,erkek ve çocuk KOVBOY PANTALONLARI Sipariş kabulüne başlamıştır.Toptan satış deposu:İstanbul Sultanhamaın,Hacopulo Han 2 nci kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • jfOPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ve lumbago ağrılarında ^f OPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında ^OPON,soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrı ve sızıları teskin için yorgunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • Denizcilik Bankası Şehir Hatları işletmesinden Hava muhalefetinin doğurduğu zaruretler karşısında Şehir Hatlarında muvakkat bir müddet için tarife tadilâtı yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur.11 Şubat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1956
  • Donanma Kumandanlığından 1.Donanma gemilerinin su üstü top atışları 6.7.8.9.10-11.13.14.15.16.17 ve 18/Şubat/1956 günlerinde MARMARA denizinde yapılacaktır.2.Atışlar atış günleri saat 09.00 ilâ 12.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.02.1956
  • Otobüs sıkıntısı had bir safhaya girdi Baştaraft birincide İJS.T.T.mevcut vasıta buhranmı önlemek için pratik çârelere baş vurmaktadır.İdare,hariçten otobüs getirtmenin güçlüğü karşısında tekrar bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1956
  • Milliııefc Ş ıh tttı".Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜRIENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü I-RUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK 6 a tld t ğ t Fer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6 Aylık.24 TJL 3 Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1956
  • HİCRİ 1375 Cemaati yel' âhır 28 Cuma 10 ŞUBAT 1956 BUM)1371 Ocafc 28 VAKİT Günej Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak VASATİ EZANİ V.7.02 1.27 12.28 6.53 15.17 9.41 17.36 12.00 19.07 1.33 5.22 11.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1956
  • Hamit Şevket ince D.Pden ihraç edildi jk Ba-ştarafı birincide madiğini söylemiş ve:c—Müstakil kalmakta bir fayda mülâhaza ediyor musunuz?sualimize şu cevabı vermiştir:Müstakil kalmakla,hiç bir fayda m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1956
  • Başvekil,AwraWarrenle GÖRÜŞTÜ t Baştaraft birincide ve piyasada bâzı tesirleri görüleceği tabiîdir.Hükümete yakm çevrelerden aldığımız malûmata göre,Randall'm Amerika'ya avdeti ile Amerikan sermayedar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1956
  • BİR TAVZİH Adana Cumhuriyet Müddeiumumisi Abdullah Tunca tarafından gönderilen ikinci bir tavzih telgrafında,6 Şubat günü neşrettiğimiz haber izah «dilmektedir.Savcı,telgrafmda,kavgada zabıtaya karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1956
  • Fırtınadan batan motorlar t Bağtaraft birincide götürmekte olan 500 tonluk «Uzuner» motörü Anamur önlerinde seyrederken dümeni kırılmıştır.Motorun tehlikeli bir durum aldığını anlayan tayfalar,cankurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1956
  • MALİYE BÜTÇESİNİN MÜZAKERESİ BAŞLADI t Baftaraft birincide Muhlis Ete'nin sorulan Bundan sonra Hürriyet Partisi adına konuşan Muhlis Ete,Maliye Vekilinden şu suallerin cevabını talep etmiştir:«1 Başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1956
  • Şehrin kömürsiiz kalması muhtemel â BagUıra.fı birlnciât zünden geminin limana girmesi gecikmiştir.Bugün dün)trenle 20 vagon kömür geldi.Vapur seferleri azalabilir Denizcilik Bankası da,Elektrik idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1956
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE İFA kamyonlarını kusurlu buldu Laboratuvarda yapılan muayenede kamyon ve traktörlerin kullanılamıyacağmı bildirdi istanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Dekanı Prof.Hikmet Bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1956
  • Hürriyet Partisi GRUPU TOPLAHDI t Baştaraft birincide mistir.Reisler,tüzük hükümlerini bilmesi lâzımdır.Ve tüzüğü aksatmasına Reisin hakkı yoktur.Bu mevzuda konuşan Yusuf Azizoğlu ise şunları söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1956
  • SARAY DA BÜYÜK KUKLA REVÜSÜnün SON TEMSİLLERİ BUGÜN Saat 17.30 ve 21.15 Cumartesi saat 15 ilâ 18 de matine ve 21.15 suare Pazar son 3 temsil:Sabah 11 üe 15 ve 18 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1956
  • Elâzığ Cüzzam hastahanesinde kavga çıktı t Baştaraft birincide nulmamış,güçlükle hastabakıcılar yatıştırabilmişlerdir.Elâzığ Cüzzam Hastahanesinde hâlen 250 hasta bulunmaktadır.Hastahanenin hastabakıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1956
  • Nuri Halil Poyraz vefat etti t Baştarajı birincide ycm'a almarak,binbaşılığa kadar yükselmişti.Radyoda teşkil ettiği,yalnız kadınlardan mürekkep fasıl heyeti,takdir ve rağbet görmüştür.Yaşına rağmen s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1956
  • Ef fi of in sn 8 liraya çıkması muhtemel t Baştarafı birincide dahi kâr etmediklerini söyleyen kasaplar cim ancak 8 liraya satılırsa kâr bırakacağını iddia ederek cBelediye bize ucuz et temin etsin,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1956
  • Soğuklar kırılıyor t Baştaraft birincide Semtler arasındaki irtibat gerektiği şekilde temin edilememektedir.Şehirlerarası yollar kapalıdır.Yeşilköy ve Çamlıca civarında tekrar kurtlara rastlandığı bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.02.1956
  • Mithatpaşa Stadını kardan temizlemek teklifimiz büyük alâka uyandırdı.Gönüllü sayısı gittikçe artıyor Gazetemizde 7 Şubat Salı günü «Mithatpaşa stadını kardan kurtarmak lâzımdır» başlığı altında çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1956
  • KLÜBÜNDEN AYRILMAK ARZUSUNDA OLAN Kaleci Selah bonservisini Fenerbahçe'nin yedek kalecisinin Ankara Güneşspor'a geçmek istediği söyleniyor MEVSİM başından beri yedek olarak bekleyen ve bir tek maçda h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1956
  • V Macar kafilesi dün Ejes'e giderken otobüsün lâstiği patlamıştır.Otobüste bulunan Macar futbolcular inip şoföre yardım etmişlerdir.Yukarıda lâstiği şişirmek için elinde pompa ile bekleyen meşhur Puşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1956
  • zmirde suiistimali.140 numaralı bilei bir selâhiyeiliiarafmdanlOOerliraya satıldı İZMİR,9 Nâzım Ozbay bildiriyor)Bölge Müdürlüğünün Budapeşte İzmir temsilî karşılaşması ile ilgili iki suiistimale »it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1956
  • bugün maçlarını yapı Budapeşte muhtelitinin değişik bir kadro ile oynayacağı maça İzmir genç bir takımla çıkacak Hususi surette giden Nâzım özbay bildiriyor İZMİR,9 Yarın bugün)Alsancak stadında Peşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1956
  • Sergi Sarayının elektrikleri yaptırılıyor Takriben bir hafta evvel Spor ve Sergi Sarayının elektriklerinin kontak yaptığını bildirmiştik.O günden bu tarafa tamir işi bir türlü tamamlanamamıştır.Evvelâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1956
  • Vefa'nm İspanya seyahati katileştî Vefa profesyonel fudbol takımı beş maç yapmak üzere 20 mayısta ispanya'ya gidecektir.Bir müddetten beri İspanya ile yapılan muhaberat müsbet bir safhaya girmiş ve an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1956
  • Osman Coşgül MARATON KOŞACAK Atletizmde olimpiyatlara iştirak edeceğimiz kararı üzerine atletlerimiz devamlı olarak çalışmaktadırlar.Bu arada Şevki Koru'nun nezaretinde Osman Coşgül'de olimpiyatlara h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1956
  • Saha temizlenmeye BAŞLADI Mithatpaşa Stadının millî maça hazırlanmasına devam olunmaktadır.Ekipler karları kaldırmağa başlamıştır.Kira ile sahayı branda bezi ile örtmek işi mümkün görülmekte ve bu iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1956
  • Yeni teklifler Birkaç gündenberi Mithatpaşa sahasının branda ile örtülmesi için Bölge Müdürlüğüne yapılan müracaatlar her gün biraz daha kabarmaktadır.Abdullah Tomba,bir branda için günde 3 lira kira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1956
  • NURİ HOCA tlayan'Iarı çalıştırıyor İtalya'ya gitmiş olan Türk millî takımı antrenörlerinden Nuri Boytorun hâlen Genova'da bulunmaktadır.Nuri Hoca burada kampta bulunan italyan millî takımı ile 12 Şuba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1956
  • Millî maçın I harcîrahh seyircileri ANKARA,9 Hususî)Şehrimlzd» intişar eden günlük bir gazete,bugün birinci sahifesinde büyük puntolu harflerle.Maarif Vekiline hitap ederek,millî maç davetiyelerinin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1956
  • 4 Millî futbolcu Ânkaraya gidiyor Millî takım kadrosunda bulunan fakat kafile ile İzmir'e gitmeyen Fenerbahçeli Naci,Lefter,Şükrü ve M.Ali yarın motorlu trenle Ankara Peşte temsilî maçını görmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1956
  • Asker futbolcular Ankara ya çağırıldı.Ordu takımında bulunan futbolcular temsili maçta oynıyamıyacaklar.Teşebbüs akim kaldı İZMİR,9 Nâzım Özbay bildiriyor)Çarşamba günü Alsancak Stadında temsilî maç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1956
  • KADRl ÇALIŞIYOR ınir(U' Ma^r futbolcularının maçlarım seyretmekte olan Türk millî takım» j Çarşamba ve Perşembe günleri birer antrenman yapmıştır.Yukarda Kadri dünkü antrenmanda röveşata yaparken görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor