Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • ra saplanan 3 kaldı irkeci Edirne ve Bandırma İzmir hatlarında vuku gönderilen imdat trenleri de devrildi Taşlılarla ile irtibat kurulamadı.Yakında havanın düzeleceği umuluyor.Avrupada soğuklar kırıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • VA':w tT.H.A.I ffeMfrR Fi Pil İİtİMİ7nFlft PARTİ İngiltere Büyük Elçimiz Suat Havri ÜrRrüplü î!e sevcesl.Londra'-•¦UllIfnH ELVlft.lUllrf!&UKt\l rHnil dakf sefaret binasında,tanınmış İngiliz devlet ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • Silâhsız cinayet Genç bir kadın,kendisine tecavüze yeltenen adamın hayalarını sıkarak öldürdü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN!ESKİŞEHİR,6 Mihaliççik kazasının Obruk Minnet köyünde 25 yaşlarında Fatma adında ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • TİTfl AV PARTİCİN UF MarcS«l Tito.gecen hafta Yugoslavya'nın kuzeyindeki Karacorcev bölgesinde bir şeflerini bu partiye davet etmiştirav partisi tertiplemiştir.Yugoslav Devlet Başkanı,bu vesile ile di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • SPiKERSiZ kalan radyo Pazar günü sabahı İstanbul Radyosunun anonsu,Radyo Müdür Vekili Nevzat Atlığ tarafından yapılmıştır.Buna sebep,nöbetçi spikerin,vasıta bulamayarak vazifesine gelemeyişidir.Radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • RÜÇHAN ÜNVERJ ANKARA'DA EMEKLİ BİR ALBAYI ÖLDÜREN VEDAT,ŞEHRİMİZDE YAKALANIP TEVKİF EDİLDİKTEN SONRA Ankara'da bir albayı öldüren kaatil yakalandı 45 gün önce işlenen cinayetin cinsî sapıklık yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • İM?fitili ırtııı u-RÜÇHAN ÜNVERİ YEwl nORG TESİSLERİ Ad,i T,p Unıum Müdürlüğünün morg tekili mvıııı ı biJlOkI.ni Sisierinin inşası dün bitmiş ve otopsilere açılacak duruma gelmiştir.Resimde montajı gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • Randall Ankara'da bir klüpte konuştu Eisenhower'in Özel Müşaviri,yaptığı müzakereİerin bir dostluk ve anlayış havası içinde cereyan ettiğini söyledi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 6 Mr.Clarence Randal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • TÜRKİYE'YE AMERİKAN YARDİMİ [ASSOCİATED PRESS] WASHİNGTON,6 Milletlerarası İşbirliği İdaresi İCA)bugün bu mâlî yıl içinde elde mevcut 740 milyon dolardan 500 milyon doların Uzak Doğuya askerî ve iktis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • mm1 YORGUNLUK GİDERİYORLAR [ABBAS GORAL1] Son günlerin hararetli siyasi faaliyeti içindo yorulan Hürriyet Partisi Genel Başkanı Fevzi LUtfi Karaosmanoğlu ve Parti Genel.İdare Kurulu üyelerinden Ragıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • Karakış sebze fiatlarını arttırdı Yumuria 25 kuruşa saiılıyor.Son üç gün içinde dışardan hiç bir sebze geiiriilemedi Bir haftadır şehrimizde hüküm süren şiddetli kış,piyasaya da tesir etmiş ve bir kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • 242.840 liralık mahkeme ilâmı Hazine,Naboland şilebinin şirketi aleyhine açtığı tazminat dâvasını kazandı Hazine tarafmdan 3 üncü Ticaret Mahkemesi nezdinde,Naboland acentası aleyhine açılmış olan 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • Kasaplar da bassna hücum ediyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 6 Kasaplar Derneğinin kongresi bir çok bakımlardan enteresan geçmiştir.Bu cümleden olarak kasaplar,et darlığından,gazetecileri mesul tutmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • Dünkü Meclis müzakereleri [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında hiç bir şifahi sual konuşulmamış,sadece bazı kanun lâyihaları müzakere edilmiştir.İlk olarak Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • ispat hakkının müzakeresi sırasında Cevat Ülkü 11 Matbuat bu hakkı kullanmaya ehil değildir dedi.Diğer mebuslar lehte konuştu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 İsbat hakkı mevzuundaki Fethi Çelikbaş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • i plıpîiiı haber yok Denizlerde hüküm süren fırtına devam ediyor.İç hat seferleri yapılamadı Denizlerde hüküm süren şiddetli fırtına devam etmektedir.Kuzeyden gelen yıldız karayel fırtınası dün de saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1956
  • imdat isteyen şileplerden bir tanesi geldi Karadenizde fırtınaya tutularak batma tehlikesi ile karşılaşan İtalyan bandıralı iki şilepten biri dün Boğaz'dan içeri girmeye muvaffak olmuştur.Diğer şilebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Öğle konseri 13.00 Şarkılar,fulün Korman 13.30 Oyun havaları 13.45 Haberler 14.00 Küçük orkestra 14.30 Şarkılar.Rıza Rit 15.00 Kapanış.16.57 Açılış ve program 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI 1 MART ÇEKİLİŞİNDE 1 adet 25.000 lira 2 adet 10.000 lira 5 adet 5.000 lira VE ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ BAHÇELİ EV 1^ TÜRKİYE T BAN KASI En az 150 liralık bir hesapla çekilişlere ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • DÎVAN OTELİ Tek kişilik odalar:20 ve 25 TL.İki kişilik odalar:45-50-60TL ücretlere kahvaltı dahildir.TM fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • Toptan ve perakende f iat endeksleri yükseliyor Yalnız gıda maddeleri toptan Hatlarında %6,54 nispetinde aylık artış gösteren İstanbul Ticaret Odası toptan eşya Hatları endeksi yayınlanmış bulunuyor.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • TEŞEKKÜR Eşim ve babam Kadıköy Tahsil Şubesi Veznedarı Celalettin Sarp' in cenazesinde hazır bulunmak suretiyle büyük acımızı paylaşmak lütfunda bulunan daire arkadaşlarına,dostlarına ve ailemiz yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • BORSA 6 Şubat 1956 Pazartesi SERBEST ALTIN FIATLARl Cumhuriyet 77.60—77.80 Reşat 89.50—90.00 Vahit 76.00—76.50 Hamit 76.50—77 00 Aziz 75.30—75.50 Gulden Hollanda 74.25—74.35 Külçe 11.40—11.45 İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • Kızılay,fakirlere odun ve kömür dağıtıyor Kızılay Fatih ve İstiklâl Şubeleri,fakir vatandaşlara kömür tevziine başlamıştır.Tevziatın,hava düzelinceye kadar devam edeceği bildirilmektedir.Diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • Etiket koymayan 4 esnaf Adliyeye verildi Vilâyet İhtikârı Tetkik Komisyonu,dün sabah Vali Muavini Vefik Kitapçıgil'in başkanlığında,toplanmıştır.Toplantıda ihtikâr mevzuundaki dosyalar incelenmiş ve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • Teknik Üniversitedeki imtihanlar geri kaldı İstanbul Teknik Üniversitesi şubat dönemi imtihanları,hava şartlarının bozukluğu gözönünde bulundurularak bir hafta geri bırakılmıştır.Buna göre,dün başlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • Elektrikli İren 3-4 ay sonra çalışabilecek Fransız mütehassıslar arızaları tesbit için hatlarda keşif yapıyorlar Işleyemeyen elektrikli trenin haline bir çâre bulunmak üzere çalışmalara devam edilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • Filmlere özenerek hırsızlık çetesi kuran 5 çocuk yakalanc "Zehir Çetesi,adiyle çete kuran 9-12yaşındaki çocuklar inşaatlardan muhtelif cins malzeme çalıyorlardı Çete kuran beş çocuk hakkında takibat y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • Bir kişi zehirlenerek,iki kişi de birdenbire fenalaşarak öldü Son yirmi dört saat içinde şehrimizde üç ölüm hâdisesi olmuştur.Kartal'da Toprakyol sokağında oturan Hüsnü Belir adında biri,odasına aldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 «12» «Mukaddes Azap* Ja^e Rpck Hudsor Renkli İngilizce.Suare:«Ay Mavidir* Maggie Mc Namara Dawn Adams David Niven William Holden İngilizce.MELEK Tel:44 03 «8)«Seni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 7 Şubat çekilişi bugün saat 13.30 da Ankara'da yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bu gece saat 23 te Ankara Radyosu ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • KİfifA HAriRMIt ÇATALCA'nın Yassıviran köyünde jandarma teşkilâtı tarafından yapılan arama taramada.Sıtkı Bingöl adında birinin üzerinde esrar bulunmuştur.ABANA'yı Kalkındırma ve Güzelleştirme Cemiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • Bugünlerin tehlikesi d4 BP^'°Sene»,altı dilde çıkan büyük bir fikir E ^^Jf mecmuasıdır.Son sayısını zamanımızın en şöhretli ingiliz tarihçisi Arnold J.İ Toynbee'nin eserleri hakkında tenkid yazılarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • Polis Okuluna 300 kişi müracaat eiti İstanbul,Bursa,Çanakkale,Kocaeli,Sakarya,Balıkesir ve Bilecik'ten gelen 300 kadar polis taliplisinin imtihanları dün Yıldız Polis Okulunda test usulü ile yapılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • TEŞEKKÜR Merhum Dr.ZEKİ TEKTAŞ in ufûlü dolayısiyle bizleri taziye ve teselli etmek lütfunda bulunan sayın İstanbul Vali ve Belediye Reisine,Merkez Kumandanına,İtalyan Ceneral Konsolosuna,İtalyan Hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • Çekoslovakya'dan züccaciye ithal ediliyor Uzun zamandır durgun olan züccaciye piyasasında son günlerde bir hareket belirmiştir.Çekoslovakya ve Doğu Almanya'ya satılan tütünlerin karşılığında serbest b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • I t h a I â t mallarının tevzi müddetleri Tevzie tâbi maddelerin ithalâtçı tacir elinde 3 ay müddetle bekliyebileceği hususundaki kararın tatbikatında anlaşmazlık çıkmıştır.Tüccar bu müddetin,malın te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • İki çuval tacirini öldüren A-Unverin duruşması başladı Kaatil dünkü duruşmasında,şuursuzca hareketlerde bulunduğu için müşahede altına alındı 955 yılının en korkunç,en kanlı hâdisesi olarak vasıflandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1956
  • Sun'î ipek tevziatına yakında başlanacak Şehrimiz Ticaret Odasına kayıtlı imalâtçıların sun'î ipek tevziatından faydalanabilmeleri için,15 Şubata kadar Ticaret Odasına beyanname ile müracaatları gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.02.1956
  • BANA SOR Ce^cUCqjte?C&h* El sürülmeyen hazine Yakup H.F.İznıir)epey bir müddet önce vefat eden babas'ndan kalan büyük kütüphaneden bahsediyor:«Kitapların çoğu eski harflerle İçlerinde büyük Divan şâir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1956
  • 1:iP.«SSMI^^ MHÜMj i DERDİNE BİR ZECiK ÇARE!12 şube,12 ajan ve 34 büro gibi çok dar bir teşkilâtla çalışan İşçi Bulma Kurumu dün 45 işçiye diploma verdi İ sfanbuldaki sosyete hanımları İş ve İşçi Bulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1956
  • Tedavi edilmekten vaz geçen öğretmenler var Kırtasiyecilik yüzünden bâzı hastalar tesisleri olmadığı halde usulen Numune hastahanesine gönderiliyorlar [VELİ SEZAİ BALCI)istanbul Maarif Müdürlüğü Sağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1956
  • YAKKO FABRİKASINDAN MÜHİM İLÂN Hava muhalefeti dolavısivle dün Taksim Gazinosunda Fransız Mankenlerinin iştirakiyle yapılan defilede hazır bulunamıyanlara bu defileyi görmek imkânını sağlamak üzere 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1956
  • Yeni Fransız Başvekili Guy Mollei Cezayir'de Başvekilin ziyareti sıra:dükkânlardan sâdece bir [ANADOLU AJANSI] CEZAYİR,6 Başvekil Guy Mollet,bugün Gmt ayariyle saat 13.30 da Cezayir'e varmıştır.Başvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1956
  • Bir tankerin infilâkı balıkçı gemilerini tutuşturdu [ANADOLU AJANSI] WILDWOOD Amerika)6 Dün gece burada büyük bir petrol tankı infilâk etmiş,geniş bir sahaya yayılan alevler rıhtımdaki balıkçı gemiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1956
  • Mario Lanza'nın evi soyuldu [BOSFOR] HOLLYWOOD,6 Son günlerde,hırsızlar,Avrupa ve Amerika'daki sinema san'atkârlarıha musallat olmuşlardır.Bir çok tanınmış yıldız,hırsızların gadrine mâruz kaldıktan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1956
  • Limandaki faaliyet tamamen durdu Hava muhalefeti yüzünden limanda yükleme ve boşaltma faaliyeti durmuştur.Bu yüzden,ihracat da sekteye uğramış ve şehrimiz Ticaret Odasından dün herhangi bir ihracat me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1956
  • ŞEKERBANK 10.cü ŞUBESİNİ BEYOĞLUNDA AÇMIŞTIR ZENGİN ÇEŞİTLİ AÇILIŞ HATIRALARI HUSUS)İSTANBUL KEŞİDESİ 30.000 LİRA 500 talihliye muhtelif para ikramiyeleri Ayrıca 1 kişiye 10.000 Lira Açılış ikramiyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1956
  • OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI ü ö 50000 50000 75000 50000 50000 75000 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için Bankamızın gişelerine müracaat ediniz.H S Mart 1956 'da S Mayıs 5 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1956
  • r.wtıırtwtımwını»m.ııiHntıwmıııınm«ı.ııııııııııııııııımwtnttmMiniHiınwıııı^ TAKVİMDEN BİR YAPRAK Gümleyen Martin DOSTUM Doğan Nâdi bu pazar günkü komprimelerinde benim hayvanlara olan fart-ı-muhabbeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1956
  • YENİ BAŞVEKİL [A.p.ı Fransız Başvekil namzedi Guy Mollet evvelki gün Mecliste büyük ekseriyetle itimat kazanmış ve böylece Kabinesini kurabilmiştir.Yeni Hükümet jSosyalist ve Radikallerden müteşekkild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1956
  • Paris'in İlkbahar modası belli oldu Tayyörlerin ceketleri dar olup göğüs,bel ve kalça hatlarını meydana çıkaracak şekilde hazırlandı ğüs,bel ve kalça hatlarını meydana çıkaracak şekilde vücude oturmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1956
  • KRALİÇE NİGERİA'DA IHİSARI Nigeria'daki seyahatına devam etmekte olan ingiliz Kraliçesi Elizabeth geçen gün Lagos'ta bir hastahaneyi ziyaret etmiş ve orada yatan hastaların ayrı ayrı hatırını sormuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.02.1956
  • LEH'İZ HAFİYE DE NEREDE OLSA ÇAKIYOR OOOH L g£W/HAFİYE AĞAÇTA AYILIN-CA VELER YAPA-M\Ü CAK ACABA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1956
  • C İN GÖZ M ER I M'Mâ Yazan:SEK V EK BEDI Tefrika No.52 Karılar sana hava meydanındaki gazinoda tuvalete gitmek için tuvalete gitmek için yerimden kalktığımı söylemişlerdir.Sabahatin arkamdan geleceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1956
  • Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.133 Genç adam bindirildiği attan yere cansız olarak yuvarlandı ve cesedi hemen anadan doğma soyuldu,ayak bileklerine bir urgan bağlandı,yarı donmuş çamurun üzerinde A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ* CEVAD ULUNAY Tefrika No.136 Siz ne vakit bir çavuş elbisesi giyerseniz benim için penbe çavuş o olur.Aman ne güzel söylüyorsunuz.Dahası var efendim.Bana hangin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1956
  • D£MİR YUMRUK ŞAMPİYON SON GÜNLERDE "TUHAFLAŞTI.BO S'TAN NEFRET EDİYORMUŞ GİBİ BİR HALİ VAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1956
  • etere a k SUS JERSy.^k HEYECANLANDIRMA I İMHAMI 7 HAKKI KLARk'IN BİNDİĞİ UÇAKTA BAYILDI,m KLARK'I GÖRÜ mevf-GÖRÜNCE HEYECANDAN BAYILDI L wm EWUTM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1956
  • İUI!l!i:illll!llllllimilllllllllinil!l!l!ilt! ıt!|ii)iıiHiMi)İ TEFRİKA NO.6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:ü Sonay adında sarışın bir genç kız,bir aksam,jğ tenha bir yolda boğularak öldürülür.Bir kaç Şj gün so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • Yazan:VICTOR COHN [ERİMEZİ "KRALİÇE EKTRONİK,GÖRECEK!3 1999 elekronik çağının başlangıcı idi.İş adamları,cemiyetler,kulüpler,konferanslarını,kongrelerini,televizyonla yapıyorlardı!Mekteplerde,dersler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • GENÇ KADIN YAZIYOR:Kocam evlendiğimiz zaman yalan söylemiş.Bir kaç ay sonra eskiden evli ve iki çocuk babası olduğunu tesadüfen öğrendim.Şimdi 15 senelik evli ve iki güzel çocuğa sahip olduğumuz halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • V SOLDAN SAĞA:1 Macera.2 Orta Anadolu'da bir göl Emek ve bilgi meyvesi.3 Bir Osmanlı seferi veya Topkapıda bir köşk Notalasan harf.4 Hitlerin haçı.5 Balıkesir civarında bir kasaba Bir harf.6 Buyruk al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • Amerikan kadınları arasında ağda yapıştırmak moda haline geldi NEW YORK Amerikan moda mütehassıslarının bildirdiklerine göre,Amerikalı kadınlar,Güzellik Enstitülerine devam etmeği terketmişlerdir.Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • HOHG KONG'DA ÇOCUK TİCARETİ İLE ŞİDDETLİ MÜCADELE BAŞLADI [TÜRKTEL] HONG-KONG Hong-Kong polisi,son zamanlarda çok artmış olan çocuk ticareti ile şiddetli bir mücadeleye girişmiştir.Bir müddetten beri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • Trenden düştü bir şey olmadı STRASBOURG Ventimiglia Strasbourg sürat katarında annesi ve kardeşile birlikte seyahat etmekte olan 4 yaşındaki François Cussey,Montbeliard ile Baume les Dames arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • KİMYAGERİN ÖLÜMÜ Detektif Ferdi,kütüphanenin kapısından içeri baktığı zaman,meşhur kimyager Nazım İlkar'ın hayatta olduğunu zannetti.Halbuki,Nazım İıkar ölmüştü.Ferdi,ışığı yaktığı zaman bunu Kördü.Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • Hozırlâyönlört TURHAN SEİÇUK BOlfiRT ORAN Demetriosu yakaladıkları gibi mutfağa iürüklediler.Orada ziyafet dolayışiyle büyük kazanlar kaynıyordu.Ahçı,«Ben şimdiye kadar insan pişirmediğim için tuzun ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • r—WHı»H .M HimwıHıWIMıK.II I »W«l NİYETİNİZ o94&37294623b247528o SGDSKSSÖAŞ El NNREE İ I Ü 5673947654 8 27 6 534932 ÇSNTŞLÇILI T K L N İ G K İ E S 679 5 84632973 6 AİNBİKÇLEDBİI 7 9 2 8 4 8 5 İ E V N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • M a n g a n o,kocasının ısrarlarına dayanamadı [BOSFOtt] ROMA,Kocası prodüktör Laurentüs'ün israrlarma dayanamayan Silvana Mangano,Pedro Armendariz ve Yves Montand ile birlikte yeni bir filmin baş rol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • Herkes bir köpeğin hayatı ile meşgul [BOSFOR] SAİNT ETİENNE,Herkes Hector adındaki bir çoban köpeğinin hayatı ile meşgul bulunmaktadır.Sabah ve akşam gazeteleri veterinerlikten edindikleri malûmatı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İş hayatınız:Bugün ihtiyaç duyduğunuz bütün yardımları bulabileceksiniz.His hayatınız:Bugün sizin kadar mes'ut olmayanları unutmayınız.Sağlığınız:Ağır yemekleri bırakınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • Hazırlayan:Dr.Ercüment Bakttr Resimler Nezih 11 •Xv.v.v.^Xi^:ox':x| irv.V.v.M.ü.v.Çocuklarda zatürree Zatürree ilk yastan sonra çocukluğun her devresind» görülen bir hastalıktır.Hastalık âni baslar,mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • İr İsrael P.T.T.İdaresi 12 puldan ibaret Hazreti Yakubun 12 evlâdıdına izafeten ve her birinde isimleri ve armaları bulunan yeni bir posta serisi hazırlamıştır.Bu seriden ilk dört kıymet tedavüle çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • Bir ıspanak hikâyesi rAM arkasından kara bakıyorum.Takalar geçiyor,içlerinde bir iki insan.Üstlerinde birer yağmurluk.Tipiye göğüs vermişler,dimdik duruyorlar.Kışı yenmiş insanlar.Ekmek,çağırmış,kimbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • 30.000 yıl önce Amerika'da yaşayan insanlar IUSIS1 NEW YORK Keşiflere yardım etmek için Atom enerjisinden faydalanan Columbia Üniversitesi fen adamları,Kaliforniya'da bulunan kemiklerin,30.000 yıl önc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1956
  • ARANIZDA GENÇ KIZLARIN EVLENMEDEN EVVEL MESRÛ ÖLÇÜLER DA-HİLİNDE FLÖRT ETMELERİNİ DOĞRU BULUR MUSUNUZ?EVET HAYIR Hepimizce malûm olduğu üzere her insanın hayatta çeşitli gayeleri vardır.Gayesiz ve ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.02.1956
  • CÇ1B0H BLÖ'DE Umumi istek üzerine bur Fransız Revüsü ZAMBELLA CSIETTE JESRYveKeyeti'mn SON 10 GUNLUK TEMSİLLERİ NOl Masalarınızı evvelden temin ediniz Tel.485408
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • 2 adet VKF a!ıcı verici telsiz telefon cihaz:alınacaktır.İstanbul Sular idaresinden Birisi Terkos fabrikasında diğeri T-'kos gölü barajında tesis edilmek üzere iki adet VHF alıç:veıici tel iz telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • FORMAMİDE PASTİLLERİ GRİP,Göğüs ve Burun nezlelerini,her türlü boğaz ağrılarım önler ve iyileştirir.Eczanelere tevzi cdi'mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • İLLER BANKASINDAN 1 Aşağıda ismi.tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı kasabanın kanalizasyon projeli yaptırılacaktır.Kasaba adı İli Tahmini badeli Geçici teminatı Mecitözü Çorum 6.000,450,2 Projey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • Devlet Hava Yollarına Hostes Alınacak 1 Hava hostesliğinde hizmet görmek üzere aşağıdaki şartları haiz bayanlar alınacaktıra)Lise veya muadili bir meslek okulu mezunu olmak,b)Yaşı 20-30 arasında olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • Bu gece Renkli Panoramik SÜMER Yarın Türkçe aM FERAH KIZ İL ŞEYTANIN OĞLU Aşk,Macera Heyecan ÖZEN FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • 'BU AKŞAM YENİ NELEK SİNEMASINDA Muazzam filmlerm en muazzamı,muhteşem filmlerin en muhteşemi.HARİKALAR SİRKİ Renkli.Reji:CECİL B.De MİLLES Renkli Yaratıcıları:Cornel VViIde James Stewart Betty Hutton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • MAYK H A M M E R in SON ŞAHESERİ BENİ ÖLDÜRECEKSİN «The Long Wait» Anthony Quinn Peggy Castle Charles Coburn YALNIZ ELHAMRA SİNEMASINDA 9 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN İLÂVE En son WARNER PATHE NEW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • ROMA TATİLİNDEN DAHA ÜSTÜN.100 KERE GÖRMEKLE DOYUL!I A-CAK SİNEMA DÜNYASININ EN YÜKSEK ŞAHESERİ.VENEDİK TATİLİ «Summertirac» DÜNYANIN EN KUDRETLİ SENENİN MEŞHUR DRAM ARTİSTİ SAN'ATKÂRI KATHERİNE ROSSA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • Milliııet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Basıldtğt Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 44 T.L.6 Aylık 24 T.L.3Ayhk 13 T.L.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • HİCRÎ 1375 CemasriyeP âhır 25 Sah 7 ŞUBAT 1956 RUMİ 1371 Ocak 25 VAKİT vasat!ezanÎ Güne» Öğle İkindi Akçam Yatsı İmsak 7.06 12.28 15.14 17.32 19.04 5.25 1.34 6.56 9.42 12.00 1.33 11.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • Cildinizi fraşbtçağtna uifdctrmaym Cildinize göre bir traşbıçağı araiftnrz/POKER PLAY TRAŞBIÇAKLARININ HER SAKALA UYGUN ÇEŞİDİ VARDIR?SAKALA O.IO m.YUMUŞAK SAKALA O,08m/m.NAZİK CILPr 0,06 m/m.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • TEKLİF İSTEME İLÂNf Sümerbank Alım ve Salım Müessesesinden Bankamız camiasına dahil Müesseseler ihtiyacı olarak aşağıda cins ve miktarı gösterilen Cem'an 7 kalem malzeme satm alınacaktır.Evsaf,teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • Donanma Kumandanlığından 1.Donanma gemilerinin su üstü top atışları 6.7.8.9.10-11.13.14.15.16.17 ve 18/Şubat/1956 günlerinde MARMARA denizinde yapılacaktır.2.Atışlar atış günleri saat 09.00 ilâ 12.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • BİZİM ÇİFTLİK Sucuklarımız İstanbul Mezbahasının veteriner kontrolü altında kesilen etlerden mamuldür.DİKKAT,Adres:İstanbul Mezbahası karşısı No.134 Toptan satış yeri:Taşçılar Cad.No.12 Tel:22 08 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • PROJE MÜSABAKASI Konya Belediye Reisliğinden 1 Konya Cumhuriyet meydanında inça edilecek olan,Belediye btnaf] projesi Türk Mühendis ve Mimarları arasında müsabakaya çıkarılmıştır.2 Müsabaka müddeti 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • Cildinizin tazelicji kendirim âevdith Bir ev kadın» olmakla ev ve çocuklarınızın bakımı ile meşgul olup kendinizi ihmal etmeyiniz.Bu hal,bit» çok felâketlere sebeb olabileceğini her gün hayatta görüyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ve lumbago ağrılarında p p [•3^]71 bavanların mu ay ver MIH III MIHI İM zamanlardaki sancılarında OPON soğuk algınlığından P P P mütevellit ağrıları teskin için 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • B»V lilll!İÜ:sın*" lumba AĞRILARINA KARŞI NEVROZİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabiKr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • HAVAGAZI Tesisatçılarına i.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Havagazı tesisatçılarına mahsus ehliyetname imtihanı 2 mart 1956 cuma günü saat 14 te yapılacaktır.İlgililerin talimatnamede bildirilen vesaikle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • S ATILIK-Fevkalâde Dükkân Eminönü tramvay caddesinde hâlen eczane olarak kullanılan 74,5 metre kare kârgir dükkân satılıktır.Beyoğlu Gozlükçü EMGEN'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • Nafia Vekâletinden Halkapınar ile Çimento fabrikası arasında inşası eksiltmeye konulan demiryolunun eksiltmesine girmek isteyenlerin bu önemde bir demiryolu yapmış veya denetlemiş olmalarının icabetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • Üstad Reşad Ekrem Koçunun TÜRK ZAFERLERİ adlı büyük tarihî eseri nefis bir kapak içinde ciltli olarak satışa arzedilmiştir.SATIŞ YERLERİ:Beyoğlunda Kitap Saray Bâbıâlide t İnkılâb ve Remzi Kitabevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.02.1956
  • Toptancı Elektrik Malzemesi Tüccarlarına BİÇERLER Kollektif Ortaklığı Bilûmum Elektrik Malzemesi Toptan satış mağazasının 6 Şubat 1956 Pazartesi gününden itibaren faaliyete geçtiğini sayın müşteri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • iye Encümeninde a yeni hücum t Baştarafı birincide meşini,Türk Ceza Kanununun 481 inoi maddesinin istenilen şekilde tâdil edilmesi halinde,Anayasa'nm 61 inci ve müteakip maddeleriyle çatışıp,catışmıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • SI an da 11 Ankara'da bîr klüpte konuştu t Baştaralt birincide raki toplantısı Başvekâlette hususî bir odada cereyan etmiştir.Bu toplantı 2 saat kadar sürmüştür.Randall'ın konuşması Şehrimizdeki Rotar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Sahte kalaycının ortağı da yakalandı Bir müddet önce Hüsamettin adında birinin tucuz kalay vereceğim» diye 6 bin lirasını dolandırmış olan Cemal adında biri,iki gün evvel yakalanmış ve tevkif edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Hükümet ve Belediye Tabibleri,Poliklinik yapan asistanlar!Yazacağınız adli raporlar için.Hâkim,müddeiumumi ve avukatlar!Raporların tefsiri İçin.Tıp ve Hukuk talebeleri I Adli tıp imtihanlarına girerke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Karakış sebze fiatiarını arttırdı t Baştaraft birincide manavlardaki perakende fiatlar arasında büyük fark görülmektedir.Meselâ Halde 50 ilâ 80 kuruş olan ıspanak manavlarda 160 kuruşa satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Türkiye'ye Amerikan yardımı t Baştarafı birincide Bu fonlara,Hindistanda teknik işbirliği ve geliştirme yardımı için 60,Pakistan için 36 ve Afganistan için 2 milyon 600 bin dolar tahsisler dahildir.Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Galatasaray lisesi hakkında yandan ieküf Maarif Vekili,bir iş adamının burada site kurmak teklifinden haberi olmadığını söyledi Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan Maarif Vekili Prof.Ahmet Özel,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Arıza yapan bir uçak caddeye indi [ANADOLU AJANSI] SAİNT MALO,6 Dün Saint Malo şehri üzerinde uçan tek motorlu «Bebe Jobel» tipi bir uçağın motoru,ânî olarak arıza yapmış ve 18 yaşındaki pilot,halkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Ankara'da bîr alhay'ı öldüren kaatil yakalandı Baştarafı birincide Kaatil cinayeti şöyle anlatmaktadır:Ben Mümtaz'ın imalâthanesinde çalışırdım.Hâdise günü bana tecâvüze yeltendi.Kendimi müdafaa etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • İki şilepten t Baştarajı birincide için hava durumunun düzelmesini beklediği bildirilmektediriki şilepten haber yok Evvelki gün Karadeniz'de seyrederlerken S.O.S.veren iki şilepten dün hiç bir haber a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Yüksek Askerî Şûranın tonlantısı [ANADOLU AJANS'] ANKARA,6 Yüksek Askerî Şûra,bugün de Erkânı Harbîyei Umumiye Reis Vekilinin başkanlığında toplanarak silâhlı kuvvetler personeline barış ve seferdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Tahliyeden sonra tekrar tevkifi istendi İki gün önce,sahte diploma kullanarak mühendislik yaptığı iddiasiyle yakalanmış olan İsmail Hakkı Karakaş adında biri dün sabah serbest bırakılmıştır.Buna sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • sya'nın protestosuna air yorum yapılmıyor Avrupa'daki Amerikan Hava Kuvvetleri Kumandanlığı sadece vaktiyle meteoroloji balonları uçurtulmuş olduğunu hatırlattı [ASSOCIATED PRESS] 1VİESBADEN Almanya)6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Spikersiz kalan radyo İ Baçtaratı birincide danda olmadığını görünce telâşlanmış ve hademeleri herhangi bir spikeri bulup getirmeleri için seferber etmiştir.Vakit dar olduğu için hiçbir spiker temin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Kasaplar da basına hücum ediyor İ Baştaralt birincide hm» diye bağırmıştır.Diğer taraftan bir kısım kasaplar,«Basma bu kadar yüklenmeyelim.Darlıktan onları mesul tutmayalım.Yarın sınıfta kalan mektep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Dünkü Meclis t Baştarajı birincide Vekillere ihmalleri hatırlatılması lâzımdır» demiştir.Rüyam kotrası meselesi Reis,gereken hatırlatmaların yapılacağını söylemiştir.Dışardan alınan motorlu ve buharlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Kara saplanan 3 tren yolda kaldı t Baştaraft birincide yapılan çalışmalar gelişmektedir.Belediye Temizlik Teşkilâtı,tam kadro halinde faaliyet göstermektedir.Fakat yollar buzla kaplıdır ve hava lodosl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Mısır'da,Yahudilerden müteşekkil birlik kuruluyor Gönöllölerden teşekkül edecek muhafız kıt'aları modern silâhlarla talim görecek [ASSOCIATED PRESS] GAZZE,6 Mısır,kendi kontrolü altındaki Gazze kesimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Anadolu Ajansı teşkilâtında değişiklik Anadolu Ajansının İstanbul teşkilâtında uzun zamandanberi beklenen değişiklik yapılmış ve Müdür Sıtkı Şükrü Pamirtan vazifesinden geri alınmıştır.Ajansın bünyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Lâstik tevziatından şikâyetler artıyor Vilâyet Tevzi Bürosu,lâstik tevziine devam etmektedir.Ancak eski büro zamanmdaki aksaklıklar henüz önlenmiş değildir.Bu arada bâzı müracaat sahiplerine sırası ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Hürriyet Partisinin 24 üncü teşkilâtı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 6 Hürriyet Partisi 24 üncü vilâyet teşkilâtını kurmuştur.Tunçelinde kurulan teşkilâtın üyeleri şunlardır:Mehmet Erdoğan Reis)Rami K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1956
  • Kore'den 11 hasta erimiz İzmir'e geldi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN İZMİR,6 Kore'den 11 hasta erimizi yurda getirmekte olan uçak,hava muhalefeti yüzünden Ankara'ya inememiş,bir müddet yoluna devam ederek ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.02.1956
  • "Şikâyetinizi geri alırsanız iyi olur,Dr.Sebes,İranlıların turnuvaya gelmemeleri sebebiyle hâsıl olan durum karşısında böyle söyledi Spor Oyunları Federasyonumuzun ekim ayında İstanbulda tertiplediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.02.1956
  • itâ 'emmıs iar.j!t [A.P.J KAYAK MARATONCUSU Kış Olimpiyat Oyunlarında ma-j rotonu Tcnzamnaya muvaffak olan isveçli Jernherg 50 Km.lik mesafeyi 2 saat 50 dak.27 saniyede katetmıştır.Resimde Jernherg st
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.02.1956
  • Macarlar nihayet ISAMİ ÖNEMLİ HUSUSİ SU UKLAR Macarlar memleketlerinden bol miktarda sucuk getirmişler.Bu sucukları takım kaptanı Puşkaş bilhassa çok sevmektedir.Dün vapurdaki yemekte Puşkaş ve Czibor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.02.1956
  • Bu haftaki basketbol maçları Bölge Basketbol Tertip Komitesi dün bölge binasında bir toplantı yaparak,bu hafta yapılacak olan basketbol maçları programını tesbit etmiştir.Cumartesi günü Spor ve Sergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.02.1956
  • Spor tarihinin EN BÜYÜK SKANDALİ FRANKFOORT,6 Bosfor)Hassen bölgesinde spor tarihinde emsali bulunmayan bir skandal olmuştur.Bir takımın idarecileri,rakiplerini yenmek için karşı taraf oyuncularına uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.02.1956
  • Mademki Macarlan burada seyretmek istiyoruz,o halde.Mithatpaşa Stadını kardan kurlarm için her çareye başvurmak lâzımdır Karakışın hüküm sürdüğü bugünlerde siadın kardan temizlenmesi için derhal faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.02.1956
  • VOLEYBOL Federasyon KUPASI 1956 Voleybol Federasyon Kupası 17-18-19 şubat tarihlerinde Ankara,izmir ve Istanbulda başlayacaktır.Ayrılan Gruplar şöyledir:İzmir Grupu:İzmir 2 ncisi Manisa 1 incisi İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.02.1956
  • Güreşçilerimiz yine başsız kaldı İran'a,bu vaziyette takım göndermemek en doğra hareket olacaktır Serbest Millî Güreş Takımımız,mart ayının ilk haftasında iran'a giderek biri millî,diğeri de temsilî o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.02.1956
  • LİG YENİDE1\tehir edildi,Tertip Komitesi,İstanbul Karmasını Pazartesi günkü toplantı sonunda seçecek PROFESYONEL Lig Tertip Komitesi dün Bölge binasındaki toplantısı sonunda,havalar dolayısiyle bu ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.02.1956
  • ^Bi Wkİ\^fH ¦t lifi HNİ ^B iftİH^BaB^H^BI Hkk tâ1'' m r J&9 K ^HB Mtufö^' âHİBİ HHp Hr^ ^ÜB B Bfl J [İLHAN DEMİRELJ BURHAN NİKAHLANDI futbolcu ve eski Fenerbahçeli Burhan Sargun ile,Evnur Şahinbaş dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor